Ứng dụng phần mềm microstation và famis trong thành lập bản đồ địa chính thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai

84 1 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 10:11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THIÊN LONG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSATION VÀ FAMIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học : Địa mơi trường : K46 – ĐCMT – N01 : Quản lý Tài nguyên : 2014 -2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THIÊN LONG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSATION VÀ FAMIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành Lớp Khoa Khóa học : Địa mơi trường : K46 – ĐCMT – N01 : Quản lý Tài nguyên : 2014 -2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Huệ Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng đào tạo Trường Đại học Nông lâm Được giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên Ban giám đốc Công ty TNHH Việt Map, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng phần mềm microstation famis thành lập đồ địa thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai“ Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo Th.S Nguyễn Thị Huệ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty TNHH Việt Map, chú, anh đội đo đạc tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Em mong nhận ý kiến bảo thầy cơ, đóng góp bạn bè để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 08 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Hà Thiên Long ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 15 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất Thị trấn Phố Lu năm 2017 Error! Bookmark not defined Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 41 Bảng 4.3 Số lần đo quy định .42 Bảng 4.4 Các hạn sai đo góc (quy định chung cho máy đo có độ xác đo góc từ - giây) không lớn giá trịquy định 42 Bảng 4.5 Chỉ tiêu kỹ thuật chung lưới khống chế đo vẽ 43 Bảng 4.6 Số liệu điểm gốc Bảng 4.7: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng vn2000 kinh tuyến trục: 105°00' ellipsoid :WGS-84 Error! Bookmark not defined.6 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Lưới chiếu Gauss-Kruger Hình 2.2: Phép chiếu UTM Hình 2.3: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 14 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử 19 Hình 2.5: Trình tự đo 20 Hình 2.6: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 27 Hình 4.1: Trút liệu từ máy South 48 Hình 4.2 : Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 49 Hình 4.3: Phần mềm đổi định dạng file số liệu 49 Hình 4.4: File số liệu sau sử lý 50 Hình 4.5 : Phun điểm chi tiết lên vẽ 52 Hình 4.6: Tạo mơ tả trị đo 53 Hình 4.7: Một số điểm đo chi tiết 53 Hình 4.8: Một số nối 54 Hình 4.9 : Màn hình hiển thị lỗi đất 60 Hình 4.10 : Màn hình hiển thị lỗi đất 60 Hình 4.11: Các đất sau sửa lỗi 61 Hình 4.12 : Thửa đất sau tạo tâm 62 Hình 4.13 : Đánh số tự động 62 Hình 4.14 : Vẽ nhãn 64 Hình 4.15: Đánh số tự đông 64 Hình 4.16 : Sửa bảng nhãn 65 Hình 4.17 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 66 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BĐĐC CSDL HN-72 LC TCĐC TNMT TT UBND UTM VN-2000 Nguyên nghĩa Bản đồ địa Cơ sở liệu Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia Lào Cai Tổng cục địa Bộ Tài nguyên & Môi trường Thông tư Ủy ban nhân dân Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 v MỤC LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu chung 1.3 Mục tiêu cụ thể PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trò BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.5.Cơ sở toán học đồ địa 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 12 2.3 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc 12 2.3.1 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử 12 2.3.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ 13 2.4 Thành lập lưới khống chế trắc địa 14 2.4.1 Khái quát lưới tọa độ địa 14 2.4.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 15 2.4.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 16 2.5 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 17 2.5.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 17 2.5.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 17 2.6 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 21 2.6.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 21 2.6.2 Phần mềm famis 22 2.7 Cơ sở thực tiễn 28 2.8 Cơ sở pháp lý 28 vi 2.8.1 Văn sau Luật đất đai 2013 có hiệu lực .28 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.3 Nội dung 30 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội thị trấn Phố Lu 30 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai thị trấn Phố Lu 31 3.3.3 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 31 3.3.4 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết 31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 35 4.1.3 Điều kiện kinh tế- xã hội 36 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai xã 37 4.2.1 Hiện trạng quỹ đất 37 4.2.2.Tình hình quản lý đất đai 39 4.3 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ địa thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 40 4.3.1 Công tác ngoại nghiệp 40 4.3.2 Công tác nội nghiệp 44 4.4 Thành lập mảnh đồ địa thị trấn số liệu chi tiết 47 4.4.2 Biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 48 4.4.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 67 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia, khơng có khả tái tạo, hạn chế khơng gian vô hạn thời gian sử dụng Đất đai yếu tố sống, khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng.[6] Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơng việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất Đai Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài ngun Môi trường.[6] Để bảo vệ quỹ đất đai địa phương để phục vụ tốt cho cơng tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa chính.[6] Để phục vụ mục đích trên, đồng ý Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Việt map tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo vẽ đồ địa tỷ lệ 1:1000, cấp giấy chứng nhận TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho tồn khu vực TT Phố Lu, với phân công, giúp đỡ Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, Công ty TNHH Việt map với hướng dẫn cô giáo Th.s Nguyễn Thị Huệ em tiến hành nghiên cứu đề tài “Ứng dụng phần mềm Microstation famis thành lập đồ địa TT Phố Lu– huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai” 1.2 Mục tiêu chung Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ địa Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ địa cơng tác quản lý nhà nước đất đai 1.3 Mục tiêu cụ thể Sử dụng máy toàn đạc điện tử (South) phần mềm Microstation, Famis vào xây dựng lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết xây dựng tờ đồ địa địa bàn thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 1.4 Ý nghĩa đề tài - Trong học tập nghiên cứu khoa học + Thực tập tốt nghiệp hội tốt để hệ thống củng cố lại kiến thức học nhà trường áp dụng vào thực tiễn công việc - Trong thực tiễn + Qua nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng máy tồn đạc điện tử cơng tác đo đạc thành lập đồ địa giúp cho cơng tác quản lý Nhà nước đất đai nhanh đầy đủ xác + Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa theo cơng nghệ số, đại hóa hệ thống hồ sơ địa theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường PHẦN 62 Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm thửa: Hình 4.16 : Thửa đất sau tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ địa → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng : Hình 4.17: Đánh số tự động 63 Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất Chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chính, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc thành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn xẽ tiến hành gán nhãn lớp đó: Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thơng tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn Trong bước gắn nhãn ta gắn (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ) lớp 53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52 gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ * Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Sử dụng công cụ vẽ nhãn Emap, khởi động Emap cách Utilities → MDL Appliations → Browse → Tìm đến đường dẫn chứa emap.ma 64 Từ menu Cơ sở liệu đồ → Xử lý đồ → Vẽ nhãn Hình 4.18 : Vẽ nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Đánh số tự động Hình 4.19: Đánh số tự đông Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn tồn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa 65 Nếu chưa gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Sửa bảng nhãn Hình 4.20 : Sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thơng tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo khung đồ Hình 4.21 : Tạo khung đồ địa 66 Hình 4.22 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 67 Khi ta ấn vào nút “Chọn đồ” chọn điểm hình tọa độ góc khung đồ xẽ hiên lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hồn tất q trình nêu Đã hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm Famis, Microstation xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết 4.4.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử, tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.9 In đồ Khi đồ kiểm tra hồn chỉnh độ xác đạt u cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 4.4.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Sau xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật cơng trình, chúng tơi đóng gói giao nộp tài liệu: - Các loại sổ đo - Bản đồ địa - Các loại bảng biểu - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa - Đĩa CD ghi file số liệu 68 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập, thực đo vẽ thành lập đồ địa cho thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai em rút số kết luận sau : - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm : 07 điểm địa 187 điểm lưới kinh vĩ có độ xác cao - Tổng số tờ đồ địa tồn xã: tờ :10000, 42 tờ 1.1000, 22 tờ 1.500 - Đã thành lập 22 mảnh đồ địa 1:500 thuộc thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, số hiệu tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ 31, tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStation, famis đạt kết tốt - Sử dụng máy toàn đạc điện tử South đo vẽ thành lập đồ địa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đem lại độ xác cao Với tư liệu đầu vào đầu dạng số nên dễ dàng cho công tác lưu trữ sử lý cập nhật thông tin Sản phẩm đồ lưu trũ dạng số nên kết nối, truyền tải thơng qua mạng với đối tượng sử dụng cách nhanh chóng đáp ứng nhiệm vụ quản lý sử dụng đất nghành, lĩnh vực 5.2 Kiến nghị - Đối với UBND thị trấn Phố Lu cần phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ 69 - UBND phòng TNMT huyện Bảo Thắng: Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác - Đối với Sở TNMT tỉnh Lào Cai cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình cơng nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai cấp, tạo điều kiện phát triển ngành Địa mơi trường để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Việt Map, (2017) Báo cáo tổng kết kỹ thuật Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nơng nghiệp Hà Nội Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 Tổng cục địa (2014) Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb Tổng cục địa chính, (2014) Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử TT25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC, Bộ TN&MT Ủy ban nhân thị trấn Phố Lu (2011), Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015) thị trấn Phố Lu 10 Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 71 Bảng 4.7: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng vn-2000 kinh tuyến trục: 104°45' Ellipsoid: WGS-84 Số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC Tên Điểm KV1-1 KV1-2 KV1-3 KV1-4 KV1-5 KV1-6 KV1-7 KV1-8 KV1-9 KV1-10 KV1-11 KV1-12 KV1-13 KV1-14 KV1-15 KV1-16 KV1-17 KV1-18 KV1-19 KV1-20 KV1-21 KV1-22 KV1-23 KC-1-24 KV1-25 KV1-26 KV1-27 KV1-28 KV1-29 KV1-30 KV1-31 KV1-32 KV1-33 Tọa độ X 2469328.069 2469432.266 2469462.887 2469549.668 2469501.613 2469576.665 2469504.727 2469610.138 2469565.998 2469683.289 2469484.231 2469438.278 2469351.817 2469281.356 2469163.591 2469226.250 2469096.903 2469141.671 2469073.374 2469073.908 2469051.802 2469059.943 2469009.952 2469018.976 2469032.807 2469294.694 2469368.591 2469297.228 2469378.126 2469250.078 2469288.298 2469121.467 2469280.901 Tọa độ Y 441546.311 441611.995 441668.874 441555.851 441706.217 441598.459 441764.897 441626.001 441727.573 441670.432 441902.303 441954.885 441881.482 441811.086 441975.709 441930.523 442008.160 441982.782 442009.852 442074.216 442060.577 442148.598 442089.706 442157.273 441985.080 442003.602 442035.829 442028.685 442148.511 442040.402 442196.851 442370.741 442141.909 Độ cao 78.753 76.357 74.933 77.914 74.564 77.783 70.700 77.531 76.177 76.536 74.619 74.489 72.743 72.697 70.068 74.822 69.498 70.434 69.177 67.811 68.456 67.271 71.732 70.656 72.085 73.451 74.244 70.499 72.544 69.034 71.986 76.119 69.475 72 KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KV1-34 KV1-35 KV1-36 KV1-37 KV1-38 KV1-39 KV1-40 KV1-41 KV1-42 KV1-43 KV1-44 KV1-45 KV1-46 KV1-47 KV1-48 KV1-49 KV1-50 KV1-51 KV1-52 KV1-53 KV1-54 KV1-55 KV1-56 KV1-57 KV1-58 KV1-59 KV1-60 KV1-61 KV1-62 KV1-63 KV1-64 KV1-65 KV1-66 KV1-67 KV1-68 KV1-69 2468988.680 2469309.439 2468869.308 2469200.438 2468842.939 2469018.871 2468616.916 2468921.238 2468553.607 2468997.675 2468558.996 2468719.304 2467918.815 2468679.034 2468187.187 2468544.072 2468397.945 2468527.059 2468424.724 2468557.778 2468386.948 2468087.744 2468416.339 2468452.663 2468582.121 2468537.643 2468632.423 2468436.086 2468590.631 2468558.876 2468546.015 2468508.379 2468441.827 2468465.797 2468396.228 2468473.603 442404.010 442077.380 442571.649 442260.766 442603.198 442385.271 442802.206 442496.121 442878.063 442545.165 443049.930 442722.375 443303.654 442748.765 443150.957 442850.460 442796.141 442926.122 442717.531 443011.024 442668.795 443255.877 442706.528 442805.903 442673.554 442733.318 442611.484 442686.800 442598.942 442650.709 442461.621 442537.485 442424.689 442598.050 442107.890 442507.097 73.124 69.142 77.354 72.811 77.853 73.825 75.096 75.426 73.843 81.406 76.616 73.592 72.630 73.678 84.848 74.062 69.007 73.767 71.210 75.482 71.895 73.882 71.134 71.511 71.397 73.046 68.710 73.617 69.661 71.277 70.650 71.822 69.292 72.873 73.193 69.855 73 KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KV1-70 KV1-71 KV1-72 KV1-73 KV1-74 KV1-75 KV1-76 KV1-77 KV1-78 KV1-79 KV1-80 KV1-81 KV1-82 KV1-83 KV1-84 KV1-85 KV1-86 KV1-87 KV1-88 KV1-89 KV1-90 KV1-91 KV1-92 KV1-93 KV1-94 KV1-95 KV1-96 KV1-97 KV1-98 KV1-99 KV1-100 KV1-101 KV1-102 KV1-103 KV1-104 KV1-105 2468434.137 2468445.551 2468470.910 2468382.227 2468504.916 2468562.907 2468605.650 2468586.461 2468693.328 2468602.723 2468707.055 2468647.325 2468700.557 2468693.654 2468834.918 2468717.629 2468924.379 2468878.896 2468888.876 2468749.305 2468646.170 2468633.926 2468754.135 2468668.230 2468776.556 2468678.012 2468785.746 2468815.958 2468813.214 2468858.281 2468936.761 2468736.602 2468999.767 2468913.164 2468998.992 2468836.024 442068.825 442608.131 442024.768 442315.070 442055.556 441909.211 441931.799 441879.092 441840.098 441927.742 441898.334 441811.166 441933.741 441773.414 441765.337 441922.033 441822.179 441676.345 441919.612 441847.758 442426.215 442413.606 442401.134 442416.049 442477.699 442328.317 442525.377 442471.730 442558.234 442459.458 442057.125 442503.222 442043.042 442319.380 442038.835 442139.803 73.515 72.481 73.560 69.052 71.485 74.062 72.112 74.010 73.131 72.079 74.261 74.105 73.053 74.125 71.943 73.224 72.130 73.938 71.237 71.546 69.274 70.125 71.550 71.124 69.223 71.417 69.539 70.261 70.809 70.535 70.288 71.886 72.631 70.223 72.595 71.035 74 KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KV1-106 KV1-107 KV1-108 KV1-109 KV1-110 KV1-111 KV1-112 KV1-113 KV1-114 KV1-115 KV1-116 KV1-117 KV1-118 KV1-119 KV1-120 KV1-121 KV1-122 KV1-123 KV1-124 KV1-125 KV1-126 KV1-127 KV1-128 KV1-129 KV1-130 KV1-131 KV1-132 KV1-133 KV1-134 KV1-135 KV1-136 KV1-137 KV1-138 KV1-139 KV1-140 KV1-141 2469127.414 2468907.029 2469162.149 2469035.674 2468991.202 2468984.830 2468494.895 2469032.496 2468340.607 2468781.462 2468309.340 2468758.445 2468317.229 2468765.160 2468377.207 2468639.413 2468380.029 2468521.869 2468371.884 2468559.295 2469495.694 2468449.096 2469639.692 2468609.333 2469576.589 2468988.541 2469774.849 2469056.656 2469724.025 2469233.890 2469424.056 2469194.356 2469533.712 2468852.513 2468950.256 2469198.606 441847.640 442019.493 441792.201 441945.302 441750.489 441891.283 441892.713 441840.251 442056.989 441589.570 442274.867 441672.982 442338.869 441666.829 442042.058 441790.553 441988.266 441824.792 442010.758 441880.209 441258.396 441954.814 441326.988 441746.636 441395.354 441488.223 441599.352 441523.931 441598.877 441393.260 442440.586 441326.226 442377.775 441477.366 441635.823 441241.881 74.923 66.188 75.139 72.417 73.621 73.038 74.371 76.000 66.642 74.050 68.144 73.765 68.689 73.943 69.361 74.446 71.055 73.358 70.993 74.418 76.202 73.062 76.369 73.477 76.550 74.465 80.591 74.154 79.309 74.842 74.920 72.832 78.287 69.641 75.975 69.870 75 KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KV1-142 KV1-143 KV1-144 KV1-145 KV1-146 KV1-147 KV1-148 KV1-149 KV1-150 KV1-151 KV1-152 KV1-153 KV1-154 KV1-155 KV1-156 KV1-157 KV1-158 KV1-159 KV1-160 KV1-161 KV1-162 KV1-163 KV1-164 KV1-165 KV1-166 KV1-167 KV1-168 KV1-169 KV1-170 KV1-171 KV1-172 KV1-173 KV1-174 KV1-175 KV1-176 KV1-177 2469022.180 2469316.935 2468971.901 2469380.503 2469102.176 2469410.741 2469094.844 2469439.077 2469137.618 2469488.768 2469182.984 2469439.234 2469187.076 2469501.489 2469260.325 2469547.236 2469243.383 2470146.494 2469387.187 2470278.032 2469353.677 2470259.443 2469795.748 2470078.645 2469862.898 2469358.416 2469729.186 2469727.733 2469785.156 2469862.392 2470715.744 2470176.967 2470691.524 2470233.770 2469894.648 2469312.351 441599.940 441244.863 441593.380 441332.380 441695.753 441342.302 441591.006 441370.644 441662.367 441350.540 441702.529 441201.379 441690.833 441149.136 441650.866 441086.461 441657.482 440786.226 441603.360 440653.304 441611.676 440613.475 441522.887 440708.970 441487.453 442431.392 442279.468 441064.233 442324.340 441010.361 440387.672 441018.140 440484.993 440906.823 441387.756 441586.281 77.579 73.738 73.801 76.042 74.696 76.273 74.283 76.954 74.747 79.288 75.791 76.640 75.679 75.204 78.994 71.817 78.621 72.433 76.641 72.129 77.104 70.296 81.259 70.244 80.037 75.418 83.784 71.236 84.883 69.382 74.315 67.926 75.453 68.197 77.671 80.407 76 KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KV1-178 KV1-179 KV1-180 KV1-181 KV1-182 KV1-183 KV1-184 KV1-185 KV1-186 KV1-187 2469917.847 441379.044 2469950.746 441506.838 2469734.709 441286.198 2469980.007 441493.097 2469795.272 441320.512 2470049.796 441461.450 2469808.473 441293.558 2469750.877 441293.418 2469840.107 441263.860 2468911.236 441653.560 (Nguồn:Công ty TNHH Việt map) 78.121 81.861 73.835 82.151 74.593 90.103 74.834 73.611 77.992 73.469 ... LÂM HÀ THIÊN LONG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSATION VÀ FAMIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LU N TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên... cứu đề tài Ứng dụng phần mềm Microstation famis thành lập đồ địa TT Phố Lu huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai 1.2 Mục tiêu chung Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử vào thành lập lưới... Map, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng phần mềm microstation famis thành lập đồ địa thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm microstation và famis trong thành lập bản đồ địa chính thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai , Ứng dụng phần mềm microstation và famis trong thành lập bản đồ địa chính thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay