Một số biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục

23 1 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:22

MỤC LỤC Mục Nội dung Trang `1 Mở đầu 1.1 1.2 1.3 1.4 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2 2 2.1 2.2 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp sử dụng để giải vấn đề Tham mưu với lãnh đạo địa phương, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhân dân hiểu công tác phổ cập Xây dựng kế hoạch Phổ cập giáo dục Hướng dẫn giáo viên điều tra thơn xóm Hướng dẫn đội ngũ giáo viên ứng dụng phần mềm phổ cập Tổ chức dạy học hoạt động lên lớp đạt hiệu Thực tốt công tác huy động, tuyển sinh vào lớp Quản lí hồ sơ phổ cập Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân đồng nghiệp nhà trường Kết luận kiến nghị Kết luận Kiến nghị 18 19 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.4 3.1 3.2 8 11 15 16 17 17 18 1 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài: Trong thời đại phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, Đảng nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng Công nghệ thông tin lĩnh vực đáp ứng với cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để đáp ứng yêu cầu đổi đó, người dân phải có trình độ văn hóa định vận dụng khoa học cơng nghệ Vì ngành Giáo dục đào tạo phải quan tâm sâu sắc đến việc Phổ cập giáo dục chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học Theo tinh thần Chỉ thị 10/CT-TW ngày 05/12/2011 Bộ Chính trị phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em tuổi, củng cố kết phổ cập giáo dục Tiểu học Trung học sở, tăng cường phân luồng học sinh sau Trung học sở xóa mù chữ cho người lớn, nhấn mạnh: “Phổ cập giáo dục trách nhiệm hệ thống trị, nhằm tạo tảng dân trí vững để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực thành cơng ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020” Nhà nước định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm điều kiện để thực phổ cập giáo dục nước Đối với nhà trường, công tác tuyên truyền cho người, nhà hiểu rõ công tác phổ cập vấn đề nan giải Từ cơng tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ phổ rộng nước, nhà trường nhận thức tầm quan trọng công tác phổ cập, Ban giám hiệu tích cực tham mưu với quyền địa phương vào triển khai thực nghiêm túc vấn đề Nhiều đơn vị triển khai thực tốt công tác điều tra, hướng dẫn giáo viên nhập liệu quản lí phần mềm…Thành lập ban đạo xây dựng kế hoạch phổ cập kịp thời Nhưng thực tế, số địa phương, tồn nhiều bất cập Ban đạo công tác phổ cập đôi lúc chưa thâm nhập thực tế, chưa nắm vững văn đạo, sâu sát đến địa bàn dân cư Việc điều tra huy động, thống kê số liệu, cập nhật thay đổi địa phương chưa khoa học, khơng xác Sự phối hợp ba cấp học chưa đồng bộ, tổ chức đoàn thể địa phương chưa gắn bó với cơng tác phổ cập Cơng tác tun truyền chưa có tính thuyết phục Vì nhận thức nhân dân tác dụng công tác phố cập giáo dục Tiểu học mức độ hạn chế Để thực cách hiệu Luật giáo dục, q trình cơng tác, cán quản lí, thân tơi ln nhận thức sâu sắc công tác phổ cập việc làm ý nghĩa, khơng góp phần nâng cao trình độ dân trí mà từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm việc học tập tồn dân cộng đồng Bản thân tơi ln trăn trở việc tìm giải pháp nhằm củng cố nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục, công tác chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mà Đảng nhà nước đặc biệt quan tâm Vì tơi chọn: “Một số biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục trường Tiểu học" nhằm tháo gỡ vướng mắc công tác đạo phổ cập nhà trường 1.2 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu thực trạng công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học nói chung Phổ cập giáo dục Tiểu học – độ tuổi nói riêng, đề xuất số giải pháp nhằm đạo thực tốt công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập mức độ Đề tài nghiên cứu hiệu việc thống kê, quản lý, xử lý số liệu thông qua phần mềm phổ cập giáo dục 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng số kinh nghiệm thực tốt công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập giáo dục xã Nga Thủy huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu văn thị, hướng dẫn Đảng, nhà nước, Bộ giáo dục đào tạo công tác phổ cập giáo dục Tiểu học nói chung chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ nói riêng - Nghiên cứu tài liệu, giáo trình có liên quan đến cơng tác phổ cập giáo dục Tiểu học 1.4.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế - Phương pháp quan sát, thu thập thơng tin - Phương pháp thống kê, xử lí số liệu - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Nội dung cúa sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm: 2.1.1 Đặc điểm tình hình chung cơng tác phổ cập Năm 2000, nước ta thức tuyên bố đạt chuẩn quốc gia chống mù chữ Phổ cập giáo dục Tiểu học Tuy nhiên, để thực nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, vào hội nhập quốc tế, mục tiêu Phổ cập giáo dục phải đòi hỏi cao tạo tảng dân trí cho việc đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Bước vào kỷ XXI, mục tiêu Phổ cập giáo dục nước ta Đảng xác định: Củng cố vững kết xoá mù chữ Phổ cập giáo dục Tiểu học, tiến hành Phổ cập giáo dục Trung học sở nước, phổ cập Trung học phổ thông số thành phố vùng nơng thơn đồng có điều kiện Đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cấu hợp lý Tạo điều kiện cho người, lứa tuổi học tập liên tục, suốt đời mơi trường giáo dục lành mạnh Ngày 24/3/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2014/NĐ-CP phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Nghị định ban hành thay cho Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT quy định kiểm tra, công nhận chuẩn Phổ cập Giáo dục Tiểu học sở để đơn vị xây dựng kế hoạch đạt chuẩn phổ cập Giáo dục Tiểu học mức độ 1,2,3 Điểm Nghị định 20/2014/NĐ-CP tiêu chuẩn công nhận chuẩn phổ cập đánh giá mức độ, mở cho đơn vị đà phấn đấu lên Phổ cập giáo dục góp phần phát triển tồn diện nhân cách thỏa mãn nhu cầu học tập văn hóa ngày tăng tồn xã hội 2.1.2 Một số khái niệm có tính chất lí luận - Phổ cập: Nếu động từ đề cập đến việc làm biết; tính từ, có nghĩa gần giống việc làm mang tính bắt buộc [3] Phổ cập giáo dục: q trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thiểu theo quy định Nhà nước Nhà nước thực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học phổ cập giáo dục trung học sở.[4] - Phổ cập giáo dục tiểu học: thực giáo dục tối thiểu đạt trình độ tiểu học cho trẻ độ tuổi quy định cách phổ biến phạm vi nước, làm cho đa số trẻ em độ tuổi từ đến 14 nắm vững kỹ nói, đọc, viết, tính tốn, có hiểu biết cần thiết thiên nhiên, xã hội người; có lòng nhân ái, hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ, yêu quý anh chị em; kính trọng thầy giáo, cô giáo, lễ phép với người lớn tuổi; giúp đỡ bạn bè, em nhỏ; yêu lao động, có kỷ luật - Sự phát triển cao Phổ cập giáo dục tiểu học chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ(1,2,3), thực giáo dục cho trẻ em tuổi quy định đầu vào bậc Tiểu học đến với lớp tuổi đầu (học sinh tốt nghiệp) bậc Tiểu học 11 tuổi 2.1.3 Những quy định chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học Đối tượng phổ cập giáo dục Tiểu học trẻ em độ tuổi từ đến 14 tuổi chưa hoàn thành chương trình Giáo dục Tiểu học Chương trình giáo dục thực phổ cập giáo dục Tiểu học chương trình giáo dục phổ thơng cấp Tiểu học Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3: Hồn thành chương trình giáo dục Tiểu học Tỉ lệ trẻ em tuổi vào lớp đạt 98%.Tỉ lệ trẻ em 11 tuổi hồn thành chương trình Tiểu học đạt 90%, xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đạt 80%; trẻ em lại học lớp Tiểu học.[ 2] 2.1.4 Cách thức tổ chức đạo phổ cập Sau nhiều năm thực công tác phổ cập, năm 2013 Bộ giáo dục đào tạo có định hướng thiết thực đạo đơn vị trường học phối hợp ba cấp điều tra độ tuổi, trình độ văn hóa, giới tính…và nhiều thông tin khác Sau cung đoạn điều tra nhập liệu phần mềm thí điểm số tỉnh thành Đến năm 2014 đạo phổ rộng tồn quốc Cách làm tạo điều kiện cho đơn vị phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác quản lí, đạo giáo viên chủ động công tác điều tra cập nhật số liệu tự quản lí hệ thống Phòng giáo dục đào tạo Nga Sơn đạo đơn vị cụ thể, chi tiết thực thành công Cách quản lí phổ cập tiền đề cho phát triển ứng dụng khoa học công nghệ cho năm Song song với việc đạo phổ cập, quản lí liệu phổ cập phần mềm, Phòng giáo dục ln đạo nhà trường tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia Trong tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia tiêu chuẩn liên quan chặt chẽ tới cơng tác phổ cập Để thực tốt mục tiêu giáo dục, việc đạo hoạt động nhà trường phối hợp nhịp nhàng Chỉ đạo giáo viên chăm lo dạy học để học sinh có kiến thức định theo chuẩn kiến thức kĩ năng, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban, huy động lớp độ tuổi Dự tính đến hiệu đào tạo sau năm hồn thành chương trình Tiểu học tuổi 11 mà đề biện pháp thực cho hiệu Nhà trường coi trọng công tác dạy học tổ chức tốt hoạt động lên lớp để thu hút học sinh đến trường tích cực tham gia vào trình học tập, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban Đó nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục phổ cập giáo dục Tiểu học Từ năm 2009 - 2011 nhà trường đạt phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi mức độ Từ năm 2012 - 2014 nhà trường đạt phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi mức độ Năm 2015 - 2017 thực theo Nghị định 20-CP, nhà trường đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế địa phương Nga Thủy xã thuộc vùng bãi ngang ven biển, đời sống nhân dân sống chủ yếu nghề trồng trọt, sản xuất thủ cơng từ cói Có 70% người dân làm nơng nghiệp, đời sống nhân dân khó khăn Người dân quanh năm chăm lo cải tạo đồng chua nước mặn để phát triển nông nghiệp mà chưa khỏi đói nghèo Một số người phải làm ăn xa, bỏ lại cho ông bà chăm sóc Địa bàn dân cư nằm rải rác 10 thơn Có 1740 hộ với 6343 người Hộ nghèo 29% Tỷ lệ sinh: 1,5 Xã đạt Anh hùng lao động năm 1985 Đảng bộ, quyền địa phương ln trăn trở tìm hướng cho phát triển kinh tế xã phương thức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, phát triển chăn ni theo quy mơ trang trại, cải tạo cói Từng bước ổn định đời sống cho nhân dân Đặc biệt chăm lo đến nghiệp giáo dục, đầu tư mức sở vật chất cho ba cấp học Cả ba nhà trường địa bàn xã đạt trường chuẩn Quôc gia Riêng trường Tiểu học Nga Thủy đạt chuẩn quốc gia mức độ tháng 11 năm 2011và công nhận lại vào tháng 11 năm 2016 Tuy khó khăn kinh tế nhân dân có truyền thống hiếu học, hàng năm số học sinh giỏi cấp xếp tốp đầu huyện Nga Sơn Số học sinh thi đỗ vào trường Đại học ngày tăng 2.2.2 Đặc điểm tình hình nhà trường Trường Tiểu học Nga Thủy tách từ trường Phổ thông sơ sở Nga Thủy năm 1991 Ngôi trường xây dựng địa bàn xóm xã Học sinh học cách xa điểm trường 2,5 km Diện tích: 10123m2 Sân chơi: 4077 m2 Bãi tập: 998m2 Các phòng học, phòng chức đảm bảo cho 382 học sinh học buổi/ngày Sau nhiều năm xây dựng củng cố trưởng thành, nhà trường ln có bước vững Trường có bề dày thành tích học tập Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba năm 2007 Những năm gần đây, trường liên tục đạt phổ cập giáo dục độ tuổi vững Các tổ chức đồn thể ln đạt vững mạnh xuất sắc Trường xây dựng khang trang, có nhiều xanh bóng mát cho học sinh vui chơi giải trí tổ chức hoạt động ngồi lên lớp + Đội ngũ cán giáo viên: Giáo viên đặc thù Tổng Quản Số Âm Tiếng số lí GVVH Mĩ thuật Thể dục Tin học nhạc Anh 27 17 1 1 Qua bảng số liệu ta thấy, nhà trường phân bổ đủ số lượng giáo viên văn hóa giáo viên môn, điều kiện thuận lợi đảm bảo cho việc tổ chức dạy học buổi/ngày đạt hiệu Trình độ đào tạo giáo viên đạt chuẩn 72,5% Trong Đại học: 17; Cao đẳng: 5; THSP: Đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, động, sáng tạo nhiệt tình cơng tác Tích cực tham gia cơng tác phổ cập địa phương Ln đồn kết trí chủ trương đường lối nghị cấp, tổ chức địa phương, nhà trường, có tinh thần học hỏi xây dựng tập thể đoàn kết, phát triển Kết giảng dạy giáo viên năm qua: Giáo viên giỏi cấp trường: 23 Trong giáo viên giỏi cấp huyện: Giáo viên giỏi cấp tỉnh + Học sinh: Năm học 2017-2018 nhà trường có 14 lớp Số học sinh 382 em nữ: 170 em Khuyết tật: em Con hộ nghèo: 39 em + Thực trạng đạo công tác PCGDTH địa phương năm qua Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã tổ chức tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho người dân hiểu chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học ba mức độ Thành lập ban đạo phổ cập gồm người Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban Tuyên truyền văn Luật Phổ cập giáo dục hội nghị địa phương, hội nghị Đảng ủy mở rộng, đoàn thể xã hội, hệ thống loa truyền Vì vậy, nhân dân xã Nga Thủy giác ngộ tầm quan trọng PCGD phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung phát triển kinh tế gia đình nói riêng nên quan tâm đến việc học tâp em Tỷ lệ em xã thi đỗ đại học cao so với năm trước Chính năm học gần tỷ lệ huy động trẻ tuổi đến trường nâng lên, khơng có học sinh bỏ học chừng Đội ngũ giáo viên nhà trường ngày bồi dưỡng nâng cao lực giảng dạy, nghiên cứu Luật giáo dục, Điều lệ nên hiểu rõ trách nhiệm cơng tác PCGDTH Có sách đãi ngộ đến học sinh khuyết tật học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn để em khơng mặc cảm đến trường Chất lượng học tập học sinh nâng lên rõ rệt Phân công giáo viên điều tra thơn xóm, xóm người điều tra, người có nhiều kinh nghiệm thành thạo tin học kèm cặp người kinh nghiệm Cập nhật, bổ sung, phát trẻ độ tuổi, số dân có hộ địa bàn, trẻ sinh Theo dõi số lượng chuyển đi, chuyển đến, chết… Hướng dẫn giáo viên cách nhập liệu phần mềm cách cụ thể Nhà trường quan tâm đến chất lượng dạy học, xây dựng kế hoạch, xếp lại đội ngũ, bố trí giáo viên đứng lớp cho phù hợp với lực giảng dạy giáo viên Động viên giáo viên học lớp nâng chuẩn để nâng cao trình độ Phối hợp cơng đồn chun mơn phát động phong trào thi đua, mở buổi hội thảo chuyên đề phổ cập ứng dụng phần mềm vào quản lí dạy học quản lí phổ cập Đặc biệt phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp tập thể giáo viên nhiệt tình hưởng ứng Chỉ đạo chuyên môn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn thảo luận nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, thực thơng tư 30-Bộ GD&ĐT có vướng mắc để tháo gỡ Tích cực tham mưu với quyền địa phương xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ nên sở vật chất đội ngũ giáo viên tương đối đầy đủ Trường lớp khang trang tạo điều kiện cho học sinh học tập, vui chơi 2.2.3 Những thuận lợi, khó khăn thực + Thuận lợi: Giáo viên phần đa người địa phương Đội ngũ giáo viên đầy đủ, có lực vững vàng, ln nhiệt tình, sáng tạo cơng tác Có trách nhiệm cơng tác điều tra phổ cập Lãnh đạo quyền địa phương, đồn thể quan tâm cơng tác đầu tư sở vật chất cho nhà trường Trường Trung học sở, trường Mầm Non trường Tiểu học phối hợp công tác điều tra thống kê số liệu phổ cập, nhập liệu phần mềm Nhà trường tổ chức triển khai công tác điều tra thống kê số liệu phần mềm cho ba cấp học Các văn nhà nước đạo kịp thời tạo điều kiện cho công tác PCGDTH thực tốt + Khó khăn: Chính quyền địa phương chưa thật quan tâm đến công tác phổ cập tất khâu, Ban đạo phổ cập hoạt động không hiệu quả, chưa hiểu cụ thể kỹ thuật công tác điều tra, thống kê, đạo chưa sát Một phận phụ huynh kinh tế khó khăn nên việc chăm sóc trẻ chưa tốt, không đảm bảo sức khỏe để học tập độ tuổi, nhận thức chưa rõ công tác PCGD cho là: cơng tác điều tra bổ sung trẻ sinh, người chết số chuyển chuyển đến chưa hiểu rõ tiêu chuẩn chuẩn phổ cập theo Nghị định 20-CP Chính phủ Nhiều phụ huynh chưa ý thức việc làm khai sinh cho trẻ sơ sinh Hay đổi tên lót, đặt lại tên cho nên việc cập nhật hồ sơ không thuân lợi Địa bàn dân cư phát tán xóm vừa xa trường, bố mẹ làm ăn xa gửi cho ông bà nên việc học tập không hiệu Việc ứng dụng công nghệ thông tin giáo viên làm phổ cập nhiều hạn chế Một số giáo viên chưa nhiệt tình cơng tác điều tra cập nhật số liệu không đủ thông tin, thiếu xác Tuy thành lập Ban đạo, song việc phân công trách nhiệm chưa cụ thể đơi hình thức cấu, hoạt động chưa hiệu Hội nghị giáo dục xã tổ chức tốt hàng năm chưa đưa giải pháp cụ thể cho công tác PCGDTH Công tác kiểm tra chưa tốt nên chưa phát sai sót phần mềm để khắc phục Bước đầu làm quen với phần mềm phổ cập nên nhiều giáo viên bỡ ngỡ Do vậy, việc nhập liệu phần mềm không khoa học, không đầy đủ thông tin dẫn đến hệ thống tự động thống kê biểu bảng sai lệch làm độ xác gây khó khăn cho người phụ trách Sự thay đổi nhân địa phương gây ảnh hưởng đến công tác điều tra thống kê số liệu Do trình độ dân trí thấp, nhiều người dân khơng nhớ đầy đủ thông tin cá nhân để khai báo gây ảnh hưởng đến công tác điều tra Trong việc thống kê tổng hợp số liệu từ phiếu điều tra cho thấy thiếu xác, nhiều thời gian chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể phù hợp với tiến độ thời gian cho mảng công việc Kết công tác PCGDTH trường tiểu học Nga Thủy ba năm qua: Năm 2014 2015 2016 tuổi địa phương tuổi 58 79 42 58 79 42 Tỉ lệ vào lớp 100% 100% 100% 11 tuổi địa phương 103 102 62 11 tuổi Tỉ lệ TNTH 94 93 56 91,3 91,2 90,3 14 tuổi địa phương 14 tuổi 90 103 103 90 103 103 Tỉ lệ TNTH Đạt mức độ 100% 100% 100% 3 2.3 Giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1.Tham mưu với lãnh đạo địa phương, tuyên truyền cho cán giáo viên, học sinh nhân dân hiểu cơng tác phổ cập Để lãnh đạo Đảng, quyền, nhân dân nhận thức tầm quan trọng công tác Phổ cập giáo dục, ban giám hiệu tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền địa phương thong qua văn đạo yêu cầu lãnh đạo xây dựng kế hoạch Phổ cập giáo dục đưa vào nghị Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tuyên truyền cho đoàn thể trực thuộc uỷ ban hiểu tầm quan trọng tác dụng to lớn việc học tập em nhiều hình thức hội họp, nhân ngày lễ lớn Bên cạnh giải thích cho nhân dân rõ luật giáo dục, luật phổ cập giáo dục công tác Phổ cập giáo dục địa bàn Ở họp phụ huynh, nhà trường làm công tác tuyên truyền họ hiểu cho em học độ tuổi, chăm sóc sức khỏe để em có sức khỏe học tập tốt cách chống lưu ban Triển khai đầy đủ văn Luật Luật đến cán giáo viên vấn đề liên quan đến ngành giáo dục nói chung, cơng tác Phổ cập giáo dục Tiểu học nói riêng để đội ngũ nhận thức vai trò nhiệm vụ cán giáo viên công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học Đặc biệt vấn đề công tác phổ cập Thông qua buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt lớp giới thiệu cho học sinh công ước quyền trẻ em Liên hợp quốc, luật Phổ cập giáo dục Tiểu học 2.3.2 Xây dựng kế hoạch Phổ cập giáo dục: Từ nghị định 20-CP Chính phủ ban hành, Ban giám hiệu nhà trường tham mưu tốt với địa phương công tác lập kế hoạch Phổ cập giáo dục Khi xây dựng kế hoạch, ban đạo phổ cập nghiên cứu kĩ văn đạo Luật giáo dục ban hành ngày 14/6/2005 Luật sửa đổi bổ sung ngày 25/11/2009 Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001 Điều lệ trường Tiểu học năm 2010 Phối hợp với nhà trường nắm bắt tình hình thực tế điều kiện để đạt chuẩn phổ cập mức độ Dự kiến điều kiện đảm bảo chuẩn phổ cập năm Trong lập kế hoạch cần có phối hợp tổ chức ban ngành địa bàn để bảo đảm điều kiện cho kế hoạch thành công Kế hoạch phải thông qua Ban đạo phổ cập, Đảng ủy mở rộng để bổ sung thực Sự liên quan chặt chẽ ba cấp học Chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ tuổi Ở Tiểu học: Có mốc quan để đạt phổ cập mức độ liên quan đến vấn đề học độ tuổi là: Huy động trẻ tuổi vào lớp tuổi chống lưu ban để học sinh 11 tuổi hồn thành chương trình Tiểu học sau năm Đối với trường Trung học sở, chuẩn phổ cập Trung học sở mức độ lưu ý tới độ tuổi từ 15-18 Các điều kiện khác sở vật chất, đội ngũ giáo viên… dự tính có kế hoạch bổ sung củng cố Sau kế hoạch chung địa phương triển khai, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể Đối với trường Tiểu học, theo phân công, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể Kế hoạch xây dựng theo năm học Sau kế hoạch phê duyệt triển khai hội đồng phận phụ trách phổ cập lên kế hoạch phân công giáo viên phụ trách bắt tay vào công việc Nói chung, kế hoạch ngắn gọn cụ thể tiêu, số liệu cần thiết cho giai đoạn cho hợp lý mang tính thực thiết thực Kế hoạch phổ cập phải có tính bền vững Khi xây dựng kế hoạch, dựa vào kết cần dự kiến kết phổ cập năm tới để có biện pháp trì: Bảng dự kiến kết phổ cập năm tới: (Dựa vào kết điều tra từ tuổi đến tuổi) Năm 2018 2019 2020 2021 2022 tuổi địa phương tuổi vào lớp 77 84 88 59 61 77 84 88 59 61 Tỉ lệ 100% 100% 100% 100% 100% 11 tuổi địa phương 88 58 79 45 74 11 tuổi Tỉ lệ TNTH 80 56 75 43 72 90,9% 96,6% 94,9% 95,6% 97,3% 14 tuổi địa phương 100 85 62 73 88 14 tuổi Tỉ lệ TNTH 100 85 62 73 88 100% 100% 100% 100% 100% Đạt mức độ 3 3 Mặc dù cơng việc dự kiến có tính chất tương đối, nhìn vào bảng dự kiến số liệu, Ban đạo thấy rõ cần phải đạo chặt chẽ hoạt động liên quan đến phổ cập đạt hiệu Từ ban đạo có nhìn tổng qt cơng tác đạo để trì phổ cập giữ vững mức độ 2.3.3 Hướng dẫn giáo viên điều tra thơn xóm Việc điều tra phổ cập địa phương nhiệm vụ bắt buộc giáo viên nhà trường Tôi phân công giáo viên điều tra theo thơn xóm, xóm cử người Các xóm chia gộp lại nhiều nhân tăng cường thêm người Căn vào hồ sơ gốc khôi phục từ năm 2013 ba cấp học phối hợp điều tra , hướng dẫn giáo viên điều tra bổ sung thông tin năm theo mẫu phiếu điền tra Sự thay đổi phần mềm phổ cập năm 2014 người phụ trách không cập nhật để triển khai vất vả cho người điều tra Trong hướng dẫn giáo viên, bổ sung số thông tin cần điều tra để tiện cho cung đoạn nhập máy sau Mẫu Excel có khác so với mẫu cũ có thêm số thơng tin giáo viên cần cập nhật sổ theo dõi nháp Ví dụ: Thêm cột: 10 Khi điều tra, cần ý tới số nhân khẩu, thay đổi nhân khẩu, thông tin học sinh lên lớp, học sinh lưu ban, học sinh vượt cấp, năm tốt nghiệp, học sinh học trường nào, diện tạm trú có mặt, văng mặt Số người chết thay chủ hộ để có biện pháp bổ sung chủ hộ Năm tốt nghiệp chuyển cấp quan trọng mà giáo viên không bỏ qua Số nhân xây dựng gia đình tách hộ phải nắm bắt kịp thời để điều chỉnh Giáo viên chia đến hộ gia đình để bổ sung thơng tin, xin chữ kí xác nhận chủ hộ Đơi phải phối hợp với cán phụ trách thơn xóm để năm bắt thơng tin cho xác có người có tuổi, họ khơng nhớ xác để khai báo với cán điều tra không hiểu hay sợ sệt mà họ khai báo sai thật gây khó khăn cho cơng tác điều tra Cách ghi chép phiếu điều tra quan trọng Phải ghi chép rõ ràng, đầy đủ, khơng tẩy xóa, không chữa chận lên chữ viết, cột ghi hẹp viết chữ nhỏ chút khơng bị trờm cột Mỗi năm ứng với hàng tương ứng cột ghi đủ mà có cột hết bậc tốt nghiệp ghi Ví dụ: Cột 24: Hết bậc học ghi như: MN; TH; THCS THPT Sau điều tra xong, phận điều tra ghi chép đầy đủ thông tin vào phiếu, có chữ kí cán điều tra rà sốt lại lần cuối Tơi u cầu giáo viên chủ nhiệm kiểm tra lại toàn số học sinh lớp theo xóm Mỗi năm nhà trường có tập danh sách học sinh lớp có đầy đủ thơng tin để tiện theo dõi nên giáo viên kiểm sốt có kí hiệu số hộ tiện cho việc rà soát Mẫu sổ sau: Danh sách học sinh lớp: Năm học: Stt Họ tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Chỗ Họ tên cha (NN) Họ tên mẹ (NN) Số phiếu Số hộ đăng gia sổ Số sổ phổ cập đình (Dưới danh sách tổng hợp: Tổng số học sinh: .Nữ: .Sinh năm: .: em Số học sinh khuyết tật: em; Xã ngoài: em; Hộ nghèo: em) Sau kiểm tra xong số học sinh trường có đủ phiếu, tiếp tục phối hợp với trường Mầm Non trường Trung học sở tiếp tục kiểm soát lại số học sinh hai nhà trường Vì phiếu dùng chung cho nhà trường 11 nên đòi hỏi việc kiểm tra phải mang tính khoa học tương đối xác Sau đó, tơi phân công giáo viên trường đối chiếu với sổ kê khai nhân địa phường khớp số liệu Tiếp theo giáo viên chủ nhiệm chuyển lớp ghi năm học cho học sinh sổ đăng bộ, sổ phổ cập tiểu học 2.3.4 Hướng dẫn đội ngũ giáo viên ứng dụng phần mềm phổ cập + Hướng dẫn giáo viên cách nhập liệu phổ cập phần mềm: Nhà trường ln có kế hoạch cho cán có khả Tin học tập huấn công tác phổ cập tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán giáo viên trước thời điểm làm công tác phổ cập Khi phân công giáo viên phụ trách cơng tác phổ cập thơn xóm, tơi giao nhiệm vụ người thơn có người thành thạo tin học Mặc dù tổ chức chuyên đề phổ cập cho cấp học cơng tác phổ cập dường có tính chất thời điểm nên lâu ngày giáo viên lại qn Vì vậy, tơi đẫ tổ chức bồi dưỡng cập nhật việc nhập máy phần mềm lại để giáo viên thâm nhập Nhà trường có phòng máy vi tính để dạy Tin học nên việc triển khai cho giáo viên phòng máy phù hợp Tất thông tin nhập vào máy từ năm 2013 giữ nguyên, để có hệ thống phổ cập thật khoa học, xác tới mức tuyệt đối đòi hỏi việc nhập máy phải cẩn thận Chỉ cần sai sót kí tự hay cỡ chữ, Fon chữ hệ thống tổng hợp cho kết khác Ví dụ: Mã trường Tiểu học nga Thủy: 16156_1NT giáo viện nhập sai: 16156_ 1NT Chỉ sai dấu cách hệ thổng tổng hợp không cập nhật số học sinh trường Tiểu học Nga Thủy Một số lỗi thường gặp nhập liệu tưởng đơn giản tổng hợp kết sai lệch so với điều tra mà ý là: nhập mã trường, giáo viên gõ kí tự thường khơng tn thủ theo quy tắc định, số học sinh học buổi/ngày quên đánh dấu *, sai số nữ học sinh học trường khác không nhập mã trường, chọn cách an toàn copy Để việc nhập liệu đảm bảo tính khoa học, tơi u cầu người đọc, người nhập số liệu bổ sung Cuối đọc sốt lại, phần nghi ngờ đánh dấu để kiểm sốt xử lí Mỗi thơn tự tách số liệu theo mẫu M1 để kiểm tra Ví dụ: Thơn 10: Sinh năm 2011: Có em vào lớp có em nữ Sinh năm 2009 có em học lớp có em nữ Số phiếu hệ thống không tự động mà nhập ngồi, người nhập sai hệ thống báo họ tên chủ hộ không hợp lệ Gặp trường hợp cần kiểm tra số phiếu sửa lỗi Trường hợp bị liệu phần mềm, khơi phục cách dùng Excel để tìm lại liệu: + Hướng dẫn giáo viên cách thống kê liệu phổ cập phần mềm: 12 Lọc thông tin cơng việc quan trọng q trình thống kê Với lượng thông tin lớn cần kiểm sốt, người phụ trách khơng biết cách lọc thơng tin theo ý muốn cách khoa học nhiều thời gian Vì vậy, tơi hướng dẫn người phụ trách thơn xóm kiểm sốt số liệu thơn so với điều tra xem số liệu khớp chưa Bên cạnh số quy tắc thay đổi thao tác nhập phiếu thô Excel như: Thống fon chữ, quy tắc nhập số phiếu, việc xử lý, thống kê, kiểm sốt sửa đổi thông tin quan trọng Sử dụng cách lọc thông tin cần thiết Trong trình làm phổ cập, việc thao tác Excel cung đoạn quan trọng tốn nhiều thời gian Sau đây, xin giới thiệu số thủ thuật nhỏ Excel hiệu Yêu cầu sử office từ 2007 trở lên Tuy office có giao diện khác xong câu lệnh cấu trúc giống Ở thực office 2003 Lọc thông tin cơng việc tìm kiếm hay nhiều đối tượng có chứa đựng thơng tin mà người dùng mong muốn Lọc thơng tin Excel có khả phụ thuộc vào khả tư kết hợp yêu cầu lọc tìm kiếm thơng tin người tìm tin Có hai hình thức lọc thơng tin: + Lọc thơng tin đơn lẻ (một yêu cầu thông tin cho hay số đối tượng); + Lọc thông tin kết hợp (Nhiều yêu cầu thông tin cho đối tượng tìm kiếm) Gọi cách khác mối quan hệ: – nhiều; nhiều – Một số khó khăn xử lý thơng tin Excel là: Thơng tin trùng nhau, tìm kiếm đối tượng có trường thơng tin để thống kê khó khăn Ví dụ: Trong q trình nhập máy, giáo viên sơ suất nhập trùng hộ Sau tải Excel lên mạng hệ thống báo: “Số phiếu 100001 xuất lần file” Khi kiểm tra Excel số phiếu 100001 xuất có lần bảng: 13 Nhưng thực tế số phiếu 100001 tồn vị trí khác bảng số liệu bắt buộc người làm phổ cập phải tìm cách nhanh chóng xác Câu lệnh lọc thông tin giải vấn đề triệt để Cách làm: Bước 1: Bôi đen hàng số Bước 2: Chọn AutuFilter/Avanced Filter Tại dòng 04 xuất mũi tên, nơi để ta đưa yêu cầu lọc liệu Bước 3: Tại cột số phiếu, chọn phím đưa yêu cầu lọc liệu: Bỏ dấu tích Select all Điền số phiếu 100001 vào dòng tìm kiếm chương trình đưa tất đối tượng bảng có số phiếu 100001 Như vậy, tơi tìm thêm 02 phiếu trùng số phiếu 100001 vị trí khác xa như: 20;34 Nếu tìm kiếm mắt thường lâu khơng xác 14 Một ví dụ khác mang tính chất thống kê Để thống kê xem biểu ghi có học sinh nữ học lớp khuyết tật khiếm thị Làm tương tự bước ví dụ trước: Cho trường thông tin đối tượng: + Đối tượng có giới tính: Nữ + Đối tượng học lớp + Đối tượng khuyết tật nghe, nói Như thơng tin tìm kiếm khơng 1giây, đồng thời xác Thống kê số lượng học sinh độ tuổi nhiều độ tuổi, thống kê tổng số nam nữ,…Ngoài áp dụng với nhiều câu lệnh tìm khác hiệu + Thay thơng tin hàng loạt: Nếu cần thay đổi thông tin cho nhiều đối tượng có chung đặc điểm Ví dụ trình nhập Excel chưa đọc kỹ hướng dẫn học sinh học buổi phải thêm dấu * vào sau tên lớp: 3A* nên tất học sinh nhà trường không thêm dấu * dẫn tới Upload liệu vào hệ thống kiểm tra khơng có học sinh nhà trường đếm đủ học sinh file tài liệu Hoặc số thơn nhập sót dấu * số học sinh bị thiếu Có nhiều cách giải vấn đề này: Cách 1: Sửa trực tuyến đối tượng Cách 2: Tải Excel xuống tìm học sinh thêm dấu * cho học sinh Upload ngược lại Cách 3: Tải Excel sửa lúc tất số học sinh Tôi chọn cách làm thứ 3: Bước 1: Thực lọc thông tin mục chọn tất em học sinh học khối Tại cột lớp học có ghi 4C chưa yêu cầu 4C* Bước 2: Tiến hành thay Nhấn tổ hợp phím: Ctrl+F hộp thoại: 15 Trong hộp thoại Find chọn thẻ Replace Tại ô Find What: Gõ chữ cần thay Ví dụ: 4C Tại Replace With: Gõ chữ muốn thay Ví dụ: 4C* Tiếp theo chọn thẻ Replace all/OK Kết đạt sau: 2.3.5 Tổ chức dạy học hoạt động lên lớp đạt hiệu + Tổ chức dạy học nhà trường: Công tác dạy học yếu tố định hoàn thành mức độ phổ cập Vì vậy, người phụ trách chun mơn, trọng việc dạy học đạt hiệu Tôi quan tâm đến nếp sinh hoạt chuyên mơn Một tháng có hai lần sinh hoạt chun mơn, yêu cầu tổ chuyên môn chọn nội dung sinh hoạt thiết thực như: Trao đổi dạy khó khối, tổ; xây dựng dạy thực 16 nghiệm; hướng dẫn sử dụng đồ dụng dạy học; trao đổi cách thực thông tư 22 kèm theo thông tư 30 Bộ GDĐT , cách ghi lời nhận xét học sinh, thi cho phù hợp có tác dụng động viên khích lệ học sinh học tập tiện cho việc theo dõi em học tập phụ huynh Phân công tổ thao giảng, dự thường xuyên không chồng chéo lịch để giáo viên xếp dự Sau dạy, tổ chuyên môn họp thống nội dung phương pháp giảng dạy kết hợp đánh giá việc thực thông tư học Học tập điểm mạnh đồng nghiệp, khắc phục thiếu sót để có dạy hồn chỉnh Khi phân công giáo viên thao giảng, trọng phân giáo viên cứng thao giảng trước để đồng nghiệp học tập Vì vậy, việc thao giảng dự không gây áp lực mà tạo tinh thần thoải mái cho giáo viên Để dạy học đạt hiệu quả, hướng dẫn giáo viên cách lập kế hoạch dạy học phải bám vào chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu rèn kĩ sống cho học sinh, tài liêu giáo dục bảo vệ môi trường, điều chỉnh nội dung dạy học số tài liệu khác có liên quan kết hợp với đặc điểm tình hình lớp để kế hoạch sát hợp với học sinh Khuyến khích giáo viên sáng tạo dạy học, động viên giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học để học nhẹ nhàng, tự nhiên mà hiệu + Tổ chức hoạt động ngoại khóa để mở rộng nâng cao hiểu biết kiến thức tự nhiên, xã hội cho học sinh: Hoạt động ngoại khóa sân chơi góp phần mở rộng, nâng cao hiểu biết cho học sinh lĩnh vực tự nhiên xã hội Nhà trường ln khuyến khích động viên giáo viên tổ chức hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm vừa tạo cho em tự tin trước đông người, vừa phát triển tư tạo tinh thần thoải mái cho em sau học căng thẳng Các hoạt động ngoại khóa tổ chức nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Thi Thời trang học sinh, thi văn nghệ, kể chuyện chủ đề nhà trường, thầy cô (20/11), kể chuyện Bác Hồ; Tìm hiểu truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); truyền thống Đội(4/4)…Thi tiểu phẩm ngắn phòng ngữa thảm học thiên tai, an tồn giao thơng; truyền thơng phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an tồn thực phẩm… Các hình thức tổ chức như: Đóng tiểu phẩm, vẽ tranh, rung chng vàng…Thơng qua hoạt động ngoại khóa, kĩ sống học sinh rèn luyện vận dụng vào đời sống thực tiễn 2.3.6 Thực tốt công tác huy động, tuyển sinh vào lớp Những năm trước đây, việc tuyển sinh vào lớp qua loa, chưa có kế hoạch cụ thể nên thường xảy số học sinh thiếu giấy khai sinh, học sinh không học qua lớp Mầm non Học sinh vào lớp không độ tuổi Từ năm học 2013-2014 cho đén năm học 2017-2018 này, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể Yêu cầu học sinh vào lớp phải có đầy đủ giấy khai sinh, giấy chứng nhận học lớp Mầm non tuổi Điều làm cho phụ huynh ý thức 17 việc đưa em học độ tuổi Làm đủ giấy khai sinh để nhà trường vào sổ Phổ cập, sổ Đăng học sinh đầy đủ thông tin, khơng phải bổ sung nên tránh sai sót Hạn chế tối đa việc thay đổi họ tên lót ngày tháng năm sinh nên sổ sẽ, khoa học Có chế độ ưu tiên cho học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn tặng sổ tiết kiệm cho hai em học sinh bệnh hiểm nghèo, tặng quà khai giảng năm học mới, dịp Tết Thăm hỏi học sinh ốm đau bệnh tật nguồn động viên tinh thần giúp em yên tâm đến trường Vì vậy, dù hồn cảnh em học, nhiều năm nhà trường học sinh bỏ học 2.3.7 Quản lí hồ sơ phổ cập + Quản lí hồ sơ có tính chất pháp lí Để có hồ sơ phổ cập đảm bảo tính khoa học, đẹp mang tính pháp lí tất hồ sơ có hon quan phải có xác nhận cấp có thẩm quyền Theo quy định kiểm định chất lượng thường hồ sơ lưu sở năm Nhưng hồ sơ phổ cập lưu trữ lâu dài Vì vậy, để tiện cho việc theo dõi sử dụng xếp thành hai loại: + Các kế hoạch, biểu bảng thể kết phổ cập, danh sách học sinh hồn thành chương trình Tiểu học, học bạ học sinh, sổ khuyết tật theo năm, năm năm nằm tiêu chí tiêu chuẩn đưa vào phòng lưu trữ hồ sơ kèm theo đường dẫn + Sổ phổ cập, sổ đăng bộ, danh sách học sinh, sổ chuyển đi, đến, phiếu điều tra hộ gia đình để tiện cho việc theo dõi cập nhật tơi xếp riêng tập phòng làm việc trực tiếp quản lí Việc ghi chép, cập nhật thay đổi cho phép ghi chép Tôi hướng dẫn người điều tra ghi chép cẩn thận, khoa học để sổ đảm bảo tính khoa học + Quản lí hồ sơ hệ thống phần mềm Quản lí hồ sơ hệ thống phần mềm áp dụng toàn quốc Người phụ trách phổ cập phải giữ bí mật mật để 18hong tin khơng bị lệch lạc Khi cơng việc hồn thành, giao lại cho phận văn thư thâm nhập văn đạo phổ cập chịu trách nhiệm quản lí hồ sơ hệ thống 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiêm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Sau thời gian nghiên cứu, tìm tòi đạo thực có kết đáng khả quan Công tác điều tra diễn thời gian ngắn vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo tính khoa học Thơng tin đầy đủ, xác, thuận lợi cho 18 việc nhập liệu Kết phổ cập giáo dục nhà trường nâng lên bước Hệ thống hồ sơ sổ sách đầy đủ, sẽ, đảm bảo thông tin cần thiết để nhà trường quản lí phổ cập hệ thống phần mềm thuận lợi Đội ngũ giáo viên vững vàng tự tin việc ứng dụng công nghệ thơng tin vào quản lí dạy học Cơng tác dạy học đổi mới, kết học tập học sinh nâng lên, học sinh tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa tự rèn luyện kĩ sống yếu tố góp phần nâng cao hiệu giáo dục địa phương mà nói đến phổ cập điều phải nghĩ đến chất lượng dạy học Chính quyền địa phương nhân dân ln tin tưởng vào cách quản lí đạo phổ cập nhà trường Từ kết trên, tháng 11 năm 2017, đơn vị trường Tiểu học Nga Thủy Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ Kết phổ cập trường Tiểu học Nga Thủy đến thời điểm tháng 11 năm học 2017- 2018 sau: Năm 2014 2015 2016 2017 tuổi địa phương tuổi vào lớp 58 79 42 74 58 79 42 74 Tỉ lệ % 100% 100% 100% 100% địa 11 tuổi phương TNTH 103 102 62 73 94 93 56 68 11 tuổi Tỉ lệ % 14 tuổi địa phương 91,3 91,2 90,3 93,2 90 103 103 100 14tuổi Tỉ lệ TNTH % 90 103 103 100 100% 100% 100% 100% Đạt mức độ 3 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy kết phổ cập giáo dục nhà trường giữ vững phát triển Hiệu đào tạo sau năm đạt từ 90% trở lên Công tác tuyển sinh vào lớp đạt 100% Số trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt: 100% Bốn năm liên tục nhà trường đạt chuẩn phổ cập mức độ 2, mức độ cách vững Để có kết trình nghiên cứu thực nhiều năm Đây thành công lớn công tác đạo phổ cập giáo dục trường Tiểu học Nga Thủy Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận: Q trình trăn trở, tơi tìm số biện pháp thiết thực tháo gỡ nhiều khó khăn cho nhà trường công tác tham mưu, lập kế hoạch, điều tra, , huy động, cập nhật thống kê số liệu quản lí phổ cập hệ thống phần mềm Kết phổ cập nhà trường trì cách vững Để đạt kết đòi hỏi người quản lí cơng tác phổ cập phải có lòng nhiệt tình, tận tụy tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát từ việc nghiên cứu 19 sở lí luận thực tiễn phổ cập việc đạo thực cần theo quy trình chặt chẽ tuân thủ nguyên tắc đem lại hiệu cao Việc đạo phổ cập phải thường xuyên liên tục, khơng nên có tính thời điểm qua loa Qua q trình thực hiện, tơi rút điều bổ ích: Ở đâu có đạo sâu sát chặt chẽ công tác phổ cập kết phổ cập nâng lên Tuy nhiên, khuôn khổ viết, thân nêu giải pháp số cách làm Trong thực tế, cung đoạn đòi hỏi người quản lí cần đầu tư nhiều thời gian trí tuệ để đạo với khuôn khổ sáng kiến hạn hẹp nên khơng thể trình bày hết 3.2 Kiến nghị: Đối với nhà trường, cần bồi dưỡng thêm ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên áp dụng tốt vào quản lí dạy học Đối với địa phương, quan tâm đến sở vật chất tạo điều kiện cho nhà trường thực tốt công tác dạy học đạt hiệu Đối với ngành Giáo dục đào tạo cấp cần tạo điều kiện thêm kinh phí để hỗ trợ cho nhà trường làm tốt công tác phổ cập Trên số kinh nghiệm rút từ thực tiễn làm tốt công tác phổ cập trường Tiểu học Nga Thủy Rất mong độc giả góp ý bổ sung Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Thủy, ngày 15 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết: Đặng Thị Tuyết 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi số điều quy định đánh giá học sinh Tiểu học kèm theo thông 30/BGD&ĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Nghị định 20/NĐCP Chính phủ quy định Phổ cập giáo dục xóa mù chữ Từ điển tiếng Việt(1998) Nhà xuất văn hóa thơng tin Hà Nội Nghị đinh 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 Luật giáo dục Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội ngày 14 tháng năm 2005 Luật sửa đổi bổ sung 2009; 2014 Tìm hiểu phần mềm Phổ cập trang Web Chỉ thị số 10 – CTTW ngày 05 tháng 12 năm 2011 Bộ trị 21 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Đặng Thị Tuyết Chức vụ đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa TT Tên đề tài SKKN Kinh nghiệm rèn đọc hiểu cho học sinh lớp thông qua phiếu tập Một số biện pháp đạo giáo viên Tiểu học thực tốt công tác chủ nhiệm lớp Tăng cường công tác kiểm tra nội góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Biện pháp đạo phong trào thi đua trường Tiểu học góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trường Tiểu học Kết đánh giá xếp loại Loại B Năm học đánh giá xếp loại 2003-2004 Loại B 2004-2005 Sở GD ĐT tỉnh Thanh Hóa Loại C 2006-2007 Sở GD ĐT tỉnh Thanh Hóa Loại B 2008-2009 Sở GD ĐT tỉnh Thanh Hóa Loại B 2011-2012 Cấp đánh giá xếp loại Phòng GD ĐT huyện Nga Sơn Sở GD ĐT tỉnh Thanh Hóa 22 23 ... giải pháp nhằm củng cố nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục, công tác chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mà Đảng nhà nước đặc biệt quan tâm Vì tơi chọn: Một số biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo. .. hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm điều kiện để thực phổ cập giáo dục nước Đối với nhà trường, công tác tuyên truyền cho người, nhà hiểu rõ công tác phổ cập vấn đề nan giải Từ công tác phổ cập giáo dục. .. Nhà nước Nhà nước thực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học phổ cập giáo dục trung học sở.[4] - Phổ cập giáo dục tiểu học: thực giáo dục tối thiểu đạt trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục , Một số biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay