Ứng dụng phần mềm microstation và famis trong thành lập bản đồ địa chính thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai

84 15 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THIÊN LONG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSATION VÀ FAMIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học : Chính quy : Địa mơi trường : K46 – ĐCMT – N01 : Quản lý Tài nguyên : 2014 -2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THIÊN LONG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSATION VÀ FAMIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành Lớp Khoa Khóa học : Địa mơi trường : K46 – ĐCMT – N01 : Quản lý Tài nguyên : 2014 -2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Huệ Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng đào tạo Trường Đại học Nông lâm Được giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên Ban giám đốc Công ty TNHH Việt Map, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng phần mềm microstation famis thành lập đồ địa thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai“ Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo Th.S Nguyễn Thị Huệ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty TNHH Việt Map, chú, anh đội đo đạc tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Em mong nhận ý kiến bảo thầy cơ, đóng góp bạn bè để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 08 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Hà Thiên Long ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 15 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất Thị trấn Phố Lu năm 2017 Error! Bookmark not defined Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 41 Bảng 4.3 Số lần đo quy định .42 Bảng 4.4 Các hạn sai đo góc (quy định chung cho máy đo có độ xác đo góc từ - giây) không lớn giá trịquy định 42 Bảng 4.5 Chỉ tiêu kỹ thuật chung lưới khống chế đo vẽ 43 Bảng 4.6 Số liệu điểm gốc Bảng 4.7: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng vn2000 kinh tuyến trục: 105°00' ellipsoid :WGS-84 Error! Bookmark not defined.6 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Lưới chiếu Gauss-Kruger Hình 2.2: Phép chiếu UTM Hình 2.3: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 14 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử 19 Hình 2.5: Trình tự đo 20 Hình 2.6: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 27 Hình 4.1: Trút liệu từ máy South 48 Hình 4.2 : Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 49 Hình 4.3: Phần mềm đổi định dạng file số liệu 49 Hình 4.4: File số liệu sau sử lý 50 Hình 4.5 : Phun điểm chi tiết lên vẽ 52 Hình 4.6: Tạo mơ tả trị đo 53 Hình 4.7: Một số điểm đo chi tiết 53 Hình 4.8: Một số nối 54 Hình 4.9 : Màn hình hiển thị lỗi đất 60 Hình 4.10 : Màn hình hiển thị lỗi đất 60 Hình 4.11: Các đất sau sửa lỗi 61 Hình 4.12 : Thửa đất sau tạo tâm 62 Hình 4.13 : Đánh số tự động 62 Hình 4.14 : Vẽ nhãn 64 Hình 4.15: Đánh số tự đơng 64 Hình 4.16 : Sửa bảng nhãn 65 Hình 4.17 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 66 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT C hB Đ C S H N L C T C T N T T U B U T V N N gB ản C H ệL T ổB ộT hỦ yL H ệ MỤC LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu chung 1.3 Mục tiêu cụ thể PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trò BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.5.Cơ sở tốn học đồ địa 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 12 2.3 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc 12 2.3.1 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử 12 2.3.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ 13 2.4 Thành lập lưới khống chế trắc địa 14 2.4.1 Khái quát lưới tọa độ địa 14 2.4.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 15 2.4.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 16 2.5 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 17 2.5.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 17 2.5.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 17 2.6 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 21 2.6.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 21 2.6.2 Phần mềm famis 22 2.7 Cơ sở thực tiễn 28 2.8 Cơ sở pháp lý 28 2.8.1 Văn sau Luật đất đai 2013 có hiệu lực .28 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.3 Nội dung 30 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội thị trấn Phố Lu 30 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai thị trấn Phố Lu 31 3.3.3 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 31 3.3.4 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết 31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 35 4.1.3 Điều kiện kinh tế- xã hội 36 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai xã 37 4.2.1 Hiện trạng quỹ đất 37 4.2.2.Tình hình quản lý đất đai 39 4.3 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ địa thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 40 4.3.1 Công tác ngoại nghiệp 40 4.3.2 Công tác nội nghiệp 44 4.4 Thành lập mảnh đồ địa thị trấn số liệu chi tiết 47 4.4.2 Biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 48 4.4.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 67 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vơ q giá quốc gia, khơng có khả tái tạo, hạn chế không gian vô hạn thời gian sử dụng Đất đai yếu tố sống, khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng.[6] Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất Đai Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường.[6] Để bảo vệ quỹ đất đai địa phương để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thơng tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa chính.[6] Để phục vụ mục đích trên, đồng ý Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Việt map tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn: Đo vẽ đồ địa tỷ lệ 1:1000, cấp giấy chứng nhận TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho tồn khu vực TT Phố Lu, với phân công, giúp đỡ Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, Công ty TNHH Việt map với hướng dẫn cô giáo Th.s Nguyễn Thị Huệ em tiến hành nghiên cứu đề tài “Ứng dụng phần mềm Microstation famis thành lập đồ địa TT Phố Lu– huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai” 1.2 Mục tiêu chung Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ địa Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ địa cơng tác quản lý nhà nước đất đai 1.3 Mục tiêu cụ thể Sử dụng máy toàn đạc điện tử (South) phần mềm Microstation, Famis vào xây dựng lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết xây dựng tờ đồ địa địa bàn thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 1.4 Ý nghĩa đề tài - Trong học tập nghiên cứu khoa học + Thực tập tốt nghiệp hội tốt để hệ thống củng cố lại kiến thức học nhà trường áp dụng vào thực tiễn công việc - Trong thực tiễn + Qua nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng máy tồn đạc điện tử công tác đo đạc thành lập đồ địa giúp cho cơng tác quản lý Nhà nước đất đai nhanh đầy đủ xác + Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa theo cơng nghệ số, đại hóa hệ thống hồ sơ địa theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường PHẦN Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm thửa: Hình 4.16 : Thửa đất sau tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ địa → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng : Hình 4.17: Đánh số tự động Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất Chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chính, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc thành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn xẽ tiến hành gán nhãn lớp đó: Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thơng tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn Trong bước gắn nhãn ta gắn (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ) lớp 53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52 gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ * Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Sử dụng công cụ vẽ nhãn Emap, khởi động Emap cách Utilities → MDL Appliations → Browse → Tìm đến đường dẫn chứa emap.ma Từ menu Cơ sở liệu đồ → Xử lý đồ → Vẽ nhãn Hình 4.18 : Vẽ nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Đánh số tự động Hình 4.19: Đánh số tự đơng Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Nếu chưa gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Sửa bảng nhãn Hình 4.20 : Sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thơng tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo khung đồ Hình 4.21 : Tạo khung đồ địa Hình 4.22 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh Khi ta ấn vào nút “Chọn đồ” chọn điểm hình tọa độ góc khung đồ xẽ hiên lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hoàn tất trình nêu Đã hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm Famis, Microstation xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết 4.4.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử, tiến hành rà sốt, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.9 In đồ Khi đồ kiểm tra hồn chỉnh độ xác đạt u cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 4.4.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Sau xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật cơng trình, chúng tơi đóng gói giao nộp tài liệu: - Các loại sổ đo - Bản đồ địa - Các loại bảng biểu - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa - Đĩa CD ghi file số liệu PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập, thực đo vẽ thành lập đồ địa cho thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai em rút số kết luận sau : - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm : 07 điểm địa 187 điểm lưới kinh vĩ có độ xác cao - Tổng số tờ đồ địa tồn xã: tờ :10000, 42 tờ 1.1000, 22 tờ 1.500 - Đã thành lập 22 mảnh đồ địa 1:500 thuộc thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, số hiệu tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ 31, tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStation, famis đạt kết tốt - Sử dụng máy toàn đạc điện tử South đo vẽ thành lập đồ địa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đem lại độ xác cao Với tư liệu đầu vào đầu dạng số nên dễ dàng cho công tác lưu trữ sử lý cập nhật thông tin Sản phẩm đồ lưu trũ dạng số nên kết nối, truyền tải thơng qua mạng với đối tượng sử dụng cách nhanh chóng đáp ứng nhiệm vụ quản lý sử dụng đất nghành, lĩnh vực 5.2 Kiến nghị - Đối với UBND thị trấn Phố Lu cần phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - UBND phòng TNMT huyện Bảo Thắng: Đổi mới, đại hố công nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác - Đối với Sở TNMT tỉnh Lào Cai cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình cơng nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai cấp, tạo điều kiện phát triển ngành Địa mơi trường để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Việt Map, (2017) Báo cáo tổng kết kỹ thuật Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nơng nghiệp Hà Nội Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 Tổng cục địa (2014) Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb Tổng cục địa chính, (2014) Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử TT25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC, Bộ TN&MT Ủy ban nhân thị trấn Phố Lu (2011), Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015) thị trấn Phố Lu 10 Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Bảng 4.7: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng vn-2000 kinh tuyến trục: 104°45' Ellipsoid: WGS-84 S 1 1 1 1 K K C C K K C C K K K C C K K C C K K K C C K K C C Tê K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V T T Độ 2469 2469 32 2469 2469 46 54 2469 2469 2469 57 44176 50 2469 44162 2469 61 56 2469 2469 68 48 2469 2469 2469 35 28 2469 2469 1634 22 2469 2469 2469 1414 07 2469 2469 0734 0514 2469 2469 0594 0094 2469 2469 2469 0324 29444203 2469 2469 3684 29 2469 2469 2469 25 28 2469 2469 12 2801 K C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K K C C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K K C C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K C K V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K V 2468 44240 9884 2469 2468 2469 86 20 2468 2469 8424 018 2468 2468 6164 92 2468 4 2468 2468 9974 558 2468 2467 71 91 2468 2468 2468 18 54 2468 2468 3974 52 2468 4427 2468 4244 7.5 557 2468 4 2468 2468 0874 41 2468 2468 4524 58 2468 2468 2468 63 43 2468 2468 5904 558 2468 2468 54 50 2468 2468 44259 2468 4654 8 39 2468 4737 K C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K K C C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K K C C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K C K V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K V 2468 43 2468 2468 2468 4704 38 2468 2468 5044 562 2468 2468 605441 58 2468 2468 2468 6024 7 70 2468 246 64 7 2468 74 2468 2468 83444192 717 2468 2468 92 878 2468 2468 8884 74 2468 2468 2468 6334 75 2468 44241 2468 66 6 776 2468 2468 2468 78 815 2468 2468 81 8 85 2468 2468 9364 7 73644204 2468 2468 2468 91 9 2468 83 K C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K K C C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K K C C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K C K V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K V 2469 12 2468 2469 4417 2469 16 0354 2468 2468 99 984 2468 2469 4944 76 03 2468 2468 2468 78 30 2468 2468 75 31 2468 2468 2468 37 63 2468 4 2468 38 521 2468 2468 3714 55 2469 4 2468 2469 44 639 2468 2469 60 576 2468 2469 2469 7744 056 2469 2469 72 233 2469 2469 42 19 2469 2468 2468 8524 7 95 2469 1981 K C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K K C C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K K C C K K K C C K K C C K K C C K K K C C K C K V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K K V V K K K V V K K V V K K V V K K K V V K V 2469 02 2469 2468 2469 9714 3804 2469 2469 10 2 2469 44159 2469 0944 43 2469 24 2469 4 182 2469 2469 43 18 2469 2469 2469 26 2469 2470 24 7 14 2469 4 2470 38 27 2469 2470 2469 25 795 2470 2469 0784 8 862 2469 2469 2469 72 727 2469 2469 78 86 2470 2470 7154 1764 2470 2470 44090 2469 2334 894 2469 31 K C K K K C C K K C C K K C C K K C K V K K K V V K K V V K K V V K K V 2469 44137 9174 2469 2469 2469 7344 98 2469 2470 79 049 2469 2469 80 750 2469 2468 73 91 469 (Nguồn:Công ty TNHH Việt map) ... LÂM HÀ THIÊN LONG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSATION VÀ FAMIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LU N TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên... đề tài Ứng dụng phần mềm Microstation famis thành lập đồ địa TT Phố Lu huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai 1.2 Mục tiêu chung Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới... Map, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng phần mềm microstation famis thành lập đồ địa thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm microstation và famis trong thành lập bản đồ địa chính thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai , Ứng dụng phần mềm microstation và famis trong thành lập bản đồ địa chính thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay