Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 6

1 265 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2013, 23:10

Đề số 6 Câu 1 ( 2 điểm ) Giải hệ phơng trình :        = − − − = + + − 4 1 2 1 5 7 1 1 1 2 yx yx Câu 2 ( 3 điểm ) Cho biểu thức : xxxxxx x A −++ + = 2 1 : 1 a) Rút gọn biểu thức A . b) Coi A là hàm số của biến x vẽ đồ thi hàm số A . Câu 3 ( 2 điểm ) Tìm điều kiện của tham số m để hai phơng trình sau có nghiệm chung . x 2 + (3m + 2 )x – 4 = 0 và x 2 + (2m + 3 )x +2 =0 . Câu 4 ( 3 điểm ) Cho đờng tròn tâm O và đờng thẳng d cắt (O) tại hai điểm A,B . Từ một điểm M trên d vẽ hai tiếp tuyến ME , MF ( E , F là tiếp điểm ) . 1) Chứng minh góc EMO = góc OFE và đờng tròn đi qua 3 điểm M, E, F đi qua 2 điểm cố định khi m thay đổi trên d . 2) Xác định vị trí của M trên d để tứ giác OEMF là hình vuông . . Rút gọn biểu thức A . b) Coi A là hàm số của biến x vẽ đồ thi hàm số A . Câu 3 ( 2 điểm ) Tìm điều kiện của tham số m để hai phơng trình sau có nghiệm. Đề số 6 Câu 1 ( 2 điểm ) Giải hệ phơng trình :        = − − − = + + − 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 6, Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 6, Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn