Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học cơ sở huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

148 1 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN TRỌNG THỌ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊNT RUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN TRỌNG THỌ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊNTRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Đồn Trọng Thọ i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập nghiên cứu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên q trình cơng tác thân trường THCS địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên năm qua Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Khoa Tâm lý - Giáo dục Thầy giáo Cô giáo tham gia giảng dạy lớp cao học khóa 24B chuyên ngành Quản lý giáo dục, cung cấp kiến thức bản, sâu sắc, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, với lòng thành kính, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, người hướng dẫn khoa học, bảo tận tình suốt q trình nghiên cứu để tác giả hồn thành luận văn qui định Tác giả xin gửi lời cảm ơn Lãnh đạo UBND, Phòng GD&ĐT, Cán quản lý giáo viên trường trung học sở địa địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên bạn bè, người thân tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần suốt trình học tập, nghiên cứu để tác giả hoàn thành luận văn thời hạn Trong trình học tập, nghiên cứu đề tài luận văn, thân cố gắng chắn khơng tránh khỏi khiếm khuyết.Kính mong góp ý, dẫn Thầy, Cơ bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10 năm 2018 Tác giả Đoàn Trọng Thọ ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁCBẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề bồi dưỡng giáo viên quản lý bồi dưỡng giáo viên 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên 10 1.2.3 Giáo viên, giáo viên THCS 13 1.2.4 Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở 13 1.3 Hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học sở 14 1.3.1 Mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS 14 1.3.2 Nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở 15 iii 1.3.3 Phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở 16 iii 1.4 Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học sở 18 1.4.1 Vai trò Hiệu trưởng quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên 18 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 19 1.5 Một số yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 26 1.5.1 Yêu cầu đổi công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thời kỳ 26 1.5.2 Nhận thức giáo viên trung học sở bồi dưỡng thường xuyên 26 1.5.3 Năng lực quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Hiệu trưởng 27 1.5.4 Chế độ sách, điều kiện làm việc giáo viên 27 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 30 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 30 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Nậm Pồ 30 2.1.2 Đội ngũ cán quản lý giáo viên THCS huyện Nậm Pồ 32 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 34 2.2.1 Mục đích khảo sát 34 2.2.2 Nội dung khảo sát 34 2.2.3 Đối tượng khảo sát 35 2.2.4 Phương pháp khảo sát xử lý liệu 35 2.3 Thực trạng nhận thức CBQL giáo viên THCS huyện Nậm Pồ hoạt động bồi dưỡng thường xuyên 36 2.3.1 Nhận thức tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS 36 2.3.2 Nhận thức mục đích, ý nghĩa hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS 37 iv 2.3 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 40 2.3.1 Thực trạng thực nội dung bồi dưỡng 40 2.3.2 Thực trạng hình thức bồi dưỡng 43 2.3.3.Thực trạng phương pháp bồi dưỡng 47 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 48 2.4.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 48 2.4.2 Thực trạng quản lý mục tiêu hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 52 2.4.3 Thực trạng quản lý nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 54 2.4.4 Thực trạng quản lý phương pháp, hình thức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 56 2.4.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 58 2.4.6 Thực trạng quản lý sở vật chất phục vụ bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 60 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 62 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 63 2.6.1 Thành tựu hạn chế 63 2.6.2 Nguyên nhân thực trạng 66 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NẬM PỒ,TỈNH ĐIỆN BIÊN 69 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 69 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 69 3.1.2 Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện, đồng thống 70 v 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 70 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, tính hiệu 71 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo 72 3.2 Các biện pháp quản lý bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 72 3.2.1 Biện pháp 1: Tổ chức nâng cao nhận thức CBQL GV bồi dưỡng thường xuyên bối cảnh đổi giáo dục 72 3.2.2 Biện pháp 2: Tổ chức khảo sát nhu cầu BDTX để lập kế hoạch bồi dưỡng cho sát với nhu cầu trình độ GV 76 3.2.3 Biện pháp 3: Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở qui trình quản lý khoa học 78 3.2.4 Biện pháp 4: Huy động nguồn lực cho hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở 85 3.2.5 Biện pháp 5: Đổi kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động BDTX cho GV THCS 89 3.2.6 Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động BDTX giáo viên 92 3.2.7 Biện pháp 7: Khuyến khích vật chất tinh thần GV việc BDTX 94 3.3 Mối quan hệ biện pháp 96 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp 96 3.4.1 Tính cấp thiết biện pháp quản lý đề xuất 97 3.4.2 Tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất 99 3.4.3 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC vi TÀI LIỆU THAM KHẢO I Các văn đạo 108 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Ban chấp hành trung ương Đảng (2013),Nghị 29-NQ/TW ngày 04/11/2013về đổi toàn diện Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo(2006),Quyết định số 22/2006/QĐ ngày 12 tháng năm 2006 Ban hành quy định việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo(2011),Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng năm 2011 việc Ban hành điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo (2011),Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng năm 2011 việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở Bộ Giáo dục Đào tạo (2012),Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT, ngày 10 tháng năm 2012 ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo (2012),Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo(2014),Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 Ban hành chương trình hành động triển khai thực Nghị 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XI đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TTBGDĐT ngày 22 tháng năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) 109 10 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003),Nghị định 116/2003/NĐCP việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước 11 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014), Nghị 44/NQ-CP ban hành chương trình hành động Chính phủ thực Nghị 29NQ/TW ngày 04/11/2013, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XI đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009), Ban hành Luật sửa đổi số điều luật giáo dục số 38/2005/QH XI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010), Luật viên chức II Tài liệu khoa học 14 Phạm Thị Kim Anh (2009),Chất lượng bồi dưỡng GV THPT - thực trạng giải pháp, Kỉ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng bồi dưỡng GV THPT, Đại học Sư phạm Huế 15 Phạm Thị Kim Anh (2013), “Vấn đề bồi dưỡng GV phổ thông Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Giáo dục & xã hội tháng 10/2013 16 Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học quản lý tổ chức, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Ngọc Bích (2009),Phát triển nghiệp vụ cho GV Việt Nam dựa nhu cầu chuẩn lực, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội 18 Nguyễn Thị Bình(2012),Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, Đề tài cấp Nhà nước, mã số 01-2010 19 Nguyễn Bá Dương(1999),Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Minh Đường (1996),Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện mới, Cơng trình khoa học cấp Nhà nước KX07-14, Hà Nội 110 21 Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2015), Báo cáo Hội nghị quốc tế, nâng cao lực cho giáo viên cán quản lý trường học đáp ứng yêu cầu thực dạy học phát triển lực học sinh, Tạp chí Quản lí giáo dục (số đặc biệt - 2015) 23 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (cb) Lê Thị Mai Phương (2015),Giáo trình khoa học quản lý giáo dục, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 24 Bùi Minh Hiền (Chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2011),Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 25 Trần Bá Hồnh (2006),Vấn đề giáo viên - Những nghiên cứu lí luận thực tiễn”, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội 26 Phạm Quang Huân (2011),Nghiên cứu giải pháp đổi quản lý đào tạo giáo viên trường ĐHSP, Đề tài NCKHGD cấp Bộ, mã số B2011-17CT05 27 Trần Kiểm (2007),Tiếp cận đại quản lý giáo dục, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội 28 Phùng Thanh Kỷ (1998),Một số giải pháp tăng cường quản lí cơng tác bồi dưỡng thường xun đội ngũ giáo viên THCS Hà Nội giai đoạn nay, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục 29 Lê Trần Lâm (1992), Đào tạo bồi dưỡng giáo viên, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội 30 Nguyễn Lân (2002), Từ điển từ ngữ Hán Việt, Nhà xuất Từ điển Bách khoa 31 Phan Trọng Ngọ (2011),Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc đổi đào tạo giáo viên, đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông thời kì CNH, HĐH hội nhập quốc tế, Đề tài NCKHGD cấp Bộ, mã số B2011111 17-CT01 112 32 Nguyễn Tiến Phúc (2010),Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đội ngũ GV THPT miền núi, Tạp chí Giáo dục số 240 33 Vũ Hồng Quân (2014),Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS Phòng GD&ĐT huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục 34 Nguyễn Thị Nguyệt Quế (2010),Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV Hiệu trưởng trường THCS thành phố Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục 35 Trương Thị Thảo (2012),Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên trung học sở theo CNN địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục 36 Lưu Thị Thơm (2010),Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học sở thành phố Sơn La tỉnh Sơn La, Luận văn Thạc sĩ Quản lý GD 37 Phạm Đỗ Nhật Tiến(2013), Đổi đào tạo giáo viên trước yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 38 Hà Thế Truyền, Hoàng Minh Thao (2003), Quản lý giáo dục tiểu học theo định hướng cơng nghiệp hóa -hiện đại hóa, Nxb Giáo dục, Hà Nội 39 Nguyễn Thị Tuyết (2017), Quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trung học sở Thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục bảo vệ Học viện trị 40 Nguyễn Đức Vũ (2006),Một số giải pháp bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, Kỉ yếu Hội thảo kỉ niệm 60 năm ngành Sư phạm Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Hà Nội 41 Trần Thị Hải Yến (2015),Quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục bảo vệ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 110 PHỤ LỤC Phiếu số PHIẾU KHẢO SÁT Về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên GV Quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (Dành cho giáo viên CBQL) Để có sở khoa học việc đề xuất biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Hiệu trưởng trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV đáp ứng u cầu đổi giáo dục, xin Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến số nội dung cách đánh dấu x vào ô phù hợp viết câu trả lời vào chỗ trống Ý kiến Thầy/Cơ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong nhận hợp tác Thầy/Cô Câu 1.Việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên quan trọng nào? a Rất quan trọng  b Quan trọng  c Không quan trọng  Câu Thầy/Cơ hiểu mục đích, ý nghĩa công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS? TT Mục đích, ý nghĩa công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức trị, kinh tế - xã hội Bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp Bồi dưỡng thường xuyên để phát triển lực dạy học, giáo dục học sinh Bồi dưỡng thường xuyên để giúp GV phát triển lực theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên PT Ý kiến khác: Ý kiến Đồng ý Rất Không Đồng ý đồng ý đồng ý phần Câu 3.Thầy/Cô tham gia bồi dưỡng thường xuyên hàng năm chưa? a Đã tham gia  b Chưa tham gia  Nếu tham gia, nêu cụ thể tham gia bồi dưỡng nội dung nào?Bồi dưỡng đâu?Bao nhiêu tiết/ năm? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nếu chưa tham gia cho biết lý ………………………………………………………………………………… Câu Xin Thầy/Cô đánh giá thực trạng hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS huyện Nậm Pồ? 4.1 Mức độ phù hợp nội dungbồi dưỡng thường xuyên Thầy/Cô tham gia nay? Chưa Mức độ phù hợp TT Nội dung bồi dưỡng Rất thường xuyên phù hợp Khối kiến thức bắt buộc (nội dung bồi dưỡng 1) Khối kiến thức bắt buộc (nội dung bồi dưỡng 2) Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3) Phù Ít phù hợp hợp Không phù tham hợp gia 4.2.Mức độ phù hợp hình thức bồi dưỡng thường xuyên Thầy/Cô tham gia nay? Mức độ phù hợp TT Hình thức bồi dưỡng Rất thường xuyên phù hợp Phù hợp Chưa Ít Khơng phù phù tham hợp hợp gia Bồi dưỡng thường xuyên tự học giáo viên kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn Bồi dưỡng thường xuyên tập trung theo lớp - Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) Bồi dưỡng thường xuyên qua kèm cặp công việc, nơi làm việc Tự bồi dưỡng Hình thức khác(xin nêu rõ) Với Thầy/Cơ hình thức bồi dưỡng phù hợp hiệu nhất? Vì sao? 4.3 Mức độ thực hiệncác hình thức bồi dưỡng thường xuyên Thầy/Cô tham gia nay? Mức độ thực TT Hình thức bồi dưỡng thường xuyên Tốt Khá Trung bình Chưa Yếu tham gia Bồi dưỡng thường xuyên tự học giáo viên kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn Bồi dưỡng thường xuyên tập trung theo lớp - Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) Bồi dưỡng thường xuyên qua kèm cặp công việc, nơi làm việc Tự bồi dưỡng 4.4 Mức độ thực hiệncác phương phápbồi dưỡng thường xuyên Thầy/Cô tham gia nay? Chưa Mức độ thực TT Phương pháp bồi dưỡng thường xun Thuyết trình có minh họa Thảo luận nhóm Thực hành Nghiên cứu tài liệu Đàm thoại - trao đổi Tốt Khá Trung bình Yếu tham gia Câu 5: Xin Thầy/Cơ đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên hiệu trưởng trường THCS nơi Thầy/Cô công tác? 5.1 Việc xác định nhu cầu bồi dưỡng giáo viên Mức độ đánh giá STT Nội dung Xác định nhu cầu BD giáo viên dựa kết đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học Cho giáo viên đăng ký bồi dưỡng theo nguyện vọng cá nhân Dựa đề xuất tổ chuyên môn Dựa theo yêu cầu Ngành Tốt Khá TB Chưa thực Yếu 5.2 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo qui định ngành Mức độ đánh giá TT 10 Nội dung Mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên xác định cụ thể Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường xây dựng phù hợp mục tiêu Kế hoạch bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng giáo viên xác định Kế hoạch bồi dưỡng xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế trường Phân phối nguồn lực hợp lý Biện pháp thực thiết thực, khả thi Tiến độ thời gian thực hoạt động bồi dưỡng hợp lý Hướng dẫn tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cụ thể Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tổ chuyên môn giáo viên Triển khai kế hoạch kịp thời Tốt Khá TB Chưa Yếu thực 5.3 Quản lý thực mục tiêu bồi dưỡng Mức độ đánh giá TT Nội dung Tốt Khá TB Chưa Yếu thực Xác định mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hàng năm Quán triệt mục tiêu BDTX đến giáo viên Đảm bảo GV xác định mục tiêu BDTX phù hợp với mục tiêu trường 5.4 Quản lý thực hiên nội dung bồi dưỡng Mức độ đánh giá TT Nội dung Đảm bảo tất GV tham gia bồi dưỡng đầy đủ nội dung bắt buộc Phòng GD&ĐT tổ chức Yêu cầu GV lựa chọn đăng ký thực đủ nội dung bồi dưỡng tự chọn theo qui định Tổ chức bồi dưỡng bổ sung nội dung GV trường thiếu, yếu dựa kết đánh giá GV hàng năm (ngoài nội dung bắt buộc ND GV tự chọn) Tốt Khá TB Chưa Yếu thực 5.5.Quản lý thực phương pháp, hình thức bồi dưỡng Mức độ đánh giá TT Nội dung Tốt Khá TB Yếu Chưa thực Phối hợp với Phòng GD&ĐT lựa chọn BCV đủ tiêu chuẩn thực nội dung bồi dưỡng bắt buộc Đề nghị giám sát BCV sử dụng PPDH tích cực Hiệu trưởng quản lý GV tham gia khoá bồi dưỡng tập trung nghiêm túc Hiệu trưởng đạo tổ chuyên môn thực BD GV qua chuyên đề hàng tháng Quản lý GV thực kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên đề đăng ký hình thức phù hợp Chỉ đạo GV thực bồi dưỡng qua hình thức họctựkết nối” Hỗ trợ tài “trường liệu để GV bồi dưỡng 5.6 Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV Mức độ đánh giá TT Nội dung Kiểm tra GV lập kế hoạch BDTX Kiểm tra, giám sát thực kế hoạch bồi dưỡng chung Kiểm tra đánh giá việc thực nội dung, phương pháp BD báo cáo viên Kiểm tra GV thực kế hoạch tự bồi dưỡng Lấy ý kiến phản hồi GV việc dạy học BCV thực BDTX nội dung bắt buộc tập trung theo lớp- Sử dụng kết kiểm tra để điều chỉnh hoạt động phù hợp yêu cầu Tốt Khá TB Yếu Chưa thực 5.7 Quản lý CSVC, TB phục vụ hoạt động BDTX Giáo viên TT Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu Nội dung Xây dựng CSVC, TB đáp ứng yêu Chưa thực cầu BDTX GV Khai thác, sử dụng hiệu CSVC, TB BDTX GV trường Đảm bảo kinh phí cho hoạt động BDTX GV theo kế hoạch Câu 6.Theo Thầy/Cô yếu tố sau ảnh hưởng đến hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên nào? Mức độ ảnh hưởng TT Các yếu tố ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng u cầu đổi công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thời kỳ Nhận thức GV THCS việc BDTX Năng lực quản lý hoạt động BDTX cho GV Hiệu trưởng Chế độ, sách, điều kiện làm việc GVTHCS Câu 7: Thầy, có đề xuất để nâng cao chất lượng đội ngũ GV trường THCS huyện Nậm pồ, tỉnh Điện biên ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … Cuối cùng, xin thầy cô vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân Giới tính……………………….Tuổi………………… Trình độ chun mơn…………………Thâm niên cơng tác …………… Dạy môn…………………………………… Nơi công tác Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô PHỤ LỤC 2: Phiếu số PHIẾU KHẢO NGHIỆM VỀ SỰ CẤP THIẾT VÀ MỨC ĐỘ KHẢ THI CỦA BIỆN PHÁP Để góp phần nghiên cứu cấp thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS huyện Nậm Pồ, xin thầy vui lòng cho biết ý kiến mình: TT Các biện pháp Rất cấp Cấp thiết thiết Tổ chức nâng cao nhận thức CBQL GV bồi dưỡng thường xuyên bối cảnh đổi giáo dục Tổ chức khảo sát nhu cầu BDTX để lập kế hoạch BD sát với nhu cầu trình độ GV Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên qui trình khoa học Huy động nguồn lực cho hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở Đổi kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động BDTX cho GVTHCS Ứng dụng CNTT quản lý hoạt động BDTX giáo viên Khuyến khích vật chất tinh thần GV việc BDTX Chân thành cảm ơn thầy cô! Không Rất Khả Không cấp khả thi thi khả thi thiết ... 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Trung học s huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện. .. Biên Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Trung học s huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNCHO GIÁO... đến quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở 62 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở huyện Nậm Pồ, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học cơ sở huyện nậm pồ, tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học cơ sở huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay