HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

142 1 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:27

HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37 The 37th National Conference on Theoretical Physics Cửa Lò, – 9/8/2012 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VÀ TĨM TẮT BÁO CÁO Viện Vật lý, Hà Nội Trường Đại học Vinh HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37 (Cửa Lò, – 9/8/2012) Chủ tịch Hợi nghị Nguyễn Ái Việt (VVL HN) Ban Tổ chức Đinh Xuân Khoa (ĐH Vinh), Đồng Trưởng ban Trịnh Xuân Hoàng (VVL HN), Đồng Trưởng ban Nguyễn Hồng Quang (VKHCNVN), Đồng Trưởng ban Hồng Dũng (ĐHQG Tp HCM) Bạch Thành Cơng (ĐHKHTN HN) Trương Minh Đức (ĐHSP Huế) Phó Thị Nguyệt Hằng (ĐHBK HN) Lê Văn Hoàng (ĐHSP Tp HCM) Nguyễn Anh Kỳ (VVL HN) Trần Công Phong (CĐGDVN) Đặng Văn Soa (ĐHSP HN) Lưu Thị Kim Thanh (ĐHSP HN II) Cao Huy Thiện (VVL Tp HCM) Ban chương trình Hồng Anh Tuấn (VVL HN), Trưởng ban Nguyễn Bá Ân (VVL HN) Hà Huy Bằng (ĐHKHTN HN) Nguyễn Quang Báu (ĐHKHTN HN) Hồ Trung Dũng (VVL Tp HCM) Phùng Văn Đồng (VVL HN) Võ Văn Hoàng (ĐHBK Tp HCM) Vũ Văn Hùng (ĐHSP HN) Nguyễn Quốc Khánh (ĐHKHTN Tp HCM) Vũ Ngọc Tước (ĐHBK HN) Ban Tổ chức địa phương Đinh Xuân Khoa (ĐH Vinh), Trưởng ban Trần Văn Ân (ĐH Vinh) Đoàn Hoài Sơn (ĐH Vinh) Nguyễn Huy Bằng (ĐH Vinh) Đinh Phan Khôi (ĐH Vinh) Nguyễn Văn Phú (ĐH Vinh) Chu Văn Lanh (ĐH Vinh) Mai Văn Lưu (ĐH Vinh) Phụ trách biên tập kỷ yếu Hội nghị Nguyễn Tồn Thắng (VVL HN) Thư ký Hợi nghị Đào Thị Hồng (VVL HN) Cơ quan tổ chức Trường Đại học Vinh Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý, Hà Nội Cơ quan tài trợ Trường Đại học Vinh Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý, Hà Nội Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Chương trình khung Thứ 6/8/2012 Thứ 7/8/2012 Đăng ký đại biểu Phiên toàn thể Khai mạc (9:30) (3 báo cáo mời) Giải lao Giải lao Thời gian Thứ 8/8/2012 Thứ 9/8/2012 Phiên tiểu ban 8:30 – 10:00 (2+2 báo cáo miệng) Phiên tiểu ban (4+4 báo cáo miệng) Phiên báo cáo treo 10:00 – 10:30 10:30 – 12:00 Giải lao Phiên toàn thể Phiên toàn thể Phiên tiểu ban (3 báo cáo mời) (3 báo cáo mời) (4+4 báo cáo miệng) Tham quan chùa Hương Tích Gặp gỡ Cửa Lò Giải lao Phiên tiểu ban (2+2 báo cáo miệng) Tổng kết Hội nghị 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 Phiên tiểu ban (4+4 báo cáo miệng) 15:30 – 16:00 16:00 – 17:00 Giải lao Phiên tiểu ban 15:00-17:00 (3+3 báo cáo miệng) 18:00 Tiệc Hội nghị Thứ Hai, ngày tháng năm 2012 BUỔI SÁNG: 08:30 – 09:30 Đăng ký đại biểu 09:30 – 10:00 Khai mạc 10:00 – 10:30 Nghỉ buổi, chụp ảnh lưu niệm 10:30 – 12:00 PHIÊN TOÀN THỂ Chủ tọa: Nguyễn Hồng Quang 10:30 - 11:00 Nguyen Van Hieu and Nguyen Bich Ha, Quantum Dynamics of Plasmons in Nanomaterials Báo cáo mời I-1 Người trình bày: Nguyễn Văn Hiệu (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) 11:00 - 11:30 Alexander Povolotsky, Universal scaling functions of interacting particle systems Báo cáo mời Người trình bày: Alexander Povolotsky (Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia) I-2 11:30 - 12:00 Phan Van Nham, Holger Fehske, Klaus Becker, Excitonic insulator phase in the extended Falicov-Kimball model Báo cáo mời Người trình bày: Phan Văn Nhâm (Viện Vật lý, Hà Nội) I-3 BUỔI CHIỀU: 14:00 – 15:30 PHIÊN TIỂU BAN TIỂU BAN A1: Chủ tọa: Vũ Văn Hùng 14:00 - 14:20 Nguyen Thi Trang, Nguyen Van Chinh, Nguyen Tat Thang, Bach Thanh Cong, First Order Magnetization Process in Magnetic Systems with Random Competing Interactions Người trình bày: Bạch Thành Cơng (Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội) O-1 14:20 - 14:40 Le Van Tan and Cao Huy Thien, Spin dependent compressibility in 2D semiconductor Người trình bày: Lê Văn Tân (Viện Vật lý, Tp O-2 Hồ Chí Minh) 14:40 - 15:00 Dinh Nhu Thao, Nguyen Hong Quang, Light Absorption in Dilute Magnetic Semiconductor Quantum Dots Người trình bày: Đinh Như Thảo (Trường Đại học Sư phạm Huế) O-3 15:00 - 15:20 Nguyen Ngoc Tuan, Meissner effect in superconductors with a large pair momentum Người trình bày: Nguyễn Ngọc Tuấn (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) O-4 TIỂU BAN B1: Chủ tọa: Lê Văn Hoàng 14:00 - 14:20 T Bui Dinh, V Cao Long, Wieslaw Leoński and K Dinh Xuan, Solitary waves in an elastic rod Người trình bày: Cao Long Vân (Trường Đại học Zielona Gora Ba Lan) O-5 14:20 - 14:40 Dinh Xuan Khoa, and Nguyen Huy Bang, Recent scientific activities in Optics Group, Vinh University Người trình bày: Đinh Xuân Khoa (Trường Đại học Vinh) O-6 14:40 - 15:00 Chu Van Bien and Ho Quang Quy, Nén xung đa vòng bợ liên kết phi tuyến kết hợp sợ quang khuyếch đại với nguồn bơm khơng đổi Người trình bày: Chu Văn Biên (Trường Đại học Hồng Đức) O-7 15:00 - 15:20 Tran Minh Hien and Ho Trung Dung, Image of an emitting dipole by a superlens O-8 Người trình bày: Trần Minh Hiến (Viện Vật lý, Tp Hồ Chí Minh) 15:30 – 16:00 Nghỉ buổi 16:00 – 17:00 PHIÊN TIỂU BAN TIỂU BAN A2: Chủ tọa: Bạch Thành Công 16:00 - 16:20 P.K.Hung and N.T.T.Ha, Correlation effect for diffusion in disordered system Người trình bày: Phạm Khắc Hùng (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) O-9 16:20 - 16:40 Nguyen Thuy Trang, Influences of solvent on geometry and electronic structure of PbS surface Người trình bày: Nguyễn Thùy Trang (Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội) O-10 16:40 - 17:00 Le Huy Dung, T.V Koval, Transformation of low-Energy High-Current Electron Beam in the Plasma Channel Người trình bày: Lê Huy Dũng (Tomsk Polytechnic University, Russia) O-11 TIỂU BAN B2: Chủ tọa: Đinh Xuân Khoa 16:00 - 16:20 Hoang Van Hung, Tran Trieu Phu, Le Van Hoang, TDSE Method of Calculating HighOrder Harmonic Spectra Người trình bày: Hồng Văn Hưng (Trường Đại học Sư phạm Tp HCM) O-12 16:20 - 16:40 Hoang Do Ngoc Tram, Le Quy Giang, Nguyen Thi Man, Pham Dang Lan, Le Van Hoang, The FK Operator Method for Exact Numerical Solutions of the Schrodinger Equation of a Negatively Charged Exciton in TwoDimensional Semiconductors Người trình bày: Hồng Đỗ Ngọc Trầm (Trường Đại học Sư phạm Tp HCM) O-13 16:40 - 17:00 D K Phung, F Rotermund, Kihong Kim and H Lim, Opical diode properties of onedimensional nonlinear photonic crystals Người trình bày: Phùng Duy Khương (Viện Vật lý, Hà Nội) O-14 18:00 – 20:00 Tiệc Hội nghị Nguyen Duong Bo 18, 73 Nguyen Hong Quang .8, 41 Nguyen Hong Son 19, 77 Nguyen Huy Bang8, 26, 27, 42, 43, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Nguyen Huy Thao23, 90, 91 Nguyen Mai Chung 16, 66 Nguyen Manh An 25, 96, 97 Nguyen Minh Tuan 28, 110 Nguyen Minh Vuong.24, 92 Nguyen Ngoc Anh16, 66, 67 Nguyen Ngoc Hieu 16, 67 Nguyen Ngoc Tuan8, 41, 119 Nguyen Ngoc Ty12, 25, 26, 40, 98, 99, 119 Nguyen Nhat Khanh 18, 74 Nguyen Nhu Dat .18, 72 Nguyen Nhu Xuan 24, 91 Nguyen Phuoc The 21, 82 Nguyen Quang Bau15, 16, 18, 31, 54, 65, 68, 72, 73 Nguyen Quang Hoc14, 16, 19, 20, 59, 66, 67, 77, 79 Nguyen Quang Hung11, 38, 114 Nguyen Quoc Hoan 23, 91 Nguyen Quoc Khanh17, 69, 70 Nguyen Quoc Thai 17, 72 Nguyen Thanh Phong23, 88, 89 Nguyen Thanh Tien 15, 64 Nguyen The Hung16, 66, 67 Nguyen Thi Ha Loan.20, 79 Nguyen Thi Hong Van11, 29, 37, 53, 119 Nguyen Thi Lam Hoai14, 21, 61, 84 Nguyen Thi Nguyet .29 Nguyen Thi Thanh Ha9, 20, 21, 44, 79, 81 Nguyen Thi Thanh Tam25, 97 Nguyen Thi Thuy 14, 60 Nguyen Thi Trang7, 20, 31, 40, 55, 80 Nguyen Thi Xuan Hoai25, 95 Nguyen Thu Huong 18, 73 Nguyen Thuy Trang9, 13, 45, 48, 119 Nguyen Tien Dung27, 43, 104, 105 Nguyen Tri Lan .14, 59 Nguyen Van Chinh 7, 40 Nguyen Van Hieu6, 7, 35, 113 Nguyen Van Hoa25, 26, 96, 97, 99 Nguyen Van Hong15, 19, 20, 62, 76, 79 Nguyen Van Hop 26, 100 Nguyen Van Nghia15, 16, 65 Nguyen Van Thinh .27, 104 Nguyen Van Thoai25, 96, 97 Nguyen Van Thu23, 32, 57, 91 Nguyen Van Thuan 23, 91 Nguyen Viet Hung 16, 66 Nguyen Viet Huy 20, 79 Nguyen Vu Nhan16, 18, 68, 73 Nguyen Xuan Han 24, 91 Nung Van Don 24, 94 Pham Dinh Tam 19, 76, 77 Pham Duy Tan 19, 76, 77 Pham Huu Kien 18, 19, 74 Pham Khac Hung9, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 44, 55, 62, 74, 76, 79, 80, 81, 114 Pham Thuy Giang 23, 91 Pham Van Nham 7, 116 Phan Hoang Chuong24, 25, 95 Phan Ngoc Hung26, 29, 53, 100 Phan Thi Thanh Hong20, 80 Phan Van Dao 27, 108 Phan Van Nham 7, 36 Phung Duy Khuong10, 47, 115 Phung Van Dong .32, 56 Ta Thi Dung 21, 83 Thoi Ngoc Tuan Quoc29, 53, 117 To Thi Thao .22, 86 Tran Cong Phong14, 17, 26, 60, 71, 101 Tran Dinh Tham23, 29, 52, 90, 118 Tran Huu Phat 32, 57 Tran Minh Hien8, 9, 44, 113 Tran Minh Tien14, 18, 60, 73 Tran Phuoc Duy21, 33, 58, 84, 112 Tran Quang Dat .25, 96 Tran Thai Hoa 24, 92 Tran Thi Thanh Van .22, 86 Tran Thi Thuy Dung 20, 81 Tran Thoai Duy Bao 26, 99 Tran Trong Nguyen 33, 58 Tran Van Nam .13, 48, 116 Tran Viet Nhan Hao13, 14, 49, 113 Trinh Thi Hong .27, 108 Trinh Thi Nguyet .28, 52 Trinh Xuan Hoang2, 11, 21, 28, 49, 50, 83, 85, 113 Truong Minh Duc24, 25, 94, 95, 96 Truong Thi Chinh 22, 86 Truong Trong Thuc 23, 89 Vo Thanh Lam14, 16, 60, 67 Vo Huu Cau .15, 64 Vo Tinh 24, 94 Vo Van Hoang19, 33, 58, 78 Vo Van On22, 33, 58, 87, 116 Vo Van Vien .32, 56, 119 Vu Ba Dung .21, 82, 83 Vu Ngoc Tuoc2, 13, 28, 47, 119 Vu Thi Giang 28, 50 Vu Van Hung19, 20, 21, 32, 57, 77, 80, 81 Wieslaw Leoński8, 12, 24, 28, 39, 41, 92, 93, 109 GHI CHÉP GHI CHÉP GHI CHÉP GHI CHÉP GHI CHÉP GHI CHÉP ...HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37 (Cửa Lò, – 9/8/2012) Chủ tịch Hợi nghị Nguyễn Ái Việt (VVL HN) Ban Tổ chức Đinh Xuân Khoa... Vinh Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý, Hà Nội Viện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Chương trình khung Thứ 6/8/2012 Thứ 7/8/2012 Đăng ký đại biểu Phiên toàn thể Khai... Công Kiên (Viện Vật lý, Hà Nội) O-26 BUỔI CHIỀU: GẶP GỠ CỬA LÒ (15:00 - 17:00) Báo cáo BCH Hội VLLT tổng kết hoạt động Hội BCH Hội VLLT (15') Trao tặng Giải thưởng Nghiên cứu trẻ Hội VLLT (15')
- Xem thêm -

Xem thêm: HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37, HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay