Một số biện pháp rèn kĩ năng giải Toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5. Trường TH

22 1 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:42

MỤC LỤC Tên đề mục Trang MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận: 2.1.1 Đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng: 2.1.2 Vị trí tốn tỉ số phần trăm chương trình tốn 5: 2.2 Thực trạng việc dạy học giải toán tỉ số phần trăm lớp 2.2.1 Việc dạy giáo viên 2.2.2 Việc học học sinh 2.3 Các giải pháp sử dụng để rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp5 2.3.1 Chú trọng rèn kĩ tính củng cố dạng toán học cho học sinh 2.3.2 Hướng dẫn học sinh bước giải tốncó lời văn 2.3.3 Nghiên cứu chương trình tốn lớp 5, xác định dạng toán tỉ số phần trăm 2.3.4 Rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm qua dạng toán cụ thể: 2.3.5 Hướng dẫn học sinh tự đặt đề toán để củng cố, khắc sâu kiến thức dạng toán tỉ số phần trăm 2.4 Hiệu sau tiến hành giải pháp đề KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2Kiến nghị 3 3 4 6 6 14 15 15 16 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Giáo dục quốc sách hàng đầu đất nước ta Trong năm qua, giáo dục có phát triển lớn mạnh bề rộng lẫn chiều sâu Làm tốt công tác giáo dục, chăm lo cho hệ trẻ từ tuổi ấu thơ đến trưởng thành nhiệm vụ toàn đảng, toàn dân tồn xã hội Có thể nói nghiệp giáo dục vô quan trọng quốc gia, giáo dục Tiểu học bậc học tảng cho bậc học, cấp học, ngành học.Mục tiêu giáo dục tiểu học giúp học sinh biết đọc, biết viết, biết tính tốn với số mức độ bản, thiết lập hiểu biết khoa học, toán, địa lý, lịch sử, mơn khoa học xã hội khác Trong chương trình Tiểu học, học sinh học tất môn học để hình thành phát triển nhân cách tồn diện.Trong mơn học mơn Tốn có vị trí vai trò quan trọng môn học giúp cho trẻ phát triển khả phân tích tổng hợp tư nhiều Một nét bật công đổi dạy học nói chung dạy học Tốn bậc Tiểu học nói riêng năm gần tiếp cận xu đại hoá giáo dục toán học giới theo phương tức phù hợp với thực tế giáo dục đất nước Mỗi đơn vị kiến thức chương trình xây dựng theo cấu trúc logic, phát triển vừa sức với học sinh Tiểu học Nội dung chương trình Tốn lớp khối lượng kiến thức nặng so với khối lớp Bởi lớp em hình thành kĩ tính tốn vài dạng tốn có lời văn đơn giản giải toán phương pháp rút đơn vị Lên lớp học sinh tìm hiểu giải dạng tốn cụ thể Nhưng lớp 5, việc học thêm số dạng tốn điển hình học sinh luyện giải tốn mang tính tổng hợp, đòi hỏi phải tư logic cao Vì từ năm học lớp em nắm dạng tốn có lời văn chương trình q trình học Tốn bậc học trở nên dễ dàng Nội dung giải tốn có lời văn lớp phong phú Ngoài toán vận dụng kiến thức tổng hợp dạng toán học lớp dưới, học sinh học thêm dạng tốn có lời văn như: toán tỉ số phần trăm, toán chuyển động, tốn có nội dung hình học,… Tuy nhiên, việc nắm bắt cách giải giải thành thạo dạng tốn khơng phải học sinh làm Để đạt đựơc điều vai trò người giáo viên quan trọng Giáo viên phải giúp em nhận dạng tốn, hình thành phương pháp giải cho dạng toán, thêm vào phương pháp hình thức tổ chức dạy học thực cần thiết Xuất phát từ thực tiễn dạy học: giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp qua nhiều năm học, thân nhận thấy việc thực giải toán tỉ số phần trăm cần thiết học sinh dạng tốn có ứng dụng rộng rãi thực tiễn sống Thực tế cho thấy, khả nhận dạng, nắm vững cách giải dạng toán tỉ số phần trăm học sinh lớp hạn chế Trong trình dạy học, thân tơi muốn tìm hiểu thực trạng dạy- học giải toán tỉ số phần trăm giáo viên học sinh trường, tìm nguyên nhân dẫn đến thực trạng đề giải pháp để nâng cao chất lượng học tốn nói chung giải tốn tỉ số phần trăm nói riêng nhằm nâng cao hiệu dạy học Xuất phát từ lý trên, chọn nội dung: “Một số biện pháp rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5” làm sáng kiến kinh nghiệm 1.2 Mục đích nghiên cứu Mục đích sáng kiến kinh nghiệm là: Nghiên cứu vấn đề lí luận có liên quan đến nội dung sáng kiến Nghiên cứu nội dung chương trình tốn (dạng toán tỉ số phần trăm) để nắm vững kiến thức, phương pháp giải dạng tốn Tìm hiểu thực trạng dạy- học toán tỉ số phần trăm Trên sở đó, phân tích, đánh giá, tìm nguyên nhân dẫn đến thực trạng đưa số kinh nghiệm dạy học dạng toán nhằm nâng cao hiệu dạy học dạng toán tỉ số phần trăm nói riêng giải tốn có lời văn lớp nói chung Đề xuất số ý kiến nhằm góp phần thực mục tiêu dạy học Tiểu học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp Trường Tiểu học Nga Vịnh Giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp Trường Tiểu học Nga Vịnh 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để hồn thành Sáng kiến kinh nghiệm này, tơi sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp thực nghiệm Phương pháp đàm thoại Phương pháp thống kê, xử lý số liệu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận: 2.1.1 Đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng: Đặc điểm tư học sinh tiểu học chuyển từ tính trực quan cụ thể sang tính trừu tượng khái quát Nhưng tư cụ thể chiếm ưu Chính hoạt động gây nhiều hứng thú khuyến khích em chủ động học tập, khơi dậy tính tò mò phát triển lực tim giải tốn trìu tượng khó hiểu, khả phân tích tổng hợp còn hạn chế cộng với khả đọc hiểu kém, đó, giải tốn đòi hỏi học sinh tư lo gíc, độc lập suy nghĩ, linh hoạt, sáng tao Vì giáo viên phải hướng dẫn học sinh nắm kiến thức trừu tượng, khái quát toán, giúp học sinh vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách giải để giải tất dạng tốn có lời văn chương trình Đối với học sinh lớp 5, tư em phát triển song mức độ chưa cao Chỉ cần toán khác dạng học ( cho dù dễ hay khó) đa số em khơng tự tìm tòi cách giải cho tốn mà thường rập khn máy móc theo tốn mẫu mà thầy dạy; nhiều em có tâm lý sợ giải tốn có lời văn; có số em có khiếu thích tìm tòi, khám phá Theo quan điểm tôi, điều quan trọng giáo viên phải trang bị cho em vốn kiến thức, kỹ giải toán, giúp em tự tin làm Do việc dạy em cách học yếu tố quan trọng Trong chương trình tốn có lời văn lớp 5, nhiều dạng tốn hồn tồn lạ, đòi hỏi phải suy luận trừu tượng, phức tạp nhiều lần so với toán lớp nên người thầy chủ động tư duy, tìm tòi khám phá để tìm phương pháp giải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh, cho em dễ nắm bắt cách giải ghi nhớ lâu Có người thầy thành cơng q trình dạy học Đối với học sinh lớp 5, em tiếp cận với nhiều dạng tốn có lời văn, đòi hỏi phải tư sáng tạo, em thường gặp nhiều khó khăn giải tốn đặc biệt dạng tốn tỉ số phần trăm Song tơi thiết nghĩ việc hướng dẫn học sinh giải toán sao, dạy để em nhận dạng toán, dễ nắm bắt phương pháp giải dạng toán tỉ số phần trăm vận dụng tốt vấn đề quan trọng 2.1.2 Vị trí tốn tỉ số phần trăm chương trình tốn 5: Tốn tỉ số phần trăm nằm nội dung tốn có lời văn lớp Đây dạng toán trọng tâm chương trình Theo cá nhân tơi, dạng tốn có vị trí quan trọng để giải toán tỉ số phần trăm học sinh phải vận dụng nhiều kiến thức, kĩ tính số dạng tốn có lời văn học toán tỉ số; toán rút đơn vị,… Vì nói tốn tỉ số phần trăm giúp em củng cố, mở rộng kiến thức toán học, giúp học sinh vận dụng rộng rãi vào thực tế chẳng hạn: tính tỉ lệ tăng dân số khu vực dân cư; tính số phần trăm cơng việc đạt được, tính số tiền lãi, tiền vốn,…đồng thời tạo tiền đề để em học tốt mơn tốn Trung học sở nói chung mơn tốn lớp nói riêng Chính việc rèn kĩ giải tốn tỉ số phần trăm cho học sinh lớp cần thiết 2.2 Thực trạng việc dạy học giải toán tỉ số phần trăm lớp 2.2.1 Về phía giáo viên: Qua thực tế giảng dạy dự thăm lớp giáo viên trường trường bạn nhận thấy: - Giáo viên chưa thực trọng rèn kĩ giải tốn có lời văn dạng tốn tỉ số phần trăm cho học sinh mà sâu vào rèn kĩ tính - Đa số giáo viên chưa phân dạng tốn cách có hệ thống trình dạy học - Một số giáo viên chưa xác định nội dung trọng tâm cần truyền tải đến học sinh qua dạng tốn dựa vào tài liệu hướng dẫn giáo viên chí theo hướng dẫn tài liệu hướng dẫn giáo viên để dạy dẫn đến kết học sinh khơng hiểu chất dạng tốn mà ghi nhớ chung chung để vận dụng nên dễ nhầm lẫn, tìm hướng giải sai - Trong số tiết dạy giáo viên giữ vai trò trung tâm Tuy có gợi mở, vấn đáp cho học sinh xây dựng bài, song mang tính chất chiếu lệ Do mà học sinh chưa chủ động tiếp thu kiến thức, khơng phát huy tính chủ động tích cực học tập học sinh Gây tâm lí chán nản học tập, dẫn đến hiệu học tốn khơng cao, khơng phát huy tính sáng tạo học sinh giải toán - Giáo viên chưa thực đầu tư vào chất lượng dạy, kiền thức tốn tỉ số phần trăm hạn chế Do mà hiệu dạy học dạng tốn chưa cao 2.2.2 Về phía học sinh: Năm học 2017- 2018, phân công chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy lớp 5B - Trường tiểu học Nga Vịnh Qua thực tế giảng dạy nghiên cứu khảo sát chất lượng phân mơn Tốn lớp 5, nhận thấy học sinh - Lên lớp học sinh học nhiều dạng tốn có lời văn mà giải toán tỉ số phần trăm dạng điển hình song việc tiếp thu học sinh thụ động theo cách truyền tải giáo viên , phần lớn em khơng có sáng tạo giải toán nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập em - Có thể nói toán tỉ số phần trăm mạch kiến thức khó, nhiều em ngại học dạng tốn này, lười suy nghĩ nên học em thường có tâm lí ngại gặp tốn dạng - Khi phân tích tốn đa phần em suy nghĩ theo hướng “suy luận xuôi”, tức từ đến phải tìm Tuy nhiên việc phối hợp hướng suy luận khác em hạn chế, thực tế có nhiếu tốn phải suy nghĩ theo hướng ngược lại kết hợp nhiều cách khác tìm hướng giải - Mặc dù tốn chương trình thuộc dạng tốn học song nhiều học sinh giải khơng nhận biết tốn thuộc dạng tốn mà dẫn đến kết sai - Học sinh không định hình cách giải, làm cách khn mẫu, không sáng tạo dẫn đến kết không cao - Nhiều học sinh chưa hiểu chất tỉ số phần trăm; lẫn lộn đại lượng đem so sánh đại lượng chọn làm đơn vị so sánh (đơn vị gốc, hay đơn vị chuẩn) nên ghi sai phép tính, dẫn đến kết sai - Một số em nhầm lẫn số % với danh số phép tính nên đóng ngoặc đơn số % kết - Đa số em khơng có thói quen đọc kĩ đề tốn, thử lại kết tính dẫn đến nhiều trường hợp sai chủ quan q trình tính - Kĩ viết lời giải trình bày bải giải nhiều em hạn chế Chứng tỏ khả ngơn ngữ em cách diễn đạt chưa tốt đồng thời chưa nắm vững yêu cầu toán Một số em chưa biết trình bày giải cách khoa học đặc biệt nhiều em quên ghi danh số phép tính Qua nắm bắt tâm tư học sinh lớp nhiều em thổ lộ rằng: ” em khơng thích học tốn tỉ số phần trăm khó lắm” Bảng kết khảo sát Lớp Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt (Tổng số SL % SL % SL % học sinh) 5B 34,6% 12 46,1% 19,3% ( 26 HS) Từ thực trạng nhận thấy kĩ giải toán tỉ số phần trăm học sinh lớp nhiều hạn chế Vì tơi định nghiên cứu tìm cách dạyhọc giải tốn tỉ số phần trăm cho có hiệu quả, giúp học sinh tiếp thu nhanh vận dụng tốt đồng thời mạnh dạn, tự tin q trình giải tốn, mang lại kết cao học tập 2.3 Các giải pháp sử dụng để rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 2.3.1 Chú trọng rèn kĩ tính củng cố dạng tốn học cho học sinh Tơi nghĩ học sinh nắm vững cách giải tốn mà khơng có việc tính tốn khơng thành thạo việc giải tốn trở nên vơ nghĩa ( cách giải kết sai) Vì vậy, song song với việc rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh tơi tăng cường rèn kĩ tính cho cách cho em ôn lại bảng nhân, bảng chia học; hướng dẫn lại từ cách đặt tính đến kĩ thuật thực phép tính; thường xuyên luyện tập phép tính +; - ; x; : , giúp em khơng thực tốt phép tính với số tự nhiên phân số; số thập phân mà thành thạo việc tính giá trị biểu thức Để giúp học sinh giải toán tỉ số phần trăm liên qua đến dạng tốn điển hình, từ đầu năm học củng cố, khắc sâu dạng tốn có lời văn học lớp 3; như: tốn có liên quan đến rút đơn vị; tốn có nội dung hình học; toán tỉ số; Vào tiết Luyện toán tập trung hướng dẫn lại cách nhận dạng, phương pháp giải dạng tốn sau cho học sinh luyện tập thường xuyên 2.32 Hướng dẫn học sinh bước giải tốn có lời văn Bằng việc nắm bắt thực lực giải toán học sinh lớp nhận thấy nhiều em chưa nắm bước tiến hành giải tốn, chí số em trình bày giải theo cảm tính em khơng đọc kĩ đề dẫn đến tình trạng điều cho biết mà em tính bước trình bày giải Vì tơi thiết nghĩ để học sinh giải tốt dạng toán tỉ số phần trăm trước hết em phải nắm vững bước giải tốn có lời văn Vì tơi hướng dẫn em trình tự giải tốn có lời văn theo bước sau: *Bước 1: Đọc tìm hiểu đề tốn Đây khâu mấu chốt q trình giải tốn yêu cầu học sinh phải đọc thật kĩ đề toán để nắm kiện toán cho yêu cầu toán Trường hợp giáo viên hướng dẫn giải tơi đặt câu hỏi để học sinh tìm hiểu kiện toán để nhận dạng toán, học sinh tự giải tơi u cầu em phải tự đặt trả lời câu hỏi: +Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn u cầu tính gì? + Bài thuộc dạng tốn nào? Đối với em chưa đạt yêu cầu – (theo Thơng tư 22/2016/TT-BGDĐT) tơi hướng dẫn em có thói quen gạch chân từ qua trọng đề để tránh nhầm lẫn VD: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m chiều rộng 15m Người ta dành 25% diện tích mảnh vườn để làm trồng rau muống, 10% diện tích để trồng rau cải Tính diện tích phần đất trồng rau muống, diện tích đất trồng rau cải? ( Bài 5- trang 78- Sách hướng dẫn học Toán 5- Tập 1B) Đối với ví dụ sau đọc kĩ đề tốn, trả lời câu hỏi học sinh phải nắm được: + Bài tốn cho biết mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m chiều rộng 15m; diện tích dùng để trồng rau muống chiếm 25% diện tích mảnh đất diện tích dùng để trồng rau cải chiếm 10% diện tích mảnh đất + Bài tốn u cầu tính diện tích phần đất trồng rau muống diện tích đất trồng rau cải ( có nghĩa u cầu tìm 25% diện tích mảnh đất 10% diện tích mảnh đất ) Đồng thời em phải nhận biết dạng tốn Tìm giá trị phần trăm số (dạng tỉ số phần trăm) * Bước 2: Tóm tắt tốn Đây bước sau học sinh đọc tìm hiểu đề tốn Có nhiều cách tóm tắt: tóm tắt lời; tóm tắt hình vẽ tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng Song dù tóm tắt theo cách giáo viên lưu ý học sinh: tóm tắt đề tốn cần gạt bỏ vụn vặt đề tốn, tìm cách biểu thị cách vắn tắt nội dung tốn Việc tự tóm tắt toán lần giúp học sinh nắm vững u cầu tốn Tóm tắt tốn ví dụ sau: Tóm tắt Mảnh đất hình chữ nhật: chiều dài: 20m chiều rộng: 15m 25% diện tích mảnh đất: …m2 ? 10% diện tích mảnh đất: …m2 ? *Bước 3: Phân tích điều kiện tốn, tìm đường lối giải tốn Đây bước quan trọng giúp học sinh hiểu cách giải toán.Dựa vào điều nắm bắt bước trên, hướng dẫn học sinh tìm cách giải yêu cầu tốn Tơi u cầu học sinh phải giải đáp câu hỏi: + Muốn giải đáp u cầu tốn cần phải biết gì? + Những điều đề tốn cho biết chưa? + Cần tìm điều trước, điều sau? Tìm cách nào? Và theo trình tự tìm cách giải phù hợp dựa vào kiện có đề Điều giúp học sinh trình bày giải cách lơgic Trở lại với ví dụ bước 1, học sinh cần giải đáp câu hỏi bước là: để tìm diện tích phần đất trồng rau muống diện tích đất trồng rau cải ( tức 25% diện tích mảnh đất và10% diện tích mảnh đất đó) cần biết diện tích mảnh đất Để tính diện tích mảnh đất phải biết chiều dài, chiều rộng mảnh đất; điều biết rồi; việc dựa vào quy tắc tính diện tích hình chữ nhật đê làm *Bước 4: Trình bày giải Có thể nói bước quan trọng q trình giải tốn Ở bước hướng dẫn học sinh dựa vào bước để nêu câu lời giải phép tính, tính kết thật xác, nêu danh số phép tính đồng thời trình bày giải cách khoa học Bài giải cho ví dụ trên: Bài giải Diện tích mảnh vườn là: 20 x 15 =300 ( m2) Diện tích phần đất trồng rau muống là: 300 : 100 x 25 = 75( m2) Diện tích phần đất trồng rau cải là: 300 : 100 x 10 =30( m2) Đáp số: 60 m2 ; 30 m2 Điểm yếu phần trình bày giải học sinh nhiều em chưa biết cách ghi đáp số cho toán Vì tơi tập trung hướng dẫn kĩ khâu ghi đáp số: yêu cầu học sinh sau thực xong bước ghi lời giải thực phép tính đọc lại đề tốn lần để nắm lại tốn có u cầu, yêu cầu phần đáp số ghi ngắn gọn kết cho yêu cầu ( khơng đóng ngoặc đơn danh số) *Bước 5: Thử lại kết Dù toán đơn giản hay phức tạp sau giải xong cần kiểm tra lại kết tính cách dựa vào kiện tốn Cần lưu ý học sinh khơng chủ quan bước mà phải thử lại cách triệt để không dễ bị nhầm tưởng, dẫn đến kết sai - Thử lại kết cho giải trên: + Bước 1; 75 : 25 x 100 = 300 ( dựa vào giái trị 25% diện tích mảnh đất để tính diện tích mảnh đất) + Bước 2; 30 : 10 x 100 = 300 ( dựa vào giái trị 10% diện tích mảnh đất để tính diện tích mảnh đất) + Bước 3: 300 : 20 = 15 ( diện tích mảnh đất hình chữ nhật chia cho chiều dài chiều rộng mảnh đất) Qua bước thử lại đủ sở để công nhận giải 2.3.3 Nghiên cứu chương trình tốn lớp 5, xác định dạng toán tỉ số phần trăm Sách hướng dẫn học Toán 5- Tập 1B sách giáo viên Tốn khơng phân tốn tỉ số phần trăm thành dạng cụ thể song để học sinh dễ nắm bắt kiến thức, nhận dạng toán, định hướng cách giải ghi nhớ bến vững phân thành dạng sau: - Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm hai số - Dạng 2: Tìm số phần trăm số - Dạng 3: Tìm số biết giá trị số phần trăm số Ngồi ra, số tiết luyện tập, học sinh luyện giải số toán tỉ số phần trăm liên quan đến dạng tốn điển hình 2.3.4 Rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm qua dạng toán cụ thể: Trong trình dạy học tơi vận dụng giải pháp vào dạy dạng toán tỉ số phần trăm Với dạng toán cần giúp học sinh nhận dạng; nắm phương pháp giải cách thử lại đồng thời vận dụng linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học, bước đầu hướng dẫn học sinh giải tốn điển hình dạng tốn, sau để học sinh tìm hiểu đề tốn, tự tìm cách giải, tự đặt đề tốn, từ hướng cho em vận dụng sáng tạo phương pháp giải vào việc làm Qua nghiên cứu chương trình Tốn lớp tơi xin trình bày phương pháp dạy dạng toán tỉ số phần trăm cụ thể sau: *Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm hai số Bản chất tỉ số phần trăm dạng ghi khác tỉ số với kí hiệu % thay cho Vì dạng tốn này, trước hết tơi giúp học sinh củng cố 100 lại kiến thức tỉ số học lớp để em nắm vững: + Ví dụ: : 5; 25,5 : 1,5 ; : ; … tỉ số + Tỉ số a b thương phép chia số a cho số b ( b khác 0) + Tỉ số a b kí hiệu a : b a b + Khái niệm tỉ số thường dùng nói thương hai đại lượng ( loại đơn vị đo) Nắm điều giúp học sinh phân biệt dạng toán tỉ số phần trăm, tránh nhầm cách giải Khi dạy dạng tơi theo tiến trình sách hướng dẫn học Tốn 5, sở tơi giúp học sinh hiểu ý nghĩa tỉ số phần trăm; hình thành bước giải tốn cách tổng qt khơng mang tính cụ thể sách hướng dẫn học Toán đồng thời cho học sinh vận dụng nhiều vào thực tế Cụ thể là: - Đầu tiên tơi đưa ví dụ: Trường Tiểu học Nga Vịnh có 250 học sinh, có 150 học sinh nữ Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường Hướng dẫn học sinh tiến hành giải toán theo bước sau: *Bước 1: Đọc tìm hiểu đề tốn Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề toàn trả lời câu hỏi: +Bài toán cho biết gì? (Trường Tiểu học Nga Vịnh có 250 học sinh, có 150 học sinh nữ) + Bài tốn u cầu tính gì? (Tính tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường) Sau học sinh phân tích kiện toán, nắm vững điều cho biết u cầu tốn tơi chốt lại: thuộc dạng tốn Tìm tỉ số phần trăm hai số số học sinh nữ số học sinh tồn trường *Bước 2: Tóm tắt tốn Đối với dạng toán tỉ số phần trăm nói chung dạng Tìm tỉ số phần trăm hai số nói riêng thơng thường tóm tắt bàng lời Tóm tắt tốn trên: Số học sinh toàn trường: 250 Số học sinh nữ: 150 Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường: % ? * Bước 3: Hướng dẫn học sinh giải tốn kết hợp trình bày giải + Trước hết yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức học lớp để viết tỉ số số học sinh nữ số học sinh toàn trường: 150 : 250 + Học sinh thực phép chia: 150 : 250 = 0,6 + Hướng dẫn học sinh nhân thương với 100 chia cho 100 ( để kết không đổi): 0,6 x 100 : 100 = 60 : 100 + Đổi cách viết 60 : 100 = 60% ( %) 100 + Hướng dẫn học sinh rút kết luận: tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường 60% + Học sinh nêu bước tính nhẩm mà không cần viết ra: nhân với 100 chia cho 100 + Giáo viên chốt: ta viết gọn cách tính là: 150 : 250 = 0,6 = 60% + Để khắc sâu kiến thức cho học sinh giúp em hiểu ý nghĩa tỉ số 60% trường hợp là: coi số học sinh tồn trường 100 phần số học sinh nữ chiếm 60 phần Bài giải Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường là: 150 : 250 = 0,6 0,6 = 60% Đáp số: 60% + Từ ví dụ tơi u cầu học sinh nêu bước tìm tỉ số phần trăm 150 250 Bước 1: Tìm thương 150 250 Bước 2: Nhân thương với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm + Yêu cầu học sinh khái quát hóa: Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số ta làm sau: 10 Bước 1: Tìm thương hai số Bước 2: Nhân thương với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm Thực tế học dạng có nhiều trường hợp học sinh lẫn lộn đại lượng đem so sánh đại lượng chọn làm đơn vị so sánh (đơn vị gốc, hay đơn vị chuẩn) nên ghi sai phép tính, dẫn đến kết sai Chẳng hạn tốn học sinh ghi sai phép tính là: 250 : 150 Vì sau nắm bước giải nhấn mạnh : tìm thương số số bị chia số viết trước số chia số viết sau yêu cầu toán - Để giúp học sinh vận dụng bước giải trên, tiếp tục đưa thêm tốn: Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối Tìm tỉ số phần trăm lượng muối nước biển + Học sinh tìm hiểu đề tốn, xác định dạng tốn vận dụng quy tắc tìm tỉ số phần trăm số để giải toán: Bài giải Tỉ số phần trăm lượng muối nước biển là: 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5% Đáp số: 3,5% Qua nhiều năm giảng dạy lớp thấy số học sinh thiếu cẩn thận làm thường viết kết dạng số phần trăm sau thương tìm ( bỏ qua bước nhân thương tìm với 100) đóng ngoặc số % không hiểu chất vấn đề, nhầm với danh số phép tính Chẳng hạn: Bài tốn: Tìm tỉ số phần trăm 24 30 Học sinh trình bày phép tính là: 24 : 30 x 100 = 80 % Hoặc: 24 : 30 = 0,8 % Hoặc: 24 : 30 = 80(%) Vì tơi u cầu học sinh trình bày phép tính qua hai bước ( Bước 1: Tìm thương hai số; bước 2: nhân nhẩm thương với 100 viết kí hiệu % vào bên phải) đồng thời nhắc em khơng đóng ngoặc số % số danh số: Bài giải Tỉ số phần trăm 24 30 là: 24 : 30 = 0,8 0,8 = 80% Đáp số: 80% Trên thực tế nhiều trường hợp tỉ số phần trăm hai cho kết gần Vì tơi lưu ý học sinh: thực phép chia hai số để tính tỉ số phần trăm, trường hợp phép chia có dư lấy đến chữ số thứ tư phần thập phân; chẳng hạn: 10 : = 3,33333…nên lấy tròn 3,3333 11 Suy tỉ số phần trăm 10 là: 10 : = 3,333 3,3333 = 333,33% Sau học sinh nhận dạng tốn tìm tỉ số phần trăm số nắm cách giải, tập trung rèn kĩ giải dạng toán theo phương châm từ đơn giản đến phức tạp: tập sách hướng dẫn Toán Tập 1B Vở tập, tiết luyện, cho học sinh luyện tập thêm số toán nâng cao dần để củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức Dạng 2: Tìm giá trị phần trăm số Ví dụ : Một nhà máy có 600 cơng nhân, số cơng nhân nữ chiếm 40, 5% Tính số cơng nhân nữ nhà máy Sách Hướng dẫn học Tốn ( trang 77) Đối với ví dụ trên, trước hết tơi giúp học sinh tìm hiểu đề tốn câu hỏi : Bài tốn cho biết ? Bài tốn u cầu tìm ? Học sinh đọc thầm đề tốn nhóm, Nhóm trưởng hỏi bạn nhóm, Bài tốn cho biết ? Đại diện học sinh nhóm trả lời, nhóm trưởng chốt câu trả lời bạn Bài tốn cho biết nhà máy có 600 cơng nhân, số cơng nhân nữ chiếm 40,5% Nhóm trưởng hỏi bạn nhóm Bài tốn u cầu tìm ? Đại diện học sinh nhóm trả lời, nhóm trưởng chốt câu trả lời bạn tốn u cầu tìm số cơng nhân nữ nhà máy Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh nhóm Học sinh hoạt động nhóm 12 Sau học sinh tìm hiểu đề nhóm tơi u cầu học sinh lên bảng dùng thước gạch chân giữ liệu tốn cho biết, u cầu tốn cần tìm bảng lớp, học sinh lớp theo dõi Tôi phân tích để học sinh hiểu chất dạng tốn sau : Bài toán cho biết số cụ thể ; yêu cầu tìm giá trị số phần trăm quy dạng tốn ‘Tìm số phần trăm số” Khi giải toán dạng học sinh cần xác định số cho xem số 100% đồng thời nắm giá trị phần trăm cần tìm % số Tơi hướng dẫn học sinh giải chốt lại kiến thức Từ tơi giúp học sinh hiểu 600 số ( 100%) ; giá trị phần trăm cần tìm 40,5% Đây thuộc dạng Tìm số phần trăm số Tôi chốt lại bước giải tổng quát : + Bước : Tính giá trị 1% ( dùng phương pháp rút đơn vị) : lấy số cho chia cho 100 + Bước : Tìm giá trị số phần trăm số : lấy giá trị 1% nhân với số phần trăm cần tìm Hai bước giải gộp thành bước giải : Tìm giá trị phần trăm số ta lấy số chia cho 100 nhân với số phần trăm cần tìm Cụ thể muốn tìm 40,5% 600 ta làm sau : lấy 600 chia cho 100 nhân với 40,5 lấy 600 nhân với 40,5 chia cho 100 Giáo viên hướng dẫn học sinh 13 Để củng cố cách giải dạng tơi cho học sinh tự nêu ví dụ cách giải cho ví dụ mà em đưa ; khuyến khích học sinh nêu ví dụ thực tế ; chẳng hạn : Ví dụ : Nhà Lan có 40 gà, 25% số gà gà mái Hỏi nhà Lan có gà mái Học sinh nêu lại tên dạng toán ví dụ chất tốn : Tìm 25% số 40 Cách giải cho ví dụ : lấy 40 chia cho 100 ( để giá trị 1%) nhân với 25 ( giá trị 25%) Bài giải Nhà Lan có số gà mái : 40 : 100 x 25 = 10 ( con) Đáp số : 10 gà mái Dạng 3: Tìm số biết giá trị phần trăm số Từ chỗ nắm vững cách nhận dạng, cách giải dạng 2, học sinh dễ dàng nắm bắt phương pháp giải dạng dạng dạng có chung bước giải tìm giá trị 1% số Hai dạng toán khác chỗ: dạng tìm giá trị số phần trăm số dạng tìm số tức tìm 100% Khi dạy dạng tốn tơi đưa số ví dụ phân tích Sau đó, tơi hướng dẫn học sinh giải qua bước cụ thể: + Bước 1: Tìm 1% số + Bước 2: Tìm số : Lấy giá trị % nhân với 100 Tuy nhiên hai bước giải gộp lại Sau học sinh nắm bước giải, tập trung rèn kĩ giải dạng toán từ đơn giản đến phức tạp: tập Sách hướng hẫn học Toán Vở tập Thực hành toán 5, tiết luyện, cho học sinh luyện tập thêm số toán khác để củng cố, khắc sâu kiến thức ( bao gồm đề học sinh tự đặt đề toán) Sau ví dụ để củng cố, mở rộng kiến thức cho học sinh thực vào tiết luyện : Ví dụ: Một khu đất hình chữ nhật, người ta sử dụng 35 % diện tích khu đất để làm nhà Tính diện tích khu đất, biết phần đất làm nhà hình vng cạnh 18m Phân tích toán : - Bài toán cho biết: + Khu đất hình chữ nhật, người ta sử dụng 25 % diện tích khu đất để làm nhà + Phần đất làm nhà hình vng cạnh 18m - Bài tốn u cầu tính diện tích khu đất ( Tìm 100% diện tích khu đất) - Đây thuộc dạng tốn Tìm số biết giá trị số phần trăm số : số cần tìm diện tích khu đất ; biết 25% diện tích khu đất diện tích hình vng cạnh 18m Như để tính diện tích khu đất trước hết cần tính diện tích phần đất làm nhà 14 Bài giải Diện tích phần đất làm nhà : 18 x 18 = 324 (m2 ) Diện tích khu đất : 324 : 25 x 100 = 1296 (m2 ) Đáp số: 1296 (m2 ) Sau học sinh giải thành thạo dạng tốn tơi cho em luyện giải thêm số toán tỉ số phần trăm liên quan đến dạng tốn điển hình để củng cố cách giải, rèn kĩ phân biệt khác ba dạng tốn đó.Với tập cho học sinh đọc kĩ đề bài, phân tích đề tốn, xác định dạng tốn trình bày cách giải Để giải tốn mang tính tổng hợp lưu ý học sinh: + Phải biến đổi toán để đưa toán cho dạng tốn điển hình học + Để giải tốt toán liên quan đến tỉ số phần trăm có chứa yếu tố hình học cần nắm cơng thức liên quan đến tính chu vi, diện tích yếu tố hình học 2.3.5 Hướng dẫn học sinh tự đặt đề toán để củng cố, khắc sâu kiến thức dạng toán tỉ số phần trăm Bước thực sau học sinh nắm vững phương pháp giải dạng tốn Tơi cho học sinh tự đặt đề tốn nhiều hình thức khác nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức dạng toán này: dựa vào tóm tắt để đặt đề tốn; đặt đề toán khác từ đề toán cho tự đặt đề tốn cách tự sau phân tích đề tốn, nêu tên dạng tốn trình bày cách giải Tóm lại: Để học sinh giải tốt tốn tỉ số phần trăm giáo viên phải tâm huyết với nghề, phải trăn trở với chất lượng học tập học sinh từ tìm điểm mạnh, điểm yếu q trình giải tốn em đề giải pháp phù hợp nhằm hình thành học sinh kĩ nhận dạng toán giải tốn cách thành thạo Trong q trình dạy học cần vận dụng linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học, gây hứng thú học tập cho học sinh, giúp em tự hào hứng, tự tin học Thêm vào đó, lực chuyên môn giáo viên yếu tố quan trọng, việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên cần thiết 2.4 Hiệu sau tiến hành giải pháp đề ra: Từ đầu năm học 2017- 2018, vận dụng giải pháp nêu để dạy học sinh lớp giải dạng tốn tỉ số phần trăm, qua tơi nhận thấy kết khả quan Cho tới thời điểm đa số học sinh lớp 5B nắm vững dạng toán tỉ số phần trăm: nhận dạng toán, nắm cách giải dạng ham thích học tốn Ngồi ra, q trình dạy học vận 15 dụng linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học, bước đầu hướng dẫn học sinh giải tốn điển hình dạng tốn, sau để học sinh tìm hiểu đề tốn, tự tìm cách giải, từ hướng cho em có tính sáng tạo giải tốn Để kiểm định giải pháp mình, sau dạy xong phần giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh luyện tập củng cố, phối hợp với tổ, chuyên môn nhà trường đề khảo sát chất lượng nhằm nắm bắt tình hình học tập dạng tốn học sinh để có giải pháp ( phụ lục- trang 20, 21) * Tổng hợp kết : Để dễ dàng đối chứng kết thực nghiệm xin ý kiến Ban giám hiệu nhà trường cho phép đánh giá làm học sinh điểm số kết hợp ghi nhận xét ; kết cụ thể là: Lớp Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt (Tổng số SL % SL % SL % học sinh) 5B 12 46,2% 14 53,8% ( 26 HS) Từ kết nhận thấy việc áp dụng giải pháp đem lại hiệu thiết thực; đặc biệt đợt kiểm tra định kì học kì vừa qua lớp tơi có 100% số học sinh đạt u cầu mơn tốn Qua kiểm tra lại thi học sinh nhận thấy 100% học sinh lớp giải toán tỉ số phần trăm đề Kết cho niềm tin dạy học Sau thời gian nghiên cứu ứng dụng sáng kiến vào giảng dạy năm học 20172018, thân thấy điều đáng mừng là: - Kĩ giải tốn có lời văn nói chung giải toán tỉ số phần trăm học sinh nâng lên rõ rệt - Khi gặp toán tỉ số phần trăm đa số học sinh nhận dạng, nêu tên dạng toán tỉ số phần trăm cách thành thạo, định hướng cách giải dạng tốt đặc biệt em hiểu rõ chất dạng toán - Đa số học sinh biết nêu lời giải ngắn gọn, xác, phù hợp với phép tính yêu cầu tốn, biết trình bày khoa học, đẹp - Nhiều học sinh tự tin trình học Tốn; khơng tâm lý sợ sệt gặp toán tỉ số phần trăm KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 16 Qua trình nghiên cứu sở lý luận, tìm hiểu thực trạng dạy- học giải toán tỉ số phần trăm dạy thực nghiệm phương pháp giải toán dạng Tơi thấy việc dạy học giải tốn chiếm vị trí quan trọng chương trình tốn Tiểu học Thơng qua việc giải tốn, khả tư logic học sinh phát triển, học sinh chủ động, sáng tạo tìm mối quan hệ kiện lời giải đúng, đồng thời thơng qua giải tốn mà em bước đầu làm quen với cách làm việc khoa học làm việc theo kế hoạch Giúp học sinh luyện tập, củng cố vận dụng kiến thức học vào thực tiễn đời sống hàng ngày, sở tảng cho việc học toán Trung học sở Muốn cho việc giải tốn nói chung giải toán tỉ số phần trăm lớp nói riêng có hiệu người giáo viên phải biết vận dụng phương pháp, hình thức dạy học phù hợp để tạo hứng thú học tập cho em Đồng thời giáo viên phải nghiên cứu để phân dạng, với dạng toán tỉ số phần trăm cần hiểu rõ chất dạng để đem lại hiệu cao dạy- học dạng tốn Để đạt điều đó, ngồi yếu tố cố gắng nỗ lực thân học sinh lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp giáo viên yếu tố quan trọng tạo nên hiệu cao dạy học 3.2 Kiến nghị Qua năm trực tiếp giảng dạy lớp 5, nhận thấy người thầy cần phải không ngừng tự học hỏi để nâng cao trình độ, đúc rút kinh nghiệm, thường xuyên xây dựng nội dung chương trình sáng tạo cơng tác giảng dạy Có đem lại hiệu cao dạy học Tuy nhiên để làm tốt nhiệm vụ thân tơi mong giúp đỡ cấp quản lí Giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường, Vì tơi có số kiến nghị sau: 1- Nhà trường tổ chức có hiệu buổi sinh hoạt chuyên môn Chú trọng nhiều đến việc khuyến khích giáo viên đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao hiệu đào tạo 2- Phòng GD& ĐT thường xuyên tổ chức Hội thảo chuyên đề công tác dạy học giáo dục học sinh để chúng tơi có điều kiện học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm nhằm làm tốt công tác dạy học giáo dục học sinh Trong trình nghiên cứu, hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm thân cố gắng song thời gian lực có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong lĩnh hội ý kiến đóng góp Hội đồng khoa học cấp để sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tế có hiệu Tơi xin chân thành cảm ơn! 17 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Vịnh ngày, ngày 28 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người thực hiện: Hoàng Thị Hạnh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Sách Hướng dẫn học Toán - NXB Giáo dục Việt Nam năm 2014 2- Sách giáo viên Toán Vụ Giáo Dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT năm 1994 3- Tài liệu hướng dẫn giáo viên mơn Tốnlớp Vụ Giáo Dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT năm 2015 - Phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học Nhà xuất Giáo Dục năm 2000 - Phương pháp giải Toán Tiểu học Nhà xuất Giáo dục 18 - 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp - - 100 câu hỏi giải đáp việc dạy Tốn Tiểu học Phạm Đình Thục - NXB Giáo Dục - Tâm lý học Tiểu học PGS-PTS Bùi Thị Huệ - Trường Đại học S phạm Hà Nội I năm 1995 - Hướng dẫn giảng dạy Toán Tiểu học Nhà xuất Giáo dục DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả : Hoàng Thị Hạnh Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Nga Vịnh TT Tên đề tài SKKN Một số giải pháp khắc phục học sinh yếu phép chia Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Cấp huyện Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Xếp loại C Năm học đánh giá xếp loại 2010-2011 19 Một số giải pháp rèn kĩ giải tốn có yếu tố hình học Một số biện pháp giúp học sinh lớp phân biệt từ đồng nghĩa, từ đồng âm Một số biện pháp rèn đọc nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tập đọc cho học sinh lớp3 Cấp huyện Xếp loại C 2011-2012 Cấp huyện Xếp loại C 2013-2014 Cấp Tỉnh Xếp loại C 2015-2016 PHỤ LỤC BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG – LỚP 5B NĂM HỌC 2017- 2018 MƠN: TỐN (Thời gian 40 phút – khơng kể thời gian giao đề) Thời điểm khảo sát: Thứ ngày 10 tháng năm 2018 Họ tên : …………………………………………… Lớp : 5B 20 Điểm Lời phê thầy cô giáo Câu (1 điểm): khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời : Số 0,65 viết dạng tỉ số phần trăm là: A 0,65% B 65% C 6,5% D 65 Câu 2(1 điểm): khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời : Tỉ số phần trăm của: 18 30 là: A 60% B 6,0% C 16,6% D 18,3 % Câu (1 điểm): khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời : 10% 120 kg là: A 120 kg B 1,2kg C 12 D 12kg Câu 4: (1 điểm)Biết 15% quãng đường dài 45 m Độ dài quãng đườngđó Câu (1 điểm): khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời : Một người gửi tiết kiệm với lài suất 7% năm, số tiền lãi người nhận 2100000đồng Để tính số tiền gửi ban đầu người ấy, ta cần tính: A 2100000 : B 2100000 x : 100 C 2100000 x 100 : D 2100000 x C âu (2 điểm): Một vườn có 600 cây, có 360 ăn lại lấy gỗ Hỏi số lấy gỗ chiếm phần trăm số vườn? Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 7(1,5 điểm): Một người gửi tiết kiệm 15 000 000 với lãi xuất 0,6% tháng Tính số tiền gửi số tiền lãi sau tháng 21 Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu (1,5 điểm): Số học sinh nữ Trường Tiểu học 138 em, chiếm 46 % số học sinh tồn trường Hỏi trường Tiểu học có học sinh? Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 22 ... kiến th c cho học sinh giúp em hiểu ý nghĩa tỉ số 60% trường hợp là: coi số học sinh toàn trường 100 phần số học sinh nữ chiếm 60 phần Bài giải Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường. .. em học tốt mơn tốn Trung học sở nói chung mơn tốn lớp nói riêng Chính việc rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp cần thiết 2.2 Th c trạng việc dạy học giải toán tỉ số phần trăm lớp. .. nhận th y việc th c giải toán tỉ số phần trăm cần thiết học sinh dạng toán có ứng dụng rộng rãi th c tiễn sống Th c tế cho th y, khả nhận dạng, nắm vững cách giải dạng toán tỉ số phần trăm học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kĩ năng giải Toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5. Trường TH, Một số biện pháp rèn kĩ năng giải Toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5. Trường TH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay