Rối Loạn Trầm Cảm Ở Người Nhiễm HIV-AIDS Tại Phòng Khám Ngoại Trú Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

97 4 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:15

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRƢƠNG THỊ HÒA RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƢỜI NHIỄM HIV/AIDS TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ HUYỆN HĨC MƠN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRƢƠNG THỊ HÒA RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƢỜI NHIỄM HIV/AIDS TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ HUYỆN HĨC MƠN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Tâm lý học Mã số: 8310401 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN HỮU LONG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu tơi thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài nghiên cứu này, nhận quan tâm giúp đỡ lớn quý Thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Qúy Thầy cô khoa Tâm lý học Học viện khoa học xã hội, giảng viên tận tình giảng dạy, dẫn tơi suốt q trình học tập trường TS Nguyễn Hữu Long – người trực tiếp hướng dẫn mặt chuyên môn, Thầy người khiến tơi thẩm thấu thấm thía ý nghĩa câu nói dân gian: “khơng thầy đố mày làm nên”, tơi xin cảm ơn Thầy ln nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn, hỗ trợ tài liệu, định hướng giúp đỡ tơi suốt q trình thực đến lúc hồn thành luận văn Bác sĩ Ngơ Hồng Việt Thanh, điều dưỡng Nguyễn Thị Xuân Trang phòng khám ngoại trú Hóc Mơn tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho thực đề tài nghiên cứu Các anh chị lớp Cao học khóa VII khóa VIII ln động viên, chia sẻ, giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đồng nghiệp, bạn bè gia đình thân u ln bên giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƢỜI NHIỄM HIV/AIDS 10 1.1 Những vấn đề lý luận rối loạn trầm cảm 10 1.2 Cơ sở lý luận rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS 22 1.3 Nghiên cứu RLTC người nhiễm HIV/AIDS dựa thang đo Beck 29 1.4 Yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS 34 1.5 Biện pháp hạn chế rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS 37 Chƣơng 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Vài nét khách thể địa bàn nghiên cứu 40 2.2 Tổ chức nghiên cứu 41 2.3 Các phương pháp nghiên cứu 42 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƢỜI NHIỄM HIV/AIDS TẠI PHÕNG KHÁM NGOẠI TRƯ HUYỆN HĨC MƠN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 49 3.1 Kết nghiên cứu thực trạng rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, Thành phố Hồ Chí Minh 49 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt ICD 10 BN DSM IV TC RLTC TPHCM Viết đầy đủ Bảng phân loại quốc tế bệnh tật World Health Organization Bệnh nhân Cẩm nang chẩn đoán thống kê rối loạn tâm thần Trầm cảm Rối loạn trầm cảm Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 41 Bảng 3.1 Kết mức độ rối loạn trầm cảm theo thang đo Beck 49 Bảng 3.2 Kết lựa chọn phương án trả lời mặt tâm lý theo thang đo Beck 51 Bảng 3.3 Kết lựa chọn phương án trả lời mặt thể theo thang đo Beck 56 Bảng 3.4 Yếu tố mối quan hệ gia đình 58 Bảng 3.5 Yếu tố dịch vụ hỗ trợ 59 Bảng 3.6 Mối quan hệ với môi trường xung quanh 60 Bảng 3.7 Nhận thức thân 62 Bảng 3.8 Thái độ sống thân 63 Bảng 3.9 Biện pháp tác động làm giảm rối loạn trầm cảm 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thực tế sống đại, người phải đối mặt với nhiều nguy rối loạn tâm lý có trầm cảm Là nhóm người dễ bị tổn thương nên người nhiễm HIV/AIDS dễ bị rơi vào rối loạn trầm cảm Việt Nam quốc gia nằm khu vực Đông Nam Á, dân số 90 triệu người Theo số liệu thống kê năm 2011, có khoảng 197.335 người sống chung với HIV/AIDS Con số tiếp tục tăng lên 263.317 người năm 2015 [21] Giống người sống chung với HIV/AIDS giới, người nhiễm HIV/AIDS Việt Nam gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt trầm cảm Do đặc trưng bệnh này, nguồn lây bệnh, đối tượng mang bệnh nên kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV nặng nề kéo theo hỗ trợ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người nhiễm HIV/AIDS chưa đáp ứng mong đợi Bao nhiêu kỷ qua, nhân loại cố gắng dùng nguồn lực để khắc phục hậu HIV/AIDS Cả giới chung tay đẩy lùi tác hại HIV/AIDS Có thể nói HIV/AIDS mang đến hậu bệnh tật, đói nghèo đau khổ cho người Ngoài tàn phá sức khỏe thể chất, bệnh kỷ tàn phá sức khỏe tâm trí người cách khủng khiếp Chính điều ngày làm gia tăng tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS bị trầm cảm Thực tế, họ đối tượng cần hỗ trợ, giúp đỡ chăm sóc đặc biệt mặt sinh học, xã hội tâm lý Trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS làm giảm khả lao động, thu rút xã hội, suy giảm thể chất, nhiều nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp đồng thời khiến người ta gặp khó khăn việc giải vấn đề, xuất nguy gãy đổ mặt tình cảm ly hơn, bệnh tật, chết chóc Vì cần có dự án cộng đồng, nghiên cứu người nhiễm HIV/AIDS để tìm hiểu rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS Theo số liệu khảo sát quốc gia Pháp (2016), tỷ lệ trầm cảm người sống chung với HIV/AIDS 21%, Nam Phi số lên tới 42,4% [28] Tại Việt Nam, khảo sát cắt ngang 1.503 bệnh nhân nhiễm HIV điều trị ARV hai phòng khám HIV Hà Nội năm 2016, kết tỷ lệ trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS 26,2%, điểm số cao hỗ trợ xã hội, đặc biệt hỗ trợ tình cảm/thơng tin tương tác xã hội tích cực cho thấy mối liên hệ đáng kể với trầm cảm thấp [22] Nhận thấy đối tượng nghiên cứu đặc biệt, nghiên cứu lĩnh vực Việt Nam chưa nhiều, số nghiên cứu dừng lại tỷ lệ trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS bước đầu tiếp cận khoa học khác : Y học, Dịch tễ học, Xã hội học, Nhân chủng học Trầm cảm nhìn từ góc độ tâm lý học khác so với khoa học khác Khi mà trầm cảm trở thành vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến vấn đề liên quan tới sức khỏe người nhiễm HIV/AIDS Đối với tôi, khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2013, tơi có hội tham gia mạng lưới phi phủ truyền thơng chăm sóc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú, huyện Hóc Mơn, Thành phố Hồ Chí Minh Tại đây, tơi có hội tiếp cận, làm việc, lắng nghe, chia sẻ vấn đề khó khăn sống người nhiễm HIV/AIDS Q trình cơng tác khiến tơi nhận tầm quan trọng việc nâng đỡ, hỗ trợ tâm lý mang lại cho người nhiễm HIV/AIDS việc xoa dịu đau buồn, lo lắng, sợ hãi trấn an tinh thần cho họ, tạo tác động tích cực q trình điều trị người nhiễm HIV/AIDS Từ lý trên, chọn đề tài: “Rối loạn trầm cảm ngƣời nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp Tơi hy vọng nghiên cứu có đóng góp nhỏ vào việc nhận diện chứng RLTC bệnh nhân HIV, góp phần làm tăng hiệu điều trị từ cải thiện tình trạng sức khỏe tâm thần nói riêng sức khỏe bệnh nhân HIV nói chung Xác định mục đích tìm hiểu thực trạng rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS, yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn trầm cảm người nhiểm HIV/AIDS, đưa số biện pháp nhằm hạn chế rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Một số nghiên cứu giới Theo nghiên cứu tổ chức y tế giới (World Health Organization) năm 2010 có 298 triệu người mắc trầm cảm (chiếm tỷ lệ 4,3% dân số tồn cầu) Có khác tỷ lệ người mắc trầm cảm nước, khu vực giới: Nhật Bản 3%, Mỹ chiếm 17% Kết nghiên cứu khác Mỹ năm 2014, hàng năm có khoảng 17.6 nghìn người bị trầm cảm, có tới 2/3 người trầm cảm mà khơng biết bị trầm cảm Con số báo động có tới 48% người trầm cảm có ý tưởng tự sát, 24% người có ý tưởng tự sát khơng nhận hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm Trầm cảm vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến người sống chung với HIV/AIDS Khả rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS báo cáo cao gấp 2,3 lần so với dân số chung [22] Số liệu tỷ lệ trầm cảm bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS giới phong phú đa dạng Một nghiên cứu thực Nam Phi cho thấy tỷ lệ trầm cảm bệnh nhân HIV 42,4% [23], Yaounde Cameroon tỷ lệ 63% [24] Năm 2014 thực nghiên cứu 42.366 người nhiễm HIV/AIDS nước có thu nhập trung bình thấp thu kết tỷ lệ trầm cảm dao động từ 12,8% đến 78% Tại Iran, khu vực phía tây Iran 30% , miền bắc 45% nam Iran 56% Trong khảo sát quốc gia Pháp, có 21% người sống chung với HIV/AIDS bị trầm cảm [21] Vùng cận Sahara châu Phi người sống chung với HIV/AIDS 29,5% [27], Nigeria 21,3%, Hàn Quốc 21% [25-26] Chúng ta nhận thấy có khác biệt tỷ lệ người trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS khác Có thể khác biệt việc lựa chọn công cụ để sàng lọc chẩn đoán rối loạn trầm cảm, kích thước mẫu khác biệt dân số nghiên cứu Mặc dù nội dung nghiên cứu, tiến hành quốc gia khác Chúng ta nhận thấy tỷ lệ trầm cảm người nhiễm HIV Iran bị trầm cảm cao so với người nhiễm HIV/AIDS Pháp, lý kỳ thị xã hội hỗ trợ xã hội thấp cho bệnh nhân nhiễm HIV [30] Mặt khác, tình hình kinh tế, thu nhập cá nhân, trình độ học vấn thấp có nguy trầm cảm cao [21] Những người nhiễm HIV/AIDS thường có biểu rối loạn trầm cảm Dù cho tỷ lệ trầm cảm khác tới 40% (Angelino 2001) Trầm cảm bệnh nặng với nhiều biến chứng, 15-20% số bệnh nhân với đợt trầm cảm tái phát tự tử Các biến chứng thường gặp khác thiếu hụt thể chất, xã hội tư người (Low-Beer 2000) Sống với vợ chồng  Không sống chung với vợ chồng  Khác:…………………………………………………………………… Thu nhập hàng tháng Anh/Chị: Dưới triệu  Từ đến triệu Từ đến 12 triệu đồng  Trên 12 triệu đồng Khác: ………………………………………………………………… Khi lần cuối anh (chị) dùng chất ma túy? Cách 01 tuần □ Luôn sử dụng ngày □ Không, không sử dụng □ Trong 01 tháng □ Anh (chị) có thường xun có biểu sau khơng? Lo âu □ Buồn chán, thất vọng □ Thay đổi tính tình □ Các biểu khác □ 10 Anh , chị có số lượng bạn tình tháng nào? Khơng có □ đến người □ đến 10 người □ Hơn 10 người □ II Nội dung câu hỏi Câu Anh/chị vui lòng chọn câu trả lời tương ứng cho mệnh đề Biểu Điểm Mệnh đề Tôi không cảm thấy buồn Nhiều lúc cảm thấy buồn Lúc cảm thấy buồn không dứt Tôi buồn bất hạnh đến mức chịu Mệnh đề Tôi không nản lòng tương lai Tơi cảm thấy nản lòng tương lai trước Tơi cảm thấy chẳng có mong đợi tương lai Tơi cảm thấy tương lai tuyệt vọng tình hình tiếp tục xấu Mệnh đề Tôi không cảm thấy bị thất bại Tơi thấy thất bại nhiều người khác Nhìn lại đời, tơi thấy có q nhiều thất bại Tơi cảm thấy người hoàn toàn thất bại (trong quan hệ với cha mẹ, với chồng/vợ với tơi) Mệnh đề Tơi chẳng có điều đặc biệt phải phàn nàn Tơi thấy thích điều mà trước tơi thường ưa thích Tơi chẳng chút hài long cho dù việc Tơi bất bình không hài long với tất 76 Mệnh đề Tơi hồn tồn khơng cảm thấy có tội lỗi ghê gớm Phần nhiều việc tơi làm tơi cảm thấy có tội Phần lớn thời gian tơi cảm thấy có tội Lúc tơi cảm thấy có tội Mệnh đề Tơi không cảm thấy bị trừng phạt Tôi cảm thấy có lẽ bị trừng phạt Tơi mong chờ bị trừng phạt Tơi cảm thấy bị trừng phạt Mệnh đề Tôi không thấy thất vọng với thân Tôi thấy thất vọng với thân Tôi ghê tởm thân Tôi căm ghét thân Mệnh đề Tôi không phê phán đổ lỗi cho thân trước Tôi phê phán thân nhiều trước Tơi phê phán thân tất lỗi lầm Tơi đổ lỗi cho thân tất điều tồi tệ xảy Mệnh đề Tơi khơng có ý nghĩ tự tử Tơi có ý nghĩ tự tử khơng thực Tơi có kế hoạch xác để tự tử Nếu có hội tơi tự tử Mệnh đề 10 Tơi khơng khóc nhiều trước Tơi hay khóc nhiều trước Tơi thường khóc điều nhỏ nhặt Tơi thấy muốn khóc khơng thể khóc Mệnh đề 11 Tơi khơng dễ bồn chồn căng thẳng thường lệ Tôi cảm thấy dễ bồn chồn căng thẳng thường lệ Tôi cảm thấy bồn chồn căng thẳng đến mức khó ngồi n Tơi thấy bồn chồn kích động đến mức phải lại liên tục làm việc Mệnh đề 12 Tơi khơng quan tâm đến người xung quanh hoạt động khác 77 3 3 3 Tơi quan tâm đến người, việc xung quanh trước Tôi hầu hết quan tâm đến người, việc xung quanh Tơi khơng quan tâm đến điều Mệnh đề 13 Tơi định việc tốt trước Tơi thấy khó định việc trước Tơi thấy khó định việc trước nhiều Tơi chẳng định việc Mệnh đề 14 Tơi khơng cảm thấy người vơ dụng Tơi khơng cho có giá trị có ích trước Tơi cảm thấy vơ dụng so với người xung quanh Tơi thấy người hồn tồn vơ dụng Mệnh đề 15 Tơi thấy tràn đầy sức lực trước Sức lực trước Tôi không đủ sức lực để làm nhiều việc Tôi làm việc Mệnh đề 16 Khơng thấy có chút thay đổi giấc ngủ tơi Tơi ngủ nhiều trước Tơi ngủ trước Tơi ngủ nhiều trước Tơi ngủ trước Tôi ngủ suốt ngày Tôi thức dậy 1-2 sớm trước ngủ lại Mệnh đề 17 Tôi không dễ cáu kỉnh bực bội trước Tôi dễ cáu kỉnh bực bội trước Tôi dễ cáu kỉnh bực bội trước nhiều Tơi khơng cáu kỉnh bực bội với điều Mệnh đề 18 Tôi ăn ngon miệng trước Tôi ăn ngon miệng trước Tôi ăn ngon miệng trước Tôi ăn ngon miệng trước nhiều Tôi ăn ngon miệng trước nhiều Tôi không thấy ngon miệng chút Lúc thấy thèm ăn 78 3 3 1 2 3 1 2 3 Mệnh đề 19 Tơi tập trung ý tốt trước Tôi tập trung ý trước Tơi thấy khó tập trung ý lâu vào điều Tơi thấy khơng thể tập trung ý vào điều Mệnh đề 20 Tôi không mệt mỏi trước Tôi dễ mệt mỏi trước Hầu làm việc tơi thấy mệt mỏi Tơi q mệt mỏi làm việc Mệnh đề 21 Tơi khơng thấy có thay đổi hứng thú tình dục Tơi hứng thú với tình dục trước Hiện tơi hứng thú với tình dục Tơi hồn tồn hứng thú tình dục 3 Câu Theo anh chị, vấn đề sau có ảnh hưởng đến anh chị thời gian khơng? Mức độ Khơng Có ảnh Rất ảnh Yếu tố Có có hưởng hưởng (2) (1) (3) (4) Mối quan hệ anh/chị gia đình Việc anh (chị) trò chuyện với người thân gia đình Cách giao tiếp, hành xử thân thiện người gia đình anh (chị) Bầu khơng khí tâm lý vui vẻ, thoải mái người thân gia đình anh (chị) Sự quan tâm, lo lắng gia đình anh (chị) tình trạng bệnh Hỗ trợ từ bệnh viện dịch vụ y tế Bác sĩ chăm sóc tận tình hỏi han cho anh (chị) biết tình hình bệnh Cơ sở điều trị ln có loại thuốc giúp hạn chế tình trạng bệnh anh (chị) Cơ sở điều trị có biện pháp tác động giúp anh (chị) an tâm điều trị Cơ sở khám chữa bệnh ln đảm bảo tính bí mật điều trị để anh (chị) an tâm điều trị 79 Mối quan hệ với mơi trường bên ngồi Nơi anh chị sống anh chị bị bệnh Gặp gỡ bạn bè để trò chuyện, hàn huyên, tâm Bạn bè anh (chị) tìm kiếm giải pháp để giúp anh (chị) cảm thấy vui vẻ, an tâm quên tình trạng bệnh Việc giữ liên lạc với người bạn có bệnh giống để động viên Khả nhận thức thân Hiểu biết tình trạng bệnh Biết phác đồ điều trị Có nhiều cách để hạn chế tình trạng nặng bệnh Thấy rõ việc điều trị có ý nghĩa cho thân, gia đình xã hội Nhân cách thái độ sống Sống vui vẻ, thoải mái Khơng q cắn rứt lý bị bệnh Việc nghĩ người xung quanh ln thấy việc điều trị có ý nghĩa Niềm tin việc chữa lành bệnh sớm thuyên giảm Câu 3.Theo anh/chị, để giúp anh chị giảm bớt tình trạng nay, cần có biện pháp gì? Mức độ Khơng hiệu Ít hiệu Hiệu Rất hiệu Biện pháp quả quả (1) (2) (3) (4) Dùng thuốc điều trị trầm cảm Dùng thuốc tăng cường sức khỏe sức để kháng Dùng phương pháp vật lí trị liệu: yoga, làm việc nhà, … Tham gia tập luyện thể dục thể thao Tăng cường giao tiếp, mối quan hệ với người thân gia đình Tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ Tham gia hoạt động xã hội hoạt động cộng đồng Xin trân trọng cảm ơn! 80 PHỤ LỤC BIÊN BẢN PHỎNG VẤN HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC PHIẾU PHÒNG VẤN DÀNH CHO BỆNH NHÂN Họ tên người phòng vấn: Trƣơng Thị Hòa Đơn vị cơng tác: Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM Nơi nghiên cứu: Phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, Thành Phố Hồ Chí Minh Tên đề tài nghiên cứu: Rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, thành phố Hồ Chí Minh Mọi thơng tin vấn hoàn toàn bảo mật đồng ý bệnh nhân nhằm mục đích nhấ t phục vụ nghiên cứu số liệu người trầm cảm yếu tố ảnh hưởng đến trầm cảm người nhiễm HIV OPC Hóc Mơn Ngồi tơi cam kết khơng có yếu tố tiêu cực dù nhỏ Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam kết trước pháp luật Cảm ơn anh chị hợp tác đề tài nghiên cứu Họ tên người vấn: ……………………………………………………………………………………… Ngày vấn: ……………………………………………………………………………………… Địa điểm vấn: …………………………………………………………………………………… … Nội dung phòng vấn: - Câu 1: Theo anh/chị HIV/AIDS ngày có nguy hiểm người thường nghĩ khơng? - Câu 2: Anh/chị có cảm xúc biết bị nhiễm HIV/AIDS? - Câu 3: Người bên cạnh anh/chị từ anh/chị tham gia trình điều trị? - Câu 4: Anh chị có niềm tin bệnh tình thun giảm tương lai khơng? - Câu 5: Anh/chị có thực nghiêm dẫn bác sĩ khơng? - Câu 6: Anh/chị có tham gia sinh hoạt người bình thường cộng đồng khơng? - Câu 7: Những anh/chị cần chúng tơi hay gia đình hỗ trợ? Ngƣời vấn (kí tên) 81 HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC PHIẾU PHÒNG VẤN DÀNH CHO BÁC SĨ Họ tên người phòng vấn: Trƣơng Thị Hòa Đơn vị cơng tác: Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM Nơi nghiên cứu: Phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, Thành Phố Hồ Chí Minh Tên đề tài nghiên cứu: Rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, thành phố Hồ Chí Minh Mọi thơng tin vấn hoàn toàn bảo mật đồng ý bệnh nhân nhằm mục đích nhấ t phục vụ nghiên cứu số liệu người trầm cảm yếu tố ảnh hưởng đến trầm cảm người nhiễm HIV OPC Hóc Mơn Ngồi tơi cam kết khơng có yếu tố tiêu cực dù nhỏ Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam kết trước pháp luật Cảm ơn anh chị hợp tác đề tài nghiên cứu Họ tên người vấn: ……………………………………………………………………………………… Ngày vấn: ……………………………………………………………………………………… Địa điểm vấn: ……………………………………………………………………………………… Nội dung phòng vấn: Câu 1: Bệnh nhân đến điều trị có hiểu biết nhiều bệnh họ khơng? Câu 2: Bệnh nhân có thực nghiêm dẫn bác sĩ không? Câu 3: Những biểu bệnh nhân qua giai đoạn có khác khơng? Những biểu cho thấy bệnh nhân có thay đổi theo chiều hướng tích cực gì? Câu 4: Anh/chị đánh giá hỗ trợ sở dành cho bệnh nhân? Ngƣời vấn (kí tên) 82 HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC PHIẾU PHÒNG VẤN DÀNH CHO THÂN NHÂN BỆNH NHÂN Họ tên người phòng vấn: Trƣơng Thị Hòa Đơn vị cơng tác: Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM Nơi nghiên cứu: Phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, Thành Phố Hồ Chí Minh Tên đề tài nghiên cứu: Rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, thành phố Hồ Chí Minh Mọi thơng tin vấn hồn tồn bảo mật đồng ý bệnh nhân nhằm mục đích nhấ t phục vụ nghiên cứu số liệu người trầm cảm yếu tố ảnh hưởng đến trầm cảm người nhiễm HIV OPC Hóc Mơn Ngồi tơi cam kết khơng có yếu tố tiêu cực dù nhỏ Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam kết trước pháp luật Cảm ơn anh chị hợp tác đề tài nghiên cứu Họ tên người vấn: …………………………………………………… Ngày vấn: …………………………………………………………………… Địa điểm vấn: …………………………………………………………… … Nội dung phòng vấn: Câu 1: Cơ/chú/anh/chị biết HIV/AIDS? Câu 2: Cơ/chú/anh/chị có cảm xúc biết người thân bị nhiễm HIV/AIDS? Câu 3: Cơ/chú/anh/chị có ln bên cạnh người thân họ bị bệnh khơng? Câu 4: Cơ/chú/anh/chị có thấy người thân thực nghiêm dẫn bác sĩ không? Câu 6: Người thân Cô/chú/anh/chị có tham gia sinh hoạt người bình thường cộng đồng khơng? Câu 7: Cơ/chú/anh/chị làm để hỗ trợ cho người thân mình? Ngƣời vấn (kí tên) 83 PHỤ LỤC Nhóm tuổi * Tổng điểm Beck Crosstabulation Count Tổng điểm Beck Nhóm tuổi Total Không biểu trầm Trầm cảm Trầm cảm Trầm cảm cảm nhẹ vừa nặng Dưới 35 26 17 Trên 35 30 10 10 56 16 18 27 Total 58 59 117 Chi-Square Tests Value 3,092a 3,124 df Asymptotic Significance (2-sided) ,378 ,373 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear 1,814 ,178 Association N of Valid Cases 117 a cells (0,0%) have expected count less than The minimum expected count is 7,93 Symmetric Measures Asymptotic Approximate StandardizeApproximate Significanc Value d Errora Tb e -,125 ,091 -1,352 ,179c Interval by Interval Pearson's R Ordinal by Ordinal Spearman -,112 ,092 -1,214 Correlation N of Valid Cases 117 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c Based on normal approximation 84 ,227c Trình độ học vấn * Tổng điểm Beck Crosstabulation Count Tổng điểm Beck Không biểu Trầm Trầm Trầm cảm trầm cảm cảm nhẹ cảm vừa nặng Trình độ học Tiểu học (lớp vấn đến lớp 5) Trung học sở (lớp đến lớp 9) Trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12) Trung cấp Cao đẳng Đại học Total Total 14 25 15 54 14 23 2 11 56 16 18 27 15 117 Chi-Square Tests Value 14,397a 15,367 Asymptotic Significance df (2-sided) 12 ,276 12 ,222 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear ,142 ,706 Association N of Valid Cases 117 a 11 cells (55,0%) have expected count less than The minimum expected count is 1,50 Symmetric Measures Asymptotic Approximate StandardizeApproximate Significanc Value d Errora Tb e -,035 ,083 -,375 ,708c Interval by Interval Pearson's R Ordinal by Ordinal Spearman -,030 ,085 -,317 Correlation N of Valid Cases 117 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c Based on normal approximation 85 ,752c Công việc * Tổng điểm Beck Crosstabulation Count Tổng điểm Beck Không biểu trầm Trầm cảm cảm nhẹ Công việc Thất nghiệp Lao động trí óc Lao động chân tay Total Trầm cảm Trầm cảm vừa nặng Total 13 21 12 5 25 31 10 11 19 71 56 16 18 27 117 Chi-Square Tests Value 4,680a 5,034 df Asymptotic Significance (2-sided) ,585 ,539 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear 1,832 ,176 Association N of Valid Cases 117 a cells (41,7%) have expected count less than The minimum expected count is 2,87 Symmetric Measures Asymptotic Standardize Approximate a b Value d Error Approximate T Significance Interval by Interval Pearson's R ,126 ,089 1,358 ,177c Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,129 ,090 1,392 ,167c N of Valid Cases 117 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c Based on normal approximation 86 Tình trạng nhân * Tổng điểm Beck Crosstabulation Count Tổng điểm Beck Tình trạng Chưa kết nhân Không sống chung với vợ chồng Sống với vợ chồng Total Không biểu Trầm cảm Trầm cảm Trầm cảm trầm cảm nhẹ vừa nặng Total 17 3 32 10 21 29 13 18 64 56 16 18 27 117 Chi-Square Tests Value 13,559a 13,859 df Asymptotic Significance (2-sided) ,035 ,031 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear 4,127 ,042 Association N of Valid Cases 117 a cells (41,7%) have expected count less than The minimum expected count is 2,87 Symmetric Measures Asymptotic Approximate StandardizeApproximate Significanc Value d Errora Tb e ,189 ,083 2,060 ,042c Interval by Interval Pearson's R Ordinal by Ordinal Spearman ,154 ,087 1,670 Correlation N of Valid Cases 117 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c Based on normal approximation 87 ,098c Sử dụng chất * Tổng điểm Beck Crosstabulation Count Tổng điểm Beck Không biểu trầm cảm Sử chất dụng Có sử dụng Khơng sử dụng Total Trầm cảm nhẹ Trầm cảm Trầm cảm vừa nặng Total 20 47 14 11 25 97 56 16 18 27 117 Chi-Square Tests Value 8,100a 7,278 df Asymptotic Significance (2-sided) ,044 ,064 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear ,021 ,885 Association N of Valid Cases 117 a cells (37,5%) have expected count less than The minimum expected count is 2,74 Symmetric Measures Asymptotic StandardizedApproximate Approximate Value Errora Tb Significance ,013 ,084 ,144 ,885c Interval by Interval Pearson's R Ordinal by Ordinal Spearman ,012 ,086 ,124 Correlation N of Valid Cases 117 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c Based on normal approximation 88 ,902c Số lƣợng bạn tình * Tổng điểm Beck Crosstabulation Count Tổng điểm Beck Không biểu trầm Trầm cảm cảm nhẹ Số lượng Khơng có bạn tình Có bạn tình Total Trầm m vừ Trầm cảm a nặng Total 15 26 41 10 14 26 91 56 16 18 27 117 Chi-Square Tests Value 8,193a 10,073 df Asymptotic Significance (2-sided) ,042 ,018 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear 5,029 ,025 Association N of Valid Cases 117 a cells (25,0%) have expected count less than The minimum expected count is 3,56 Symmetric Measures Asymptotic Approximate StandardizedApproximate Significanc Value Errora Tb e ,208 ,072 2,283 ,024c Interval by Interval Pearson's R Ordinal by Ordinal Spearman ,189 ,077 2,061 Correlation N of Valid Cases 117 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c Based on normal approximation 89 ,042c Giới tính * Tiết lộ tình trạng nhiễm H Crosstabulation Count Tiết lộ tình trạng nhiễm H Có Khơng Total Giới Nam 44 11 55 tính Nữ 49 13 62 Total 93 24 117 Chi-Square Tests Asymptotic SignificanceExact Sig (2- Exact Sig (1Value df (2-sided) sided) sided) a ,017 ,897 ,000 1,000 ,017 ,897 1,000 ,541 Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear ,017 ,897 Association N of Valid Cases 117 a cells (0,0%) have expected count less than The minimum expected count is 11,28 b Computed only for a 2x2 table Symmetric Measures Interval Interval by Ordinal Ordinal by Pearson's R Spearman Correlation N of Valid Cases Value Asympt otic Standardiz ed Errora Appro ximate Tb Approxi mate Significance ,012 ,092 ,128 ,898c ,012 ,092 ,128 ,898c 117 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c Based on normal approximation 90 ... trạng rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, Thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƢỜI NHIỄM HIV/AIDS 1.1 Những vấn đề lý luận rối. .. thực trạng rối loạn trầm cảm người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, thành phố Hồ Chí Minh, từ đề xuất số khuyến nghị giúp người nhiễm HIV/AIDS giảm thiểu rối loạn trầm cảm 3.2... tài: Rối loạn tầm cảm người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú huyện Hóc Mơn, Thành Phố Hồ Chí Minh 12 1.1.2 Cách phân loại rối loạn trầm cảm theo DSM IV ICD – 10 Có thể phân loại rối loạn trầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Rối Loạn Trầm Cảm Ở Người Nhiễm HIV-AIDS Tại Phòng Khám Ngoại Trú Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Rối Loạn Trầm Cảm Ở Người Nhiễm HIV-AIDS Tại Phòng Khám Ngoại Trú Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay