Đề thi HSG thanh thủy 2017 2018 (9)

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:13

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ ( 04 trang) I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 8,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0,4 điểm X 20 câu = 8,0 điểm Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án B 11 ACD B 12 C D 13 D ABC 14 C CDBAE 15 1-E, 2-C, 3-D, 4-F, 5-B A 16 B B 17 A ABD 18 C D 19 D 10 B 20 C II PHẦN TỰ LUẬN ( 12,0 điểm) Câu Đáp án Điểm Câu a Từ đầu năm 60 đến 80 kỉ XX, Mĩ La-tinh 1,5 đ 3,5 đ ví “ lục địa bùng cháy” phong trào cách mạng, vì: + Trước năm 60 kỉ XX , nước Mĩ La-tinh rơi 0,25 vào vòng lệ thuộc nặng nề trở thành “sân sau” đế quốc Mĩ + Từ đầu năm 60 đến năm 80 kỉ XX, cao 0,25 trào cách mạng bùng nổ Mĩ La-tinh, khu vực ví lục địa bùng cháy phong trào cách mạng Đấu tranh vũ trang diễn nhiều nước Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu- 0,25 ê-la, Cô-lôm-bi-a, Ni-ca-ra-goa - Kết quyền độc tài phản động nhiều nước bị lật 0,25 đổ, phủ dân tộc - dân chủ thiết lập tiến hành nhiều cải cách tiến Tiêu biểu Chi Lê Ni-ca-ra-goa - Ở Chi-lê: Sau thắng lợi bầu cử 1970, phủ tổng thống A- gien-đê tiến hành cải cách tiến bộ, củng cố 0,25 độc lập chủ quyền năm 1970-1973 - Ở Ni-ca-ra-goa: Dưới lãnh đạo mặt trận Xan-đi-nô, nhân 0,25 dân nước lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ, đưa đất nước phát triển theo đường dân chủ b Hiện nay, nước Châu Phi phải đối mặt với 2,0 đ vấn đề khó khăn, giải pháp: - Nhiều nước châu Phi tình trạng đói nghèo, lạc hậu 0,25 - Từ cuối năm 80 kỉ XX, tình hình châu Phi 0,25 khó khăn không ổn định: - Từ 1987 đến 1997, châu Phi có 14 xung đột nội 0,25 chiến : Do xung đột tộc Tu-xi Hu-tu Ru-an-đa làm hàng trăm nghìn người chết hàng triệu người lang thang tị nạn - Liên Hợp Quốc xếp 32/57 nước châu Phi vào nhóm nước nghèo giới 1/4 dân số đói ăn kinh niên - Đầu năm 90 kỉ XX, nợ nước nước châu Phi lên đến 300 tỉ USD khơng có khả trả nợ - Tình trạng mù chữ dịch bệnh nước cao giới Châu phi mệnh danh lục địa bệnh HIV/AIDS Tỉ lệ sinh châu Phi cao giới * Giải pháp: Cùng với giúp đỡ cộng đồng quốc tế, nước châu Phi tích cực tìm giải pháp, đề cải cách nhằm giải xung đột; khắc phục khó khăn kinh tế; Lập tổ chức liên minh khu vực, lớn Liên minh châu Phi ( AU ) Câu * Sự phát triển kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản thời kì 3,0 đ hồng kim sau chiến tranh giới thứ hai: - Mĩ: Khoảng 20 năm sau chiến tranh giới thứ hai, Mĩ nước tư giàu mạnh nhất, trung tâm kinh tế - tài lớn giới… - Tây Âu: Đầu năm 70 kỉ XX, Tây Âu trở thành ba trung tâm kinh tế - tài giới - Nhật Bản: Từ năm 1960, Nhật đạt phát triển “thần kì” Từ năm 70 kỉ XX, Nhật trở thành ba trung tâm kinh tế - tài giới * Nguyên nhân chung đưa tới phát triển Mĩ, Tây Âu Nhật Bản: - Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật để tăng suất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm Đây nguyên nhân có ý nghĩa định đến phát triển kinh tế nước tư sau chiến tranh giới thứ hai - Vai trò nhà nước việc quản lý hiệu quả, điều tiết, thúc đẩy kinh tế phát triển - Biết tận dụng tốt hội bên để phát triển (Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu; Tây Âu tận dụng viện trợ Mĩ, hợp tác có hiệu khuôn khổ Cộng đồng châu Âu (EC); Nhật tận dụng viện trợ Mĩ, từ chiến tranh Mĩ xâm lược Triều Tiên Việt Nam để làm giàu) * Điểm giống Nhật Bản Tây Âu q trình khơi phục phát triển kinh tế sau Chiến tranh giới thứ hai: + Sau Chiến tranh giới thứ II, Nhật Bản Tây Âu bị tàn 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 đ 0,25 0,25 0,25 0,75 đ 0,25 0,25 0,25 1,5 đ 0,25 phá nặng nề: - Nhật Bản bại trận, hết thuộc địa, bị quân đội nước chiếm đóng, kinh tế bị tàn phá, khó khăn bao trùm đất nước: thất nghiệp, thiếu lương thực thực phẩm, lạm phát nặng nề - Tây Âu: dù nước chiến thắng hay chiến bại bị chiến tranh tàn phá, thiệt hại nặng nề kinh tế, nợ nước cao + Nhật Bản Tây Âu nhờ ảnh hưởng viện trợ Mĩ để khôi phục phát triển kinh tế - Nhật Bản: Dưới chế độ quân quản Mĩ, Nhật Bản tiến hành loạt cải cách dân chủ , nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau - Tây Âu: năm 1948, 16 nước Tây Âu Anh, Pháp, Tây Đức nhận viện trợ kinh tế Mĩ theo kế hoạch phục hưng châu Âu Mĩ vạch với số tiền khoảng 17 tỉ USD Câu Sau chiến tranh giới thứ nhất, thực dân Pháp thi hành 3,0 đ Việt Nam sách trị, văn hóa, giáo dục: * Về trị: - Sau chiến tranh giới thứ nhất, sách cai trị Pháp Việt Nam không thay đổi Mọi quyền hành nằm tay người Pháp, vua quan Nam triều bù nhìn tay sai - Bộ máy cường hào giai cấp địa chủ phong kiến nông thôn bị triệt để lợi dụng vào việc củng cố uy quyền thống trị chúng - Nhân dân ta không hưởng chút quyền tự dân chủ nào, hành động yêu nước bị đàn áp, khủng bố - Thực dân Pháp thi hành sách “chia để trị” , chia nước ta thành kì với chế độ trị khác nhau; đồng thời chia rẽ dân tộc, tơn giáo * Về văn hóa, giáo dục: - Thực dân Pháp triệt để thi hành sách văn hóa nơ dịch, khuyến khích hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội: mại dâm, rượu chè, cờ bạc… - Trường học mở hạn chế, chủ yếu trường tiểu học, trường trung học có thành phố lớn số tỉnh lị; trường cao đẳng, đại học Hà Nội thực chất trường chuyên nghiệp - Sách báo xuất công khai lợi dụng triệt để vào việc tuyên truyền sách “khai hóa” thực dân gieo rắc ảo tưởng hòa bình hợp tác với bọn cướp nước bán nước * Mục đích: - Củng cố máy cai trị thực dân Pháp 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 đ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 1,25 đ 0,25 - Chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc 0,25 - Đào tạo cho Pháp lực lượng tay sai phục vụ cho công khai 0,25 thác bóc lột thuộc địa - Nơ dịch tầng lớp nhân dân, khiến nhân dân ta luẩn quẩn 0,25 vòng ngu dốt, lạc hậu - Gieo rắc ảo tưởng hòa bình, gây tâm lí tự ti, làm nhụt tinh thần 0,25 đấu tranh nhân dân ta Quá trình chuyển biến Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước 2,0 đ thành chiến sĩ cộng sản: - Năm 1911, Người tìm đường cứu nước Qua nước châu 0,25 Phi, châu Mĩ, châu Âu Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc quay trở lại Pháp, tham gia hoạt 0,25 động Hội người Việt Nam yêu nước phong trào công nhân Pháp; tiếp nhận ảnh hưởng cách mạng Tháng Mười Nga - Tháng năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt người Việt 0,25 Nam yêu nước sống Pháp đưa tới hội nghị Véc –xai “ Bản yêu sách nhân dân An Nam” Đòi phủ Pháp phải thừa nhận quyền tự do, dân chủ, 0,25 quyền bình đẳng quyền tự dân tộc Việt Nam - Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc “ Sơ thảo lần thứ 0,25 Câu luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” Lê4: nin Từ đó, Người tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc 2,5 đ Việt Nam, đường cách mạng vơ sản Người hoàn toàn 0,25 tin theo Lê- nin, ủng hộ Quốc tế cộng sản - Tháng 12-1920, đại hội đảng Xã hội Pháp họp Tua, Nguyễn 0,25 Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản tham gia sáng lập đảng Cộng sản Pháp; => đánh dấu bước ngoặt hoạt động cách mạng Người từ 0,25 chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê nin theo đường cách mạng vô sản Công lao Người cách mạng Việt Nam giai đoạn 0,5 đ 1919-1925: - Người tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc 0,25 Việt Nam, đường cách mạng vô sản - Người trực tiếp chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho 0,25 đời đảng vơ sản Việt Nam sau Ghi chú: - Chỉ cho điểm tối đa với làm xác, bố cục chặt chẽ, hợp lí, diễn đạt rõ ràng trình bày khoa học, đủ theo yêu cầu hướng dẫn chấm - Đối với câu hỏi nhiều lựa chọn, cho điểm học sinh chọn đủ tất lựa chọn theo đáp án đưa Không cho điểm chọn thiếu sai - Điểm tối đa 20 điểm Điểm toàn học sinh tổng điểm thành phần, khơng làm tròn -Hết - ... khó khăn bao trùm đất nước: thất nghiệp, thi u lương thực thực phẩm, lạm phát nặng nề - Tây Âu: dù nước chiến thắng hay chiến bại bị chiến tranh tàn phá, thi t hại nặng nề kinh tế, nợ nước cao... Thực dân Pháp thi hành sách “chia để trị” , chia nước ta thành kì với chế độ trị khác nhau; đồng thời chia rẽ dân tộc, tơn giáo * Về văn hóa, giáo dục: - Thực dân Pháp triệt để thi hành sách... tộc Việt Nam - Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc “ Sơ thảo lần thứ 0,25 Câu luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” Lê4: nin Từ đó, Người tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc 2,5 đ Việt Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG thanh thủy 2017 2018 (9) , Đề thi HSG thanh thủy 2017 2018 (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay