Một số bài tập nâng cao thành tích trong huấn luyện chạy 60m cho học sinh tiểu học

17 8 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 13:50

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO THÀNH TÍCH TRONG HUẤN LUYỆN CHẠY 60M CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Người thực hiện: Vũ Duy Ngọc Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nga Thắng SKKN thuộc lĩnh vực: Thể dục THANH HÓA, NĂM 2018 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG Cơ sở lý luận 2 Thực trạng 3 Giải pháp tổ chức thực 4 Hiệu 11 III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận 12 Kiến nghị 12 I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiện thời kỳ phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật bùng nổ công nghệ thông tin Hầu hết hoạt động người có trợ giúp máy móc số thiết bị khoa học khác Tương ứng với việc giúp giảm lao động chân tay Chính làm cho người vận động ảnh hưởng đến phát triển thể chất qua ảnh hưởng đến phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ người Giáo dục thể chất phận giáo dục tiến bộ, nhu cầu tất yếu khách quan tồn phát triển xã hội văn minh nói chung cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc nói riêng Giáo dục thể chất mang lại cho hệ trẻ sống vui tươi, lành mạnh tác động mạnh mẽ đến mặt giáo dục khác giáo dục đạo đức, trí tuệ, lao động thẩm mỹ mục đích giáo dục thể chất nhà trường tiểu học nhằm thực mục tiêu, nhiệm vụ góp phần đào tạo hệ thiếu niên thành người “ phát triển trí tuệ, khỏe mạnh thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” mục đích giáo dục thể chất vừa mang tính nhân văn, vừa mang tính thực Giáo dục thể chất Nhà trường Tiểu học phận quan trọng toàn hoạt động thể dục thể thao, tiến hành phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, giới tính học sinh yêu cầu khác Nó thúc đẩy phát triển hài hòa thể trưởng thành, giữ gìn hình thành tư ngắn, thân hình cân đối, nâng cao khả năng, chức phận thể, tăng cường trình trao đổi chất, củng cố rèn luyện hệ thần kinh vững Phát triển cách hợp lí phẩm chất thể lực lực thân, nâng cao khả làm việc trí óc thể lực Trong nghiệp phát triển TDTT, hệ thống giáo dục thể chất điền kinh đóng vai trò quan trọng, có tác dụng tích cực phát triển tố chất vận động như: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền,… phát huy lực thực hành, ý thức kỷ luật, tính tự giác tích cực nổ lực ý chí Trong hệ thống mơn Điền kinh chạy ngắn nội dung quan trọng việc đánh giá lực vận động em trường học nói chung đặc biệt học sinh Tiểu học nói riêng Chạy ngắn hoạt động có chu kỳ nên việc chuẩn bị tốt trình độ thể lực quan trọng, muốn đạt thành thành tích cao tập luyện thi đấu khơng thể thiếu hai yếu tố kĩ thuật thể lực Do làm để chọn xác học sinh vấn đề có tính điịnh môn chạy ngắn, áp dụng số tập góp phần nâng cao chất lượng hiệu trình huấn luyện với thành tích tốt kì thi từ cấp huyện lứa tuổi Tiểu học Với tình hình thực tế kinh nghiệm qua nhiều năm huấn luyện thân, mong muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng mơn điền kinh nói chung chạy 60m cho học tiểu học nói riêng Chính tơi nghiên cứu: “Một số tập nâng cao thành tích huấn luyện chạy 60m cho học sinh Tiểu học” Mục đích nghiên cứu Mục tiêu việc nghiên cứu dựa vào đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh nâng cao thành tích kì thi cấp huyện, từ tìm hướng giải số tập nhằm nâng cao thành tích huấn luyện nội dung chạy 60m cho học sinh Tiểu học Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi để lựa chọn số tập nâng cao thành tích huấn luyện chạy 60 cho học sinh Tiểu học Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm đọc tài liệu, giáo dục có nội dung hấn luyện chạy 60m cho học sinh b Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức cho học sinh thực yêu cầu giải pháp đề ra, kiểm tra kết tác dụng giải pháp tiến hành c Phương pháp so sánh đối chiếu: Tổ chức so sánh, đối chiếu kết trước sau thực giải pháp để thấy kết hạn chế nhằm tìm hướng điều chỉnh, khắc phục hợp lý II NỘI DUNG Cơ sở lí luận: Cơ sở lí luận sức nhanh, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ: Sức nhanh tổ hợp thuộc tính chức người định chủ yếu trực tiếp đặc tính tốc độ động tác thời gian phản ứng vận động có hình thức sức nhanh - Thời gian tiềm tàng phản ứng vận động - Tốc độ động tác đơn nhanh - Tần số động tác Các biểu sức nhanh tương đối độc lập với nhau, chạy nói chung tốc độ phụ thuộc vào độ dài bước chạy Bởi huấn luyện sức nhanh giai đoạn ban đầu quan trọng đòi hỏi phải tồn diện nâng cao bước khởi điểm ban đầu trình huấn luyện Do buổi tập cần phải phát triển sức nhanh tập lựa chọn biện pháp huấn luyện kích thích nâng cao tần số tốc độ động tác Sức mạnh tốc độ thể hoạt động nhanh lực tốc độ có mối tương quan tỉ lệ nghịch với Sức mạnh người thể sử dụng lực để làm chuyển động vật thể khác lúc đầu phụ thuộc vào khối lượng vật thể tăng trọng lượng vật thể lên đến mức cao lực khơng phụ thuộc vào khối lượng vật thể mà nó phụ thuộc vào trọng lượng người Trong thực tiễn giáo dục phát triển sức mạnh sở để người đạt thành tích cao Là tiềm tạo điều kiện để người tập thực liên hợp động tác có độ khó cao mang tính kĩ luật, khả điều chỉnh tự điều chỉnh hệ thống thần kinh lực phát huy nhanh chóng lực sức mạnh hay gọi q trình điều hòa thần kinh Cấu trúc hồn thiện hệ thống bắp; Cấu trúc sợi cơ, độ đàn hồi bắp Các phẩm chất tâm lí như: khả nổ lực ý chí, tinh thần cao, lực thể nhanh chóng huy động nguồn lượng điều kiện thiếu ơxi (nguồn lượng yếm khí), khả thực hợp lí kĩ thuật, tạo điều kiện cho việc phối hợp hoạt động nhóm vận động đối kháng diễn cách hợp lí tiết kiệm lượng Vì để nâng cao thành tích chạy 60m tập đưa có tác dụng phát huy tố chất sức nhanh, sức mạnh cho thể người tập tăng cường thể lực, phát huy tố chất cần thiết, thi đấu đạt kết tốt Thực trạng vấn đề: Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn em rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe Qua thực tế công tác trường Tiểu học Nga Thắng ý thức rõ làm để giúp em biết cách rèn luyện để bảo vệ sức khỏe tốt, góp phần rèn luyện em trở thành người có sức khỏe, có tri thức đạo đức tốt để học tập, giúp đỡ gia đình cơng việc phù hợp đạt kết cao Thực tế, Nga Thắng xã nông đa số học sinh em nơng dân, sống gia đình nhiều khó khăn, thời gian học tập em phải giúp đỡ gia đình làm việc Vì vậy, việc tập luyện TDTT em bị hạn chế nhiều thời gian Bên cạnh học sinh trường Tiểu học Nga Thắng đa số có hình thể nhỏ, thấp, sức bền ảnh hưởng đến việc tập luyện Một lý quan trọng năm qua điều kiện sân bãi trường gặp nhiều khó khăn mặt sân chưa phẳng, dụng cụ thể dục chưa đầy đủ, thiếu tranh ảnh dụng cụ tập luyện, chưa có đường chạy 100m chưa có gậy tiếp sức khiến việc tập luyện gặp nhiều khó khăn Trang phục em học sinh khơng đồng hồn cảnh gia đình gặp khó khăn dẫn đến việc tập luyện em không tự tin, thoải mái, tập không hết biên độ động tác Thành tích em học sinh trước huấn luyện (chạy 60m nam, nữ): Đây thành tích mà tơi cho em chạy trước đưa tập TT Họ tên Thành tích Lê Tuấn Anh 09’’55 Lưu Hồng Đạt 09’’52 Nguyễn Công Minh 09’’54 Nguyễn Ngọc Mạnh 10’’65 Nguyễn Thái Sơn 10’’66 Lê Quỳnh Chi 10’’77 Vũ Hương Giang 10’’63 Nguyễn Mỹ Duyên 10’’46 Vũ Thị Tuyết 10’’48 10 Phan Thu Hiền 10’’52 Các giải pháp tổ chức thực 3.1 Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Tiểu học a Đặc điểm hoạt động môi trường sống: Nếu bậc Mầm non hoạt động chủ đạo em vui chơi, đến tuổi tiểu học hoạt động chủ đạo trẻ có thay đổi chất, chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập Tuy nhiên, song song với hoạt động học tập em diễn hoạt động khác như: Hoạt động vui chơi: Các em thay đổi đối tượng vui chơi từ chơi với đồ vật sang trò chơi vận động Hoạt động lao động: Các em bắt đầu tham gia lao động tự phục vụ thân gia đình tắm giặt, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, Ngồi ra, trẻ còn tham gia lao động tập thể trường lớp trực nhật, trồng cây, trồng hoa, Hoạt động xã hội: Các em bắt đầu tham gia vào phong trào trường, lớp cộng đồng dân cư, Đội thiếu niên tiền phong, b Đặc điểm thể: Hệ xương nhiều mơ sụn, xương sống, xương hơng, xương chân, xương tay thời kỳ phát triển (thời kỳ cốt hoá) nên dễ bị cong vẹo, gãy dập, Vì mà hoạt động vui chơi em cần phải ý quan tâm, hướng em tới hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn Hệ thời kỳ phát triển mạnh nên em thích trò chơi vận động chạy, nhảy, vui đùa, Vì nên đưa em vào trò chơi vận động từ mức độ đơn giản đến phức tạp đảm bảo an toàn cho em Hệ thần kinh cấp cao hoàn thiện mặt chức năng, tư em chuyển dần từ trực quan hành động sang tư hình tượng, tư trừu tượng Do đó, em hứng thú với trò chơi trí tuệ đố vui trí tuệ, thi trí tuệ, Dựa vào sở sinh lý nên hút em với câu hỏi nhằm phát triển tư em Vì dựa vào đặc điểm lứa tuổi nhằm đưa tập tập phù hợp nâng cao hiệu thi đấu 3.2 Lựa chọn số tập nâng cao thành tích huấn luyện chạy 60m: Dựa vào kết đạt vòng thi đấu chọn vào đội dự tuyển học sinh nam học sinh nữ có thành tích cao áp dụng tập huấn luyện Nam: + Lê Tuấn Anh: Thành tích 09’’55 + Lưu Hồng Đạt: Thành tích 09’’52 + Nguyễn Cơng Minh: Thành tích 09’’54 Nữ: + Nguyễn Mỹ Duyên: Thành tích 10’’46 + Vũ Thị Tuyết Thành tích 10’’48 + Phan Thu Hiền: Thành tích 10’’52 Từ kết lựa chọn số tập để nâng cao thành tích cho em a Lựa chọn tập phát triển sức nhanh, sức mạnh tốc độ: - Lò cò chân 25m với tốc độ cao - Chạy sân cỏ 100m với tốc độ cao - Cõng chạy cỏ 30m với tốc độ trung bình - Nhảy dây di chuyển 20m - Chạy lên cầu thang nhà tầng - Hai tay trụ vào vật cố định, chân thuận làm trụ chân lăng kéo dây cao su trước Những nhóm tập áp dụng vào huấn luyện phải theo dõi từ lúc học sinh thi đấu để biết (sức nhanh, sức mạnh… ) điểm cần bổ sung, bù đắp … phát huy hết tố chất sẵn có em Nếu sử dụng tập không phù hợp với nhu cầu cần học sinh khơng đạt thành tích mong muốn mà dẫn đến trụt thành tích thi đấu Vì việc lựa chọn tập cho phù hợp giáo viên phải nắm bắt trước tình hình, tâm lí, thể lực kết thi đấu vòng trước học sinh cho tập áp dụng vào huấn luyện đạt hiệu tốt b Hệ thống tập phát triển sức nhanh, sức mạnh: Nội dung Hình ảnh minh hoạ Tên tập: Lò cò chân 25m với tốc độ cao Định lượng: - lần quãng nghỉ - phút Chỉ dẫn phương pháp: Cò theo tín hiệu hết quãng đường, kĩ thuật, tính thành tích (thời gian) Tên tập: Chạy sân cỏ 100m với tốc độ cao Định lượng: - lần quãng nghỉ - phút Chỉ dẫn phương pháp: Chạy theo tín hiệu Hết quãng đường chạy ngược lại Tên tập: Cõng chạy cỏ 30m với tốc độ trung bình Định lượng: - lần quãng nghỉ - phút Chỉ dẫn phương pháp: Cặp đôi với cõng chạy hết quãng đường đổi ngược lại Tên tập: Nhảy dây di chuyển 20m Định lượng: - lần quãng nghỉ - phút Chỉ dẫn phương pháp: Từ điển xuất phát theo lệnh thực nhanh vượt qua đích quy định trước Tên tập: Chạy lên cầu thang nhà tầng Định lượng: 3lần quãng nghỉ - phút Chỉ dẫn phương pháp: Chạy tốc độ cao từ điểm xuất phát đến điểm cuối Sau chạy xuống bình thường Tên tập: Hai tay trụ vào vật cố định chân thuận làm trụ chân lăng kéo dây cao su trước Định lượng: 30 quãng nghỉ - phút Chỉ dẫn phương pháp: Thực kéo dây đá lăng chân từ sau, trước, lên đùi vng góc với thân người Những tập áp dụng vào tập luyện vào sau nội dung học kĩ thuật chạy ngắn c Bảng kế hoạch huấn luyện: TT Tên tập Tuần Tuần Tuần Tuần Lò cò chân 25m với tốc độ cao lần lần lần lần Chạy cỏ 100m với tốc độ cao lần lần lần lần Cõng chạy cỏ 30m với tốc độ trung bình lần lần lần lần Nhảy dây di chuyển 20m lần lần lần lần Chạy lên cầu thang nhà tầng lần lần lần lần Hai tay trụ vào vật cố định chân thuận làm trụ chân lăng kéo dây cao su trước lần lần lần lần 3.3 Ứng dụng số tập lựa chọn vào thực tiễn đạt hiệu Những tập áp dụng buổi huấn luyện liên tục số tập sử dụng nhiều phòng bị cho buổi thời tiết khơng thuận lợi Bên cạnh tập đưa khơng sử dụng lúc buổi tập mà tập đan xen theo nhóm như: Lò cò chân 20m với tốc độ trung bình có đeo vật vào chân; Nhảy dây di chuyển 20m; Hai tay trụ vào vật cố định chân thuận làm trụ chân lăng kéo dây cao su trước; Chạy lên cầu thang nhà tầng,…Việc lựa chọn tập buổi phải hợp lí theo nhóm tập Nếu em yếu tố chất sức nhanh huấn luyện viên phải sử dụng nhóm tập phát triển sức nhanh nhiều ngược lại Trên tực tế tập “Chạy lên dốc 30m với độ dốc 45 tốc độ tối đa” phải di chuyển địa điểm thời gian nên giáo viên phải tìm đoạn đường dốc Nội dung thuận lợi địa điểm sử dụng khơng hạn chế tránh thời gian gián đoạn buổi tập giao tập thực nhà để học sinh dễ chọn địa điểm, thuận lợi cho việc tập luyện Trong trình tập luyện tơi kiểm tra theo số buổi, tuần để biết mức độ đạt sau thời gian tập luyện Thơng thường thành tích buổi em sung thể lực tuần 1; tuần yêu cầu huấn luyện nên xảy tượng đau đến sau 1- tuần tượng đau giảm giảm dần nên thành tích khắc phục lên Quan trọng huấn luyện, giáo viên cần chọn điểm rơi cho vận động viên thời điểm mấu chốt Đánh giá hiệu ứng dụng tập lựa chọn với tuần sau: * Bảng kiểm tra đánh giá thành tích tập: Thành tích lần kiểm tra TT Tên tập Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Lò cò chân 25m với tốc độ cao 25’’ 41 25’’ 83 23’’ 16 21’’ 97 20’’ 83 Chạy cỏ 100m với tốc 27’’ 26 độ cao 28’’ 41 27’’19 26’’ 32 25’’ 18 Cõng chạy cỏ 15’’ 24 30m với tốc độ trung bình 16’’ 15 15’’ 71 14’’ 02 14’’ 01 14’’ 29 16’’ 65 15’’ 07 13’’ 88 12’’35 Chạy lên cầu thang nhà 43’’ 54 tầng 46’’31 42’’ 03 40’’20 40’’ 12 Nhảy dây di chuyển 20m 3.4 Các tập bổ trợ để nắm vững kỹ thuật chạy Mặc dầu động tác chạy đơn giản tự nhiên song điều quan trọng động tác chạy phải có hiệu tiết kiệm Để đạt điều cần phối hợp để căng hoạt động đến mức cực đại lúc đạp sau luân phiên với thả lỏng hoàn toàn lúc bay Để nắm vững phối hợp chặt chẻ hoạt động để phối hợp tay chân tốt, người bắt đầu tập chạy cần thực tập bổ trợ sau a Chạy đoạn 60 – 80m đường thẳng, bàn chân đặt song song với đường chạy, làm – lần b Cũng tập a đặt xuống bàn chân tiếp đất phần trước c Cũng tập b ý nâng đùi mạnh trước – lên d Chạy nâng cao đùi Đầu tiên thực chỗ, sau có di chuyển khơng nhiều (20 – 30m) lặp lại – lần, cần ý vai không ngửa sau không bị căng thẳng Muốn ta co để ngang thắt lưng Đùi nâng cao song song với mặt đất chân chống lúc duỗi thẳng hoàn toàn e Chạy 60m – 80m ý tập trung vào việc thực đạp sau Lặp lại – lần Để hoàn thiện kỹ thuật đạp sau cần chạy chậm tập trung ý vào động tác đạp sau có duỗi thẳng hồn tồn khớp cổ chân f Chạy đạp sau Khi đạp, chân giậm duổi thẳng hoàn toàn khớp, chân lăng gấp khớp gối, chuyển mạnh đầu gối trước lên trên, thân nghiêng trước, hai tay gấp khớp gối, chuyển mạnh sau – trước, làm – lần, lần 30m – 40m, nhịp điệu thực nhanh g Chạy đá gót sau chạm mông, làm – lần, lần 20m – 30m, ý để thân vai không đổ phía trước h Chạy nâng cao đùi hất cổ chân sau Làm – lần, lần 30m -50m Chú ý cho chân lăng chuyển đùi trước – lên chân chống duỗi thẳng hoàn toàn, vùng chậu – đùi đưa trước i Chạy xuất phát cao qua cự ly 40m – 50m làm – lần Chú ý giữ độ ngả thân lao chạy nhanh dễ nâng hạ đùi tích cực đạp sau mạnh j Chạy xuất phát thấp qua cự ly 30m – 40m, làm - lần Chú ý đạp sau nhanh, mạnh đồng thời giữ độ nghiêng thân lúc xuất phát k Chạy 50m – 60m làm động tác chạm vào băng đích cách khác nhau: ngực, cách xoay vai phải vai trái để chạm đích, làm 4- lần Số lượng đoạn chạy độ dài đoạn chạy phụ thuộc vào trình độ huấn luyện vận động viên vào việc chun mơn hóa chạy cự ly ngắn, trung bình hay cự ly dài Sau này, việc hoàn thiện kỹ thuật chạy việc đạt thành tích thể thao cao chủ yếu nhờ việc huấn luyện tốt kỹ thuật chức người tập trình huấn luyện có hệ thống, liên tục, nhiều năm Lúc cần coi việc huấn luyện mặt chức chủ yếu, việc huấn luyện kỹ thuật mức độ thứ hai nhằm bảo đảm cho việc sử dụng dự trữ lượng người chạy cách có lợi, tiết kiệm có hiệu Một số hình ảnh minh họa tập bổ trợ để nắm vững kỹ thuật chạy Chạy đoạn 60 – 80m đường thẳng, bàn chân đặt song song với đường chạy Chạy nâng cao đùi 10 Chạy đạp sau Chạy xuất phát cao qua cự ly 40m – 50m Hiệu đạt ứng dụng tập: TT Họ tên Thành tích đạt Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Lê Tuấn Anh 09’’55 09’’50 09’’48 09’’47 09’’45 Lưu Hồng Đạt 09’’53 09’’52 09’’45 09’’43 09’’41 Nguyễn Cơng Minh 09’’54 09’’52 09’’47 09’’45 09’’43 Nguyễn Mỹ Duyên 10’’46 10’’40 10’’30 10’’25 10’’10 Vũ Thị Tuyết 10’’48 10’’42 10’’34 10’’30 10’’25 Phan Thu Hiền 10’’53 10’’50 10’’37 10’’32 10’’30 * Bảng so sánh kết chạy 60m trước sau tập luyện : TT Họ tên Kết trước thực nghiệm Kết sau thực nghiệm Thành tích đạt Tuần Tuần Lê Tuấn Anh 09’’55 09’’47 09’’45 Lưu Hoàng Đạt 09’’52 09’’43 09’’41 Nguyễn Công Minh 09’’54 09’’45 09’’43 Nguyễn Mỹ Duyên 10’’46 10’’25 10’’10 Vũ Thị Tuyết 10’’48 10’’30 10’’25 11 Phan Thu Hiền 10’’52 10’’32 10’’30 Qua trình nghiên cứu trình bày trên, để đạt thành tích chạy 60m phải phụ thuộc nhiều yếu tố, yếu tố quan trọng chiếm vị trí cao thể lực kỹ thuật Thể lực kĩ thuật gắn bó mật thiết với Để có thành tích cao khơng thể thiếu hai yếu tố mà phải có kết hợp chặt chẽ với Trong qua trình huấn luyện muốn đạt kết cao trước hết phải hoàn thiện kĩ thuật phát huy tốt tố chất thể lực Với môn chạy 60m thể lực yếu tố quan trọng để định thành tích Tóm lại, q trình huấn luyện giáo viên phải biết kết hợp chặt chẽ hai yếu tố thể lực kĩ thuật đạt thành tích cao III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Từ thực tế giảng dạy, kết đạt qua việc áp dụng biện pháp nói trên, thân đúc rút kết lận sau: Trong huấn luyện mơn chạy 60m người thầy có nhiệm vụ phải nắm vững tâm lí học sinh truyền đạt kiến thức, kĩ chiến thuật, lĩnh thi đấu cho em học sinh người lĩnh hội tiếp thu kiến thức Ngồi học sinh phải có trách nhiệm phát huy sáng tạo, đưa kiến thức lĩnh hội vào thực tế cho phù hợp nhằm đạt thành tích cao Do việc xác định mục tiêu đặt đạt kết mong muốn quan trọng Những tập khơng thiên kĩ thuật mà lại có ý nghĩa hộ trợ cho việc tập luyện thi đấu góp phần nâng cao thành tích tốt môn chạy 60m Trên thực tế trình huấn luyện theo kế hoạch thời gian ngắn mà theo ngun tắc huấn luyện ráp khn khó thành cơng Bởi học sinh nghiệp dư nên người thầy phải đúc rút kinh nghiệm thực tế, biết lựa chọn tập cho hợp lí Muốn có kết giảng dạy huấn luyện cao, người thầy phải có lòng say mê với nghề nghiệp, u thích mơn dạy, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi, giám nghĩ giám làm Đặc biệt có kiến thức với phương pháp giảng dạy môn vững vàng, môn dạy nâng cao Trên số suy nghĩ việc làm cụ thể áp dụng, rút học cho thân qua trình giảng dạy để nâng cao chất lượng mơn dạy Tơi nhận thấy từ suy nghĩ đến việc làm thực tế chặng đường khó khăn, vất vả, mong rằng: người thầy phải thực người thầy có tâm huyết với nghề nghiệp Hết lòng thương yêu học sinh “Trò học tốt cần có thầy dạy tốt” Kiến nghị: 12 Để có điều kiện phát triển sức khỏe tốt thành tích thể thao ngày nâng cao, nhà trường cần quan tâm nhiều sở vật chất phương tiện tập luyện Đó sân bãi dụng cụ tập luyện… để việc dạy học thể dục đạt kết tốt Đối với gia đình, bậc phụ huynh nên cần ý đến chế độ ăn uống em, để đảm bảo chất dinh dưỡng cho em đầy đủ chất học tập tập luyện nâng cao sức khỏe Trên số kinh nghiệm nhỏ việc chạy 60m cho học sinh tiểu học Chắc chắn kinh nghiệm nhiều hạn chế Kính mong đồng nghiệp đóng góp ý kiến để sáng kiến kinh nghiệm ngày hoàn thiện hơn, áp dụng rộng rãi Giúp đạt kết cao huấn luyện chạy 60m cho học sinh năm Xin chân thành cảm ơn! Xác nhận thủ trưởng đơn vị Nga Thắng, ngày 08 tháng 04 năm 2018 Người viết Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác Vũ Duy Ngọc 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài tập chuyên môn điền kinh Biên soạn: Quang Hưng Giáo trình lý luận phương pháp dạy thể dục thể thao Nhà xuất giáo dục năm 2001 Giáo trình điền kinh ĐH thể dục thể thao Nhà xuất TDTT năm 2000 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Vũ Duy Ngọc Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên - Trường Tiểu học Nga Thắng STT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá, xếp loại (phòng, sở) Kết đánh giá Năm học đánh giá xếp loại Một số biện pháp tập luyện nhằm nâng cao thành tích mơn chạy tiếp sức cho học sinh tiểu học Phòng GD&ĐT C 2014 - 2015 Phòng GD&ĐT B 2015 - 2016 Một số tập nâng cao thành tích chạy ngắn trường TH Nga Thắng Phòng GD&ĐT B 2016 - 2017 Một số biện pháp giúp học sinh lớp học tốt thể dục phát chung ... chất lượng mơn điền kinh nói chung chạy 60m cho học tiểu học nói riêng Chính tơi nghiên cứu: Một số tập nâng cao thành tích huấn luyện chạy 60m cho học sinh Tiểu học Mục đích nghiên cứu Mục tiêu... vào đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh nâng cao thành tích kì thi cấp huyện, từ tìm hướng giải số tập nhằm nâng cao thành tích huấn luyện nội dung chạy 60m cho học sinh Tiểu học Đối tượng nghiên... Năm học đánh giá xếp loại Một số biện pháp tập luyện nhằm nâng cao thành tích mơn chạy tiếp sức cho học sinh tiểu học Phòng GD&ĐT C 2014 - 2015 Phòng GD&ĐT B 2015 - 2016 Một số tập nâng cao thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài tập nâng cao thành tích trong huấn luyện chạy 60m cho học sinh tiểu học, Một số bài tập nâng cao thành tích trong huấn luyện chạy 60m cho học sinh tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay