Chính sách phát triển du lịch bền vững khu du lịch cát bà, thành phố hải phòng

103 2 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……… /……… BỘ NỘI VỤ …./… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THU TRANG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG KHU DU LỊCH CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……… /……… BỘ NỘI VỤ …./… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THU TRANG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG KHU DU LỊCH CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Mã số: 60 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG THÀNH LÊ HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Ngoài hướng dẫn, giúp đỡ TS.Đặng Thành Lê, luận văn sản phẩm trình tìm tòi, nghiên cứu trình bày tác giả Mọi số liệu, quan điểm, quan niệm, kết luận tài liệu nhà nghiên cứu khác trích dẫn theo quy định Vì vậy, tác giả luận văn xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2017 Tác giả Lê Thị Thu Trang LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn khoa học TS Đặng Thành Lê tận tâm giúp đỡ, bảo suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn thạc sỹ chun ngành sách cơng công Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa Sau đại học, khoa, ban thầy Học viện Hành Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài luận văn cao học Em xin gửi lời cảm ơn đến Sở Du lịch, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải giúp đỡ em việc chuẩn bị, thu thập tài liệu Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người hết lòng động viên, khích lệ em trình thực luận văn Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2017 Tác giả Lê Thị Thu Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn 1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục đích, nhiệm vụ luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận sách phát triển du lịch bền vững 1.1 KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 7 10 10 1.1.1 Một số khái niệm liên quan 10 1.1.2 Chính sách phát triển du lịch bền vững 19 1.2 VỊ TRÍ, VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 1.3 NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 21 24 1.4 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.5 KINH NGHIỆM TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH 26 PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.5.1 Kinh nghiệm quốc tế 27 27 1.5.2 Kinh nghiệm nước 30 1.5.3 Một số học vận dụng phát triển du lịch bền vững khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng Tiểu kết chương 33 35 Chương 2: Thực trạng sách phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng 36 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHU DU LỊCH CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 36 2.1.1 Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu 36 2.1.2 Tài nguyên thiên thiên 37 2.2 KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI KHU DU LỊCH CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 39 2.2.1 Cơ sở pháp lý xây dựng sách phát triển du lịch bền vững khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng 39 2.2.2 Nội dung sách phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI KHU DU LỊCH CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG THƠNG QUA PHÂN TÍCH SWOT 2.3.1 Điểm mạnh 39 2.3.2 Điểm yếu 55 2.3.3 Cơ hội 57 2.3.4 Thách thức 69 2.3.3 Nguyên nhân điểm yếu 70 Tiểu kết chương 71 Chương 3: Một số định hướng giải pháp hồn thiện sách phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng 3.1 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU DU LỊCH CÁT BÀ 3.2 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI KHU DU LỊCH CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỨNG KHU DU LỊCH CÁT BÀ 3.3.1 Xây dựng sách phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà cần đặt mối quan hệ với Quy hoạch du lịch Cát Bà quy hoạch ngành liên quan theo mục tiêu bền vững 3.3.2 Cần nhấn mạnh tới công tác tuyên truyền, quảng bá, hoạt động xúc tiến du lịch 73 73 74 75 75 79 3.3.3 Cần tập trung vào giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường tự nhiên 3.3.4 Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật 79 80 3.3.5 Đào tạo nguồn nhân lực 82 3.3.6 Tăng cường liên kết du lịch phát triển sản phẩm du lịch Cát Bà 83 Tiểu kết chương 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC Tính cấp thiết đề tài luận văn Tăng trưởng kinh tế tiêu quan trọng sách điều hành kinh tế vĩ mô quốc gia Do đó, việc xác định vai trò nhân tố đóng góp cho tăng trưởng cần thiết nhằm giúp nhà quản lý hoạch định sách hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng bền vững dài hạn Trong cấu thành tăng trưởng kinh tế quốc gia bao gồm đóng góp nhiều thành phần vốn, lao động ngành dịch vụ Một ngành dịch vụ đóng vai trò then chốt phải kể đến du lịch Theo Stefan Franz Schubert (2011) ngành du lịch đóng góp vào tăng trưởng quốc gia thông qua nhiều kênh khác Thứ nhất, du lịch thu hút số lượng lớn lao động, tạo việc làm qua cải thiện thu nhập người lao động Thứ hai, du lịch kích thích xây dựng sở hạ tầng tăng cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực Thứ ba, du lịch kênh phổ biến để khuếch tán kiến thức công nghệ, gia tăng nghiên cứu phát triển tích lũy vốn người Thứ tư, quốc gia phát triển du lịch thu lượng lớn ngoại tệ, qua giảm gánh nặng việc tốn hàng hóa nhập phục vụ sản xuất tiêu dùng [1,11] Ở Việt Nam, thời gian qua, nhận thức tầm quan trọng du lịch, nhà nước ban hành sách phát triển du lịch hướng tới phát triển bền vững Nhờ vậy, du lịch Việt Nam có nhiều khởi sắc Theo Báo cáo thường niên Travel&Tourism Economic Impact 2016 Viet Nam Hội đồng Du lịch Lữ hành giới công bố hồi tháng 3/2016 với mức 6,6% đóng góp cho GDP, du lịch Việt Nam đứng thứ 40/184 nước quy mơ đóng góp trực tiếp vào GDP xếp thứ 55/184 nước quy mô tổng đóng góp vào GDP quốc gia Cụ thể, tổng đóng góp du lịch vào GDP Việt Nam, bao gồm đóng góp trực tiếp, gián tiếp đầu tư công 584.884 tỷ đồng (tương đương 13,9% GDP) Trong đó, đóng góp trực tiếp du lịch vào GDP 279.287 tỷ đồng (tương đương 6,6% GDP) Với đóng góp trên, du lịch thực có khả làm thay đổi mặt kinh tế nước ta [2,34] Thành Phố Hải Phòng với nhiều tiềm du lịch ban hành sách phát triển du lịch từ sớm nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thành phố, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, đảm bảo mơi trường sinh thái, đa dạng loại hình sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư, tăng nhanh tỷ trọng du lịch tổng GDP thành phố; tạo việc làm, nâng cao dân trí; giữ gìn sắc văn hóa dân tộc đặc thù văn hóa địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp cấp, ngành tồn dân phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa Trong điểm du lịch Hải Phòng, Cát Bà coi viên ngọc quý, điểm đến nhiều du khách lựa chọn Vì vậy, UBND thành phố Hải Phòng xây dựng sách phát triển du lịch Cát Bà gắn với du lịch bền vững Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát 10 thành trung tâm du lịch có hệ thống giao thơng cơng cộng đại, tạo cho Cát Bà không gian giao thông khác biệt, đảo du lịch sinh thái khơng có tiếng còi xe tơ, khơng sử dụng phương tiện giao thông tư nhân tuyến du lịch Mọi phương tiện tư nhân đến Cát Bà để lại bãi xe đầu mối khu vực Bến Gót, đảo Cát Hải bãi xe đảo Tuần Châu; khách du lịch sau lên đảo Cát Bà sử dụng hệ thống se buýt công cộng thân thiện với môi trường đảo Cát Bà - Tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí Phấn đấu đến năm 2015 có 420 buồng nghỉ đạt tiêu chuẩn từ đến Đến năm 2020, du lịch Cát Bà có có 750 buồng nghỉ đạt tiêu chuẩn từ đến Ưu tiên xây dựng trung tâm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe kết hợp du lịch, trung tâm thương mại Phát triển đội tàu du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, dịch vụ - Đầu tư tôn tạo điểm di tích lịch sử văn hóa, khu di khảo cổ học thành điểm đến du lịch Xây dựng Nhà văn hóa Thơng tin huyện Cát Hải để trưng bày, giới thiệu lịch sử phát triển, văn hóa địa tài nguyên thiên nhiên, điểm đến du lịch huyện Cát Hải Đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã phát triển du lịch công đồng theo hướng kết hợp công sử dụng hoạt động văn hóa địa phương bảo tàng giới thiệu lịch sử, phong tục, tập quán, văn hoa địa cư dân tài nguyên du lịch Xây dựng Nhà văn hóa Trung tâm thơng tin huyện Cát Hải Nhà văn hóa xã trở thành điểm tham quan tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng Việc xây dựng đặt, giới thiệu nhà văn hóa cần nghiên cứu thấu đáo, thực nghiêm túc thuê đơn vị tư vấn, họa sỹ để thực - Khi cấp phép dự án đầu tư địa bàn khu vực Cát Bà, quyền thành phố huyện Cát Hải cần tính tới việc giành diện tích đất cho đầu tư xây dựng cơng trình phúc lợi sinh hoạt cộng đồng, cơng viên, sân vận động, quảng trường, nơi sinh hoạt tập thể cộng đồng 3.3.5 Đào tạo nguồn nhân lực Căn bảng phân tích thực trạng lao động du lịch Cát Bà nói, đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Cát Bà yêu cầu đòi hỏi thiết thực, cấp bách Để 89 đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch, cần triển khai đồng nhiều giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lao động du lịch Cát Bà, cụ thể sau: - Lựa chọn cán có lực cử tham gia đào tạo chuyên sâu du lịch; xây dựng đội ngũ cán quản lý du lịch có phẩm chất lực, có tư hệ thống, có cách tiếp cận với ý tưởng mới, sáng tạo có tâm huyết, trách nhiệm, đủ sức tham mưu cho lãnh đạo quyền địa phương thực cách hiệu công tác quản lý nhà nước du lịch địa bàn - Tổ chức điều tra nhu cầu lao động ngành du lịch Phối hợp với doanh nghiệp, sở đào tạo tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch (lễ tân, buồng, bàn, nấu ăn), ngoại ngữ cho đội ngũ lao động ngành du lịch Cát Bà, qua góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Cát Bà - Mở lớp dạy kỹ năng, nghiệp vụ du lịch cho người dân trực tiếp tham gia làm du lịch cộng đồng - Ưu tiên cho đào tạo hướng dẫn viên diễn giải viên du lịch, trọng đào tạo hướng dẫn viên, diễn giải viên người dân địa; nâng cao chất lượng tính chuyên nghiệp đội ngũ hướng dẫn viên, diễn giải viên Đào tạo diễn giải viên yêu cầu bắt buộc việc phát triển du lịch sinh thái du lịch xanh - Tổ chức thi tay nghề, nghiệp vụ du lịch đầu bếp giỏi, lễ tân giỏi, bartender giỏi để qua khuyến khích lực lượng lao động tự học tập, sáng tạo, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ du lịch Khuyến khích doanh nghiệp tự đào tạo liên kết đào tạo tay nghề, nghiệp vụ du lịch - Yêu cầu doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc ngành du lịch bắt buộc phải qua đào tạo nghiệp vụ du lịch 3.3.6 Tăng cường liên kết du lịch phát triển sản phẩm du lịch Cát Bà Do du lịch hoạt động có tính chất liên vùng xã hội hóa cao, phát triển du lịch đòi hỏi phải đẩy mạnh hoạt động liên kết Đối với du lịch Cát Bà u cầu có tính bắt buộc phải đẩy mạnh hoạt động liên kết với trung tâm du lịch Hạ Long, Vân Đồn, Đồ Sơn việc khai thác tài nguyên, bảo tồn quảng lý tài nguyên du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá điểm 90 đến, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp dịch vụ giao thông vận tải, nghỉ dưỡng Đồng thời, liên kết với công ty lữ hành, doanh nghiệp nước việc xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch tổ chức tour, tuyến du lịch Đẩy mạnh hoạt động liên kết việc thu hút khách du lịch đến với Cát Bà Bản thân doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch, quan chức xúc tiến du lịch Cát Bà cần đẩy mạnh hoạt động tiên kết tạo mối quan hệ gắn bó với doanh nghiệp lữ hành Hải Phòng, Hà Nội, Hạ Long Đồ Sơn việc marketing, thu hút khách du lịch tổ chức tour du lịch liên kết đến với Cát Bà trung tâm du lịch khu vực liên kết Đề nghị Tổng cục Du lịch hỗ trợ, giúp đỡ địa phương việc tổ chức hoạt động xúc tiến, liên kết, thu hút khách du lịch quốc tế hình thức như: tổ chức hội nghị doanh nghiệp Lữ hành, đăng cai giới thiệu mời công ty lữ hành quốc tế thị trường truyền thống đến khảo sát, tham quan Cát Bà Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu lý luận sách phát triển du lịch bền vững đánh giá thực trạng thực sách Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng, tác giả xây dựng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách tương lai địa bàn nghiên cứu Có nhiều biện pháp tác giả nghiên cứu xây dựng như: - Xây dựng sách phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà cần đặt mối quan hệ với Quy hoạch du lịch Cát Bà quy hoạch ngành liên quan theo mục tiêu bền vững - Cần nhấn mạnh tới công tác tuyên truyền, quảng bá, hoạt động xúc tiến du lịch - Cần tập trung vào giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường tự nhiên - Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật 91 - Đào tạo nguồn nhân lực - Tăng cường liên kết du lịch phát triển sản phẩm du lịch Cát Bà Để phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng thơng qua xây dựng sách có hiệu quả, biện pháp cần thực đồng bộ, có tham gia bên có liên quan KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Quần đảo Cát Bà có diện tích tự nhiên 33.670 ha, bao gồm 13.478 đất tự nhiên 20.192 mặt biển Quần đảo Cát bà có 388 đảo, lớn nhỏ, có đảo lớn đảo Cát Bà Quần đảo Cát Bà có giá trị đặc biệt tài nguyên du lịch sinh thái như: hệ sinh thái biển, rừng nhiệt đới đảo đá vôi, rừng ngập mặn, hệ thống hang động núi đá vôi đánh giá nơi hội tụ đầy đủ hệ sinh thái tiêu biểu Việt Nam Ngoài ra, Quần đảo Cát Bà nơi lưu giữ nhiều di khảo cổ học có giá trị, tiêu biểu di Cái Bèo Ngày nay, Cát Bà đông đảo du khách bạn bè nước quốc tế biết đến quần đảo có giá trị đặc biệt đa dạng sinh học, mỹ học, cấu trúc địa chất, địa mạo di khảo cổ học, tạo lên hình ảnh Quần đảo Cát Bà điểm du lịch sinh thái hấp dẫn nước Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, du lịch Cát Bà phải đối diện với nhiều thách thức, tiềm ẩn nguy tác động tiêu cực đến phát triển du lịch bền vững du lịch Cát Bà Nhận thức điều đó, nên tác giả mạnh dạn nghiên cứu thực trạng du lịch Cát Bà giai đoạn 2009 – 2015 để xây dựng mục tiêu, phương hướng đề giải pháp phát triển bền vững du lịch Cát Bà thời gian tới 92 Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ khả tổng hợp, bao qt tồn diện vấn đề mang tính vĩ mơ liên quan đến phát triển du lịch bền vững Cát Bà chắn nhiều khiếm khuyết, song với tâm huyết mình, tác giả mong muốn luận văn đóng góp định vào việc phát triển bền vững du lịch Cát Bà Qua nghiên cứu đề tài luận văn này, tác giả xin đề nghị: - Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Trung tâm Môi trường Quần đảo Cát Bà trực thuộc huyện Cát Hải để làm nhiệm vụ theo dõi, đánh giá, tổng hợp thông tin tham mưu xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tài nguyên thiên thiên môi trường Quần đảo Cát Bà; đồng thời làm nhiệm vụ đầu mối thống tiếp nhận dự án từ các tổ chức phi phủ ngồi nước bảo vệ môi trường; thực nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức hoạt động truyền thông môi trường tổ giáo dục môi trường cho trường học ngồi huyện Cát Hải đến học tập, tìm hiểu môi trường - Thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cát Bà theo Quyết định số 742/QĐ-TTg Thủ tướng Phính phủ - Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, huyện Cát Hải kiên không giao đất cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án du lịch nghỉ dưỡng đảo, bãi cát nằm vịnh Bến Bèo vịnh Lan Hạ Không đồng ý cho triển khai dự án du lịch thuộc diện tích Vườn Quốc gia Cát Bà đảo thuộc Vịnh Bến Bèo vịnh Lan Hạ Có kế hoạch di dời sở kinh doanh lưu trú khỏi khu vực vịnh Bến Bèo, Vịnh Lan Hạ Bởi việc đầu tư xây dựng dự án nghỉ dưỡng đảo nằm vịnh Lan Hạ làm phá vỡ cảnh quan môi trường vịnh Lan Hạ, ảnh hưởng đến môi trường sở lưu trú xả xuống biển; sở không đảm bảo yêu cầu an toàn, y tế cho du khách Mặt khác, quan chức khó kiểm sốt hoạt động tổ chức cá nhân địa bàn cách trở, tiềm ẩn nhiều nguy an ninh trật tự đe dọa trực tiếp đến yêu cầu phát triển bền vững du lịch Cát Bà 93 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng, Nội san Khoa Hành học, tháng 3/2017 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1996), Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2007), Nghị số 09/NQ-TƯ ngày 9/2/2007 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Hà Nội Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Thơng báo số 82- TB/TU ngày 04/8/2012 sơ kết 05 năm thực Nghị 09 – NQ/TU ngày 22/11/2006 Ban thường vụ Thành ủy phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến 2020, Hải Phòng Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2016 Ban thường vụ Thành ủy phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến năm 2020, Hải Phòng Câu lạc hưu trí du lịch Thành phố Hải Phòng(2005), 50 năm du lịch hải Phòng, NXB Hải Phòng, Hải Phòng Chính phủ, Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 Chính phủ việc hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch, Hà Nội Cục xúc tiến Việt Nam(2002), Sản phẩm làng nghề Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa, Giáo trình Kinh tế du lịch, Nguyễn Hữu Hải (chủ biên), Giáo trình Hoạch định phân tích sách cơng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2008 10 Hội đồng lịch sử Thành phố Hải Phòng (1990), Địa chí Hải Phòngtập 1, Sở Văn hóa thơng tin Hải Phòng, Hải Phòng 11 Hội đồng lịch sử Thành phỗ Hải Phòng (1993), Lược khảo đường phố Hải Phòng, NXB Hải Phòng, Hải Phòng 95 12 Trần Ngọc Hương, Phát triển du lịch Hải Phòng bối cảnh hội nhập quốc tế, Luận văn thạc sĩ kinh tế trị, 2012 13 Phạm Trung Lương (chủ biên), Tài nguyên môi trường du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục 2000, Hà Nội 14 Lê Chi Mai, Những vấn đề sách qui trình sách, NXB Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh, 2001 15 Phạm Thị Khánh Ngọc, Du lịch Hải Phòng- Thực trạng, phương hướng giải pháp, Luận văn thạc sĩ kinh tế của, 1999 16 Quốc hội, Hiến pháp 2013 17 Quốc hội, Luật Du lịch (44/2005/QH11 ngày 15/6/2005) 18 Trần Đức Thanh (2005), Nhập môn khoa học du lịch , NXB ĐHQG, Hà Nội 19 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 Thủ tướng phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 20 Hồ Thị Kim Thoa, đề tài NCKH cấp Bộ “Tổng quan hệ thống sách phát triển du lịch Việt Nam”, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch 2014, Hà Nội 21 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng Bằng số Hồng Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030” 22 Trần Mạnh Thường(2005), Việt Nam Văn hóa & Du lịch, NXB Thơng tấn, Hà Nội 23 Tạ Duy Trinh, Du Lịch Hải Phòng (Guide book), NXB Hải Phòng, Hải Phòng 2001 24 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo cáo số 239/BC –UBND ngày 06/11/2015 Báo cáo tiềm du lịch định hướng phát triển du lịch thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 96 25 Bùi Thị Hải Yến (2009), Tuyến điểm du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội CÁC TRANG WEB www.haiphong.gov.vn www.vi.wikipedia.org www.dulichhaiphong.gov.vn www diemtinviet.com www.diendankienthuc.net BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Để phục vụ nghiên cứu đề tài “Chính sách phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng”, nhóm nghiên cứu mong muốn khảo sát nhu cầu quý anh/chị liên quan tới sách Các câu hỏi nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu Rất mong hợp tác quý anh/chị Anh/chị đến từ đâu: Anh/chị tuổi (đánh dấu X vào ô tương ứng) Dưới 31-35 36-40 41-45 46-50 31 Giới tính (đánh dấu X vào ô tương ứn g): 51-55 56-60 Trên 60 97 Nam Nữ 4.Dân tộc (đánh dấu X vào ô tương ứng): Dân tộc kinh Dân tộc thiểu số Tôn giáo (đánh dấu X vào ô tương ứng): Không Khác Đây lần thứ anh/chị đến Cát Bà: 7.Anh/chị thường du lịch với ai? Bạn bè Đồng nghiệp Gia đình Người yêu Một Khác ……………………………………… Mục đích anh/chị đến Du lịch túy Thăm người thân Công tác Học tập Dự hội nghị Lý khác (ghi rõ)………………… Anh/chị thường lưu lại Cát Bà bao lâu? 10 Anh/chị biết đến Khu du lịch Cát Bà thông qua kênh thông tin nào? (đánh dấu x vào tương ứng) Báo, tạp chí Ti vi 98 Radio Bạn bè, người thân, đồng nghiệp Tờ rơi Đại lý du lịch Internet Sách hướng dẫn du lịch 11 Anh/chị vui lòng có biết đánh giá hoạt động du lịch Khu du lịch Cát Bà Rất hài Hài Khơng hài lòng lòng lòng Dịch vụ Rất khơng hài lòng Ý kiến khác Tồn chun Phong cảnh Môi trường Quà lưu niệm Giao thông Dich vụ giải trí, thể thao Món ăn Phong ngủ Chất lượng nhân viên Các tour du lịch Môi trường an ninh Sự thân thiện cư dân 12 Anh/chị xếp loại hình du lịch sau Khu du lịch Cát Bà theo thứ tự ưu tiên từ thấp đến cao? Chỉ tiêu Tham quan làng nghề 99 Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Bà Tham gia họat động thường nhật người địa phương (câu cá, thẻ mực,…) Tham gia lễ hội truyền thống Tham quan thắng cảnh thiên nhiên Mua sắm hàng lưu niệm Họat động khác (ghi rõ)…… 13 Anh/chị có đề nghị để phát triển du lịch nơi đây? CẢM ƠN VÌ SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng 2.1.Thống kê sở vật chất phục vụ du lịch giai đoạn 2009 - 2015 45 2.2 Bảng 2.2 Cơ cấu ngành kinh tế huyện Cát Hải giai đoạn 2009- 2015 50 2.3 Bảng 2.3: Thống kê kết hoạt động kinh doanh du lịch Cát 51 100 Bà giai đoạn 2009 - 2015 2.4 Bảng 2.4 Thống kê số lượng khách du lịch thành phố Hải Phòng giai 52 đoạn 2009 – 2015 2.5 Bảng 2.5 Thống kế số thu ngân sách từ du lịch giai đoạn 2009 – 2015 56 2.6 Bảng 2.6 Bảng tổng hợp điều tra mức độ hài lòng khách du lịch dịch vụ du lịch Cát Bà (%) 60 2.7 Biểu 2.7 Số liệu so sánh du lịch Cát Bà du lịch Hạ Long giai đoạn 2009 – 2015 61 2.8 Bảng 2.8 Thống kê tổng số lượng khách du lịch qua tháng giai đoạn 2009 - 2015 62 2.9 Bảng 2.9: Thống kê tổng số lượng khách quốc tế qua thánggiai đoạn 2009 - 2015 64 2.10 Bảng 2.10: Thống kê tổng số lượng khách nước qua tháng giai đoạn 2009 - 2015 65 2.11 Bảng 2.11: Bảng giá vé tàu, xe tuyến Cát Bà - Hải Phòng ngược lại 67 2.12 Bảng 2.12: Bảng so sáng độ dài, chi phí thời gian hành trình từ Hà Nội số điểm trung tâm du lịch Cát Bà 68 DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 1.2 Hình 1.1 Quan niệm phát triển bền vững Hình 1.2 Tam giác mục tiêu phát triển du lịch bền vững 18 25 2.1 Hình 2.1 Biểu đồ cấu độ tuổi lao động du lịch Cát Bà 44 101 2.2 Hình 2.2 Tỷ trọng bình quân GDP ngành kinh tế 50 huyện Cát Hải giai đoạn 2009 – 2015 2.3 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ cấu trình độ lao động du lịch Cát Bà 58 2.5 Hình 2.4 Biểu đồ so sánh số lượng khách du lịch Cát Bà 61 du lịch Hạ Long giai đoạn 2009 - 2015 2.6 Hình 2.5: Biểu đồ so sánh doanh thu từ du lịch Cát Bà du lịch Hạ Long 61 giai đoạn 2009 - 2015 2.7 Hình 2.6 Đồ thị biểu diễn tổng số lượng khách du lịch đến Cát Bà qua tháng giai đoạn 2009 – 2015 63 2.8 Hình 2.7 Đồ thị biểu diễn lượng khách du lịch quốc tế đến Cát Bà giai đoạn 2009 – 2015 64 2.9 Hình 2.8 Đồ thị biểu diễn lượng khách du lịch nước đến Cát Bà qua tháng giai đoạn 2009 - 2015 66 102 ... sách phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng 3.1 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU DU LỊCH CÁT BÀ 3.2 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI KHU DU LỊCH... CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 39 2.2.1 Cơ sở pháp lý xây dựng sách phát triển du lịch bền vững khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng 39 2.2.2 Nội dung sách phát triển du lịch bền vững Khu du lịch. .. phát triển du lịch bền vững khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng Tiểu kết chương 33 35 Chương 2: Thực trạng sách phát triển du lịch bền vững Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng 36 2.1 KHÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển du lịch bền vững khu du lịch cát bà, thành phố hải phòng , Chính sách phát triển du lịch bền vững khu du lịch cát bà, thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay