Pháp luật về hoạt động của ủy ban nhân dân phường từ thực tiễn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

86 1 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ HỮU HỊA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ HỮU HÒA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 60380102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN VĂN HÙNG HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Hữu Hòa LỜI CẢM ƠN Thật vinh dự cho cá nhân em tham gia học tập Học viện Hành Quốc gia Em xin trân trọng bày tỏ kính trọng lòng biết ơn tới thầy, cô giáo Học viện Hành Quốc gia, đặc biệt TS Phan Văn Hùng – Vụ trưởng, Vụ Chính quyền Địa phương, Bộ Nội vụ nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình học tập học viện q trình thực hiện, hồn thiện luận văn cao học nội dung" Pháp luật hoạt động Ủy ban nhân phường – từ thực tiễn thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình " Mặc dù thân cố gắng, thời gian lực có hạn, chắn luận văn nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng … năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Hữu Hòa Danh mục chữ viết tắt HĐND Hội đồng nhân dân UBNDUỷ ban nhân dân MTTQMặt trận tổ quốc TTATXH Trật tự an toàn xã hội MỤC LỤC Trang Mở đầu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG .8 1.1 Đặc điểm, vai trò pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân dân phường 1.1.1 Các khái niêṃ liên quan đến Uỷ ban nhân dân phường 1.1.2 Đăcc̣ điểm pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân dân phường 11 1.1.3 Vai trò pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân phường 14 1.2 Nội dung pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân phường 16 1.2.1 Các phiên họp Uỷ ban nhân dân phường 16 1.2.2 Hoạt động thành viên Uỷ ban nhân dân phường 18 1.3 Yếu tố tác động pháp luật đến hoạt động Uỷ ban nhân dân phường 19 1.3.1 Yếu tố trị .20 1.3.2 Yếu tố pháp luật 22 1.3.3 Yếu tố kinh tế - xã hội 23 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH 27 2.1 Tác động điều kiện cụ thể thành phố Tam Điệp đến hoạt động Uỷ ban nhân phường 27 2.1.1 Tác động điều kiện tự nhiên 27 2.1.2 Tác động điều kiện kinh tế - xã hội .28 2.2 Thực trạng pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân dân phường điạ bàn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 33 2.2.1 Thưcc̣ trangc̣ quy đinḥ pháp luâṭ hoaṭ đôngc̣ Uỷ ban nhân dân phường ởnước ta hiêṇ .33 2.2.2 Những kết hoạt động Uỷ ban nhân dân phường địa bàn thành phố Tam Điệp 39 2.3 Đánh giá thực trạng pháp luật hoaṭ đôngg̣ Uỷ ban nhân dân phường thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình .42 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân 42 2.3.1 Hạn chế nguyên nhân 47 Chương NHU CẦU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN PHƯỜNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH 52 3.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân dân phường 52 3.2 Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân dân phường 63 3.2.1 Phương hướng .63 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân phường từ thưc tiễn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 66 KẾT LUẬN 74 DANH MUCg̣ TÀI LIÊỤ THAM KHẢO 76 Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Trong Hiến pháp năm 2013, quyền nhà nước chia thành bốn cấp: trung ương, cấp tỉnh, cấp quân, huyện cấp xã, phường Chính quyền phường cấp thấp cấp quyền tổ chức đơn vị hành xã, phường, thị trấn Nó có vị trí đặc biệt cấp quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cấp xã gần gũi nhân dân nhất, tảng hành Cấp xã làm việc việc xong xi”(Hồ Chí Minh tồn tập: Tập 5, NXB CTQG, H.2002, trang 371) Nghị Hội nghị Trung ương (khoá IX) đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị xã, phường, thị trấn, xác định: “Các sở xã, phường, thị trấn nơi tuyệt đại phận nhân dân cư trú, sinh sống Hệ thống trị sở có vai trò quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy chủ quyền dân chủ nhân dân, huy động khả phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức sống cộng đồng dân cư”.Về phương diện lý luận thực tiễn, hiệu sức mạnh nhà nước không phụ thuộc vào cách thức tổ chức quyền lực trung ương mà lại phụ thuộc nhiều vào cách thức tổ chức, thực thi quyền lực sở Chính quyền phường phải sạch, đủ lực để đảm nhận vị trí ln cầu nối Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nơi trực tiếp thực đưa chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào sống Thành phố Tam Điệp nằm phía Tây Nam tỉnh Ninh Bình, cửa ngõ kết nối đồng Bắc Bộ với dải lãnh thổ ven biển miền Trung, trục đường giao thông huyết mạch nối liền Nam - Bắc Địa giới hành tiếp giáp: - Phía Bắc Đơng bắc giáp huyện Nho Quan huyện Hoa Lư, tỉnh - Phía Đơng Đơng nam giáp huyện n Mơ, tỉnh Ninh Bình; - Phía Nam Tây nam giáp thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; - Phía Tây Tây bắc giáp huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Thành phố Tam Điệp có diện tích tự nhiên 104,979 km dân số 56.900 người Thành phố có 09 đơn vị hành gồm 05 phường nội thị: Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Tân Bình, Tây Sơn 04 xã ngoại thị: Quang Sơn, Yên Sơn, Đông Sơn, Yên Bình Thành phố địa bàn trung chuyển giữ vai trò cửa ngõ bốn phương: đồng Bắc Bộ, vào lãnh thổ miền Trung, lên Tây Bắc hay xuống biển Đơng với vị trí giao thơng Bắc Nam thuận lợi, có Quốc lộ 1A tuyến đường sắt Bắc - Nam qua với ga Ghềnh ga Đồng Giao; Quốc lộ 12B Nho Quan, lên Hồ Bình, theo Quốc lộ lên tỉnh Tây Bắc Tổ quốc Thành phố Tam Điệp năm gần củng cố, tăng cường tổ chức máy; cán bộ, công chức bước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển địa phương Tuy nhiên, trước yêu cầu nghiệp đổi đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Đồng thời với việc áp dụng Luật Tổ chức quyền địa phương 2015, hoạt động Uỷ ban nhân dân phường thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình bộc lộ yếu kém, bất cập thể chế; mơ hình tổ chức máy phương thức hoạt động Uỷ ban nhân dân nhiều điểm chưa hợp lý; phân cấp cho Uỷ ban nhân dân phường thiếu cụ thể; số lượng định biên cấu chức danh cán bộ, cơng chức phường cứng nhắc, nơi thiếu, nơi thừa; chưa có phân cơng rõ ràng, rành mạch thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân tập thể… Đây nguyên nhân làm hạn chế hiệu lực hiệu hoạt động Uỷ ban nhân dân phường bối cảnh Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, tơi xin lựa chọn đề tài: “Pháp luật hoạt động Ủy ban nhân phường – từ thực tiễn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình” làm đề tài luận văn thạc sỹ mình, để qua nghiên cứu đưa số giải pháp khắc phục hạn chế hoạt động Uỷ ban nhân dân phường 2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu hoạt động Uỷ ban nhân dân phường trở thành đề tài thu hút quan tâm nghiên cứu Đảng, Nhà nước, nhà nghiên cứu lý luận hoạt động thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác Mỗi cơng trình có góc độ tiếp cận, phạm vi cấp độ nghiên cứu khác Căn theo nội dung có thể chia thành nhóm sau: - Nhóm thứ gồm cơng trình nghiên cứu hoạt động máy nhà nước quyền địa phương, đề cập tới quyền xã giác độ phận cấu thành máy nhà nước nói chung, quyền địa phương nói riêng Có thể kể đến số cơng trình cuốn: “Về cải cách máy nhà nước”, Trường Hành quốc gia, Nxb Sự thật, 1991; Cuốn “Thể chế hành tổ chức hành nhà nước”, Ban Tổ chức Cán Chính phủ, Nxb Sự thật, 1992; Cuốn “Tổ chức quyền nhà nước địa phương – Lịch sử tại” PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, Nxb Đồng Nai, 1997; Cuốn “Cải cách quyền địa phương – Lý luận thực tiễn” tác giả Tô Tử Hạ - Nguyễn Hữu Tri – PTS Nguyễn Hữu Đức đồng chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998; Chuyên đề “Tổ chức hoạt động quyền địa phương” TS Nguyễn Đăng Dung, Tạp chí Thơng tin khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp, 65 Nâng cao hiệu hoạt động tập thể Uỷ ban nhân dân phường thông qua việc nâng cao chất lượng phiên họp Uỷ ban nhân dân Đây hình thức hoạt động chủ yếu quan trọng Uỷ ban nhân dân phường Tại phiên họp Uỷ ban nhân dân phường tập trung đầy đủ thành viên Uỷ ban nhân dân, thể đóng góp trí tuệ tập thể, thảo luận tập thể định theo đa số nội dung thuộc chương trình phiên họp Trên thực tế chất lượng phiên họp Uỷ ban nhân dân phường chưa cao, mang tính hình thức, chưa nhận đóng góp tâm huyết thành viên Uỷ ban nhân dân Vai trò Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường chưa thực bật phát huy hết chức năng, nhiệm vụ Vì cần phải quy định rõ tiêu chuẩn trị, đạo đức, lực, nghiệp vụ chun mơn, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế cho thành viên Uỷ ban nhân dân phường nhấn mạnh tiêu chuẩn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Để nâng cao hiệu hoạt động thành viên UBND phường, trước hết cần phân công rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho thành viên, sở quy định trách nhiệm cho thành viên việc thực công việc thực tế Để nâng cao hiệu hoạt động cán bộ, công chức chuyên môn Uỷ ban nhân dân phường cần tăng cường công tác tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán nguồn phục vụ cho Uỷ ban nhân dân phường; có chế độ đãi ngộ nhằm thu hút người có lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ cơng tác địa phương có sách khen thưởng kịp thời với cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Đầu tư phương tiện làm việc thiết yếu cho cán bộ, công chức thực nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công việc Đồng thời, tăng cường biện 66 pháp giáo dục tư tưởng lối sống lành mạnh, cống hiến cho nghiệp phát triển đất nước, thực người đầy tớ nhân dân 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân phường ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 3.2.2.1 Hồn thiện quy định pháp luật Uỷ ban nhân dân cấp có những quy định chi tiết, cụ thể Uỷ ban nhân dân phường Uỷ ban nhân dân phường có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước, mục tiêu kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh quốc phòng sở; thực việc quản lý hành nhà nước địa bàn theo thẩm quyền giao, đạo hướng dẫn hoạt động tự quản dân, tạo thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế Nhưng nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban nhân dân phường thành viên Uỷ ban nhân dân chưa quy định thống nhất, rõ ràng, cụ thể văn pháp luật mà lại nằm rải rác văn pháp luật chuyên ngành như: Luật Đất đai năm 2013, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015… Thứ nhất, cần phân cấp quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trách nhiệm Uỷ ban nhân dân việc thực hoạt động quản lý hành nhà nước địa phương thông qua việc xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu, tổ chức, hoạt động Uỷ ban nhân dân phường để thuận tiện việc tổ chức thực Thứ hai, không nên phân biệt ngạch công chức phường công chức cấp quận, huyện trở lên Luật cán bộ, công chức năm 2016, đặc biệt công chức chuyên môn Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường để tạo 67 thuận lợi việc luân chuyển cán bộ, công chức từ phường lên cấp cao ngược lại (trừ chức danh bầu), cơng chức, thực cơng việc chế độ hưởng giống Thứ ba, cần tăng biên chế cho chức danh chuyên môn Uỷ ban nhân dân phường sở xác định cụ thể chức danh công chức phường theo hướng ổn định chuyên sâu nghiệp vụ Trên thực tế, số lượng cơng chức chun mơn q ỏi so với khối lượng cơng việc giao phó Ví dụ phường biên chế công chức Địa chính, cơng chức Tư pháp…dẫn tới tình trạng không thể giải triệt để yêu cầu nhân dân, không thực mục tiêu cải cách thủ tục hành Vì vậy, giao thêm nhiệm vụ, quyền hạn cho UBND cấp phường cần phải tăng cường biên chế cho UBND phường Có đảm bảo cho việc thực nhiệm vụ, quyền hạn UBND cấp phường có hiệu 3.2.2.2 Những giải pháp hồn thiện nội dung, hình thức pháp luật hoạt động UBND phường - Cần bổ sung thêm qui định pháp luật hoạt động UBND phường để điều chỉnh mối quan hệ UBND phường với phận khác hệ thống trị sở Do đặc thù nước ta, tổ chức Đảng tổ chức trị xã hội, phối hợp với UBND phường để thực nhiệm vụ UBND phường pháp luật khơng điều chỉnh quan hệ chưa đầy đủ hạn chế hiệu hoạt động UBND phường quan hệ UBND phường phận hệ thống trị sở, có hai mối quan hệ quan trọng pháp luật cần điều chỉnh UBND phường với Đảng ủy phường quan hệ UBND phường Mặt trận tổ quốc phường thành viên 68 - Pháp luật hoạt động UBND phường cần xác định hoạt động UBND phường phù hợp với tính chất đặc điểm quản lý nhà nước khu vực thành thị nông thôn - Pháp luật hoạt động UBND phường cần xác định nhiệm vụ quyền hạn phù hợp với vị trí tính chất UBND phường sở tăng cường phân cấp cho UBND phường đảm bảo tính khả thi thực nhiệm vụ, quyền hạn - Pháp luật cần qui định mơ hình UBND phườngđa dạng với nhiều loại xã, phường, thị trấn - Pháp luật cần đổi hoạt động UBND phường đảm bảo cấu gọn nhẹ, phân rõ trách nhiệm tập thể UBND với chủ tịch UBND thành viên UBND nhằm hoạt động có hiệu * Giải pháp hồn thiện pháp luật hoạt động UBND phường hình thức Về hình thức cần khác phục tình trạng pháp luật hoạt động UBND phường thể nhiều văn qui phạm pháp luật dễ dẫn đến mâu thuẫn, trồng chéo, đồng thời qui đinh chung đạo luật với UBND cấp tỉnh quyền cấp quận, huyện nên chưa thể đặc thù UBND phường cấp hành – tự quản cần phải thực giải pháp sau: - Cần ban hành đạo luật riêng tổ chức hoạt động quyền thị qui định chi tiết cụ thể hoạt động UBND phường để điều chỉnh quan hệ xã hội nảy sinh mà đặc thù quyền đô thị, qui định cụ thể quan hệ với quan nhà nước khác phù hợp với đặc thù quyền cấp Đây có thể coi văn pháp luật bản, chủ yếu điều chỉnh hoạt động UBND phường văn khác đề cập tới vấn đề cụ thể khác liên quan đến hoạt động UBND 69 phường cần phải phù hợp với đặc điểm có đảm bảo tính thống pháp luật hoạt động UBND phường đạo luật cần qui định chi tiết cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức quyền xã, thị trấn quyền phường Về chất nhiệm vụ, quyền hạn quyền phường luật chuyên nghành không thể qui đinh hết Luật Tổ chức quyền phương nên việc văn luật chuyên ngành Luật đất đai, Luật ngân sách, Luật hôn nhân gia đình…cũng quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn UBND phường lĩnh vực không thể tránh khỏi Tuy nhiên văn pháp luật cho UBND phường quyền hạn cụ thể mà không xem xét tương quan với nhiệm vụ quyền hạn khác pháp luật quy định với quyền cấp xã, phường dẫn tới thực tính khả thi q tải với UBND phường Vì cần hạn chế tối đa việc quy định thêm nhiệm vụ quyền hạn cho quyền phường văn chuyên ngành Khi cần qui định cân nhắc kỹ sở đảm bảo thống với đạo Luật, qui định tổ chức hoạt động HĐND UBND phường hạn chế ban hành văn luật qui định hoạt động UBND phường 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng hoạt động Uỷ ban nhân dân phường Trên thực tế ở, UBND phường thực tương đối tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật Tuy nhiên, số lĩnh vực hoạt động UBND phường bộc lộ tồn tại, hạn chế định Trong phạm vi luận văn thạc sỹ, em xin đề xuất biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế số hoạt động sau UBND phường: Thứ nhất, hoạt động quản lý đất đai UBND 70 Để đảm bảo cho hoạt động quản lý đất đai UBND phường thuận lợi, cần phải thực đồng giải pháp sau đây: - Cần phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quản lý đất đai thẩm quyền xử lý vi phạm đất đai cho UBND phường Bởi UBND phường nơi nắm rõ tình hình đất đai địa phương vấn đề phát sinh liên quan tới đất đai Từ sớm đưa phương án giải kịp thời tranh chấp có thể xảy tiến hành xử lý có vi phạm - Cần tăng biên chế cơng chức Địa cấp phường Nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho UBND phường hoạt động quản lý đất đai nhiều các, phường biên chế công chức Địa Điều ảnh hưởng đến khả giải cơng việc cơng chức Địa cấp phường, không đảm bảo thời gian chất lượng cơng việc - Cần có chế hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Tổ hồ giải tranh chấp đất đai, hoạt động Tổ hồ giải có ý nghĩa quan trọng việc giải dứt điểm tranh chấp đất đai, hạn chế vụ kiện hay khiếu nại đất đai có thể xảy - Thực chế cửa liên thông hoạt động quản lý đất đai UBND cấp xã, phường theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Trong lĩnh vực đất đai, pháp luật quy định: người dân phải đến trụ sở UBND cấp xã, phường để nộp hồ sơ yêu cầu giải vụ việc UBND cấp xã, phường có trách nhiệm tiếp nhân hồ sơ, trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, phường Uỷ ban chuyển lên quan có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng dân phải tới nhiều cửa để thực yêu cầu mình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có yêu cầu 71 Thứ hai, hoạt động chứng thực - Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch phường Xây dựng phương án đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chứng thực để đạt chuẩn theo quy định pháp luật đòi hỏi thực tế công việc Đối với cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu công viêc, khơng hồn thành nhiệm vụ loại bỏ khỏi máy - Bổ sung số lượng công chức Tư pháp- Hộ tịch cho phường đặc biệt nơi có 10.000 dân theo quy định Chính phủ Bởi tại, công việc công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường tương đối nhiều, lại thêm đầu việc chứng thực sao, khơng có bổ sung cần thiết khó để UBND phường thực có hiệu đáp ứng nhu cầu chứng thực người dân - Đầu tư sở vật chất cho hoạt động chứng thực UBND phường trang bị hệ thống máy tính nối mạng nội nhằm giải nhanh chóng thuận lợi yêu cầu nhân dân Thứ ba, hoạt động đăng ký hộ tịch Đối với số kiện hộ tịch mà nhân dân chưa tự giác đăng ký việc khai tử, nên quy định trách nhiệm cho tổ dân phố, cụm dân cư…đơn đốc gia đình khai tử Hiện tại, pháp luật quy định: Công chức Tư pháp- Hộ tịch phải xuống tận nơi để vận động gia đình trường hợp khơng khai tử không hợp lý, Bởi phường, có cơng chức Tư pháp- hộ tịch, phải đảm đương nhiều công việc UBND phường Nếu khơng thường trực trụ sở UBND phường không tiếp nhận giải yêu cầu người khác, ảnh hưởng tới hiệu hoạt động UBND Thứ tư, hoạt động điều hành UBND phường 72 Quy định rõ chế độ trách nhiệm cá nhân thành viên thực nhiệm vụ quyền hạn Phân định rõ trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể UBND Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ hoạt động quản lý điều hành UBND phường, đồng thời phát huy chế độ tự chịu trách nhiệm thể chế người đứng đầu Trong hình thức hoạt động UBND phiên họp hình thức chủ yếu quan trọng Vì thế, nâng cao chất lượng phiên họp UBND điều kiện tiên đến hiệu hoạt động UBND phường Bởi phiên họp UBND tập trung đầy đủ thành viên UBND, thể đóng góp trí tuệ tập thể chương trình làm việc UBND, với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách, toán ngân sách với vấn đề quan trọng khác phường Vì mà cần phải tiêu chuẩn hoá thành viên UBND văn pháp luật, quy định rõ tiêu chuẩn trị, đạo đức, lực nghiệp vụ chuyên mơn, đồng thời có kế hoạch để bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế cho thành viên UBND phường Ở lĩnh vực hoạt động UBND phường có cơng chức chun mơn đảm nhiệm Trách nhiệm UBND khâu mối cán công chức với với tổ chức, đoàn thể hệ thống trị để hồn thành nhiệm vụ Vì mà khơng cần thiết phải thành lập Ban đạo, Ban UBND, không phân định rõ trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể Yêu cầu thể chế người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân máy thực phát huy hiệu 73 Cần mạnh dạn có phương án quản lý đội ngũ công chức chuyên môn theo ngành, có điều động, ln chủn cán bộ, cơng chức phường từ phường lên thành phố ngược lại, nhằm tránh tình trạng cục địa phương, chia bè phái, móc nối để tham nhũng Tóm lại, việc làm cho máy hành phường gọn nhẹ, hoạt động thực động có hiệu mục tiêu nhằm đẩy mạnh tiến trình cải cách hành giai đoạn 2011- 2020, phát huy tinh thần Nghị Trung ương 05 khoá IX đổi nâng cao chất lượng hệ thơng trị sở xã, phường, thị trấn 74 KẾT LUẬN Đất nước ta đà đổi mới, phát triển, dần hội nhập với khu vực quốc tế Sự nghiệp đổi theo đường xã hội chủ nghĩa nước ta lĩnh vực kinh tế- xã hội đòi hỏi phải đổi cách hoạt động hệ thống trị nói chung máy quản lý nhà nước nói riêng có UBND cấp phường nhằm tạo cấu hợp lý, đủ lực, hoạt động thực có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hành Quốc gia, xây dựng hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân lãnh đạo thống Đảng UBND cấp phường với tư cách quan hành Nhà nước địa phương, có chức quản lý, điều hành lĩnh vực đời sống xã hội dân cư, trực tiếp tiếp xúc với công việc hàng ngày nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân… Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan Nhà nước cấp trên, UBND cấp phường góp phần quan trọng vào ổn định phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh trật tự an tồn xã hội, củng cố quốc phòng, bước thực xố đói, giảm nghèo, ổn định nâng cao đời sống nhân dân, thực nghiệp công nghiệp hoá- đại hoá đất nước Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm trên, trình phát triển xu thị hố, giao lưu, hội nhập diễn mạnh mẽ, hoạt động quản lý UBND cấp phường bộc lộ nhiều điểm hạn chế: quản lý bng lỏng, chất lượng số lượng đội ngũ cán bộ, công chức thừa hành nhiệm vụ vừa yếu, vừa thiếu… dẫn tới hiệu hoạt động chưa cao Vì vậy, pháp luật hoạt động UBND cấp phường phù hợp với chế quản lý kinh tế thị trường yêu cầu thiết hành 75 giai đoạn nay, phải trình liên tục lâu dài kinh tế xã hội vận động không ngừng phát triển Đây vấn đề tương đối phức tạp, cần có đạo, hướng dẫn cấp uỷ Đảng, ban, ngành, đoàn thể, quan, tổ chức xã hội hệ thống trị nước ta Hoạt động UBND cấp phường muốn có hiệu phải thực tốt đồng giải pháp như: đổi mới, đổi chế quản lý, hoạt động, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường Điều có ý nghĩa lớn cơng cải cách hành Trong giới hạn luận văn, em không thể đề cập hết tất vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động UBND cấp phường Với kiến thức hạn chế, em chưa thể đưa hết biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu hoạt động UBND phường thành phố Tam Điệp giai đoạn nay; q trình nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong góp ý chân thành thầy giáo bạn để có điều kiện hồn thiện, bổ sung lần nghiên cứu sau 76 DANH MUCg̣ TÀI LIÊỤ THAM KHẢO Ban Tổ chức - Cán Chính phủ (nay Bộ Nội vụ): Chính quyền xã quản lý nhà nước cấp xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 Báo cáo Tổng kết thực thí điểm khơng tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường Chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KX10 giai đoạn 2005 –2010: “ Tiếp tục đổi hoàn thiện hệ thống trị nước ta thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hoá - đại hoá đất nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ” PGS.TS Nguyễn Đăng Dung (2000), “Mơ hình máy hành nhà nước địa phương giới”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (1/2000), tr 35-41 Luận văn thạc sỹ Nguyễn Ánh Dương ( HVCT - HCQG - năm 2005 ) “Đổi tổ chức quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh Việt Nam nay” Đảng Cộng Sản Việt Nam (1987), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng Sản Việt Nam (1996), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Trung Ương 7- khoá VIII Đảng Cộng Sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 77 11 Ths Phạm Văn Đạt (2005), “Chính quyền thành phố trực thuộc Trung ương: mơ hình tổ chức nhiệm vụ quyền hạn”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, 3, (3/2005), tr.56-60 12 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu củng cố quyền tỉnh, thành phố vùng duyên hải miền Trung giai đoạn 2000 - 2005 những năm tiếp theo, quan chủ trì: Cơ quan thường trực miền Trung, Ban Tổ chức Cán Chính phủ (nay Bộ Nội vụ), Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Thanh Bình, Nha Trang, 1999 13 Đề tài khoa học cấp Bộ: Đổi sách cán quyền sở đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, quan chủ trì: Vụ Chính quyền địa phương, Ban Tổ chức - Cán phủ (nay Bộ Nội vụ), Chủ nhiệm đề tài: Trần Hữu Thắng, Hà Nội, 2001 14 Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật Học viện Hành Quốc gia Nxb Khoa học kỹ thuật năm 2011 15 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1946 16 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1959 17 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 18 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) 19 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 20 Học viện Hành quốc gia (2009), Mơ hình cấp quyền Hà Nội, Đề tài khoa học cấp Bộ 21 Vũ Hiền: Những sách hướng sở, Tạp chí Cộng sản, số 8/2002 22 Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 29/4//1958 23 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban hành cấp năm 1962 78 24 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp năm 1983 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp năm 1989 26 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp năm 1994 27 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân năm 2003 28 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 12/10/2003 29 Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 30 TS Nguyễn Minh Phương (2006), “Về đổi mơ hình tổ chức quyền thị”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, 9, (9/2006), tr.44-45 31 Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 tổ chức quyền thị 32 PGS.TS Lê Minh Thông PGS.TS Nguyễn Như Phát (đồng chủ biên) (2002), Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương Việt Nam nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 GS.TSKH Vũ Huy Từ: Một số giải pháp tăng cường lực đội ngũ cán sở, Tạp chí Quản lý nhà nước, số (76)/2002 34 Từ điển Luật học Viện Khoa học Pháp Lý, Nhà xuất Tư Pháp - Bộ Tư pháp phối hợp với Nhà xuất Từ điển bách khoa cho xuất năm 2006 35 Từ điển Tiếng Viêṭcủa Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, HàNôi,c̣ 1992 36 TS Đặng Quốc Tiến: Thực đồng giải pháp để đổi nâng cao hiệu lực quyền sở, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 5/2002 37 Theo từ điển bách khoa Việt Nam Nxb Bách khoa năm 2005 38 Đỗ Quang Trung: Quán triệt Nghị Hội nghị Trung ương khóa IX - Xây dựng quyền sở sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 4/2002 79 39 Luận văn thạc sỹ Vũ Xuân Trường (HVCT-HCQG năm 2009) “Đổi tổ chức quyền xã theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”… 40 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 41.Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=3654&cap=3&id=5 104 ... dân phường từ thực tiễn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1.1 Đặc điểm, vai trò pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân dân phường. .. Uỷ ban nhân dân phường Chương 2: Thực trạng pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân dân phường thành ph Tam Điệp tỉnh Ninh Bình Chương 3: Nhu cầu, giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân dân. .. PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN PHƯỜNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH 52 3.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật hoạt động Uỷ ban nhân dân phường 52 3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hoạt động của ủy ban nhân dân phường từ thực tiễn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình , Pháp luật về hoạt động của ủy ban nhân dân phường từ thực tiễn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay