LUẬT HÀNG HảI QUỐC tế

27 14 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 11:06

Ngày 07122007 tàu chở dầu Hồng Kong HEBEI SPIRIT đã đâm phải một sà lan ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của Hàn Quốc ( ở địa điểm 8km ngoài khơi bờ biển vùng Mallipo ,cách Seoul Khoảng 90km về phía tây nam ) khiến hơn 10.000 tấn dầu bị tràn ra biển. Bằng kiến thức đã học Anh ,chị hãy :1,Xác định cơ sở pháp lý đối với bồi thường thiệt hại 2,Xác định các thiệt hại và mức bồi thường 3,Nêu quy trình đòi bồi thường LUẬT HÀNG HẢI QUỐC TẾ Đề Ngày 07/12/2007 tàu chở dầu Hồng Kong HEBEI SPIRIT đâm phải sà lan ngồi khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc ( địa điểm 8km khơi bờ biển vùng Mallipo ,cách Seoul Khoảng 90km phía tây nam ) khiến 10.000 dầu bị tràn biển Bằng kiến thức học Anh ,chị : 1,Xác định sở pháp lý bồi thường thiệt hại 2,Xác định thiệt hại mức bồi thường 3,Nêu quy trình đòi bồi thường NỘI DUNG CHÍNH Chương I: Quy định pháp luật quốc tế, nước liên quan giải vụ việc thực tiễn giải vụ việc Chương II: Liên với Việt Nam Chương III: Đánh giá quy định pháp luật học kinh nghiệm cho Việt Nam Chương I: Quy định pháp luật quốc tế, nước liên quan giải vụ việc thực tiễn giải vụ việc 1.1 • Quy định pháp luật quốc tế giải vụ việc 1.2 • Quy định pháp luật nước có liên quan 1.3 • Q trình giải vụ việc thực tế 1.1 Quy định pháp luật quốc tế giải vụ việc -Công ước Luật biển Liên Hợp Quốc năm 1982, phần XII - Các điều ước trách nhiệm pháp lý bồi thường Trong phải kể đến : -Cơng ước Quốc tế Trách nhiệm Dân thiệt hại từ ô nhiễm dầu (CLC 1969) - Công ước giới hạn trách nhiệm khiếu nại hàng hải (LLMC 1976) - Công ước Thành lập Qũy Quốc tế Bồi thường thiệt hại từ Ô nhiễm dầu (FUND 1971) - Công ước Quốc tế trách nhiệm pháp lý Bồi thường thiệt hại liên quan tới việc vận chuyển chất độc hại đường biển (HNS1996) - Công ước Quốc tế trách nhiệm dân thiệt hại từ ô nhiễm dầu hầm chứa nhiên liệu gây (BUNKERS 2001 ) … Ngoài hai sở pháp lý trên, bồi thường theo hai sở là: - Công ước Quốc tế trách nhiệm dân thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu (BUNKERS 2001 ) - Công ước trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến vận chuyển chất độc hại nguy hiểm đường biển 1996 ( HNS 1996) 1.1.2 Xác định thiệt hại, mức bồi thường Thiệt hại tài sản a,Xác định thiệt hại Việc sử dụng chuyên gia tư vấn Các biện pháp làm phòng ngừa Thiệt hại kinh tế Thiệt hại môi trường b,Mức bồi thường Công ước trách nhiệm dân 1992 Chủ tàu phải chịu trách nhiệm thiệt hại ô nhiễm gây từ việc thoát dầu xả dầu từ tàu biển nguyên nhân cố X  Đối với tàu từ 5.000 GT trọng tải trở xuống 4.510.000 quyền rút tiền đặc biệt (7 triệu USD); Từ ngày 01/11/2003 tăng lên 50.37%; Công ước trách nhiệm dân 1992 quy định chủ tàu đăng ký quốc gia thành viên tham gia chuyên trở 2.000 dầu theo hàng rời bắt buộc phải mua bảo hiểm bảo đảm tài  Đối với tàu có trọng tải từ 5.000 GT đến 140.000 GT đơn vị trọng tải gia tăng tính 631 đơn vị tính tốn cộng thêm vào khoản tiền quy định tàu từ 5.000 GT trọng tải trở xuống (976 USD); Tuy nhiên, trường hợp tổng cộng khoản tính gộp khơng vượt q 89.770.000 đơn vị tính tốn (139 triệu USD) Tuy nhiên, chủ tàu không bị ràng buộc trách nhiệm thiệt hại ô nhiễm chứng minh thiệt hại là: (1) Do hậu chiến tranh, hành động thù địch, nội chiến, bạo động tượng thiên nhiên bất thường, khơng tránh khỏi khơng cưỡng lại (2) Hồn tồn hành động khơng hành động cố ý từ bên thứ ba gây thiệt hại (3) Hoàn toàn bất cẩn hành động sai Chính phủ quan chuyên trách bảo dưỡng đèn hiệu thiết bị trợ giúp hàng hải gây thực chức Cơng ước quỹ 1992 quy định khơng vượt q 135 triệu đơn vị tính tốn (209 triệu USD), bao gồm tổng số thực trả chủ tàu (hoặc người bảo hiểm) theo Công ước trách nhiệm dân 1992 Nghị định thư năm 2003 quy định số tiền bồi thường mà Quỹ bổ sung chi trả theo qui định thiệt hại nhiễm 750 triệu đơn vị tính tốn (1.159,8 triệu USD), bao gồm tổng số thực trả chủ tàu (hoặc người bảo hiểm) Theo Công ước trách nhiệm dân năm 1992 mức giới hạn trách nhiệm pháp lý 203 triệu đơn vị tính tốn (313.9 triệu USD) 1.1.3 Quy trình đòi bồi thường thiệt hại cơng ước • a, Cơng ước quốc tế trách nhiệm dân thiệt hại nhiễm dầu 1992 (CLC 1992) • b,Cơng ước quốc tế thiết lập Quỹ quốc tế để bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu 1992 (FUND 1992) Nội dung chủ yếu quy trình đòi bồi thường thiệt hại quy định sau: Quá trình Thu thâp chưng cư Quá trình Đánh giá thiêt hại Q trình Khiếu kiện đòi BTTH Q trình 1: Thu thâp chưng cư (1)Chủ thể tiến hành cảnh sát hàng hải Tổ chưc ngăn ngừa ô nhiễm biển Hàn Quốc (nay Tổng công ty quản lý môi trường biển) Hiệp hội ưng phó nhiễm biển Hàn Quốc Chính phủ Hàn Quốc thành lập trụ sở sách quản chế tai nạn Trung ương - Nhóm hỗ trợ trường thuộc trụ sở quản chế tai nạn Trung ương thành lập, bao gồm; Viện Khoa học Thủy sản, Trung tâm kêu gọi nhân dân, phòng cảnh sát biển, nhóm thủy sản, nhóm hỗ trợ… - kiểm soát ngăn chặn cố xảy -ngăn chặn thiệt hại (2) Trình tự, thủ tục tiến hành: Các biện pháp ban đầu Hiệp hội ngăn chặn ô nhiễm biển Hàn Quốc tịch biên tàu Cơ quan có thẩm quyền hoạt động Thu thập chưng cư thiệt hại Hàn Quốc Bộ Hải dương Đất đai xem xét tính cân vùng, trường nơi xảy cố, khu vực bị ảnh hưởng Hoạt động Trung tâm Hebei Spirit Cơ quan đánh giá chi trả thiệt hại theo tổ chưc quốc tế: Quá trình 2: Đánh giá thiêt hại • Đánh giá thiệt hại lĩnh vực thủy sản • Trưởng văn phòng đại diện Quỹ quốc tế có quyền phủ chi trả, duyệt yêu cầu bồi thường • Trong lĩnh vực du lịch ngành nghề khác =  Trung tâm Thẩm định Hyup sung  Trung tâm thẩm định hàng hải Hàn Quốc (KOMOS)  Nếu người nộp đơn yêu cầu đồng ý với kết  Nếu người làm đơn yêu cầu không đồng ý với kết  Thủ tục đánh giá điều tra lượng thiệt hại có hiệu lực lĩnh vực thủy sản  Nhưng lĩnh vực du lịch quan điều tra quan thẩm định quan khác tiến hành công ty L&R, chuyên cố vấn lĩnh vực giải trí, du lịch Anh Định giá lại: Theo điều Luật thủ tục giới hạn số 9833, trường hợp người quản lý việc điều tra phản đối số tiền bồi thường đưa thủ tục định giá lại tiến hành Q trình 3: Khiếu kiện đòi BTTH (1) Thời hiệu (2) Thẩm quyền năm kể từ ngày xảy cố - đưa tố tụng yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại tòa án trung ương Seoul có quyền lựa chọn tòa án có thẩm quyền (3) Đăng ký mở thủ tục giới hạn trách nhiệm (4) Quyết định Tòa án giới hạn trách nhiệm chủ tàu: Theo mục Luật thủ tục giới hạn trách nhiệm - Giới hạn trách nhiệm chủ tàu Hebei Spirit 89 triệu 770 nghìn SDR + 6% tiền giới hạn lãi suất cộng thêm tính từ bắt đầu báo cáo (theo quy định điều 11 liên quan tới thủ tục giới hạn trách nhiệm chủ tàu) - Giới hạn trách nhiệm Mã Thương mại tập đồn cơng nghiệp nặng Samsung: tổng số tiền của: tàu kéo chính; tàu kéo phụ; xà lan 83.000 SDR xà lan cẩu 2.058.776 SDR Chương II: Liên với Việt Nam 2.1 Những cơng ước có liên quan đến vụ việc mà Việt Nam tham gia chưa tham gia a,Những cơng ước liên quan đến tình mà Việt Nam tham gia b,Những công ước liên quan đến tình mà Việt Nam chưa tham gia Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL 73/78) Công ước trách nhiệm dân tổn thất ô nhiễm biển dầu năm 1969 (CLC 1969), - Công ước quốc tế thiết lập quỹ quốc tế đền bù tổn thất ô nhiễm biển dầu (FUND 1992), - Công ước quốc tế sẵn sàng ưng phó hợp tác việc xử lý ô nhiễm dầu năm 1990 (OPRC) - Công ước ngăn ngừa ô nhiễm biển chất thải vật liệu khác (London 1972) - Cơng ước can thiệp ngồi biển trường hợp cố ô nhiễm dầu năm 1969 Nghị định thư liên quan đến việc can thiệp biển trường hợp ô nhiễm chất khác dầu năm 1973 (Công ước can thiệp) - Công ước trách nhiệm bồi thường thiệt hại gắn liền với việc vận chuyển đường biển chất nguy hiểm độc hại 1996 (HNS) - Cơng ước quốc tế trách nhiệm hình thiệt hại ô nhiễm dầu, 1969 - Công ước quốc tế liên quan tới can thiệp vào biểu vĩ độ cao trường hợp thiệt hại ô nhiễm dầu, 1969 Khi tham gia cơng ước quốc tế Việt Nam có lợi thế: Thứ nhất, Khi trở thành thành viên công ước FUND 1992 việc mà tàu chở dầu quốc gia khác dù có thành viên công ước hay không, cần gây ô nhiễm vùng biển nước ta nước ta có quyền khiếu nại đòi u cầu bồi thường từ IOPC 1992 Thứ hai, Các định, án có hiệu lực tòa án có thẩm quyền Việt Nam bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu quốc gia thành viên khác đương nhiên công nhận Thứ ba, Khi tham gia công ước Việt Nam chắn nhận giúp đỡ nhiều mặt từ nước phát triển giúp đỡ kinh tế, khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm việc bảo vệ mơi trường biển… Ngồi ra, Việt Nam hưởng quyền lợi cụ thể ghi nhận công ước quốc tế bảo vệ môi trường biển mà Việt Nam thành viên Thứ tư, Là thành viên công ước, Việt Nam phải đưa sách quan trọng lĩnh vực bảo vệ môi trường biển; phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung hồn thiện văn pháp luật khơng lĩnh vực bảo vệ môi trường biển mà nhiều lĩnh vực khác phù hợp với cam kết quốc tế Qua đó, góp phần vào phát triển tiến hệ thống pháp luật Việt Nam Thứ năm, việc thực tốt nghĩa vụ cam kết quốc tế mà công ước quốc tế xác định giúp tạo uy tín cho Việt Nam, tạo niềm tin bạn bè quốc tế Từ đó, nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế 2.2 Giải vụ việc xảy Việt Nam Giả sử trường hợp tàu Việt Nam gây cố tràn dầu bở biển thuộc lãnh thổ nước khác xử lý theo: • Cơng ước trách nhiệm dân năm 1992: chủ tàu phải chịu trách nhiệm pháp lý thiệt hại ô nhiễm dàu thiệt hại xảy lỗi chủ tàu vào lúc xảy vào lúc biến cố dầu xảy cố bao gồm loạt biến cố, chủ tàu phải chịu trách nhiệm thiệt hại nhiễm gây từ việc dầu xả dầu từ tàu biển nguyên nhân cố • Bảo hiểm bắt buộc chi trả bồi thường thiệt hại từ cố tràn dầu Tuy nhiên Việt Nam chưa tham gia cơng ước Fund 1992 Nghị định bổ sung Công ước quỹ 2003 nên quỹ không chi trả bồi thường cho vấn đề Dẫn đến việc bồi thường thiệt hại không đảm bảo Vấn đề bồi thường theo luật hàng hải Việt Nam Chương III: Đánh giá quy định pháp luật học kinh nghiệm cho Việt Nam 3.1 Đánh giá quy định pháp luật 3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 3.1 Đánh giá quy định pháp luật Xem xét trình giải vụ việc thực tế tình với lập luật giải theo lý thuyết ta thấy quy trình giải bồi thường thiệt hại nhiễm dầu Hàn Quốc hồn tồn theo quy trình CLC 1992 FUND 1992 - Ban hành Luật đặc biệt • Hiện trình giải khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại khắc phục cố hoàn tất thấy cố tràn dầu nghiêm trọng mang đến hệ luỵ nguy hiểm đến mơi trường sinh thái kéo dài nhiều năm Vì Chính phủ Hàn Quốc chủ thể có liên quan cần tích cực thực biện pháp khắc phục cải tạo thực trạng môi trường cách triệt để đảm bảo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng - Luật đặc biệt: trước nhận chi trả tiền khắc phục, bồi thường thiệt hại từ Quỹ quốc tế tổ chức khác,người gửi đơn yêu cầu nhận trợ cấp từ quyền địa phương phủ phạm vi số tiền thiệt hại đánh giá từ Quỹ quốc tế Trong trường hợp này, quốc gia quyền địa trả tiền trợ cấp dùng quyền yêu cầu khắc phục bồi thường thiệt hại người nộp đơn yêu cầu Đây biện pháp hành động nhanh nhạy hợp lý Chính phủ Hàn Quốc cố ô nhiễm dầu 3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam  Nước ta nên tiến hành xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu phù hợp với hoàn cảnh điều kiện nước ta  Việt Nam cần tiến hành xây dựng đạo luật chuyên biệt để điều chỉnh vấn đề ô nhiễm dầu để quy định cụ thể rõ ràng chủ thể gây nhiễm, để họ dễ dàng thực trách nhiệm mình; cần quy định rõ thẩm quyền xét xử, quy trình, thủ tục đòi bồi thường; quy định cách thưc đánh giá thiệt hại, lượng giá thiệt hại,  Việt Nam cần xây dựng chiến lược kế hoạch tổng thể quốc gia phòng chống, khắc phục xử lý cố tràn dầu biển, quy định rõ chưc năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chưc cá nhân liên quan xảy tràn dầu; ban hành quy định quy trình, thủ tục giải bồi thường thiệt hại  Việt Nam cần nghiên cưu để tham gia điều ước quốc tế quan trọng khác ô nhiễm dầu như: Cơng ước Sẵn sàng ưng phó hợp tác chống ô nhiễm dầu (OPRC 1990); Công ước thành lập quỹ đền bù thiệt hại dầu năm 1992 Công ước Quỹ năm 1992; Công ước ngăn ngừa ô nhiễm biển nhấn chìm chất thải chất khác năm 1972 Nghị định thư năm 1996 (Công ước Luôn đôn năm 1072); Công ước trách nhiệm bồi thường thiệt hại gắn liền với việc vận chuyển đường biển chất nguy hiểm độc hại (HNS) …  cần tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho người giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp tham gia ngăn ngừa nhiễm biển dầu • Kết Luận Sự cố tràn dầu tàu Hebei Spirit gây thiệt hại nghiêm Có thể thấy Hàn Quốc linh hoạt ban hành sách khắc phục ban hành luật đặc biệt áp dụng cố dầu nhằm nhanh chóng cải thiện khắc phục cố.Và đồng thời thấy hiệu công ước quốc tế có liên quan xảy cố tràn dầu biển • Hiện pháp luật ,của nước ta có số văn quy định ô nhiễm môi trường , ô nhiễm dầu quy định bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường , ô nhiễm dầu , nhiên văn pháp luật liên quan đến vấn đề bất cập , thiếu thống , nên thường gặp vướng mắc giải , đặc biệt việc quy trách nhiệm nguồn gây ô nhiễm dầu, người chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại Vì đề xuất Việt Nam cần tiến hành xây dựng đạo luật chuyên biệt để điều chỉnh vấn đề ô nhiễm dầu (như Hoa Kỳ, Nhật Bản) để quy định cụ thể rõ ràng chủ thể gây ô nhiễm , để họ dễ dàng thực trách nhiệm mình; cần quy định rõ thẩm quyền xét xử , quy trình , thủ tục đòi bồi thường ; quy định cách thưc đánh giá thiệt hại , lượng thiệt hại, Việt Nam cần xây dựng sách lược kế hoạch tổng thể quốc gia phòng chống, khắc phục xử lý cố tràn dầu biển , quy định rõ chưc năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chưc cá nhân liên quan xảy tràn dầu ; ban hành quy định quy trình, thủ tục giải bồi thường thiệt hại ... 1.1 Quy định pháp luật quốc tế giải vụ việc -Công ước Luật biển Liên Hợp Quốc năm 1982, phần XII - Các điều ước trách nhiệm pháp lý bồi thường Trong phải kể đến : -Cơng ước Quốc tế Trách nhiệm Dân... việc thực tốt nghĩa vụ cam kết quốc tế mà công ước quốc tế xác định giúp tạo uy tín cho Việt Nam, tạo niềm tin bạn bè quốc tế Từ đó, nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế 2.2 Giải vụ việc xảy Việt... luật quốc tế, nước liên quan giải vụ việc thực tiễn giải vụ việc 1.1 • Quy định pháp luật quốc tế giải vụ việc 1.2 • Quy định pháp luật nước có liên quan 1.3 • Q trình giải vụ việc thực tế 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT HÀNG HảI QUỐC tế, LUẬT HÀNG HảI QUỐC tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay