bài học kỳ luật hành chính 8d đề tài phân tích nguyên tắc tập trung – dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong hành chính nhà nước việt nam

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 11:23

MỤC LỤC A: ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………… B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ…………………………………………………………… I Cơ sở pháp lý sở thực tiễn……………………………………………… 1.Cơ sở pháp lí……………………………………………………………………… 2.Cơ sở thực tiễn……………………………………………………………………… II Nguyên tắc tập trung – dân chủ hoạt động quản lý nhà nước…………… 1.Khái niệm:………………………………………………………………………… 2: Nội dung…………………………………………………………………………… a: Sự phụ thuộc quan hành nhà nước vào quan quyền lực nhà nước cấp……………………………………………………………………………… b: Sự phục tùng cấp cấp trên, địa phương với trung ương………… c:Việc phân cấp quản lý……………………………………………………………… d: Hướng sở…………………………………………………………………… e: Sự phụ thuộc hai chiều quan hành nhà nước địa phương………… III: Ý nghĩa nguyên tắc tập trung - dân chủ hoạt động quản lí hành nhà nước, thực trạng số giải pháp thân……………………………… Ý nghĩa nguyên tắc tập trung - dân chủ……………………………………… 2:Thực trạng số giải pháp thân……………………………………… a Thực trạng………………………………………………………………………… b Giải pháp…………………………………………………………………………… C KẾT THÚC VẤN ĐỀ…………………………………………………………… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… A: ĐẶT VẤN ĐỀ Cũng hoạt động có mục đích nào, quản lý hành nhà nước ln tiến hành sở nguyên tắc định Đây tư tưởng chủ đạo quan trọng tổ chức hoạt động giúp chủ thể hành nhà nước thực có hiệu cơng việc lĩnh vực phân cơng Và nguyên tắc có mối liên hệ chặt chẽ với tạo thành hệ thống thống Việc phân loại nguyên tắc nhằm xác định cụ thể vai trò chúng quản lý hành nhà nước, sở xây dựng áp dụng nuyên tắc cách hiệu thực tiễn quản lý hành nhà nước điều cần thiết Chính em xin sâu vào “ phân tích nguyên tắc tập trung – dân chủ ý nghĩa nguyên tắc hành nhà nước Việt Nam nay.” Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa giảng tiết học tư vấn để giúp em hoàn thành tập ! B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở pháp lý sở thực tiễn 1.Cơ sở pháp lí Trên giới số nước xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc tập trung - dân ghi nhận hiến pháp nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước hoạt động quản lý hành nhà nước Ở nước ta sở pháp lí cho việc thực theo nguyên tắc tập trung - dân chủ quy định Điều Hiến pháp 1959, Điều Hiến pháp 1980 Điều Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) “…Quốc hội, Hội đồng nhân dân quan khác Nhà nước tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ” Nguyên tắc bao hàm kết hợp hài hòa tập trung dân chủ, nghĩa vừa đảm bảo lãnh đạo tập trung sở dân chủ vừa bảo đảm mở rộng dân chủ lãnh đạo tập trung 2.Cơ sở thực tiễn Hoạt động quản lí hành nhà nước phải tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ xuất phát từ chất nhà nước ta tác động chủ thể quản lí đến đối tượng quản lí, qua nhằm hạn chế tồn khiếm khuyết hoạt động quản lí hành nhà nước, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nước ta hiên II Nguyên tắc tập trung – dân chủ hoạt động quản lý nhà nước 1.Khái niệm: Trước ta hiểu khái niệm nguyên tắc tập trung dân chủ, cần phải hiểu “tập trung” gì? “dân chủ”là gì? Trong quản lý hành nhà nước, tập trung nhằm đảm bảo thâu tóm quyền lực nhà nước vào chủ thể quản lý để điều hành, đạo việc thực sách, pháp luật cách thống Trong đó, dân chủ hướng tới việc mở rộng quyền cho đối tượng quản lý nhằm phát huy trí tuệ tập thể hoạt động quản lý, phát huy khả tiềm tàng đối tượng quản lý q trình thực sách, pháp luật => Vậy, cần phải có phối hợp cách đồng bộ, chặt chẽ việc bảo đảm hai yếu tố quản lí nhà nước Nếu có lãnh đạo tập chung mà khơng mở rộng dân chủ tạo điều kiện cho hành vi lạm quyền, quan liêu, hách dịch… Ngược lại, khơng có lãnh đạo thống dẫn đến tình trạng tiện, cục bộ… Do đó, nguyên tắc dân chủ hiểu sau: Là nguyên tắc có kết hợp hài hòa đạo tập trung thống cấp với việc mở rộng dân chủ cho cấp dưới, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Là nguyên tắc để xác định mối quan hệ quan quản lý nhà nước với nhau, quan quản lý nhà nước với đơn vị sở, quan hệ quan quản lý trung ương với địa phương Tuy vậy, khơng phải tập trung tồn diện tuyệt đối, mà vấn đề nhất, chất Sự tập trung bảo đảm cho quan cấp dưới, quan địa phương có sở khả thực định trung ương; đồng thời, điều kiện thực tế mình, chủ động sáng tạo việc giải vấn đề địa phương sở Cả hai yếu tố phải có phối hợp chặt chẽ, đồng Chúng có mối quan hệ qua lại, phụ thuộc thúc đẩy phát triển quản lý hành nhà nước 2: Nội dung Tập trung dân chủ thể quan hệ trực thuộc, chịu trách nhiệm báo cáo quan quản lý trước quan dân chủ ; phân định chức năng, thẩm quyền quan quản lý cấp, bảo đảm lãnh đạo tập trung cấp trung ương quyền chủ động cấp Ngồi ra, hệ thống "song trùng trực thuộc" nhiều quan quản lý, bảo đảm kết hợp tốt lãnh đạo tập trung theo ngành với quyền quản lý tổng thể địa phương Có phân cấp rành mạch Quyền lực nhà nước ban phát từ cấp xuống cấp Sự phân quyền cho cấp cần thiết phải đồng thời kết hợp với việc xác định vai trò cấp hành chính: Trung ương, tỉnh, huyện, xã Từ đời, cấp có "sứ mệnh lịch sử" vai trò quản lý hành nhà nước riêng, đặc thù Có chức thực cấp lại có hiệu cấp trên, có chức tất yếu phải thực cấp sở Hương ước làng xã ví dụ Hương ước "lập ra" cấp huyện, cấp mà có nhiều làng xã với tập quán lối sống khác Và điều kiện lãnh đạo tập trung sở dân chủ yêu cầu khách quan việc “thực quán sách phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” (điều 15 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001) Như vậy, nguyên tắc tập trung - dân chủ quản lí hành nhà nước biểu nội dung cụ thể sau: a: Sự phụ thuộc quan hành nhà nước vào quan quyền lực nhà nước cấp Hiến pháp Nhà nước ta ghi nhận nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Người dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua hệ thống quan quyền lực nhà nước họ bầu để thay mặt họ trực tiếp thực quyền lực Điều Hiến pháp 1992 ( Sửa đổi, bổ sung 2001) quy định: “nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội Hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân” Để thực chức quản lí hành nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội, hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương đến địa phương hình thành Trong tổ chức hoạt động quan hành nhà nước ln có phụ thuộc vào quan quyền lực nhà nước cấp Trước hết quan quyền lực nhà nước có quyền hạn định việc thành lập, sáp nhập hay giải thể quan hành cấp Ở Trung ương, Quốc hội thành lập phủ trao cho quyền hành pháp Ở địa phuơng, ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân cấp bầu thực hoạt động quản lí hành nhà nước địa phương Các quan khác hệ thống quan hành nhà nước Bộ, quan ngang Bộ quan quyền lực nhà nước trực tiếp hay gián tiếp định việc thành lập, thay đổi hay bãi bỏ Trong hoạt động, quan hành nhà nước chịu đạo, giám sát hệ thống quan quyền lực nhà nước chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động trước quan quyền lực nhà nước cấp Tất phụ thuộc nêu nhằm mục đích đảm bảo cho hoạt động hệ thống quan hành nhà nước phù hợp với ý chí, nguyện vọng lợi ích nhân dân lao động Đồng thời việc đảm bảo tập trung quyền lực vào hệ thống quan quyền lực nhà nước – quan dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân Ngoài ra, yếu tố dân chủ thể rõ nét việc quan quyền lực nhà nước trao quyền chủ động sáng tạo cho quan hành nhà nước việc đạo thực hiến pháp, luật văn khác quan quyền lực nhà nước, quan quyền lực nhà nước không can thiệp sâu hoạt động quan hành nhà nước mà ln tạo điều kiện cho quan thực tốt nhiệm vụ b: Sự phục tùng cấp cấp trên, địa phương với trung ương Muốn đạo phải có quyền lực, phục tùng cấp cấp trên, địa phương với trung ương nhằm đảm bảo cho cấp trung ương tập trung quyền lực để đạo, giám sát hoạt dộng cấp địa phương Thiếu phục tùng dẫn đến việc bng lỏng lãnh đạo, quản lí tập trung cấp trung ương, làm nảy sinh tình trạng tùy tiện, vơ phủ, cục địa phương Sự phục tùng biểu hai phương diện tổ chức hoạt động Tất yêu cầu, mệnh lệnh cấp trung ương đưa cấp địa phương có nghĩa vụ phải thực Tuy vậy, cần phải nhấn mạnh phục tùng phục tùng vô điều kiện vấn đề phục tùng mà phục tùng mênh lệnh hợp pháp sở quy định pháp luật Đông thời cấp trên, trung ương phải tôn trọng ý kiến cấp dưới, địa phương công tác tổ chức, hoạt động vấn đề khác quản lí hành nhà nước; phải tạo điều kiện để cấp dưới, địa phương phát huy chủ động, sáng tạo nhằm huy động khả trí tuệ, lao động… để hồn thành tốt cơng tác quản lý Cũng từ khắc phục tình trạng quan liêu, áp dặt ý chí, làm tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm cấp địa phương c:Việc phân cấp quản lý Là phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy quản lí hành nhà nước Mỗi cấp quản lí có mục tiêu, nhiệm vụ, thẩm quyền phương thức cần thiết để thực cách tốt mục tiêu, nhiệm vụ cấp Phân cấp quản lí biểu nguyên tắc tập trung dân chủ Tuy nhiên, điều thực thực việc phân cấp quản lý đảm bảo yêu cầu sau: - Việc phân cấp quản lí phải đảm bảo cho trung ương có quyền định lĩnh vực then chốt, vấn đề có ý nghĩa chiến lược nhằm đảm bảo phát triển cân đối hài hòa tồn xã hội, bảo đảm quản lí tập trung thống nhà nước phạm vi nước - Mạnh dạn giao quyền cho địa phương, đơn vị sở để phát huy tính chủ động tích cực sáng tạo hoạt động quản lý, nhằm phát huy sức người, sức của, đẩy mạnh sản xuất phục vụ đời sống, sở hồn thành nhiệm vụ giao Mạnh dạn phân cấp cho địa phương sở biện pháp đảm bảo tập trung, tránh cho chồng chất công việc cấp trung ương cấp sở giải - Việc phân cấp quản lí phải thật cụ thể, hợp lí sở quy định pháp luật Phân cấp quản lí cấp quản lí hành nhà nước cơng việc phức tạp đòi hỏi phải xem xét từ nhiều yếu tố góc độ khác như: sở kinh tế, xã hội, trình độ phát triển đồng kinh tế kết cấu hạ tầng, giao thông, yếu tố dân tộc, trình độ dân trí, trình độ đội ngũ cán địa phương sở… Do đó, việc ban hành định phân cấp quản lí cần phải có cân nhắc tính tồn kỹ lưỡng hợp lí, tránh đưa định mang tính chung chung, tùy tiện, dẫn đến việc phân cấp chồng chéo hiệu d: Hướng sở Các đơn vị sở máy hành nhà nước nơi trực tiếp tạo cải vật chất, trực tiếp phục vụ đời sống vật chất tinh thần nhân dân Do vậy, trách nhiệm quan nhà nước phải tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sở hồn thành tốt cơng việc Hướng sở việc quan hành nhà nước mở rộng dân chủ sở quản lí tập trung hoạt động tồn hệ thống đơn vị kinh tế, văn hóa-xã hội trực thuộc Các đơn vị đó, trước hết tế bào kinh tế quốc dân Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tài sản hợp pháp, có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, đồng thời nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ vật chất, tinh thần Các đơn vị văn hóa-xã hội hệ thống đơn vị sở nhà nước quan tâm nhằm đẩy mạnh tính dân chủ Song song với đó, nhà nước có sách biện pháp quan lí cách thống nhất, chặt chẽ tổ chức hoat động đơn vị sở Có thúc đẩy hoạt động đơn vị kinh tế, văn hóa xã hội phát triển cách mạnh mẽ vừa đảm bảo tập trung vừa phát huy tính dân chủ theo định hướng nhà nước e: Sự phụ thuộc hai chiều quan hành nhà nước địa phương Các quan hành nhà nước địa phương tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều hay gọi nguyên tắc “song trùng trực thuộc” Sự phụ thuộc thể hai mặt tổ chức hoạt động quan hành nhà nước địa phương pháp luật quy định cách cụ thể Ở địa phương, UBND cấp trước hết phụ thuộc vào hội đồng nhân dân cấp (phụ thuộc ngang) Đồng thời chúng phụ thuộc vào quan hành nhà nước có thẩm quyền chung cấp trực tiếp(phụ thuộc dọc) Ví dụ: UBND Tỉnh A mặt chịu đạo HÐND Tỉnh A theo chiều ngang, mặt chịu đạo Chính phủ theo chiều dọc Mối quan hệ phụ thuộc ngang tạo điều kiện cần thiết cho cấp phát huy dân chủ, phát huy mạnh địa phương để hoàn thành nhiệm vụ Mối quan hệ phụ thuộc dọc giúp cho cấp tập trung quyền lực nhà nước để đạo hoạt động cấp dưới, tạo nên hoạt động chung thống Ðối với quan chuyên môn, mặt phụ thuộc vào quan hành nhà nước có thẩm quyền chung cấp, mặt khác phụ thuộc vào quan hành nhà nước có thẩm quyền trực tiếp Ví dụ: Sở Tư pháp Tỉnh B, mặt phụ thuộc vào UBND Tỉnh B, mặt khác phụ thuộc vào Bộ Tư Pháp Nguyên tắc song trùng trực thuộc quan hành nhà nước địa phương bảo đảm thống lợi ích chung nhà nước với lợi ích địa phương, lợi ích ngành với lợi ích lãnh thổ III: Ý nghĩa nguyên tắc tập trung - dân chủ hoạt động quản lí hành nhà nước, thực trạng số giải pháp thân Ý nghĩa nguyên tắc tập trung - dân chủ Xuất phát từ tính chất phức tạp cấu tổ chức hoạt động quản lí nhà nước xã hội chủ nghĩa, nên phải coi trọng tập trung dân chủ nguyên tắc tổng quát, nguyên tắc đạo có tầm quan trọng cấu tổ chức hoạt động quản lí Có thể xem ngun tắc chi phối nguyên tắc khác, nguyên tắc ngun tắc, có tác dụng đạo với phương pháp, biện pháp, cơng cụ quản lí khác Chính vậy, ngun tắc tập trung - dân chủ có tầm quan trọng ý nghĩa lớn cấu tổ chức hoạt động quản lí hành nhà nước: Chủ nghĩa xã hội sáng tạo, có tổ chức khoa học cao, đầy tính tự giác chủ động, tích cực quần chúng nhân dân Nên áp dụng nguyên tắc tập chung - dân chủ quản lí nhà nước có ý nghĩa đảm bảo cho quần chúng nhân dân có điều kiện tham gia quản lí, kiểm tra, giám sát ngày sâu rộng có hiệu hoạt động, công việc nhà nước Để hệ thống quản lí hành nhà nước có hiệu lực đạt hiệu vấn đề quan trọng hàng đầu phải đảm bảo cho có cấu tổ chức hợp lý, chế hoạt động đồng Và đội ngũ cán có đủ lực thực nhiệm vụ giao Tất điều đạt xác định nguyên tắc làm sở cho tổ chức hoạt động quản lí hành nhà nước Vì vậy, xuất phát từ thực tiễn đời sống quản lí hành nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ mang ý nghĩa lớn việc đảm bảo hiệu lực quản lí Do hoạt động nguyên tắc tập trung sở phát huy tính dân chủ, cơng việc quản lí hành nhà nước đạt hiệu quản lí to lớn sở nguyên tắc này, quan quản lí hành từ trung ương đến địa phương kết hợp cách hài hòa, tập trung quyền lực sở phân công công việc cách hợp lí, phục tùng trên, tơn trọng giúp hồn thành tốt cơng việc giao Hạn chế việc lấn quyền, làm thay việc, quản lí chồng chéo cấp ngành, để công việc quản lí hành nhà nước đạt hiêu cao Chỉ có áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ cấu tổ chức hoạt động quản lí hành nhà nước chế độ nhà nước thực phát triển thành chế độ dân chủ Từ mục đích, chất nhà nước ta đảm bảo quyền lực lợi ích nhân dân lao động nguyên tắc tập trung – dân chủ phát huy tính dân chủ Với nguyên tắc này, tính dân chủ đời sống pháp lí nói chung đời sống quản lí hành nói riêng phát huy cách rộng rãi “Dân chủ” hiểu cách tổng quan “dân làm chủ dân chủ” Trên sở tập trung quyền lực, tính dân chủ đề cao Trong quản lý hành nhà nước kết hợp phụ thuộc mang tính chất hai chiều trung ương với cấp sở tạo điều kiện cho cấp sở hoạt động có hiệu đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo cơng tác quản lí góp phần vững mạnh cho máy quản lí nhà nước Ngoài ra, nguyên tắc tập trung dân chủ làm cho cấu tổ chức hoạt động quản lí hành nhà nước có hiệu thực tế, đặc biệt phát huy tác dụng thời kỳ triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, văn hóa, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 2:Thực trạng số giải pháp thân a Thực trạng • Những thành tựu Đứng trước phát triển đất nước nay, thấy trước hết trung ương, có nhìn nhận tiến nội dung yêu cầu guyên tắc tập trung- dân chủ cấu tổ chức tổ chức hoạt động máy nhà nước Cũng dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy, vận động dân chủ hóa nước ta nhiều lĩnh vực quản lý diễn xu hướng lành mạnh chủ yếu có bước đổi Những nội dung yêu cầu nguyên tắc tập trung- dân chủ thực trở thành tư tưởng đạo cho trình cải cách máy nhà nước nói chung máy hành nói riêng, thu thành tựu quan trọng xã hội Được thể rõ quản lí nhà nước chuyển từ quản lí trực tiếp, chủ yếu mệnh lệnh hành sang quản lí vĩ mơ, gián tiếp sách, pháp luật phạm vi tồn xã hội;bắt đầu từ Chính phủ bước chuyển sang quản lý vĩ mô thông qua xây dựng ban hành chế, sách, thể chế, đồng thời tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực thể chế, phân cấp mạnh cho quyền địa phương vấn đề tổ chức thực Đặt biệt ta thấy bước chuyển nội dung yêu cầu tập trung dân chủ quản lí nhà nước có bước đổi chất không chuyển từ chỗ đề cao tập trung, tập trung chủ yếu, định, chí tuyệt đối, sang bước dân chủ hóa mặt đời sống kinh tế, xã hội, xem trọng phát huy dân chủ, mà quan trọng dần hình thành nhận thức tập trung, dân chủ mối quan hệ tập trung dân chủ Ngoài ra, cấu tổ chức hoạt động quản lí nhà nước đổi lên bước đáng kể, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lí kinh tế - xã hội điều kiện kinh tế thị trường, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, trừ tệ nạn xã hội để tiếp tục pháp huy dân chủ, xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhà nước pháp quyền • Những khuyết điểm, yếu Bên cạnh thành tựu đạt nhiều khuyết điểm, yếu sau: - Tính yếu tập trung lẫn dân chủ như, tập trung chưa thoát khỏi bệnh tập trung quan liêu, kể độc đoán chuyên quyền Dân chủ chưa khỏi biểu dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ làm biến dạng thành tự hỗn loạn, vơ phủ, điều không diễn mội nơi, lúc, song cá biệt Cung như, tư tưởng tập trung quan liêu bao cấp cán bộ, cơng chức nặng nề, cấp quyền địa phương Cán bộ, công chức, kể thủ trưởng quan, đơn vị phổ biến tình trạng thụ động ngồi chờ đạo cấp triển khai cơng việc quản lý, thiếu tính chủ động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Tệ tham nhũng quan liêu lan tràn hiệu đấu tranh khắc phục thấp Do đó, làm cho máy trì trệ - Tập trung dân chủ quan hệ quyền, thủ trưởng quan cấp với thủ trưởng quan cấp không rõ ràng, yếu tố tập trung không bảo đảm làm cho trật tự kỉ cương hành lỏng lẻo, khơng thống nhất, khơng thơng suốt, nhiều phòng ban tồn khơng cần thiết làm cho hoạt động máy hành trở nên rườm rà chồng chéo - Chế độ thủ trưởng chưa thực tốt Việc nhiều người phó làm quyền lực thủ trưởng bị phân tán, không rõ trách nhiệm, chí làm chồng chéo, trùng lặp, đùn đẩy công việc đạo, điều hành máy hành - Giữa tập thể cá nhân chưa phân định rõ chức nhiệm vụ quyền hạn chưa đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân đạo điều hành Mặt khác khơng phân định cá nhân thường dùng ô tập thể để trốn tránh trách nhiệm, dùng tập thể để hợp thức hóa định cá nhân - Việc phân định trách nhiệm, chức năng, thẩm quyền bộ, ngành nhiều chồng chéo, có trường hợp chưa thật rõ ràng; ngành đùn đẩy cho nhiều cơng việc Ngồi ra, đội ngũ cán bộ, cơng chức nhà nước có tiến trưởng thành chế quản lí nhung chưa ngang tầm với nhiệm vụ b:Giải pháp Xuất phát từ thực trạng khuyết điểm, yếu em xin đưa số giải pháp sau - Tiếp tục đổi hệ thống cấu tổ chức hoạt động quản lí hành nhà nước theo yêu cầu dân chủ hóa Đặc biệt phải bảo đảm tính chất đồng tập trung dân chủ Không đơn kết hợp đồng bộ, tập trung dân chủ mà phải đảm bảo thực chế độ thủ trưởng quản lý, điều hành mà biểu tập trung quản lý Dân chủ phải đồng phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ phải liền với quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm, phải trao đầy đủ, trao mức quyền hạn điều kiện bảo đảm để tự chủ, tự chịu trách nhiệm phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phân công, phân cấp - Cần phân định rõ ràng rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập thể cá nhân để phân định trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân sở thống chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ để từ tạo tiền đề cho việc xác định trách nhiệm tập thể cá nhân, bảo đảm thống nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm -Tiếp tục đổi mạnh mẽ chế độ làm việc mối quan hệ công tác Chính phủ Thủ tướng Chính phủ sở phân biệt rõ tính chất, vị trí, vai trò phương thức hoạt động hai thiết chế trung tâm cao hệ thống hành nhà nước - Quy định mang tính nguyên tắc trách nhiệm quan, thủ trưởng quan hành cấp phải tơn trọng ý kiến yêu cầu quan cấp dưới, không can thiệp vào cơng việc cấp Từ tìm tòi nghiên 10 cứu, đổi cơ chế quản lý, điều hành quyền địa phương Tăng cường thẩm quyền trách nhiệm cảu Hội đồng nhân dân, bước khẩn trương hình thành chế đạo điều hành hành chế độ thủ trưởng thay cho chế độ Ủy ban nhân dân - Thực nghiêm túc việc tham gia phiên họp Chính phủ thành viên Chính phủ Phiên họp Chính phủ cần đề cao phê bình tự phê bình Tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần có hình thức kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc để có kết luận rõ, cụ thể trách nhiệm tập thể cá nhân, tăng cường phiên họp tập thể - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp chuyên môn hóa, thành thạo nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có thái độ tận tụy khả sáng tạo nhiệm vụ giao phó, nghiêm kỷ luật, quy chế công chức thi hành công vụ, gương mẫu quan hệ ứng sử với nhân dân theo chuẩn mực văn hóa pháp luật văn hóa dân chủ Cũng tích cực đấu tranh loại trừ tệ nạn quan liêu, tham nhũng khỏi cấu tổ chức hoạt động quản lí hành nhà nước - Một vấn đề quan trọng phải tìm tỷ lệ hợp lí kết hợp dân chủ tập trung tưng quan để đảm bảo tính thực tiễn, mang lại hiệu cao tổ chức hoạt động quan lí hành nhà nước C: KẾT THÚC VẤN ĐỀ Qua phân tích ta thấy vai trò, ý nghĩa nguyên tắc tập trung dân chủ hoạt động quản lý hành nhà nước nguyên tắc quan trọng cần thiết, trình tổ chức hoạt động máy nhà nước nói chung, có quan hành nhà nước Nguyên tắc tập trung – dân chủ góp phần bảo đảm kết hợp lợi ích chung nhà nước với lợi ích địa phương, góp phần bảo đảm cho phát triển xã hội ngày tiến giàu đẹp 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO “Giáo trình luật hành Việt Nam”, Trường Đại học luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân – Hà Nội – 2008 PGS.TS Nguyễn Cửu Việt (chủ biên) – “Giáo trình luật hành Việt Nam” – NXB Đại học quốc gia Hà Nội – 2005 PTS Nguyễn Tiến Phồn – “Sự vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ hoạt động quản lí nhà nước” – NXB Khoa học xã hội – Hà Nội – 1996 PGS.TS Thái Vĩnh Thắng – TS.Vũ Hồng Anh (chủ biên) – Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam – NXB Công an nhân dân – Hà Nội – 2007 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 – NXB Tư pháp http://www.luatvietnam.com.vn http://www.vietlaw.gov.vn 12 ... hiệu thực tiễn quản lý hành nhà nước điều cần thiết Chính em xin sâu vào “ phân tích nguyên tắc tập trung – dân chủ ý nghĩa nguyên tắc hành nhà nước Việt Nam nay.” Em xin chân thành cảm ơn thầy cô... đồng nhân dân quan khác Nhà nước tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ Nguyên tắc bao hàm kết hợp hài hòa tập trung dân chủ, nghĩa vừa đảm bảo lãnh đạo tập trung sở dân chủ vừa bảo... lí hành nhà nước, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nước ta hiên II Nguyên tắc tập trung – dân chủ hoạt động quản lý nhà nước 1.Khái niệm: Trước ta hiểu khái niệm nguyên tắc tập trung dân chủ,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài học kỳ luật hành chính 8d đề tài phân tích nguyên tắc tập trung – dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong hành chính nhà nước việt nam , bài học kỳ luật hành chính 8d đề tài phân tích nguyên tắc tập trung – dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong hành chính nhà nước việt nam

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay