Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý bản dồ địa chính tờ số 31 tỷ lệ 1 1000 xã yên trạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên

74 2 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HÀ VĂN BẰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 31 TỶ LỆ 1:1000 XÃ YÊN TRẠCH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HÀ VĂN BẰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 31 TỶ LỆ 1:1000 XÃ YÊN TRẠCH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 GVHD : PGS.TS Phan Đình Binh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lượng kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Qua sinh viên trường hồn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được giúp đỡ Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên Ban giám đốc công ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý dồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1:1000 xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Trong suốt trình thực tập em nhận giúp đỡ thầy cô giáo cán bộ, kỹ thuật viên nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, thầy, cô giáo Khoa Quản lý tài nguyên đặc biệt thầy giáo Phan Đình Binh người trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban giám đốc, cán kỹ thuật viên công ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long giúp đỡ em hồn thành khóa luận Do trình độ có hạn cố gắng song khóa luận tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy giáo, đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tóm tắt vài thông số phân mảnh đồ 12 Bảng 2.2: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 15 Bảng 4.1: Hiện trạng dung đất xã Yên Trạch năm 2017 34 Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 35 Bảng 4.3: Lịch đo GPS Xã Yên Trạch năm 2017 39 Bảng 4.4: Số liệu điểm gốc 42 Bảng 4.5: Bảng tọa độ trắc địa sau bình sai hệ tọa độ trắc địa wgs84 ellipsoid qui chiếu: wgs-84 42 Bảng 4.6: Bảng trị đo gia số tọa độ tiêu sai số 43 Bảng 4.7: Kết đo số điểm chi tiết 46 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Lưới chiếu GAUSS-KRUGER Hình 2.2: Phép chiếu UTM Hình 2.3: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 13 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử 17 Hình 2.5: Trình tự đo 19 Hình 2.6: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 25 Hình 3.1.Sơ đồ đo vẽ chi tiết 29 Hình 4.1: Cơ cấu dụng đất xã Yên Trạch năm 2017 33 Hinh 4.2: Hình ảnh số liệu thiết kế thành lập lưới khống chế xã Yên Trạch 38 Hình 4.3: Cấu trúc file liệu t máy đo điện tử 47 Hình 4.4: Phần mềm đổi định dạng file số liệu 48 Hình 4.5: File số liệu sau đổi 48 Hình 4.6: Phần mềm đổi định dạng file số liệu Hình 4.7: file số liệu sau đổi 49 Hình 4.8: Nhập số liệu famis 50 Hình 4.9: Triển điểm chi tiết lên vẽ 51 Hình 4.10: Tạo mơ tả trị đo 52 Hình 4.11: Một góc tờ đồ q trình nối 53 Hình 4.12: Bản đồ sau tạo topology 53 Hình 4.13: Bản đồ sau sửa lỗi 54 Hình 4.14: đất sau tạo tâm 55 Hình 4.15: Thao tác để đánh số 56 Hình 4.16: Vẽ nhãn 57 Hình 4.17: Tạo khung đồ 58 Hình 4.18: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 58 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL : Cơ sở liệu TNMT : Tài nguyên & Môi trường TT : Thông tư QĐ : Quyết định TCĐC : Tổng cục Địa CP : Chính Phủ QL : Quốc lộ UTM : Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 : Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 BĐĐC : Bản đồ địa 55 MỤC LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu Error! Bookmark not defined 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trò BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.5 Cơ sở toán học đồ địa 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.3 Các phương pháp thành lập đồ địa 12 2.3.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 12 2.3.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp tồn đạc 13 2.4 Thành lập lưới khống chế trắc địa 14 2.4.1 Khái quát lưới tọa độ địa 14 2.4.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 14 2.4.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 16 2.5 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 16 2.5.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 16 2.5.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 17 2.6 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 20 2.6.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 20 2.6.2 Phần mềm famis 21 2.7 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử 26 2.7.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 26 2.7.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vi 26 66 2.7.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 26 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung 27 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Yên Trạch 27 3.3.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 28 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa xã t số liệu đo chi tiết 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 28 3.4.2 Phương pháp đo vẽ chi tiết 29 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên nhân lực 30 4.1.2 Thực trạng quản lý sử dụng đất đai xã Yên Trạch 32 4.2 Thành lập lưỡi kinh vĩ 35 4.2.1 Công tác ngoại ngiệp 35 4.2.2 Công tác nội nghiệp 37 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation, Famis 45 4.3.1 Đo vẽ chi tiết 45 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS Microstation thành lập đồ địa 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai yếu tố sống, khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng Trong sống đất đai đóng vai trò tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thể thiếu sống hàng ngày với hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp sinh hoạt mình, người tác động trực tiếp vào đất đai, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên đơi làm giảm dần tính bền vững đất đai Ngồi tượng xói mòn đất, thối hố đất sa mạc hố ngày diễn nghiêm trọng phạm vi toàn cầu nói chung Việt Nam nói riêng Ngồi đất đai thành cách mạng Đảng, Nhà nước Nhân dân ta Cho nên, thế hệ hôm hệ mai sau phải đoàn kết để sử dụng hợp lý hiệu nguồn tài nguyên đất đai bảo vệ chúng khỏi nguy thoái hoá ngày rõ rệt Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơng việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai năm 2013 Đây chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhu cầu cấp bách ngành Địa nước nói chung tỉnh Thái Nguyên nói riêng Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền 49 Sau có file “.dat” ta phải tiếp tục đổi đuôi định dạng “.txt” qua phần mềm Hình 4.6 Phần mềm đổi định dạng file số liệu Sau đổi định dạng “.txt” có dạng Hình 4.7: file số liệu sau đổi 50 Sau có file ta đổi đuôi định dạng sang “.txt” để tiến hành phun điểm đo chi tiết lên vẽ phần mềm FAMIS 4.3.2.1 Nh p số liệu đo Khi xử lý File số liệu điểm chi tiết có “.txt” ta tiến hành chuyển điểm lên vẽ Khởi động Microstation, tạo file vẽ chọn ( Select ) file chuẩn có đầy đủ thơng số cài đặt, gọi ứng dụng Famis - Làm việc với Cơ sở liệu trị đo  Nh p số liệu  Import Tìm đường dẫn đến ổ, thư mục, file chứa số liệu cần triển điểm lên vẽ : Hình 4.8: Nhập số liệu famis Chọn đường dẫn chứa file số liệu chi tiết có “.txt” ta file vẽ chứa tâm điểm chi tiết, vị trí điểm cần xác định ngồi thực địa tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 51 Hình 4.9:Ttriển điểm chi tiết lên vẽ 4.3.2.2 Hiển thị số liệu đo - Hiển thị trị đo T menu Cơ sở liệu trị đo  Hiển thị  Tạo mô tả trị đo  chọn thông số hiển thị DX = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục X = ) DY = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục Y = ) Chọn kích thước chữ = lớn tuỳ theo để thụân tiện cho việc nối điểm chi tiết với cho rõ nét rễ nhìn số thứ tự điểm Chọn màu chữ số thứ tự điểm cho chữ số so với màu Microstation, ví dụ màu Microstation màu đen ta lên chọn màu chữ số thứ tự điểm chi tiết màu trắng chọn xong ta ấn chấp nhận 52 Hình 4.10: Tạo mô tả trị đo Vậy ta vẽ có hiển thị điểm đo chi tiết 4.3.2.3 Thành l p vẽ T điểm chi tiết vẽ sơ hoạ thực địa ta sử dụng công cụ vẽ đường thẳng Place Smartline chọn lớp cho t ng đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Lần lượt thực công việc nối điểm sơ đồ tờ đồ khu vực phường Quang Trung, ta thu vẽ khu vực đo vẽ hình minh hoạ Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trưng khu đo 53 Hình 4.11 : góc tờ đồ q trình nối 4.3.2.4 Kết nối với sở liệu đồ T menu chọn sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu 54 Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm ( topology) Hình 4.12 :bản đồ sau tạo topology 4.3.2.5 Sửa lỗi Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ ( khơng gian ) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thơng tin địa lý, mơ tả vị trí, kích thước, hình dạng t ng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mô tả quan hệ không gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ v a tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor T menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi ( CLEAN ) Hình 4.13 :Bản đồ sau sửa lỗi Vào Parameters đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng, 4.3.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ Ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh v phương pháp chia mảnh sau đồ chia mảnh 4.3.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : * Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho t ng đất Hình 4.14: Thửa đất sau tạo tâm Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm * Đánh số Chương trình thực đánh số t xuống dưới, t trái qua phải Hình 4.15 :Thao tác để đánh số * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bước gán liệu t nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin t nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp .Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ) lớp 53 ta gan thông tin t nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ d Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: * Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Hình 4.16 : Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thơng tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thơng tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Hình 4.17 tạo khung đồ Hình 4.18: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh Khi ta ấn vào nút „ Chọn đồ „ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hoàn tất q trình nêu Đã hồn thành công việc ứng dụng phần mềm Famis, Microstation xây dựng đồ địa t số liệu đo chi tiết 4.3.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chọn khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.3.2.9 In đồ Khi đồ kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tiến hành đo vẽ chỉnh lý lại toàn diện tích xã Yên Trạch, sau đo vẽ chỉnh lý thu kết sau: - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: 10 điểm địa 50 điểm lưới kinh vĩ có độ xác tương đối cao - Tổng số tờ đồ địa tồn xã: 109 tờ tỷ lệ 1: 1000 - Đã thành lập mảnh đồ địa tờ soos31 tỷ lệ 1:1000 thuộc xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái nguyên với tổng diện tích 12,6 đó: Đất nơng thơn (ONT) : 3,10 Đất trồng lúa (LUC) là: 2,10 Đất trồng hàng năm là: 0,80 Đất trồng hàng năm là: 0,76 Đất lâm nghiệp là: 4,3 Đất chưa dụng là: 1,54 tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập phần mềm MicroStationSE, FAMIS đạt kết tốt Bên cạnh điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội có số ảnh hưởng tớ cơng tác thành lập đồ địa 5.2 Kiến nghị - Nhà trường cần hợp tác liên kết với doanh nghiệp công ty địa bàn nước để nhằm đào tạo tạo hội sinh viên trải nhiệm thực tế , nâng cao tay nghề, học hỏi kinh nghiệm nắm vứng kiến thức trâu dồi kỹ cho sinh viên trước trường -Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội đại đặc biệt nhà tuyển dụng theo tiêu chí làm việc kỹ ngành địa nói chung cơng tác quản lý nói chung - Nâng cao uy tín nhà trường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề vững , Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ng ng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác - Nhà nước cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình cơng nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài nguyên Môi trường, (2013), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia HN Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 Bộ TN & MT Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb TT25-2014 ngày 30/12/2013 quy định thành lập BĐĐC Bộ N&MT Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi hướng dẫn luật đất đai Bộ tài nguyên muôi trường năm 2015 ban hành Thông tư 75/2015/TTBTNMT quy định kỹ thuật sở liệu đất đai Bộ tài nguyên môi trường năm 2017 ban hành Thông tư 48/2017/TTBTC quy định chế độ Tài hoạt động đấu giá tài sản 10 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định quy trình xây dựng sở liệu đất đai ... tồn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý đồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1: 1000 xã yên trạch, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên 1. 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HÀ VĂN BẰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 31 TỶ LỆ 1: 1000 XÃ YÊN TRẠCH, HUYỆN... đốc công ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý dồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1: 1000 xã Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý bản dồ địa chính tờ số 31 tỷ lệ 1 1000 xã yên trạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý bản dồ địa chính tờ số 31 tỷ lệ 1 1000 xã yên trạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay