Đề thi HSG lớp 9 năm học 2018 2019 (3)

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:29

UBND HUYỆN THANH SƠN PHỊNG GD & ĐT ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi gồm: 04 trang ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: Tin học Ngày thi: 05/11/2018 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Phần Tin học lập trình Câu 1: (4,0 điểm) Nhập vào số nguyên N (0Bai6.ppt (hoặc Bai6.pptx) –––––––––––––––––––––––––––––––––––– HẾT - Họ tên thí sinh: SBD: - Thí sinh khơng sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG lớp 9 năm học 2018 2019 (3) , Đề thi HSG lớp 9 năm học 2018 2019 (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay