Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu.

69 2 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:14

Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Phần I SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Phần II 34 PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 34 Phần III 64 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU KỲ QUY HOẠCH 64 Phần IV .65 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT .65 Phần V 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 i Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu ĐẶT VẤN ĐỀ Đất tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở hạ tầng kinh tế, văn hoá xã hội an ninh quốc phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thực 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai (theo Luật đất đai) Muốn có Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bền vững phải đề xuất phương án sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu cao bền vững mặt kinh tế, xã hội, mơi trường Có nghĩa là, vùng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đạt tiêu chí sau: Sử dụng đất mục đích, tiết kiệm, hiệu bảo vệ tài nguyên đất Ngoài ra, phải đáp ứng yếu tố như: Ổn định đời sống dân sinh, giảm thiểu tác động xấu đến mơi trường q trình thị hóa Nâng cao học vấn, bảo vệ tính đa dạng văn hóa địa, bình đẳng giới, phát triển ngành, không vượt ngưỡng chịu tải hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thực Luật Đất đai năm 2013, huyện Hồng Dân tiến hành xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đạo, giúp đỡ UBND tỉnh Bạc Liêu, sở Tài ngun Mơi trường, UBND huyện Hồng Dân phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lộc An lập “ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân” Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu Phần I SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT I.CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Căn pháp lý - Luật đất đai ngày 29/11/2013; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/ 05 /2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất Đai -Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 Chính phủ quản lý, sử dụng đất trồng lúa - Nghị số 27/NQ-HDND ngày 08/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh việc thông qua danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2017 địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Thông tư số 28/2014/TT - BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn quy định thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất; - Công văn số 3221/BTNMT-TCQLDĐ 5/8/2016 Bộ Tài nguyên Môi trường việc lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; 1.2 Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu đồ - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Hồng Dân đến năm 2020; - Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2010 - 2015) tỉnh Bạc Liêu; - Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ cuối (2015 - 2020) tỉnh Bạc Liêu Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu - Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hồng Dân - Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ sản, thương mại, hệ thống đô thị khu dân cư nông thôn … - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010-2015 - Số liệu thống kê ngành, lĩnh vực huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu năm 2015 - Số liệu thống kê đất đai năm 2015 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu - Nhu cầu sử dụng đất ngành, xã, thị trấn đến năm 2020 - Các loại đồ chuyên ngành: Bản đồ trạng sử dụng đất huyện Hồng Dân, đồ quy hoạch nông thôn mới, - Các tài liệu khác có liên quan II PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ, BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên thực trạng môi trường 2.1.1.Điều kiện tự nhiên * Vị trí địa lý: Hồng Dân huyện nằm phía Tây bắc thành phố Bạc Liêu, cách trung tâm tỉnh lỵ khoảng 45 km đường (theo tuyến Cầu Sập - Ninh Quới -Ngan Dừa) Huyện tái thành lập sở điều chỉnh địa giới hành huyện Hồng Dân cũ chia tách thành hai huyện Hồng Dân huyện Phước Long Tổng diện tích tự nhiên huyện 42.415,53 ha, có đơn vị hành có thị trấn Ngan Dừa (trung tâm huyện lỵ) xã Phần diện tích tự nhiên nằm giới hạn tọa độ địa lý từ °25' đến 9°38' vĩ độ Bắc từ 105°18' đến 105°35' kinh độ Đơng - Phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang Kiên Giang; - Phía Nam giáp huyện Phước Long; - Phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang Cà Mau; - Phía Đơng giáp tỉnh Sóc Trăng Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu Ngoài đặc điểm vị trí tiếp giáp, huyện có nhiều tuyến lộ quan trọng qua như: quốc lộ 61B, quốc lộ Quản Lộ Phụng Hiệp, ngồi có hệ thống đường tỉnh 979, 978, 980 nhiều tuyến lộ liên huyện quan trọng Trong tương lai không xa, mạng giao thơng huyện sẽ đầu tư xây dựng hồn chỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kính tế - xã hội địa bàn Mặt khác, địa bàn huyện Hồng Dân thuận lợi để phát triển giao thông thủy, kết hợp Trong năm tới, tuyến đường Cầu Sập - Ninh Qưới Ngan Dừa nối với quốc lộ 61 thông nối với tỉnh Kiên Giang, Cà Mau tỉnh Hậu Giang hoàn thành, huyện sẽ trở thành giao điểm nhiều tuyến lộ vận chuyển hàng hóa, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế dịch vụ Bên cạnh giao thông đường bộ, vận tải đường thủy, bến cảng cũng tiềm lớn huyện cần đầu tư phát triển Những đặc điểm vị trí địa lý nói điều kiện thuận lợi để huyện Hồng Dân thu hút nhiều nguồn lực đầu tư phát triển Đặc biệt, hệ thống giao thơng hồn thành cụm công nghiệp xây dựng, dự án tạo vốn từ quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng đẩy mạnh, khu thị tứ sẽ hình thành Đó định hướng hợp lý phát triển tổng Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu thể kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân *Địa hình Địa hình huyện Hồng Dân tương đối phẳng thấp, hướng nghiêng từ Tây Bắc xuống Đơng Nam, cao độ trung bình khoảng 0,2 đến 0,8 mét, độ dốc trung bình - 1,5 cm/km Tuy nhiên, địa bàn huyện có khu vực trũng so với mặt chung từ 20-30cm Diện tích tập trung chủ yếu số ấp xã: Ninh Hòa(ấp Vĩnh An, Tà Ky Ninh Thạnh 1), Ninh Quới (ấp Ninh Điền), Ninh Quới A (ấp Ninh Chài, Ninh Phước), Lộc Ninh (ấp Bà Ai, ấp Bà Ai 2), Ninh Thạnh Lợi (ấp Thống Nhất, Nhà Lầu ấp Ngơ Kim), Vĩnh Lộc (ấp Vĩnh Bình Nhụy Cầm, Vĩnh Lộc A (ấp Lộ Xe, Bến Bào) Mặt khác, địa bàn huyện có nhiều ao, hồ, khu vực đất ruộng ni tơm có nhiều mương rạch chia cắt, địa hình thuận lợi cho nước lại khó khăn xây dựng Có thể chia địa hình huyện khu vực: - Khu vực không nhiễm mặn (chủ yếu trồng vụ lúa), địa hình cao trung bình 0,8 - 1,2 m, gồm xã, thị trấn nằm phía Đơng bắc kênh Ngan Dừa Cầu Sập Đó xã Ninh Quới, thị trấn Ngan Dừa phần phía Bắc xã Ninh Hòa, Ninh Quới A Khu vực ngăn mặn triệt để nguồn nước lấy từ sông Hậu thông qua hệ thống kênh rạch địa bàn huyện Dạng địa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất canh tác nông nghiệp, đặc biệt trồng lúa - Khu vực nhiểm mặn, nhiễm mặn nhẹ (trồng vụ lúa vụ tơm vụ tơm vụ lúa) có xã: Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi phần phía Nam xã Ninh Hòa, Ninh Quới A Khu vực chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều biển Đông nhật triều biển Tây thông qua trục kênh địa bàn huyện, độ cao trung bình thấp khoảng 0,3 - 0,5 m Dạng địa tạo thuận lợi việc tận dụng nước thủy triều để nuôi trồng thủy sản, khó khăn tiêu nước, tạo thành vùng trũng đọng nước chua phèn gây ảnh hưởng cho canh tác nơng nghiệp Nhìn chung, đặc điểm địa hình Hồng Dân phẳng, độ nghiêng thấp, nên thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp giao thông vận tải thủy Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu * Khí hậu Đặc điểm khí hậu huyện Hồng Dân mang đặc thù chung khí hậu gió mùa cận xích đạo vùng Đồng sông Cửu Long đặc trưng riêng khu vực Bán đảo Cà Mau Các yếu tố khí hậu phân thành hai mùa rõ rệt năm mùa mưa mùa khơ Nhiệt độ bình qn cao năm, trung bình 26,6 °C Nhiệt độ trung bình cao 29,8°C thấp 24,9°C Nhiệt độ trung bình tháng mùa khơ 26 - 28 °C, tháng mùa mưa 24 - 26 °C Biên độ nhiệt tháng không đáng kể, từ - °C, biên độ nhiệt ngày đêm lớn (mùa khô từ - 10 °C, mùa mưa từ - 7°C), yếu tố nhiệt độ thuận lợi cho trồng sinh trưởng phát triển Chế độ mưa chia theo mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng đến tháng 11 (chiếm tới 90% lượng mưa năm), mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Lượng mưa trung bình 1.874,4 mm (trạm Bạc Liêu), phân bố không theo thời gian bao gồm tháng mùa mưa Lượng mưa tập trung chủ yếu tháng – 10, trung bình từ 235 đến 260 mm, có tháng mưa 265 mm Số ngày mưa trung bình khoảng 110 - 120 ngày/năm Lượng mưa đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp phần cho sinh hoạt, nhiên lượng mưa tập trung lớn, kéo dài cũng làm giảm tiến độ tăng chi phí đầu tư xây dựng sở hạ tầng, làm giảm độ mặn ảnh hưởng xấu đến vùng nuôi tôm, Số nắng trung bình 6,6 giờ/ngày, ẩm độ trung bình đạt 85,0% Tổng tích ơn từ 9.750°C đến 9.850°C, thời gian chiếu sáng kéo dài bình quân 2.202 giờ/năm, tổng lượng xạ trung bình năm khoảng 4,46 Kcal/cm 2/năm Lượng nước bốc trung bình hàng năm 1.233 mm, tháng có lượng bốc lớn tháng mùa khô (694 mm, 56% lượng bốc năm) Độ ẩm khơng khí trung bình đạt 85%, tháng mùa khô 79 - 80% Trong năm thường xuất hướng gió gió Tây Nam gió Đơng Bắc Tốc độ gió bình qn đạt khoảng - 3,5m/s, mùa khơ có gió mạnh đạt - 9m/s Hướng gió Tây Nam thổi từ biển vào mang theo nhiều nước thường xuất từ tháng đến tháng 10 Hướng gió Đơng Bắc khơ lạnh thường xuất từ tháng 11 đến tháng năm sau * Thuỷ văn Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu Chế độ thuỷ văn có liên quan chặt chẽ với chế độ mưa, gió, đặc điểm địa hình thuỷ triều, thủy triều biển Đơng có vai trò chủ chốt Hồng Dân hưởng lợi từ hệ thống kênh nguồn Quản lộ - Phụng hiệp, chảy từ phía Đơng bắc xuống Tây nam Ngồi địa bàn huyện có tuyến kênh nối từ kênh Quản lộ - Phụng hiệp phía Nam huyện đến kênh rạch phía Bắc sông từ Kiên Giang chảy qua kênh Ngan Dừa - Cầu Sập, kênh Hòa Bình - Vĩnh Lộc, kênh Cộng Hòa - Tây Ký, Kênh Ninh Thạnh Lợi, kênh Canh Điền - Phó Sinh Trước đây, hệ thống cơng trình thủy lợi dự án hóa Quản lộ Phụng hiệp xây dựng nhằm mục đích ngăn mặn, đưa nước từ sông Hậu để mở rộng diện tích sản xuất lúa, màu Do chế độ thủy văn địa bàn huyện chi phối chủ yếu hệ thống kênh rạch hệ thống nối với kênh Quản lộ - Phụng hiệp Hiện chế độ ngăn mặn địa bàn huyện điều tiết để chuyển đổi sản xuất đó, địa bàn huyện chia tách thành tiểu vùng cụ thể sau: - Tiểu vùng chuyển đổi sản xuất: gồm xã phía Tây nam kênh Ngan Dừa - Cầu Sập xã: Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi phần phía Nam xã Ninh Hòa, Ninh Quới A Khu vực chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều biển Đông nhật triều biển Tây thông qua trục kênh Quản lộ - Phụng hiệp, kênh Cộng Hòa - Tây Ký, kênh Hòa Bình - Vĩnh Lộc chịu ảnh hưởng mặn qua điều tiết hệ thống cống dọc theo quốc lộ 1A (cống Chủ Chí, Nọc Nạng, Giá Rai) Khu vực có điều kiện thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ mơ hình sản xuất tơm - lúa kết hợp - Tiểu vùng ổn định: phần lại huyện Hồng Dân gồm xã, thị trấn nằm phía Đơng bắc kênh Ngan Dừa - Cầu Sập xã Ninh Quới, thị trấn Ngan Dừa phần phía Bắc xã Ninh Hòa, Ninh Quới A Khu vực ngăn mặn triệt để nguồn nước lấy từ sông Hậu, thông qua hệ thống kênh rạch địa bàn Vì vậy, tiểu vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên lúa, lúa - màu, rau màu nuôi trồng thủy sản nước Ngoài tiểu vùng, chế độ thủy văn huyện cần quan tâm đên vấn đề quan trọng là: Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu - Ảnh hưởng thủy triều: Hồng Dân nằm vùng chịu ảnh hưởng chế độ triều biển Đơng phần biển Tây, khu vực diện tích trũng cục bộ, xảy tình trạng khó tiêu nước làm ảnh hưởng đến việc cấp thoát nước phục vụ sản xuất Từ hoàn thành cống ngăn mặn dọc theo quốc lộ 1A, quy mơ diện tích truyền triều bị thu hẹp, mức ngập triều vùng Bắc quốc lộ 1A nói chung huyện Hồng Dân nói riêng điều tiết thấp trước, tạo thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, việc điều tiết thủy triều phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng gây ảnh hưởng đến diện tích ni trồng thủy sản Để giải việc cung cấp tiêu thoát nước tốt cho sản suất nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản, quyền huyện Hồng Dân cần quan tâm đầu tư nạo vét hệ thống thuỷ nông cống ngăn mặn hoàn chỉnh để chủ động điều tiết nguồn nước, phục vụ tốt cho canh tác nuôi trồng thủy - Tình trạng xâm nhập mặn: ảnh hưởng xâm nhập mặn tác động trực tiếp chế độ triều biển Đông Trong năm gần đây, hệ thống đê cống ngăn mặn hoàn chỉnh dọc theo quốc lộ 1A sơng Bạc Liêu nên tình trạng xâm nhập mặn giảm đáng kể khu vực phía Bắc Hiện nay, khả điều tiết nguồn nước mặn - bước cải thiện để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản hai vùng phía Bắc Nam Quốc lộ 1A, theo hướng quy hoạch chuyển đổi sản xuất địa bàn toàn tỉnh 2.1.2 Các nguồn tài nguyên *Tài nguyên đất Tài nguyên đất địa bàn huyện Hồng Dân có nhóm chính: nhóm đất mặn (M), nhóm đất phèn (SP) nhóm đất phù sa (P) - Nhóm đất mặn Diện tích đất mặn huyện Hồng Dân 613,40 (chiếm 1,45% diện tích tự nhiên tồn huyện) Đất mặn hình thành phát triển trầm tích biển, sơng biển hỗn hợp trầm tích biển - đầm lầy, tuổi Holocence Đất chịu ảnh hưởng mặn nước biển thủy triều mao dẫn đưa muối từ tầng đất phía lên bề mặt, tượng xẩy vào mùa khô, tầng đất sâu mực thủy cấp bị nhiễm mặn Trên địa bàn huyện Hồng Dân nhóm đất mặn phân chia làm loại đất mặn trung bình đất mặn Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu - Đất mặn trung bình thường có cứng, ổn định, nhiễm mặn trung bình vào mùa khơ Tầng đất mặt ảnh hưởng mặn giảm đáng kể hệ thống đê bao ngăn mặn rửa mặn vào mùa mưa - Đất mặn chiếm diện tích nhóm đất mặn khoảng 235 ha, hàm lượng dinh dưỡng đất khá, bị nhiễm mặn thời gian ngắn vào thời điểm mưa, hạn hán kéo dài Đất mặn phân bố chủ yếu xã Ninh Qưới A xã Ninh Thạnh Lợi Nhóm đất có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhiễm mặn thời gian ngắn vào mùa khơ nên thích hợp cho canh tác nông nghiệp như: lúa, rau màu loại nông nghiệp ngắn ngày Canh tác nông nghiệp loại đất cần ý biện pháp tăng cường ngăn mặn, giảm thiểu thiệt hại thiên tai bão lũ làm nước mặn tràn vào đồng ruộng gây thiệt hại trồng, ngập nặng trồng bị chết Mặt khác để thâm canh tăng vụ, cần ý đến biện pháp thuỷ lợi, chủ động nguồn nước tưới tiêu kịp thời - Nhóm đất phèn Nhóm đất phèn thường tập trung địa hình thấp, chia thành hai nhóm nhỏ phèn tiềm tàng phèn hoạt động Đất phèn chiếm đa số diện tích tự nhiên huyện 27.442,02 (64,70%) Do xâm nhập mặn thường xun mặn hố vào mùa khơ dẫn đến hình thành nhóm đất phèn Loại đất thường phân bố địa hình thấp trũng dễ bị ảnh hưởng nước chua phèn kênh rạch từ nơi khác dồn xuống - Đất phèn tiềm tàng: loại đất có khơng nhiều địa bàn huyện khoảng 4.122,81 chiếm 9,72% tổng diện tích tự nhiên Đất phèn tiềm tàng chia thành nhóm đất phèn tiềm tàng nơng-mặn sâu-mặn Nhìn chung loại đất có độ phì khá, tầng mặt đất thường giàu hữu cơ, mức độ nhiễm mặn nên thích hợp cho canh tác nơng nghiệp ni trồng thuỷ sản nước lợ Đất phèn tiềm tàng phân bố địa bàn xã Ninh Hòa Ninh Qưới, có khả trồng đến vụ lúa (giống chịu phèn) loại công nghiệp ngắn ngày chịu phèn Tuy nhiên, đất phân bố địa hình thấp trũng sâu nội địa dễ bị ảnh hưởng nước chua phèn kênh rạch từ nơi khác dồn xuống Do vậy, canh tác nông nghiệp, điều kiện đủ nước tưới vào mùa khơ tiêu nước phèn nhanh vào đầu mùa mưa quan trọng, định trực tiếp đến suất trồng Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu đất, loại đất sử dụng, vị trí phân bố nhu cầu sử dụng đất ngành, cân đối tiêu sử dụng loại đất đến năm 2020 sau: Bảng 05: Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 so sánh với trạng năm 2015 STT Chỉ tiêu Mã TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN Diện tích quy hoạch năm 2020 (ha) 42.394,26 38.385,7 Cơ cấu (%) Hiện trạng năm 2015 Biến động sử dụng đất 100,00 42.394,26 0,00 90,54 39.245,07 -859,29 Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất trồng lúa LUA 28.272,17 66,69 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa vụ trở lên LUC 8.439,73 19,91 Đất trờng lúa nước lại LUK 19.832,43 46,78 Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nơng nghiệp khác Đất phi nơng nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất khu chế xuất Đất cụm công nghiệp Đất thương mại dịch vụ Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản Đất phát triển hạ tầng Đất có di tích lịch sử văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở ngoại giao Đất sở tôn giáo Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi giải trí cơng cộng Đất sở tín ngưỡng Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKT SKN TMD SKC SKS DHT DDT DDL DRA ONT ODT TSC DTS DNG TON 123,85 4.829,64 0,29 11,39 28.477,9 8.504,83 20.018,0 124,53 5.096,47 5.160,12 12,17 5.501,15 -341,03 4.006,28 354,02 2,24 9,45 0,84 0,01 3.141,63 36,02 1,54 864,65 318,00 0,70 50,00 8,55 22,84 0,12 0,02 0,05 1,94 22,04 50,00 6,61 0,80 1.933,20 0,54 4,56 0,00 1.537,54 0,54 395,67 4,26 556,11 148,39 26,92 0,81 0,01 1,31 0,35 0,06 0,00 0,46 518,53 106,66 24,61 0,83 3,80 37,58 41,74 2,31 -0,02 32,09 0,08 32,09 NTD 37,31 0,09 29,85 1,51 2,91 0,89 823,67 0,00 0,01 0,00 1,94 1,51 2,91 0,89 823,67 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 SKX DSH DKV TIN SON MNC PNK -205,80 -65,10 -185,66 -0,68 -266,82 7,46 54 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu Đất chưa sử dụng CSD 2,19 0,01 7,55 -5,36 2.3.1 Đất nông nghiệp - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 38.385,79 ha, giảm 859,29 so với năm 2015, chuyển sang loại đất phi nông nghiệp Cụ thể loại đất sau: a Đất trờng lúa - Diện tích trạng năm 2015 có 28.477,97 - Diện tích đất trồng lúa khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 28.227,21ha - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 28.227,21 giảm 250,76 so với năm 2015, chuyển sang loại đất sau: + Đất cụm công nghiệp 50,00 ha; + Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,50 ha; + Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 162,73 ha; + Đất nông thôn 5,58 ha; + Đất đô thị 25,70 ha; + Đất xây dựng trụ sở quan 1,10 ha; + Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp 0,20 ha; + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 4,95 ha; (Chi tiết cơng trình dự án cần chuyển mục đích đất lúa sử dụng vào mục đích khác hụn Hờng Dân phụ biểu 10b) Trong đó: Đất chun trờng lúa nước - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 8.439,73 ha, giảm 65,10 so với năm 2015 b Đất trờng hàng năm khác - Diện tích trạng năm 2015 có 124,53 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 123,85 - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 123,85 giảm 0,68 so với năm 2015, chuyển sang loại đất: + Đất thương mại dịch vụ 0,08 ha; 55 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu + Đất phát triển hạ tầng 0,05 ha; + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,55 ha; c Đất trờng lâu năm - Diện tích trạng năm 2015 có 5.096,47 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 4.829,64 ha; - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 4.829,64 ha, giảm 266,82 so với năm 2015, chuyển sang loại đất: + Đất an ninh 0,67 ha; + Đất thương mại dịch vụ 6,15 ha; + Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 0,30 ha; + Đất phát triển hạ tầng 211,23 ha; + Đất bãi thải, xử lý chất thải 3,80 ha; + Đất nông thôn 30,51 ha; + Đất đô thị 10,16 ha; + Đất xây dựng trụ sở quan 2,00 ha; + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 2,00 ha; g Đất ni trờng thuỷ sản - Diện tích trạng năm 2015 có 5.501,15 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 5.160,12 - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 5.160,12 ha, giảm 341,03 so với năm 2015 - Diện tích thực giảm 341,03ha chuyển sang: + Đất quốc phòng 318,00 ha; + Đất xây dựng sở hạ tầng 21,13 ha; + Đất nông thôn 1,90 ha; 1.3.2 Đất phi nơng nghiệp - Diện tích trạng năm 2015 có 3.141,63 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 3.141,63ha - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 4.006,28 ha, tăng 864,65 so với năm 2015, chuyển sang từ loại đất sau: 56 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu + Đất trồng lúa 250,76 ha; + Đất trồng hàng năm khác 0,68 ha; + Đất trồng lâu năm 266,82 ha; + Đất nuôi trồng thủy sản 341,03 ha; + Đất chưa sử dụng 5,36 ha; Cụ thể loại đất sau: a Đất quốc phòng - Diện tích trạng năm 2015 có 36,02 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 36,02ha - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 354,02 ha, tăng 318,00 so với năm 2015, chuyển sang từ đất nuôi trồng thủy sản b Đất an ninh - Diện tích trạng năm 2015 có 1,54 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 1,54 - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 2,24 ha, tăng 0,70 so với năm 2015, chuyển từ loại đất: + Đất trồng lâu năm 0,67 ha; + Đất nông thôn 0,03 c Đất cụm cơng nghiệp Diện tích quy hoạch đến năm 2020 đất cụm cơng nghiệp có 50,00 ha, tăng 50,00 so với năm 2015, chuyển sang từ: + Đất trồng lúa 50,00 ha; d Đất thương mại, dịch vụ - Diện tích trạng năm 2015 có 1,94 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 1,94ha - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 8,55 ha, tăng 6,61 so với năm 2015, chuyển sang từ loại đất sau: + Đất trồng hàng năm 0,08ha; + Đất trồng lâu năm 6,15 ha; + Đất nông thôn 0,05 ha; e Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 57 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu - Diện tích trạng năm 2015 có 22,04 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 22,04ha; - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 22,84 ha, tăng 0,80 so với năm 2015, chuyển sang từ loại đất sau: + Đất trồng lúa 0,50 ha; + Đất trồng lâu năm 0,30 ha; g Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã - Diện tích trạng năm 2015 có 1.537,54 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 1.536,67 - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 1.933,20 ha, tăng 395,67 so với năm 2015 - Diện tích thực giảm 0,87 ha, chuyển sang loại đất: + Đất nông thôn 0,14 ha; + Đất đô thị 0,73ha; - Diện tích thực tăng 396,54 chuyển từ loại đất sau: + Đất trồng lúa 162,73 ha; + Đất trồng hàng năm khác 0,05 ha; + Đất trồng lâu năm 211,23 ha; + Đất nuôi trồng thủy sản 21,13 ha; + Đất nông thôn 1,08 ha; + Đất xây dựng trụ sở quan 0,03 ha; + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,04 (Chi tiết dự án cơng trình hạ tầng thục hiện đến năm 2020 biểu 10 CH.) Chi tiết loại đất đất phát triển hạ tầng đến năm 2020: + Đất giao thơng: Diện tích có 561,11 ha, tăng 245,17 so với năm 2015 + Đất thủy lợi: Diện tích có 1.279,05 ha, tăng 111,01 so với năm 2015 + Đất cơng trình lượng: Diện tích có 3,35 ha, không biến động so với năm 2015 + Đất bưu viễn thơng: Diện tích có 0,60 , không biến động so với năm 2015 + Đất sở văn hóa: Diện tích có 15,76 ha, tăng 10,28 so với năm 2015 58 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu + Đất y tế: Diện tích có 4,22 ha, tăng 0,90 so với năm 2015 + Đất sở giáo dục: Diện tích có 42,67 ha, tăng 4,85 so với năm 2015 + Đất sở thể dục thể thao: Diện tích có 24,13 ha, tăng 23,50 so với năm 2015 + Đất chợ: Diện tích có 2,31 ha, khơng biến động so với năn 2015 h Đất có di tích lịch sử - văn hóa - Diện tích trạng năm 2015 có 0,54 ha, khơng biến động đến năm 2020 i Đất bãi thải, xử lý chất thải - Diện tích trạng năm 2015 có 0,46 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 0,46 - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 4,26 ha, tăng 3,80 so với năm 2015, chuyển từ loại đất trồng lâu năm 3,80ha j Đất nông thôn - Diện tích trạng năm 2015 có 518,53 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 517,37ha - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 556,11 ha, tăng 37,58 so với năm 2015 - Diện tích thực giảm 1,16 ha, chuyển sang: + Đất an ninh 0,03ha; + Đất thương mại dịch vụ 0,05ha - Diện tích thực tăng 38,74 chuyển sang từ loại đất sau: + Đất trồng lúa 5,58 ha; + Đất trồng lâu năm 30,51ha; + Đất nuôi trồng thủy sản 1,90ha; + Đất sở văn hóa 0,08 ha; + Đất sở y tế 0,04 ha; + Đất sở giáo dục 0,02ha + Đất xây dựng trụ sở quan 0,61ha k Đất đô thị - Diện tích trạng năm 2015 có 106,66 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 106,66 ha; 59 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 148,39 ha, tăng 41,74 so với năm 2015, chuyển sang từ loại đất sau: + Đất trồng lúa 25,70ha; + Đất trồng lâu năm 10,16 ha; + Đất sở văn hóa 0,73ha; + Đất xây dựng trụ sở quan 0,15ha + Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp 0,22ha + Đất chưa sử dụng 4,78ha l Đất xây dựng trụ sở quan - Diện tích trạng năm 2015 có 24,61 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 23,82ha; - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 26,92 ha, tăng 2,31 so với năm 2015 Trong đó, thực tăng 3,10 chuyển sang từ loại đất: + Đất trồng lúa 1,10 ha; + Đất trồng lâu năm 2,00 ha; - Diện tích thực giảm 0,79 chuyển sang: + Đất phát triển hạ tầng 0,03ha; + Đất nông thôn 0,61ha; + Đất đô thị 0,15 m Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp - Diện tích trạng năm 2015 có 0,83 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 0,61ha; - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 0,81 ha, giảm 0,02 so với năm 2015 Trong đó, diện tích thực tăng 0,20ha chuyển sang từ đất trồng lúa - Diện tích thực giảm 0,22 ha, chuyển sang đất đô thị n Đất sở tơn giáo - Diện tích trạng năm 2015 có 32,09 khơng biến động kỳ quy hoạch đến năm 2020 o Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng - Diện tích trạng năm 2015 có 29,85 - Diện tích khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng 29,81ha 60 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu - Diện tích quy hoạch đến năm 2020 có 37,31 ha, tăng 7,46 so với năm 2015 - Diện tích thực giảm 0,04 ha, chuyển sang đất phát triển hạ tầng - Diện tích thực tăng 7,50 thực dự án mở rộng quy hoạch đất làm nghĩa địa xã, chuyển sang từ loại đất sau: + Đất trồng lúa 4,95ha; + Đất trồng hàng năm khác 0,55ha; + Đất trồng lâu năm 2,00ha; p Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng - Diện tích trạng năm 2015 có 2,91 ha, khơng biến động đến năm 2020 q Đất sinh hoạt cộng đờng - Diện tích trạng năm 2015 có 1,51 ha, không biến động đến năm 2020 r Đất sở tín ngưỡng - Diện tích trạng năm 2015 có 0,89 ha, khơng biến động đến năm 2020 s Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối - Diện tích trạng đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2015 có 823,67 ha, khơng biến đến năm 2020 1.3.3 Đất chưa sử dụng Hiện trạng sử dụng năm 2015 có 7,55 Đến năm 2020, đưa vào sử dụng 5,36 2,19 ha, chuyển sang: + Đất thương mại dịch vụ 0,33ha; + Đất phát triển hạ tầng 0,25ha; + Đất đô thị 4,78ha (Chi tiết hạng mục cơng trình xem “Biểu 10/CH” – phần biểu) III.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 3.1 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả đảm bảo lương thực Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn phối hợp với Phòng Tài ngun Mơi trường, Ủy ban nhân dân xã thị trấn đạo việc quy hoạch chi tiết quỹ đất trồng lúa theo định hướng điều chỉnh quy hoạch 61 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu Hiện tại, quy hoạch sản xuất lương thực huyện dựa sở phát huy lợi xã, sử dụng hiệu tài nguyên đất, nước Diện tích đất lúa giữ gìn bảo vệ nghiêm ngặt, xác định cụ thể đến xã Chính điều chỉnh quy hoạch góp phần to lớn việc đảm bảo an tồn an ninh lương thực Bên cạnh huyện Hồng Dân tiếp tục đầu tư, xây dựng tu bổ hệ thống cơng trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 100% đất lúa hai vụ tăng diện tích có tưới rau, màu, ăn Đối với vùng sản xuất lương thực tập trung sẽ cố gắng hoàn thiện hệ thống thủy lợi kết hợp với kiến thiết lại đồng ruộng xây dựng giao thông nội đồng kỳ điều chỉnh quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi áp dụng khoa học, kỹ thuật, giới hóa nâng cao hiệu sản xuất hàng hóa 3.2 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất việc giải quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp chuyển mục đích sử dụng đât Quy hoạch đấu giá khu đất thương mại dịch vụ, tăng cường xây dựng sửa chữa tuyến đường giao thông thị trấn xã địa bàn huyện đểthu hút dự án, thúc đẩy thị hóa Bên cạnh đó, theo tiến trình phát triển kinh tế xã hội nên tiến trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng cơng nghiệp dịch vụ, hình thành đô thị thu hút nguồn lao động theo câu kinh tế Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hồng Dân hạn chế tối đa việc di rời chỗ người lao động cũng người dân địa bàn huyện Việc thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ ảnh hưởng đến hộ gia đình có thu nhập vào nơng nghiệp cũng quan tâm ưu tiên 3.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến trình thị hóa phát triển hạ tầng Trên sở xác định rõ mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành huyện Hồng Dân đưa 62 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu phương án quy hoạch phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thị hóa, hiên đại hóa Phát triển hệ thống đô thị huyện số lượng chất lượng Đặc biệt,đồng hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội Đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng đáp ứng phát triển kinh tế xã hội 63 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu Phần III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU KỲ QUY HOẠCH “Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Quyết định số … /QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2016, UBND huyện Hồng Dân đưa vào thực hiện” 64 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu Phần IV GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT I CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để thâm canh, tăng vụ nâng cao hiệu sản xuất, cải tạo làm tăng độ màu mỡ đất trồng lúa, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững - Trong q trình khai thác, sử dụng đất nơng nghiệp phải canh tác phù hợp với điều kiện địa bàn huyện Kết hợp nông - lâm nghiệp - thuỷ sản để nâng cao hiệu sử dụng đất - Kiểm tra nghiêm ngặt khắc phục kịp thời tác động dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, trồng rừng sang mục đích khác phòng trừ việc ảnh hưởng xấu đến sản xuất đất lúa khu vực liền kề ảnh hưởng đến môi trường sinh thái - Xác định ranh giới công khai diện tích trồng lúa xã, phường Khoanh định ranh giới diện tích trồng lúa có chất lượng cần bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc chuyển đất lúa sang mục đích khác - Bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ, rừng đặc dụng Khuyến khích trồng rừng, khoanh ni phục hồi rừng, đẩy mạnh phong trào trồng nhân dân để nâng cao độ che phủ rừng - Tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo lợi ích cho xã, thị trấn giữ nhiều diện tích trồng lúa, diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Có biện pháp hỗ trợ giống, vật tư, phân bón để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng lúa, trồng rừng, tạo điều kiện để họ yên tâm sản xuất - Tăng cường công tác điều tra đất đai: đo đạc, đánh giá đất, xây dựng sở liệu hệ thống thông tin đất đai; quản lý chặt chẽ đôi với sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước địa bàn Huyện để phát triển bền vững 65 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu II CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Sau quy hoạch phê duyệt, tổ chức công bố công khai tiêu sử dụng đất đến tất đơn vị hành chính, tổ chức, cá nhân nhân dân Huyện - Việc tổ chức thực Quy hoạch sử dụng đất phải thống chặt chẽ từ Huyện đến xã, phường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa bàn Huyện -Quy hoạch ngành, lĩnh vực có nhu cầu sử dụng đất phải dựa sở quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất; xác định ranh giới công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt -Xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi để đấu giá cho mục đích thương mại, tăng nguồn thu ngân sách; phát triển hạ tầng phải gắn với khai thác quỹ đất liền kề để điều tiết chênh lệch giá đất Nhà nước đầu tư; phải nâng cao công tác giám sát việc thực quy hoạch sử dụng đất -Tạo điều kiện thuận lợi chế, sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch đồng với sở hạ tầng kinh tế - xã hội địa bàn Huyện - Tổ chức thực nghiêm túc Quy hoạch sử dụng đất phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, tiến độ mục đích sử dụng đất duyệt - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực Quy hoạch sử dụng đất, kiên xử lý trường hợp vi phạm Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án thu hồi dự án chậm triển khai theo quy định pháp luật - Phòng Tài ngun Mơi trường tham mưu cho UBND Huyện quản lý nhà nước đất đai; đề xuất biện pháp quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo Luật Đất đai hành, hướng dẫn ngành sử dụng đất có hiệu đơi với việc bảo vệ tài nguyên đất môi trường 66 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu Phần V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I.KẾT LUẬN - Quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nội dung quản lý Nhà nước đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho ngành thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, sở khoa học pháp lý để quản lý sử dụng đất có hiệu tiết kiệm Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện thực đầy đủ tính chất - Phương án xây dựng sở văn pháp lý: Luật Đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định cho tiết số điều Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 02/06/2014 - Quá trình xây dựng quy hoạch sử dụng đất có tham gia ngành, xã Huyện, đạo thống UBND Huyện Đảm bảo tính khách quan, dân chủ - Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai triển vọng khai thác sử dụng Về mặt ý nghĩa sẽ tạo sở đảm bảo cho ngành, lĩnh vực KT-XH địa bàn phát triển hướng, ổn định - Phân phối đất đai hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh địa bàn Huyện Phương án trọng phân bổ đất đai cho mục đích quốc phòng an ninh, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng sở hạ tầng, xây dựng đô thị khu dân cư vùng nông thôn, cũng đẩy mạnh khai hoang mở rộng diện tích, chuyển đổi cấu diện tích trồng nông lâm nghiệp, tạo không gian rộng lớn để bố trí phát triển tồn diện lĩnh vực kinh tế - xã hội, khai thác triệt để tài nguyên đất đai theo hướng sử dụng đất bền vững Việc phân bổ quỹ đất cho ngành, lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, quy hoạch phát triển ngành, theo định mức sử dụng đất,… khai thác vị trí thuận lợi ưu Huyện 67 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu II.KIẾN NGHỊ Để đảm bảo tính thống quản lý sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ nhân dân sử dụng đất đai, đề nghị: - Trên sở kết thẩm định Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, hồ sơ quy hoạch sử dụng đất UBND Huyện hoàn thiện Nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sở để Sở Tài ngun Mơi trường trình UBND tỉnh phê duyệt làm sở pháp lý để quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Huyện Hồng Dân có hiệu lực thực - Đề nghị UBND tỉnh quan chức thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi để phương án thực - Đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu dành cho Huyện nguồn vốn ưu tiên để phương án hồn thành Tạo điều kiện thuận lợi sách, phát huy tiềm nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên nhằm thực tốt phương án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Huyện Uỷ ban nhân dân Huyện Hồng Dân trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thẩm định để làm sở thống cho công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất địa bàn Huyện./ 68 ... “ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân” Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện. .. chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu - Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện. .. kê năm 2010 năm 2015 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. 24 Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu 3.2.1 Đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu., Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay