Đề thi HSG thanh thủy 2017 2018 (7)

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:13

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THỦY ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC: 2017 – 2018 Đề thức MƠN: TIN HỌC Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có: 04 trang) TỔNG QUAN BÀI THI Tên Tên làm Phần 1: Lập trình Điểm 12,0 Câu Tìm Bội số D:\SBD\LT\Cau1.pas 5,0 Câu Xâu kí tự D:\SBD\LT\Cau2.pas 3,0 Câu Số nguyên âm lớn D:\SBD\LT\Cau3.pas 4,0 Phần 2: Tin học ứng dụng 8,0 Câu Microsoft Word D:\SBD\UD\Cau1.docx 2,0 Câu Microsoft Excel D:\SBD\UD\Cau2.xlsx 4,0 Câu Microsoft Powerpoint D:\SBD\UD\Cau3.pptx 2,0 I PHẦN THI TIN HỌC LẬP TRÌNH: (12,0 điểm) Câu 1: (5,0 điểm) Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n(0 < n < 2.109) Hãy cho biết số nguyên có bội tổng tất chữ số hay khơng? Nếu khơng tìm số nguyên dương m nhỏ gần m thỏa mãn tính chất Ví dụ: Dữ liệu vào Dữ liệu 12 Co 712 710 Câu 2:(3,0 điểm) Nhập vào xâu s khác rỗng thực chuẩn hoá xâu, tức là: + Xoá dấu cách thừa Giữa từ để dấu cách + Chuyển kí tự đầu từ thành chữ hoa, kí tự khác thành chữ thường Ví dụ: Dữ liệu vào Dữ liệu tHi hSG VonG Thi Hsg Vong Câu 3: (4,0 điểm) Cho dãy gồm N số nguyên a1, a2, a3, …, an, số có trị tuyệt đối khơng vượt q 104 Nhập từ bàn phím số N (1 ≤ N ≤ 104) dãy N số a1, a2, a3, …, an Hãy tìm số nguyên âm lớn dãy cho Ví dụ: Dữ liệu vào Dữ liệu -4 -4 -5 II PHẦN THI TIN HỌC ỨNG DỤNG: (8,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) P him hình chống tội phạm gồm tập với tiêu đề khác Xác chết lúc giờ, Người đàn bà gặp nạn, Người tình lãng mạn, Đoạn kết khơng tặc… Với nhiều tình đầy gây cấn hấp dẫn, phim Phim nói chiến đấu tổ lái máy bay hãng Slick Air (Canada) lực lượng cảnh sát, phá tan âm mưu cướp máy bay bọn không tặc thoải mái vàMang đến cho vui vẻ bạn CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH Vũng Tàu ngày đêm Trân Trọng Kính Mời Đà Lạt ngày đêm Câu 2: (4,0 điểm) Nhập định dạng liệu bảng tính sau: BÁO CÁO BÁN HÀNG PHÍ MÃ MẶT ĐƠN SỐ CHUYÊN MH HÀNG GIÁ LƯỢNG CHỞ HD1 60 FD1 70 MS1 30 SD1 120 DD1 100 HD2 50 MS2 65 DD2 20 THÀNH TIỀN TỔNG CỘNG * Chú giải: ký tự đầu MÃ MH cho biết Mặt hàng, ký tự cuối MÃ MH cho biết Đơn giá (Loại hay Loại 2) ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ BẢNG THỐNG KÊ MÃ MẶT MH HÀNG Số lượng bán: HD Đĩa cứng 49 50 HD FD Đĩa mềm 2.5 FD MS Mouse 3.5 MS SD SD Ram 13 15 SD DD DD Ram 27 30 DD u cầu tính tốn: 1) MẶT HÀNG: Căn vào MÃ MH, tra cứu bảng ĐƠN GIÁ 2) ĐƠN GIÁ: Căn vào MÃ MH, tra cứu bảng ĐƠN GIÁ 3) PHÍ CHUYÊN CHỞ: = 1% * ĐƠN GIÁ mặt hàng loại 5% * ĐƠN GIÁ mặt hàng loại 4) THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG * (ĐƠN GIÁ + PHÍ CHUYÊN CHỞ) 5) TỔNG CỘNG = THÀNH TIỀN - TIỀN GIẢM biết THÀNH TIỀN >=1000 giảm 1%*THÀNH TIỀN định dạng với không số lẻ 6) Thống kê số lượng hàng bán BẢNG THỐNG KÊ Câu 3: (2,0 điểm) Hãy tạo trình chiếu thể chủ đề “Lịch sử máy tính” MS PowerPoint sau: Slide 1: Slide 2: Slide 3: Thực yêu cầu sau: - Background: Chọn tùy ý hộp thoại Design Template - Tạo hiệu ứng: + Chọn hiệu ứng cho slides tự lật trang sau 05 giây không cần nháy chuột + Tạo hiệu ứng tùy chọn cho trình chiếu Riêng slide 2, tạo hiệu ứng xuất cho đối tượng - Tạo liên kết: Mỗi Slides tạo liên kết tới slide lại Hết -Họ tên thí sinh:………………………………………… SBD: ………… Cán coi thi khơng giải thích thêm./ ...Ví dụ: Dữ liệu vào Dữ liệu -4 -4 -5 II PHẦN THI TIN HỌC ỨNG DỤNG: (8,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) P him hình chống tội phạm gồm tập với tiêu đề khác Xác chết lúc giờ, Người đàn bà gặp nạn, Người... số lẻ 6) Thống kê số lượng hàng bán BẢNG THỐNG KÊ Câu 3: (2,0 điểm) Hãy tạo trình chiếu thể chủ đề “Lịch sử máy tính” MS PowerPoint sau: Slide 1: Slide 2: Slide 3: Thực yêu cầu sau: - Background:... Slides tạo liên kết tới slide lại Hết -Họ tên thí sinh:………………………………………… SBD: ………… Cán coi thi khơng giải thích thêm./
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG thanh thủy 2017 2018 (7) , Đề thi HSG thanh thủy 2017 2018 (7)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay