ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

381 1 0
  • Loading ...
1/381 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ THUỲ DƯƠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ BÁO CHÍ HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ THUỲ DƯƠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành : Báo chí học Mã số : 32 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ BÁO CHÍ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THOA PGS,TS HOÀNG ANH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận án trung thực, chưa cơng bố cơng trình tác giả khác Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án Vũ Thuỳ Dương LỜI CẢM ƠN năm 2018 Tơi xin bày tỏ tình cảm q trọng tri ân TS Nguyễn Thị Thoa PGS,TS Hoàng Anh cán hướng dẫn khoa học tận tình dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, đơn vị thuộc Học viện Báo chí Tuyên truyền tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học tập, nghiên cứu, hồn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu sinh Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo quan báo chí, biên tập viên; sinh viên, giảng viên giảng dạy chuyên ngành báo chí trường: Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình khảo sát, lấy số liệu viết luận án Xin cảm ơn đồng nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền tích cực hỗ trợ giúp tơi hồn thành luận án Tôi tri ân hỗ trợ gia đình người thân thời gian thực nhiệm vụ nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Trân trọng biết ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án Vũ Thuỳ Dương năm 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTV CĐR CTĐT ĐVHT ĐH KHXH&NV HN : Biên tập viên : Chuẩn đầu : Chương trình đào tạo : Đơn vị học trình : Đại học Khoa học xã hội Nhân ĐH KHXH&NV TPHCM văn Hà Nội : Đại học Khoa học xã hội Nhân GV HVBC&TT NKBC PV PTĐT PVS PTTH SV TC TBT văn TP Hồ Chí Minh : Giảng viên : Học viện Báo chí Tuyên truyền : Năng khiếu báo chí : Phóng viên : Phương thức đào tạo : Phỏng vấn sâu : Phát truyền hình : Sinh viên : Tín : Tổng biên tập DANH MỤC CÁC BẢNG 2.1.4.1 Đào tạo trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ 126 2.1.4.2 Đào tạo quan báo chí 126 2.2.2 Kết khảo sát .131 Để vận hành hệ thống tín đào tạo BTV báo chí từ việc đăng ký dự học học phần, quản lý sinh viên, quản lý kết học tập đến việc xếp lớp - học phần, đóng học phí theo tín thiết phải có hệ thống sở liệu hoàn chỉnh thống sử dụng chung cho tồn trường Đó việc mã hóa liệu như: mã sinh viên, mã giảng viên, mã giảng đường, mã học phần, mã lớp - khóa học, lớp – học phần… Việc mã hóa phải thực thống nhất, đồng bộ, dễ hiểu, dễ nhớ sở có tham khảo từ trường đại học nước giới, vận dụng vào điều kiện quản lý thực tế trường 230 MNS1053 .353 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 353 PHI1054 354 Lôgic học đại cương .354 Các học phần tự chọn 354 PSY1051 354 SOC1051 355 Các học phần tự chọn 355 DANH MỤC BIỂU ĐỒ 2.1.4.1 Đào tạo trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ 126 2.1.4.2 Đào tạo quan báo chí 126 2.2.2 Kết khảo sát .131 Để vận hành hệ thống tín đào tạo BTV báo chí từ việc đăng ký dự học học phần, quản lý sinh viên, quản lý kết học tập đến việc xếp lớp - học phần, đóng học phí theo tín thiết phải có hệ thống sở liệu hoàn chỉnh thống sử dụng chung cho toàn trường Đó việc mã hóa liệu như: mã sinh viên, mã giảng viên, mã giảng đường, mã học phần, mã lớp - khóa học, lớp – học phần… Việc mã hóa phải thực thống nhất, đồng bộ, dễ hiểu, dễ nhớ sở có tham khảo từ trường đại học nước giới, vận dụng vào điều kiện quản lý thực tế trường 230 MNS1053 .353 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 353 PHI1054 354 Lôgic học đại cương .354 Các học phần tự chọn 354 PSY1051 354 SOC1051 355 Các học phần tự chọn 355 MỤC LỤC 2.1.4.1 Đào tạo trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ 126 2.1.4.2 Đào tạo quan báo chí 126 2.2.2 Kết khảo sát .131 Để vận hành hệ thống tín đào tạo BTV báo chí từ việc đăng ký dự học học phần, quản lý sinh viên, quản lý kết học tập đến việc xếp lớp - học phần, đóng học phí theo tín thiết phải có hệ thống sở liệu hồn chỉnh thống sử dụng chung cho tồn trường Đó việc mã hóa liệu như: mã sinh viên, mã giảng viên, mã giảng đường, mã học phần, mã lớp - khóa học, lớp – học phần… Việc mã hóa phải thực thống nhất, đồng bộ, dễ hiểu, dễ nhớ sở có tham khảo từ trường đại học nước giới, vận dụng vào điều kiện quản lý thực tế trường 230 MNS1053 .353 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 353 PHI1054 354 Lôgic học đại cương .354 Các học phần tự chọn 354 PSY1051 354 SOC1051 355 Các học phần tự chọn 355 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu 1.1 Đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển xã hội mục tiêu chung giáo dục Luật Giáo dục đại học năm 2012 xác định: “Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hợi, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợi nhập quốc tế; b) Đào tạo người học có phẩm chất trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ thực hành nghề nghiệp, lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình đợ đào tạo; có sức khỏe; có khả sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với mơi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân” Đổi toàn diện giáo dục mục tiêu lớn Nghị số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: “Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình đợ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học” Điều thể rõ ý chí tâm không Đảng, Nhà nước hay ngành giáo dục, mà ý chí, nguyện vọng tâm toàn dân tộc Đi sâu cấp học, việc đổi toàn diện giáo dục lại có tính đặc trưng đòi hỏi cấp phải có vận dụng linh hoạt, phù hợp Với hệ thống giáo dục đại học, nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày cao nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, nhu cầu học tập nhân dân yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn mới, việc đổi nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy đào tạo theo hệ thống tín thực trở thành u cầu có tính khách quan Bên cạnh đó, việc đổi PTĐT sở giáo dục trở thành yếu tố sống thời kỳ đổi hội nhập quốc tế 1.2 Hiện nay, với phát triển vũ bão công nghệ kỹ thuật số, Internet tác động sâu sắc, đa dạng đến ‘món ăn’ tinh thần hàng ngày công chúng Đặc biệt, với đời thiết bị di động, hình tương tác trở thành phương tiện truyền thơng thơng minh để giây, cư dân mạng tải chia sẻ thơng tin Điều khiến va chạm phương tiện truyền thông truyền thống mới, báo chí thống truyền thơng xã hội trở nên mạnh mẽ hết Dù thừa nhận hay không, truyền thông xã hội thực thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống truyền thông đại, đến tâm lý tiếp nhận thông tin công chúng, tác động không nhỏ đến ngành báo chí truyền thơng Trong bối cảnh đó, bùng nổ truyền thông số làm thay đổi nghiệp vụ báo chí truyền thơng, đòi hỏi người làm báo cần nắm vững kỹ làm báo đại Môi trường sinh thái phương tiện truyền thông không làm thay đổi chất báo chí, mà báo chí cần phát khai mở nhà báo chuyên nghiệp, gia công khâu biên tập xuất bản, phải thông qua phương tiện truyền thông để đưa sản phẩm báo chí tới cơng chúng Nắm vững kỹ làm báo đại yêu cầu quan trọng người làm báo môi trường truyền thơng số Do đó, nhà báo chun nghiệp cần phải đào tạo bản, kỹ tác nghiệp biên tập soạn BTV quan báo chí có vị trí quan trọng, người “gác cổng” cho tồ soạn Tuy nhiên, thực tế công việc thầm lặng, chịu nhiều áp lực thu nhập lại khơng cao Các quan báo chí tuyển chọn BTV với yêu cầu khắt khe, số lượng không nhiều nên đầu khó khăn Còn sở đào tạo chưa trọng nhiều vào nhiệm vụ Thực trạng 353 Số TT Mã học phần FLF2102 FLF2202 FLF2302 FLF2402 FLF2103 FLF2203 FLF2303 FLF2403 10 11 II II.1 12 MNS10 53 13 THL105 14 HIS1053 15 16 17 Tên học phần (ghi tiếng Việt và tiếng Anh) Ngoại ngữ sở Foreign Language Tiếng Anh sở General English Tiếng Nga sở General Russian Tiếng Pháp sở General French Tiếng Trung sở General Chinese Ngoại ngữ sở Foreign Language Tiếng Anh sở General English Tiếng Nga sở General Russian Tiếng Pháp sở General French Tiếng Trung sở General Chinese Giáo dục thể chất Physical Education Giáo dục quốc phòng - an ninh National Defence Education Kỹ bổ trợ Soft Skills Khối kiến thức theo lĩnh vực Các học phần bắt buộc Các phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methods Nhà nước pháp luật đại cương General State and Law Lịch sử văn minh giới History of World Civilization Cơ sở văn hoá Việt Nam HIS1056 Fundamentals of Vietnamese Culture SOC105 Xã hội học đại cương General Sociology PSY105 Tâm lý học đại cương General Psychology Số tín Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học 20 50 Mã số học phần tiên FLF2101 FLF2201 FLF2301 FLF2401 20 50 FLF2102 FLF2202 FLF2302 FLF2402 26 20 36 20 42 3 42 3 39 45 PHI1004 354 Số TT Mã học phần 18 PHI1054 II.2 Tên học phần (ghi tiếng Việt và tiếng Anh) Số tín Lơgic học đại cương General Logics Các học phần tự chọn 6/10 14 20 10 26 20 10 20 10 20 10 III 18 III.1 Các học phần bắt buộc 12 20 21 22 23 INE101 EVS100 MAT107 LIN105 31 Kinh tế học đại cương General Economics Môi trường phát triển Environment and Development Thống kê cho khoa học xã hội Statistics for Social Sciences Thực hành văn tiếng Việt Practicing on Vietnamese Texts Nhập môn Năng lực thông tin LIB1050 Introduction to Information Literacy Khối kiến thức theo khối ngành 19 Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học 24 JOU105 Báo chí truyền thơng đại cương Fundamentals of Mass Communication 39 25 POL105 Chính trị học đại cương General Politics 39 26 JOU201 Ngơn ngữ báo chí Media Language 39 27 JOU105 Quan hệ công chúng đại cương Fundamentals of Public Relations 36 III.2 Các học phần tự chọn Mã số học phần tiên 6/15 28 MNS110 Khoa học quản lý đại cương General Management Science 36 29 PHI1100 Mỹ học đại cương General Aesthetics 36 30 ITS1100 Nhập môn Quan hệ quốc tế Introduction to International Relations 30 15 31 PSY110 Tâm lý học truyền thông Psychology of Communication 30 15 PSY105 355 Số TT 32 Mã học phần Tên học phần (ghi tiếng Việt và tiếng Anh) Số tín SOC300 Xã hội học truyền thông đại chúng dư luận xã hội Sociology of Mass Communication and Public Opinion Khối kiến thức theo nhóm ngành 14 IV IV.1 33 34 35 36 IV.2 37 38 39 V 40 41 42 43 JOU304 JOU304 JOU305 JOU304 Mã số học phần tiên 39 SOC105 39 JOU1051 36 33 12 27 3 36 39 3 54 39 21 Kỹ viết cho báo điện tử Writing for online journalism 30 15 Kỹ thuật phát truyền hình Broadcasting technologies 30 15 Các học phần bắt buộc Lý luận báo chí truyền thơng JOU115 Communication Theory and Process Pháp luật đạo đức báo chí truyền JOU201 thơng Media Law and Ethics Phương pháp nghiên JOU115 cứu truyền thông Research Method in Communication Tổ chức hoạt động JOU304 quan báo chí truyền thơng Organization and Operation of Media Aagencies Các học phần tự chọn PSY115 Tâm lý học giao tiếp Communication Psychology Các vấn đề toàn cầu ITS3121 Global Issues JOU305 Niên luận Annual report Khối kiến thức ngành V.1 Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học Các học phần bắt buộc Lịch sử báo chí Việt Nam giới The world and Vietnam’s history of journalism Kỹ viết cho báo in Writing for print newspapers 11 3/9 54 30 39 356 Số TT Mã học phần 44 JOU304 45 JOU303 46 47 48 JOU305 JOU300 JOU304 V.2 V.2.1 Tên học phần (ghi tiếng Việt và tiếng Anh) Kỹ viết cho phát truyền hình Writing for broadcasting Thiết kế quản trị nội dung website Website design and administration Ảnh báo chí Photojournalism Biên tập văn báo chí Editing Báo chí chuyên biệt Specialism Số tín Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học Mã số học phần tiên 39 21 30 15 30 15 20 10 JOU2017 30 30 JOU3042 Các học phần tự chọn 12 Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử 12 49 JOU304 Tổ chức xây dựng tạp chí Magazines production 30 15 50 JOU304 Kinh doanh phát hành báo chí Essentials of print industry 36 51 JOU304 Truyền thông đa phương tiện Multi-media 30 15 52 JOU305 Sản xuất ấn phẩm báo chí Print newspaper production 15 30 JOU3042 24 21 JOU3044 24 21 JOU3044 24 21 JOU3044 24 21 JOU3044 30 15 Tự chọn 2: Phát - truyền hình V.2.2 53 JOU305 54 JOU305 55 JOU305 56 JOU305 V.2.3 57 JOU303 Sản xuất chương trình tin tức phát Radio news programs Sản xuất chương trình phát chuyên đề Specialized radio programs Sản xuất chương trình tin tức truyền hình TV news programs Sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề Specialized TV programs Tự chọn 3: Quan hệ công chúng Quảng cáo Đại cương quảng cáo Introduction to Advertising 12 12 357 Số TT Mã học phần 58 JOU305 59 JOU303 60 JOU302 V.3 Tên học phần (ghi tiếng Việt và tiếng Anh) Kỹ viết cho quan hệ công chúng Writing for public relations Tổ chức kiện Event Management Các chương trình quan hệ cơng chúng Public Relations programs Số tín Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học 30 15 30 15 30 15 Thực tập khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay khóa luận tốt nghiệp 12 Mã số học phần tiên 61 JOU405 Thực tập thực tế Fieldwork 18 JOU1051 62 JOU405 Thực tập tốt nghiệp Supervised Internship 12 60 JOU1051 63 JOU405 Khoá luận tốt nghiệp Thesis JOU1051 Các học phần thay khóa luận tốt nghiệp 64 65 JOU405 Các loại hình báo chí truyền thơng Media types 20 10 JOU1051 JOU405 Lý luận thể loại báo chí truyền thơng Communication Theories and Journalism Genres 30 15 JOU1051 Tổng cộng 139 Ghi chú: Học phần Ngoại ngữ tḥc khối kiến thức chung tính vào tổng số tín của chương trình đào tạo kết đánh giá học phần này khơng tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung học phần và điểm trung bình chung tích lũy 358 PHỤ LỤC 16 ĐAI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NHÂN VĂN Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁO CHÍ-TRUYỀN THƠNG CHUN NGÀNH BÁO IN (140 TÍN CHỈ) (Áp dụng từ năm học 2013 – 2014 cho hệ quy khóa K13) I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 45-48 tín (TC) STT STT STT 10 Lý luận Mác-Lê nin Tư tưởng Hồ Chí Minh – 10TC Số tín Số Mã học Tên học phần (HP) tiết phần Những nguyên lý chủ 45 DAI001 nghĩa Mác – Lênin I Những nguyên lý chủ 75 DAI002 nghĩa Mác – Lênin II Đường lối cách mạng Việt Nam 60 DAI003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 45 DAI004 Kiến thức khoa học xã hội – môn – 18-19TC Số tín Số Mã học Tên học phần tiết phần Cơ sở văn hóa Việt Nam 30 DAI012 Xã hội học đại cương 30 DAI021 Pháp luật đại cương 45 DAI024 Chính trị học đại cương 30 DAI028 Tâm lý học đại cương 30 DAI022 Phương pháp nghiên cứu khoa học 45 DAI033 Thực hành văn tiếng Việt 30 DAI015 Số tín Số Mã học Học phần – tự chọn – 4-5TC tiết phần Tiến trình lịch sử Việt Nam 45 DAI017 Hệ thống trị VN đại 30 DAI034 Lịch sử văn minh giới 45 DAI016 Mỹ học đại cương 30 DAI025 Kinh tế học đại cương 30 DAI026 Dẫn luận ngôn ngữ học 30 DAI013 Nhân học đại cương 30 DAI023 Tôn giáo học đại cương 30 DAI029 Logic học đại cương 45 DAI020 Các dân tộc VN 30 DAI040 Ngoại ngữ - 10TC – SV đăng ký học tiếng Anh theo qui định nhà trường Kiến thức khoa học tự nhiên – 7TC Ghi Ghi Ghi 359 STT Tên học phần Số tín 2 Số tiết 30 30 Mã học phần DAI005 DAI006 Ghi Thống kê xã hội Môi trường phát triển Tin học đại cương (SV tự tích lũy chứng A) Giáo dục thể chất – 5TC – khơng tính vào số lượng tín khối kiến thức đại cương Giáo dục quốc phòng – 7TC – khơng tính vào số lượng tín khối kiến thức đại cương II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 95TC Kiến thức sở ngành – 27-28TC STT Học phần – bắt buộc – 19TC Số tín Số tiết (2LT+1TH) 60 Cơ sở lý luận báo chí truyền thơng Nhập mơn loại hình báo chí (3LT) 45 Tác phẩm thể loại báo chí (3LT) 45 Pháp luật báo chí xuất Quan điểm Đảng CSVN báo chí (1LT+1TH) 45 (2LT) 30 Đạo đức nghề nghiệp nhà báo (1LT+1TH) 45 Ngôn ngữ báo chí (1LT+1TH) 45 Xã hội học truyền thông đại chúng (1LT+1TH) 45 STT Học phần – tự chọn – 8-9TC Số tín Số Mã học ph ần BC H0 01 BC H0 61 BC H0 02 BC H0 04 BC H0 05 BC H0 06 BC H0 07 BC H0 08 Mã Ghi Ghi 360 tiết Phương pháp kỹ thuật điều tra xã hội học (1LT+1TH) 45 Kỹ khai thác thông tin internet (1TH) 30 Tồn cầu hóa truyền thơng đại chúng (2LT) 30 Kinh tế truyền thông (2LT) 30 Phương pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng (2LT) 30 Truyền thơng marketing Báo chí cho điện thoại di động Kiến thức kỹ chuyên ngành – 52TC Kiến thức kỹ chung chuyên ngành – 20TC STT Học phần bắt buộc - 20TC (1LT+1TH) 45 Số tín Số tiết Lịch sử báo chí giới (2LT) 30 Lịch sử báo chí Việt Nam (3LT) 45 Phỏng vấn (1LT+2TH) 60 Tin (1LT+2TH) 60 Kỹ thuật nhiếp ảnh ảnh báo chí (1LT+2TH) 60 Kỹ thuật ghi hình dựng hình (1LT+1TH) 45 học ph ần BC H0 09 BC H0 10 BC H0 53 BC H0 54 BC H0 55 BC H0 46 Mã học ph ần BC H01 BC H0 12 BC H0 24 BC H0 23 BC H0 19 BC Ghi 361 Nghiệp vụ phóng viên (1LT+1TH) 45 Nghiệp vụ biên tập (1LT+1TH) 45 H0 29 BC H0 20 BC H0 21 Kiến thức kỹ chuyên sâu chuyên ngành – 16TC STT Học phần bắt buộc - 16TC Số tín Số tiết Tường thuật (1LT+1TH) 45 Phóng (1LT+2TH) 60 Ký chân dung (1LT+1TH) 45 Điều tra (1LT+1TH) 45 Bình luận (1LT+2TH) 60 Sản xuất tạp chí (1LT+1TH) 45 Trình bày báo tạp chí (1LT+1TH) 45 Mã học ph ần BC H0 25 BC H0 26 BC H0 62 BC H0 63 BC H0 27 BC H0 57 BC H0 44 Ghi Mã học ph ần BC H0 39 BC H0 Ghi Kiến thức kỹ chuyên ngành tự chọn – 16TC STT Học phần – tự chọn Số tín Số tiết Tường thuật chuyên ngành I- Nội (1LT+1TH) 45 Tường thuật chuyên ngành II – Kinh tế (1LT+1TH) 45 362 Tường thuật chuyên ngành III – Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí (1LT+1TH) 45 Tường thuật chuyên ngành IV – Giáo dục - Y tế - Môi trường (1LT+1TH) 45 Tường thuật chuyên ngành V – Quốc tế (1LT+1TH) 45 Tường thuật chuyên ngành VI – Thể thao (1LT+1TH) 45 Tạp văn tiểu phẩm (1LT+1TH) 45 Phát hành báo chí xuất phẩm (LT) 30 Sản xuất chương trình truyền hình (1LT+1TH) 45 10 Tin phóng truyền hình (1LT+2TH) 60 11 Đối thoại truyền hình (1LT+1TH) 45 12 Biên tập truyền hình 13 Phim tài liệu truyền hình (1LT+1TH) 30 14 Kỹ dẫn chương trình truyền hình (1LT+1TH) 30 15 Kỹ thuật phát dàn dựng chương trình (1LT+1TH) 30 16 Tin phóng phát (1LT+1TH) 45 17 Phát trực tuyến (1LT+1TH) 30 (1LT+1TH) 45 38 BC H0 41 BC H0 40 BC H0 43 BC H0 42 BC H0 28 BC H0 49 BC H0 64 BC H0 31 BC H0 32 BC H0 65 BC H0 66 BC H0 30 BC H0 33 BC H0 34 BC 363 18 Kỹ thuật làm báo trực tuyến (1LT+2TH) 60 19 Tổ chức quản trị website thông tin (LT+TH) 30 20 Đồ họa thông tin (TH) 30 21 Báo chí loại hình nghệ thuật (2LT) 30 H0 59 BC H0 35 BC H0 60 BC H0 67 BC H0 50 Kiến thức kỹ bổ trợ - 6-7TC STT Học phần – tự chọn Số tín Số tiết Kỹ giao tiếp (1LT+1TH) 45 Quan hệ công chúng (2LT+1TH) 60 Quảng cáo (LT+TH) 30 Tổ chức kiện (1LT+1TH) 45 Thực tập – 10TC - BCH052 Mã học ph ần BC H0 58 BC H0 45 BC H0 47 BC H0 48 Ghi 364 ĐAI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NHÂN VĂN Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁO CHÍ-TRUYỀN THƠNG CHUN NGÀNH CÁC LOẠI HÌNH TRUYỀN THƠNG ĐIỆN TỬ (140TC) (Áp dụng từ năm học 2013 – 2014 cho hệ quy khóa K13) I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 45-48 tín (TC) Lý luận Mác-Lê nin Tư tưởng Hồ Chí Minh – 10TC STT STT STT 10 STT Tên học phần (HP) Số tín Số tiết 45 Mã học phần DAI001 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin I Những nguyên lý chủ nghĩa 75 DAI002 Mác – Lênin II Đường lối cách mạng Việt Nam 60 DAI003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 45 DAI004 Kiến thức khoa học xã hội – môn – 18-19TC Số Mã học Tên học phần Số tín tiết phần Cơ sở văn hóa Việt Nam 30 DAI012 Xã hội học đại cương 30 DAI021 Pháp luật đại cương 45 DAI024 Chính trị học đại cương 30 DAI028 Tâm lý học đại cương 30 DAI022 Phương pháp nghiên cứu khoa học 45 DAI033 Thực hành văn tiếng Việt 30 DAI015 Số Mã học Học phần – tự chọn – 4-5TC Số tín tiết phần Tiến trình lịch sử Việt Nam 45 DAI017 Hệ thống trị VN đại 30 DAI034 Lịch sử văn minh giới 45 DAI016 Mỹ học đại cương 30 DAI025 Kinh tế học đại cương 30 DAI026 Dẫn luận ngôn ngữ học 30 DAI013 Nhân học đại cương 30 DAI023 Tôn giáo học đại cương 30 DAI029 Logic học đại cương 45 DAI020 Các dân tộc VN 30 DAI040 Ngoại ngữ - 10TC – SV đăng ký học tiếng Anh theo qui định nhà trường Kiến thức khoa học tự nhiên – 7TC Tên học phần Số tín Số Mã học Ghi Ghi Ghi 365 tiết 30 30 phần DAI005 DAI006 Thống kê xã hội Môi trường phát triển Tin học đại cương (SV tự tích lũy chứng A) Giáo dục thể chất – 5TC – khơng tính vào số lượng tín khối kiến thức đại cương Giáo dục quốc phòng – 7TC – khơng tính vào số lượng tín khối kiến thức đại cương II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 95TC Kiến thức sở ngành – 27 -28TC STT Học phần – bắt buộc – 19TC Số tín Số tiết (2LT+1TH) (3LT) (3LT) (1LT+1TH) (2LT) 60 45 45 45 30 Cơ sở lý luận báo chí truyền thơng Nhập mơn loại hình báo chí Tác phẩm thể loại báo chí Pháp luật báo chí xuất Quan điểm Đảng CSVN báo chí Đạo đức nghề nghiệp nhà báo Ngơn ngữ báo chí Xã hội học truyền thông đại chúng Mã học phần BCH001 BCH061 BCH002 BCH004 BCH005 (1LT+1TH) (1LT+1TH) (1LT+1TH) STT Học phần – tự chọn – 8-9TC Số tín 45 45 45 Số tiết 45 BCH006 BCH007 BCH008 Mã học phần BCH009 30 BCH010 30 30 30 BCH053 BCH054 BCH055 45 BCH046 Số tiết 30 45 60 60 60 Mã học phần BCH011 BCH012 BCH024 BCH023 BCH019 STT Phương pháp kỹ thuật điều tra xã (1LT+1TH) hội học Kỹ khai thác thơng tin (1TH) internet Tồn cầu hóa truyền thông đại chúng (2LT) Kinh tế truyền thông (2LT) Phương pháp nghiên cứu truyền thông (2LT) đại chúng Truyền thơng marketing (1LT+1TH) Báo chí cho điện thoại di động Kiến thức kỹ chuyên ngành – 52TC Kiến thức kỹ chung chuyên ngành – 20TC Học phần bắt buộc - 20TC Lịch sử báo chí giới Lịch sử báo chí Việt Nam Phỏng vấn Tin Kỹ thuật nhiếp ảnh ảnh báo chí Số tín (2LT) (3LT) (1LT+2TH) (1LT+2TH) (1LT+2TH) Ghi Ghi Ghi 366 STT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 STT Kỹ thuật ghi hình dựng hình (1LT+1TH) 45 Nghiệp vụ phóng viên (1LT+1TH) 45 Nghiệp vụ biên tập (1LT+1TH) 45 Kiến thức kỹ chuyên sâu chuyên ngành – 16TC Số Học phần bắt buộc - 16TC Số tín tiết Sản xuất chương trình truyền hình (1LT+1TH) 45 Tin phóng truyền hình (1LT+2TH) 60 Đối thoại truyền hình (1LT+1TH) 45 Biên tập truyền hình (1LT+1TH) 45 Kỹ thuật phát dàn dựng 30 chương trình (1LT+1TH) Tin phóng phát (1LT+1TH) 45 Kỹ thuật làm báo trực tuyến (1LT+2TH) 60 Kiến thức kỹ chuyên ngành tự chọn – 16TC Số Học phần – tự chọn Số tín tiết Tường thuật chuyên ngành I- Nội (1LT+1TH) 45 Tường thuật chuyên ngành II – Kinh (1LT+1TH) 45 tế Tường thuật chuyên ngành III – Văn (1LT+1TH) 45 hóa - Nghệ thuật - Giải trí Tường thuật chuyên ngành IV –Giáo (1LT+1TH) 45 dục -Y tế - Môi trường Tường thuật chuyên ngành V – Quốc (1LT+1TH) 45 tế Tường thuật chuyên ngành VI – Thể (1LT+1TH) 45 thao Kỹ dẫn chương trình truyền hình (1LT+1TH) 30 Phim tài liệu truyền hình (LT+TH) 30 Phát trực tuyến (LT+TH) 30 Tổ chức quản trị website thông tin (LT+TH) 30 Đồ họa thông tin (TH) 30 Tường thuật (1LT+1TH) 45 Phóng (1LT+2TH) 60 Ký chân dung (1LT+1TH) 45 Điều tra (1LT+1TH) 45 Bình luận (1LT+2TH) 60 Sản xuất tạp chí (1LT+1TH) 45 Trình bày báo tạp chí (1LT+1TH) 45 Tạp văn tiểu phẩm (1LT+1TH) 45 Phát hành báo chí xuất phẩm (2LT) 30 Báo chí loại hình nghệ thuật (2LT) 30 Kiến thức kỹ bổ trợ - 6-7TC Số Học phần – tự chọn Số tín tiết BCH029 BCH020 BCH021 Mã học phần BCH064 BCH031 BCH032 BCH065 BCH033 Ghi BCH034 BCH035 Mã học phần BCH039 Ghi BCH038 BCH041 BCH040 BCH043 BCH042 BCH030 BCH066 BCH059 BCH060 BCH067 BCH025 BCH026 BCH062 BCH063 BCH027 BCH057 BCH044 BCH028 BCH049 BCH050 Mã học phần Ghi 367 Kỹ giao tiếp Quan hệ công chúng Quảng cáo Tổ chức kiện Thực tập – 10TC - BCH052 (1LT+1TH) (2LT+1TH) (1LT+1TH) (1LT+1TH) 45 60 30 45 BCH058 BCH045 BCH047 BCH048 ... đổi phương thức đào tạo biên tập viên báo chí Chương 2: Khảo sát thực trạng phương thức đào tạo biên tập viên báo chí sở đào tạo Chương 3: Những vấn đề đặt giải pháp đổi phương thức đào tạo biên. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ THUỲ DƯƠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành : Báo chí học... phạm giảng viên, phương pháp học tập sinh viên Những cơng trình nghiên cứu đào tạo báo chí, phương thức đào tạo báo chí, yếu tố tác động tới phương thức đào tạo báo chí, lý luận báo chí 2.1 Những
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay