đơn xin xác nhận đk an toàn PCCC

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN TỒN PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY Kính gửi: Đội Cảnh sát QLHC TTXH – Công an huyện Bá Thước Tôi là: Hà Thanh Lịch Địa : Xã Thành Sơn - Huyện Bá Thước - Tỉnh Thanh Hóa Hiện tơi quyền địa phương cho phép kinh doanh dịch kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng nghỉ, dịch vụ ăn, uống Để đảm bảo điều kiện an tồn phòng cháy, chữa cháy sở theo quy định, làm đơn kính đề nghị Đội Cảnh sát QLHC TTXH – Công an huyện Bá Thước tới hướng dẫn, kiểm tra xác nhận điều kiện an tồn phòng cháy, chữa cháy cho sở kinh doanh Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm trì liên tục điều kiện PCCC theo quy định Đoàn kiểm tra Đội Cảnh sát QLHC TTXH – Công an huyện Bá Thước xác nhận; đồng thời, có trách nhiệm thơng báo kịp thời cho Quý quan biết thay đổi có liên quan đến điều kiện phòng cháy chữa cháy xác nhận Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI LÀM ĐƠN Hà Thanh Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: đơn xin xác nhận đk an toàn PCCC , đơn xin xác nhận đk an toàn PCCC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay