Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2017

77 8 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐỖ TUẤN ANH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015 – 2017” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐỖ TUẤN ANH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015 – 2017” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Mơi trường Lớp : K46 – ĐCMT – N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp xem khâu quan trọng giúp sinh viên củng cố kiến thức tiếp thu giảng đường hồn thiện chương trình đào tạo Đại học Đây hội để sinh viên tiếp cận với thực tế nghề nghiệp, kết hợp với kiến thức học nhà trường để hồn thiện kỹ cơng việc, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang phục vụ cho công việc sau trường Được giới thiệu Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2017” Có kết em xin chân thành cám ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn bác, cô, anh chị cơng tác UBND phường Hồng Văn Thụ tạo điều kiện để em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ giao cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết phục vụ cho trình nghiên cứu đề tài Trong q trình thực khố luận tốt nghiệp em cố gắng nghiên cứu kinh nghiệm kiến thức hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi sai sót khiếm khuyết Em mong tham gia đóng góp ý kiến từ phía thầy giáo, giáo bạn sinh viên để khố luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Đỗ Tuấn Anh năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng dân số, lao động phường Hoàng Văn Thụ năm 2017 35 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ năm 2017 42 Bảng 4.3: Kết chuyển nhượng QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015-2017 47 Bảng 4.4: Kết tặng cho quyền sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 4.5: Kết thừa kế QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 4.6: Kết cho thuê QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015 - 2017 49 Bảng 4.7: Kết chấp giá trị QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015-2017 50 Bảng 4.8: Kết chuyển quyền sử dụng đất theo trường hợp 51 Bảng 4.9: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015 - 2017 theo diện tích 51 Bảng 4.10: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển QSDĐ 52 Bảng 4.11: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển đổi QSDĐ 54 Bảng 4.12: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển nhượng QSDĐ 55 Bảng 4.13: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ tặng cho QSDĐ 56 Bảng 4.14: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ thừa kế QSDĐ 57 iii Bảng 4.15: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ cho thuê cho thuê lại QSDĐ 58 Bảng 4.16: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ góp vốn giá trị QSDĐ 59 Bảng 4.17: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chấp giá trị QSDĐ 60 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP Chính phủ CT – TTg Chỉ thị Thủ tướng ĐKĐĐ Đăng kí đất đai GCN Giấy chứng nhận GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng HĐND Hội đồng nhân dân HSĐC Hồ sơ địa HTX Hợp tác xã NĐ Nghị định NĐ – CP Nghị định -Chính phủ Nxb Nhà xuất QĐ – UBND Quyết định Ủy ban nhân dân QĐ – BTNMT Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường TT – BTNMT Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường TT – TCĐC Thông tư Tổng cục Địa UBND Ủy ban nhân dân UBTVQH Ủy ban thường vụ Quốc Hội VPĐK Văn phòng đăng kí QSDĐ Quyền sử dụng đất CBQL Cán quản lí NDSXPNN Người dân sản xuất phi nông nghiệp NDSXNN Người dân sản xuất nông nghiệp UBND Ủy ban nhân dân TNTN Tài nguyên thiên thiên CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC iii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở pháp lí đề tài 2.1.2 Cơ sở lí luận đề tài 2.1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Khái quát chuyển quyền sử dụng đất 2.2.1 Khái niệm chuyển QSDĐ 2.2.2 Nguyên tắc chuyển QSDĐ 2.2.3 Giá chuyển QSDĐ 2.2.4 Các hình thức chuyển QSDĐ 2.2.5 Một số quy định chung chuyển QSDĐ 14 2.2.6 Những quy định trình tự, thủ tục chuyển QSDĐ theo chế cửa xã phường, thị trấn 18 2.2.7 Trách nhiệm pháp lí chuyển quyền sử dụng đất 24 2.3 Quản lý nhà nước vấn đề chuyển quyền sử dụng đất 24 2.4 Thực trạng công tác chuyển QSDĐ nước ta 26 iv PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 29 3.2.1 Địa điểm 29 3.2.2 Thời gian 29 3.3 Nội dung nghiên cứu phương pháp ghiên cứu 29 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 29 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Hoàng Văn Thụ 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội phường Hoàng Văn Thụ 34 4.2 Khái quát tình hình quản lý sử dụng đất đai phường Hồng Văn Thụ 39 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 39 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai 41 4.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 45 4.3 Đánh giá kết chuyển QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ 46 4.3.1 Đánh giá kết hình thức chuyển QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015-2017 46 4.3.2 Đánh giá chung kết chuyển quyền SDĐ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015-2017 50 4.4 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển QSDĐ 52 4.4.1 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ v quy định chung QSDĐ theo số liệu điều tra 52 4.4.2 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ hình thức chuyển QSDĐ 54 4.4.3 Tổng hợp hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển QSDĐ 61 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu khắc phục tồn chuyển QSDĐ 62 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Đề nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai nguồn tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng nó vừa đối tượng lao động vừa tư liệu lao động, nguồn lực, nguồn vốn to lớn đất nước, điểm tựa hoạt động sản xuất, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở hạ tầng, văn hóa, an ninh quốc phòng Do đó, mà khơng thể phủ nhận vai trò đất ngày trở lên quan trọng không có tư liệu có thể thay đất đai Đặc biệt kinh tế thị trường phát triển mạnh, trình CNHHĐH đất nước diễn toàn cầu gây lo ngại việc xây dựng sở hạ tầng, nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động nhà ở, kinh doanh, dịch vụ, gây ô nhiễm môi trường… đó nguyên nhân cho việc quỹ đất nông nghiệp ngày giảm mạnh Để giải tất vấn đề đó tốn khó cho nhà quản lí đất đai Ý thức tầm quan trọng công tác quản lí sử dụng đất phù hợp có hiệu quả, Nhà nước ban hành hoàn thiện văn luật để quản lí nguồn TNTN quý giá Mới Luật Đất Đai 2013 đời (có hiệu lực ngày 01/07/2014) nó hoàn thiện khắc phục tồn luật đất đai trước Những vấn đề chuyển QSDĐ quy định chặt chẽ cụ thể số hình thức chuyển quyền thủ tục chuyển quyền có nhiêu vấn đề liên quan khác Phường Hoàng Văn Thụ phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nằm vùng kinh tế, văn hóa, trị thành phố Thái Nguyên Trong năm qua, đặc biệt nhiều năm trở lại việc thực 54 4.4.2 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hồng Văn Thụ hình thức chuyển QSDĐ 4.4.2.1 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển đổi QSDĐ Bảng 4.11: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển đổi QSDĐ (Đơn vị tính %) Nội dung câu hỏi 1.Chuyển đổi QSDĐ hành vi bao hàm việc “đổi đất lấy đất’’ chủ thể SD NDSX NDSX PNN NN (%) (%) 100 91.6 83,3 91,66 100,0 100,0 91,6 97,22 100,0 83,3 91,6 91,66 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,74 91,6 95,14 CBQL (%) TB (%) 2.Việc chuyển đổi QSDĐ nhằm mục đích tổ chức lại SX nhằm khắc phục tình trạng manh mún, phân tán đất đai 3.Dồn điền đổi hình thức chuyển đổi QSDĐ 4.Người SDĐ muốn chuyển đổi QSDĐ phải làm hợp đồng chuyển đổi QSDĐ gửi lên UBND phường TB (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng 4.11 cho thấy hiểu biết người dân hình thức chuyển đổi QSDĐ tương đối cao 91,66% tỷ lệ trả lời đúng câu hỏi lớn Sự chênh lệch tỷ lệ trả lời đúng nhóm đối tượng không chêch lệch Nhóm đối tượng CBQL có tỷ lệ trả lời đúng cao 100,0% nhóm đối tượng NDSXNN có tỷ lệ trả lời đúng thấp 91,66% nhóm đối tượng NDSXPNN có tỷ lệ trả lời đúng 93,74% 91,66% người dân thuộc nhóm đối tượng NDSXPNN hiểu đúng chuyển đổi QSDĐ “ đổi đất lấy đất” 55 Nhóm NDSXNN có tỉ lệ trả lời thấp 83,33% Nhóm CBQL tỷ lệ trả lời đứng thứ nhất, cụ thể nhóm 100,0% 100,0% người dân thuộc nhóm đối tượng CBQL hiểu đúng việc chuyển đổi QSDĐ để tổ chức lại sản xuất nhằm khắc phục tình trạng manh mún, phân tán đất đai Các đối tượng thuộc nhóm NDSXPNN nhóm NDSXNN có tỷ lệ trả lời đúng gần tỷ lệ chênh lệch hai nhóm thấp cụ thể: người dân thuộc nhóm NDSXPNN có tỷ lệ hiểu đúng 100% nhóm NDSXNN 91,66% Người sử dụng đất muốn chuyển đổi QSDĐ phải làm hợp đồng chuyển đổi QSDĐ gửi lên UBND phường câu tất đối tượng địa bàn phường trả lời đúng xác 100,0% 4.4.2.2 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển nhượng QSDĐ Bảng 4.12: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển nhượng QSDĐ (Đơn vị tính %) CBQL Nội dung câu hỏi NDSXPNN NDSXNN TB (%) (%) (%) (%) 100,0 66,67 58,53 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,67 91,67 94,45 100,0 86,11 83,33 89,82 1.Chuyển nhượng QSDĐ việc chuyển QSDĐ cho người khác sở có giá trị 2.Chuyển nhượng QSDĐ mua bán đất đai Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ bao gồm: giấy chứng nhận QSDĐ, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nộp UBND xã nơi có đất để chuyển cho VPĐK QSDĐ TB (Nguồn: Số liệu điều tra) 56 Qua bảng số liệu cho thấy hiểu biết CBQL người dân địa bàn phường Hoàng Văn Thụ hình thức chuyển QSDĐ mức cao 89,82% 100% số người dân nhóm đối tượng hiểu chuyển nhượng QSDĐ mua bán đất Vẫn vài người dân chưa hiểu hết giấy tờ hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ mua bán đất đai nhóm đối tượng NDSXPNN NDSXNN Như qua số liệu điều tra ta thấy hiểu biết người dân phường chuyển nhượng QSDĐ cao chênh lệch đối tượng không cao, người dân có tìm tòi thường xuyên tiếp xúc với hoạt động chuyển QSDĐ 4.4.2.3 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ tặng cho QSDĐ Bảng 4.13: Sự hiểu biết người dân phường Hồng Văn Thụ tặng cho QSDĐ (Đơn vị tính % ) Nội dung câu hỏi 1.Tặng cho QSDĐ hình thức chuyển QSDĐ diễn theo quan hệ tình cảm huyết thống Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp phép tặng cho QSDĐ chịu thuế chuyển quyền thuế thu nhập cá nhân 3.Hồ sơ tặng cho QSDĐ gồm: giấy chứng nhận QSDĐ, hợp đồng tặng cho QSDĐ, giấy khai sinh sổ hộ khẩu[bản sao] giấy tờ khai thuế TB CBQL (%) NDSXPNN (%) NDSXPNN (%) TB (%) 100,0 66,67 75,0 80,56 100,0 50,0 41,67 63,89 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,22 72,22 81,48 (Nguồn: Số liệu điều tra) 57 Qua bảng số liệu cho thấy hiểu biết người dân tặng cho QSDĐ mức 81,48% thực tế hoạt động diễn thường xuyên sôi động tỷ lệ trả lời đúng nhóm đối tượng CBQL 100,0%, tỷ lệ trả lời đúng thấp người dân thuộc nhóm đối tượng NDSXPNN NDSXNN 72,22% Có 80,56% người dân thuộc nhóm đối tượng cho tặng cho QSDĐ diễn quan hệ tình cảm huyết thống 4.4.2.4 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ thừa kế QSDĐ Bảng 4.14: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ thừa kế QSDĐ (Đơn vị tính % ) Nội dung câu hỏi CBQL NDSXPNN NDSXNN TB (%) (%) (%) (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,6 75,1 86,9 100,0 76,1 66,6 80,9 100,0 87,23 80,57 89,27 Để thừa kế QSDĐ có hình thức: thừa kế theo di chúc theo pháp luật cho người khác Người hàng thừa kế theo pháp luật hưởng Hồ sơ thừa kế QSDĐ có di chúc biên phân chia tài sản TB (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng 4.14 cho thấy tỷ lệ người dân có hiểu biết đúng thừa kế QSDĐ cao, tỷ lệ trả lời đúng nhóm đối tượng CBQL cao 100,0% thấp nhóm đối tượng NDSXNN với 80,57% 100% người dân hiểu để thừa kế để lại QSDĐ mình cho người khác gia đình 58 100,0% người dân thuộc nhóm đối tượng CBQL cho người thừa kế hàng thừa kế theo pháp luật hưởng nhau, số người nhóm NDSXNN có tỷ lệ hiểu vấn đề thấp ba nhóm đối tượng điều tra 80,9% người dân thuộc ba nhóm đối tượng điều tra hiểu hồ sơ thừa kế QSDĐ phải có di chúc biên phân chia tài sản Mức độ chênh lệch đối tượng ba nhóm điều tra không lớn Qua số liệu điều tra ta thấy chênh lệch nhóm đối tượng điều tra lớn 4.4.2.5 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ cho thuê, cho thuê lại QSDĐ Bảng 4.15: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ cho thuê cho thuê lại QSDĐ (Đơn vị tính %) Nội dung câu hỏi CBQL NDSXPNN NDSXNN TB (%) (%) (%) (%) 100,0 76,2 65,9 80,7 100,0 69,9 72,5 80,8 100,0 59,8 55,5 71,77 100,0 68,63 64,63 77,76 Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ việc người SDĐ nhường QSDĐ mình cho người khác theo thỏa thuận thời gian định hợp đồng Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ khác nguồn gốc đất cho thuê Hồ sơ cho thuê đất có bao gồm hợp đồng cho thuê QSDĐ giấy chứng nhận cho thuê, cho thuê lại QSDĐ TB (Nguồn: Số liệu điều tra) 59 Hầu hết người dân thuộc nhóm đối tượng phân biệt nguồn gốc rõ ràng cho thuê cho thuê lại tỷ lệ trả lời chưa cao Cho thuê cho thuê lại QSDĐ địa bàn phường hình thức mẻ người dân chưa hiểu vấn đề lắm, số người trả lời đúng ba đối tượng chiếm tỷ lệ 77,76% người dân có hiểu biết tổng quát vấn đề cho thuê cho thuê lại đất vào tổng quát thì nhiều người dân chưa nắm vững 4.3.2.6 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ góp vốn giá trị QSDĐ Bảng 4.16: Sự hiểu biết người dân phường Hồng Văn Thụ góp vốn giá trị QSDĐ (Đơn vị tính %) CBQL NDSXPNN NDSXNN Nội dung câu hỏi TB (%) (%) (%) (%) 100,0 72,3 50,9 74,4 100,0 66,9 40,9 69,27 100,0 65,8 45,1 70,3 100,0 68,33 45,63 71,32 1.Góp vốn giá trị QSDĐ có thể thực linh động hai hay nhiều đối tác 2.Góp vốn giá trị QSDĐ quy định luật dân 3.Khi góp vốn người góp vốn có quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất TB (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng số liệu điều tra cho thấy tỷ lệ hiểu biết đúng người dân hình thức tương đối 71,32%, chênh lệch hiểu biết nhóm 60 cao, cao nhóm đối tượng CBQL 100,0% thấp nhóm đối tượng NDSXNN 45,63% 100,0% người dân thuộc nhóm đối tượng CBQL hiểu góp vốn giá trị QSDĐ có thể thực linh động hai hay nhiều đối tác, đó nhóm đối tượng NDSXPNN 72,3%, nhóm đối tượng NDSXNN 50,9% 69,27% người dân điều tra cho góp vốn quy định Luật Dân 4.4.2.7 Đánh giá hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chấp giá trị QSDĐ Bảng 4.17: Sự hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chấp giá trị QSDĐ (Đơn vị tính % ) Nội dung câu hỏi CBQL (%) NDSXPNN (%) NDSXNN (%) TB (%) 100,0 90,2 73,7 87,97 100,0 86,0 80,5 88,83 100,0 86,2 60,5 82,23 100,0 87,47 71,57 86,34 1.Thế chấp QSDĐ hình thức chuyển quyền nửa vời Hồ sơ chấp QSDĐ gồm: hợp đồng chấp QSDĐ (có xác nhận UBNDphường), giấy chứng nhận QSDĐ 3.Việc chuyển quyền thực có thể xảy bên chấp khơng có khả hồn trả vốn TB (Nguồn: Số liệu điều tra) 61 Qua bảng số liệu cho thấy tỷ lệ người dân hiểu đúng hình thức chấp giá trị QSDĐ mức cao 86,34%, tỷ lệ hiểu biết cao nhóm đối tượng CBQL 100,0%, thấp thuộc nhóm đối tượng NDSXNN 71,57% Sự chênh lệch tỷ lệ trả lời đúng người dân nhóm đối tượng điều tra lớn 100,0% người dân nhóm đối tượng CBQL hiểu đúng cho chấp hình thức chuyển quyền nửa vời, tỷ lệ cao hẳn điều tra nhóm NDSXPNN 90,2% người dân thuộc nhóm NDSXNN có tỷ lệ trả lời đúng 73,7% Hồ sơ chấp giá trị QSDĐ bao gồm: giấy chứng nhận QSDĐ hợp đồng chấp [có xác nhận UBND xã] có 100,0% người dân nhóm đối tượng CBQL cho đúng, nhóm đối tượng NDSXPNN 86,0%, nhóm đối tượng NDSXNN 80,5% 82,23% người dân nhóm đối tượng điều tra hiểu việc chuyển quyền thực diễn bên chấp khơng có khả hồn lại vốn Trong đó có 100,0% nhóm đối tượng CBQL hiểu đúng vấn đề này, tỷ lệ giảm dần từ nhóm đối tượng NDSXPNN 86,2% nhóm đối tượng NDSXNN 60,5% 4.4.3 Tổng hợp hiểu biết người dân phường Hoàng Văn Thụ chuyển QSDĐ Những vấn đề chuyển QSDĐ thì người dân CBQL hiểu biết cách xác hơn, sâu so với vào chi tiết cụ thể hình thức Trong hình thức chuyển QSDĐ thì đánh giá cao hình thức chuyển nhượng QSDĐ, hình thức mà người dân CBQL am hiểu góp vốn giá trị QSDĐ, hình thức tặng cho QSDĐ, cho thuê,cho thuê lại QSDĐ thì người dân chưa tìm hiểu nhiều vì mà tỷ lệ trả lời đúng CBQL người dân hai hình thức 62 thấp Các hình thức lại chấp, chuyển đổi, thừa kế hiểu biết đúng người dân cao 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu khắc phục tồn về chuyển QSDĐ Đối với cán phòng Tài ngun Mơi trường: cần có xếp công việc cách hợp lý, khoa học để rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ Cần tuyển dụng thêm cán chuyên môn để chia nhỏ công việc, tránh tình trạng người đảm nhận cơng việc khiến nhiều việc hồn thành kết khó khăn Đối với phòng ban có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đất đai với phòng Tài ngun Mơi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cần có phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho cơng việc hồn thành với hiệu cao Hồn thiện nâng cao sách pháp luật, thuế để công tác quản lý Nhà nước đất đai thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian trình thực Đối với cán địa phường: nên tổ chức buổi tập huấn, đào tạo cán thường xuyên để nâng cao chuyên môn, trình độ nghiệp vụ trình thực công việc mình để giúp cán phòng Tài nguyên Mơi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực đạt hiệu công việc Đối với người dân: tuyên truyền rộng rãi pháp luật đất đai cho người dân thông hiểu quy định hoạt động quản lý Nhà nước nói chung công tác chuyển quyền sử dụng đất nói riêng Phổ biến cho người dân thời gian thục hiện, trình tự thủ tục cần thiết tham gia vào hình thức chuyển quyền sử dụng đất Chỉ cho người dân nơi mà họ cần đến để làm thủ tục theo nhu cầu họ để tránh việc phải lại nhiều lần - Tuyên truyền sâu rộng pháp luật đất đai tới người dân - Tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trao đổi kinh 63 nghiệm công tác quản lý cho cán chuyên môn quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên môi trường - Đầu tư thêm sở vật chất kĩ thuật, phương tiện thiết bị làm việc cho cán địa địa phương 64 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian tìm hiểu công tác chuyển QSDĐ địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015 - 2017, đề tài rút số kết luận sau: Kết cơng tác chuyển QSDĐ phường Hồng Văn Thụ thực được: - Về số lượng hồ sơ: Đã thực tất 528 hồ sơ với tổng diện tích giai đoạn 8.154 Cơng tác chuyển QSDĐ địa phương đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật, đáp ứng nhu cầu người dân Và đội ngũ cán sở cập nhật đầy đủ thông tin để trả lời giúp đỡ người dân cách tốt công việc chuyển QSDĐ địa phương Bên cạnh đó, nhận thức người dân có hạn, khiến cho thời gian thực thủ tục kéo dài không theo quy định Qua trình thu thập, điều tra phân tích số liệu, đề tài thu số kết sau: Kết chuyển QSDĐ địa phương theo số liệu thứ cấp cho thấy: Từ Luật Đất đai 2013 đời áp dụng, quy định có hình thức chuyển QSDĐ Công tác chuyển QSDĐ địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, hình thức chuyển QSDĐ thì có hình thức chuyển đổi, cho thuê,cho thuê lại góp vốn giá trị QSDĐ khơng có trường hợp đăng ký, lại tất trường hợp đăng ký thực theo đúng trình tự thủ tục quy định Trong đó: - Hình thức chuyển nhượng QSDĐ có 204 trường hợp đăng ký với tổng diện tích 2,331 65 - Hình thức tặng cho QSDĐ có 78 trường hợp với tổng diện tích 0,71 - Hình thức thừa kế QSDĐ có 72 trường hợp với tổng diện tích 2,093 - Hình thức chấp QSDĐ có 150 trường hợp với tổng diện tích 2,17 Phần lớn hoạt động chuyển quyền giai đoạn 2015 đến năm 2017 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ tập trung chủ yếu vào công tác thừa kế, chuyển nhượng, chấp tặng cho QSDĐ Do hộ gia đình tập trung chủ yếu vào hoạt động buôn bán dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ nên hoạt động góp vốn, cho th xảy với số lượng Cơng tác chuyển QSDĐ phường Hồng Văn Thụ qua hiểu biết CBQL người dân cho thấy: Qua điều tra vấn người dân địa bàn phường Hoàng Văn Thụ qua phiếu điều tra chuẩn bị sẵn ta thấy hiểu biết đúng người dân chuyển QSDĐ 89.58% , cụ thể sau: - Sự hiểu biết đúng vấn đề liên quan đến chuyển QSDĐ 84.38% - Sự hiểu biết đúng chuyển đổi QSDĐ 95.14% - Sự hiểu biết đúng chuyển nhượng QSDĐ 89.82% - Sự hiểu biết đúng cho thuê cho thuê lại QSDĐ 77.76 % - Sự hiểu biết đúng tặng cho QSDĐ 81.48% - Sự hiểu biết đúng thừa kế QSDĐ 89.27% - Sự hiểu biết đúng chấp giá trị QSDĐ 77,76% - Sự hiểu biết đúng góp vốn giá trị QSDĐ 71.32% * Công tác chuyển QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ qua hiểu biết NDSXPNN NDSXNN cho thấy: Người dân địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có hiểu biết quy định chuyển QSDĐ Luật Đất đai năm 2013, nhiên mức hiểu biết chưa cao, nhiều người chưa thực 66 tìm hiểu Pháp luật Đất đai, câu trả lời mang tính chất suy đốn Sự hiểu biết nhóm NDSXPNN cao so với hiểu biết nhóm NDSXNN Sự hiểu biết người dân khu vực gần trục đường Lương Ngọc Quyến cao hiểu biết người dân khu vực giáp Cầu Gia Bảy Đối với người dân tham gia nhiều thì biết nhiều, tham gia thì biết ít, họ tham gia hoạt động chuyển quyền thì họ phải tìm hiểu trình tự thủ tục hướng dẫn hình thức đó 5.2 Đề nghị Để thực tốt công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung công tác chuyển quyền sử dụng đất nói riêng khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, em có số đề nghị sau: - Chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật nói chung Luật Đất đai nói riêng tới người dân nhằm nâng cao hiểu biết người dân quan tâm người dân tới hệ thống pháp luật - Có kế hoạch xây dựng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán địa phường nhằm nâng cao lực trình độ chuyên môn Thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm tạo điều kiện cho cán trao đổi ý kiến, học hỏi giải vấn đề vướng mắc công tác quản lý - Các cấp lãnh đạo cần thường xuyên quản lý, theo sát đạo hoạt động tinh thần làm việc đội ngũ cán cấp Nâng cao lực làm việc tinh thần trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện để cán phát huy tính sáng tạo, tinh thần phê tự phê để hoàn thành tốt công việc - Các quan quản lý cần tổ chức tuyên truyền cách sâu rộng đến người dân vấn đề liên quan đến chuyển QSDĐ nói riêng pháp luật đất đai nói chung nhằm nâng cao trình độ hiểu biết người dân - Đồng thời cần có điều chỉnh phù hợp linh động thủ tục hành chính, trình tự thực hoạt động chuyển QSDĐ nhằm đảm bảo việc 67 nắm tình hình biến động đất đai địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, tạo điều kiện cho người dân thực nhanh chóng, giúp cán địa giảm thiểu áp lực cơng việc - Cần khắc phục tình trạng thiếu nhân lĩnh vực đất đai địa bàn phường, nhằm đảm bảo việc nắm tình hình biến động đất đai địa bàn phường, tránh hoạt động ngồi luồng khơng nằm kiểm sốt quyền địa phương - Trú trọng đầu tư tiến khoa học kỹ thuật công nghệ số công tác chuyển QSDĐ hệ thống hóa cấp quản lý thống từ xuống, từ trung ương tới địa phương, từ ngành liên quan tới Có hệ thống tra, kiểm tra giám sát chặt chẽ lĩnh vực đất đai, lĩnh vực có nhiều vấn đề nhạy cảm, để tránh tình trạng quan liêu, tham nhũng 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014): Nghị định số 43/2014/NĐ- CP quy định chi tiết số điều luật đất đai hướng dẫn lập, chỉnh lý quản lý hồ sơ địa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014): Nghị định số 43/2014/NĐCP quy định chi tiết số điều Luật Đất đai Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007) Giáo trình quản lý nhà nước đất đai, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013 UBND phường Hoàng Văn Thụ, sổ đăng ký theo dõi chuyển đổi , chuyển nhượng, tăng cho, thừa kế QSDĐ năm 2015, 2016, 2017 UBND phường Hoàng Văn Thụ, sổ đăng ký theo dõi, chấp, góp vốn giá trị QSDĐ năm 2015, 2016, 2017 UBND phường Hồng Văn Thụ: Báo cáo trị Đại hội Đảng phường Hoàng Văn Thụ , nhiệm kỳ 2015 – 2020 10 UBND phường Hoàng Văn Thụ: Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 11 UBND tỉnh Thái Nguyên: Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 21/09/2015 việc ban hành mức thu nộp, quản lý sử dụng lệ phí địa địa bàn tỉnh Thái Nguyên ... thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông , em tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai. .. kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn phường Hồng Văn Thụ, thành phớ Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015- 2017 Có kết em xin chân thành cám ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn... phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 45 4.3 Đánh giá kết chuyển QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ 46 4.3.1 Đánh giá kết hình thức chuyển QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2015- 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2017 , Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay