TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

291 56 0
  • Loading ...
1/291 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:22

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHĨ GIÁO SƯ NĂM 2016 (Tái có sửa chữa bổ sung) NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI Hà Nội – 2016 LỜI NĨI ĐẦU Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) chức danh nhà giáo giảng dạy, đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ nước ta, có lực, trình độ uy tín cao giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng Xét công nhận đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh GS, PGS chủ trương lớn, quan trọng Đảng Nhà nước nhằm xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán khoa học đầu ngành, chủ chốt sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc gia, dần tiệm cận chuẩn mực nước tiên tiến khu vực giới Chủ trương tạo sở để xác định vai trò, trách nhiệm phương hướng phấn đấu cho cán khoa học, giáo dục; trách nhiệm sở giáo dục đại học việc xây dựng đội ngũ, đồng thời sở đề xuất thực sách, chế độ sử dụng, đãi ngộ trí thức có trình độ, uy tín cao Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) biên tập sách “Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016”, dành cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cấp, sở giáo dục đại học, nhà giáo, nhà khoa học người quan tâm tới công việc Cuốn sách gồm phần: Phần thứ I Báo cáo Hội nghị Tập huấn Tổng Thư ký HĐCDGSNN II Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS (Hợp Quyết định số 174/2008/QĐ–TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quyết định số 20/2012/QĐ–TTg ngày 27 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ; Viết tắt Hợp QĐ số 174 QĐ số 20) III Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS (Hợp Thông tư số 16/2009/TT–BGDĐT ngày 17 tháng năm 2009 Thông tư số 30/2012/TT–BGDĐT ngày 11 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Viết tắt Hợp Thông tư số 16 Thông tư số 30) IV Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Chức danh giáo sư cấp (Hợp Thông tư số 25/2013/ TT–BGDĐT ngày 15 tháng năm 2013, Thông tư số 05/2014/TT–BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 Quyết định số 2418/QĐ–BGDĐT ngày 11 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Viết tắt Hợp Thông tư số 25, Thông tư số 05 QĐ số 2418) Phần thứ hai I Danh sách thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước II Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành: a) Danh sách thành viên Hội đồng; b) Ngành, chuyên ngành thuộc Hội đồng; c) Danh mục tạp chí khoa học tính điểm Phần thứ ba I Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016; II Hướng dẫn hồ sơ; III Các biểu mẫu; IV Địa điện tử tra cứu văn liên quan Hy vọng sách giúp ích cho tất quan tâm đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh GS, PGS Việt Nam Chúng tơi mong nhận góp ý bạn đọc để lần tái sau sách hoàn thiện Hà Nội, tháng năm 2016 GS.TSKH Trần Văn Nhung Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước PHẦN THỨ NHẤT BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CỦA TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC TRẦN VĂN NHUNG Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM tháng năm 2016 Căn cứ: QĐ số 174/2008/QĐ–TTg, QĐ số 20/2012/QĐ–TTg, TT số 16/2009/TT–BGDĐT, TT số 30/2012/TT–BGDĐT, TT số 25/2013/TT–BGDĐT, TT số 05/2014/TT–BGDĐT, QĐ số 2418/QĐ–BGDĐT TT số 47/2014/TT–BGDĐT, NQ số 02/NQ–HĐCDGSNN CÁC NỘI DUNG CHÍNH PHẦN MỘT: SƠ LƯỢC Q TRÌNH XÉT, PHONG GS, PGS PHẦN HAI: QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN I Hướng dẫn số tiêu chuẩn chức danh GS, PGS II Bảng tổng hợp tiêu chuẩn III Một số vấn đề cần lưu ý PHẦN BA: HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT I Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS chuẩn bị hồ sơ II Quy trình xét PHẦN BỐN: PHỤ LỤC Về phân loại tạp chí khoa học số lưu ý nhận đăng báo tạp chí khoa học PHẦN MỘT SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH XÉT, PHONG GS, PGS – Trước năm 1980, Chính phủ nước Việt Nam DCCH Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam phong GS cho 29 người – Từ 1980 đến tháng năm 2016, sau 24 đợt xét 36 năm, tổng số lượt GS, PGS công nhận nước ta 11.619, gồm có 1.680 GS 9.939 PGS, số nhiều người nghỉ hưu Dân số nước ta nay: 90 triệu người Theo thống kê Bộ GD–ĐT, năm học 2014–2015, tổng số SV ĐH 1.825.000; số GV ĐH 65.670, có 10.424 TS, 37.100 ThS, 536 GS 3.290 PGS (tổng cộng GS PGS 3.826) Như có xấp xỉ 0,06 GS 0,36 PGS vạn dân (hay 0,43 GS PGS vạn dân); 5,8 GS PGS 100 GV đại học; 0,21 GS PGS 100 SV Trong năm 2011–2015: có 7,75% GS nữ, 24,64% PGS nữ, tính chung: có 23,06% GS, PGS nữ Trong đó, ví dụ, Trung Quốc (theo số liệu Bộ GD Trung Quốc năm 2010 2013): Dân số 1,36 tỉ; có 3,85 GS PGS vạn dân; 0,22 GS PGS 100 SV; 14% GS 29% PGS nữ; ĐH Giao thông Thượng Hải Trung Quốc (số liệu 2013): Có 2,44 GS 100 SV, 31 GS 100 GV; CHLB Đức (2014): Có GS vạn dân 1,7 GS 100 SV; CH Áo (2015): Có 0,62 GS 100 SV, GS nữ chiếm 22,2% (ở nước ta 9,6%, thấp nhiều) ĐH Pittsburgh (Mỹ, năm 2014): Có 13,4 GS, PGS 100 SV Con số số ĐH trọng điểm VN: ĐHQGHN 1,69 GS, PGS 100 SV, ĐHQGTP HCM 0,42, ĐHBKHN 0,84, ĐH Y HN 2,7, ĐH Thái Nguyên 0,024, … Cho đến nay, HĐCDGSNN công nhận ba GS xuất sắc bổ nhiệm làm GS nước ngồi: Ngơ Bảo Châu (năm 2005), Vũ Hà Văn (2010) Nguyễn Ngọc Thành (2011) GS Việt Nam PHẦN HAI QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN I HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS Bằng (hoặc QĐ cấp bằng) TS Ứng viên (ƯV) GS PGS phải có (hoặc QĐ cấp bằng) TS ≥ 36 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (đối với năm 2016 25/5) – Nếu có (hoặc QĐ cấp bằng) TS < 36 tháng phải có tổng số điểm cơng trình khoa học quy đổi ≥ lần (Vì thời hạn cấp TS tính theo số tháng nên ứng viên cần ghi rõ ngày, tháng, năm cấp TS có định cấp TS) Báo cáo kết NCKH, CN ĐT ƯV GS, PGS phải trình bày Báo cáo kết NCKH, CN ĐT trước HĐCDGS sở HĐCDGS ngành Thành thạo ngoại ngữ a) ƯV GS PGS phải sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn giao tiếp tiếng Anh – Sử dụng thành thạo: Đọc hiểu tài liệu chuyên môn viết ngoại ngữ, viết báo chuyên môn ngoại ngữ trao đổi (nghe, nói) chuyên môn ngoại ngữ (khoản 6, Điều 8, QĐ 174) Các trường hợp xem sử dụng thành thạo ngoại ngữ: + Đã học tốt nghiệp ĐH ThS nước ngoài, viết bảo vệ luận án TS ngoại ngữ đăng ký, chưa năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ + Có CN ngoại ngữ đăng ký thường xuyên sử dụng chuyên môn + Đang dạy chuyên môn ngoại ngữ đăng ký b) HĐCDGS sở HĐCDGS ngành đánh giá tất ƯV GS, PGS không xem thành thạo ngoại ngữ c) Khi cần thiết, HĐCDGS ngành HĐCDGS nhà nước đánh giá lại ƯV GS, PGS xem thành thạo ngoại ngữ Thâm niên đào tạo 4.1 Quy định số lượng thâm niên đào tạo ƯV PGS: – Phải có ≥ thâm niên, có thâm niên cuối liên tục – Nếu < thâm niên phải có tổng số điểm cơng trình KH gấp lần phải có thâm niên cuối liên tục – Nếu có ≥ 10 năm giảng dạy liên tục, năm cuối thực tập, tu nghiệp khơng q 12 tháng khơng xem bị gián đoạn năm cuối – Nếu có TSKH cần có thâm niên cuối ƯV GS: Đã PGS ≥ năm phải có thâm niên cuối liên tục 4.2 Cách tính thâm niên đào tạo a) Giảng viên (GV): Hoàn thành nhiệm vụ quy định QĐ 64/2008/QĐ–BGDĐT TT 18/2012/TT–BGDĐT – ƯV GS: + Trước ngày 25/3/2015: ≥ 320 chuẩn/1 thâm niên + Sau ngày 25/3/2015: 270 chuẩn/1 thâm niên (TT 47/2014/TT– BGDĐT) – ƯV PGS: + Trước ngày 25/3/2015: ≥ 280 chuẩn/1 thâm niên + Sau ngày 25/3/2015: 270 chuẩn/1 thâm niên (TT 47/2014/TT– BGDĐT) b) Giảng viên thỉnh giảng (GVTG): – ƯV GS: + Trước ngày 01/01/2011: ≥ 120 chuẩn/1 thâm niên + Sau ngày 01/01/2011: ≥ 190 chuẩn/1 thâm niên (TT 16/2009/ TT–BGDĐT) – ƯV PGS: 10 Mẫu số 3: Trang ngang (một trang đính kèm riêng) 277 Mẫu số 4: HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC HĐCDGS Cơ sở /HĐCDGS Ngành CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày tháng năm 2016 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ban kiểm phiếu Hội đồng cử gồm (3 người): 1) Trưởng ban 2) Uỷ viên 3) Uỷ viên 4) Uỷ viên 5) Uỷ viên Tổng số thành viên Hội đồng: .người – Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: người – Số thành viên Hội đồng vắng mặt: người Kết bầu công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư – Tổng số ứng viên chức danh GS xét Hội đồng là: – Số ứng viên hội đủ điều kiện cần Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm: – Số phiếu phát ra: .; Số phiếu thu về: ; – Số phiếu hợp lệ: ; Số phiếu không hợp lệ: – Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: người (có danh sách kết bầu phiếu bầu kèm theo) – Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: Kết bầu cơng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư – Tổng số ứng viên chức danh PGS xét Hội đồng là: – Số ứng viên hội đủ điều kiện cần Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm: – Số phiếu phát ra: .; Số phiếu thu về: ; – Số phiếu hợp lệ: ; Số phiếu không hợp lệ: – Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: (có danh sách kết bầu phiếu bầu kèm theo) – Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: Ban kiểm phiếu (Ghi rõ họ tên ký) Trưởng ban 278 Các uỷ viên Chủ tịch HĐCDGS (Ghi rõ họ, tên ký) Ghi chú: Phiếu bầu Hội đồng Chức danh giáo sư (ngành, liên ngành sở) PHIẾU BẦU ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ Ngày … tháng …… năm 2016 (Khơng bầu cho gạch họ tên người ấy) STT Họ tên ứng viên Năm sinh Ngành, chuyên ngành Hội đồng Chức danh giáo sư (ngành, liên ngành sở) PHIẾU BẦU ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ Ngày … tháng …… năm 2016 (Khơng bầu cho gạch họ tên người ấy) STT Họ tên ứng viên Năm sinh Ngành, chuyên ngành … Kết bầu Hội đồng Chức danh giáo sư (ngành, liên ngành sở) KẾT QUẢ BẦU ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/ PGS Ngày … tháng …… năm 2016 STT Họ tên ứng viên Chức danh đăng ký GS/PGS Ngành, chuyên ngành Nơi làm việc Số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ Ví dụ: 12/14/15 … 279 Mẫu số 5: HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC HĐCDGS Cơ sở/HĐCDGS Ngành, liên ngành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày tháng năm 2016 BIÊN BẢN HỌP XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/ PGS Hội đồng Chức danh giáo sư họp xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS : – Tổng số thành viên Hội đồng : .người – Số thành viên có mặt : .người – Số thành viên vắng mặt : .người Các thành viên vắng mặt: 1) Lí do: 2) Lí do: 3) Lí do: NỘI DUNG HỌP Ghi chi tiết diễn biến, phát biểu người dự họp, kết luận Hội đồng ……… ………… ……… Cuộc họp bắt đầu vào hồi , ngày tháng .năm 2016 kết thúc vào hồi , ngày tháng .năm 2016 Uỷ viên Thư ký/ Thường trực Chủ tịch Hội đồng (Ghi rõ họ tên ký) (Ghi rõ họ tên ký) Mẫu số 6: 280 HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐCDGS Cơ sở / HĐCDGS Ngành Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS Trong ngày từ đến ngày tháng năm … Hội đồng Chức danh giáo sư tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS A NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG Hội đồng nghe báo cáo kết thẩm định hồ sơ ứng viên Hội đồng trao đổi, đánh giá hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Hội đồng biểu danh sách ứng viên đạt đủ tiêu chuẩn điều kiện để mời tới báo cáo khoa học tổng quan xác định ngoại ngữ (có danh sách kèm theo) Hội đồng nghe đánh giá báo cáo khoa học tổng quan ứng viên (có danh sách kèm theo) Số ứng viên đạt yêu cầu, GS: , PGS: Hội đồng đánh giá trình độ thành thạo ngoại ngữ giao tiếp tiếng Anh ứng viên (có danh sách kèm theo): Số ứng viên Hội đồng đánh giá: GS: , PGS: Số ứng viên đạt yêu cầu: GS: , PGS: Hội đồng biểu danh sách ứng viên đủ điều kiện để bỏ phiếu tín nhiệm Hội đồng bỏ phiếu kín tín nhiệm cơng bố kết kiểm phiếu Hội đồng thông qua biên họp kiến nghị B KẾT QUẢ XÉT Về chức danh GS (Có biên kiểm phiếu phiếu bầu kèm theo): - Số ứng viên có hồ sơ đăng ký: .người - Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: , tỷ lệ %: - Số ứng viên không đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: , tỷ lệ %: (Danh sách lý ứng viên) - Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: , tỷ lệ %: 281 - Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: ………, tỷ lệ %: Về chức danh PGS (Có biên kiểm phiếu phiếu bầu kèm theo): - Số ứng viên có hồ sơ đăng ký: .người - Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: , tỷ lệ %: - Số ứng viên không đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: , tỷ lệ %: (Danh sách lý ứng viên) - Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: , tỷ lệ %: - Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: ,tỷ lệ %: C KẾT LUẬN CHUNG Danh sách ứng viên đạt đủ tiêu chuẩn điều kiện đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh: + Giáo sư : .người + Phó giáo sư : .người (có danh sách trích ngang kèm theo(1)) Danh sách(2) ứng viên không đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh khơng đủ điều kiện đưa vào bầu (ghi rõ lí do) khơng đủ phiếu tín nhiệm (ghi rõ số phiếu đồng ý/ tổng số thành viên có mặt/ tổng số thành viên Hội đồng) Những ý kiến khác Những kiến nghị HĐCDGS sở /ngành,liên ngành việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Báo cáo thông qua Hội đồng , ngày .tháng .năm 2016 T/M HĐCDGS Cơ sở/ Ngành Uỷ viên Thường trực (Ghi rõ họ tên ký) 282 Chủ tịch (Ghi rõ họ tên ký) Ghi chú: (1) Danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2016 sau: Hội đồng Chức danh giáo sư Cơ sở/ Ngành DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐCDGSNN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/ PGS Ngày …… tháng … năm 2016 Chức danh đăng ký TT Họ tên ứng viên Ngành, chuyên ngành GS/ PGS Nơi làm việc Số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ Ví dụ: 12/14/15 (2) Danh sách ứng viên không đề nghị HĐCDGSNN xét tiếp năm 2016: Hội đồng Chức danh giáo sư Cơ sở/ Ngành DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐCDGSNN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/ PGS (gồm ứng viên không đưa vào danh sách bầu bầu không đạt) Ngày …… tháng … năm 2016 TT Họ tên ứng viên Chức danh đăng ký Ngành, chuyên ngành Nơi làm việc Lý không đạt GS/PGS 283 Mẫu số 7: Tờ bìa hồ sơ ứng viên CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ……………………… Tập…………… Họ tên: NGUYỄN VĂN A Đối tượng (Giảng viên/Giảng viên thỉnh giảng): … …………………………………… Ngành: .; Chuyên ngành:………………………… Cơ quan công tác: Điện thoại: Đăng ký xét Hội đồng Chức danh giáo sư sở: …………………………………………………… Đăng ký xét Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành: …………………………………………………… Năm 2016 284 Mẫu số 8: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS: … (Dùng cho ứng viên thuộc sở giáo dục đại học nơi khơng có HĐCDGS sở ứng viên giảng viên thỉnh giảng) Kính gửi: Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Họ tên:………………………………………… Nam, nữ:……………… …… Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………… …… Hiện (Giảng viên / Giảng viên thỉnh giảng) : ……………………………………………… Tên sở giáo dục đại học nơi giảng dạy (nếu giảng viên thỉnh giảng phải có Hợp đồng giảng dạy): ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ngành: ……………………………….; Chuyên ngành: …………………………… Cơ quan công tác (đối với cán chức)/ Cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng giảng dạy (đối với cán nghỉ hưu): ….………………………… … Số điện thoại cá nhân: … E–mail:……………………………………………….Fax:……………………………… Địa liên hệ qua bưu điện:……………………………………………………………… Đề nghị xét Hội đồng Chức danh giáo sư sở Trường / Viện: Đề nghị xét Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành: ……………, ngày…….tháng……….năm 2016 Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Chậm ngày 27/4/2016: Ứng viên thuộc sở giáo dục đại học nơi khơng có HĐCDGS sở ứng viên giảng viên thỉnh giảng gửi tới Văn phòng HĐCDGS nhà nước: – Đơn đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS (mẫu số 8) 01 bì thư ghi địa người nhận ứng viên; – Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS (mẫu số 1) Địa Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước: Tầng Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Tel: (84.4) 38.697.943; Fax: (84.4) 38.680.806; Email:hdcdgsnn@scpt.gov.vn); Website: hdcdgsnn.gov.vn 285 IV ĐỊA CHỈ ĐIỆN TỬ TRA CỨU NHỮNG VĂN BẢN LIÊN QUAN – http://hdcdgsnn.gov.vn/Default.aspx?tabid=626&temidclicked=484 – http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban – http://www.moet.gov.vn/?page=6.0 286 MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Phần thứ I Báo cáo Hội nghị Tập huấn Tổng Thư ký HĐCDGSNN II Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS 30 (Hợp Quyết định số 174/2008/QĐ–TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quyết định số 20/2012/QĐ–TTg ngày 27 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ; Viết tắt Hợp QĐ 174 QĐ 20) III Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS 43 (Hợp Thông tư số 16/2009/TT–BGDĐT ngày 17 tháng năm 2009 Thông tư số 30/2012/TT–BGDĐT ngày 11 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Viết tắt Hợp Thông tư 16 Thông tư 30) IV Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Chức danh giáo sư cấp 59 (Hợp Thông tư số 25/2013/ TT–BGDĐT ngày 15 tháng năm 2013, Thông tư số 05/2014/TT–BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 Quyết định số 2418/QĐ– BGDĐT ngày 11 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Viết tắt Hợp Thông tư 25, Thông tư 05 QĐ 2418) 287 Phần thứ hai I Danh sách thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước 69 II Danh sách thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành; Danh mục chuyên ngành Tạp chí tính điểm 72 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản 72 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Cơ học 78 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Cơ khí – Động lực 85 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Công nghệ thông tin 92 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Dược học 97 288 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa 103 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Giao thông vận tải 108 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Giáo dục học 113 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Hóa học – Cơng nghệ thực phẩm 119 10 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Khoa học An ninh 128 11 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Khoa học Quân 134 12 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ 139 13 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Kinh tế học 144 14 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luật học 154 15 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luyện kim 161 16 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học 166 17 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp 172 18 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Sinh học 177 19 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học 185 20 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Tâm lý học 192 21 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Thủy lợi 197 22 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Toán học 204 23 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học 207 24 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục – Thể thao 215 25 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Văn học 227 26 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Vật lý 233 27 Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc 240 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Y học 248 Phần thứ ba I Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 260 II Hướng dẫn hồ sơ 262 III Các biểu mẫu 265 IV Địa điện tử tra cứu văn liên quan 283 289 BAN BIÊN TẬP GS.TSKH Trần Văn Nhung Trưởng ban PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị Phó Trưởng ban TS Ngơ Quang Thắng Ủy viên Thường trực Các Ủy viên GS.TSKH Vũ Thị Minh Thục PGS.TS Lê Văn Năm GS.TS Lê Văn Thính PGS.TS Đinh Đăng Quang PGS.TS Trần Hải Anh PGS.TS Trần Quang Quý PGS.TS Trần Thị Hà TS Lương Hoài Nga PGS.TS Đào Văn Hoằng ThS Nguyễn Đức Huy PGS.TS Phạm Vũ Khánh ThS Hà Phương PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn CN Lê Thị Hồng 290 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2016 NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI Ngõ 17 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội ĐT: 04 38684569; Fax: 04 38684570 http://nxbbk.hust.edu.vn Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc – Tổng Biên tập: TS PHÙNG LAN HƯƠNG Biên tập: Ngụy Thị Liễu Sửa in: Trần Thị Phương Trình bày: Nguyễn Thế Hồng In 2500 khổ (14,5 × 20,5) cm Công ty TNHH in – thương mại dịch vụ Nguyễn Lâm, số 352 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội Số xuất bản: 1030 – 2016/CXBIPH/01 – 17/BKHN; ISBN: 978–604–93–8867–5 Số QĐXB: 36/QĐ – ĐHBK – BKHN ngày 19/04/2016 In xong nộp lưu chiểu quý II năm 2016 291 ... Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) biên tập sách Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016”, dành cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh. .. biên buổi họp, báo cáo kết xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 11) Rút kinh nghiệm góp ý kiến vấn đề công việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Chú ý a) Tất buổi... – Căn vào quy định Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016”, ƯV tự phân chia theo loại sách: Chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn, loại xếp theo thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay