Đề thi HSG thanh thủy 2017 2018 (6)

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:13

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THỦY ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC: 2017 - 2018 Đề thức MƠN: ĐỊA LÍ Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi có: 03 trang I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm) Chọn câu trả lời câu sau: Câu Nước ta phải đề cao vấn đề bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ vì: A Nước ta có đường biên giới đất liền kéo dài B Biển Đông chung với nhiều nước khu vực C Giữ gìn phần đất liền, hải đảo vùng biển nước ta D Giữ gìn thành dựng nước, giữ nước ông cha ta Câu Đặc điểm sau khơng với vị trí địa lí nước ta? A Việt Nam nằm hồn tồn vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu B Việt Nam nằm rìa phía đông bán đảo Đông Dương C Việt Nam nằm trung tâm khu vực gió mùa châu Á D Việt Nam nằm khu vực phát triển kinh tế sôi động giới Câu Đặc điểm sau nói tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa vùng biển nước ta? A Nhiệt độ trung bình năm nước biển tầng mặt cao 230C thay đổi theo mùa B Trên biển có hai mùa gió tương ứng hai mùa khí hậu: gió hướng tây bắc đông nam C Hướng chảy dòng biển thay đổi theo mùa: tây bắc - đơng nam tây nam - đông bắc D Độ muối biển thay đổi theo mùa: mùa khô độ muối cao, mùa mưa độ muối giảm Câu Ảnh hưởng biển đến khí hậu nước ta vào thời kì mùa đông là: A Làm tăng độ ẩm cho khối khí di chuyển qua biển B Làm giảm nhiệt độ mùa đơng C Làm giảm tính chất lạnh, khô mùa đông D Mang đến lượng mưa lớn cho khu vực ven biển Câu Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc là: A Là vùng núi thấp hẹp ngang, nâng cao hai đầu B Là mạch núi cuối dãy Bạch Mã đâm ngang biển C Các dãy núi song song, so le theo hướng đông bắc - tây nam D Nằm sông Hồng sông Cả, có hai sườn khơng đối xứng Câu Ảnh hưởng địa hình đến khí hậu nước ta là: A Khí hậu chủ yếu nhiệt đới B Khí hậu chịu nhiều thiên tai C Khí hậu mang đặc tính khí hậu hải dương D Khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam cho biết khu vực nước ta chịu tác động bão với tần suất lớn nhất? A Ven biển tỉnh Bắc Bộ B Ven biển tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An C Ven biển tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình D Ven biển tỉnh Nam Trung Bộ Câu Đặc trưng bật thời tiết miền Bắc nước ta vào đầu mùa đông là: A Lạnh ẩm B Lạnh, khơ, trời quang mây C Nóng khơ D Lạnh, trời âm u nhiều mây Câu Từ vĩ tuyến 160B xuống phía nam, gió mùa mùa đơng chất là: A Gió mùa Đơng Bắc B Gió mùa Đơng Nam C Gió Tín phong bán cầu Bắc D Gió Tín phong bán cầu Nam Câu 10 Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp khiến phần lớn sơng ngòi nước ta nhỏ, ngắn dốc là: A Hình dáng lãnh thổ địa hình B Địa hình, khí hậu thổ nhưỡng C Hình dáng lãnh thổ khí hậu D Địa hình, sinh vật thổ nhưỡng Câu 11 Hướng phát triển thể xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta là: A Hình thành vùng kinh tế trọng điểm B Phân hoá sản xuất vùng nước C Phát triển ngành cơng nghiệp có lợi nguồn lao động dồi D Phát triển khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mơ lớn Câu 12 Yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp nước ta năm gần là: A Điều kiện tự nhiên thuận lợi B Lao động có nhiều kinh nghiệm sản xuất C Sự phát triển khoa học kĩ thuật D Thị trường tiêu thụ ngày mở rộng Câu 13 Xu hướng bật phát triển ngành chăn nuôi nước ta nay: A Tỉ trọng ngành chăn nuôi sản xuất nông nghiệp ngày tăng B Thức ăn cho chăn ni ngày đảm bảo C Hình thức chăn nuôi trang trại ngày phổ biến D Chăn nuôi ngày đáp ứng tốt nhu cầu thị trường Câu 14 Không phải mạnh để phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm: A Nguồn nguyên liệu chỗ phong phú từ trồng trọt, chăn ni, thủy sản B Nhiều sách phát triển Nhà nước, thị trường tiêu thụ rộng lớn C Nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm chế biến D Vốn đầu tư lớn, sở vật chất kĩ thuật phát triển mạnh Câu 15 Hiện nay, vận tải đường biển có tốc độ tăng nhanh vì: A Nhu cầu vận chuyển tăng nhanh B Chính sách mở cửa, hội nhập C Tính động cao, đầu tư nhiều D Phương tiện để giao lưu quốc tế Câu 16 Khó khăn lớn tự nhiên Trung du miền núi Bắc Bộ phát triển công nghiệp, dược liệu, rau cận nhiệt ơn đới là: A Đất thường xun bị xói mòn, rửa trôi, thiếu nước mùa đông B Thường xuyên chịu ảnh hưởng lũ quét, lũ ống C Rét đậm, rét hại, sương muối, thiếu nước mùa đông D Địa hình núi cao, hiểm trở, thiếu nước mùa động Câu 17 Ý nghĩa việc phát triển dự án thuỷ điện Trung du miền núi Bắc Bộ: A Làm thay đổi mặt kinh tế vùng B Làm thay đổi môi trường sinh thái C Cải thiện đời sống văn hoá tinh thần người dân D Tạo sản lượng điện dồi dào, giá rẻ Câu 18 Tại việc làm vấn đề nan giải Đồng sông Hồng? A Do dân nhập cư từ vùng khác đông B Do dân số đông, cấu dân số trẻ C Do công nghiệp dịch vụ phát triển D Do cấu kinh tế chuyển dịch chậm Câu 19 Hình thành vùng nơng - lâm- ngư nghiệp kết hợp Bắc Trung Bộ có ý nghĩa: A Khai thác tiềm to lớn đất liền biển B Đa dạng cấu kinh tế vùng C Bảo vệ mơi trường, phòng tránh thiên tai D Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng Câu 20 Ý nghĩa quan trọng đường Hồ Chí Minh vùng Bắc Trung Bộ là: A Tạo kinh tế liên hoàn theo chiều bắc - nam đông - tây B Tạo mở cho kinh tế, thu hút vốn đầu tư C Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồi núi phía tây D Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực II PHẦN TỰ LUẬN (12 điểm) Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a Kể tên thị có quy mô dân số từ 500001 - 1000000 người trở lên Tại đô thị phân bố chủ yếu đồng bằng, ven biển? b Nhận xét trình thị hóa nước ta Tại Nhà nước cần điều khiển q trình thị hóa? Câu (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a Nhận xét phân bố nhà máy thủy điện, nhiệt điện nước ta Tại nói cơng nghiệp điện lực mạnh để phát triển thành ngành cơng nghiệp trọng điểm? b Nhận xét giải thích cấu hàng nhập nước ta Nêu tồn hoạt động ngoại thương nước ta từ sau Đổi c Kể tên trung tâm du lịch chủ yếu nước ta Tại khách du lịch quốc tế đến nước ta ngày tăng? Câu (3,5 điểm) a Giải thích vùng Trung du miền núi Bắc Bộ mạnh thủy điện? Tại vùng có số lượng đàn trâu lớn nước? b Phân tích mạnh kinh tế - xã hội vùng Đồng sơng Hồng c Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích điều kiện tự nhiên thuận lợi để xây dựng cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp Bắc Trung Bộ? Việc xây dựng khu kinh tế ven biển có ý nghĩa đến phát triển kinh tế vùng? Câu (3,5 điểm) Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005-2012 Năm Diện tích (nghìn ha) Trong đó: Diện tích lúa mùa (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) 2005 7329,2 2007 7207,4 2010 7489,4 2012 7761,2 2037,8 2015,5 1967,5 1977,8 35832,9 35942,7 40005,6 43737,8 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể tình hình sản xuất lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2012 b Nhận xét giải thích tình hình sản xuất lúa nước ta giai đoạn c Tính suất lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2012 Vùng nước ta có suất lúa cao nhất? Giải thích sao? Hết -Họ tên thí sinh …………………………………SBD …… Thí sinh phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục phát hành Cán coi thi không cần giải thích thêm! ... bị xói mòn, rửa trơi, thi u nước mùa đơng B Thường xuyên chịu ảnh hưởng lũ quét, lũ ống C Rét đậm, rét hại, sương muối, thi u nước mùa đơng D Địa hình núi cao, hiểm trở, thi u nước mùa động Câu... vùng B Làm thay đổi môi trường sinh thái C Cải thi n đời sống văn hoá tinh thần người dân D Tạo sản lượng điện dồi dào, giá rẻ Câu 18 Tại việc làm vấn đề nan giải Đồng sông Hồng? A Do dân nhập cư... nghiệp chế biến lương thực thực phẩm: A Nguồn nguyên liệu chỗ phong phú từ trồng trọt, chăn ni, thủy sản B Nhiều sách phát triển Nhà nước, thị trường tiêu thụ rộng lớn C Nguồn lao động dồi dào,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG thanh thủy 2017 2018 (6) , Đề thi HSG thanh thủy 2017 2018 (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay