Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 5

1 304 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2013, 23:10

Đề số 5 Câu 1 ( 3 điểm ) Cho hệ phơng trình :    =+ =+− 13 52 ymx ymx a) Giải hệ phơng trình khi m = 1 . b) Giải và biện luận hệ phơng trình theo tham số m . c) Tìm m để x – y = 2 . Câu 2 ( 3 điểm ) 1) Giải hệ phơng trình :      −=− =+ yyxx yx 22 22 1 2) Cho phơng trình bậc hai : ax 2 + bx + c = 0 . Gọi hai nghiệm của phơng trình là x 1 , x 2 . Lập phơng trình bậc hai có hai nghiệm là 2x 1 + 3x 2 và 3x 1 + 2x 2 . Câu 3 ( 2 điểm ) Cho tam giác cân ABC ( AB = AC ) nội tiếp đờng tròn tâm O . M là một điểm chuyển động trên đờng tròn . Từ B hạ đờng thẳng vuông góc với AM cắt CM ở D . Chứng minh tam giác BMD cân Câu 4 ( 2 điểm ) 1) Tính : 25 1 25 1 − + + 2) Giải bất phơng trình : ( x –1 ) ( 2x + 3 ) > 2x( x + 3 ) . . Đề số 5 Câu 1 ( 3 điểm ) Cho hệ phơng trình :    =+ =+− 13 52 ymx ymx a) Giải hệ phơng trình khi m = 1 đờng tròn . Từ B hạ đờng thẳng vuông góc với AM cắt CM ở D . Chứng minh tam giác BMD cân Câu 4 ( 2 điểm ) 1) Tính : 25 1 25 1 − + + 2) Giải bất phơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 5, Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 5, Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn