Một số giải pháp tạo hứng thú học tập môn thể dục thông qua phần trò chơi cho học sinh lớp 3

24 5 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 10:08

MỤC LỤC Nội dung MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN 2.3 Các giải pháp sử dụng để tạo hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp 2.3.1 Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững cách sử dụng phương pháp trò chơi dạy học thể dục 2.3.2 Ứng dụng công nghệ thơng tin vào dạy học trò chơi cho học sinh 2.3.3 Một số trò chơi giúp học sinh hăng say thể dục 2.3.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Danh mục đề tài SKKN hội đồng đánh giá xếp loại Trang 1 2 2 6 12 14 18 19 19 20 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Như biết mục tiêu giáo dục hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài sức khỏe, trí tuệ, kỹ sống để học tiếp lớp vào sống lao động Tháng năm 1946 Bác Hồ lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần có sức khỏe thành công Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần; người dân mạnh khỏe tức làm cho nước mạnh khỏe Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bố sức khỏe bổn phận người dân yêu nước” [1] Trong trêng tiĨu häc nói chung, trường Tiểu học Nga Bch núi riờng thể dục môn học quan trọng, bốn mặt giáo dục toàn diện: §øc - TrÝ - ThĨ - MÜ Häc thĨ dơc giúp em có thể phát triển cách toàn diện, cân đối, nâng cao khả nhanh nhẹn, mạnh mẽ, bền bỉ, khéo léo Đồng thời nhm bồi dỡng phẩm chất đạo đức, đức tính gan dạ, dũng cảm, tính tự chủ, tinh thần lạc quan, tinh thÇn tËp thĨ, ý thøc tỉ chøc kû lt Mơn thể dục môn đặc thù trường tiểu học, người giáo viên người giữ vai trò chủ đạo trình dạy học; học sinh tiếp nhận kiến thức tập luyện cách chủ động, tích cực Để dạy thành cơng giáo viên phải tích cực, sáng tạo linh hoạt việc sử dụng phương pháp, đồ dùng dạy học cách hợp lý để nâng cao chất lượng dạy học.Thể lực em nâng cao qua việc tập luyện thường xuyên hệ thống tập qua trò chơi vận động Trong dạy học thể dục, trò chơi vận động khơng thể thiếu tiết học, trò chơi giúp em giảm bớt căng thẳng, vui vẻ, thoải mái giúp em tiếp thu nhanh phát triển tốt tố chất thể lực (nhanh, mạnh, bền, mềm dẻo, khéo léo), đem lại sức khỏe, tinh thần đồn kết…cho học sinh mà góp phần đào tạo người, phát triển toàn diện Thế số học sinh thường ham chơi trò chơi điện tử thích ăn đồ ăn, thức uống đóng gói, đóng hộp có chứa nhiều chất béo, tham gia hoạt động thể dục thể thao dẫn đến thừa cân béo phì ngày phổ biến Giáo dục thể chất nhà trờng góp phần phát hiện, bồi dỡng nhân tài thể dục thể thao cho nớc nhà cải tạo giống nòi cho dân téc Häc thĨ dơc trêng tiĨu häc lµ tiỊn ®Ị cho viƯc gi¸o dơc thĨ chÊt cho học sinh Vậy làm để học thể dục đạt đợc hiệu mong muốn? ú cng l nhim v quan trọng giáo viên thể dục, câu hỏi đặt làm trăn trở, suy nghĩ xác định rõ việc tạo hứng thú học tập mơn thể dục thơng qua trò chơi cho học sinh lớp yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng dạy học Qua t×m hiĨu, quan sát học sinh hc tp, vui chi ỳc rỳt t nhiu nm dạy môn thể dục, nhn thy nội dung trò chơi giê häc thĨ dơc thùc sù cã t¸c dơng tÝch cùc tíi c¸c em häc sinh, giúp em rèn luyện sức khỏe, phát triển thể cân đối toàn diện, ý thức kỷ luật, tinh thần đồn kết ý chí vượt qua khó khăn để tiếp tục học lên cao Tuy nhiên, việc tổ chức trò chơi cho học sinh có bất cập, hạn chế định Do chọn đề tài: “Một số giải pháp tạo hứng thú học tập môn thể dục thông qua việc sử dụng trò chơi cho học sinh lớp trường Tiểu học Nga Bạch, Nga Sơn” để nghiên cứu nhằm giúp học sinh bớt căng thẳng, phát huy tính tích cực, sôi đạt hiệu cao sau học 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Tạo hứng thú học tập môn thể dục thông qua phần trò chơi vận động phát triển tố chất thể lực môn thể dục cho học sinh trường Tiểu học Nga Bạch 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Học sinh lớp Trường Tiểu học Nga Bạch 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương pháp điều tra - Phương pháp vấn - Phương pháp khảo sát điều tra NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 C¬ së lý ln Trong chương trình thể dục lớp học tuần tiết với nội dung bản: + Đội hình đội ngũ (§H§N) + Bài thể dục phát triển chung + Bài tập rèn luyện tư kỹ vận động + Trò chơi vận động Nội dung dạy học thể dục cho ta thấy lượng vận động đủ giúp em cân thể điều kiện sinh hoạt, góp phần làm cho thể phát triển toàn diện, cân đối, tạo sở tốt để nâng cao sức khỏe, khả học tập, vui chơi… Trong trò chơi vận động phương pháp tập luyện, hoạt động trò chơi vận động nhằm rèn luyện tố chất vận động cho trẻ, phương tiện chủ yếu giáo dục thể lực, giải nhiệm vụ vận động dạng trò chơi nên trẻ vận động tích cực thoải mái “Ở đầu cấp học trò chơi diễn theo xu hướng hình thành thói quen vận động, khả giao tiếp mối quan hệ cá nhân với tập thể tạo cho học sinh mơi trường hoạt động tự nhiên, kích thích đảm bảo phát triển thể chất cách bình thường Ngồi ra, trò chơi vận động phương tiện vui chơi giải trí, hoạt động có tính văn hóa, hình thức nghỉ ngơi tích cực, có tác dụng giải tỏa tâm lý sau học căng thẳng, trò chơi góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe phát triển tố chất thể lực cho học sinh” [2] Mặt khác em độ tuổi từ - tuổi có số đặc điểm tâm sinh lý hồn nhiên, chưa cân nên biểu mơn học trò chơi chưa xác, em hiếu động nên khó khăn tổ chức trò chơi, tham gia chơi chưa yêu cầu trò chơi Qua q trình giảng dạy tơi thấy trò chơi qua lớp học thường lặp đi, lặp lại cách đơn điệu cách chơi, luật chơi, cách thưởng phạt hình thức chơ Là giáo viên phụ trách mơn học tơi nghĩ nên phải thay đổi trò chơi hay cách chơi tạo nên tiết học vui vẻ ấn tượng “Ở lứa tuổi thể em thời kỳ phát triển mạnh nên em thích chơi trò chơi vận động chạy, nhảy, nơ đùa…các em thích quan sát đồ dùng màu sắc sặc sỡ, khả phân tích tổng hợp sơ đẳng, q trình phát triển trẻ ln bộc lộ ý nghĩ cách vơ tư, hồn nhiên, thật thẳng; lực, tố chất em mang tính tiềm ẩn, chưa bộc lộ rõ rệt nên khó khăn tổ chức trò chơi, tham gia chơi chưa yêu cầu trò chơi Trò chơi vận động phương tiện giáo dục thể chất nhằm rèn luyện khả nhanh nhẹn, khéo léo, thông minh, tinh thần đồn kết, khả vượt qua khó khăn…”[3] Muốn vậy, người giáo viên phải khéo léo, tế nhị tác động đến em, nên dẫn dắt em từ hình ảnh trực quan sinh động hấp dẫn thông qua hoạt động cụ thể trò chơi vận động học bước đầu giúp học sinh lớp yêu thích hưng thú với môn thể dục Đề tài nhằm tìm học sinh có khiếu, tố chất thể thao để bổ sung cho đội tuyển học sinh giỏi nhà trường nói riêng ngành giáo dục nói chung 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm a Thực trạng chung: Những năm học vừa qua ban giám hiệu trường tiểu học Nga Bạch phân công giảng dạy môn thể dục trường Qua thực tế công tác nhận thấy thực trạng học sinh tham gia học mơn thể dục nói chung tính tự giác chưa cao em ngại vận động, giáo viên cho tập em thường trốn tránh Mặt khác lứa tuổi học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng lứa tuổi chuyển giao từ mầm non lên, nên em nhều bỡ ngỡ, rụt rè, e thẹn, ngại sợ vận động Các em chưa nhận thức rõ việc tập luyện thể dục Vì vậy, việc làm cho học sinh yêu thích tiết học trường vấn đề đặt cho giáo viên thể duc Qua q trình giảng dạy tơi thấy trò chơi qua lớp học thường lặp đi, lặp lại cách đơn điệu từ cách chơi, luật chơi, cách thưởng phạt hình thức chơi Là giáo viên phụ trách mơn học tơi nghĩ nên phải thay đổi trò chơi hay cách chơi tạo nên tiết học vui vẻ ấn tượng Muốn vậy, người giáo viên phải khéo léo, tế nhị tác động đến em, nên dẫn dắt em từ hình ảnh trực quan sinh động hấp dẫn thông qua hoạt động cụ thể trò chơi vận động học bước đầu giúp học sinh lớp yêu thích hứng thú với môn thể dục Vấn đề sở vật chất yếu tố quan trọng môn học Tuy nhiên giống trường khác huyện, trường chưa có nhà tập đa thể dục Vì thời tiết khơng thuận lợi mưa, rét, nắng to…thì giáo viên phải cho học sinh học lớp Học lớp nội dung học bị hạn chế khơng có khơng gian học sợ làm ảnh hưởng đến lớp học bên cạnh nên nội dung học bị đơn điệu dễ gây nên nhàm chán cho em; Để em vừa học tâp, vừa vui chơi đòi hỏi người giáo viên nhiệt tình, tận tuỵ, tìm tòi nội dung, phương pháp tích cực, trò chơi hấp dẫn đổi linh hoạt để lôi học sinh mà lại vừa đảm bảo chương trình mà đề Dụng cụ phục vụ cho mơn học có đầu tư từ cấp Ban giám hiệu, nhiên qua thời gian bị hư hỏng nhiều, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn Trò chơi qua lớp học thường lặp lặp lại cách đơn điệu, cách chơi, luật chơi, cách thưởng phạt hình thức chơi, điều làm em cảm thấy nhàm chán môn học b Về phía giáo viên: Qua tìm hiểu việc dạy học thể dục, thân nhận thấy: Giáo viên quan tâm đến việc tổ chức trò chơi cho học sinh, nhiên giáo viên thay đổi cách chơi trò chơi qua tuần, qua lớp, nên học sinh khơng hào hứng, tham gia khơng tích cực, dẫn đến chất lượng tổ chức trò chơi vận động thấp thiếu tác động rèn luyện thể cho học sinh, lượng vận động thấp gây nhàm chán dẫn tới chất lượng môn học chưa cao - Một số giáo viên chưa thực quan tâm đến tạo hứng thú học cho học sinh nên việc chuẩn bị đồ dùng dạy học chưa đầy đủ, chưa biết cách tạo cho học hấp dẫn, lôi học sinh say mê học tập - Giáo viên cho học sinh tập luyện nội dung trò chơi có chương trình giảng dạy mà chưa quan tâm đến trò chơi mà học sinh yêu thích đưa trò chơi dân gian khác vào mơn học nên nội dung khơ khan Tỷ lệ học sinh u thích hứng thú với mơn học chưa thực cao c Về phía học sinh: Thời gian học tháng đầu năm học 2017 - 2018, tơi vừa giảng dạy vừa tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý, tìm hiểu thực trạng ý nghĩa mơn học thể dục, nhận thấy em học sinh vô tư hồn nhiên ham học hỏi, ngoan ngoãn, biết giúp đỡ bạn bè nghe lời thầy giáo Tuy nhiên, số em rụt rè trước đám đông, xem nhẹ thể dục, không thích học mơn thể dục phải đứng mỏi chân, ngại sợ vận động , em tập thiếu nghiêm túc, tập động tác thiếu chuẩn xác, sai kỹ thuật nên khơng có tác dụng rèn luyện thân thể Các em thích thể dục để thay đổi khơng khí, để vui chơi để tập luyện Từ nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng mơn thể dục Qua tìm hiểu thực trạng nêu trên, tiến hành khảo sát yêu thích học sinh môn thể dục để đưa phương pháp sử dụng trò chơi hợp lý nhằm gây hứng thú giúp học sinh tập luyện hiệu * Kết thực trạng: Để nghiên cứu khảo sát lớp Trong lớp 3A (nhóm đối chứng) học theo phân phối chương trình lớp 3B học theo phương pháp xây dựng (nhóm thực nghiệm) Kết cụ thể đạt sau: Bảng 1: Kết khảo sát yêu thích học sinh mơn thể dục đầu năm học 2017 - 2018 (n = 60) Kết thu Lớp 3A nhóm đối chứng (n = 30) Lớp 3B Nhóm thực nghiệm (n = 30) HS khơng HS khơng HS u thích HS u thích u thích yêu thích SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% 19 63,3 11 36,7 16 53,3 14 46,7 Sau tiến hành kiểm tra ban đầu tơi thấy thành tích kỹ thuật hai nhóm đối chứng thực nghiệm thấp Cụ thể nhóm đối chứng đạt 63,3% học sinh yếu thích mơn học lại học sinh khơng u thích chiếm tỷ lệ 36,7% Nhóm thực nghiệm đạt 53,3% học sinh u thích mơn học, lại 46,7% số học sinh khơng u thích mơn học, tỷ lệ q cao khơng nói thấp * Nguyên nhân thực trạng: - Cách thức lên lớp để tổ chức học có nội dung trò chơi chưa phong phú, đa dạng - Giáo viên xem nhẹ phương pháp trực quan, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, chưa vận dụng sử dụng công nghệ thông tin vào thiết kế dạy điện tử - Giáo viên chưa chịu tìm tòi trò chơi có tính sáng tạo, phát huy khả tự giác tích cực học tập học sinh Nhận thức tầm quan trọng giáo dục thể chất nhà trường Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn em rèn luyện thể chất, qua thực tế công tác trường TH Nga Bạch trăn trở làm để em học sinh chủ động, sáng tạo, tích cực có hứng thú mơn học trở thành người có sức khoẻ tốt, có tri thức, có đạo đức thành người có ích cho xã hội Chính thế, tơi đưa số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn Thể dục: 2.3 Các giải pháp sử dụng để tạo hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp Để dạy thành công, phương pháp giảng dạy kỹ rèn luyện có hiệu dạy thể dục áp dụng trò chơi tiết học Phương pháp đem lại cho nhiều lợi ích Các trò chơi bổ trợ cho việc tập luyện tạo hứng thú say mê, sáng tạo chủ động Hơn hết, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo viên học sinh, giúp cho tiết học sôi tạo hứng thú cho người dạy người học Bởi vậy, đưa giải pháp sau: 2.3.1 Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững cách sử dụng phương pháp trò chơi dạy học thể dục Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn, qua trình học hỏi, thân nhận thấy, để dạy đạt kết cao, giáo viên cần nắm vững yêu cầu sau: b Biết chọn trò chơi biên soạn thiết kế dạy Để có tiết học đảm bảo học sinh vừa nắm bắt nội dung, vừa vui chơi qua trình giảng dạy người giáo viên phải thực hiểu học sinh muốn cần ? Giáo viên phải lựa chọn trò chơi với yêu cầu, cần xác định mục đích, yêu cầu trò chơi định chọn phù hợp với học Trong phần mở đầu giáo viên nên sử dụng số trò chơi thường em yêu thích cho lớp đứng vỗ tay hát để gây tập trung hứng thú trước vào phần Trước chuyển nội dung học chơi trò chơi giáo viên nên dẫn dắt học sinh câu hỏi cho học sinh suy nghĩ trả lời, trước kết thúc trò chơi cho học sinh tự nhận xét, đánh giá kết cá nhân, nhận xét tổ, nhận xét chung lớp, cuối giáo viên đánh giá kết quả, ưu khuyết điểm lớp Ví dụ cho học sinh tham gia chơi trò chơi “Thỏ nhảy” giáo viên nêu vài câu hỏi nhỏ để gây tính tò mò ham hiểu biết: “Các em có biết thỏ ăn loại thức ăn nào?” hay “Các em có biết thỏ nhảy không?” Sau chọn trò chơi, giáo viên cần soạn thành giáo án giảng dạy, bước cho học sinh từ chỗ chưa biết đến biết, tham gia chơi hoàn tồn chủ động, sáng tạo Trong tiết học không thiết phải tuân theo qui định khuôn khổ mà phải thay đổi phù hợp với lớp, đối tượng học sinh điều kiện sân bãi trường, giáo viên nên lựa chọn đưa vào số tình tiết gây hứng thú cho học sinh Như thơng qua số biện pháp trò chơi, thi đấu nhóm, tổ, tăng dần độ khó trong q trình tập luyện Ví dụ: Khi soạn giảng trò chơi “mèo đuổi chuột” lớp 10 Bài 10: Trò chơi “Mèo đuổi chuột” I Mục tiêu: - Tiếp tục ôn tập hàng ngang, dóng hàng, điểm số Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác - Ơn động tác vượt chướng ngại vật thấp Yêu cầu thực động tác tương đối - Học trò chơi “Mèo đuổi chuột” yêu cầu biết cách chơi bước đầu biết tham gia vào trò chơi II Địa điểm - Phương tiện: - Trên sân trường, vệ sinh sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuẩn bị còi, kẻ vạch, chuẩn bị dụng cụ cho phần tập vượt chướng ngại vật thấp trò chơi III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động thầy HĐ1: Thực phần mở đầu: - 10 Nhận lớp: - n định tổ chức lớp - N¾m sÜ sè líp - Phỉ biÕn néi dung yêu cầu học Khởi động: - Chạy chậm theo hàng dọc địa hình tự nhiên quanh sân tập - Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp GV: Nêu nội dung yêu cầu tập luyện H 2: Thực phần bản: 18 – 22’ Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số: - GV: Nêu nội dung yêu cầu tập luyện Chia tổ tập luyện GV: Quan sát + sửa sai Bài tập RLTT KNVĐCB: - - Ôn vợt chớng ngại vật GV: Nêu nội dung yêu cầu tập luyện GV: Quan s¸t + sưa sai + nhËn xÐt Hoạt động trò Đội hình hàng ngang HS: TËp hỵp lớp báo cáo sĩ số () HĐ2: Tập luyện HS: Tập luyện tích cực ĐH2 hàng ngang Tổ 1: x x x xxxx (∆) GV H§3: TËp lun Tỉ 2: x x x x xxx HS: TËp lun theo tỉ quy định ĐH tập luyện hàng dọc x x x x ………………………… x x x x ………………………… CB XP HĐ4: Tập luyện Trò chơi vận động: - - Học trò chơi Mèo đuổi chuột + GV nêu trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi Cho học sinh học thuộc vần điệu trước chơi trò chơi + Tổ chức cho lớp chơi, GV theo dõi, nhận xét, tuyên dương GV cho HS chơi thử lần sau chơi thức GV: Nhận xét + hớng dẫn thêm GV: Quan sát nhận xét + tuyên dơng em tốt H : Thực Phần kết thúc: 6’ HÖ thèng học: Thả lỏng hồi tỉnh GV: Nêu nội dung yêu cầu thả lỏng Nhận xét đánh giá u, nhợc điểm GV: Quan sát đánh giá học GV: Xuống lớp GV hô giải tán HS tham gia chơi trò chơi tích cực Đội hình hàng ngang HĐ6: Hệ thống học tập kiến thức HS: Thả láng tÝch cùc HS: L¾ng nghe + ghi nhí HS hô khoẻ b Bit cỏch t chc trũ chi tiết học thể dục: Trò chơi ln đóng vai trò to lớn so với thể dục hoạt động giải trí người Trước hết, người giáo viên phải hiểu biết rộng, biết tham gia biết tổ chức tốt nhiều trò chơi, thu hút học sinh tham gia Mỗi học giáo viên cần chủ động áp dụng hình thức tích cực hóa học sinh phương pháp trò chơi tích cực tham gia vào trình nhận xét, đánh giá bạn trình học, tạo cho em vui vẻ, thoải mái sau nội dung học căng thẳng, thơng qua trò chơi giúp em có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát có tính chủ động tính kỷ luật cao học tập lao động * Biết chuẩn bị địa điểm phương tiện tổ chức trò chơi Sau chọn trò chơi, giáo viên nghiên cứu kĩ quy tắc, luật lệ trò chơi sau soạn thành giáo án mức độ khác để tổ chức cho em biết tham gia chơi cách thành thục Công việc lúc chuẩn bị địa điểm phương tiện để tổ chức cho em chơi Về địa điểm, sau chọn giáo viên cho học sinh thu dọn vệ sinh sân bãi, đảm bảo an toàn 10 tập luyện Về phương tiện cần phân chia phương tiện giáo viên chuẩn bị phương tiện học sinh phải chuẩn bị Do đặc trưng môn với phương pháp yêu cầu tổ chức cho học sinh theo kiểu “Học mà chơi, chơi mà học” việc lồng ghép trò chơi hấp dẫn phù hợp gây hứng thú học tập cho môn học đạt kết cao cần thiết điều phụ thuộc vào khả năng, khiếu giáo viên Bởi dạy học sinh thấy em hứng thú với tiết học có trò chơi Tuy nhiên dụng cụ để phục vụ cho trò chơi khơng đủ, điều làm giảm tính hấp dẫn vốn có Vì vậy, tơi kích thích sáng tạo em cách hướng dẫn em làm số dụng cụ như: Cầu đá (làm lon nước lông gà), dây nhảy (bện cói), bóng nhỏ (làm vải vụn)…Điều làm em vui tự tay làm sản phẩm học tập có ích.Ví dụ: Khi tổ chức trò chơi “Thi xếp hàng nhanh” hướng dẫn em làm mũ đội đầu theo số, theo màu mũ đội Điều giúp em hăng say, hào hứng tham gia trò chơi Học sinh lớp 3B trường TH Nga Bạch dọn vệ sinh sân tập * Biết giới thiệu giải thích cách chơi: Đối với học sinh tiểu học, tổ chức chơi em thường muốn chơi ngay, trò chơi mà em biết, sau giáo viên gọi tên trò chơi em biểu lộ tình cảm reo hò, hưởng ứng khơng đồng ý chơi trò chơi đó…Dù trường hợp nào, em khơng thích giảng giải dài dòng, giải thích trò chơi, giáo viên cần giải thích ngắn gọn, xác, dễ hiểu, việc giải thích cần 11 nhấn mạnh yếu lĩnh kỹ thuật động tác, qua nhằm củng cố kỹ kỹ xảo vận động, giúp học sinh tránh sai sót mắc phải trình tập luyện, phải cho tất học sinh nghe nắm cách chơi Đối với trò chơi em biết hiểu luật chơi khơng cần giải thích nữa, mà nêu thêm số yêu cầu cao Có thể đưa số yêu cầu chơi cao lần trước, đòi hỏi học sinh cố gắng cao hồn thành Có em hào hứng, hăng hái hơn, phát huy hết khả sức lực, trí tuệ óc sáng tạo Giới thiệu giải thích trò chơi hấp dẫn, lơi ý khích lệ học sinh tham gia chơi thực nghệ thuật người điều khiển Vì giáo viên cần tích lũy kinh nghiệm không nên coi thường khâu giới thiệu giải thích trò chơi Ngồi giáo viên cần nhắc nhở giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật biện pháp phòng tránh chấn thương hiệu *Biết tổ chức đội hình cho học sinh chơi Trò chơi vận động tổ chức phải kích thích hứng thú tập luyện, tạo cảm giác vui chơi thoải mái cho học sinh nên tất em tham gia, tùy thuộc loại trò chơi mà chia lớp đội hợp lí theo sĩ số lớp, theo tỷ lệ nam - nữ Giáo viên yêu cầu học sinh tập hợp theo đội hình vòng tròn, hàng dọc hàng ngang Khi chia lớp thành đội chơi nên chia lớp thành đội đội (tùy thuộc vào số lượng học sinh lớp), em tự đặt tên cho đội theo cách sau: Thứ nhất: Chia theo tổ Thứ hai: Chia ngẫu nhiên theo số (giáo viên cho học sinh điểm số theo chu kì - - - 4, em có số nhóm) Thứ ba: Chia theo biểu tượng (giáo viên chuẩn bị mũ đội đầu hình ngơi xanh, đỏ, tím, vàng phát cho em, em có hình ngơi màu đội) Ví dụ: Đội hình trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay 12 *Cách thức điều khiển trò chơi Khi em bắt đầu trò chơi giáo viên phải đóng vai trò trọng tài trận thi đấu Mọi tình vi phạm luật, thống kê điểm thắng thua đội để phân loại đội thắng, đội thua người điều khiển định Vì người điều khiển phải nắm vững tiến trình theo dõi chơi thật chặt Theo kinh nghiệm thân, lúc cho học sinh chơi trò chơi tùy thuộc vào trò chơi cụ thể mà cho em chơi thử đến hai, ba lần, sau lần giáo viên cần nhận xét bổ sung thêm điều luật để em nắm vững luật, sau tiến hành cho em chơi thức có thi đua Khi điều khiển trò chơi giáo viên điều chỉnh khối lượng cường độ trò chơi nhiều cách: - Dùng tiếng vỗ tay, tiếng trống, tiếng reo hò để tăng nhịp điệu trò chơi Rút ngắn tăng thời gian chơi Khi điều khiển trò chơi giáo viên cần ý nhắc nhở em tìm biện pháp phòng tránh chấn thương xảy Cần nhắc nhở giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật biện pháp phòng tránh chấn thương hiệu Trong trình dạy học, em có dấu hiệu mệt mỏi giáo viên cần thay đổi nội dung để lấy lại hứng thú, lấy lại trạng thái tâm lý vui tươi Giáo viên tổ chức kể câu chuyện ngắn gọn tinh thần tập luyện thể thao, cung cấp cho học sinh số thông tin thành tích thể thao Việt Nam giới… Có thể nói, điều khiển tiến trình chơi (nhất với học sinh tiểu học em hiếu động mức độ hiểu biết có hạn) cho sôi nổi, sinh động, hấp dẫn lôi học sinh tham gia chơi cách thích thú, nghệ thuật nhà sư phạm Có lẽ có lòng u trẻ, u nghề, ham học hỏi nghiên cứu, sưu tầm tích luỹ kinh nghiệm nghệ thuật ngày phong phú hồn thiện *Biết đánh giá kết chơi Sau lần số lần cho học sinh chơi, giáo viên cần nhận xét, đánh giá kết chơi, phải thống kê ưu điểm, khuyết điểm đội, cụ thể thời gian đội hoàn thành trước, nhiều hay người vi phạm luật chơi, đội hình đội ngũ có trật tự khơng…Giáo viên dựa vào yêu cầu, nội quy chơi, kết chơi mà đánh giá chơi phân loại thắng, thua thật công bằng, rõ ràng Không nên đánh giá kết chơi đại khái, khơng xác khơng công bằng, làm học sinh phấn khởi, em biểu lộ phản 13 đánh giá khơng chấp nhận kết luận người điều khiển Điều làm ý nghĩa giáo dục mà xây dựng cho học sinh * Hiệu đạt giải pháp: Qua áp dụng giải pháp vào giảng dạy, thu kết cao Các em học sinh hăng hái tập luyện, hiểu ý nghĩa giáo dục trò chơi Tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình đồn kết 2.3.2 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào dạy học trò chơi cho học sinh Hiện xã hội ngày phát triển, nhu cầu học tập người nâng cao Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học coi then chốt, góp phần giúp học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức, hoàn thiện đầy đủ kỹ Hiểu tầm quan trọng nó, ngồi tiết học ngồi trời tơi lồng ghép việc dạy học lớp soạn giảng với nội dung phong phú đa dạng Điều giúp em hứng thú, em trực tiếp xem ví dụ cụ thể trò chơi thơng qua trình chiếu hình, xem hình ảnh vận động viên tiếng nước nước, nghe câu chuyện cảm động “thể thao thành tích cao” Ví dụ giảng dạy trò chơi “Thỏ nhảy” lớp 3: Bài 37: Trò chơi “Thỏ Nhảy” Địa điểm: Trong phòng học lớp 3B, Trường Tiểu học Nga Bạch Phương tiện: Chuẩn bị máy chiếu, xếp gọn bàn học cuối lớp, Tập hợp lớp thành hàng ngang - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Giới thiệu bài: Giáo viên cho học sinh quan sát máy chiếu số hình ảnh thỏ nhảy nêu câu hỏi + Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi theo tranh - Giáo viên trình chiếu nội dung tiết dạy - Giáo viên giới thiệu cách chơi, luật chơi cho học sinh quan sát hình ảnh trực quan trò chơi 14 Hình ảnh HS lớp 3B học tiết thể dục máy chiếu * Hiệu giải pháp: Sau áp dụng giải pháp nhận thấy rõ em u thích học mơn thể dục hơn, hào hứng hơn, tích cực tập luyện Các em hăng say phát biểu, hăng say thảo luận nhóm, lại xem lại hình ảnh em học tập, tham gia trò chơi, hình ảnh em tự làm đồ dùng phục vụ cho trò chơi Điều giúp em nâng cao tầm nhận thức học tập môn thể dục 2.3.3 Một số trò chơi giúp học sinh hăng say thể dục a Trò chơi rèn luyện hô hấp, định hướng, phản xạ khéo léo, tập trung ý: * Trò chơi lăn bóng tay: - Mục đích: Thơng qua trò chơi nhằm rèn luyện cho học sinh khéo léo, nhanh nhẹn tập trung ý - Chuẩn bị: - Kẻ vạch, vạch xuất phát vạch chuẩn bị cách 0,5m Từ vạch xuất phát đến vạch giới hạn cách 4- m cắm cờ làm chuẩn vòng tròn nhỏ có đường kính 0,5m - Mỗi tổ bóng (bằng cao su, nhựa) bóng chuyền, bóng đá… - Tập hợp thành hàng dọc, hàng cách hàng - m Em đứng hai tay cầm bóng - Cách chơi: 15 Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu”, em đứng hàng nhanh chóng lăn bóng tay vòng qua vạch đích vòng đưa bóng cho bạn thứ đứng cuối hàng Bạn thứ hai thực bạn thứ nhất, bạn cuối đội Bạn cuối sau cán đích hai tay ơm bóng lên cao hơ “HẾT!” Căn vào giáo viên xem tổ xong nhanh, hàng ngũ ngắn tổ thắng Hình ảnh HS lớp 3B tham gia chơi trò chơi “Lăn bóng tay” - Cách dạy: + Giáo viên tập hợp học sinh theo hàng tư đứng nêu phần chuẩn bị Tiếp theo giáo viên nêu tên trò chơi làm mẫu, giải thích cách chơi, luật chơi sau em đứng hàng cầm bóng để chuẩn bị chơi + Trước cho học sinh chơi, giáo viên hô "Chuẩn bị" lúc em đứng cầm bóng giơ hai tay lên cao Khi thấy tất hàng chuẩn bị xong, giáo viên hơ "Bắt đầu!" để học sinh bắt đầu trò chơi lăn bóng Trong q trình chơi, giáo viên theo dõi, quan sát xem trường hợp sai luật sau nhận xét, giải thích thêm cách chơi để tất học sinh nắm cách chơi cho học sinh chơi thức có thi đua phân thắng thua - Những trường hợp phạm luật: + Xuất phát trước lệnh 16 + Khơng lăn bóng mà lại ơm bóng để chạy b Trò chơi rèn luyện kĩ đi, chạy phát triển sức nhanh: * Trò chơi giành cờ chiến thắng: - Mục đích: + Thơng qua trò chơi, rèn luyện kĩ chạy, thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo phát triển sức nhanh - Chuẩn bị: + Kẻ vạch giới hạn cách từ 8m - 10m Ở sân (khoảng vạch giới hạn) kẻ vòng tròn có đường kính 0,5m cắm vào cờ nhỏ + Tập hợp học sinh lớp thành tổ, tập hợp thành hàng ngang bên đường giới hạn, mặt quay vào phía cờ Cho học sinh hàng điểm số để em nhận biết số - Cách chơi: + Khi bắt đầu trò chơi, giáo viên gọi tên đến số em mang số hàng nhanh chóng chạy lên giành lấy cờ mang cho đội Khi người đội bạn cầm lấy cờ, người số phải chạy đuổi theo để giành lại cờ cách vỗ nhẹ vào người bạn Trong trường hợp người cầm cờ bị thua, khơng đuổi kịp để người cầm cờ chạy qua vạch giới hạn đội mình, người người thắng Sau lại để cờ vào vòng tròn trò chơi tiếp tục lại từ đầu Hình ảnh HS lớp 3B tham gia chơi trò chơi “Giành cờ chiến thắng” * Cách dạy: 17 Sau chuẩn bị sân chơi, giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình trò chơi Nếu lớp có số em biết cách chơi giáo viên chọn em làm mẫu cách chạy từ vạch lên giành lấy cờ Ai giành cờ chạy, người đuổi Nếu khơng có học sinh biết cách chơi, giáo viên giới thiệu sân chơi cách chơi sau cho học sinh điểm số gọi đôi lên chơi cách dẫn cho em cách chơi Tiếp theo giáo viên gọi - đơi lên chơi tiếp tục giải thích cách chơi, sau cho em chơi thức * Hiệu trò chơi: Khi cho học sinh tham gia trò chơi “Giành cờ chiến thắng”, em tích cực, tự giác tham gia Các em chơi nhiệt tình luật, trò chơi giúp em phát triển tồn diện sức nhanh, thơng minh, khéo léo nhanh nhẹn c Trò chơi rèn luyện kĩ leo trèo phối hợp: * Trò chơi chuyền nhanh, nhảy nhanh: Mục đích: Nhằm rèn luyện nhanh nhẹn, khéo léo, phát triển sức mạnh chân, giáo dục tinh thần tập thể Chuẩn bị: Tập hợp số học sinh lớp thành - hàng dọc, hàng cách hàng 1,5 - 2m, hàng em cách em 0,6 m Các em đứng chân rộng vai, thân ngả trước Em đứng đầu hàng cầm bong Cách chơi: Khi có lệnh "Bắt đầu!" thổi hồi còi, em cầm bóng nhanh chóng cúi người đưa bóng tay qua khe chân cho bạn đứng sau mình, bạn số đưa hai tay trước nhận bóng, đưa sau cho số 3, trò chơi tiếp tục em cuối Em cuối hàng sau nhận bóng, bước sang phải bước rộng vai, kẹp bóng vào đùi, bật nhảy chân phía trước Khi đến ngang em đứng đầu hàng, nhanh chóng đứng vào trước mặt bạn cúi người chuyền bóng sau cho bạn Trò chơi tiếp tục hết, em cuối sau nhảy xong đứng vào đầu hàng, đưa bóng lên cao tay hô to "HẾT!" Giáo viên vào xem đội xong trước, phạm quy, đội thắng Trong q trình chơi đội để bóng rơi nhặt bóng tiếp tục chơi chỗ bóng rơi - Cách dạy: + Giáo viên tập hợp học sinh theo hàng tư đứng nêu phần chuẩn bị Tiếp theo giáo viên nêu tên trò chơi làm mẫu, giải thích cách chơi, luật chơi sau em đứng hàng cầm bóng để chuẩn bị chơi + Trước cho học sinh chơi, giáo viên hô "Chuẩn bị" lúc em đứng cầm bóng hai tay Khi thấy tất hàng chuẩn bị xong, giáo viên hơ "Bắt đầu!" để học sinh bắt đầu chuyền bóng Trong q trình chơi, giáo viên theo dõi, quan sát xem trường hợp sai luật sau nhận xét, giải thích thêm cách chơi để tất học sinh nắm cách chơi cho học sinh chơi thức có thi đua phân thắng thua 18 Hình ảnh HS lớp 3B tham gia trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh” * Những trường hợp phạm quy: - Trao bóng trước lệnh - Khơng trao bóng theo thứ tự mà lăn bóng - Khơng kẹp bóng nhảy mà ơm bóng chạy * Hiệu giải pháp: Lựa chọn, biên soạn thêm trò chơi ngồi trò chơi khóa giúp em hăng say, hứng thú, em biết thêm nhiều trò chơi hơn, đa dạng cách thức chơi, em khơng nhàm chán hay đơn điệu với trò chơi khóa Ngồi khơng coi trọng thắng thua, hình phạt khơng q sức học sinh Đối với học sinh yếu khuyết tật giáo viên phải ln động viên khích lệ, khơng em nghỉ mà tổ chức cho em chơi với tập, cường độ hợp lý, với trò chơi cần sử dụng đến thể lực em làm trọng tài trò chơi, hoạt động thi đua áp dụng phương pháp tập luyện “phục hồi chức năng” với hình thức nhẹ nhàng phù hợp để em hoạt động, tạo cho em tinh thần thoải mái, vui vẻ phấn khởi để tập luyện nâng cao sức khỏe bạn Phương pháp trò chơi tạo điều kiện cho người chơi giải cách sáng tạo nhiệm vụ vận động, từ giúp học sinh tham gia hăng hái nhiệt tình Thơng qua trò chơi giúp giáo viên tìm hiểu khả vận động, sức khỏe học sinh để có phương pháp giảng dạy hợp lý 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Qua gần năm học áp dụng biện pháp vào phần tổ chức trò chơi, tiết học thể dục trường Tiểu học Nga Bạch Tôi thấy hiệu rõ 19 rệt Học sinh tích cực học tập Các em u thích mơn học mong tới học thể dục để tập luyện tham gia chơi trò chơi Hằng ngày, vào chơi em tham gia chơi nhảy dây, đá bóng, đá cầu, chơi cầu lơng,…Thể lực tinh thần em cải thiện Tôi cảm nhận em vui hơn, khỏe sau học Nhận thức cán giáo viên, học sinh phụ huynh có chuyển biến đáng kể BGH nhà trường đầu tư nâng cấp sở vật chất sân tập, dụng cụ tập luyện Phụ huynh sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện để em tập luyện thời gian chuẩn bị thi đấu buổi học Căn vào kết học tập khả quan tích cực tơi khảo sát lại kết yêu thích em môn học thể dục vào học kỳ II Kết đạt cụ thể sau: Bảng II: Kết khảo sát yêu thích học sinh lớp 3A lớp 3B môn thể dục vào học kỳ II năm học 2017 - 2018 (n = 60) Kết thu Lớp 3A nhóm đối chứng (n=30) Lớp 3B Nhóm thực nghiệm(n=30) HS khơng HS khơng HS u thích HS u thích u thích yêu thích SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ% 22 73,3% 26,7% 28 93,3% 6,7% Nhìn vào bảng thống kê kết khảo sát lớp 3A (nhóm đối chứng) u thích học sinh môn thể dục đầu năm học 63,3% đến học kỳ II 73,3% tỷ lệ chênh lệch không đáng kể, tỷ lệ học sinh khơng u thích mơn học chưa thiện Đối với lớp 3B (nhóm thực nghiệm) sau áp dụng đề tài tôi, yêu thích mơn thể dục học sinh nâng lên cách rõ rệt từ 53,3% tăng lên 93,3 % tỷ lệ học sinh khơng u thích mơn học giảm đáng kể từ 46,7% xuống 6,7% Tơi tin rằng, với phương pháp trò chơi vận động kết hợp thi đấu sử dụng học, cộng với động viên khích lệ kịp thời giáo viên áp dụng tin đến cuối năm tỷ lệ học sinh yêu thích đạt 100% kết học tập cải thiệt từ năm năm tiếp theo, đặc biệt chất lượng đội tuyển thể dục nâng lên rõ rệt KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Quá trình nghiên cứu áp dụng giải pháp thực hiện, thân nhận thấy học thể dục ngày hiệu quả, cụ thể: Học môn thể dục nhà trường phổ thông động lực quan trọng để góp phần hồn thiện mặt thể chất ngồi có tác dụng tích cực thúc đẩy mặt giáo dục khác phát triển Vì vậy, giáo viên phải trau dồi kiến thức, tự hồn thiện mình, ln trăn trở tìm phương pháp soạn 20 giảng, tập luyện phù hợp khắc phục khó khăn để đưa chất lượng giáo dục thể chất ngày phát triển Đào tạo cho xã hôi hệ tương lai người tồn diện có sức khỏe dồi dào, lực cường tráng dũng khí kiên cường để tiếp tục nghiệp cách mạng Đảng sống sống vui tươi lành mạnh Trò chơi vận động góp phần khơng nhỏ việc nâng cao lòng say mê, ham thích học tập, khích lệ học sinh tích cực tham gia vào hoạt động học tập môn thể dục trường tiểu học Nga Bạch Biết cách thiết kế trò chơi thơng q trình dạy học đặc biệt có tác động đến giáo viên, làm cho giáo viên u thích cơng việc thiết kế loại trò chơi vận động, trọng phát triển thể chất cho học sinh tiếp tục đẩy mạnh chất lượng giáo dục nhà trường Từ cách thiết kế đó, giáo viên linh hoạt thiết kế hình ảnh khác, mẫu khác để thể phong cách sáng tạo thêm trò chơi khác nhằm nâng cao sức khỏe cho em sau Giáo viên ln ln phải có tâm huyết với nghề, chịu khó đầu tư, tìm tòi sáng tạo, chuẩn bị tốt khâu từ đồ dùng thiết kế nội dung trò chơi cho phù hợp với mục tiêu học Giáo dục thể chất nhà trường không đơn học tiết thể dục để rèn luyện trình phát triển thể, khả hoạt động mà giúp thể thích nghi với điều kiện khó khăn sinh hoạt, học tập, lao động như: trò chơi “đi qua đường lội” Ngồi mục đích nâng cao thể lực coi trọng giáo dục tư tưởng, tình cảm, uốn nắn, bồi dưỡng tác phong tốt, xây dựng nếp sống vui tươi, lành mạnh, tin tưởng, lạc quan Ví dụ trò chơi: “Kết bạn”… Từ kết trên, nhận thấy em học sinh xác định rõ mục đích mơn học thể dục Các em hào hứng đến tiết tham gia tập luyện tự giác, tích cực Điều chứng tỏ thành công sáng kiến mà dày công nghiên cứu Với đề tài dễ vận dụng, gần gũi thực tế nên đề tài nhân rộng trường tiểu học huyện có điều kiện nhân rộng Tôi nhận thấy từ suy nghĩ đến việc làm thực tế chặng đường khó khăn, vất vả, mong rằng: Những người thầy phải thực người thầy có tâm huyết với nghề nghiệp Hết lòng yêu thương học sinh "Trò học tốt cần có thầy dạy tốt" Có thực có chất lượng giáo dục tồn diện để học sinh sau học hết cấp phổ thơng có đủ sức khỏe kiến thức để vào sống 3.2 Kiến nghị Để việc giáo dục thể chất trường tiểu học thực có hiệu quả, nâng cao thể lực, sức khỏe cho học sinh khơng có nỗ lực học sinh, nhiệt tình sáng tạo giáo viên mà có quan tâm đạo nhà trường, tổ chun mơn, ủng hộ nhiệt tình phụ huynh học sinh quan, tổ chức có liên quan 21 Vấn đề trang thiết bị yếu tố quan trọng định lớn đến việc thành công tiết học Hiện trang thiết bị ỏi chưa áp dụng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao học sinh nhà trường xã hội phát triển Vậy kính đề nghị cấp lãnh đạo, ban giám hiệu nhà trường quan tâm tới sở vật chất, trang thiết bị dạy học để chất lượng việc giáo dục thể chất trường tiểu học ngày nâng cao nữa, giúp em tập luyện vui chơi điều kiện tốt ngơi trường Tuyên truyền sâu rộng đến tất giáo viên học sinh tầm quan trọng việc học thể dục xác định vị trí giáo dục thể chất xã hội Đề tài hoàn thành khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót, mong bạn đồng nghiệp ban giam khảo đóng góp ý kiến, bổ sung để tơi có biện pháp hay hơn, sát thực với thực tiễn địa phương đối tượng học sinh, để góp phần xây dựng người phát triển cách toàn diện Tôi xin chân thành cảm ơn! XC NHN CA TH TRƯỞNG ĐƠN V Ị Nga Bạch, ngày 05 tháng 04 năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết Không chép người khác Người thực Lê Thị Luyến TÀI LIỆU THAM KHẢO Toàn văn lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Bác Hồ Tháng năm 1946 Phương pháp dạy học môn học lớp tập 1, NXB giáo dục Việt Nam năm 2007 Tâm lí học tài liệu đào tạo giáo viên, NXB Giáo dục – NXB Đại học sư phạm năm 2005 Sách giáo viên Thể dục từ lớp đến lớp NXB giáo dục Việt Nam năm 2002 Luật giáo dục năm 1998 Phương pháp dạy học thể dục trò chơi vận động cho học sinh tiểu học, NXB Giáo dục năm 2007 Một trăm trò chơi vận động cho học sinh tiểu học, NXB Giáo dục năm 2005 22 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD & ĐT, CẤP SỞ GD & ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả : Lê Thị Luyến Chức vụ đơn vị công tác : Giáo viên Trường Tiểu học Nga Bạch STT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tự giác, tích cực học sinh tiểu học Một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh tập luyện thể dục thể thao trường tiểu học Nga Cấp đánh Kết giá xếp loại xếp loại Phòng GD & ĐT Phòng GD & ĐT Năm học xếp loại C 2011 - 2012 C 2013 - 2014 23 Bạch Một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh tập luyện thể dục thể thao trường tiểu học Nga Bạch Phòng GD & ĐT C 2014 - 2015 24 ... học lên cao Tuy nhiên, việc tổ chức trò chơi cho học sinh có bất cập, hạn chế định Do chọn đề tài: Một số giải pháp tạo hứng thú học tập môn thể dục thông qua việc sử dụng trò chơi cho học sinh. .. dạy học môn Thể dục: 2 .3 Các giải pháp sử dụng để tạo hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp Để dạy thành công, phương pháp giảng dạy kỹ rèn luyện có hiệu dạy thể dục áp dụng trò chơi. .. học tập môn thể dục thông qua phần trò chơi vận động phát triển tố chất thể lực môn thể dục cho học sinh trường Tiểu học Nga Bạch 1 .3 Đối tượng nghiên cứu - Học sinh lớp Trường Tiểu học Nga Bạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp tạo hứng thú học tập môn thể dục thông qua phần trò chơi cho học sinh lớp 3, Một số giải pháp tạo hứng thú học tập môn thể dục thông qua phần trò chơi cho học sinh lớp 3

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay