Thực hiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội

115 4 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … /……… BỘ NỘI VỤ …… /……… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HOÀNG THẮNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH MÃ SỐ: 60 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN BÁ CHIẾN HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực hiện; kết phân tích luận văn hồn tồn trung thực, khơng chép cơng trình trước đây, số liệu luận văn lấy từ nguồn thống, trung thực chưa cơng bố Nếu khơng nêu trên, tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Nhà trường NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Hoàng Thắng LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, gửi lời cảm ơn đến tập thể giáo sư, nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo Học viện Hành Quốc gia tận tình truyền đạt kiến thức bảo đường học tập nghiên cứu khoa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Bá Chiến dành nhiều tâm huyết, trí tuệ mình, giúp định hướng khoa học ln động viên khích lệ tơi hoàn thành luận văn cách tốt Xin cám ơn bạn bè, đồng nghiệp, Học viện Hành Quốc gia, UBND quận Đống Đa giúp tơi tìm kiếm tài liệu, cung cấp thơng tin có liên quan đến đề tài, góp ý kiến để luận văn tốt Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn NGUYỄN HOÀNG THẮNG MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THU HỒI ĐẤT 1.1 Những khái niệm 1.2 Ý nghĩa việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất Nội dung pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất 1.5 Hình thức thực pháp luật bồi thường thu hồi đất 1.6 Một số điều kiện đảm bảo thực pháp luật Nhà nước thu hồi đất 1.7 Kinh nghiệm thu hồi đất số địa phương Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến việc thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất địa quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.2 Thực trạng thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Phương hướng thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.2 Giải pháp đảm bảo thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội thời gian tới KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 11 11 20 22 29 35 48 48 57 76 76 81 104 105 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANTT An ninh trật tự GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt UBND Ủy ban nhân dân TĐC Tái định cư THĐ Thu hồi đất XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Đất đai khẳng định tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực, nguồn vốn vô to lớn đất nước, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Ngay từ thuở sơ khai xã hội loài người, người biết sử dụng đất theo mục đích khác để phục vụ cho sinh tồn phát triển Theo thời gian lao động làm cho nhận thức người hoàn thiện, nâng cao với nhu cầu sử dụng đất ngày tăng để phục vụ cho đời sống, cho sản xuất, cho phát triển kinh tế - xã hội công tác quản lý việc sử dụng đất xây dựng cách có khoa học, theo hệ thống thống từ tổng thể đến chi tiết theo quy định chung pháp luật Nhà nước Sử dụng đất đai vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, để thực mục tiêu phát triển đất nước, đặc biệt dự án phát triển đô thị, dự án sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tất yếu khách quan trình phát triển cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Để có mặt xây dựng dự án, Nhà nước phải thu hồi đất nhân dân thực việc bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hộ dân có đất bị thu hồi Trong thời gian gần đây, vấn đề thực chế Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất để giao đất cho nhà đầu tư gây nhiều xúc thực tế triển khai, xúc người bị thu hồi đất thực bồi thường Mặc dù quy định pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất bước hoàn thiện, ngày rõ ràng, cụ thể nguyên tắc, điều kiện, đơn giá thực bồi thường, hỗ trợ đất đai tài sản Nhà nước thu hồi đất Tuy nhiên đất đai cơng tác bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất vấn đề nhạy cảm phức tạp thực tế thực pháp luật bồi thường, giải phóng mặt thu hồi đất nhiều vướng mắc tồn gây nhiều xúc nhân dân Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội quận trung tâm với nhiều tiềm để phát triển kinh tế, có sách để thu hút đầu tư ngồi nước Cùng với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước kinh tế - xã hội ngày phát triển Trên địa bàn tồn quận có nhiều dự án đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất gặp nhiều khó khăn nhiều nguyên nhân Nguyên nhân chủ yếu đất nhà cửa vật kiến trúc tài sản lớn người dân nơi làm ảnh hưởng nhiều đến sản xuất đời sống nhân dân.Vì vậy, tơi lựa chọn đề tài : “Thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội” để nghiên cứu luận văn cấp thiết lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất đề tài thu hút quan tâm nghiên cứu, thời gian qua có nhiều cơng trình khoa học vấn đề công bố, : - Luận văn thạc sĩ luật học "Pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất", Hoàng Thị Nga, năm 2009 - Cuốn sách " Hâu giải phóng măt ởHà Nơị - Vấn đềvà giải pháp" PGS.TS Nguyên ChíMỳvà TS Hoàng Xuân Nghiã (đồng chủ biên), Nhàxuất Chinh́ tri qụốc gia, năm 2009 - Bài viết "Giải tốn lợi ích kinh tế ba chủ thể: Nhà nước, người có đất bị thu hồi chủ đầu tư bị thu hồi đất", ThS Đặng Đức Long - Tạp chí Tài ngun Mơi trường, số 5, 2009 - Luận văn thạc sĩ luật học "Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dung địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội", Nguyễn Thị Yến, năm 2010 - Bài viết " Chiń h sách đền bùkhi thu hồi đất môt sốnước khu vưcc̣ Viêt Nam", ThS Nguyên Thi D ̣ ung, Tap ̣ chiC ́ ông ̣ sản, số 2010 - Bài viết " Chiń h sách hô ̃trơ c̣khi Nhà nước thu hồi đất", TS Trần Quang Huy, Tap ̣ chiL ́ uâṭhoc, ̣ số10, 2010 - Luận văn tốt nghiệp “Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội”, Nguyễn Thị Nhi - Đại học Tài nguyên môi trường, năm 2014 - Luận văn thạc sỹ luật học “Pháp luật bồi thường giải phóng mặt băng Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thi hành địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội”, Nguyễn Thế Hùng, năm 2015 Các cơng trình nghiên cứu giải số vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất nước ta Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chưa sâu đánh giá việc thực pháp luật mà dừng lại quy định luật theo quy định Luật Đất đai văn hướng dẫn khác Bên cạnh chưa có cơng trình nghiên cứu cách tồn diện cơng tác thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Vì vậy, nghiên cứu đề tài luận văn đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt không trùng lặp với công trình, đề tài nghiên cứu cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Muc đích nghiên cứu - Luận văn có mục đích làm rõ số vấn đề lý luận thực pháp luật thu hồi đất dự án phát triển kinh tế - xã hội - Nghiên cứu làm rõ đánh giá thực trạng thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tìm hạn chế, tồn nguyên nhân tồn tại, hạn chế - Đề xuất giải pháp giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa nói riêng địa bàn thành phố Hà Nội nói chung 3.2 Nhiệm vu nghiên cứu - Làm rõ vấn đề lý luận thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất - Khảo sát, đánh giá thực trạng thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; tìm hạn chế, tồn nguyên nhân tồn tại, hạn chế - Đề xuất giải pháp giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nội dung Luật đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành bồi thường Nhà nước thu hồi đất nay, văn quy phạm pháp luật đất đai nói chung, bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói riêng, có sửa đổi, bổ sung Từ góp phần nâng cao trình độ chun môn, kiến thức pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất kinh nghiệm giải thực tiễn cho đội ngũ cán làm công tác bồi thường, GPMB địa phương Bên cạnh đó, UBND cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát trình thực việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai nói chung pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất UBND cấp Phát hiện, chấn chỉnh kịp thời yếu kém, sai phạm xử lý nghiêm địa phương không thực thực việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cách qua loa, hình thức - Khi thực bồi thường, GPMB cần phải có tổ cơng tác thường trực để xử lý trực tiếp giải báo cáo, kiến nghị giải kịp thời thỏa đáng tình phát sinh, thắc mắc, đòi hỏi từ phía người dân Thành phần tổ công tác nên lựa chọn cán giỏi chun mơn, có tư cách đạo đức nghề nghiệp có kinh nghiệm cơng tác dân vận, người đại diện cho quyền địa phương nhà đầu tư Có thể nói, thực tiễn thi hành, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng đến người dân cần thiết Thực tế cho thấy, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân hiểu sách, pháp luật Nhà nước, thấy lợi ích việc thu hồi đất mang lại cho xã hội, việc thu hồi đất địa phương dễ nhận đồng thuận người dân Họ tích cực chủ động di dời, bàn giao mặt cho Nhà nước thời gian ngắn, chí có nơi, người dân tự giác phá dỡ nhà cơng trình xây dựng để bàn giao mặt cho Nhà nước mở rộng đường quốc lộ, mà không nhận tiền bồi thường Ở số tỉnh phía Nam, phong trào hiến đất để xây dựng trường học, đường giao thông ngày đơng đảo nhân dân tích cực hưởng ứng Điều cho 99 thấy, người dân ln đồng hành với Nhà nước đường xây dựng phát triển đất nước, có sách đắn 3.2.3 Nâng cao lực quản lý, trình độ chun mơn, phẩm chất cán thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất Thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất diễn địa bàn có đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội, trị phức tạp phức tạp việc tiến hành thu hồi bồi thường giải phóng mặt cang khó khăn, phức tạp Không cần hợp tác nhân dân mà đòi hỏi cán thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất phải có trình độ chun mơn cao, hiểu biết sâu rộng linh vực Vì nâng cao lực quản lý, trình độ chun mơn cán quản lý cần thiết, để nâng cao trình độ cho cán cần phải tiến hành theo giải pháp sau: Tổ chức lớp tập huấn cho cán trước tiến hành bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất, đặc biệt số cán có liên quan cấp Phường chưa có trình độ chuyên môn lĩnh vực Đồng thời cần phải có phối hợp ban ngành thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất để có biện pháp hợp lý, tránh xô xát, xúc giảm thiểu biện pháp cưỡng chế thu hồi đất giải phong mặt Phẩm chất người cán thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất vấn đề khó khăn Trong đội ngũ cán có phận không nhỏ cán thiếu trách nhiệm, lợi dụng trách nhiệm nhiệm vụ để vi phạm pháp luật gây cản trở công tác đền bù dẫn đến việc khiếu nại tố cáo từ hộ gia có đất bị thu hồi lên quan nhà nước có thẩm quyền Có khơng cán tham ô, tham 100 nhũng, lợi dụng thiếu hiểu biết đối tượng bị thu hồi đất, cố tình khơng cơng bố dự án sách đền bù để trục lợi bất Trong năm qua toàn quốc phát xử lý nhiều cán tham ô, tham nhũng, làm trái quy định pháp luật quản lý đất đai bồi thương giải phóng mặt thu hồi đất với hành vi ngày đa dạng tinh vi, cụ thể như: Cắt xén mức bồi thường cho việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; tự ý thay đổi sách đền bù duyệt để lấy số chênh lệch phục vụ cho cá nhân chậm bồi thường cho nhân dân để thu lợi, tìm cách để trì hỗn kéo dài chí khơng đền bù cho nhân dân Ngồi số dự án để treo, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt khơng thực dự án, khiến nhân dân không tin tưởng Hoặc dự án đầu tư sở hạ tầng để bán đất thu hồi vốn với giá cao để hưởng lợi Công tác giáo dục, đào tạo cán cần coi trọng, cán quan thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất cần phải thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Vì vậy, phải thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đất đai chế độ sách có liên quan thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất cho đội ngũ cán chuyên trách Nâng cao tinh thần trách nhiệm người cán bộ, có hình thức khen thưởng động viên kịp thời, bên cạnh phải có chế tài xử lý vi phạm cách nghiêm minh, nhanh chóng kịp thời cán vi phạm Người cán phải có trí, dũng phải có đạo đức Theo lời Bác Hồ dạy người cán “cán người đầy tớ nhân dân” phải với cơng việc, với nhân dân 3.2.4 Đẩy mạnh cơng khai hóa, minh bạch hóa q trình thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất 101 Hiện việc tổ chức thực pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nhiều yếu kém, khiếm khuyết; trình độ lực, quản lý số lãnh đạo địa phương trung ương nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai nói chung bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói riêng chưa tiến hành thường xuyên hiệu thấp, chưa nhiều người dân nắm bắt hiểu quy định pháp luật; việc thực quy định trình tự, thủ tục bồi thường Nhà nước thu hồi đất số nơi, số dự án chưa bảo đảm công khai, minh bạch dân chủ Thực tiễn cho thấy rằng, nhiều trường hợp, nguyên nhân chủ yếu phát sinh tranh chấp, khiếu kiện bồi thường Nhà nước thu hồi đất quan nhà nước có thẩm quyền khơng công khai, minh bạch việc bồi thường, GPMB nên không nhận đồng thuận người dân Ở nhiều nơi, việc bồi thường, GPMB Nhà nước thu hồi đất diễn không rõ ràng, minh bạch Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khơng thực quy định quy trình thơng báo cho người sử dụng đất biết lý thu hồi, thời gian kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể bồi thường, GPMB Không thế, việc công khai, dân chủ lập phương án bồi thường chưa sâu sát đến người dân, làm hạn chế quyền đề xuất, thể tâm tư nguyện vọng họ Điều gây nên nghi ngờ nhân dân không công tâm cán thực thi việc bồi thường, GPMB Nhà nước thu hồi đất Việc bồi thường không công khai thiếu minh bạch nguyên nhân làm phát sinh tham nhũng, tiêu cực, bớt xén tiền bồi thường Vì vậy, cần đẩy mạnh công khai minh bạch từ việc thông báo công khai lý thu hồi đất, thời gian, kế hoạch di chuyển, đến xác lập phương án bồi thường triển khai thực Những khiếu nại, tố cáo người dân xung quanh việc bồi thường, GPMB cần phải giải kịp thời, thấu đáo thông báo công 102 khai, rộng rãi để người dân biết Nếu thực tốt điều này, đảm bảo tốt quyền lợi bên có liên quan, giảm thiểu tranh chấp khiếu kiện bồi thường; đồng thời giúp ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực bồi thường Nhà nước thu hồi đất 3.2.5 Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm thực pháp luật bồi thường thu hồi đất Lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý mà thiếu tra, kiểm tra biểu bệnh quan liêu, dẫn đến nạn tham ơ, lãng phí Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Người khẳng định, người lãnh đạo phải “kiểm sốt kết cơng việc cán mình” Người khẳng định: “Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; Muốn biết Nghị có thi hành hay khơng, thi hành có khơng; muốn biết sức làm,ai làm cho qua chuyện, có cách khéo kiểm sốt” Người cho rằng: “có kiểm tra huy động tinh thần tích cực lực lượng to tát nhân dân, biết rõ lực khuyết điểm cán bộ, sửa chữa giúp đỡ kịp thời” Mặc dù Luật đất đai đơn giản hóa nhiều thủ tục trình tự (trong có đền bù, giải phóng mặt thi hồi đất) thực tiễn áp dụng quy định tồn vướng mắc, bất cập; không giải cách thỏa đáng triệt để, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất, gây thiệt hại đến Nhà nước, nhà đầu tư xã hội, làm giảm lòng tin người dân Nhà nước; đồng thời tác động khơng tốt đến an ninh, trị trật tự an tồn xã hội Vì đòi hỏi hoạt động tra, kiểm tra phải tiến hành thường xuyên, liên tục, xác, khách quan có hiệu Để góp phần nâng cao hiệu việc thực quy trình thu hồi đất bồi thường, cần thực số giải pháp sau: 103 - Tăng cường tra, kiểm tra (định kỳ đột xuất) quan có thẩm quyền thu hồi đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB, UBND cấp xã quan có liên quan q trình thực quy định trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, GPMB nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời yếu kém, sai phạm xử lý nghiêm minh vi phạm trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, GPMB Nhà nước thu hồi đất Bên cạnh đó, nhanh chóng tìm thiếu sót, bất cập pháp luật thực tiễn, để kịp thời sửa đổi, bổ sung thay quy định pháp luật lĩnh vực cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn - Thực việc giám sát thi hành thông qua Hội đồng nhân dân cấp, Mặt trận Tổ quốc địa phương, vai trò giám sát xã hội quan truyền thông, tổ chức xã hội người dân, việc tuân thủ pháp luật đất đai nói chung quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, GPMB nói riêng quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB, nhà đầu tư quan có liên quan Điều giúp quan nhà nước có thẩm quyền nhanh chóng có thơng tin khách quan, xác vi phạm pháp luật trình thu hồi đất, bồi thường Nhà nước thu hồi đất, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân trình thực thi nhiệm vụ - Thanh tra, kiểm tra việc giải khiếu nại, tố cáo bồi thường Nhà nước thu hồi đất quan, cá nhân có thẩm quyền thực thi nhiệm vụ Để mặt nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời khiếm khuyết xử lý nghiêm minh vi phạm quan, cá nhân có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo; mặt khác, đảm bảo khiếu nại, tố cáo lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, GPMB giải kịp thời, dứt điểm pháp luật Làm điều này, khơng góp phần hạn chế tối đa khiếu nại, 104 tố cáo người dân, bảo vệ ngày tốt quyền lợi ích người bị thu hồi đất, lợi ích Nhà nước, lợi ích nhà đầu tư, mà góp phần đảm bảo an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa phương 105 Kết luận chương Qua nghiên cứu vấn đề lý luận chương vấn đề thực tiễn chương luận văn có đưa số giải pháp đảm bảo thực pháp luật thu hồi đất dự án pháp triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian tới sau: Để đưa Luật Đất đai năm 2013 vào sống, nhanh chóng xây dựng quy hoạch tổng thể dự án phát triển kinh tế - xã hội nước ta, cơng khai, minh bạch trình tự, thủ tục thu hồi đất, tiếp tục hoàn chỉnh chế định giá đất cho phù hợp với giá thị trường, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân thu hồi đất, đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác thu hồi đất, ổn định sống cho người dân bị thu hồi đất, tổ chức máy, có sách cụ thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi đất để thực dự án phát triển kinh tế - xã hội Hy vọng, giải pháp đóng góp phần để pháp luật đất đai nói chung pháp luật thu hồi đất nói riêng ngày phù hợp với thực tiễn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 106 KẾT LUẬN Hiện nay, trước tốc độ phát triển, thị hóa nhanh chóng Thành phố Hà Nội quận Đống Đa nói riêng, nên cơng tác bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất nhiệm vụ vơ khó khăn, phức tạp, thường xuyên lâu dài nhạy cảm đòi hỏi q trình thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất phải tiến hành trình tự, nghiêm chỉnh thể tính nghiêm minh pháp luật, đồng thời thể rõ chất nhân văn Nhà nước xã hội chủ nghĩa Thực quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước Thành phố Hà Nội năm qua thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất quận Đống Đa diễn tương đối tốt đạt nhiều thành tích, nhiên bên cạnh q trình có tồn hạn chế Với đánh giá khoa khọc, dựa phương pháp nghiên cứu tiên tiến luận văn thành tích, tồn hạn chế xác định nguyên nhân tồn tại, hạn chế Từ luận văn xác định số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu thực pháp luật bồi thường, giải phóng mặt thu hồi đất quận Đống Đa nói riêng Thành phố Hà Nội nói chung Tuy nhiên lĩnh vực rộng, nhiều nhậy cảm vấn đề hoàn toàn nên việc nghiên cứu luận văn gặp nhiều khó khăn, thân tác giả tiếp xúc với công tác nghiên cứu nên kinh nghiệm, kiến thức nhiều hạn chế Vì thế, tác giả mong thầy giáo, cô giáo nhà nghiên cứu khoa học đánh giá bổ sung đóng góp thêm cho tác giả hồn thiện luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn! 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật đất đai 2003 định hướng sửa đổi Luật đất đai, (số 193/BC-BTNMT ngày 06/09/2012), Hà Nội Bộ Tài (2004), Hệ thống văn pháp luật đất đai, nhà ở thuế nhà đất, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ Tài ngun Mơi trường (2007), Báo cáo tình hình cơng tác quản lý đất đai (2003-2006), ngày 20/02/2007, Hà Nội Bộ Tài ngun Mơi trường (2012), Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật đất đai 2003 định hướng sửa đổi Luật đất đai, (số 193/BCBTNMT ngày 06/09/2012), Hà Nội Nguyễn Đình Bồng (2006), "Gắn kết quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị", vietnamnet.vn, ngày 20/9/2006 Chính phủ (2003), Tờ trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi, (số 398/CP-PC ngày 07/4/2003), Hà Nội Chính phủ (2005), Báo cáo Quốc hội kết kiểm tra thi hành Luật Đất đai năm 2003, (số 165/CP-NN ngày 21/11/2005), Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định giá đất, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Hà Nội 10 Nguyễn Vinh Diện (2006), Pháp luật bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 108 11 Đinh Sĩ Dũng (2003), "Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: Thực trạng kiến nghị", Nhà nước pháp luật, (10) 12 Đặng Đức Đạm (2004), "Luật Đất đai 2003 làm để phát huy nguồn lực đất đai", Nghiên cứu lập pháp, (6) 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb xự thật, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Nguyên Đào (2007), Giá đất chưa hợp lý kẽ hở chế "xin - cho", Báo Kinh tế Đô thị, ngày 27/02/2007 109 24 Nguyễn Ngọc Điện (2015), "Cải cách hệ thống pháp luật tài sản thỏa mãn tiêu chí hội nhập thông qua việc sửa đổi Bộ luật dân sự", Nghiên cứu lập pháp, (3+4) 25 Lại Ngọc Hải (2006), "Về giải việc làm cho nông dân nơi thu hồi đất", Báo nhân dân, ngày 05/3/2006 26 Phạm Xuân Hoàng (2004), "Bàn giá đất theo quy định Luật Đất đai năm 2003", Nghiên cứu lập pháp, (7) 27 Dương Đăng Huệ (2015), "Nên sử dụng khái niệm vật quyền Bộ luật Dân sự", Nghiên cứu lập pháp, 13(293), Kỳ 1, tr 5-6 28 Trần Quang Huy (2003), "Các vấn đề pháp lý tài đất đai giá đất", Luật học, (Đặc san Luật đất đai năm 2003) 29 Hoàng Lộc (2005), "Nơng dân góp vốn bằng…đất: Giải pháp đột phá đền bù giải tỏa", Thời báo Kinh tế Việt Nam, ngày 21/12/2005 30 Tân Mai (2006), "Các lợi ích "choảng nhau" qua khung giá đất", Báo Dân trí, ngày 12/11/2006 31 Kiều Minh (2006), "Làm quy hoạch sử dụng đất nhiều khuyết tật", http://www.vietnamnet.vn, ngày 15/5/2006 32 Trịnh Thị Hằng Nga (1999), Chế định pháp luật đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất - Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Nga (2010), "Pháp luật trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt vướng mắc nảy sinh trình áp dụng", Luật học, (11) 34 Phạm Hữu Nghị (2001), "Luật Đất đai năm 1993 qua hai lần sửa đổi, bổ sung", Nhà nước pháp luật, (10) 35 Phạm Hữu Nghị (2004), "Về điểm Luật Đất đai năm 2003 qua hai lần sửa đổi, bổ sung", Nhà nước pháp luật, (10) 36 Phạm Duy Nghĩa (2002), Vai trò pháp luật đất đai việc kiềm chế sốt đất", Nhà nước pháp luật, (5) 110 37 Phạm Duy Nghĩa (2002), "Quyền tài sản cải cách kinh tế: quan niệm, vài học nước kiến nghị", Nghiên cứu lập pháp, (11) 38 Phạm Duy Nghĩa (2004), "Một số bình luận Luật Đất đai năm 2003 khía cạnh sách pháp luật", Nghiên cứu lập pháp, (6) 39 Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên khảo Luật Kinh tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 40 Anh Phương, (2008), "Một số kiến nghị công tác thu hồi đất, giải tỏa, giải phóng mặt đạt hiệu quả", www.tapchicongsan.org.vn, ngày 17/11/2008 41 Đặng Anh Quân (2005), "Bàn giá đất bồi thường nên cao hay nên thấp", Tài nguyên Môi trường, (8) 42 Quốc hội (2003), Luật đất đai, Hà Nội 43 Quốc hội (2013), Luật đất đai, Hà Nội 44 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 45 Nguyễn Duy Thạch (2007), Pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất (Qua thực tiễn thi hành thành phố Hà Nội), Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 46 Đinh Trọng Thắng (2002), "Sở hữu tư nhân đất đai hay quyền sử dụng đất đai: Kinh nghiệm quốc tế vài liên hệ với Việt Nam", Tài chính, (7) 47 Hồ Khánh Thiện (2006), "Nông dân đối mặt với thất nghiệp", Thời báo Kinh tế Việt Nam, số ngày 08/02/2006 48 Vĩnh Thịnh (2005), "Cấu kết rút tiền Nhà nước: Những khuất tất giải phóng mặt nút giao thơng Ngã Tư Sở, Hà Nội", Thời báo Kinh tế Việt Nam, ngày 16/12/2005 49 Nguyễn Dũng Tiến (2006), "Đánh thức thị trường bất động sản: Bắt đầu từ xác định lại giá đất", Báo Tiền phong, ngày 24/3/2006 111 50 Đào Xuân Tiến (2004), "Luật Đất đai năm 2003 vấn đề đặt việc thực hiện", Nghiên cứu lập pháp, (5) 51 Trung tâm Từ điển học (2011), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 52 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 53 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật dân sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 54 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật đất đai, Nxb Tư pháp, Hà Nội 55 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật đất đai, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 56 Vũ Quốc Tuấn (2005), "Đất đai: Những vấn đề thể chế - Bảo thủ tư duy, thiếu minh bạch quản lý", Thời báo Kinh tế Việt Nam, ngày 01/9/2005 57 Nguyễn Quang Tuyến (2003), Địa vị pháp lý người sử dung đất giao dịch thương mại đất đai, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 58 Nguyễn Quang Tuyến (2003), "Vấn đề sở hữu toàn dân đất đai Luật Đất đai năm 2003", Luật học, (Đặc san Luật Đất đai năm 2003) 59 Nguyễn Quang Tuyến, Lê Văn Sự (2005), "Sự tiếp cận số vấn đề lí luận vai trò can thiệp điều tiết Nhà nước thị trường bất động sản theo Luật Đất đai năm 2003", Luật học, (5) 60 Ủy ban nhân dân quận Đống Đa báo cáo công tác bồi thường GPMB thu hồi đất thực dự án(2012,2013,2014,2015,2016) 61 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2004), Báo cáo tình hình quản lý sử dung đất đai (2003-2004) địa bàn thành phố, Hà Nội 112 62 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2004), Tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố nguyên tắc để xây dựng khung giá đất, (số 86/TTr-UB ngày 26/12/2004), Hà Nội 63 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Tổng kết năm thực Nghị số 20-NQ/TU Thành ủy Hà Nội Nghị số 09/2000/NQ-HĐ Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cơng tác giải phóng mặt địa bàn thành phố (2000-2006), Hà Nội 64 Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội 65 Đặng Hùng Võ (2010), "Vào WTO, đất đai có sở hữu tồn dân?", http://www.vietnamnet.vn 66 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (2001), Từ điển Tiếng Việt thông dung, Nxb Giáo dục, Hà Nội 113 ... HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Phương hướng thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.2 Giải pháp đảm bảo thực pháp luật bồi. .. thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THU HỒI... pháp luật bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Đề xuất giải pháp giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội , Thực hiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay