Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 ở trường tiểu học

25 1 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:28

TT I II MỤC LỤC Mở đầu Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng việc dạy học Địa Lý lớp trường tiểu học Nga TRANG 1 2 2 3 3.1 Lĩnh Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung, chương trình mơn Địa lý 4 3.2 lớp Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng học địa lí thơng qua hoạt 3.3 động thao tác đồ, lược đồ Biện pháp 3: Hình thành khái niệm, biểu tượng địa lí thơng 3.4 qua khai thác tranh ảnh, video Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh giải thích tượng Địa lí 11 3.5 3.6 nắm vững mối quan hệ chúng Biện pháp 5: Sử dụng ca dao, tục ngữ học Địa lý Biện pháp 6: Tổ chức hoạt động trò chơi học tập tiết 12 13 III học Địa lý Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết luận 19 19 I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Bậc Tiểu học bậc học tảng, mục tiêu yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục rõ điều 2, Luật Giáo dục năm 2005: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” [1] Nghị số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế nêu rõ mục tiêu tổng quát giáo dục đào tạo giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu [2] Cùng với mơn Tiếng việt Tốn, môn Địa lý môn học quan trọng chương trình tiểu học góp phần giáo dục tồn diện cho học sinh Mục tiêu dạy học Địa lý lớp hình thành cho học sinh số biểu tượng, khái niệm, mối quan hệ địa lý đơn giản bước đầu hình thành, rèn luyện số kĩ địa lý Chương trình Địa lý lớp giúp học sinh lĩnh hội số tri thức ban đầu địa lý Việt Nam, số nét tiêu biểu vùng, miền, biển, đảo dãy núi, giúp học sinh hiểu biết môi trường xung quanh từ tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng hồ nhập, thích ứng với sống xã hội, với môi trường xung quanh … Thực tế trường Tiểu học đa số em học sinh quan tâm đến mơn địa lí em nghĩ môn học phụ, thuộc lĩnh vực khoa học xã hội mà chủ yếu em tập trung vào mơn học Tốn Tiếng việt Còn giáo viên chưa coi trọng môn học Mới điểm qua cho xong Chưa tập trung đầu tư nghiên cứu để tìm tòi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phong phú nhằm thu hút hứng thú học tập học sinh môn học Vì dẫn đến học sinh ngại học, khơng có hứng thú học tập, ngại trau dồi kiến thức địa lí, tìm hiểu tượng địa lý thực tế Việc học đối phó, miễn cưỡng học sinh tiếp thu lượng kiến thức ít, khơng chất, dễ quên Kết hiệu học tập chưa cao Vậy làm để lựa chọn phương pháp dạy học hay, đặc trưng thực để tiết dạy mang lại hiệu cao vấn đề mà giáo viên cần phải quan tâm, trăn trở Đó khơng vấn đề riêng thân quan tâm mà vấn đề quan tâm hầu hết giáo viên Tiểu học Xuất phát từ thực tế yêu cầu cần thiết xã hội nay, giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 4, tơi muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, tìm lại u thích mơn học, đáp ứng mục tiêu Giáo dục & Đào tạo thân mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp Trường Tiểu học Nga Lĩnh” với mong muốn tiết học địa lý vui vẻ, thoải mái có chất lượng Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng học Địa lý lớp nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh Đối tượng nghiên cứu: - Lý luận dạy học phân môn địa lý - Thực tiễn áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng học nói chung dạy học phân mơn Địa lý nói riêng trường Tiểu học Nga Lĩnh - Học sinh lớp trường Tiểu học Nga Lĩnh – Nga Sơn Phương pháp nghiên cứu: Để thực đề tài tiến hành phương pháp sau : - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc nghiên cứu số tài liệu phương pháp dạy học phân môn Địa Lý - Phương pháp khảo sát thực tiễn Khảo sát kiểm tra thông qua tiết học Địa Lý - Phương pháp thống kê: Thống kê, phân loại học sinh theo mức đạt - Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp: Phân tích lý luận thực tiễn ứng dụng biện pháp nâng cao chất lượng học Địa Lý - Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm số biện pháp nâng cao chất lượng học Địa Lý để đúc rút kinh nghiệm II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Luật giáo dục năm 2005, điều 28.2 ghi ‘‘Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo HS; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS’’[1] Yêu cầu việc đổi phương pháp dạy học nên GV cần vận dụng phương pháp soạn giảng cho phù hợp để đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS, từ phát huy tính tự giác tích cực học sinh Việc dạy học Địa lí nói chung cần đảm bảo nguyên tắc giáo dục, luận điểm có tính chất đạo, quy định, yêu cầu mà người giáo viên cần phải tuân thủ để mang lại hiệu cao trình dạy học Việc sử dụng tranh ảnh, băng hình, áp dụng câu ca dao tục ngữ phù hợp với phần nội dung kiến thức, tổ chức trò chơi học tập mơn học Địa lý vào nguyên tắc giáo dục (mơn Địa lí) Trong q trinh dạy học yếu tố chủ yếu có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng dạy- học môn Địa lý nhà trường : + Năng lực giảng dạy giáo viên: Giáo viên phải có tâm huyết với mơn địa lý, có kiến thức sâu rộng địa lý Việt Nam giới Biết lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp để kích thích hứng thú học sinh - Sự ham hiểu biết học sinh: Học sinh ham hiểu biết, thích khám phá mới, thích tìm hiểu yếu tố tự nhiên, tượng thiên nhiên kì thú Đồng thời em phải có ý thức học tập nghiêm túc + Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Nhà trường phải có đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị dạy học máy chiếu, máy in Có đủ loại đồ dụng cụ thực hành cần thiết tiết học, tài liệu tham khảo địa lý Việt Nam giới Thực trạng việc dạy học Địa Lý lớp Trường tiểu học Nga Lĩnh * Về phía giáo viên: - Hầu hết giáo viên có ý thức đổi phương pháp dạy học nói chung mơn Địa lý nói riêng để phát huy tính chủ động tích cực, sáng tạo học sinh làm cho tiết học địa lý nhẹ nhàng hiệu Song số giáo viên chưa coi trọng phân mơn địa lý Chưa chịu khó tìm tòi phương pháp dạy hay, hình thức tổ chức phong phú phù hợp với nội dung tiết học Do tiết học Địa lý khơ cứng, buồn tẻ dẫn đến chất lượng thấp - Khả dạy phân hoá đối tượng, tạo hứng thú cho học sinh số giáo viên hạn chế Việc đầu tư cho đồ dùng dạy học tranh ảnh giáo viên * Về phía học sinh - Học sinh em nông thôn, nhiều học sinh có sống khó kh ăn, cha mẹ làm ăn xa nên học sinh thiếu định hướng, kèm cặp - Học sinh quen với cách học đơn giản theo sách giáo khoa, khả tư duy, suy luận để hình thành biểu tượng, khái niệm chưa nhiều nên chưa có thói quen suy nghĩ, động não cách có hệ thống - Học sinh phụ huynh coi nhẹ mơn học Địa lí cho mơn phụ nên chưa quan tâm, đầu tư cho môn học Qua khảo sát chất lượng học sinh môn địa lý vào thời điểm tháng 9/2017 học sinh lớp 4A, có kết sau: Sĩ số Học sinh 27 em Điểm 10 – SL % 15 Điểm – SL % 26 Điểm - SL % 12 44 Điểm SL % 15 Từ kết thực trạng bảng số liệu cho thấy: Chất lượng học sinh đạt điểm 9, 10 thấp Số lượng học sinh đạt điểm 5, cao Học sinh hầu hết chưa biết cách đồ, chưa nắm biểu tượng địa lý Tham gia học tập cách thụ động Qua tìm hiểu, thấy lên số nguyên nhân sau: Một là: Giáo viên chưa đầu tư nghiên cứu nội dung chương trình, chưa hệ thống kiến thức mơn Địa lý lớp Khi dạy lớp dạy tràn lan theo bài, chưa có lơ gich từ mạch kiến thức cũ sang mạch kiến thức Hai là: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực câu hỏi, tập sách giáo khoa cách đơn theo hình thức hỏi đáp, chưa phát triển chúng thành nhiều hình thức tổ chức dạy học phong ohus tổ chức trò chơi, ca dao, tục ngữ…, để phát triển tư sáng tạo học sinh Ba là: Chưa khai thác triệt để tranh ảnh bảng số liệu Đặc biệt, chưa trọng đến việc sưu tầm tranh ảnh, băng hình để khắc sâu kiến thức cho học sinh Bốn là: Tổ chức tiết học nặng nề, chưa linh hoạt trình tổ chức nên chưa có tác dụng thúc đẩy học sinh q trình hợp tác Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề Để nâng cao chất lượng tiết học phân mơn địa lý lớp góp phần tích cực việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, xin đề xuất số giải pháp sau: 3.1 Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung, chương trình, xác định mục tiêu học mơn Địa lý lớp Chương trình Địa lý lớp giúp học sinh lĩnh hội số tri thức ban đầu địa lý Việt Nam, số nét tiêu biểu vùng, miền, biển, đảo dãy núi, giúp học sinh hiểu biết môi trường xung quanh từ tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng hồ nhập, thích ứng với sống xã hội, với mơi trường Vì để thực tốt chương trình Địa lý lớp 4, giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ để hiểu nội dung chương trình, hiểu rõ mục tiêu phần, học, nội dung kiến thức Từ có phương án dạy học phù hợp với cụ thể Chương trình mơn Địa lý lớp gồm có 32 chia thành kiểu bài: Hình thành kiến thức mới, ơn tập kiểm tra Trong đó: * Thiên nhiên hoạt động sản xuất người miền núi trung du: Gồm 10 - Bài 1,bài 4, 5: Nói đặc điểm vùng núi trung du - Bài 2, 3, 6, 7, 8: Nói người hoạt động sản xuất người vùng núi trung du - Bài 9: Nói thành phố miền núi trung du - Bài 10: ôn tập * Thiên nhiên hoạt động sản xuất người miền đồng bằng: Gồm 18 - Bài 11, 17, 24: Nói đặc điểm vùng đồng - Bài 12, 13, 14, 18, 19 , 20, 25, 26: nói người hoạt động sản xuất người vùng đồng - Bài 15, 16, 21, 22, 27, 28: nói thành phố vùng đồng - Bài 23 : ôn tập *Vùng biển Việt Nam: Bài 29 30 * Ôn tập tổng hợp: Gồm (Bài 31 32) * Kiểm tra: tiết Qua hệ thống nội dung chương trình ta thấy: Những khái niệm, biểu tượng mà học sinh tiếp xúc từ dễ đến khó; khối lượng kiến thức vừa phải, dễ tiếp thu, dễ nắm kiến thức Kênh hình vừa minh hoạ cho kênh chữ vừa nguồn cung cấp kiến thức rèn luyện kỹ tìm thơng tin cho học sinh Các câu hỏi, tập giúp cho học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức Đồng thời giúp em tư duy, phân tích, so sánh rút nhận xét nhằm khắc sâu học Ngồi ra, giúp giáo viên dễ dàng thiết kế hình thức học tập đa dạng phong phú như: thao tác đồ, lược đồ giáo án điện tử, tổ chức trò chơi học tập, đưa câu ca dao tục ngữ vào học cách hợp lý để khai thác thông tin kiến thức, khắc sâu kiến thức cho học sinh, rèn luyện kỹ bồi dưỡng nhận thức cho em Vì để dạy tốt phân môn Địa lý lớp giáo viên cần nắm vững nội dung chương trình, mục tiêu học từ làm chủ kiến thức q trình dạy có phương pháp hình thức tổ chức phù hợp tạo hứng thú cho học sinh 3.2 Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng học địa lí thơng qua hoạt động thao tác đồ, lược đồ 3.2.1 Làm sống động đồ, lược đồ SGK giáo án điện tử: Trong chương trình Địa lý lớp có tất 16 đồ, lược đồ Các đồ, lược đồ có màu sắc đẹp, phong phú chủng loại Tuy nhiên đồ lược đồ tranh tĩnh Nếu để học sinh khai thác cách bình thường SGK em thấy khó trừu tượng, không cụ thể tiếp thu kiến thức không sâu, hời hợt Đặc biệt không tạo hứng thú cho học sinh trình khai thác kiến thức Nhưng đồ lược đồ thiết kế giáo án điện tử, lập hiệu ứng phù hợp với trình tự tìm hiểu nội dung kiến thức trở thành đồ, lược đồ sống động Điều tạo hứng thú, hấp dẫn cho học sinh, học sinh tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng, tự nhiên nhớ kiến thức lâu Ví dụ 1: Đối với 1: Dãy Hoàng Liên Sơn – SGK trang 70 Khi học sinh thực yêu cầu: Quan sát hình 1: Lược đồ dãy núi Bắc Bộ - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4: Quan sát lược đồ máy chiếu lược đồ SGK + Kể tên dãy núi Bắc Bộ? + Chỉ vị trí dãy Hoàng Liên Sơn đồ? + Chỉ đỉnh núi Phan - xi - păng lược đồ cho biết độ cao - Học sinh báo cáo kết cách lựợc đồ máy chiếu Hình 1: Lược đồ dãy núi Bắc Bộ - Giáo viên cho chạy hiệu ứng chốt: Hoàng Liên Sơn dãy núi phía Bắc nước ta, chạy dài khoảng 180 km trải rộng gần 30 km, dãy núi cao, đồ sộ, có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi dốc, thung lũng thường hẹp sâu Dãy Hồng Liên Sơn có đỉnh Phan - xi - păng cao nước ta gọi “nóc nhà” Tổ quốc Ví dụ 2: Đối với 21: Thành phố Hồ Chí Minh – SGK trang 127 Khi học sinh tìm hiểu vị trí giới hạn thành phố Hồ Chí Minh thực yêu cầu: - Quan sát hình cho biết: + Chỉ vị trí thành phố Hồ Chí Minh lược đồ cho biết thành phố tiếp giáp tỉnh nào? + Từ thành phố tới tỉnh khác loại đường giao thông nào? - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4: Quan sát lược đồ máy chiếu lược đồ SGK - Học sinh báo cáo kết cách lựơc đồ máy chiếu Hình 1: Lược đồ Thành phố Hồ Chí Minh - Giáo viên cho chạy hiệu ứng chốt: Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sơng Sài Gòn, có lịch sử 300 năm Trải qua nhiều tên gọi khác nhau, từ năm 1976, thành phố mang tên Thành phố Hồ Chí Minh - Từ thành phố tới tỉnh khác loại phương tiện như: Máy bay, tàu hoả, ô tô, … Như vậy, giáo viên thao tác kết hợp chạy hiệu ứng với kiến thức cần chốt cho học sinh giáo án điện tử biện pháp vô hiệu Bởi hình ảnh sống động, cụ thể hóa Ngồi học sinh tìm hiểu kiến thức qua hình ảnh sống động khơng em nhớ lâu kiến thức mà nâng cao kỹ sử dụng đồ, giúp em tự tin hơn, kích thích hứng thú học tập cho học sinh lớp ai muốn thể khả học tập 3.2.2 Rèn kỹ đọc đồ, lược đồ Trong tiết học môn Địa Lý em phải sử dụng đồ, lược đồ Bản đồ, lược đồ sử dụng nguồi cung cấp kiến thức, đối tượng để học sinh chủ động, tự lực khai thác kiến thức Địa Lý Vì học sinh phải biết đọc kí hiệu đồ, lược đồ, hiểu ý nghĩa màu sắc biểu thị đồ, lược đồ, xác định yếu tố Địa Lý đồ Để học sinh có kỹ đọc đồ tốt, từ đầu năm học, tiết học Địa lý có sử dụng đồ, sơ đồ, yêu cầu em nêu ký hiệu đồ, lược đồ, nêu ý nghĩa màu sắc biểu thị đồ, lược đồ, xác định hướng đồ Sau thực đồ theo nội dung yêu cầu học Khi thao tác với đồ em cần nắm được: Bước 1: Nắm mục đích làm việc với đồ Tức đọc tên đồ, để biết nội dung sử dụng cung cấp kiến thức cho học Bước khơng khó, giáo viên cần lưu ý tự vẽ thêm đồ phải có tên đồ (có thể viết viết dưới) Bước 2: Xem bảng giải để có biểu tượng địa lí cần tìm đồ Giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách đọc bảng giải, kí hiệu ứng với thơng tin Ví dụ: Đường đứt khúc ranh giới tỉnh, dù bãi biển, chấm tròn thành phố … Bước : Tìm vị trí Địa lí đối tượng đồ Đây bước kĩ đồ Ở bước giáo viên học sinh thường khơng xác không thường xuyên đồ nên dễ lúng túng Chỉ đồ có cách sau :  Chỉ điểm (thành phố , khoáng sản, …)  Chỉ đường (sông, dãy núi, …)  Chỉ vùng (chỉ vị trí giới hạn tỉnh, thành phố, …) Khi hướng dẫn học sinh đồ giáo viên cần lưu ý học sinh cách sau: - Chỉ địa danh, thành phố, tỉnh… Nếu đồ hành có ranh giới nước, thành phố, tỉnh GV theo đường ranh giới, bắt đầu điểm kết thúc điểm châu lục, nước, thành phố, tỉnh muốn Nếu đồ tự nhiên thường thành phố kí hiệu dấu chấm tròn, GV vào chấm tròn thành phố, phương tiện lại vùng miền (Xem giải dồ, lược đồ) - Chỉ biển, sơng ngòi, Đại dương kéo rộng giới hạn khơng lấn vào đất liền Biển, sơng, dãy núi theo hướng từ thượng lưu đổ xuống hạ lưu, từ nơi cao (độ cao địa hình) xuống nơi thấp Bước : Quan sát đối tượng đồ, nhận xét nêu đặc điểm đơn giản đối tượng ( khai thác phần kiến thức ) Ví dụ : Khi vị trí nước Việt Nam, nhận xét vị trí nước ta kéo dài từ Bắc xuống Nam, nằm phía cực Nam - Bài Đồng Nam Bộ, quan sát lược đồ xong, học sinh nhận xét hệ thống sơng ngòi nhiều, chằng chịt - Bài địa hình nước ta, dựa vào màu sắc học sinh nhận xét đồi núi nhiều đồng - Bài Người dân đồng Nam Bộ, quan sát, nhận xét trang phục người dân dồng Nam Bộ… Bước : Xác lập mối quan hệ địa lí đơn giản yếu tố tự nhiên Ví dụ: Khi học sinh vị trí nước ta, phía Đơng giáp biển Đơng, đường bờ biển kéo dài thuận lợi để phát triển ngành nào? (đánh bắt thủy hải sản) Đó mối quan hệ vị trí địa lí hoạt động sản xuất Như vậy, rèn cho học sinh kỹ đọc đồ cách thành thạo em thích học tiết địa lý Các tiết học trở nên nhẹ nhàng không căng thẳng Dưa thông tin đồ, lược đồ em xác định xác kiến thức cần cung cấp Với kiến thức khắc sâu em 3.3 Biện pháp 3: Hình thành khái niệm, biểu tượng địa lí thơng qua khai thác tranh ảnh, video 3.3.1 Hình thành khái niện, biểu tượng địa lí thơng qua khai thác tranh ảnh có sẵn SGK Hình thành khái niệm, biểu tượng địa lí mục đích việc dạy Địa Lý Vì bước quan trọng Vậy muốn hình thành biểu tượng, khái niệm Địa Lý cho học sinh, yêu cầu em phải nắm dấu hiệu đối tượng Địa Lý mà em quan sát từ thực tế, từ băng hình, tranh ảnh để em tìm dấu hiệu, chất đối tượng Địa Lý nhằm đưa khái niệm đối tượng Ví dụ 1: Để hình thành khái niệm Sơng ngòi hệ thống đê ngăn lũ dạy Đồng Bắc Bộ Điều cho học sinh xác định Sông Hồng, Sơng Thái Bình số sơng khác đồng Bằng Bắc Bộ lược đồ Sau cho học sinh quan sát hệ thống đồng bằng, đê, mương qua tranh ảnh băng hình Cảnh đồng Bắc Bộ Một đoạn đê Sông Hồng Mương dẫn nước ĐBBB Tiếp đến yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Em cho biết đê có tác dụng gì? + Để phục vụ tưới tiêu nhân dân Đồng Bằng Bắc Bộ làm gì? - Giáo viên trình chiếu hình ảnh nêu: Để ngăn lũ lụt, người dân nơi đắp đê dọc hai bên bờ sông Tổng chiều dài hệ thống đê lên tới hàng nghìn km cơng trình vĩ đại người dân đồng Bắc Bộ Ngồi nhân dân đào thêm nhiều kênh mương để tưới, tiêu nước cho đồng ruộng Sau hình thành khái niệm Địa Lý chung cho học sinh, dựa vào trình độ lớp để soạn hệ thống câu hỏi, tập nhằm hướng dẫn em phát dấu hiệu riêng đối tượng Địa Lý Ví dụ 2: Hình thành khái niệm dãy núi Hoàng Liên Sơn dạy bài: Dãy núi Hoàng Liên Sơn hướng dẫn học sinh sau: Quan sát “Lược đồ dãy núi Bắc Bộ” trang 70, tìm vị trí dãy Hồng Liên Sơn + Dãy núi Hồng Liên Sơn nằm sơng Hồng sơng Đà Các nhóm dựa vào đồ tự nhiên Việt Nam để nhận xét chiều dài, độ cao dãy núi, tìm vị trí nêu đỉnh cao dãy núi Hoàng Liên Sơn, đồng thời so sánh với độ cao dãy núi khác nước ta đồ + Dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ, có đỉnh Phan-xi-păng đỉnh cao nước ta (3143m) Quan sát dãy núi Hoàng Liên Sơn qua tranh, nêu đặc điểm đỉnh, sườn, thung lũng, độ cao Học sinh tự rút kết luận + Đỉnh núi nhọn cưa + Sườn dốc + Thung lũng hẹp sâu + Dãy núi Hoàng Liên Sơn cao, có đỉnh Phan – xi – păng cao Từ kết trên, yêu cầu học sinh đưa khái niệm dãy núi Hoàng Liên Sơn: “Dãy núi Hoàng Liên Sơn dãy núi nằm sơng Hồng sơng Đà, cao, đồ sộ, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp, sâu Đỉnh Phan – xi – păng cao nước ta” Như vậy, với biện pháp giáo viên giúp học sinh nắm vững kiến thức thông qua hệ thống tranh, ảnh sách giáo khoa cách dễ dàng Các em khai thác kiến thức cần phải lĩnh hội, từ giúp em hình thành tốt khái niệm, biểu tượng Địa lý học 3.3.2 Củng cố khái niệm, biểu tượng địa lí thơng qua khai thác tranh ảnh, băng hình sưu tầm Nếu hình thành biểu tượng, khái niệm Địa lý cho em đơn hình ảnh SGK kiến thức cung cấp cho học sinh chưa phong phú, chưa tạo hứng thú tìm tòi, khám phá cho học sinh Vì hình thành biểu tượng, khái niệm Địa Lý ngồi tìm hiểu nội dung kiến thức tranh ảnh SGK giáo viên cần sưu tầm số tranh ảnh, đoạn clip phục vụ cho nội dung kiến thức mà em cần tìm hiểu cần củng cố, làm phong phú thêm nội dung học cho em dễ hiểu, dễ tiếp thu học Ví dụ: Khi dạy Một số dân tộc Tây Nguyên: Sau học sinh tìm hiểu trang phục lễ hội xong giáo viên trình chiếu cho học sinh xem thêm số hình ảnh sưu tầm trang phục lễ hội nơi kết hơp với lời giới thiệu giáo viên học sinh nhận biết rõ Như vậy, tất học học giáo viên sử dụng tranh ảnh, băng đĩa sưu tầm để cung cấp nhiều thong tin bổ ích cho học sinh, đồng thời sáng tỏ nội dung kiến thức học Tăng hiểu biết thực tế cho học sinh Ngồi nhằm giúp em củng cố sâu với kiến thức vừa học 10 3.4 Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh giải thích tượng Địa lí nắm vững mối quan hệ chúng Trong trình day học Địa lý phân tích mối quan hệ yếu tố Địa Lý bước quan trọng Nó khơng thể thiếu q trình giảng dạy Vì giáo viên phải hướng dẫn học sinh biết xác lập mối quan hệ tượng Địa Lý tự nhiên với tự nhiên, tự nhiên với kinh tế - xã hội, để em thấy tương quan, hỗ trợ yếu tố Địa Lý Mặt khác, em làm quen với cách tìm nguyên nhân biết kết Ví dụ: Khi dạy bài: Khai thác khoáng sản hải sản vùng biển Việt Nam Sau tìm hiểu xong, yêu cầu hoạt động nhóm đơi hồn thiện bảng kiến thức tổng hợp Vùng biển Việt Nam Khai thác khống sản Sản phẩm: Dầu mỏ khí đốt Sản phẩm: Cát trắng Đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản Sản phẩm: Cá Sản phẩm: Tôm, bào ngư… Khi hồn thành sơ đồ u cầu nhóm trình bày nội dung kiến thức vừa học Về việc khái thác dầu mỏ khí đốt, tính tới nay, nước ta khai thác 100 triệu dầu hàng tỉ mét khối khí phục vụ nước xuất Hiện ta xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi Ngồi dầu khí, nước ta khai thác cát trắng để làm nguyên liệu cho công nghiệp thuỷ tinh ven biển Khánh Hoà, Quảng Ninh Vùng biển nước ta giàu hải sản, có hàng nghìn lồi cá, có hàng trăm lồi tơm, lồi cá, lồi tơm ngon, tiếng có giá trị cá chim, cá thu, cá nhụ, tôm hùm, tôm he…Hoạt động đánh bắt khai thác hải sản nước ta diễn khắp vùng biển kể từ Bắc vào Nam, nhiều tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang Từ ý trên, yêu cầu cá nhân học sinh điền vào sơ đồ để em thấy nguồn hải sản khơng phải vơ tận, ta phải có biện pháp bảo vệ nguồn hải sản nước ta 11 Ba biện pháp bảo vệ nguồn hải sản nước ta Giữ vệ sinh môi trường biển Không xả rác, dầu xuống biển Đánh bắt, khai thác hải sản theo Như vậy, với cách nắm vững tượng Địa lý học sinh dễ dàng nhận biết từ vùng biển Việt Nam khai thác nhiều kháng sản qúy dầu khí, cát trắng … nơi đánh bắt ni trồng thủy hải sản Từ em hiểu tầm quan trọng biển đảo Biết số nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường biển Nên cần phải có ý thức bảo vệ mơi trường Biển đảo 3.5 Biện pháp 5: Sử dụng ca dao, tục ngữ học Địa lý Do phong phú nội dung ca dao tục ngữ như: thể đặc sản, danh lam thắng cảnh, vẻ đẹp vùng miền Nên dạy học Địa lí đưa câu ca dao tục ngữ vào nhằm giúp học sinh dễ nhớ nhớ lâu nội dung kiến thức Ví dụ 1: Để dạy Thành phố Hồ Chí Minh giáo viên sử dụng số câu ca dao, tục ngữ nói danh lam thắng cảnh, lễ hội thành phố Hồ Chí Minh để củng cố khắc sâu kiến thức cho học sinh như: + Bến Tre biển cá sông tôm, Ba Tri muối mặn, Giồng Trôm lúa vàng + Bánh tráng Mỹ Lồng, Bánh phồng Sơn Đốc, Măng cụt Hàm Luông + Bến Tre nước dừa, Ruộng vườn mầu mỡ, biển thừa cá tôm Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn, Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày Bà Hiền, Tân Thủy hà cá tôm.  Bắp Chợ Giữa, mắm bày ven bãi Giồng Khoai, … Ví dụ 2: Để dạy Đồng Bằng Nam Bộ giáo viên sử dụng số câu ca dao, tục ngữ như: + Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai, Hết củi có Tân Sài chở vơ! 12 Biên Hoà bưởi chẳng đắng the Ăn vào lịm chè đậu xanh Ai qua Phú Hội, phước Thiền (Thành) Bâng khuâng nhớ sầu riêng Long Thành Sầu riêng, măng cụt, chơm chơm Xồi ngon, mít ngọt, chuối, thơm bạt ngàn Ví dụ 3: Để dạy Thành phố Hà Nội giáo viên sử dụng số câu ca dao, tục ngữ như: *Thứ Hội Gióng, Hội Dâu Thứ nhì Hội Bưởi, Hội Vó chẳng đâu vui * Thứ Hội Cổ Loa Thứ nhì Hội Gióng, thứ ba Hội Chèm Thăng Long Hà Nội đô thành Nước non vẽ nên tranh họa đồ Cố lại tân Nghìn năm văn vật * Sông Tô dải lượn vòng Ấy nơi liệt sĩ anh hùng giáng sinh Sông Hồng khúc uốn quanh Văn nhân tài tử lừng danh *Ai Hà Nội, ngược nước Hồng Hà Buồm giong ba vui đà nên vui *Sông Tô nước chảy quanh co Cầu Đông sương sớm, quán Giò trăng khuya Như vậy, giáo viên chịu khó tìm hiểu, sưu tầm câu ca dao, tực ngữ để đưa vào tiết dạy thành phố, vùng miền, lễ hội, khí hậu… tăng hứng thú học tập cho học sinh Và giúp học sinh dễ dàng nhớ học cách đọc ca dao, tực ngữ 3.6 Biện pháp 6: Tổ chức hoạt động trò chơi học tập tiết học Địa lý Nếu tiết học giáo viên đơn với hình thức tổ chức tìm hiểu trả lời thầy trò gây nhàm chán cho học sinh Học sinh khơng có hứng thú học tập Vì tiết học giáo viên phải sáng tạo để thiết kế trò chơi phù hợp với kiến thức thời điểm Tăng nhạy bén, phát triển trí thơng minh hứng thú học tập cho học sinh Các trò chơi tổ chức theo nhóm lớp học với thời gian từ đến 10 phút Với vật dụng sử dụng dễ làm, đơn giản, thiết kế giáo án điện tử giáo viên hướng dẫn học sinh cách chơi cụ thể Với việc thiết kế số trò chơi làm thay đổi hình thức hoạt động học tập, giúp học sinh rèn luyện củng cố tiếp thu tri thức đồng thời phát triển vốn 13 kinh nghiệm mà em tích luỹ thơng qua hoạt động chơi Sẽ tạo hiệu cao tiết dạy Địa lý Trong chương Địa lý lớp với dạng nhằm củng cố kiến thức, luyện tập kĩ sau hình thành kiến thức tổ chức số dạng sau: *Trò chơi 1: "Chọn ô số" Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh - Mục đích: Củng cố mở rộng kiến thức Thành phố Hồ Chí Minh Rèn luyện trí nhớ, khả quan sát, phát triển kỹ trình bày cho học sinh - Thời gian chơi: phút - Chuẩn bị: tranh Thành phố Hồ Chí Minh có đánh số thứ tự từ – ứng với tranh ẩn ô số chiếu hình 1 2 14 Đáp án: 1: Chợ Bến Thành 2: Dinh độc lập Bến cảng nhà rồng Bưu điện Thành phố Khu du lịch đầm sen - Cách chơi: Giáo viên chia lớp thành đội chơi (có thể chia theo dãy bàn) Các đội bắt thăm để dành quyền ưu tiên trước Đại diện đội thứ đứng chỗ chọn số có hình, giáo viên kích vào số học sinh lựa chọn xuất hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh , sau nhóm thảo luận giới thiệu hình ảnh thể tranh mà em quan sát hình Nếu nói 10 điểm, nói sai chậm đội thứ hai trả lời, 10 điểm hai trường hợp đội thứ hai quyền chọn Trò chơi kết thúc tất ô số chọn Đội nhiều điểm đội thắng Với trò chơi giáo viên củng cố, mở rộng số địa danh, khu du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh Ngồi rèn trí nhớ, khả phát triển tư duy, tăng khả nhạy bén cho học sinh Kích thích hứng thú học tập em Lưu ý: Trò chơi vận dụng vào nói thành phố bài: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà lạt, Thành phố cần Thơ, Thành phố Hà Nội… *Trò chơi 2: "Giải mã màu" Bài 13: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ - Mục đích: Biết việc phải làm trình sản xuất lúa gạo Củng cố kiến thức quy trình sản xuất lúa gạo Phát triển tinh thần hợp tác công việc - Thời gian chơi: phút 15 - Chuẩn bị: tranh có đánh số thứ tự từ – ứng với tranh ẩn ô màu chiếu hình - Cách chơi: Giáo viên chia lớp thành đội chơi Các đội bắt thăm để dành quyền ưu tiên trước Đại diện đội thứ đứng chỗ chọn màu có hình, giáo viên kích vào màu học sinh lựa chọn xuất hình ảnh tương ứng, sau nhóm thảo luận cơng việc tương ứng thể tranh mà em quan sát hình Nếu nói 10 điểm, nói sai chậm đội thứ hai trả lời, 10 điểm hai trường hợp đội thứ hai quyền chọn Trò chơi kết thúc tất ô số chọn Đội nhiều điểm đội thắng 16 Với trò chơi giáo viên củng cố, khắc sâu, mở rộng quy trình số hoạt động sản xuất người dân như: Sản xuất lúa gạo, làm muối, dệt lụa Ngồi rèn khả hợp tác học sinh nhóm * Với dạng nhằm ôn tập, củng cố lại kiến thức học ơn tập tổ chức mọt số trò chơi sau: *Trò chơi 1: "Du lịch đồ" Bài 32: Ôn tập - Mục đích: Xác định vị trí số đối tượng địa lý học đồ tự nhiên Việt Nam Rèn kĩ nghe, quan sát phản xạ nhanh - Thời gian chơi: phút - Chuẩn bị: Lược đồ địa lý tự nhiên việt nam hình dười Hai chuông nhỏ hai vật khác dùng để báo hiệu xin trả lời Sông Hồng - Cách tiến hành: Giáo viên chia lớp thành đội chơi, đội cử – học sinh tham gia trực tiếp chơi, em lại làm nhiệm vụ cổ vũ trợ giúp cho đội Người trực tiếp chơi đội ngồi vào bàn đầu dãy mình, giáo viên phát cho đội chuông nhỏ Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát kĩ lược đồ treo bảng Khi trò chơi bắt đầu, giáo v iên vừa nói vừa đồ : “ Chúng ta ô số…”, người chơi đội rung chuông trước quyền trả lời Nếu trả lời 10 điểm, nếu nói sai chậm đội thứ hai trả lời, 10 điểm - Khi ô số ghi lược đồ giải mã hết trò chơi kết thúc Đội nhiều điểm đội thắng ** Các ô số ghi đồ đáp án: Quần đảo Hoàng Sa Quần đảo trường Sa Sông Hậu Sông Tiền 17 Sông Đà Sông Hồng Thủ đô Hà Nội Thành phố Hải phòng Thành phố Huế 10 Thành phố Hồ Chí Minh Qua trò chơi giáo viên giúp học sinh củng cố cách định vị trí số đối tượng địa lý học đồ tự nhiên Việt Nam Rèn kĩ nghe, quan sát phản xạ nhanh tự tin giao tiếp trước lớp *Trò chơi 2: "Hái hoa dân chủ" Bài 23: Ơn tập - Mục đích: Củng cố kiến thức thành phố lớn nước ta - Thời gian chơi: phút - Chuẩn bị: Cây cảnh với nhiều hoa, hoa cõu hi Câu hỏi 1: Dòng sông chảy qua thành phố Huế? - Cách tiến hành: Các đội lựa chọn hoa cây, câu trả lời câu hỏi hoa ghi 10 điểm Nêu đội lựa chọn hoa may mắn không cần trả lời ghi 10 điểm Kết thúc trò chơi đội ghi nhiều điểm đội thắng - Nội dung: Câu hỏi 1: Dòng sơng chảy qua thành phố Huế? (Sông Hương) Câu hỏi 2: Huế công nhận di sản văn hoá giới vào năm nào? (1999) Câu hỏi 3: (Bông hoa may mắn) Câu hỏi 4: Thành phố Đà Nẵng giáp với tỉnh nào? ( Thừa thiên Huế Quảng Nam) Câu hỏi 5: Bảo táng Chăm nằm thành phố nào? (Đà Nẵng) Câu hỏi 6: "Cần Thơ gạo trắng nước Ai vô tới khơng muốn về" 18 "Gạo trắng nước trong" cho biết Cần Thơ mạnh gì?( nhiều lúa gạo tôm cá) Câu hỏi 7: Thành phố Hồ Chí Minh có tên gọi khác vào trước năm 1975? (Sài Gòn, Gia Định) * Lưu ý: Trò chơi vận dụng vào tất ôn tập cần củng cố kiến thức sau học Như vậy, việc đưa trò chơi vào dạy học phân mơn Địa lý phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học, lứa tuổi em thích chơi Nên trò chơi thực thu hút lôi học sinh tham gia học tập hình thức trực quan đẹp, nội dung phong phú gây tò mò, ham học hỏi học sinh Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Qua trình nghiên cứu áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng học phân môn Địa lý lớp Trường tiểu học Nga Lĩnh cho thấy kết tốt Đó ngồi việc đảm bảo nguyên tắc giáo dục phương pháp, kiến thức mà đảm bảo tính vừa sức cho học sinh Các em yêu thích, hứng thú học tiết Địa Lý Bên cạnh kỹ đọc, đồ, phân tích bảng số liệu, mối quan hệ Địa Lý đơn giản… thành thạo, nên tiết thực hành, tập hay tiết ôn tập tiến hành tốt đạt kết qủa cao, lớp học sôi động thơng qua hoạt động nhóm, cá nhân… Các em biết vận dụng kiến thức học vào sống việc yêu thiên nhiên, người, quê hương, đất nước, tôn trọng, bảo vệ môi trường di sản văn hoá Sau năm học thực hiên tổ chức hướng dẫn học sinh biện pháp trình bày Tơi thấy em thích học môn Địa lý Đặc biệt chất lượng môn Địa lý nâng lên rõ rệt so với đầu năm * Kết kiểm tra chất lượng môn Địa lý vào thời điểm tháng 4/2018 sau: Điểm 10 – Điểm – Điểm - Tổng số HS SL % SL % SL 27 em 15 55,6 10 37,0 % 7,4 Từ kết cho thấy hiệu học tập mơn Địa lí nâng lên, chất lượng cao hẳn Tỉ lệ học sinh đạt điểm 9; 10 cao, khơng học sinh điểm 5, học sinh mức điểm 5; Các em khơng cảm thấy lúng túng, thiếu tự tin gặp tập thực hành Ngoài việc học tập theo cách giúp tư em linh hoạt mạnh dạn tự tin III KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng số biện pháp nhằm nâng cao hiệu dạy môn Địa lý lớp có thành cơng định Tơi thấy việc cần thiết trình dạy học giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Qua thực tế dạy học trường, Bản thân rút học kinh nghiệm sau: 19 - Trước hết phải khảo sát chất lượng tìm ưu điểm học sinh lớp để phát huy Thấy rõ hạn chế việc học tập, lĩnh hội để có định hướng phụ đạo hợp lí - Giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ nội dung chương trình, sở hệ thống học để lựa chọn phương pháp dạy học hình thức tổ chức phù hợp - Xây dựng kế hoạch tìm biện pháp bồi dưỡng phù hợp, rõ ràng, đặc biệt cần quan tâm xây dựng thời gian bồi dưỡng vào buổi hai tuần - Khi lên lớp phải nghiên cứu kĩ mục tiêu để đề phương pháp hình thức dạy học thích hợp, giúp em hứng thú học tập dễ tiếp thu - Tổ chức dạy cách linh hoạt biết vận dụng trò chơi học tập để kích thích hứng thú học sinh - Giáo viên cần phải thường xuyên tham khảo tài liệu có liên qua đến phương pháp dạy học mơn Địa lý lớp để nâng cao lực giảng dạy mơn học - Căn vào q trình hình thành phát triển hứng thú học sinh giáo viên chủ động gây hứng thú cho em học tập Giáo viên phải biết tổ chức hoạt động học tập học sinh cho em cảm thấy có niềm vui sướng hoạt động Khi tổ chức hoạt động nên tránh gây khó khăn, căng thẳng, cần tiến hành nhẹ nhàng Để làm điều đòi hỏi giáo viên cần thực kiên trì, tỉ mỉ, khơng nóng vội cơng việc ngày, đòi hỏi giáo viên phải có lực phát triển học, giúp em có phương pháp học tập tốt Trên số kinh nghiệm trình thực dạy học phân môn địa lý lớp Rất mong nhận ý kiến đóng góp chân tình bạn đồng nghiệp giúp việc dạy học phân mơn địa lý nói chung địa lý lớp nói riêng đạt hiệu cao Tơi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Mai Thị Lan Nga Sơn, ngày 10 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Lê Thị Thủy 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Giáo dục năm 2005 Nghị số 29 đổi toàn diện Giáo dục đào tạo Nghị Đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam Một số tài liệu khác có liên quan đến đề tài mạng Enternet Tài liệu dạy học Địa Lý dành cho giáo viên tiểu học Phương pháp giảng dạy Địa Lý nói chung Phân mơn Địa Lý lớp nói riêng Sách giáo khoa Địa Lý lớp 21 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Lê thị Thủy Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên - Trường Tiểu học Nga Lĩnh Kết Cấp đánh giá xếp Năm học đánh giá TT Tên đề tài SKKN loại (Phòng, Sở, đánh giá xếp xếp loại Tỉnh ) loại (A,B,C) Một số biện pháp bồi Sở GD&ĐT Thanh dưỡng học sinh giỏi Hóa C 2008 - 2009 tốn lớp 2 Sử dụng công nghệ Sở GD&ĐT Thanh thông tin vào việc tổ Hóa C 2011 - 2012 chức trò chơi dạy Địa Lý lớp Kinh nghiệm nâng cao Sở GD&ĐT Thanh chất lượng học Hóa C 2014 - 2015 Lịch Sử lớp Trường tiểu học Nga Lĩnh 22 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ DẠY MÔN ĐỊA LÝ NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA LĨNH Người thực hiện: Lê Thị Thủy Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường tiểu học Nga Lĩnh SKKN lĩnh vực (môn): Địa lý 23 24 ... đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp Trường Tiểu học Nga Lĩnh” với mong muốn tiết học địa lý vui vẻ, thoải mái có chất lượng Mục... Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng học Địa lý lớp nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh Đối tượng nghiên cứu: - Lý luận dạy học phân môn địa lý -... & ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ DẠY MÔN ĐỊA LÝ NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA LĨNH Người thực hiện: Lê Thị Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 ở trường tiểu học , Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 ở trường tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay