Một số biện pháp giúp giáo viên rèn kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học

25 2 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:13

MỤC LỤC NỘI DUNG TRAN G I MỞ ĐẦU 2 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG Cơ sở lý luận Thực trạng Giải pháp tổ chức thực Hiệu III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị 18 17 19 I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Như biết giáo dục kĩ sống yêu cầu cấp thiết hệ trẻ Các em chủ nhân tương lai đất nước, người định phát triển đất nước tương lai Bậc học tiểu học bậc học tảng tạo sở cho HS phát triển học tiếp bậc học tiếp theo, bên cạnh việc trang bị cho học sinh vốn kiến thức kỹ học tập, lao động cần phải ý đến việc rèn kỹ sống cho học sinh, dạy học sinh cách “làm người”, để học sinh có thêm vốn kinh nghiệm thích ứng với mơi trường mới, u cầu Giáo dục kỹ sống thúc đẩy trình phát triển cá nhân phát triển xã hội Đối với học sinh việc đào tạo kỹ sống vô quan trọng Trong năm trước giáo dục kỹ sống làm gia đình, gia đình giáo dục tốt, trẻ có điểm xuất phát tốt nếp tốt Ngược lại, trẻ khơng có khơng gia đình quan tâm giáo dục Như xuất phát điểm trẻ không giống Giáo dục kỹ sống nhà trường xóa rào cản Trước đòi hỏi “ Giáo dục phổ thơng giáo dục hình thành nhân cách cơng dân tốt nước Việt Nam” điểm hạn chế nhà trường Qua nhiều năm triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hạn chế khắc phục bước đầu Rất nhiều tiết học tích hợp, lồng ghép giáo dục kỹ sống, nhiều hoạt động ngồi lên lớp tạo mơi trường để giáo dục đạo đức lối sống cho em, rèn luyện cho em kỹ sống cần thiết Bằng nhiều hình thức, nhiều đường, việc rèn kĩ sống chiếm vị trí quan trọng Qua việc rèn kĩ sống trang bị tri thức, hành vi cho trẻ Đồng thời định hướng cho học sinh tiểu học rèn luyện hành vi thói quen ứng xử tốt Trong phát triển nhân cách học sinh, việc rèn luyện kĩ sống đảm bảo cho học sinh có lĩnh rõ ràng nhân cách tồn diện Nếu khơng rèn kĩ sống khơng ứng xử tình phức tạp, gặp khó khăn, chí mắc phải sai lầm, mà việc hình thành nhân cách toàn diện trẻ bị hạn chế, phiến diện, việc xây dựng thói quen hành vi dễ rơi vào chủ nghĩa hình thức máy móc, lí trí tình cảm khơng thống với lời nói khơng đơi với việc làm dẫn đến tượng lệch lạc nhân cách Theo thân tôi, kĩ sống đơn giản tất điều cần thiết phải biết để thích ứng với thay đổi diễn ngày sống Kĩ sống hình thành theo trình, hình thành cách tự nhiên qua va chạm, trải nghiệm sống qua giáo dục mà có Có nhiều nhóm kĩ sống như: nhóm kĩ nhận thức, nhóm kĩ xã hội nhóm kĩ quản lí thân Dù kĩ quan trọng cần thiết với người Cho nên, giáo dục kĩ sống cho học sinh có tầm quan trọng Nhận thức vấn đề đó, thân hiệu trưởng xác định: ý nghĩa tầm quan trọng việc rèn kỹ sống cho học sinh Do cơng tác giáo dục kỹ sống mắt xích chủ yếu quan trọng việc hình thành nhân cách người Làm để đạo: “ Một số biện pháp giúp giáo viên rèn kĩ sống cho học sinh trường Tiểu học Nga Thắng.” đạt kết tốt ? Đó lý mà tơi chọn đề tài Mục đích nghiên cứu: - Ở sáng kiến sâu vào nghiên cứu tìm hiểu kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Nga Thắng, trao đổi với giáo viên, học sinh, phụ huynh để chuyên sâu nghiên cứu vấn đề rèn kỹ sống cho học sinh - Xác định số ngun nhân chủ yếu, từ tìm biện pháp hữu hiệu khâu soạn giảng, lồng ghép rèn kỹ sống nhằm nâng cao hiệu rèn kỹ sống cho học sinh - Thông qua sáng kiến kinh nghiệm này, mong muốn góp phần vào việc dạy nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng rèn kỹ sống cho học sinh nói riêng, giúp em có kỹ để vận dụng vào sống Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh tiểu học đạt hiệu Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc sách, văn để thu thập tư liệu, thông tin cần thiết cho đề tài - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: + Điều tra bản, kết hợp quan sát, đàm thoại với giáo viên trường biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh tiểu học + Thực nghiệm sư phạm để nâng cao chất lượng rèn kỹ sống cho học sinh trường - Phương pháp đối chiếu, so sánh: Tổ chức so sánh, đối chiếu kết trước sau thực giải pháp để thấy kết hạn chế nhằm tìm hướng điều chỉnh, khắc phục hợp lí II NỢI DUNG Cơ sở lý luận: Thực định Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT nước đạo sở giáo dục, trường học tăng cường rèn luyện kỹ sống cho học sinh, tăng cường nguồn lực nhà trường cho giáo dục đạo đức, hình thành chuẩn đạo đức, ý giáo dục giá trị gia đình, văn hóa gia đình bên cạnh giáo dục lòng yêu nước truyền thống văn hóa dân tộc Tập trung rèn luyện cho học sinh ý thức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp, tăng cường giáo dục kỹ tự phục vụ, thói quen vệ sinh tốt, kỹ tự bảo vệ an toàn thân, mạnh dạn giao tiếp, thân thiện với bạn bè, lễ phép với người lớn… Việc giáo dục kỹ sống cho HS thể qua cách thức hoạt động như: -Tích hợp vào nội dung học môn học lớp; -Thực thông qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Có thể khẳng định: Kỹ sống học quan trọng, giúp em học sinh tự tin bước vào sống tương lai Dạy trẻ kĩ sống điều cần thiết đặc biệt trẻ tiểu học, bắt đầu học lúc trẻ bắt đầu tiếp xúc với xã hội, cần hoàn thiện phát triển kĩ sống cho riêng Chính kĩ sống em tiếp nhận năm học theo em suốt sống sau Nếu từ tiểu học em có kĩ tốt, sống sau rộng mở với em Nếu ngược lại sau em khó khăn để sửa chữa kĩ khơng tốt gặp nhiều khó khăn sống Vì việc dạy kỹ sống cho học sinh giúp em biết làm chủ thân, thích ứng biết cách ứng phó trước tình khó khăn sống hàng ngày; Rèn cách sống có trách nhiệm với thân, gia đình, đảm bảo mục tiêu giáo dục KNS cho học sinh cộng đồng; Mở hội, hướng suy nghĩ tích cực tự tin, tự định lựa chọn hành vi đắn Việc giáo dục kỹ sống góp phần giải tình trạng trẻ thụ động, khơng biết ứng phó hồn cảnh nguy cấp, khơng biết cách tự bảo vệ thân trước nguy hiểm, chí khơng biết cách tìm kiếm giúp đỡ Bên cạnh đó, học kỹ sống giúp trẻ hình thành kĩ tâm lý - xã hội giúp cho cá nhân tồn thích ứng sống Đó kỹ phải biết để có điều chỉnh, ứng xử phù hợp với thay đổi diễn ngày, hàng Qua học tập rèn luyện kỹ sống em cảm nhận, thấu hiểu trân trọng giá trị sống Kỹ sống trải nghiệm có hiệu nhất, giúp giải đáp ứng nhu cầu cụ thể suốt trình tồn phát triển người Là kỹ tâm lý – xã hội giúp cho cá nhân tồn thích ứng sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước sống có nhiều thách thức nhiều hội thực hay nói ngắn gọn Kỹ sống đơn giản tất điều cần thiết phải biết để có khả thích ứng với thay đổi diễn ngày sống Kỹ sống bao gồm hành vi vận động thể tư não người Kỹ sống hình thành cách tự nhiên, thông qua giáo dục rèn luyện người Thực trạng: 2.1 Tình hình giáo dục kỹ sống: Nước ta chọn cách đưa kỹ sống vào số môn học Bộ sách hướng dẫn dạy kỹ sống dành cho giáo viên đưa vào tập huấn khuyến khích trường giảng dạy năm học qua theo kiểu lồng ghép Theo đạo Bộ GD&ĐT việc giáo dục kỹ sống cho học sinh lồng ghép tích hợp vào mơn học chương trình Hiện nay, có nhiều trường Tiểu học thành phố đưa giáo viên đào tạo sở giáo dục kỹ sống trở trường trực tiếp giảng dạy cho học sinh môn học bắt buộc thời khóa biểu Trong thời gian nghỉ hè, nhiều lớp kỹ sống mở cho em học sinh Học kỳ Quân đội, ….trong nước nước ngồi theo hình thức liên kết Tuy nhiên có phận HS gia đình có điều kiện tiếp cận nên việc đưa giáo dục kỹ sống vào nhà trường điều hợp lý Qua tìm hiểu số trường học địa bàn, nhận thấy thời gian qua việc thực giáo dục kỹ sống nhiều trường quan tâm thông qua việc thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngồi lên lớp, giúp hình thành thói quen tốt cho học sinh…, nhiên tình trạng làm cho có qua loa chiếu lệ để gọi thực theo nội dung thi đua phong trào Trường học thân thiện- học sinh tích cực phổ biến chưa thật xem giáo dục kỹ sống cho HS nhiệm vụ xuyên suốt nên thực nội dung sơ sài với phương pháp giảng dạy chưa hấp dẫn, việc lồng ghép vào tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần hay buổi sinh hoạt đơn kể câu chuyện hay, hình ảnh đẹp từ đời thường cho học sinh, chưa thể tổ chức buổi dã ngoại hoạt động lớn “thiếu kinh phí” nhiều khó khăn khác Trường TH Nga Thắng với đặc điểm trường vùng nông thôn, điều kiện kinh tế nhân dân địa phương khó khăn, nhiều HS em gia đình nghèo, nên việc tiếp cận với xu đại môi trường xã hội tiên tiến hạn chế từ hình thành em tính nhút nhát, rụt rè, thân thiện, thiếu linh hoạt, hòa đồng, tham gia; nhiều em nói chuyện thường cộc lốc, trống khơng … nên khó khăn nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục ( giảng dạy hoạt động giáo dục lên lớp ) Các buổi chào cờ đầu tuần thường có đánh giá , triển khai cơng tác tuần tuyên truyền giáo dục truyền thống nên tẻ nhạt, nhàm chán Các hoạt động thường tập trung số học sinh nồng cốt tham gia số giáo viên 2.2 Thuận lợi – khó khăn a Thuận lợi: Bộ Giáo dục- Đào tạo phát động phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” với kế hoạch quán từ trung ương đến địa phương, Phòng giáo dục- Đào tạo có kế hoạch năm học với biện pháp cụ thể để rèn kỹ sống cho học sinh cách chung cho bậc học, định hướng giúp giáo viên thực như: Rèn luyện kỹ ứng xử hợp lý với tình sống, thói quen kỹ làm việc, sinh hoạt theo nhóm; rèn luyện sức khỏe ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ phòng, chống tai nạn giao thơng, đuối nước tai nạn thương tích khác; rèn luyện kỹ ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội Đa số đội ngũ giáo viên nhiệt tình, động công tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao.Thường xuyên dự chuyên đề nhà trường phòng Giáo dục tổ chức Cơ sở vật chất nhà trường đủ để phục vụ cho dạy học buổi/ngày Trang thiết bị dạy học giáo tương đối đầy đủ Môi trường giao dục xanh, sạch, đẹp an toàn cho trẻ Đa số phụ huynh học sinh quan tâm tới việc học tập rèn luyện em b Khó khăn * Về phía chương trình : Chương trình học gặp phải nhiều ý kiến trái chiều nặng kiến thức tri thức vận dụng cho đời sống hàng ngày bị thiếu vắng Hơn nữa, người học chịu nhiều áp lực học tập khiến cho khơng nhiều thời gian cho hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội Điều dẫn đến “xung đột” nhận thức, thái độ hành vi với vấn đề xảy sống Mặc dù số môn học, hoạt động ngoại khóa, giáo dục kĩ sống đề cập đến Tuy nhiên, nội dung, phương pháp, cách thức truyền tải chưa phù hợp với tâm sinh lí đối tượng nên hiệu lồng ghép chưa cao * Đới với giáo viên Trong thực tế nay, việc nhận thức tầm quan trọng, cần thiết rèn kĩ sống cho học sinh số giáo viên hạn chế Qua dùng phiếu thăm dò, khảo sát thực tế cho thấy số giáo viên lúng túng nội dung, biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh Nhận thức nhiều giáo viên mơ hồ, chưa rõ, chưa đầy đủ rèn kĩ sống cho học sinh rèn kĩ gì; nhận thức chưa đủ, chưa rõ nên khơng thể tìm biện pháp, hình thức tổ chức hữu hiệu để rèn kĩ sống cho học sinh Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung nhiều nội dung chung cho bậc học, giáo viên chưa hiểu nhiều nội dung phải dạy trẻ theo khối lớp kĩ sống nào, chưa biết vận dụng từ kế hoạch định hướng chung để rèn luyện kĩ sống cho HS * Về phía gia đình Một phận Phụ huynh chưa nhận thức tầm quan trọng việc giáo dục kỹ cho em, việc học tập em phó thác cho nhà trường Một số bậc phụ huynh q coi nặng thành tích học tập học sinh, em mà bỏ quên giáo dục kỹ sống, coi điều thực chưa cần thiết Nhiều phụ hunh đặt tiêu cho em phải thi đâu vào trường đại học, điều vơ tình biến em trở thành cứng nhắc, dễ bị lôi kéo, sa ngã tác động xấu từ bên * Về phía học sinh : học tập thụ động, chủ yếu nghe, suy nghĩ làm theo thầy cô giáo, có sáng tạo, học sinh học tập đơn điệu, nặng nề Những năm gần đây, nhiều trẻ em thiếu kĩ làm việc nhà, kĩ tự phục vụ, kĩ giao tiếp với ông bà, cha mẹ Nhiều em khơng tự dọn dẹp phòng mình, khơng giúp đỡ bố mẹ việc ngồi việc học Từ thuận lợi khó khăn q trình thực rèn kĩ sống cho học sinh bậc tiểu học suy nghĩ, nghiên cứu tài liệu để tạo điều kiện thuận lợi giúp giáo viên, bậc cha mẹ học sinh kỹ sống qua đề tài: “ Một số biện pháp giúp giáo viên rèn kỹ sống cho học sinh trường tiểu học ” Qua tiến hành khảo sát ( lần 1) lớp 4B đầu năm học với chủ đề “ Kĩ em”; kết sau: Kĩ tốt Có hình thành kĩ Kĩ chưa tốt Tổng số học sinh SL % SL % SL % 24 12,5 10 41,6 11 45,9 Tổng số học sinh 24 Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Biết cách ứng xử hài hòa, Hay cãi nhau, xơ đẩy bạn phù hợp chơi SL % SL % 13 54,1 11 45,9 Kết cho thấy, số học sinh có kĩ tốt số học sinh có kĩ chưa tốt nhiều Chính mà việc rèn kĩ sống cho học sinh vấn đề cần quan tâm Muốn làm tốt công tác cần phải làm gì? Nhất người làm cơng tác giáo dục nhà trường nơi tốt để hình thành nhân cách cho học sinh Đây câu hỏi mà thân cần phải tìm tòi nghiên cứu Giải pháp tổ chức thực Tôi nhận định rằng: “Giáo dục kỹ sống thật có hiệu người thầy người cô tâm huyết, kiên nhẫn phải có thời gian Giáo dục kỹ sống công việc giáo viên , nhà trường mà xã hội, cộng đồng Phải kết hợp gia đình, nhà trường xã hội mong đào tạo học sinh phát triển tồn diện” Vì cần có kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường, quyền địa phương quản lý giáo dục học sinh Trên thực tế, có nhiều phương pháp, nhiều cách thức để thực giáo dục KNS cho học sinh Xác định vai trò quan trọng hiệu trưởng nhà trường việc rèn kỹ sống cho học sinh nên năm học đồng thời với việc áp dụng hoạt động giáo dục tiết học khóa trọng chuyên sâu vào hoạt động lên lớp Vì theo tâm sinh lý học sinh tiểu học đường dễ tiếp cận mau thích nghi Với kinh nghiệm thực tiễn áp dụng nhận thấy số biện pháp mà người hiệu trưởng nhà trường cần làm để thực nhiệm vụ rèn kỹ sống cho học sinh sau: 3.1 Nâng cao nhận thức xác định rõ nhiệm vụ thành viên trình giáo dục kỹ sống cho học sinh 3.1.1 Đối với nhà trường : Tuyên truyền chủ trương, quy định ngành giáo dục, nội dung giáo dục nhà trường đến cán giáo viên phụ huynh học sinh Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp thường xuyên với phụ huynh, địa phương tổ chức xã hội để tạo đồng thuận, chung sức trình giáo dục học sinh Cần tuyên truyền để cán bộ, giáo viên phải hiểu rõ trách nhiệm giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ sống cho học sinh trách nhiệm toàn thể hội đồng sư phạm bao gồm đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường trách nhiệm cá nhân, phận Vì thế, tập thể sư phạm phải nêu gương tốt cho học sinh phẩm chất đạo đức, tác phong nhà giáo; Phải có phối kết hợp chặt chẽ giũa đoàn thể nhà trường Việc giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ sống cho học sinh phải thống nội dung, hình thức, tiến hành thường xuyên, liên tục tiết dạy, lúc, nơi có phối kết hợp chặt chẽ lực lượng ngồi nhà trường Phải ln quan tâm đến việc xây dựng môi trường sư phạm từ sở vật chất đến tinh thần, khơng khí học tập, sinh hoạt, làm việc, đảm bảo tính giáo dục ngày cao Xây dựng nề nếp kỷ luật, học tập quy củ, thưởng phạt nghiêm minh học sinh thực tốt học sinh vi phạm Xác định môi trường sư phạm điều kiện tác động trực tiếp, thường xuyên đến việc giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ sống cho học sinh nên nhà trường quan tâm đến việc xây dựng trường học có mơi trường sư phạm đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục Tập huấn cho giáo viên kỹ sống qua tài liệu, trao đổi với cha mẹ em hành vi kĩ sống, tạo hội, tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp giáo viên tăng cường phối hợp quán với gia đình để dạy em kỹ sống đạt hiệu Nhà trường xác định mục tiêu, tiêu chí giáo dục kỹ sống học sinh phù hợp với tiềm phát triển học sinh lứa tuổi xây dựng kế hoạch năm học cho phù hợp với độ tuổi khối lớp Tạo điều kiện tốt cho giáo viên tổ chức tốt họat động chăm sóc giáo dục học sinh theo thời gian biểu nhà trường đưa Tổ chức có hiệu hình thức giáo dục ngồi lên lớp như: sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa, tham quan dã ngoại, hoạt động văn thể mỹ, cơng tác Đồn Đội, cơng tác xã hội Tổ chức báo cáo chuyên đề giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, tư vấn tâm lý học sinh 3.1.2 Đối với gia đình: Mỗi gia đình phải hiểu rõ: Gia đình nơi giáo dục người, môi trường giáo dục gia đình quan trọng mối quan hệ phối hợp với nhà trường xã hội Gia đình tế bào hạnh phúc suốt đời người Giáo dục giá trị gia đình, văn hóa gia đình cần thiết nay, bên cạnh giáo dục lòng u nước truyền thống văn hóa dân tộc Vi người lớn phải nêu gương tốt cho trẻ em thái độ, hành vi, cách ứng xử thân cộng đồng Phụ huynh học sinh phải thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục đạo đức em mình, thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường để công tác giáo dục học sinh ngày tốt 3.1.3 Đối với địa phương : Môi trường giáo dục phải gắn với giáo dục đạo đức để học sinh trở thành công dân tốt Nên địa phương cần phải tăng cường nguồn lực cho nhà trường cho giáo dục đạo đức, hình thành chuẩn mực đạo đức ( định hướng giá trị sống) Cần quan tâm thường xuyên đến tình hình an ninh trật tự, an toàn, mỹ quan khu vực quanh trường học đặc biệt xử lý cương hàng qn kinh doanh có tác động khơng tốt đến học sinh Chủ động phối hợp nhà trường giáo dục học sinh học sinh cá biệt ; giúp nhà trường giải khó khăn thẩm quyền nhà trường 3.1.4 Đối với giáo viên: Đầu năm học, tổ chức chuyên đề với nội dung: “Về thực trạng giải pháp ở đơn vị việc rèn kĩ sống cho học sinh” qua giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ tầm quan trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ sống cho học sinh, từ chủ động thực hành rèn luyện kỹ sống cho học sinh cách hiệu Qua nội dung sau: - Giáo viên cần tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực học sinh , giáo viên cần phải biết khai thác phát huy khiếu, tiềm sáng tạo học sinh Vì học sinh nhân vật đặc biệt, phải giáo dục học sinh để em cảm thấy thoải mái tình sống - Giáo viên cần thường xuyên tổ chức họat động chăm sóc giáo dục em cách thích hợp tuân theo số quan điểm: Giúp em phát triển đồng lĩnh vực: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm- xã hội thẩm mỹ Phát huy tính tích cực em, giúp em hứng thú, chủ động khám phá tìm tòi, biết vận dụng vốn kiến thức, kỹ vào việc giải tinh khác - Giáo viên cần giúp em có mối liên kết mật thiết với bạn khác lớp, em biết chia sẻ chăm sóc, trẻ cần phải học cách hành xử, biết lắng nghe trình bày diễn đạt ý vào nhóm học sinh khác nhau, giúp em cảm thấy tự tin tiếp nhận thử thách Điều liên quan tới việc em có cảm thấy thoải mái, tự tin hay không người xung quanh, việc người xung quanh chấp nhận học sinh nào? Cần chuẩn bị cho học sinh tự tin, thoải mái trường hợp - Giáo viên cần nghiên cứu tâm lý học sinh, em tuổi hoa thích làm việc, thích làm sản phẩm, thích khen, từ lựa chọn phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu cao - Thường xuyên liên hệ với phụ huynh để kịp thời nắm tình hình em, trao đổi với phụ huyng nội dung biện pháp chăm sóc giáo dụccác em nhà, bàn bạc cách giải khó khăn gặp phải 3.2 Giáo viên xác định những kỹ sống cần dạy trẻ lứa tuổi tiểu học Bằng trách nhiệm, kinh nghiệm vốn sống mình, giáo viên cần bước giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua dạy, thông qua hoạt động trường, lớp.Việc xác định kỹ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ xây dựng hình thức tổ chức thực lồng ghép vòa hoạt động cho hiệu Qua tiết dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ làm việc theo nhóm: biết cách phân công công việc, lắng nghe ý kiến người khác, tranh luận, biết chấp nhận sai, thống ý kiến, thực ý kiến thống nhất… Đây kỹ cần thiết em trưởng thành, làm việc tập thể Ở môn kỹ thuật, giáo viên cần giáo dục kỹ tự phục vụ, gia đình, em thường cha mẹ, người giúp việc làm thay khơng có thời gian gần gũi để hướng dẫn Thầy cô cần cho học sinh thấy việc khâu may, nấu cơm, luộc rau, lắp ráp mạch điện đơn giản… cần thiết cho thân em phụ giúp cha mẹ bận việc ốm đau mà hành trang em học xa nhà sau khơng có người chăm lo Trong khoa học, hướng dẫn, tập dần cho em kỹ định, kỹ kiên định nói khơng với thuốc lá, ma túy, rượu… dứt khốt với lời dụ dỗ, lơi kéo vào thói hư tật xấu Ở môn đạo đức, giáo viên dễ dàng nâng cao kỹ giao tiếp - tự nhận thức kính trọng, biết ơn ơng bà, cha mẹ, thầy cô, thương bệnh binh - liệt sĩ, người lao động… hành vi, thái độ, việc làm nho nhỏ ngày Các em biết quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị; biết giúp đỡ người già, em nhỏ, bạn bè; biết xác định giá trị hành vi đạo đức Tùy học, giáo dục kỹ phù hợp cho em Việc giáo dục kỹ sống cho học sinh qua học tập – sinh hoạt nhà trường điều cần thiết cho tương lai em Để đạt điều đó, giáo viên cần kiên trì, tâm thực bước liên tục suốt trình giảng dạy Tổ chức cán lớp nên đổi Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó cần thay đổi theo tháng để học sinh biết công việc người lãnh đạo, khó khăn gặp phải xử lý sao… Đồng thời biết thông cảm với công việc người huy Qua rèn cho em kỹ huy - lãnh đạo cần thiết Trong sinh hoạt ngày, giáo viên cần ý nâng dần kỹ giao tiếp - tự nhận thức cho em biết sử dụng quy tắc: chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu… Biết cảm thông cảm chia sẻ buồn vui với người Giáo viên tập dần cho em kỹ đặt mục tiêu từ việc nhỏ thói quen dậy sớm tập thể dục, học giờ, phụ giúp mẹ việc nhà, giữ lời hứa với người… Thực giáo dục kỹ sống cho học sinh cần thông tin đến phụ huynh để phụ huynh thấy tầm quan trọng kỹ sống em mình, với giáo viên thực hiện, theo dõi, ủng hộ động viên em Nếu hỗ trợ phụ huynh học sinh việc thực dễ dàng thành công 3.3 Xây dựng môi trường, lớp học thân thiện Yếu tố không phần quan trọng định thành công việc rèn kỹ sống cho học sinh đạt hiệu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả; đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo học sinh học tập hoạt động xã hội cách phù hợp tốt Các biện pháp giáo dục tích cực mang lại nhiều lợi ích mong muốn cuả học sinh, giúp em có tâm trạng vui vẻ lúc nhà, tinh thần thoải mái đến trường học tập vui chơi Tinh thần thoải mái làm cho em thân thiết với thành viên gia đình, thân thiện với bạn bè trường lớp, vui vẻ, yêu thích đến trường tích cực học tập Vì vào lớp Một tất hoạt động với em mẻ Với tính cách nhút nhát số em việc trang trí mơi trường học tập thân thiện cần thiết Thực phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Ngay từ tháng đầu nhà trường lên kế hoạch tu sửa, đầu tư xây dựng cơng trình tạo nên môi trường xanh, sạch, đẹp Về không gian lớp học trang trí thân thiện gần gũi với em Các em tự trang trí lớp học qua mẫu, vẽ, nặn theo chủ đề học Về giáo viên phải thường xuyên trò chuyện với em, hỏi thăm gia đình tâm tư tình cảm, sở thích em Qua giáo viên nắm bắt đối tượng học sinh lớp từ đề biện pháp giáo dục phù hợp với em Tạo khơng khí lớp học nhẹ nhàng, thân thiện, gần gũi - trò, trò – trò Giáo viên ln gương mẫu từ cử chỉ, lời nói, việc làm, cách ăn mặc, đứng cho học sinh noi theo Cô người mẹ thứ hai mà phải người chị em Thường xuyên quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, nhường nhịn, gần gũi, ân cần với em VD: Bẻ lại cổ áo, chải lại tóc, hướng dẫn em giày.v.v giải thắc mắc em, động viên khen ngợi, nhân điển hình tốt trước lớp - Giáo viên cần có hành vi thể rõ chủ đề học với học sinh VD: Cô cảm ơn em, cô xin lỗi 3.4 Biện pháp tuyên truyền dẫn bậc phụ huynh thực dạy em kỹ sống Tổ chức họp phụ huynh thông báo đặc điểm tình hình trường, lớp, nêu tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh, tính cấp bách vấn đề kỹ sống cho học sinh qua môn học Thống phụ huynh phương pháp giáo dục đạo đức nhà Phụ huynh nghiên cứu chương trình học, kỹ qua học, tuần, tháng Hướng dẫn phụ huynh nhắc nhở em thực hành vi theo học thời khố biểu quy định Đó kỹ giao tiếp sống thể lễ phép với người như: Đi học học biết chào ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, …nói vừa đủ nghe thể lễ phép Biết tự giới thiệu họ tên mình, họ tên bố mẹ, người thân Đầu tóc, quần áo gọn gàng Biết lễ phép lời ông bà, cha mẹ, nhường nhịn em nhỏ, quy định, học Cha mẹ em cần phối hợp với giáo viên cách chặt chẽ hợp lý việc tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trừơng Cha mẹ nên tham gia vào buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường tham gia số hoạt động ngoại khố; cách thơi cha mẹ giúp em hiểu học phải học suốt đời Cần giáo dục để em cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu cha mẹ muốn giáo dục em biết tự giữ kỷ luật, trước hết cần đánh thức tự ý thức em, cố gắng khơi gợi để em nghĩ thân cách tích cực đừng phá vỡ suy nghĩ tích cực thân em Trong gia đình, cha mẹ nên khuyến khích em nói lên quan điểm cảm giác lựa chọn mình, cần giúp em hiểu nên có thơng số để theo mà lựa chọn, cố gắng khơng trích định em Việc hình thành kỹ tự kiểm sốt thân, rèn luyện tính 10 tự tin cho em tham gia hoạt động buổi thảo luận trừơng sau Cha mẹ giúp em phát triển sở thích, ý thích mà sở thích ý thích tốt người lớn cung cấp thêm phương tiện để em thực ý thích Ví dụ: số học sinh thích vẽ, ngồi việc cho em học khiếu vẽ cha mẹ cho em thêm bút màu, giấy vẽ cho em cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ em triển lãm tranh em góc nhỏ nhà Cha mẹ cần dạy em nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; Cụ thể: Trẻ làm quen với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói quen nề nếp, đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ, ăn uống từ tốn, khơng vội vã, khơng khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố giúp em có thói quen tốt để hình thành kỷ tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau Rèn kĩ sống hiệu qua việc tích hợp vào mơn học trường Nói cách ngắn gọn, dạy học tích hợp định hướng dạy học giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm giải nhiệm vụ học tập, đời sống; thơng qua hình thành kiến thức, kĩ mới; phát triển lực cần thiết, lực giải vấn đề học tập thực tiễn sống đặc thù mơn phải tích hợp nhiều nội dung giáo dục môi trường, giáo dục sức khỏe nên q trình giảng dạy, khơng phải nội dung nào, hay tiết học giáo viên dễ dàng thực việc lồng ghép giáo dục kỹ sống Do đó, để hoạt động tích hợp đạt hiệu cao đòi hỏi người giáo viên phải linh hoạt mềm dẻo việc lựa chọn nội dung học kỹ sống cần thiết để tích hợp Đối với việc dạy học theo hướng tích hợp kỹ sống, tùy vào nội dung kỹ xác định trước, giáo viên định hướng phương pháp dạy phù hợp, không cứng nhắc, tạo hợp tác qua lại giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh: sử dụng phương pháp tích cực lựa chọn kết hợp phương pháp truyền thống phương pháp tích cực Trong thiết kế nội dung dạy học tích hợp kỹ sống, giáo viên nên thiết kế cụ thể hoạt động mà thân dự kiến tổ chức ước lượng thời gian tổ chức để tránh ảnh hưởng đến việc truyền thụ lĩnh hội nội dung kiến thức học sinh Để giáo dục kĩ sống cho học sinh có hiệu giáo viên cần vận dụng vào môn học, tiết học, môn như: Tiếng Việt; Đạo đức; Khoa học; An tồn giao thơng để học cho em làm để học, trải nghiệm sống thực Trong chương trình mơn Tiếng Việt có nhiều học giáo dục kĩ sống cho em, kĩ giao tiếp xã hội, như: Viết thư, Điền vào giấy tờ in sẵn, Giới thiệu địa phương, Kể chuyện chứng kiến tham gia, lồng cụ thể qua tình giao tiếp Bản thân gợi mở 11 sau cho em tự nói cách tự nhiên hồn tồn khơng gò bó áp đặt Để hình thành kiến thức rèn luyện kĩ sống cho học sinh qua môn Tiếng Việt, người giáo viên cần phải vận dụng nhiều phương pháp dạy phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh như: Ở môn Đạo đức, để chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở thành tình cảm, niềm tin, hành vi thói quen học sinh Cần sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, học sinh tạo hội để thực hành, trải nghiệm nhiều kĩ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi Đó lối sống lành mạnh, hành vi ứng xử phù hợp với văn minh xã hội Lối sống, hành vi gọn gàng, ngăn nắp, nói lời đẹp, biết yêu quý bố mẹ, ông bà, hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với bạn… Ở môn Khoa học: Chương “Con người sức khỏe”các bài: “Con người cần để sống? Vai trò chất dinh dưỡng có thức ăn; Phòng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng; Phòng bệnh béo phì; Phòng tránh tai nạn đuối nước; ” giáo dục em hiểu ăn uống đủ chất hợp lí giúp cho khoẻ mạnh, biết tránh số bệnh lây qua đường tiêu hóa, biết việc nên làm khơng nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân ngày, tự giác thực nếp sống vệ sinh, khắc phục hành vi có hại cho sức khoẻ Biết tham gia hoạt động nghỉ ngơi cách hợp lí để có sức khoẻ tốt Hình ảnh buổi tập huấn cho học sinh kỹ sơ cấp cứu ban đầu 12 Trưng bày sản phẩm khéo tay học sinh tự làm tiết Kỹ thuật “ Ích lợi việc trồng rau, hoa”lớp 3.6 Phối hợp với Đoàn- Đội trường giúp học sinh phát triển kỹ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh Nội dung phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, có nội dung: Nhà trường cần tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh Căn vào nội dung trên, nhà trường xây dựng kế hoạch thực nhiều hoạt động cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác trẻ Duy trì việc sinh hoạt ngồi lên lớp theo chủ điểm để học sinh học chơi.Cụ thể sau: 3.6.1.Hoạt động văn hóa nghệ thuật: Đây loại hình hoạt động quan trọng, thiếu sinh hoạt tập thể trẻ em, học sinh tiểu học Hoạt động bao gồm nhiều 13 thể loại khác nhau: Hát, múa, thơ ca, kịch ngắn, tấu vui, độc tấu, thi kể chuyện…Các hoạt động góp phần hình thành cho em kỹ mạnh dạn, tự tin trước đám đông Là kỹ quan trọng xu tồn cầu hóa Xác định tầm quan trọng hoạt động nhà trường thường xuyên tổ chức hoạt động phù hợp với chủ điểm tháng, lớp riêng hay tổ chức theo khối lớp chung tồn trường em hồ hởi, tham gia nhiệt tình, biểu diễn tự tin hoạt động mà học sinh tiểu học thích Buổi sinh hoạt ngoại khóa Hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ” Ảnh hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 3.6.2 Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao: 14 Vui chơi thời gian cần thiết để trẻ thoát khỏi gánh nặng học hành, áp lực vở… tích lũy suốt ngày, tuần Vui chơi tạo nên cân học tập thư giãn để trẻ em phát triển tốt tinh thần thể chất, hoạt động trí óc vận động thể Khơng hình thức tiêu khiển, vui chơi góp phần quan trọng việc hỗ trợ phát triển trí thơng minh, cách bày tỏ cảm xúc kỹ giao tiếp trẻ Vui chơi hội tốt để trẻ áp dụng kiến thức sách vở, phát huy sáng kiến, chủ động tạo nhiều tình phong phú thông qua cảm nhận từ thực tế, vận dụng cách linh hoạt công cụ chơi, tưởng tượng nhiều nhân vật… để thời gian vui chơi tăng thêm phần hấp dẫn Học sinh chơi trò chơi dân gian bổ ích 3.6.3 Hoạt động xã hội: Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho học sinh tham gia phong trào xã hội từ thiện, qua giáo dục cho em tinh thần cộng đồng, biết quan tâm, chia sẻ em nhỏ mồ côi, hồn cảnh khó khăn trẻ em khuyết tật Trong thực tế, hoạt động nhà trường tiến hành tương đối tốt Trước tiên nhà trường phát động quỹ bạn nghèo từ đầu năm học cách lớp tự nuôi lợn nhựa Động viên em tự nguyện ủng hộ em trường gặp hồn cảnh khó khăn tinh thần, vật chất theo khả 15 Qun qóp giúp đỡ bạn nghèotrong trường 3.6.4 Hoạt động lao động cơng ích: Quét sân trường, lớp, nhổ cỏ, tưới cây, lau bàn ghế hoạt động lao động thường xuyên học sinh học tập trường Giáo dục thông qua lao động việc làm quan trọng giáo dục phát triển tồn diện, nhằm hình thành em phẩm chất người lao động mới: Yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp em có kỹ lao động phục vụ cho sinh hoạt chuẩn bị cho học sinh kỹ lao động cần thiết tương lai 16 Chăm sóc bồn hoa, cảnh hoạt động thường xuyên HS trường 3.6.5 Hoạt động hưởng ứng “Ngày giới rửa tay xà phòng” Học sinh tham gia hoạt động, trò chơi đố vui với nội dung kiến thức hướng đến thay đổi hành vi giữ gìn vệ sinh chăm sóc sức khỏe Đồng thời, học sinh thầy giáo, thành viên Ban điều hành xà phòng lifebuoy hướng dẫn, dẫn kỹ thực hành rửa tay xà phòng.Theo đó, học sinh cam kết rửa tay quy cách với xà phòng hai lần ngày để bảo vệ chăm sóc sức khỏe Đây biện pháp y tế hiệu tốn nhằm phòng tránh bệnh đường tiêu hóa, hơ hấp giúp cho người khỏe mạnh, đặc biệt đối tượng học sinh trẻ em 3.6.6 Hoạt động nghe nói chuyện truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Hàng năm kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12, Nhà trường phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Nga Thắng tổ chức buổi nói chuyện truyền thống với nội dung: Hội CCB kể truyền thống yêu nước hào hùng dân tộc ta, trang sử vàng chói lọi QĐNDVN, ơn lại truyền thống đấu tranh anh dũng quân dân ta qua trận đánh tiêu biểu, giới thiệu truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giai đoạn lịch sử đất 17 nước, kháng chiến chống Mỹ, kỷ niệm khó qn người lính chiến trường, tinh thần gan dạ, dũng cảm hệ cha, anh chiến trường Từ giáo dục truyền thống cách mạng cho hệ trẻ nhiệm vụ quan trọng việc thực mục tiêu giáo dục nhà trường, nhằm giúp em học sinh hiểu rõ lịch sử dân tộc ta đấu tranh dựng nước giữ nước Qua giáo dục cho em lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, giúp cho em có ý thức việc giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng Góp phần nâng cao hiểu biết em kỹ sống, học tập phấn đấu trở thành trở thành ngoan trò giỏi, Đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ 3.7 Kết hợp với Đoàn niên xã tổ chức hoạt động cho em dịp hè Thực phương châm "Học mà chơi, chơi mà học" Nhà trường phối hợp chăt chẽ với tổ chức Đoàn xã tổ chức nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao, tạo sân chơi bổ ích, tạo nên khơng khí vui chơi lành mạnh, kích thích phát triển khiếu, thể chất, trí tuệ, động sáng tạo em Các loại hình văn hóa, văn nghệ, thi "Tiếng hát Hoa phượng đỏ", "Tuyên truyền măng non" đặc biệt phong trào Thanh Thiếu nhi hè, thể dục, thể thao tổ chức địa bàn dân cư, qua giúp cho em rèn luyện thể chất đồng thời phát tài để bồi dưỡng đào tạo Hoạt động Đội địa bàn dân cư vào nề nếp, dịp hè nhiều năm qua Đây nơi thu hút em sinh hoạt, vui chơi nơi đào tạo tài tương lai cho quê hương đất nước Thông qua phong trào tổ chức Đoàn phát động, nhiều đội viên biết vượt khó vươn lên, nhiều đội viên trưởng thành, xứng đáng ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ 18 Buổi lao động vệ sinh “ Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ” Hiệu quả: Sau năm đạo thực sáng kiến kinh nghiệm trên, Kỹ sống học sinh có chuyển biến tốt, em có kỹ sống khả nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin Các em tự điều chỉnh, bổ sung trao đổi, hợp tác tốt để thực công việc giao, hành vi ứng xử người gia đình, nhà trường xã hội chủ động khéo léo Những kỹ tham gia hoạt động tập thể, kỹ tổ chức hoạt động chung nhau, biết phối hợp với người thực hoạt động chung, có ý thức tự chủ, tự tin Dựa vào kỹ năng, hành vi để rèn luyện kỹ xảo, thói quen đạo đức bền vững tự quản sinh hoạt tập thể Qua khảo sát lần lớp 4B (cuối tháng 3/2018) với chủ đề “ Kĩ em”; kết so với đầu năm em tiến nhiều Cụ thể sau: Tổng số học sinh 24 Kĩ tốt SL % 16 66,7 Có hình thành kĩ SL % 33,3 Kĩ chưa tốt SL % 0 Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Tổng số Biết cách ứng xử hài hòa, phù Hay cãi nhau, xô đẩy bạn học sinh hợp chơi SL % SL % 24 24 100 0 Qua việc thực biện pháp trên, đến gần cuối học kì II, thân nhận thấy em có tiến rõ rệt Đa số em có ý thức tốt việc rèn luyện kĩ năng, thể rõ qua: Việc sinh hoạt ngày lớp, nhiều nghi thức lời nói, em biết vận dụng lời nói thân thiện vào thực tế, lời chào, cảm ơn hay xin lỗi, yêu cầu, đề nghị lịch sự, III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 19 Rèn luyện kĩ sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi kiến thức mà phải tơi luyện kĩ sống qua tạo cho em mơi trường lành mạnh, an tồn, tích cực, vui vẻ Việc giáo dục kĩ sống từ lớp nhỏ rút ngắn thời gian để trang bị cho em vốn kiến thức, kĩ năng, giá trị sống để làm hành trang bước vào đời Chính vậy, thầy giáo tiểu học ln giữ vai trò vơ quan trọng Vì theo thân để làm tốt việc rèn kĩ sống cho học sinh, thầy cô giáo cần phải: Xác định rõ tầm quan trọng việc rèn luyện kĩ sống cho học sinh Nắm vững đặc trưng phương pháp hình thức tổ chức dạy kĩ giao tiếp, ứng xử vào môn học hoạt động khác Tập trung vào việc đầu tư sọan giảng, lồng ghép kĩ sống vào môn học Ln tạo điều kiện để em bày tỏ, thể mình, tham gia tốt buổi hoạt động ngoại khóa trường, lớp Điều quan trọng thầy giáo phải rèn cho tác phong sinh hoạt chuẩn mực, phải hết lòng thương yêu, gần gũi với học sinh Sống, học tập, lao động vấn đề thiết yếu mà thân cố gắng để ươm mầm cho hệ trẻ Bởi trẻ em hạnh phúc gia đình, tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc, nhân tố để đời mãi xanh tươi Việc chăm sóc giáo dục trẻ em, bồi dưỡng trẻ em trở thành công dân tốt đất nước công việc vô quan trọng mà giáo viên phải có trách nhiệm Kết luận Chúng ta biết giáo dục trình tác động qua lại, trình hoạt động giao lưu mối quan hệ xã hội đa dạng, tổ chức có mục đích có kế hoạch nhà giáo dục người giáo dục để hình thành nhân cách hồn thiện nhà trường xã hội chủ nghĩa khơng dạy “chữ” mà dạy “người.” Trong công đổi đất nước ta, yếu tố người coi trọng tiềm trí tuệ với sức mạnh tinh thần Nhân cách người đề cao phát huy mạnh mẽ lĩnh vực xã hội Thực tế ngành giáo dục đào tạo dã nhà nước quan tâm đưa lên quốc sách hàng đầu thi việc dạy chữ nói chung việc rèn kĩ sống nói riêng vấn đề đặc biệt quan trọng Một nhà hiền triết nói “khoa học mà khơng có hành vi đạo đức tàn rụi linh hồn”mà hành vi đạo đức kĩ sống học sinh việc thực rèn kĩ sống cho học sinh cần thiết Trẻ em lứa tuổi tiểu học hồn nhiên ngây thơ trắng Vốn kiến thức, vốn kinh nghiệm sống em có Vì muốn đạt mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện nhà trường, thầy giáo cần phải kiên trì, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề, bên cạnh kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, người giáo viên phải có vốn kiến thức tâm lý học, hiểu tâm sinh lý trẻ Từ tìm phương pháp hiệu để giáo dục trẻ Việc dạy “chữ” cần song hành với việc dạy “ làm người”, phải 20 xuất phát từ tình huống, việc làm nhỏ sống thực tế học sinh Ngay học việc đảm bảo mục tiêu kiến thức kĩ bài, giáo viên cần ý đến rèn kĩ sống cho học sinh Học sinh rèn kĩ sống qua nội dung kiến thức bài, qua lĩnh hội kiến thức pháp luật, qua tham gia hoạt động học tập lớp, hoạt động giáo viên tổ chức Tích cực đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động học sinh giúp học sinh có nhiều hội để rèn kĩ sống Học sinh học tập sinh hoạt vui chơi, rèn luyện môi trường gia đình, nhà trường, xã hội; cần thực tốt gắn kết môi trường để giáo dục học sinh Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể để giúp đỡ, tư vấn, tạo điều kiện cho học sinh tích lũy có thêm kĩ sống rèn kĩ sống tốt Kiến nghị Về phía nhà trường: Theo phương châm giáo dục là: “Học để biết, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” nên: Nhà trường phát động phong trào nhiều hình thức Về phía phụ huynh: Trước hết cần hiểu rõ tầm quan trọng việc rèn luyện kĩ sống cho em, tạo chỗ dựa vững để trẻ chia sẻ, bày tỏ, phối kết hợp với nhà trường việc giáo dục rèn luyện cho em, theo dõi biểu trẻ để có giáo dục cho phù hợp Việc rèn luyện kĩ sống cho học sinh xem chức năng, nhiệm vụ thường xuyên đội ngũ giáo viên từ nhiều năm Tuy nhiên việc rèn luyện cho em học sinh thiếu biện pháp cụ thể Hưởng ứng vận động chủ đề năm học, qua buổi tập huấn việc rèn luyện kĩ sống cho học sinh Phòng giáo dục, trường, thân cố gắng áp dụng kinh nghiệm, sáng tạo thêm phương pháp nhằm nâng cao nhiều kĩ sống tốt cho học sinh từ môi trường giáo dục nhà trường, giáo dục xây dựng cho em có lực tốt, lối sống lành mạnh để em tự lập, tự tin sống, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho em, gia đình xã hội Rất mong nhận giúp đỡ, góp ý bổ sung cấp quản lý giáo dục đồng nghiệp để sáng kiến thân có kinh nghiệm bổ ích áp dụng vào dạy học hiệu Xin chân thành cảm ơn! Nga Thắng, ngày 10 tháng năm 2018 Xác nhận thủ trưởng đơn vị Người viết: Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Lê Thị Dung 21 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN SÁCH Bộ sách “Kỹ sống dành cho học sinh” Bộ sách “Rèn luyện kỹ sống cho học sinh thiên tài” Bộ sách “Tủ sách kỹ sống dùng cho học sinh” Sách Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5 Sách đạo đức lớp 1,2,3,4,5 Sách khoa học lớp 4,5 Sách tự nhiên xá hội lớp 1,2,3 TÁC GIẢ Ngọc Linh Kiếm Lăng Xact Group NHỮNG SKKN ĐƯỢC XẾP LOẠI CẤP HUYỆN, TỈNH STT TÊN SKKN NĂM XẾP LOẠI (CẤP) Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng tổ chức HDDNGLL cho HS trường TH Quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học văn hóa trường TH Kinh nghiệm HĐGD ngồi lên lớp có nội dung thân thiện với môi trường trường TH Một số BP đạo sinh hoạt tổ CM trường TH Một số BP nhằm phát huy lực sáng tạo nêu cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ GV trường TH Một số BP đạo công tác GD đạo đức HS trường TH Một số BP sử dụng tranh minh họa dạy phân môn tập đọc lớp 2009 Huyện 2010 Huyện 2011 Huyện 2012 Huyện 2013 Huyện 2014 Huyện 2015 Tỉnh ... việc rèn kỹ sống cho học sinh Do cơng tác giáo dục kỹ sống mắt xích chủ yếu quan trọng việc hình thành nhân cách người Làm để đạo: “ Một số biện pháp giúp giáo viên rèn kĩ sống cho học sinh trường. .. Phòng giáo dục- Đào tạo có kế hoạch năm học với biện pháp cụ thể để rèn kỹ sống cho học sinh cách chung cho bậc học, định hướng giúp giáo viên thực như: Rèn luyện kỹ ứng xử hợp lý với tình sống, ... trạng giải pháp ở đơn vị việc rèn kĩ sống cho học sinh qua giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ tầm quan trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ sống cho học sinh, từ chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp giáo viên rèn kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học , Một số biện pháp giúp giáo viên rèn kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay