Nghiên cứu sinh trưởng của các gia đình bạch đàn pellita (eucalyptus pellita) trong vườn giống thế hệ hai tại ba vì hà nội

77 0 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 10:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ᄃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI THỊ THẢO NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA CÁC GIA ĐÌNH BẠCH ĐÀN PELLITA (EUCALYPTUS PELLITA) TRONG VƯỜN GIỐNG THẾ HỆ HAI TẠI BA VÌ - HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI THỊ THẢO NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA CÁC GIA ĐÌNH BẠCH ĐÀN PELLITA (EUCALYPTUS PELLITA) TRONG VƯỜN GIỐNG THẾ HỆ HAI TẠI BA VÌ - HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 - QLTNR - N02 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Phạm Thu Hà Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hoàn toàn trung thực khách quan chưa công bố tài liệu khác Nội dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp trí, báo, giáo trình, giảng thầy cơ, trang web theo doanh mục tài liệu tham khảo Nếu có sai xót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Xác nhận GVHD Người viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết (Ký, ghi rõ họ tên) trước hội đồng khoa học (Ký, ghi rõ họ tên) ThS Phạm Thu Hà Vi Thị Thảo XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Sau tháng triển khai thu thập xử lý số liệu đến khóa luận tốt nghiệp hoàn thành Đây kết q trình nghiên cứu học hỏi khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cơ, gia đình bạn bè đồng nghiệp Qua trang viết cho bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất người quan tâm, giúp đỡ thời gian vừa qua Để có kết này, trước hết cho tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới ThS Phạm Thu Hà người hướng dẫn, dành nhiều thời gian, công sức tận tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn ThS Trần Đức Vượng, KS Phan Văn Chỉnh tập thể cán Trung tâm thực nghiệm chuyển giao giống rừng - Viện Nghiên cứu giống Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, đơn vị trực tiếp hỗ trợ nhân lực, vật liệu giống, trường nghiên cứu đóng góp ý kiến quý báu cho khóa luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô giáo tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa luận, cám ơn động viên, giúp đỡ gia đình bạn bè đồng nghiệp quan tâm tơi q trình thực khóa luận Trong q trình thực đề tài, cố gắng mình, học hỏi thầy bạn bè, trình độ hạn chế, thời gian có hạn nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận ý kiến đóng góp Q thầy giáo toàn thể bạn bè xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp để khóa luận hồn thiện Tôi xin cam đoan số liệu khóa luận hồn tồn trung thực khơng chép tác giả Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Vi Thị Thảo DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Đặc điểm đất đai khu vực nghiên cứu .13 Bảng 2.2 Đặc điểm khí hậu khu vực nghiên cứu 14 Bảng 4.1 Tỉ lệ sống gia đình Bạch đàn Pellita khảo nghiệm Ba Vì 23 Bảng 4.2 Sinh trưởng đường kính, chiều cao vút thể tích thân gia đình Bạch đàn Pellita 24 Bảng 4.3 Chất lượng thân gia đình Bạch đàn Pellita 28 Bảng 4.4 Chọn lọc 20 trội có độ vượt thể tích lớn vườn giống thệ .32 Bảng 4.5 Sinh trưởng 15 cá thể tốt 15 gia đình ưu tú .34 Bảng 4.6 Các gia đình Bạch đàn Pellita sinh trưởng mức trung bình để lại vườn giống hệ 37 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Vườn giống hệ Bạch đàn Pellita .16 Hình 3.2 Thu thập số liệu vườn giống hệ Bạch đàn pellita 18 Hình 4.1 Cây trội tiêu biểu vườn giống hệ Bạch đàn Pellita 31 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Giải nghĩa D1.3 Đường kính thân vị trí 1.3 m so với mặt đất Đtt Độ thẳng thân Hvn Chiều cao vút Icl Hệ số tổng hợp tiêu chất lượng thân IND Indonesia NT Northern Territory PNG Papua New Guinea Sig Xác xuất F (Fisher) tính tốn Sk Sức khỏe QLD Queensland THA Thái Lan V Thể tích thân V% Hệ số biến động VG1 Vườn giống hệ VG2 Vườn giống hệ TBVG Trung bình vườn giống XHST Xếp hạng sinh trưởng 35 52 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 29/1 CG1916 18199 Serisa PNG 36 53 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 29/2 CG1916 18199 Serisa PNG 37 54 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 30/7 CG1918 18199 Serisa PNG 38 55 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 36/3 CG1924 18199 Serisa PNG 39 56 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 37/1 BVG2192 18199 Serisa PNG 40 57 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 38/3 BVG2193 18199 Serisa PNG 41 58 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 39/9 BVG2194 18199 Serisa PNG 42 59 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 40/10 BVG2195 18199 Serisa PNG 43 60 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 41/1 BVG2196 18199 Serisa PNG 44 61 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 42/10 BVG2197 18199 Serisa PNG 45 62 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 46/8 BVG2202 18199 Serisa PNG 46 63 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 47/3 BVG2205 18199 Serisa PNG 47 64 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 49/8 BVG2207 18199 Serisa PNG 48 65 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 50/3 BVG2688 18955 Serisa PNG 49 66 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 54/10 BVG2692 18955 Serisa PNG 50 67 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 56/5 BVG2694 18955 Serisa PNG 51 68 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 57/4 DL1248 19206 Kiriwo PNG 52 69 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 59/10 DL1258 19206 Kiriwo PNG 53 70 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 60/6 DL1260 19206 Kiriwo PNG 54 71 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 61/5 DL1262 19206 Kiriwo PNG 55 72 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 62/1 DL1264 19206 Kiriwo PNG 56 73 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 66/3 DB22 19207 Goe PNG 57 74 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 67/8 DB25 19207 Goe PNG 58 75 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 70/3 T2 19616 SSO atherton irian fy QLD 59 76 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 70/6 T2 19616 SSO atherton irian fy QLD 60 77 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 71/4 T21 19616 SSO atherton irian fy QLD 61 78 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 71/8 T21 19616 SSO atherton irian fy QLD 62 79 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 72/6 T22 19616 SSO atherton irian fy QLD 63 80 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 72/8 T22 19616 SSO atherton irian fy QLD 64 81 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 73/7 T24 19616 SSO atherton irian fy QLD 65 82 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 74/5 T3 19616 SSO atherton irian fy QLD 66 83 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 74/9 T3 19616 SSO atherton irian fy QLD 67 84 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 76/1 T14 19673 SSO cardwwell QLD 68 85 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 76/7 T14 19673 SSO cardwwell QLD 69 86 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 75/8 T5 19616 SSO atherton irian fy QLD 70 87 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 79/2 T3 19673 SSO cardwwell QLD 71 88 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 79/7 T3 19673 SSO cardwwell QLD 72 89 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 80/2 T33 19673 SSO cardwwell QLD 73 90 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 81/10 T33 19673 SSO cardwwell QLD 74 91 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 81/9 T33 19673 SSO cardwwell QLD 75 92 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 83/1 T37 19673 SSO cardwwell QLD 76 93 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 83/3 T37 19673 SSO cardwwell QLD 77 94 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 84/7 T37 19673 SSO cardwwell QLD 78 95 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 85/3 T39 19673 SSO cardwwell QLD 79 96 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 85/4 T39 19673 SSO cardwwell QLD 80 97 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 87/3 T43 19673 SSO cardwwell QLD 81 98 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 87/5 T43 19673 SSO cardwwell QLD 82 99 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 88/1 T43 19673 SSO cardwwell QLD 83 100 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 88/5 T43 19673 SSO cardwwell QLD 84 101 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 90/3 R1P23T1 19718 SSO melviliei PNGIND NT 85 102 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 90/4 R1P23T1 19718 SSO melviliei PNGIND NT 86 103 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 91/4 R1P39T20 19718 SSO melviliei PNGIND NT 87 104 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 91/5 R1P39T20 19718 SSO melviliei PNGIND NT 88 105 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 92/2 R1P40T43 19718 SSO melviliei PNGIND NT 89 106 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 93/1 R2P32T24 19718 SSO melviliei PNGIND NT 90 107 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 93/5 R2P32T24 19718 SSO melviliei PNGIND NT 91 108 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 95/1 R3P14T11 19718 SSO melviliei PNGIND NT 92 109 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 95/2 R3P14T11 19718 SSO melviliei PNGIND NT 93 110 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 96/3 R3P15T43 19718 SSO melviliei PNGIND NT 94 111 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 96/4 R3P15T43 19718 SSO melviliei PNGIND NT 95 112 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 97/1 R3P2T36 19718 SSO melviliei PNGIND NT 96 113 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 97/4 R3P2T36 19718 SSO melviliei PNGIND NT 97 114 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 98/1 R3P7T7 19718 SSO melviliei PNGIND NT 98 115 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 98/4 R3P7T7 19718 SSO melviliei PNGIND NT 99 116 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 100/4 R4P25T11 19718 SSO melviliei PNGIND NT 100 117 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 100/5 R4P25T11 19718 SSO melviliei PNGIND NT 101 118 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 102/2 R4P39T2 19718 SSO melviliei PNGIND NT 102 119 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 102/3 R4P39T2 19718 SSO melviliei PNGIND NT 103 120 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 104/3 BB03 Cây mẹ chọn Bầu Bàng 104 121 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 104/7 BB03 Cây mẹ chọn Bầu Bàng 105 122 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 105/2 BB04 Cây mẹ chọn Bầu Bàng 106 123 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 105/4 BB04 Cây mẹ chọn Bầu Bàng 107 124 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 108/1 BB10 Cây mẹ chọn Bầu Bàng 108 125 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 108/3 BB10 Cây mẹ chọn Bầu Bàng 109 126 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 109/2 BB15 Cây mẹ chọn Bầu Bàng 110 127 00307 EP-1st SSO Bầu Bàng 109/4 BB15 Cây mẹ chọn Bầu Bàng Phụ biểu 02: Kết kiểm tra tỉ lệ sống gia đình Bạch đàn Pellita khảo nghiệm Ba Vì - Hà Nội Chi - Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 1.883E2a 109 Likelihood Ratio 202.685 109 Linear-by-Linear Association 2.106 0.147 N of Valid Cases 2640 a 110 cells (50.0%) have expected count less than The minimum expected count is 4.71 Phụ biểu 03: Kết phân tích phương sai tiêu sinh trưởng chất lượng thân gia đình Bạch đàn pellita khảo nghiệm Ba Vì Hà Nội ANOVA Sum of Squares df Mean Square 1029.411 109 9.444 7263.525 2012 3.610 Total 8292.936 2121 Between Groups 1974.239 109 18.112 11437.565 2012 5.685 13411.804 2121 98.990 109 908 881.350 2012 438 Total 980.339 2121 Between Groups 409.105 109 3.753 4284.392 2011 2.130 4693.496 2120 Between Groups D1.3 Within Groups Hvn Within Groups Total Between Groups Dtt Within Groups Sk Within Groups Total F Sig 2.616 000 3.186 000 2.073 000 1.762 000 Phụ biểu 04: Các tốt gia đình sinh trưởng mức trung bình Độ STT Lặp Vị trí trồng GĐ D1,3 Hvn V (cm) (m) (dm3) Độ vượt thể STT Lặp tích Vị trí trồng GĐ D1,3 Hvn V (cm) (m) (dm3) (lần) vượt thể tích (lần) 60 14 16,5 126,93 5,53 133 60 8,5 13 36,87 1,61 92 13,2 16 109,42 4,77 134 113 8,5 13 36,87 1,61 42 12,2 14,5 84,71 3,69 135 11,5 36,56 1,59 66 11 15,5 73,61 3,21 136 1 13 11,5 36,56 1,59 126 11 15 71,24 3,11 137 44 11,5 36,56 1,59 53 10,8 15,5 70,96 3,09 138 117 11,5 36,56 1,59 120 11,5 13,5 70,08 3,05 139 117 11,5 36,56 1,59 93 11 14,5 68,86 3,00 140 70 8,3 13,5 36,5 1,59 84 11 14 66,49 2,90 141 85 8,8 12 36,47 1,59 10 2 84 11 14 66,49 2,90 142 101 8,8 12 36,47 1,59 11 11,3 13 65,15 2,84 143 113 8,4 13 36 1,57 12 1 122 11,3 13 65,15 2,84 144 107 8,7 12 35,65 1,55 13 1 44 10,5 15 64,91 2,83 145 15 8,5 12,5 35,45 1,55 14 1 89 10,5 15 64,91 2,83 146 43 8,5 12,5 35,45 1,55 15 91 10,3 15,5 64,54 2,81 147 14 35,17 1,53 16 111 10,4 15 63,68 2,78 148 43 14 35,17 1,53 17 111 10 16 62,8 2,74 149 66 8,3 13 35,15 1,53 18 85 10,5 14,5 62,75 2,74 150 97 8,6 12 34,84 1,52 19 108 10,8 13,5 61,8 2,69 151 107 8,6 12 34,84 1,52 20 122 10,5 14 60,58 2,64 152 109 8,2 13 34,31 1,50 21 113 10,1 15 60,06 2,62 153 56 8,7 11,5 34,16 1,49 22 84 9,9 15,5 59,63 2,60 154 82 8,7 11,5 34,16 1,49 23 66 11 12,5 59,37 2,59 155 89 8,5 12 34,03 1,48 24 123 10 15 58,88 2,57 156 94 8,5 12 34,03 1,48 25 3 93 10,2 14 57,17 2,49 157 116 8,5 12 34,03 1,48 26 78 10 14,5 56,91 2,48 158 103 8,3 12,5 33,8 1,47 27 93 10 14,5 56,91 2,48 159 120 8,3 12,5 33,8 1,47 28 9,8 15 56,54 2,46 160 56 8,8 11 33,43 1,46 29 123 10,5 13 56,26 2,45 161 8,6 11,5 33,38 1,46 30 1 105 10,2 13,5 55,13 2,40 162 64 8,2 12,5 32,99 1,44 31 10 14 54,95 2,40 163 94 8,2 12,5 32,99 1,44 32 40 10 14 54,95 2,40 164 50 8,7 11 32,68 1,42 33 52 10 14 54,95 2,40 165 42 13 32,66 1,42 34 122 10 14 54,95 2,40 166 1 63 13 32,66 1,42 35 51 9,5 15,5 54,91 2,39 167 100 13 32,66 1,42 36 51 11 11,5 54,62 2,38 168 100 13 32,66 1,42 37 66 9,6 15 54,26 2,37 169 61 8,5 11,5 32,61 1,42 38 81 9,7 14,5 53,55 2,33 170 108 8,5 11,5 32,61 1,42 39 120 9,7 14,5 53,55 2,33 171 119 8,5 11,5 32,61 1,42 40 105 9,5 15 53,13 2,32 172 124 7,7 14 32,58 1,42 41 10 13,5 52,99 2,31 173 107 8,3 12 32,45 1,41 42 63 9,7 14 51,7 2,25 174 107 8,3 12 32,45 1,41 43 56 9,5 14,5 51,36 2,24 175 53 8,1 12,5 32,19 1,40 44 75 9,5 14,5 51,36 2,24 176 63 8,1 12,5 32,19 1,40 45 10 13 51,03 2,22 177 85 8,1 12,5 32,19 1,40 46 51 9,8 13,5 50,89 2,22 178 78 8,4 11,5 31,85 1,39 47 64 10 12,5 49,06 2,14 179 94 7,6 14 31,74 1,38 48 92 9,8 13 49 2,14 180 8,2 12 31,67 1,38 49 55 9,1 15 48,75 2,13 181 53 8,2 12 31,67 1,38 50 84 9,4 14 48,55 2,12 182 98 8,2 12 31,67 1,38 51 1 9,7 13 48,01 2,09 183 14 12,5 31,4 1,37 52 108 9,7 13 48,01 2,09 184 109 12,5 31,4 1,37 53 126 9,7 13 48,01 2,09 185 3 116 12,5 31,4 1,37 54 97 9,5 13,5 47,82 2,08 186 116 12,5 31,4 1,37 55 120 9,5 13,5 47,82 2,08 187 119 12,5 31,4 1,37 56 78 15 47,69 2,08 188 122 12,5 31,4 1,37 57 85 15 47,69 2,08 189 124 12,5 31,4 1,37 58 53 9,3 14 47,53 2,07 190 51 8,3 11,5 31,1 1,36 59 97 9,8 12,5 47,12 2,05 191 63 8,3 11,5 31,1 1,36 60 79 10 12 47,1 2,05 192 114 8,3 11,5 31,1 1,36 61 82 10 12 47,1 2,05 193 8,1 12 30,9 1,35 62 78 9,6 13 47,02 2,05 194 12 30,14 1,31 63 60 14,5 46,1 2,01 195 56 12 30,14 1,31 64 95 14,5 46,1 2,01 196 56 12 30,14 1,31 65 1 95 9,5 13 46,05 2,01 197 77 12 30,14 1,31 66 108 9,5 13 46,05 2,01 198 81 12 30,14 1,31 67 111 9,1 14 45,5 1,98 199 117 12 30,14 1,31 68 1 106 9,8 12 45,23 1,97 200 123 12 30,14 1,31 69 1 94 9,6 12,5 45,22 1,97 201 7,8 12,5 29,85 1,30 70 82 10 11,5 45,14 1,97 202 100 7,5 13,5 29,81 1,30 71 106 10 11,5 45,14 1,97 203 126 8,3 11 29,74 1,30 72 1 124 10 11,5 45,14 1,97 204 117 7,6 13 29,47 1,28 73 98 9,4 13 45,09 1,97 205 101 7,9 12 29,4 1,28 74 9,2 13,5 44,85 1,96 206 125 7,9 12 29,4 1,28 75 50 14 44,51 1,94 207 11,5 28,89 1,26 76 79 14 44,51 1,94 208 40 11,5 28,89 1,26 77 2 95 14 44,51 1,94 209 114 11,5 28,89 1,26 78 8 9,7 12 44,32 1,93 210 63 7,8 12 28,66 1,25 79 1 50 9,5 12,5 44,28 1,93 211 113 7,8 12 28,66 1,25 80 3 106 9,5 12,5 44,28 1,93 212 125 7,8 12 28,66 1,25 81 107 9,5 12,5 44,28 1,93 213 7,6 12,5 28,34 1,24 82 120 9,3 13 44,13 1,92 214 45 7,6 12,5 28,34 1,24 83 123 8,8 14,5 44,07 1,92 215 10 7,4 13 27,94 1,22 84 109 9,1 13,5 43,88 1,91 216 117 7,4 13 27,94 1,22 85 14 9,2 13 43,19 1,88 217 43 7,5 12,5 27,6 1,20 86 45 13,5 42,92 1,87 218 70 7,5 12,5 27,6 1,20 87 75 13,5 42,92 1,87 219 105 7,8 11,5 27,46 1,20 88 79 13,5 42,92 1,87 220 3 60 7,6 12 27,2 1,19 89 82 13,5 42,92 1,87 221 1 55 7,3 13 27,19 1,19 90 116 13,5 42,92 1,87 222 103 6,9 14,5 27,1 1,18 91 100 8,8 14 42,55 1,85 223 60 7,9 11 26,95 1,17 92 111 9,5 12 42,51 1,85 224 92 7,9 11 26,95 1,17 93 77 9,1 13 42,25 1,84 225 52 7,4 12,5 26,87 1,17 94 82 9,1 13 42,25 1,84 226 45 7,7 11,5 26,76 1,17 95 85 8,9 13,5 41,97 1,83 227 64 7,7 11,5 26,76 1,17 96 52 9,2 12,5 41,53 1,81 228 2 75 7,7 11,5 26,76 1,17 97 91 13 41,33 1,80 229 81 7,7 11,5 26,76 1,17 98 97 8,5 14,5 41,12 1,79 230 89 7,5 12 26,49 1,15 99 123 9,5 11,5 40,74 1,78 231 91 7,5 12 26,49 1,15 100 1 126 8,6 14 40,64 1,77 232 124 7,5 12 26,49 1,15 101 42 9,1 12,5 40,63 1,77 233 10 7,3 12,5 26,15 1,14 102 101 9,1 12,5 40,63 1,77 234 119 7,3 12,5 26,15 1,14 103 122 8,3 15 40,56 1,77 235 125 7,3 12,5 26,15 1,14 104 103 8,9 13 40,42 1,76 236 82 7,6 11,5 26,07 1,14 105 52 8,7 13,5 40,11 1,75 237 119 7,6 11,5 26,07 1,14 106 9,2 12 39,87 1,74 238 13 7,1 13 25,72 1,12 107 3 111 9,2 12 39,87 1,74 239 95 7,1 13 25,72 1,12 108 114 9,2 12 39,87 1,74 240 55 7,2 12,5 25,43 1,11 109 12,5 39,74 1,73 241 14 7,5 11,5 25,39 1,11 110 63 12,5 39,74 1,73 242 42 7,5 11,5 25,39 1,11 111 92 12,5 39,74 1,73 243 55 7,5 11,5 25,39 1,11 112 93 12,5 39,74 1,73 244 77 7,5 11,5 25,39 1,11 113 105 12,5 39,74 1,73 245 93 7,5 11,5 25,39 1,11 114 44 8,5 14 39,7 1,73 246 2 117 7,5 11,5 25,39 1,11 115 64 8,5 14 39,7 1,73 247 42 7,6 11 24,94 1,09 116 92 8,5 14 39,7 1,73 248 61 7,4 11,5 24,72 1,08 117 119 8,6 13,5 39,19 1,71 249 75 7,2 12 24,42 1,06 118 100 8,7 13 38,62 1,68 250 7,5 11 24,29 1,06 119 123 8,7 13 38,62 1,68 251 82 7,5 11 24,29 1,06 120 97 8,5 13,5 38,28 1,67 252 15 7,3 11,5 24,05 1,05 121 114 8,5 13,5 38,28 1,67 253 55 12,5 24,04 1,05 122 63 9,2 11,5 38,2 1,67 254 61 12,5 24,04 1,05 123 1 64 12 38,15 1,66 255 108 12,5 24,04 1,05 124 6 8,8 12,5 37,99 1,66 256 77 7,1 12 23,74 1,03 125 2 101 8,8 12,5 37,99 1,66 257 106 7,1 12 23,74 1,03 126 13 8,3 14 37,86 1,65 258 77 7,2 11,5 23,4 1,02 127 94 8,4 13,5 37,39 1,63 259 12 23,08 1,01 128 123 8,4 13,5 37,39 1,63 260 7 12 23,08 1,01 129 44 8,9 12 37,31 1,63 261 50 12 23,08 1,01 130 81 8,7 12,5 37,14 1,62 262 103 12 23,08 1,01 131 84 8,7 12,5 37,14 1,62 263 1 45 7,3 11 23,01 1,00 132 44 8,5 13 36,87 1,61 264 52 7,3 11 23,01 1,00 265 105 7,3 11 23,01 1,00 Phụ biểu 05: Sinh trưởng đường kính, chiều cao vút thể tích thân gia đình Bạch đàn Pellita (Trồng 08/2014, thu số liệu tháng 09/2017) XHST GĐ D1,3 (cm) Hvn (m) V (dm3) XHST GĐ Xtb Sx% Xtb Sx% Xtb Sx% 99 8,28 25,43 12,29 16,77 37,17 56,87 57 68 8,23 17,97 12,13 14,77 34,58 45,47 41 8,02 25,03 11,88 21,58 34,40 49 7,74 34,04 11,73 20,71 88 7,93 20,66 12,24 36 7,89 24,02 76 7,49 90 D1,3 (cm) Hvn (m) V (dm3) Xtb Sx% Xtb Sx% Xtb Sx% 75 6,99 21,31 10,43 22,30 22,21 55,12 58 97 6,53 34,87 10,33 29,92 22,15 76,24 59,53 59 44 6,74 30,41 10,35 23,01 22,07 70,55 33,91 83,10 60 42 6,75 29,05 10,38 22,33 22,02 79,89 17,19 33,14 52,19 61 111 6,54 34,56 10,21 28,78 22,02 87,55 11,92 18,50 32,50 54,47 62 106 6,97 28,35 10,06 17,58 22,00 65,19 31,02 11,92 22,98 31,55 72,42 63 122 6,43 34,52 10,74 24,84 21,82 86,09 7,83 27,62 10,88 23,65 30,95 70,66 64 84 6,38 37,93 10,41 25,45 21,74 94,83 118 7,75 22,64 11,80 18,90 30,70 53,07 65 120 6,37 40,17 9,79 32,36 21,56 92,32 10 62 7,75 20,27 11,96 16,10 30,61 49,82 66 108 6,67 30,95 10,08 23,23 21,22 76,67 11 26 7,46 31,59 11,17 26,35 30,38 76,08 67 101 6,91 21,99 10,06 18,44 20,78 52,55 12 58 7,44 32,18 11,53 20,50 30,24 79,03 68 100 6,65 26,31 10,55 18,96 20,54 60,97 13 110 7,60 23,89 11,68 20,97 30,01 63,95 69 126 6,36 34,08 10,15 30,21 20,48 89,97 14 69 7,84 20,14 11,36 18,27 29,95 56,53 70 93 6,33 36,52 9,86 28,39 20,47 95,46 15 35 7,73 15,96 11,78 21,01 29,42 41,45 71 117 6,69 25,46 10,36 18,50 20,40 55,69 16 57 7,58 23,21 11,44 20,50 28,93 62,29 72 119 6,70 22,23 10,40 20,96 20,33 52,43 17 127 7,50 28,03 11,02 23,82 28,73 78,52 73 116 6,63 21,84 10,72 17,94 20,32 54,23 18 33 7,58 19,69 11,88 13,10 28,66 45,73 74 95 6,29 29,66 10,63 26,80 19,99 76,24 19 73 7,42 18,46 12,28 14,15 28,46 46,36 75 6,40 31,79 9,97 29,16 19,97 77,95 20 32 7,25 26,46 11,80 21,74 28,38 61,54 76 56 6,55 26,30 10,23 20,34 19,92 67,62 21 30 7,28 26,65 11,76 20,77 27,93 54,90 77 107 6,52 31,60 9,81 22,27 19,78 68,09 22 104 7,54 21,99 11,37 12,80 27,64 50,08 78 6,35 38,01 9,31 29,22 19,38 82,36 23 39 7,55 24,06 10,94 19,44 27,55 56,39 79 113 6,14 35,83 10,00 28,89 19,31 87,90 24 65 7,63 20,17 10,90 21,44 27,42 53,33 80 94 6,18 34,21 10,33 22,33 19,01 71,94 25 83 7,47 21,80 11,37 17,04 27,36 48,76 81 109 6,48 21,66 10,35 20,80 18,85 56,84 26 112 7,29 26,42 11,28 24,11 27,33 69,47 82 81 6,42 26,90 9,89 23,46 18,84 67,11 27 96 7,62 14,25 11,43 15,64 27,30 40,73 83 6,39 27,33 9,98 23,37 18,76 63,58 28 59 7,41 25,99 11,02 19,92 27,26 65,77 84 98 6,52 29,16 9,75 21,92 18,55 60,75 29 67 7,10 32,25 10,95 28,11 26,95 67,84 85 89 6,48 23,60 9,84 20,38 18,37 78,36 30 86 7,30 29,40 10,95 19,26 26,87 67,28 86 114 6,49 24,13 9,84 19,97 18,36 57,22 31 48 6,92 40,80 10,56 28,32 26,38 80,35 87 91 6,09 31,79 10,18 23,75 18,22 82,16 32 38 7,21 18,11 12,13 16,17 26,28 43,36 88 40 6,33 28,58 9,90 21,54 18,13 65,45 33 87 7,18 23,15 11,56 20,45 26,17 54,49 89 55 6,22 22,95 10,18 24,92 17,70 63,83 34 37 7,14 26,03 11,36 22,48 26,08 57,75 90 103 5,94 32,72 10,34 25,86 17,62 72,02 35 102 7,12 24,46 11,35 20,57 25,73 59,46 91 77 6,21 29,31 9,68 26,11 17,58 67,44 36 92 6,95 35,93 10,50 23,67 25,63 99,84 92 13 6,49 22,10 9,42 24,59 17,57 62,07 37 60 6,93 32,87 10,45 26,78 25,29 109,54 93 124 6,19 27,85 10,24 20,03 17,54 61,89 38 29 6,91 27,93 11,58 21,02 25,24 59,66 94 52 5,97 35,27 9,56 28,48 17,41 88,26 39 34 7,15 25,26 11,24 14,18 25,10 52,02 95 79 6,06 33,09 9,42 27,51 16,91 85,29 40 121 7,30 20,81 11,00 16,22 24,85 47,02 96 50 6,06 37,62 9,03 29,27 16,72 82,48 41 53 6,79 31,73 11,02 26,57 24,60 73,73 97 105 5,88 38,75 9,11 29,49 16,71 98,32 42 54 7,18 21,41 11,35 12,06 24,46 50,97 98 64 5,80 41,16 8,89 36,18 16,67 91,51 43 71 7,11 22,58 10,83 23,95 24,36 60,60 99 125 6,20 24,36 9,66 18,43 16,32 55,82 44 6,82 40,17 9,69 30,18 24,02 85,78 100 27 5,84 38,89 9,22 25,28 16,30 88,34 45 66 6,80 32,61 10,53 28,89 23,99 87,28 101 61 6,04 25,09 9,24 23,99 15,05 57,71 46 78 6,61 34,60 11,06 26,21 23,86 73,98 102 45 5,85 25,89 9,57 22,03 14,84 64,75 47 82 7,22 25,52 10,25 19,99 23,84 56,60 103 70 5,90 31,13 8,43 34,20 14,50 81,81 48 74 7,10 23,91 10,66 24,73 23,29 54,70 104 5,74 35,31 8,64 25,82 14,29 90,16 49 63 7,08 23,46 10,45 24,20 23,27 56,60 105 43 5,40 34,52 9,14 31,48 13,59 87,72 50 123 6,72 31,19 11,04 20,07 23,23 69,28 106 10 5,71 20,49 8,93 23,97 12,70 56,32 51 115 6,89 26,80 10,72 23,72 23,23 63,89 107 14 5,33 32,65 8,66 29,63 12,26 88,91 52 31 6,98 22,10 11,00 13,33 22,76 52,90 108 15 5,02 32,42 8,08 28,57 10,08 86,66 53 28 7,00 17,85 10,93 17,70 22,55 47,69 109 4,93 27,09 8,40 25,27 9,46 75,36 54 85 6,80 30,19 10,34 26,03 22,51 72,16 110 80 4,70 34,27 8,06 26,40 8,86 84,80 55 72 6,92 22,47 10,74 18,71 22,45 60,52 TBVG 6,80 29,07 10,54 23,86 22,94 71,18 56 51 6,75 31,01 10,29 24,10 22,23 74,16 Sig
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sinh trưởng của các gia đình bạch đàn pellita (eucalyptus pellita) trong vườn giống thế hệ hai tại ba vì hà nội , Nghiên cứu sinh trưởng của các gia đình bạch đàn pellita (eucalyptus pellita) trong vườn giống thế hệ hai tại ba vì hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay