Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài.

14 2 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 13:51

A.PHẦN MỞ ĐẦU2B.PHẦN NỘI DUNG2I.Cơ sở lý luận21.Khái niệm22.Đặc điểm43.Ý nghĩa44.Cơ sở của việc công nhận, cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam5a.Theo các hiệp định tương trợ tư pháp song phương giữa Việt Nam và các quốc gia khác5b.Theo pháp luật Việt Nam6II.Thực tiễn về công nhận và cho thi hành tại bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam91.Thực tiễn92.Thuận lợi và khó khăn11a.Thuận lợi11b.Khó khăn123.Kiến nghị13C.PHẦN KẾT LUẬN14DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO14 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, khơng quốc gia tồn phát triển cách biệt lập mà không quan hệ, giao lưu, hợp tác với quốc gia khác Do đó, quan hệ hợp tác quốc tế trở thành nhu cầu nội quốc gia Ở Việt Nam với việc mở rộng phát triển quan hệ quốc tế nước ta xuất ngày nhiều vụ việc tranh chấp dân sự, nhân gia đình, lao động mà bên đương công dân, pháp nhân Việt Nam; nhiều vụ án Tòa án nước giải gửi án, định đến Việt Nam kèm theo đơn yêu cầu công nhận thi hành nước ta án, định Việc cơng nhận thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi nhằm đảm bảo khả thi hành án, định dân quan tài phán nước tuyên đảm bảo quyền lợi hợp pháp người thi hành án, tránh tình trạng vụ việc lại bị xét xử hai lần Đồng thời, việc công nhận thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi có ý nghĩa quan trọng lĩnh vực trị, kinh tế, pháp lý Đây pháp luật quan trọng để xác định thẩm quyền giải Tòa án yêu cầu giải vụ việc có yếu tố nước B PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Khái niệm “Việc công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi việc Tòa án nước thừa nhận giải vụ việc dân có yếu tố nước ghi nhận án, định Tòa án nước khác hợp pháp thừa nhận quyền nghĩa vụ bên phát sinh từ nội dung án, định dân Tòa án nước ngồi mức độ án, định dân Tòa án nước.1” Trên giới, có hai hệ thống cơng nhận cho hành án, định dân Tòa án nước ngồi: “Hệ thống cấp phép: hệ thống nước quy định việc cấp phép công nhận thi hành án, định dân nước ngoài, chủ yếu nước thuộc hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa: Pháp, Đức nhiều nước Châu Âu, Mỹ Latinh… Bản án Tòa án nước ngồi muốn cơng nhận thi hành lãnh thổ nước phải qua thủ tục tố tụng đặc biệt để đạt định chấp nhận Hệ thống không cấp phép: Theo pháp luật hệ thống án dân Tòa án nước ngồi sở để mở phiên tòa mới, rút gọn Tòa án nước từ tìm sở để suy đốn án có lợi cho Sự suy đốn kiểm nghiệm sở kháng cáo đương sự.2” Ở Việt Nam, án, định dân Tòa án nước ngồi muốn cơng nhận thi hành cần phải trải qua thủ tục tố tụng đặc biệt quy định Chương XXXVI Bộ luật tố tụng dân 2015; Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, Giáo trình luật tương trợ tư pháp, Nxb Chính trị quốc gia – thật, Hà Nội, 2016, trang 80 Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, Giáo trình luật tương trợ tư pháp, Nxb Chính trị quốc gia – thật, Hà Nội, 2016, trang 80 - 81 hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam nước văn pháp luật khác Như vậy, thấy, việc cơng nhận thi hành án, định Tòa án nước Việt Nam tương tự với hệ thống cấp phép Đặc điểm Việc công nhận thi hành án, định Tòa án nước ngồi có đặc điểm riêng sau: • Vấn đề công nhận, cho thi hành án, định Tòa án nước ngồi đặt trường hợp án, định có hiệu lực pháp luật Chỉ số trường hợp hãn hữu, án, định dân cần phải thi hành xem xét cho thi hành án, định dân thực chất vụ việc chưa có hiệu lực • Khơng cho công nhận thi hành án, định Tòa án nước ngồi, Tòa án khơng công nhận, không cho thi hành án nước dựa yêu cầu đương Bản án, định dân xem xét công nhận cho thi hành tuân thủ đầy đủ điều kiện Điều ước quốc tế pháp luật quốc gia Về mặt nội dung, yêu cầu công nhận cho thi hành án, định dân tòa án nước ngồi trải dài nhiều lĩnh vực: dân sự, nhân gia đình… Sau công nhận, án, định dân Tòa án xem nguồn chứng cứ, chứng minh Ý nghĩa Thứ nhất, việc công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người thi hành án thông qua việc đảm bảo khả thi hành án, định Đồng thời, giảm thiểu tiền bạc, công sức bên tránh việc xét xử vụ việc lần song kết không thay đổi Thứ hai, phương diện trị, việc công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi giúp thúc đẩy thắt chặt quan hệ hữu nghị quốc gia: thể tính độc lập chủ quyền quốc gia thông qua việc thể quyền tài phán; khơng bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân nước mà bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức nước ngồi; từ đó, khiến nhà đầu tư nước an tâm thực đầu phát triển kinh tế nước Hiện nay, xu hội nhập kinh tế quốc tế việc cơng nhận thi hành án, định Tòa án nước trở thành xu tất yếu: ngày có nhiều tập đồn đa quốc gia hình thành, đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm nhiều quốc gia, đồng thời, giao dịch thương mại quốc tế ngày tăng quy mô lẫn số lượng Điều đặt thực tế: quốc gia cho phép án, định quốc khác tùy ý thực lãnh thổ mình, họ quyền tài phán – chủ quyền quốc gia; khơng cho phép việc thực án, định Tòa án quốc gia khác tạo nên rào cản cho việc phát triển kinh tế, giao lưu thương mại Bằng việc công nhận cho thi hành án Tòa án nước ngồi, quốc gia giải tệ đoan đó: khơng cơng nhận, khơng cho thi hành án không phù hợp với luật pháp quốc gia, bảo vệ quyền tài phán, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế quốc gia phát triển Cơ sở việc công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước Việt Nam Ở Việt Nam, việc công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi quy định Bộ luật Tố tụng dân hiệp định tương trợ tư pháp song phương a Theo hiệp định tương trợ tư pháp song phương Việt Nam quốc gia khác Tính đến tháng năm 2017, Việt Nam ký 17 Hiệp định thỏa thuận song phương tương trợ tư pháp dân Hầu hết quy định công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, tập trung vào nội dung: phạm vi công nhận thi hành; điều kiện công nhận thi hành; nội dung đơn yêu cầu công nhận thi hành; thủ tục công nhận thi hành; việc chuyển tiền tài sản để đảm bảo thi hành định Đây sở để Tòa án quốc gia Việt Nam xem xét tiếp nhận, gửi đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định Tòa án Tuy nhiên, cần phải hiểu tất trường hợp tất án từ quốc gia ký hiệp ước song phương tương trợ tư pháp dân Việt Nam công nhận cho thi hành có yêu cầu Các án phải tuân thủ quy tắc định theo pháp luật dựa nguyên tắc có có lại b Theo pháp luật Việt Nam Để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, Việt Nam gấp rút ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật, cập nhật văn lỗi thời, khơng phù hợp, quy định công nhận, cho thi hành án, định Tòa án nước ngồi khơng ngoại lệ Cụ thể: Luật Thi hành án dân năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định án, định dân Tòa án nước ngồi Việt Nam công nhận cho thi hành Việt Nam theo thủ tục thi hành án dân sự; Bộ luật Tố tụng dân 2015 dành hẳn chương quy định chi tiết việc công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi Theo đó, Điều 423 quy định phạm vi án, định dân Tòa án nước ngồi cơng nhận cho thi hành Việt Nam: “Điều 423 Bản án, định dân Tòa án nước ngồi công nhận cho thi hành Việt Nam Theo số liệu Cục lãnh sự, Bộ Ngoại Giao Việt Nam, đăng tải trang web: https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d756a32-4215-afeb-47d4bee70eee&ID=414 ngày 20/7/2017 Bản án, định dân Tòa án nước ngồi sau xem xét cơng nhận cho thi hành Việt Nam: a) Bản án, định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước ngồi quy định điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên; b) Bản án, định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước ngồi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa thành viên điều ước quốc tế có quy định công nhận cho thi hành án, định Tòa án nước ngồi sở nguyên tắc có có lại; c) Bản án, định dân khác Tòa án nước ngồi pháp luật Việt Nam quy định công nhận cho thi hành Quyết định nhân thân, hôn nhân gia đình quan khác có thẩm quyền nước ngồi xem xét cơng nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước ngồi quy định khoản Điều này.” Tuy nhiên, số án khơng cơng nhận thuộc trường hợp quy định Điều 439 Bộ luật Tố tụng dân sự: “Điều 439 Những án, định dân Tòa án nước ngồi khơng cơng nhận cho thi hành Việt Nam Bản án, định dân Tòa án nước ngồi khơng đáp ứng điều kiện để công nhận quy định điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Bản án, định dân chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định pháp luật nước có Tòa án án, định Người phải thi hành người đại diện hợp pháp người vắng mặt phiên tòa Tòa án nước ngồi khơng triệu tập hợp lệ văn Tòa án nước ngồi không tống đạt cho họ thời hạn hợp lý theo quy định pháp luật nước có Tòa án nước ngồi để họ thực quyền tự bảo vệ Tòa án nước án, định khơng có thẩm quyền giải vụ việc dân theo quy định Điều 440 Bộ luật Vụ việc dân có án, định dân có hiệu lực pháp luật Tòa án Việt Nam trước quan xét xử nước thụ lý vụ việc, Tòa án Việt Nam thụ lý giải vụ việc có án, định dân Tòa án nước thứ ba Tòa án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật nước có Tòa án án, định dân theo pháp luật thi hành án dân Việt Nam Việc thi hành án, định bị hủy bỏ đình thi hành nước có Tòa án án, định Việc công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi Việt Nam trái với nguyên tắc pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Các án, định dân Tòa án nước thi hành Tòa án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Với quốc gia mà Việt Nam ký kết hiệp ước song phương tương trợ tư pháp dân có quy định cơng nhận, cho thi hành án, định dân sự, án, định dân đến từ quốc gia đương nhiên cơng nhận khơng có u cầu thi hành Việt Nam khơng có đơn yêu cầu không công nhận án, định Việc khơng cơng nhận án, định Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành đặt có đơn u cầu khơng cơng nhận Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án Việt Nam án, định dân Tòa án nước ngồi quy định chi tiết Mục Chương XXXVI Bộ luật Tố tụng dân 2015 II Thực tiễn công nhận cho thi hành án, định Tòa án nước ngồi Việt Nam Thực tiễn Trước năm 1993, chưa có văn pháp lý quy định việc công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước Việt Nam Ở thời điểm này, Việt Nam ký hiệp định tương trợ tư pháp dân với số quốc gia Đông Âu thuộc khối xã hội chủ nghĩa, như: Liên Xô (1981, sau Liên Bang Nga kế thừa), Ba Lan (1993), Tiệp Khắc (1982, Cộng hòa Czech Slovakia kế thừa), Bulgaria (1986), Hungary (1985)và riêng Cuba (1984) không thuộc Đông Âu song nước thuộc khối Xã hội chủ nghĩa Có thấy, việc ký kết thực hiệp định mang nhiều màu sắc trị hơn, nhằm thắt chặt quan hệ nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa, thiếu vắng hợp tác Việt Nam quốc gia phương Tây lĩnh vực Đến ngày 17/4/1993, Pháp lệnh công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước ngồi Ủy ban Thường vị Quốc Hội thơng qua Sau đó, ngày 28/7/1995 Chủ tịch nước ký định gia nhập Công ước New York 1958 việc công nhận thi hành định trọng tài nước ngồi Cơng ước Pháp lệnh công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14/9/1995 cụ thể hóa Trong khoảng thời gian từ 1993 đến năm 2004, hai Pháp lệnh sở pháp lý để Tòa án Việt Nam xem xét, cho cơng nhận thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi; định nước ngồi Việt Nam Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 đời luật hóa nội dung thuộc hai pháp lệnh kể Chúng quy định Phần thứ sáu Bộ luật tố tụng dân 2004: “Thủ tục công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Toà án nước ngoài, định Trọng tài nước ngoài” với 31 điều (từ Điều 342 đến Điều 373) quy định cách chi tiết khơng thủ tục, trình tự xét công nhận cho thi hành mà quy định mang tính nguyên tắc việc công nhận cho thi hành Kể từ đây, Bộ luật tố tụng dân kế thừa hồn thiện quy định việc cơng nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi như: Bộ luật Tố tụng dân 2004 sửa đổi, bổ sung 2011 Bộ luật Tố tụng dân 2015 – luật hành Cũng khoảng thời gian này, Luật tương trợ tư pháp năm 2007 đời hoàn thiện quy định cho công nhận, thi hành án, định Tòa án nước ngồi Việt Nam quy định luật Tố tụng dân Đi đơi với hồn thiện văn pháp luật, trình ký kết hiệp định song phương tương trợ tư pháp dân thúc đẩy Tính đến nay, Việt Nam ký kết hiệp định tương trợ tư pháp lĩnh vực dân với 184 quốc gia, gồm: Angieri (2010), Ba Lan (1993), Belarus (2000), Bulgari (1986), Kazakhstan (2011), Campuchia (2013), Cuba (1984), Hungary (1985), Vì Tiệp Khắc tách thành Cộng Hòa Czech Slovakia nên hai quốc gia kế thừa Hiệp định mà Tiệp Khắc ký kết với Việt Nam Indonesia (2013), Lào (1998), Liên Xô (Liên bang Nga kế thừa – 1981), Mông Cổ (2000), Pháp (1999), Tiệp Khắc (Cộng hòa Czech Slovakia kế thừa – 1982), Triều Tiền (2002), Trung Quốc (1998), Ukraine (2002) thỏa thuận tương trợ tư pháp dân với Đài Loan (2010) Có thể thấy, số lượng quốc gia tham gia ký kết hiệp định song phương với Việt Nam nhiều so với năm 1993, quốc gia ký kết không gồm nước thuộc khối chủ nghĩa xã hội Đơng Âu mà có tham gia nước Châu Phi, Châu Âu…đặc biệt quốc gia láng giềng Đông Nam Á – có quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam Thuận lợi khó khăn a Thuận lợi Không thể phủ nhận rằng, năm qua Việt Nam có nỗ lực khơng biết mệt mỏi việc ban hành, hoàn thiện quy định công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi Điều rạo điều kiện thuận lợi để Tòa án xem xét, công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi cách nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên có quyền nghĩa vụ liên quan đến án công nhận cho thi hành (cả công dân Việt Nam lẫn công dân nước ngồi – nơi Tòa án đưa án, định dân sự) Ngoài ra, quan liên quan có tạo điều kiện thuận lợi để q trình xem xét cơng nhận, cho thi hành án, định dân tòa án nước thực cách thuận lợi Với quốc gia mà Việt Nam không tham gia ký kết hiệp định song phương tương trợ tư pháp lĩnh vực dân sự, ta tạo chế mở cho họ để áp dụng nguyên tắc “có có lại” luật pháp quốc tế; chủ động phối hợp quan tư pháp, thực ủy thác tư pháp Xem thích 10 Điều chứng tỏ tiến bộ, nỗ lực Nhà nước ta hoạt động bảo vệ quyền lợi ích cơng dân, tổ chức, pháp nhân Việt Nam hoạt động giao lưu thương mại, dân sự… trường quốc tế b Khó khăn Cần phải thừa nhận rằng, số Hiệp định song phương tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký với số quốc gia lỗi thời, khơng phù hợp với mơi trường quốc tế Bên cạnh đó, cố gắng hoàn thiện pháp luật, song tồn nhiều vướng mắc bất cập việc công nhận cho thi hành, án, định dân Tòa án nước ngồi Đơn cử trường hợp áp dụng nguyên tắc có có lại xem xét công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, Tòa án khó mà xác định quốc gia có Tòa án án có đủ điều kiện khơng Bên cạnh đó, q trình xem xét cơng nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, cần có phối, kết hợp nhiều quan đặc biệt Tư Pháp Tòa Án Bởi, Tư Pháp nơi tiếp nhận yêu cầu, Tòa Án nơi trực tiếp xử lý, xem xét chấp nhận yêu cầu Tuy nhiên, cho trách nhiệm Tư Pháp chấm dứt đơn yêu cầu gửi cho Tòa án chưa hợp lý Bởi Tư Pháp cần nắm bắt trình thụ lý, giải yêu cầu để kịp thời hỗ trợ cần thiết Thế nhưng, lại khơng có quy định quy định việc thơng báo cho q trình thụ lý giải đơn Tòa án Tư pháp Cuối cùng, quy định công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi Bộ luật Tố tụng dân đầy đủ hoàn thiện, song nhiều khi, Tòa Việt Nam lúng túng, gặp nhiều khó khăn, nhiều quy định khó hiểu, nhiều gây hiểu lầm cho hai bên 11 Kiến nghị Mặc dù quy định công nhận, cho thi hành án, định Tòa án nước ngồi đầy đủ, song, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung Bởi thực tế cho thấy, quy định hành phù hợp tương lai, đó, cần bám sát thực tiễn, kịp thời khắc phục lỗ hổng, vướng mắc phát sinh trình áp dụng Đồng thời, cập nhật tư tưởng tiến bộ, nguyên tắc cốt lõi, phù hợp với tình hình Việt Nam điều ước quốc tế Như trình bày trên, nhiều quy định khó hiểu, đo đó, cần sớm xây dựng văn hướng dẫn thi hành để giảm thiểu sai sót, thống quan điểm giải Giữa Tòa án quan liên quan đến q trình xem xét cơng nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước cần ngồi lại, xây dựng chế phối hợp, lấy Tòa án Tư pháp làm mấu chốt, quan khác hỗ trợ Thêm vào đó, dù năm gần đây, Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định song phương tương trợ tư pháp dân sự, song chưa đuổi kịp với nhu cầu thực tế Do đó, cần tập trung đẩy mạnh đàm phán ký kết với quốc gia khác, đặc biệt quốc gia có đơng cộng đồng dân cư Việt Nam; quốc gia có lượng lớn nhà đầu tư vào Việt Nam quốc gia mà Việt Nam đầu tư Với quốc gia mà Việt Nam họ ký kết hiệp định, cần có rà sốt, xem xét xem quy định hiệp định có phù hợp khơng, từ kịp thời sửa chữa, ký kết bổ sung Ngoài ra, cần xây dựng chế riêng cho quốc gia chưa ký kết hiệp định với Việt Nam, để án, định đến quyền lợi ích cơng dân Việt Nam đảm bảo Cuối cùng, cần xây dựng đội ngũ cán Tòa án, thi hành án vững nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, am hiểu luật pháp nước ngồi Chỉ có đảm bảo 12 trình thụ lý, giải yêu cầu công nhận, cho thi hành án, định Tòa án nước ngồi đắn, phù hợp với pháp luật Việt Nam C PHẦN KẾT LUẬN Pháp luật công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngoài, định trọng tài nước ngày đóng vai trò quan trọng xu tồn cầu hóa hội nhập Việc giải thỏa đáng vấn đề công nhận thi hành án, định Tòa án nước ngồi củng cố niềm tin cho chủ thể tham gia vào quan hệ dân sự, kinh tế thương mại, lao động, nhân gia đình Việt Nam Trên thực tế, hệ thống pháp luật Việt Nam xuất Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tương trợ tư pháp, để điều chỉnh quan hệ nêu Tuy nhiên, pháp luật công nhận cho thi hành án, định Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước ngồi số hạn chế, bất cập, đòi hỏi cần tiếp tục hồn thiện Vì vậy, cần tiếp tục hồn thiện pháp luật công nhận cho thi hành Việt Nam án, định Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước ngồi để góp phần thúc đẩy quan hệ với nước ngoài, tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển trình đổi hội nhập kinh tế 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình Luật tương trợ tư pháp, NXB Chính trị quốc gia thật, Hà Nội, 2016 Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Tư pháp quốc tế, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2013 Bộ luật tố tụng dân năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 Bộ luật tố tụng dân 2015 Luật thi hành án dân năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 Luật tương trợ tư pháp 2007 Trang web: lanhsuvietnam.gov.vn 14 ... hành án theo pháp luật nước có Tòa án án, định dân theo pháp luật thi hành án dân Việt Nam Việc thi hành án, định bị hủy bỏ đình thi hành nước có Tòa án án, định Việc cơng nhận cho thi hành án, . .. thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi Theo đó, Điều 423 quy định phạm vi án, định dân Tòa án nước ngồi công nhận cho thi hành Việt Nam: “Điều 423 Bản án, định dân Tòa án nước ngồi cơng nhận cho. .. triển Cơ sở việc công nhận, cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi Việt Nam Ở Việt Nam, việc công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước quy định Bộ luật Tố tụng dân hiệp định tương trợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài., Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay