Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện ở trường tiểu học

23 3 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 13:38

TT MỤC LỤC Trang Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 2.1 2.2 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2 2.3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Thực tốt công tác tham mưu bổ sung sở vật chất, tài liệu cho thư viện 2.3.2 Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc học sinh để xây dựng vốn tài liệu tổ chức phục vụ học sinh nhà trường 2.3.3 2.3.4 Xây dựng kế hoạch đọc sách văn hóa đọc sách cho học sinh Tuyên truyền, giới thiệu sách, báo đến bạn đọc 13 2.3.5 Hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo thư viện 16 2.3.6 Sử dụng tổ cộng tác viên thư viện trường học 17 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường 18 Kết luận, kiến nghị 19 - Kết luận 19 - Kiến nghị 20 2.4 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Để tiếp thu kiến thức văn minh nhân loại, việc thường xun đọc sách đóng vai trò khơng nhỏ Đọc sách góp phần làm giàu thêm trí tuệ, phong phú tâm hồn, cao đẹp phẩm hạnh, lành mạnh lối sống người xã hội ngày Đúng V.A.SuKhomlinsky nói: “Khơng thể trở thành người chân mà lại khơng có sách” Bàn tầm quan trọng sách đời sống xã hội, VI.LÊNIN nhận định: “khơng có sách khơng có tri thức, khơng có tri thức khơng có chủ nghĩa cộng sản’’ Sách, báo có ý nghĩa vơ quan trọng người bạn gần gũi nhất, học liệu cần thiết thầy trò Học sinh cần có sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo để học tập luyện tập Giáo viên cần có tài liệu để giảng dạy bồi dưỡng chun mơn, khơng ngừng nâng cao kiến thức Ngồi sách, loại báo, tạp chí, truyện tranh…cũng nguồn tài liệu tham khảo quan trọng giáo viên học sinh nhà trường Thực triết lý học tập suốt đời với tư tưởng tự học mục tiêu giáo dục thực từ bậc học phổ thông Thư viện hoạt động nghiệp vụ góp phần hình thành cho học sinh thói quen đọc sách thường xuyên, kỹ đọc sách, kỹ tìm kiếm thơng tin, tiếp nhận thông tin với tinh thần chủ động, sáng tạo học tập Qua em phát triển tư độc lập, tự nâng cao vốn tri thức mình, rèn luyện kỹ tự học Để thư viện thực tốt điều này, trước tiên cần phải xây dựng hệ thống thư viện cách toàn diện, từ sở vật chất, trang thiết bị loại sách báo tạp chí nhằm thu hút nhiều bạn đọc Để phát huy cách tốt sở vật chất trọng yếu trung tâm sinh hoạt văn hóa nhà trường việc tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện khâu nghiệp vụ quan trọng Làm tốt khâu nghiệp vụ góp phần lớn vào việc hồn thành nhiệm vụ giảng dạy học tập giáo viên học sinh, giúp cho em đến với sân chơi bổ ích lý thú Và từ sân chơi này, em tự khám phá bao điều mẻ ẩn sau trang sách, báo rèn luyện cho phương pháp tự học, tự bồi dưỡng, chiếm lĩnh tri thức cách chủ động sáng tạo Chính mà tơi chọn nghiên cứu đưa “Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường Tiểu học Nga Lĩnh” với mong muốn hoạt động thư viên trở lên có hiệu góp phần vào việc giúp giáo viên học sinh giảng dạy học tập tốt 1.2 Mục đích nghiên cứu - Kinh nghiệm giúp giáo viên, học sinh nhận thức vai trò vị trí thư viện Xây dựng phương pháp học tập cách đọc sách, làm việc khoa học Biết sử dụng sách báo, tạp chí có thư viện cách có hiệu quả, có hệ thống công tác học tập giảng dạy nhà trường - Nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc thư viện trường Tiểu học Nga Lĩnh huyện Nga Sơn 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Hứng thú đọc sách, văn hóa đọc giáo viên học sinh trường Tiểu học Nga Lĩnh - Công tác phục vụ bạn đọc thư viện nhà trường - Các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện nhà trường 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc nghiên cứu số tài liệu hoạt động thư viện trường tiểu học - Phương pháp điều tra: Qua điều tra văn vấn trao đổi ngẫu nhiên giao tiếp - Phương pháp khảo sát: Khảo sát toàn húng thú đọc sách giáo viên, học sinh - Phương pháp thống kê, xử lí số liệu: hệ thống phương pháp dùng để thu thập, xử lý phân tích số liệu rút kết luận vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt động thư viện trường tiểu học Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Quan điểm thư viện bạn đọc - Thư viện nơi thông tin tổ chức cách có trật tự, nơi dễ dàng tìm thấy thơng tin cần muốn Thư viện có giá trị có thơng tin có người biến thơng tin trở nên hữu ích - Bạn đọc phận thiếu yếu tố tạo thành thư viện Vốn tài liệu thực phát huy giá trị bạn đọc sử dụng Phục vụ bạn đọc mục tiêu cuối thư viện Hoạt động thư viện nhằm thu hút, tuyên truyền, giới thiệu giúp đỡ người tới thư viện lựa chọn sử dụng tài liệu cách thích hợp Cơng tác tiến hành kết hợp trình liên quan chặt chẽ với việc phục vụ đọc, mượn tài liệu, phục vụ thông tin tra cứu Tuyên truyền, giới thiệu sách hành động truyền bá thông tin với mục đích thúc đẩy thái độ, suy nghĩ, tâm lý ý kiến giáo viên, học sinh theo chiều hướng có lợi cho phong trào đọc sách nhµ trêng Mục tiêu tối hậu tuyên truyền, giới thiệu đại không dừng lại thay đổi suy nghĩ hay thái độ giáo viên, học sinh, mà cần phải tạo thành hành động tích cực hoạt động thư viện 2.1.2 Vị trí thư viện - Thư viện nơi tập trung đầy đủ sách, có khả phương tiện để phục vụ tốt nhất, tiết kiệm yêu cầu, thắc mắc giáo viên, học sinh việc dạy học - Thư viện cầu nối người đọc tri thức Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải học, đọc Để nâng cao chất lượng học bổ sung kiến thức trò phải học, đọc Vì cơng tác tuyên truyền thu hút bạn đọc phải gắn liền với việc dạy học Phải lấy mục tiêu đào tạo nhiệm vụ năm học nhà trường làm mục tiêu nhiệm vụ thư viện nhà trường 2.1.3 Tầm quan trọng việc tuyên truyền đọc sách - Tuyên truyền công tác trung tâm thư viện cách dùng hình thức, nhanh chóng luân chuyển để thỏa mãn nhu cầu đọc giáo viên học sinh Các công tác khác thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại… có mục đích cuối phục vụ bạn đọc Nếu thư viện có nhiều tài liệu hay mà cán thư viện khơng biết tun truyền, giới thiệu giáo viên học sinh tới tài liệu Như vậy, nói thư viện chưa hồn thành nhiệm vụ - Để đánh giá hoạt động thư viện, người ta phải đánh giá, xem xét bạn đọc phục vụ nào, sách báo để mượn đọc dàng u cầu hay khơng Đặc biệt xem thư viện có tác dụng đến việc nâng cao chất lượng dạy học, góp phần vào việc giáo dục gây thói quen đọc sách 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Về phía nhà trường Thư viện trường Tiểu học Nga Lĩnh công nhận thư viện tiên tiến năm 2010 nên thư viện vào hoạt động thường xuyên có chất lượng Giáo viên học sinh có nếp việc đọc scahs báo tham khảo tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy học tập Song việc đọc giáo viên học sinh chưa mang lại hiệu cao Thư viện nhà trường chưa phát huy hết vai trò, chức việc cung cấp thơng tin phục vụ cho công tác giảng dạy học tập góp phần nâng cao chất lượng nhà trường * Về phía giáo viên Trường Tiểu hoc Nga Lĩnh trường chuẩn Quốc gia mức độ II Nhà trường tổ chức dạy học buổi/ngày nên giáo viên trường tương đối bận, thời gian chủ yếu dành cho công tác chun mơn hoạt động đồn thể Do vậy, giáo viên có thời gian lên thư viện nhà trường để tìm tòi, mượn sách, báo để đọc, để tham khảo phục vụ cho dạy Vì thư viện nhà trường, có thời điểm nhiều loại tài liệu có giá trị sử dụng Mặt khác giáo viên có lên thư viện chủ yếu mượn sách giáo khoa, sách giáo viên vài tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy lớp Việc mượn để đọc, để nghiên cứu thêm nhà hạn chế Các loại sách báo tạp chí cán giáo viên lựa chọn để đọc * Về phía học sinh - Thời gian dành cho đọc sách thư viện chưa nhiều, chưa kích thích ham đọc sách cho học sinh, học sinh học hai buổi/ngày nên khơng có nhiều thời gian lên thư viện Những năm đầu, nhà trường chưa xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh lên đọc sách thư viện Nên học sinh có số em lên đọc theo ý thích, tập trung vào đối tượng học sinh giỏi - Học sinh mượn đọc số loại truyện tranh, báo thiếu niên nhi đồng Các loại truyện đạo đức, sách phục vụ cho việc học tập học sinh quan tâm * Kết khảo sát vào cuối năm học 2016-2017 - Số lượng giáo viên học sinh tham gia đọc sách thư viện: Tỷ lệ HS đọc thường Tỷ lệ GV tham gia đọc Tổng số xuyên mượn sách thư mượn thường xuyên CBGV viện SL % SL % 268 HS 21 135 50,4 13 61,9 - Mức độ hài lòng giáo viên học sinh quy trình chất lượng phục vụ thư viện: SL Chất lượng phục vụ Quy trình phục vụ Đối Tốt Chưa tốt Hợp lý Chưa hợp lý tượng Ghi điều SL % SL % SL % SL % tra GV 21 33,3 14 66,7 23,8 16 76,2 HS 150 63 42,0 87 58,0 59 39,3 91 60,7 HS K4+5 Tổng số học sinh Từ kết thực trạng bảng số liệu cho thấy: Số lượng giáo viên học sinh tham gia đọc mượn sách thư viện thường xuyên chưa nhiều Văn hoá đọc nhà trường chưa thực phát triển, đối tượng học sinh Thư viện chưa phát huy vai trò, tác dụng Qua tìm hiểu thấy lên số nguyên nhân sau: Một là: Hình thức tun truyền văn hóa đọc cho giáo viên học sinh chưa phong phú đa dạng nên giáo viên học sinh chưa nhận thức hết tầm quan trọng đọc sách Hai là: Cơ sở vật chất, khơng gian phòng đọc chưa bắt mắt để tạo dấu ấn bạn đọc Ba là: Chưa xây dựng cụ thể kế hoạch đọc sách văn hóa đọc sách thư viện Việc tuyên truyền sách báo, tạp chí chưa thật tốt để hút bạn đọc Bốn là: Việc hướng dẫn bạn đọc đọc sách chưa đạt hiệu cao thư viện trường học Chưa phát huy vai trò tổ cộng tác viên Vì vậy, vấn đề đặt làm để nâng cao văn hoá đọc, làm để sách đến với cán giáo viên, học sinh trường, làm để phát huy vai trò thư viện việc cung cấp thông tin, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy học tập góp phần tích cực đổi phương pháp giảng dạy học tập nhiệm vụ đặt cho người làm cơng tác thư viện Chính tơi tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt việc tuyên truyền giới thiệu sách đến bạn đọc Chính tơi mạnh dạn áp dụng biện pháp sau: 2.3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Thực tốt công tác tham mưu bổ sung sở vật chất, tài liệu cho thư viện a Về sở vật chất Cơ sở vật chất thư viện yếu tố định chất lượng thư viện Các trang thiết bị thư viện phải phù hợp với lứa tuổi, chiều cao bạn đọc Đối với lứa tuổi tiểu học - em nhỏ, chiều cao hạn chế nên trang thiết bị thư viện phải phù hợp với em: vừa tầm, dễ tìm, dễ lấy Sau khảo sát trang thiết bị có thư viện, tơi đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường cho mua sắm, tu bổ cải tạo trang thiết bị phù hợp với lứa tuổi em học sinh tiểu học: Cụ thể * Các giá sách - Giá sách kho sách giá gỗ (có kích thước, chiều cao, chiều rộng) theo tiêu chuẩn kích thước quy định - Giá sách ngồi phòng đọc học sinh làm gỗ có chiều cao vừa phải 1m đến 1,2m Được chia ngăn nhỏ để loại sách Có tủ kính treo tường giá gỗ quay để giới thiệu sách giới thiệu sách theo chủ đề * Bàn ghế - Bàn ghế học sinh thiết kế gỗ hình hình chữ nhật đánh bóng cho đẹp mắt Cơ sở vật chất phòng đọc b Về vốn tài liệu Để nắm bắt kho sách có số lượng loại loại có đầu sách, thể loại: tiến hành kiểm kê toàn kho sách - sau kiểm kê thấy số lượng cụ thể sau : - Sách giáo khoa: số lượng 1560 - Sách nghiệp vụ: số lượng 1120 - Sách tham khảo: số lượng 2995 - Truyện thiếu nhi: số lượng 2119 - Tạp chí: số lượng 470 Tổng cộng : 7284 Rà soát theo tiêu chuẩn quy định, thấy số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, truyện thiếu nhi, báo, tạp chí đủ so với yêu cầu số lượng: để thư viện hoạt động tốt thu hút bạn đọc đến với thư viện loại sách phải bổ sung thường xuyên nhằm đưa kho sách đến mục tiêu đảm bảo chất lượng cập nhật thông tin Tôi tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu, phối kết hợp với đoàn thể nhà trường để tăng vốn sách sau: - Phát động phong trào "Góp sách nhỏ để đọc nhiều sách hay" phong trào phát động toàn trường giáo viên học sinh tham gia Để phong trào tập trung chất lượng sách quyên góp đảm bảo chất lượng, số lượng, kết hợp với đồng chí tổng phụ trách soạn thảo bảng thơng báo có quy định cụ thể Hinh ảnh học sinh quyên góp sách - Để động viên phong trào khen thưởng lớp, cá nhân làm tốt đề nghị với Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng kịp thời có phần thưởng xứng đáng cho cá nhân lớp đạt số lượng quyên góp nhiều có nhiều sách hay - Tham mưu để làm tốt xã hội hóa cơng tác thư viện với hội phụ huynh toàn trường doanh nghiệp quan đóng địa bàn xã phường, nhằm thu hút thêm nguồn vốn (tiền sách) để tăng vốn sách tài liệu cho thư viện Công tác xã hội hoá nguồn sách bổ sung vào Thư viện nhà trường - Thực chi tiêu kinh phí bổ sung sách vào thư viện theo quy định Khi bổ sung sách lựa chọn danh mục sách phép đưa vào thư viện sách phát hành phù hợp với cấp học, môn học phù hợp với chương trình cải cách mới, phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe học sinh c Sắp xếp thư viện gọn gàng, ngăn nắp Để tổ chức xếp kho sách phù hợp với thư viện trường Tiểu học phù hợp với lứa tuổi học sinh tiến hành số biện pháp nghiệp vụ tập huấn - Đối với sách tham khảo, sách nghiệp vụ sách giáo khoa tiến hành xử lý nghiệp vụ theo quy định công tác nghiệp vụ thư viện, đăng ký, phân loại vào sổ cá biệt loại sách, mô tả ấn phẩm, tổ chức xếp sách kho theo kho sách, tổ chức xếp phích phân loại theo mơn loại tủ mục lục để giáo viên em học sinh dễ tra cứu, chọn sách theo yêu cầu, nhu cầu - Đối với sách truyện thiếu nhi tơi áp dụng phân loại theo mã màu (vì đối tượng học sinh tiểu học em học sinh lớp một, lớp hai em nhỏ tiếp xúc với chữ, số, nhiều hình thức nghiệp vụ thư viện mẻ với em) phân loại truyện theo mã màu thuận tiện cho em đến thư viện lựa chọn sách Tôi tiến hành phân loại truyện theo mã màu (có quy định cụ thể cho loại truyện) Ví dụ: - ĐV1 tác phẩm văn học thiếu nhi - định mã màu màu đỏ - ĐV2 khoa học thiếu nhi - định mã màu màu xanh cốm - ĐV3 thơ thiếu nhi - định mã màu hồng nhạt - ĐV4 kịch thiếu nhi - định mã màu màu xanh lơ - ĐV5 truyện ngắn, truyện dài - định mã màu màu hồng phấn - ĐV6 ký - định mã màu màu xanh nõn chuối - ĐV7 thư tín - định mã màu màu tím - ĐV8 truyện dân gian - định mã màu màu cam - ĐV9 truyện tranh - định mã màu màu vàng nhạt - ĐV10 thể loại khác - định mã mầu màu hồng đậm Hệ thống tủ giá phân loại theo nghiệp vụ Thư viện Sau phân loại truyện theo mã màu, tiến hành thao tác dán mã màu cho truyện (để mã màu bền xếp giá đều, đẹp: trước dán kẻ vạch quy định có dán băng dính trắng để giữ mã màu) Lập bảng hướng dẫn sử dụng mã màu treo bên ngồi phòng đọc học sinh để em nhận biết màu quy định loại truyện Từ em chọn sách theo yêu cầu mà thích nhanh chóng thuận tiện (cũng đọc xong em lại cất sách vào nơi quy định) d Trang trí thư viện: Học sinh tiểu học lứa tuổi với em "học mà chơi, chơi mà học" tổ chức xếp sách giá, chỗ để em ngồi đọc cần thiết đảm bảo phù hợp với lứa tuổi, tâm lý Nắm bắt điều đó, tơi đề nghị với Ban giám hiệu nhà trường cho mua sắm trang thiết bị bàn ghế, giá tủ phòng đọc học sinh phải phù hợp với em Bàn ghế giá tủ phải làm chất liệu gỗ có sơn loại màu, tường trang trí số hiệu tranh ảnh sinh động để thu hút em Trên giá sách lựa chọn tiêu đề dễ hiểu, dễ nhớ, trang trí hoa văn nghệ thuật "Em yêu văn học" "Thế giới truyện cổ tích" "Em thích truyện tranh" "Em tìm hiểu, khám phá khoa học" ngăn sách đặt sách phân loại dán mã màu theo quy định Một góc trang trí phòng đọc thư viện Vì có tham mưu tốt cán thư viện có quan tâm, sát Ban giám hiệu nhà trường, đến nhà trường có thư viện đạt chuẩn, đẹp, có đủ sách để phục vụ cho giáo viên học sinh trường 2.3.2 Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc học sinh để xây dựng vốn tài liệu tổ chức phục vụ học sinh nhà trường Để nắm hứng thú đọc sách học sinh, vận dụng nhiều hình thức Tơi trực tiếp gần gũi học sinh, trò chuyện, hỏi han em để tìm hiểu nhu cầu đọc Tìm hiểu thơng qua giáo viên chủ nhiệm lớp giáo viên Tổng phụ trách Đội Đồng thời họp phụ huynh trường, tham khảo ý kiến phụ huynh để nắm bắt cách xác nhu cầu, hứng thú đọc sách học sinh trường Mặt khác, vào ngày thứ đầu tuần tháng 9, tiết chào cờ, phát cho học sinh mẫu phiếu điều tra Hướng dẫn cho học sinh cách nghiên cứu, đọc phiếu, tổ chức cho em điền thơng tin theo ý thích vào phiếu Sau đó, tơi thu nạp kết theo hình thức cho học sinh bỏ phiếu điều tra vào hòm phiếu Với hình thức điều tra trực tiếp này, tơi thu nhận Thư viện thu thập, tìm hiểu kết tương đối xác hứng thú đọc học sinh nhu cầu đọc em Đây phiếu điều tra thực trường nên em không tham khảo ý kiến cha mẹ, anh chị mà ý thích em Sau tổng hợp, thu kết sau: Thể loại Số lượng Tỷ lệ% Ghi Cổ tích 55 19,6 Truyện vui bốn phương 50 17,9 Truyện Bác Hồ 51 18,3 Tạp chí tuổi thơ 30 10,8 Báo hoa học trò 31 11,1 Toán tuổi thơ 32 11,2 Tài liệu tham khảo khác 31 11,1 Từ kết cho thấy, số lượng học sinh thích đọc loại truyện nhiều thể loại khác Trong loại truyện truyện cổ tích em thích Số lượng em đọc tạp chí để tìm hiểu giới xung quanh Do cán thư viện phải tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu hay, đẹp, ích lợi thể loại báo, tạp chí để hướng em vào hoạt động đọc nhằm tăng cường vốn kiến thức cho học sinh đảm bảo tính giải trí văn hố đọc thư viện Ngồi ra, thư viện phải tăng cường loại sách báo tạp chí phù hợp với nhu cầu đại đa số học sinh nhu cầu phục vụ học tập, giảng dạy giáo viên nhà trường 2.3.3 Xây dựng kế hoạch đọc sách văn hóa đọc sách cho học sinh a Xây dựng kế hoạch đọc sách - Xây dựng kế hoạch đọc sách sở nghiên cứu chương trình học lớp nhu cầu đọc học sinh Kế hoạch đọc sách phải nằm kế hoạch nhà trường, phải nêu lên chủ điểm đọc, sách tương ứng với chủ điểm, thời gian đọc - Trước thời điểm thi học kỳ nửa tháng (2 tuần) tiến hành giới thiệu cho em mượn loại sách như: Giải tập, câu hỏi ôn tập, số đề kiểm tra Các giai đoạn khác lại lại giới thiệu đầu sách có nội dung liên quan 10 đến chủ điểm Chính việc đọc sách theo kế hoạch giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức Từ em biết vận dụng vào việc học tập đạt kết cao kỳ thi Do đó, từ đầu năm học cán thư viện phải xây dựng loại kế hoạch cụ thể kế hoạch hoạt động thư viện tuần, tháng, năm phải trình kế hoạch lên ban giám hiệu nhà trường Sau nhận góp ý, trí ban giám hiệu, thư viện coi chương trình hành động để thực năm Mặt khác, kết hợp với tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tuyên truyền, hướng học sinh giáo viên đọc sách theo chủ điểm riêng tháng nhằm tuyên truyền nội dung chủ điểm đến giáo viên học sinh Sau trích nội dung kế hoạch hoạt động thư viện tháng 11 KẾ HOẠCH PHỤC VỤ BẠN ĐỌC THÁNG 11 NĂM 2017 Chủ đề: “Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu tài liệu nhân kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11” I NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017 Tuần Nội dung công việc Biện pháp thực - Lựa chọn sách tài liệu để - Phục vụ bạn đọc phân hiệu chuyển phân hiệu phục vụ giáo A viên học sinh - Phối hợp với tổ cộng tác viên thư - Tiếp tục trang trí thư viện viện trang trí thư viện theo hướng thân thiện (29/1002/11) - Mở cửa thường xuyên phục vụ - Phục vụ bạn đọc theo lịch bạn đọc - Cập nhật thường xuyên vào sổ - Theo dõi bạn đọc sử dụng tài theo dõi, dựa vào danh mục sử liệu dụng -Bổ sung sách thiếu nhi, sách - Dựa vào nhu cầu bạn đọc để tham khảo bổ sung lần - Phục vụ ban đọc theo lịch - Chuẩn bị tài liệu theo chủ điểm 10 phòng cho khối lớp (05-09/11) - Phối hợp với Đội kiểm tra tình - Kiểm tra hoạt động thư viện hình hoạt động thư viện điểm điểm trường trường - Lựa chọn sách chủ đề ngày 20/11, sưu tầm viết hay Tiếp tục tuyên truyền giới thầy cô, gương thầy cô thiệu sách tháng 11 11 tiêu biểu để tuyên truyền giới (12-16/11) thiệu tới bạn đọc - Tiếp tục phục vụ bạn đọc Đọc theo chủ điểm ngày 20/11 phòng đọc 11 12 - Giới thiệu sách cho bạn (19-23/11) đọc Giúp bạn đọc nắm bắt tài liệu tìm đọc phòng thư viện II NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC ĐẦU SÁCH CẦN TUYÊN TRUYỀN Tuần Tuần Tuyên truyền cho học sinh loại sách báo, tạp chí có nội dung phong Nội trào thi đua chào dung mừng ngày nhà giáo Việt Nam Các loại sách tập nâng cao phục vụ phong trào thi đua - Phát động thi Các loại đua sách báo - Tập hợp cần loại báo như: tuyên Báo giáo dục, truyền Báo tuổi hồng, Toán tuổi thơ - Các loại sách nâng cao Toán, TV Tuần 10 Tuyên truyền cho học sinh loaị sách nói lòng thầy cô giáo em học sinh Đối với phụ huynh phong trào giáo dục nói chung - Truyện Cơ giáo giúp học sinh nghèo - Truyện Cơ giáo vùng cao - Truyện Ơng trạng thả diều - Truyện Thầy Nguyễn Ngọc Kí Tuần 11 Sưu tầm loại thơ, truyện, tranh ảnh, văn thầy cô cho học sinh tham khảo Tuần 12 Tuyên truyền câu chuyện cảm động học sinh tôn sư trọng đạo năm học trước sách báo - Thơ Cô giáo lớp em - Cô giáo em - Hát: Bụi phấn Ở trường cô dạy em - Tranh tặng hoa cho thầy cô nhân ngày 20- 11 - Truyện: Người thầy cũ - Đọc báo tường ngày 20-11 năm học trước năm học b Xây dựng văn hóa đọc sách Đọc sách thường xuyên cần thiết học sinh Thông qua đọc sách, học sinh tạo cho thói quen tốt để tự học, tự đọc, tự nghiên cứu cách có hiệu góp phần nâng cao phát triển văn hoá đọc, phục vụ thiết thực cho học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện bồi dưỡng lực, kỹ sống làm việc cách có hiệu Hoạt động thư viện trường học thực khởi sắc bễn vững làm tốt vai trò đào tạo người đọc, bao gồm giáo viên học sinh, theo nghĩa "xây dựng văn hoá đọc nhà trường" Nâng cao kĩ đọc học sinh nhiệm vụ thư viện trường học, để làm tốt việc cần thành lập tổ công tác thư viện, lớp em tham gia, việc giúp thư viện làm chun đề, tổ cơng tác thư viện cầu nối đắc lực, hiệu thư viện bạn đọc, thành viên tổ thường đọc trước sách có nội dung phù hợp, sau giới thiệu cho bạn đọc khác Với hình thức lượng sách luân chuyển kịp thời 12 tăng nhanh đáng kể Ngồi tổ cơng tác tư vấn cho bạn đọc đọc mượn sách, tư vấn cho cán thư viện bổ sung sách Người cán thư viện cần xây dựng phương pháp đọc sách có hiệu qua buổi chuyên đề, hướng dẫn học sinh tuỳ theo mục đích khoảng thời gian cho phép, đọc sách cần phân chia thành 04 loại sau: - Đọc lướt - Đọc - Đọc có ghi chép (đọc có nghiên cứu) - Đọc có suy nghĩ ghi nhớ * Đọc lướt: Là bước tìm hiểu sơ sách để xác định xem có cần đọc sách hay khơng? Nếu cần đọc mức độ nào? Đọc lướt học sinh áp dụng điều kiện co hẹp thời gian thời gian nghỉ chơi giờ, em nên xem qua để nắm bắt nội dung sách cách sơ bộ, khái quát mà khơng cần nhiều thời gian Để đọc lướt, đọc nhanh cách có hiệu nên thực sau: - Xem mục lục sách - Đọc lời nói đầu, lời tựa - Đọc phần kết luận * Đọc cuốn: Cách đọc thường em học sinh áp dụng em có nhu cầu hứng thú tìm hiểu sâu tác phẩm đó, em khơng thể đọc lướt mà phải đọc trọn vẹn Trước đọc cuốn, cần phải đọc lướt để nắm sơ sách Việc đọc giúp em đánh giá nhận xét chi tiết nhỏ nội dung sách hiểu ý tác giả thể qua tác phẩm Ví dụ: Đọc “Dế Mèn phưu lưu ký” tác giả Tơ Hồi giúp em cảm nhận hay tác phẩm, hiểu nhân vật Dế Mèn, Dế Trũi, Bọ Ngựa câu chuyện tài lối viết văn tác giả Tơ Hồi Đọc trọn vẹn sách đòi hỏi phải có nhiều thời gian Cả hai phương pháp đọc giúp em hiểu sơ bộ, đại khái tác phẩm, chưa thể hiểu sâu, hiểu kỹ tác phẩm Muốn hiểu sâu hiểu kỹ đòi hỏi em phải áp dụng phương pháp đọc nghiên cứu (có ghi chép) * Đọc có ghi chép (nghiên cứu): Đọc có ghi chép phương pháp đọc quan trọng nhất, thường áp dụng giáo viên học sinh giỏi mà họ tìm hiểu sách áp dụng cho giảng hay học Đặc trưng phương pháp đọc nghiên cứu đọc phải luôn suy nghĩ sáng tạo biết vận dụng vào thực tế (vào trình giảng dạy học tập) Bởi vậy, phương pháp thường giáo viên sử dụng, học sinh giỏi có kỹ cách đọc thuận lợi cho việc chọn lọc, tiếp thu tri thức Phương pháp cần phải đạt bốn yêu cầu sau: - Hiểu nắm nội dung đọc - Phải suy nghĩ điều đọc - Phải ghi chép điều cần ghi nhớ - Phải tự hỏi xem sách vừa đọc dạy ta điều mẻ, bổ ích ? 13 Ghi chép lại đọc sách việc cần thiết Mendeleep nói “Ý nghĩ mà khơng ghi chép lại kho báu bị giấu biệt” ghi chép trình đọc sách luyện cho ta kỹ để tìm hiểu vấn đề cách rõ ràng có hệ thống Việc trình bày văn bản, ghi chép trình đọc giúp em nâng cao ngơn ngữ nói ngơn ngữ viết, luyện tập cách trình bày đọc; nhờ có ghi chép mà em hiểu sâu, hiểu có hệ thống sách mà em đọc Ngạn ngữ có câu “Ai đọc có ghi chép đọc hai lần” mà việc ghi tóm tắt nội dung sách cách tốt để rèn luyện suy nghĩ tích luỹ thơng tin hình thức tốt để em tự kiểm tra lực đọc Hoạt động đọc có ghi chép giúp cho người đọc không buồn tẻ, không đơn, vừa đọc, vừa đối thoại với Đây cách đọc có hiệu dùng cho việc học tập nhà trường phổ thông Sau đọc xong người đọc thấy kết tri thức gặt hái tri thức * Đọc có suy nghĩ ghi nhớ: Đọc có suy nghĩ ghi nhớ hình thức tích luỹ vốn tri thức cách nói “Là sạc điện vào bình ắc quy” Điều kiện chuẩn bị cho việc đọc sách cần thiết, để đọc cách đọc có hiệu cao khơng gian đọc cần thống mát đủ ánh sáng, chỗ ngồi thoả mái, không gian yên tĩnh Trong đọc cần có thời gian nghỉ ngơi giờ, buổi hợp lý biết giải lao lúc làm tăng hiệu đọc sách Với 04 cách đọc nêu áp dụng cho đối tượng học sinh giáo viên đem lại hiệu đáng kể góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Tóm lại: Xây dựng kế hoạch đọc sách xây dựng văn hóa đọc sách biện pháp tốt để giới thiệu sách báo thu hút đông đảo giáo viên học sinh tham gia Qua giúp học sinh mở rộng kiến thức, nâng cao lực học tập rèn luyện Chính vậy, kế hoạch đọc sách văn hóa đọc phải triển khai từ đầu năm học 2.3.4 Tuyên truyền, giới thiệu sách, báo đến bạn đọc Trong trường học, việc giới thiệu tuyên truyền sách, báo cho giáo viên học sinh chiếm vị trí quan trọng cơng tác thư viện, đặt lên hàng đầu Đây hoạt động phải thực thường xuyên, khoa học hợp lý nhằm giới thiệu sách, báo có nội dung phục vụ thiết thực cho việc dạy học trình thực đổi phương pháp dạy học Chính vậy, theo tơi để phát huy tối đa việc tuyên truyền, giới thiệu sách báo đến bạn đọc, người cán thư viện phải thực nội dung sau: a Lựa chọn sách, báo phù hợp Hàng năm, chuần bị tổng kết năm học chuẩn bị cho năm học mới, thân thống kê loại sách, báo- tạp chí, có kế hoạch cụ thể tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, với hội cha mẹ học sinh lựa chọn mua bổ sung loại sách tham khảo, sách giáo viên, sách giáo khoa theo danh mục sách Sở Giáo dục Đào tạo phát hành nhằn củng cố phong phú vốn tài tiệu phục vụ cán giáo viên học sinh 14 Việc lựa chọn sách, báo có tác dụng lớn cho công tác tuyên truyền, giới thiệu sách báo đến bạn đọc Muốn làm tốt công tác này, người cán thư viện phải nắm bắt nhu cầu bạn đọc kiện liên quan đến bạn đọc Như biết, nhà trường nhiệm vụ thầy trò giảng dạy học tập Vì vậy, sách, báo tuyên truyền, giới thiệu có nội dung phù hợp phục vụ cho nhiệm vụ Sách giới thiệu tuyên truyền sách người quan tâm, có tính thời sự, sách mới, có giá trị cao Làm thu hút bạn đọc tự đến với sách, kích thích bạn đọc tự tìm tòi tài liệu để thỏa mản nhu cầu Ví dụ: - Đối với giáo viên, sách nghiệp vụ, sách giáo khoa để giảng dạy học tập cán thư viện tìm tòi giới thiệu cho giáo viên sách tham khảo hay chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi để giáo viên có tài liệu học tập nâng cao chất lượng giảng dạy - Đối với em học sinh giỏi, cán thư viện giới thiệu cho em sách nâng cao, sách tập khó để em mở rộng thêm kiến thức - Đối với học sinh trung bình ngồi sách giáo khoa để học lớp giới thiệu cho em sách tập, sách tham khảo để em luyện tập, bổ sung, củng cố lại kiến thức - Khi có loại sách tài liệu nhập, cán thư viện phải đọc trước, nghiên cứu kĩ để nắm bắt nội dung Sau chắt lọc ưu điểm sách giới thiệu đến bạn đọc Có làm buổi giới thiệu cán thư viện có sức hấp dẫn bạn đọc * Tóm lại: Hiệu cuối việc tuyên truyền, giới thiệu sách báo phụ thuộc lớn đến công việc lựa chọn sách, báo tài liệu người cán Thư viện b Lựa chọn phương pháp hình thức tuyên truyền Phương pháp hình thức tuyên truyền sách báo có tác động trực tiếp lớn đến bạn đọc Theo tôi, với đối tượng em học sinh, phương pháp tối ưu cho việc tuyên truyền, giới thiệu sách, báo tuyên truyền phương pháp thuyết trình Phương pháp gần gũi với việc lên lớp giáo viên, tác động trực tiếp đến bạn đọc, gây hứng thú đọc sách, khắc phục đựợc phần tình trạng thiếu sách Phương pháp thơng dụng thực lúc, nơi, không kể thời gian nhiều hay Ví dụ: - Đối học sinh ta áp dụng việc giới thiệu ngày sách cho em vào 15 phút đầu thông qua phương tiện truyền nhà trường Đồng thời cán thư viện kết hợp với Đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi ngoại khóa giới thiệu sách tổ chức thi kể chuyện theo sách, thi vui đọc sách cho em nhân ngày lễ lớn Nhờ thay đổi hình thức mà thư viện thu hút nhiều giáo viên, học sinh đến mượn sách, báo Cán thư viện phải gợi mở, hướng dẫn bạn đọc tìm sách, phân tích nội dung sách, nói rõ tác dụng nghệ thuật tác dụng đạo đức nhằm gây hứng thú độc giả, khơi dậy tò mò cho người đọc, để giáo viên tích cực tìm tài liệu đọc sách báo thư viện nhà trường 15 Hội thi kể chuyện theo sách năm học 2017- 2018 - Thư viện thường xuyên tổ chức giới thiệu cho học sinh sách có nội dung ngày lễ kỉ niệm lớn như: 20/10, 20/11, 22/12, 09/1, 3/2, 26/3…, để em tìm hiểu Đồng thời qua giáo dục cho em hiểu biết thêm truyền thống dân tộc ta qua ngày lễ - Cứ vào đầu tuần cán thư viện đưa sách xuống lớp cho em mượn nhà cuối tuần thu lại chuyển sang lớp khác Như thế, sách luân chuyển từ lớp sang lớp khác để em có thời gian đọc thêm Ví dụ: Sáng thứ hai, tuần I tháng cán thư viện cho cộng tác viên lớp 5A lên phòng thư viện nhận sách phát cho lớp Hết tuần lớp nộp lại, qua tuần II sách lớp 5A chuyển qua lớp 5B ngược lại - Đối với thơng tin báo, tạp chí cập nhật hàng ngày thông qua phương tiện truyền nhà trường tuyên truyền, giới thiệu kịp thời đến em đưa vào bảng kiến thức hay nhà trường để bạn đọc tham khảo Đài phát Măng non hoạt động 16 - Đối với giáo viên: ngồi buổi giới thiệu sách thơng qua buổi sinh hoạt tập thể, họp, hội nghị cán thư viện kết hợp giới thiệu sách hay, sách Cán thư viện giới thiệu sách họp hội đồng ngoại khố Ngồi ra, cán thư viện người nòng cốt buổi giới thiệu sách cộng tác viên thư viện gồm giáo viên học sinh mạng lưới tuyên truyền, giới thiệu sách báo hiệu Họ người cán thư viện truyền tải thông tin đến bạn đọc cách nhanh Kết hợp việc tuyên truyền, giới thiệu sách báo, cán thư viện trưng bày sách mới, sách hay tủ trưng bày sách thư viện để bạn đọc tiện theo dõi Ngoài biện pháp trên, cuối năm cán thư viện tham mưu nhà trường khen thưởng cho cá nhân tập thể lớp có nhiều đóng góp cho thư viện Từ khích lệ tinh thần đọc sách cho em học sinh 2.3.5 Hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo thư viện Hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo không bạn đọc nắm kü đọc sách báo đơn giản mà nhằm mục tiêu giáo dục định Thư viện cần xác định nhiệm vụ cụ thể lứa tuổi, nhóm, chí giáo viên học sinh cá biệt Muốn làm tốt công tác cán thư viện phải xác định rõ nhiệm vụ sau đây: - Hướng dẫn bạn đọc sử dụng đọc sách theo chủ đề Đối với thư viện trường học, muốn phát huy tốt tác dụng thư viện, người cán thư viện cần hướng dẫn chu đáo bạn đọc loại sách báo phục vụ trực tiếp yêu cầu giáo dục toàn diện nhà trường loại sách tham khảo, sách giáo khoa, sách nghiệp vụ phù hợp với chương trình học tập nhà trường, loại sách báo nhằm mở rộng kiến thức góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy học tập nhà trường Ngoài có loại sách phục vụ việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong ý chí, tình cảm lành mạnh học sinh - Hướng dẫn đọc sách theo nhóm đối tượng (Vì Biện pháp em nghiên cứu tìm hiểu hứng thú, sở thích rồi) Ở lứa tuổi, đối tượng bạn đọc có nhu cầu sử dụng sách, báo khác Nắm bắt nhu cầu bạn đọc, thân hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách phù hợp đáp ứng yêu cầu nhóm đối tượng đọc sách 17 Với bạn đọc đối tượng giáo viên tuỳ thời điểm cụ thể, phân loại loại tài liệu phù hơp để giúp bạn đọc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Ví dụ: + Để chào mừng ngày lễ lớn thân xây dựng thư mục sách theo chủ đề, giới thiệu đến với cán giáo viên giúp cho họ nhận biết thêm nội dung sách nói chủ đề như: ngày phụ nữ Việt Nam, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày thành lập Đảng, Đoàn… + Để chuẩn bị cho đợt thi giáo viên giỏi trường, huyện, tỉnh thân chủ động lên kế hoạch tuyên truyền giới thiệu loại sách, báo, tạp chí cán giáo viên biết đón đọc Góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn kết giúp giáo viên đạt giải kỳ thi giáo viên giỏi Trong tiết đọc sách phòng đọc thư viện, ngồi việc giới thiệu sách bạn đọc học sinh, tơi phân loại đối tượng học sinh phù hợp với loại tài liệu thời điểm khác Ví dụ: + Đối với học sinh giỏi hướng dẫn em sử dụng loại sách tham khảo, sách bồi dưỡng nưng cao góp phần nưng cao chất lượng học sinh giỏi + Đối với học sinh trung bình hướng dẫn em sử dụng loại sách tập, sách bồi dưỡng giúp em củng cố vững thêm kiến thức + Đối với học sinh yếu hướng dẫn em đọc câu chuyện nội dung viết gương hiếu học, ngoan trò giỏi Hướng em sử dụng sách giáo khoa tập tài liệu bồi dưỡng học sinh yếu góp phần vào nâng cao chất lượng học sinh Cán thư viện hướng dẫn em đọc sách lớp phòng đọc Thư viện Ngồi thư viện kết hợp với giáo viên mơn để nắm nhu cầu có kế hoạch phục vụ liên tục, chu đáo đối tượng, cần giúp em biết sử dụng thư viện, sử dụng hệ thống tra cứu thư viện, biết cách đọc sách, coi sách người thầy thứ hai 3.3.6 Sử dụng tổ cộng tác viên thư viện trường học Vào đầu năm học, tham mưu với Hiệu trưởng thành lập tổ cộng tác viên thư viện trường học Tổ cộng tác viên bao gồm thành viên cán Kế toán, giáo viên Tổng phụ trách Đội, đồng chí giáo viên đặc thù tiết số đồng chí giáo viên trẻ, động, sáng tạo nhiệt tình, tâm huyết với cơng tác thư viện 18 Ngồi đồng chí cán giáo viên, tơi lựa chọn em học sinh khối lớp Thơng thường em khối 4,5 có học lực giỏi, em cán lớp có uy tín, nhiệt tình ham đọc sách Sau có danh sách, tơi trình Hiệu trưởng, xin Hiệu trưởng định thành lập tổ cộng tác viên thư viện trường học Đề nghị Hiệu trưởng tổ chức hội nghị, họp bàn giao nhiệm vụ đến thành viên Hội nghị cộng tác viên thư viện nhà trường Tổ cộng tác viên có vai trò quan trọng Sau thư viện nhập nhiều loại sách, tổ chức, hướng dẫn cho cộng tác viên phân loại sách, dán gáy đóng dấu theo nghiệp vụ thư viện Mặt khác, tổ chức cho tổ cộng tác viên đọc trước để tìm hiểu nội dung sách Trên sở đó, tổ cộng tác viên tuyên truyền đến giáo viên học sinh nhà trường Cuối tuần, cộng tác viên học sinh đến lớp thu sách mượn đầu tuần cho mượn sách Số sách thu lại cho lớp khác mượn Hoạt động thu sách cho mượn sách cộng tác viên có hướng dẫn giám sát cán thư viện Vào dịp cuối học kì I, cuối năm học, giáo viên học sinh trả sách nhiều dồn dập Đây dịp cộng tác viên phát huy vai trò tích cực hoạt động thư viện Ngồi hoạt động trên, tơi phát huy vai trò cộng tác viên việc tuyên truyền giới thiệu sách Các cán giáo viên học sinh có nhiệm vụ tun truyền, đơn đốc học sinh lớp mượn, đọc loại sách báo thường xuyên, theo chủ đề có hệ thống Các em học sinh phát viên lớp đọc sách, báo vào 15 phút sinh hoạt đầu Nhờ có tổ cộng tác viên thư viện trường học mà chất lượng phục vụ hoạt động thư viện nhà trường thật phát triển Đây bước tiến trình thực nhiệm vụ năm học 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với than, đồng nghiệp nhà trường Qua trình nghiên cứu triển khai áp dụng biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thư viện Trường tiểu học Nga Lĩnh cho thấy kết tốt Đó là, hoạt động thư viện nâng cao giúp giáo viên học sinh có vốn hiểu biết định kiến thức, thơng tin, văn hố xã hội Góp phần làm phong phú thêm tiết dạy giáo viên làm tăng vốn kiến thức cho học 19 sinh Đồng thời khơng làm lãng phí khối kiến thức vô thư viện đem lại Chất lượng hoạt động thư viện cải thiện góp phần vào thành công chung hoạt động nhà trường * Kết khảo sát vào cuối năm học 2017-2018 - Thống kê từ nhật ký thư viện việc tham gia đọc sách, báo thư viện, kết sau: Tỷ lệ HS đọc thường Tỷ lệ GV tham gia đọc Tổng số Tổng số xuyên mượn sách thư mượn thường xuyên học sinh CBGV viện SL % SL % 265 HS 21 265 100 21 100 Nhìn vào bảng thống kê ta thấy: 100% giáo viên học sinh đến tra cứu tài liệu, đọc sách thư viện - Điều tra mức độ hài lòng giáo viên, học sinh quy trình chất lượng phục vụ thư viện SL Chất lượng phục vụ Quy trình phục vụ Đối Tốt Chưa tốt Hợp lý Chưa hợp lý tượng Ghi điều SL % SL % SL % SL % tra GV 21 19 90,5 9,5 20 95,2 4,8 HS K4+5 HS 150 139 92,7 11 7,3 142 94,7 5,3 Qua bảng số liệu cho thấy mức độ hài lòng giáo viên học sinh đến thư viện tăng lên rõ rệt, tiền đề quan trọng lôi giáo viên học sinh đến với thư viện, đến với sách báo Kết luận kiến nghị - Kết luận Qua thời gian nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thư viện trường Tiểu học Nga Lĩnh có thành cơng định Bản thân rút học kinh nghiệm sau: - Để công tác thư viện nhà trường có hiệu quả, trước hết ban giám hiệu nhà trường phải thấu hiểu tầm quan trọng công tác Từ có biện pháp đạo phù hợp - Cán thư viện thực tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện Bản thân tự thấy để thành công việc tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo thư viện cán thư viện cần phải: + Nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện Và thấy hết trách nhiệm việc vận động tổ chức hướng dẫn nhu cầu đọc sách, báo nhà trường + Việc đọc sách báo nhà trường có tác dụng trau dồi, nâng cao kiến thức cho học sinh, giáo viên Rèn luyện tính tự học, tự tìm tòi học sinh - Ngược lại người cán thư viện phải sức rèn luyện, tu dưỡng mặt, phải gương tốt việc tự học tự bồi dưỡng Nhanh nhạy, kịp 20 thời phát nhiều sách, báo mới, hay phục vụ bạn đọc xứng đáng “linh hồn” thư viện Có thư viện có khả thỏa mản nhu cầu ngày cao giáo viên học sinh thư viện phát huy tác dụng, thực phương tiện giáo dục thiếu nhà trường - Kiến nghị - Các cấp ngành cần quan tâm đến công tác thư viện nhà trường, đặc biệt bậc học bậc Tiểu học - Bổ sung thêm nguồn kinh phí để nhà trường mua tài liệu sách báo XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Sơn, ngày 20 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Mai Thị Lan Trịnh Xuân Hồng 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thư viện - Tác giả: Huỳnh Thanh Vinh Nội dung nghiệp vụ thư viện - Tác giả: Vũ Bá Hoà Hỏi đáp nghiệp vụ thư viện - Tác giả: Lê Thị Chinh Cẩm nang thư viện - Tác giả: Lê Văn viết Tham khảo qua trang mạng Internet liên quan đến công tác thư viện 22 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Trịnh Xuân Hồng Chức vụ đơn vị công tác: Nhân viên hành - Trường Tiểu học Nga Lĩnh TT Tên đề tài SKKN Kinh nghiệm tuyên truyền giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện trường tiểu học Kinh nghiệm tuyên truyền giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện trường tiểu học Tuyên truyền giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện Tuyên truyền giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A,B,C) Năm học đánh giá xếp loại Phòng GD&ĐT Nga Sơn A 2009 - 2010 Sở GD&ĐT Thanh Hóa C 2009 - 2010 Phòng GD&ĐT Nga Sơn A 2012 - 2013 Sở GD&ĐT Thanh Hóa C 2012 - 2013 23 ... viên học sinh trường Tiểu học Nga Lĩnh - Công tác phục vụ bạn đọc thư viện nhà trường - Các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện nhà trường 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp. .. nhà trường Qua trình nghiên cứu triển khai áp dụng biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thư viện Trường tiểu học Nga Lĩnh cho thấy kết tốt Đó là, hoạt động thư viện nâng cao giúp giáo viên học sinh... tri thức cách chủ động sáng tạo Chính mà tơi chọn nghiên cứu đưa Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường Tiểu học Nga Lĩnh” với mong muốn hoạt động thư viên trở lên có hiệu góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện ở trường tiểu học , Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay