BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG, THỜI CƠ, THÁCH THỨC, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

69 4 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:05

ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐIỆN BÀN -ššššššš - THÁNG 6/2008 Chuyên đề 1: BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG, THỜI CƠ, THÁCH THỨC, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐỒN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TRONG TÌNH HÌNH MỚI -Tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế xu khách quan, hệ tất yếu trình phát triển lực lượng sản xuất, phân công lao động quốc tế phát triển kinh tế thị trường Đây sản phẩm tất yếu văn minh nhân loại, mà khơng quốc gia đứng ngồi Trong q trình đó, quốc gia vừa có thời cơ, vừa có thách thức; vừa thúc đẩy hợp tác, đồng thời có sức ép cạnh tranh, đòi hỏi phải chủ động hội nhập, có lộ trình, bước thích hợp, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, truyền thống văn hoá, an ninh – quốc phòng… đất nước, dân tộc trình phát triển I-BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG, THỜI CƠ, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CƠNG TÁC ĐỒN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TRONG TÌNH HÌNH MỚI 1- Bối cảnh quốc tế, nước tác động đến tình hình niên, cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi 1.1- Bối cảnh Quốc tế * Thuận lợi - Trong năm tới, giới, hồ bình, hợp tác phát triển xu lớn Trong năm đầu kỷ XXI, tình hình giới phức tạp, sau kiện 11-9-2001 Mỹ, vận động mâu thuẫn chủ yếu thời đại cho thấy, lực thù địch muốn làm được, gặp nhiều khó khăn buộc phải có điều chỉnh định thực chiến lược toàn cầu Các nước lớn tranh thủ thời vươn lên mạnh mẽ Lợi ích đan xen nước lớn tạo cục diện vừa đấu tranh, vừa hợp tác - Kinh tế giới khu vực tiếp tục phục hồi phát triển Trong năm tới, tận dụng ưu công nghệ ưu q trình tồn cầu hố, kinh tế Mỹ trì tốc độ tăng trưởng khá, tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu Kinh tế nước châu Á có tốc độ phát triển kinh tế cao, góp phần vào tốc độ tăng trưởng chung giới, kinh tế Trung Quốc giữ tốc độ tăng trưởng cao (khoảng 8-9% năm); kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng trì trệ; kinh tế Nga, Ấn Độ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 7% năm; kinh tế nước liên minh châu Âu (EU), Mỹ Latinh có tốc độ tăng trưởng tích cực - Khoa học cơng nghệ có bước tiến nhảy vọt đột phá lớn Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vào chiều sâu, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, tác động rộng lớn đến cấu phát triển kinh tế giới, mở triển vọng cho kinh tế tham gia phân cơng lao động tồn cầu - Các nước Đông Nam Á tiếp tục tăng cường hợp tác khuôn khổ ASEAN, mở rộng quan hệ với nước khu vực khác qua Diễn đàn an ninh khu vực (ARF), Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), khu vực kinh tế Đơng Á (EEA), có uy tín vị giới Về kinh tế, cam kết nước ASEAN khuôn khổ AFTA với Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực xây dựng chương trình đến năm 2020 biến ASEAN thành cộng đồng ba trụ cột: kinh tế, an ninh văn hố Khu vực kinh tế Đơng Á, bao gồm nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Ấn Độ, Úc hình thành Điều có lợi cho phát triển quốc gia, khu vực * Khó khăn - Tình hình giới diễn biến phức tạp, mâu thuẫn lớn thời đại gay gắt, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, hoạt động khủng bố, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển đảo tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt dầu khí tiếp tục diễn nhiều nơi với tính chất ngày phức tạp nên khó giải - Q trình tồn cầu hoá kinh tế tạo hội phát triển chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây khó khăn, thách thức lớn cho quốc gia, nước phát triển Cạnh tranh kinh tế- thương mại, giành giật nguồn tài nguyên, lượng thị trường, nguồn vốn, công nghệ nước ngày gay gắt - Nhiều vấn đề toàn cầu, xúc đòi hỏi quốc gia tổ chức quốc tế phối hợp giải quyết: khoảng cách chênh lệch nhóm nước giàu nước nghèo ngày lớn; gia tăng dân số luồng dân di cư; tình trạng khan nguồn lượng, cạn kiệt tài nguyên, môi trường tự nhiên bị hủy hoại; khí hậu diễn biến ngày xấu, kèm theo thiên tai khủng khiếp; dịch bệnh lớn, tội phạm xuyên quốc gia có chiều hướng gia tăng - Khu vực châu Á- Thái Bình Dương Đơng Nam Á tiềm ẩn yếu tố gây ổn định, tranh chấp ảnh hưởng quyền lực, biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên nước lớn Một số nước có nguy bất ổn định kinh tế, trị, xã hội 1.2- Bối cảnh nước * Thuận lợi - Những thành 20 năm đổi đất nước lãnh đạo Đảng làm cho lực nước ta lớn mạnh nhiều so với trước Tính thu nhập bình quân đầu người, nước ta đạt mức nước phát triển có thu nhập thấp - Việc mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững mơi trường hòa bình tạo thêm nhiều thuận lợi cho nhân dân ta đổi mới, phát triển kinh tế xã hội với tốc độ nhanh Đến nay, nước ta có quan hệ ngoại giao với 168 nước giới; có quan hệ bình thường với tất nước lớn trung tâm kinh tế - trị lớn giới, đưa quan hệ vào xu ổn định lâu dài dựa thoả thuận ký kết Việt Nam thành viên tích cực đóng góp vào hoạt động tổ chức quốc tế, khu vực như: Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, tham gia cam kết xây dựng thị trường tự khu vực ASEAN (AFTA); trở thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO) * Khó khăn, thách thức - Bên cạnh thành tựu đạt được, nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen tác động tổng hợp diễn biến phức tạp, coi thường thách thức - Nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới tồn Theo đánh giá Ngân hàng Thế giới, số liệu năm 2004, GDP nước ta 1/37 Trung Quốc; chưa 1/3 Thái Lan Malaixia GDP bình quân đầu người chưa 1/2 Trung Quốc, 1/3 Thái Lan, 1/8 Malaixia, 1/2 Philippin Nếu tốc độ phát triển nước ta không nhanh nước đuổi kịp họ - Tình trạng suy thối trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng Sự suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên có xu hướng tăng số lượng phạm vi Bệnh hội, chủ nghĩa cá nhân có chiều hướng gia tăng Tỷ lệ nói nhiều, làm, nói khơng làm, làm khơng đến nơi, đến chốn diễn nhiều nơi Tệ quan liêu, xa dân, thích nghe thành tích, ngại nghe thật tồn cấp, ngành Tham nhũng, nhũng nhiễu dân, gây hậu nặng nề nhiều mặt, làm thất thoát tài sản, tiền Nhà nước, nhân dân, tiền vay nước ngoài, gây nhiều xúc nhân dân - Những biểu xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội chưa khắc phục Chưa nhận thức rõ xã hội chủ nghĩa kinh tế, việc giữ vững vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước, với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Quá nhấn mạnh vào tiêu lợi nhuận hoạt động kinh tế, chưa quán triệt đầy đủ việc thực tiến công xã hội sách phát triển, tăng trưởng kinh tế đơi với phát triển văn hoá, y tế, giáo dục, giải tốt vấn đề xã hội mục tiêu phát triển người - Các lực thù địch tiếp tục thực âm mưu “Diễn biến hòa bình”, triệt để sử dụng chiêu dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để tác động, gây ổn định trị, xã hội số nơi Trong quan hệ với nước ta, họ gắn vấn đề với vấn đề kinh tế Bối cảnh tình hình quốc tế nước tác động tích cực tiêu cực đan xen với tác động đến tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống niên, công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục thiếu nhi năm tới 2- Thời cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi tình hình - Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá vị trí, vai trò quan trọng niên công tác niên nghiệp cách mạng Đảng dân tộc Đảng xác định niên người chủ tương lai đất nước, đội quân xung kích cách mạng nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Xuất phát từ quan điểm đó, Đảng, Nhà nước, cấp, ngành tồn xã hội ln dành quan tâm, chăm lo đặc biệt niên tổ chức Đoàn, thời kỳ phát triển đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Theo chương trình làm việc Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), kỳ họp thứ (giữa năm 2008) bàn Nghị "Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố" Nhà nước tăng cường quản lý Nhà nước công tác niên thông qua việc triển khai, thực Luật niên, Chiến lược phát triển niên đến năm 2010 nhiều sách thích hợp khác nhằm bồi dưỡng, phát huy niên tạo điều kiện sở vật chất, phương tiện cho cơng tác niên; q trình xã hội hóa cơng tác niên ngày triển khai rộng rãi tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng phát huy niên - Q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu đưa nước ta sớm khỏi tình trạng phát triển, tạo tảng để Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 điều kiện, môi trường thuận lợi để niên thể tài năng, sức trẻ, cống hiến cho đất nước Với đường lối đắn Đảng, đất nước tiếp tục ổn định, vị không ngừng tăng lên tạo hội lớn cho niên học tập, tiếp cận văn minh nhân loại, nâng cao tri thức, thành tựu khoa học – công nghệ Đồng thời, thành tựu to lớn đất nước đạt qua 20 năm đổi mới, quan tâm gia đình lớp trẻ không ngừng tăng lên sở, nguồn lực, điều kiện quan trọng để chăm lo tốt cho niên năm tới - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khơng ngừng lớn mạnh, hoạt động Đồn bám sát nhiệm vụ trị đất nước, phù hợp với đối tượng niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tuổi trẻ phát triển kinh tế – xã hội bảo vệ Tổ quốc Đoàn bước quan tâm, chăm lo tốt nhu cầu, nguyện vọng đáng niên, trở thành người bạn gần gũi niên Hoạt động Đoàn, đặc biệt hoạt động tình nguyện ngày xã hội ghi nhận đánh giá cao Đây tảng quan trọng đẩy mạnh cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi trình hội nhập kinh tế quốc tế 3- Thách thức cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi tình hình Sau 20 năm đất nước đổi mới, tình hình niên nước ta có chuyển biến mạnh mẽ, đan xen yếu tố tích cực tiêu cực tác động công tác niên, công tác Đoàn phong trào thiếu nhi - Số lượng niên cấu dân số liên tục tăng Năm 1999, tổng số niên 21.183.207 người, chiếm 27,7% dân số Năm 2007, tổng số niên 23.758.218 người, chiếm 28,1% dân số nước Trong đó, niên nam 51,5%, nữ 49,5%; niên công nhân 10%; niên nông thôn 51,5%; niên đô thị 48,5%; niên học sinh, sinh viên 20,6%; niên dân tộc thiểu số 13%; niên tín đồ tơn giáo 31%; niên trí thức trẻ chiếm 35% tổng số trí thức trẻ nước Chính đa dạng đối tượng, văn hoá, vùng miền niên Việt Nam tạo thách thức không nhỏ cho cơng tác Đồn phong trào thiếu, cơng tác mở rộng mặt trận đồn kết, tập hợp niên tình hình - Bên cạnh đó, chống phá lực bên ngồi, âm mưu xoá bỏ thành chế độ xã hội chủ nghĩa, xố bỏ vai trò lãnh đạo Đảng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Mục tiêu lực thù địch nhằm vào niên, coi đối tượng dễ lung lạc để dùng thủ đoạn kinh tế, trị văn hố tác động làm biến chất, tạo mầm mống chống đối chế độ; sức lơi kéo, tha hố niên, kích động niên tham gia hoạt động gây ổn định tình hình an ninh trị đất nước Tình trạng niên học sinh, sinh viên bị tác động, lôi kéo vào hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự tăng lên (năm 2007 diễn 89 vụ với 1000 lượt sinh viên tham gia gây rối trật tự công cộng bị xử lý); đáng ý hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo Tin lành trái pháp luật học sinh, sinh viên gia tăng; có sinh viên tham gia vào nhóm chống đối lực phản động nước Công tác quản lý lưu học sinh Việt Nam nước ngồi bng lỏng, lực thù địch bọn phản động lưu vong tìm cách mua chuộc, khống chế sinh viên tham gia hoạt động chống phát Việt Nam - Nền kinh tế đất nước tình trạng phát triển, sức cạnh tranh thấp, nguy tụt hậu xa so với nhiều nước khu vực giới Những vấn đề xã hội niên học tập, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhu cầu vui chơi, giải trí, nhân, gia đình; biểu chủ nghĩa cá nhân thực dụng, thờ trị phận niên chậm khắc phục Sự chuyển dịch cấu kinh tế, phân hoá giàu nghèo ngày gia tăng, tiêu cực tệ nạn xã hội, trình đẩy mạnh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế tạo thách thức niên trình độ học vấn, chun mơn, nghiệp vụ, tay nghề, lĩnh tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, lối sống niên Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn nhiều lĩnh vực; tác động mặt trái công nghệ thông tin lực cản ảnh hưởng đến phát triển hệ trẻ - Cùng với chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế theo hướng phát triển khu vực công nghiệp, dịch vụ thu hẹp khu vực nông nghiệp, kéo theo chuyển dịch lao động trẻ, cấu xã hội, nghề nghiệp niên Số niên từ nông thôn thành phố, khu công nghiệp, trung tâm kinh tế; niên lao động tự do, niên thiếu việc làm, thu nhập khơng ổn định ngày có chiều hướng gia tăng Theo kết điều tra lao động, việc làm Tổng cục thống kê- Bộ Lao động Thương binh xã hội năm 2006, dân số niên nước ta hoạt động lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 53,4%; công nghiệp xây dựng 24,2%; dịch vụ 22,4% dự báo xu hướng chuyển dịch cấu lao động tiếp tục tăng Trong đó, số niên làm việc thành phần kinh tế ngồi quốc doanh nghiệp chiếm vị trí chủ đạo (khoảng 91%); có 9% niên làm việc khu vực nhà nước; 17,7% niên làm việc hưởng lương khu vực Nhà nước; 53,5% lao động hộ gia đình khơng hưởng lương; 16,5% tự lo cho thân đặc biệt có 1% chủ doanh nghiệp tư nhân 0,3% tự làm thuê có lao động Bên cạnh đó, niên có phân hố, chênh lệch ngày lớn mức sống, trình độ học vấn, thu nhập, địa vị kinh tế, điều kiện hưởng thụ văn hố, vui chơi giải trí - Sự biến động phức tạp, khó lường tình hình giới, tác động tồn cầu hố, xâm lăng văn hoá, cổ vũ lối sống phương Tây, dân chủ Mỹ niên diễn mạnh mẽ, nhiều đường, qua Internet, phương tiện truyền thông tác động trực tiếp, liên tục với cường độ cao đến lối sống, nếp sống niên, tạo sức ép, gây nhiều khó khăn, phức tạp cho việc bảo vệ phát huy văn hoá dân tộc giới trẻ - Mặt trái kinh tế thị trường tác động mạnh đến niên Một phận không nhỏ niên đề cao giá trị đồng tiền, sống thiếu tình người, ích kỷ, cá nhân, thực dụng, sống gấp, không quan tâm đến tập thể, thờ trước nỗi đau đồng bào; lĩnh trị, niềm tin vào tương lai đất nước dễ bị lung lay, dao động, lo lắng trước khó khăn đất nước, yếu quản lý xã hội, tác động tiêu cực, tệ nạn xã hội, tội phạm, chống phá lực thù địch - Sự gia tăng tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm, tội phạm nguy hiểm, đồ, hãn, băng nhóm chưa ngăn chặn, mà niên chiếm tỷ lệ cao; môi trường xã hội chưa lành mạnh; sức khoẻ sinh sản, tỷ lệ nhiễm HIV niên diễn biến phức tạp, mức báo động đã, tác động xấu đến số đông niên, báo hiệu nguy tích chứa, hình thành xã hội không ổn định, không lành mạnh ảnh hưởng lớn đến phát triển niên khơng kịp thời ngăn chặn Tình hình phạm tội niên chiếm tỷ lệ cao, khoảng 55-65% tổng số người phạm tội Xét loại tội phạm, niên thường mắc chủ yếu án hình ma tuý, năm gần xuất loại tội phạm công nghệ thông tin Năm 2003, nước có 58.603 người bị bắt giữ khởi tố, có 33.548 người phạm tội thuộc nhóm tuổi thiếu nhi, chiếm 57,3%; năm 2004 có 59.491 người phạm tội, niên chiếm 56% Số niên nghiện ma tuý có khoảng 169 nghìn người, chiếm 70% người nghiện có hồ sơ kiểm sốt II- NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CƠNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TRONG THỜI GIAN TỚI 1- Hiệu giáo dục Đoàn chưa cao Cơng tác giáo dục trị, tư tưởng Đoàn chưa thật phù hợp với đối tượng niên Các hoạt động định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống chưa tác động có hiệu đến đối tượng thiếu niên chậm tiến Phương thức giáo dục Đoàn chậm đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu, tâm lý đoàn viên, niên Đoàn chưa thật tiếp cận để định hướng, hướng dẫn niên trước xu hướng, trào lưu Công tác tư tưởng định hướng dư luận xã hội niên hạn chế; việc nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng niên niên cơng nhân doanh nghiệp ngồi quốc doanh, niên địa bàn dân cư, trí thức trẻ khơng chắn Khắc phục vấn đề trên, để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực trường học xã hội chủ nghĩa niên Việt Nam, người trực tiếp giúp Đảng thực nhiệm vụ công tác niên, phát động tổ chức phong trào hành động cách mạng niên, cầu nối niên với Đảng, phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Trong q trình hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi phải “Xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, thực đội hậu bị tin cậy Đảng, hạt nhân trị phong trào niên” Đồng thời, phải mở rộng củng cố mặt trận đoàn kết tập hợp niên xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh Chức phân biệt Đoàn với tổ chức xã hội, tổ chức phi phủ trường học XHCN niên, đội hậu bị tin cậy Đảng Nhiệm vụ trị hàng đầu Đoàn giáo dục lý tưởng cộng sản cho niên, góp phần "bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau" Do vậy, hoạt động Đồn phải có mục tiêu biện pháp để góp phần nâng cao nhận thức trị đồn viên, niên 2- Vai trò Đồn bảo vệ quyền lợi, chăm lo lợi ích đáng niên chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, đòi hỏi Đồn phải gắn bó mở rộng ảnh hưởng niên, thực đại diện cho lợi ích đáng niên Chức quan trọng để gắn kết niên với tổ chức Đoàn Muốn vậy, Đoàn phải thực " Người bạn thân thiết niên, niên, đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp", cầu nối thực niên với Đảng, với hệ thống trị Để làm điều đó, cấp Đoàn phải nắm bắt đầy đủ, thường xun tình hình niên, có chương trình hành động cụ thể phù hợp với đối tượng niên phối hợp với ngành quyền để thúc đẩy việc cải thiện tình hình niên địa phương, đơn vị Mỗi sở Đồn phải nắm số niên gặp khó khăn, có biện pháp đề xuất, kiến nghị để giúp đỡ họ Các cấp Đoàn cần chủ động tổ chức nghiên cứu, tham khảo lấy ý kiến niên phản ánh nguyện vọng, kiến nghị niên (mà suy nghĩ chủ quan số cán Đồn) với cấp uỷ, quyền cấp, bộ, ngành Chính phủ, chủ trương, sách có liên quan đến lợi ích niên Sinh hoạt Đoàn định kỳ tất cấp phải có nội dung khơng thể thiếu đánh giá tình hình niên đề biện pháp để cải thiện tình hình niên địa phương, đơn vị Nội dung, phương thức hoạt động Đoàn cần phải phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng trình độ nhận thức niên Cần phát huy vai trò chủ thể niên hoạt động, sinh hoạt, không để họ làm khán giả thụ động Cán Đoàn phải kiên khắc phục hành hố cơng tác sinh hoạt 3- Một số nội dung, phong trào Đoàn chưa tác động chưa đủ sức tập hợp rộng rãi đối tượng niên nước, khu vực đường phố, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi; cơng tác tập hợp phát huy vai trò trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ chưa quan tâm thoả đáng Vẫn hoạt động hình thức, nặng bề nổi, thiếu chiều sâu, không bền vững, chưa quan tâm đến hiệu thực tế Đòi hỏi Đồn phải thực đổi nội dung phương thức hoạt động thu hút, tập hợp, giáo dục niên đạt hiệu Nội dung phương thức hoạt động Đồn phải bắt nhịp đón đầu phát triển trình độ văn hố niên, đa dạng nhu cầu, sở thích đối tượng niên, cơng tác Đồn phải thực khoa học, nghệ thuật Đoàn phải chủ động khai thác, sử dụng phương tiện đại, như: truyền hình, internet để giáo dục, định hướng hoạt động cho thiếu nhi Cần phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cấp, đơn vị để hoạt động Đồn khơng bị phân tán, tập trung nguồn lực thực mục tiêu, nhiệm vụ Đoàn Cán Đoàn cần nghiên cứu chuẩn bị tốt nội dung cho buổi sinh hoạt, hoạt động để đảm bảo hấp dẫn hiệu quả, phù hợp với đối tượng Cần tham khảo tài liệu hướng dẫn, phương tiện thông tin đại chúng, tham khảo ý kiến người lớn tuổi địa phương, đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể đồn viên, niên trình chuẩn bị triển khai hoạt động Cần tìm hiểu, đánh giá phản ứng, nhận xét niên sau hoạt động để không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu hoạt động Để làm việc đó, cấp Đồn cần phải có kế hoạch để nâng cao trình độ, nghiệp vụ, lực cho đội ngũ cán Đoàn 4- Chất lượng tổ chức sở Đoàn, chất lượng cán Đồn chưa đáp ứng u cầu cơng tác đoàn kết, tập hợp niên Khả tập hợp, thuyết phục, tuyên truyền vận động niên nhiều cán đồn yếu kém; thiếu đức tính hy sinh, ngại tiếp xúc với niên; tính gương mẫu chưa cao; đòi hỏi nhiều cống hiến; xuất tình trạng cơng chức hố đội ngũ cán đồn Cán Đồn ln tình trạng thiếu số lượng, yếu chuyên môn, nghiệp vụ, nguyên nhiều cấp Đoàn tuyển dụng cán đầu vào khơng đủ tiêu chuẩn, nể nang tuyển dụng, sách đầu cho cán đồn khơng quan tâm mức Vai trò, vị trí tính tiền phong gương mẫu đoàn viên niên xã hội chưa rõ, chưa phát huy đầy đủ Chất lượng sinh hoạt Đoàn thiếu chiều sâu Những vấn đề yêu cầu Đoàn phải tập trung củng cố tổ chức, đổi nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn Khắc phục biểu hành hóa, quan liêu, phơ trương hình thức Đồn.Nhanh chóng khắc phục bất cập đội ngũ cán Đoàn cấp; xây dựng đội ngũ cán Đồn có trình độ, lực, có khả vận động, tập hợp niên giai đoạn Đổi mạnh mẽ phong cách làm việc phương pháp cơng tác cán đồn Chuyên đề XÂY DỰNG HÌNH MẪU THANH NIÊN THỜI ĐẠI MỚI VÀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH A Đặt vấn đề Trong năm qua, với phát triển kinh tế - xã hội đất nước, cơng tác Đồn phong trào niên, thái độ ý thức trị niên có nhiều chuyển biến tích cực; niên chủ động hơn, quan tâm có trách nhiệm với vấn đề đất nước quốc tế Lòng nhân ái, nhân văn, tính tích cực trị - xã hội tinh thần xung phong, tình nguyện, ý thức chia xẻ, tương thân, tương niên ngày khơi dậy mạnh mẽ khẳng định hành động, nghĩa cử cao đẹp sống Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, phận niên thiếu ý thức rèn luyện, non nhận thức trị, chưa xác định lý tưởng sống đắn, sống thực dụng, thụ động, thờ ơ, ngại tham gia hoạt động trị - xã hội, vi phạm pháp luật, tin vào điều mê tín dị đoan… Trong thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, vấn đề bồi dưỡng, hình thành lớp niên có đầy đủ phẩm chất lực, đại diện cho hệ niên đáp yêu cầu thời đại, nhu cầu nguồn nhân lực trẻ đất nước phát huy ảnh hưởng tích cực cơng tác giáo dục hệ trẻ nội dung quan trọng cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi Nghị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX khẳng định: Xây dựng lớp niên giàu lòng u nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có lĩnh văn hố người Việt Nam B Nội dung I Quan điểm mục tiêu xây dựng hình mẫu niên thời đại theo Nghị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX Xây dựng lớp niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có lĩnh văn hố người Việt Nam với phẩm chất sau: - Giàu lòng u nước, biết xử lý hài hồ lợi ích thân lợi ích chung tập thể, cộng đồng; - Có lý tưởng cách mạng lĩnh trị vững vàng; - Có tri thức, chun mơn, nghiệp vụ kỹ lao động giỏi; - Có văn hóa sống tình nghĩa; - Có sức khỏe thể chất tinh thần lành mạnh; - Giàu nhiệt huyết sáng tạo tinh thần tình nguyện Hướng tới mục tiêu ngày có nhiều cán quản lý trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, công nhân trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, chiến sỹ trẻ giỏi, văn nghệ sỹ trẻ giỏi tiêu biểu cho hệ niên thời kỳ hội nhập II Những nội dung xây dựng hình mẫu niên thời đại Xây dựng lớp niên giàu lòng u nước 1.1- Tổng kết tồn lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam, rõ nguyên nhân dẫn đến thắng lợi q trình đó, Hồ Chí Minh viết: “Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống quý báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng tinh thần lại sôi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn Nó lướt qua nguy hiểm khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước” 1.2- Phát huy truyền thống yêu nước, thương nòi dân tộc: Suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước, trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lớp lớp hệ niên Việt Nam khơng quản ngại khó khăn, gian khổ, chí phải xả thân qn Tổ quốc thân yêu Truyền thống yêu nước nâng lên trở thành chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng dân tộc Việt Nam 1.3- Chủ nghĩa yêu nước điểm cốt lõi sắc văn hoá dân tộc Việt Nam: Là sợi dây bền chặt gắn bó người dân Việt Nam hoàn cảnh, tinh thần yêu nước coi thứ quý (lời Bác Hồ) Do đó, cấp Đồn phải thường xun tun truyền, giải thích cho đoàn viên, thiếu nhi; làm cho tinh thần yêu nước phải trở thành hành động cách mạng thiết thực tuổi trẻ học tập, lao động, sinh hoạt công tác ngày Xây dựng lớp niên có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng 2.1- Đảng ta Bác Hồ coi việc bồi dưỡng, đào tạo hệ trẻ vấn đề trọng tâm cách mạng, quan hệ tới tương lai dân tộc, tiền đồ nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đất nước ta Đối với lớp trẻ phải coi trọng bồi dưỡng đạo đức tài năng, phải đặc biệt quan tâm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X rõ: “Đối với hệ trẻ thường xuyên giáo dục trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giảI trí, phát triển thể lực, trí tuệ góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc” 2.2- Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng gì? - Theo từ điển tiếng Việt: Lý tưởng mục đích cao nhất, tốt đẹp mà người ta phấn đấu đạt tới Như vậy, người, cần có lý tưởng để phấn đấu Đặc biệt lứa tuổi niên - Tuổi đẹp đời người, niên dù điều kiện cương vị khác hướng tới mơ ước cao đẹp đời Tuy nhiên, phấn đấu để đạt lý tưởng phấn đấu lâu dài đầy gian nan, chí phải xả thân qn - Cùng với lãnh đạo, tạo điều kiện Đảng Nhà nước, định hướng tổ chức Đoàn, niên cần có ý chí cao để thực lý tưởng đắn - Trong phạm trù lý tưởng, lĩnh vực sau quan trọng nhất, là: + Lý tưởng trị - xã hội: Phấn đấu cho mục đích cao tốt đẹp mặt xã hội, lĩnh vực quan trọng thể trách nhiệm thân xã hội người + Lý tưởng đạo đức: Rèn luyện, phấn đấu cho xã hội cho cá nhân có đạo đức phẩm giá cao đẹp, hình thành chuẩn mực giá trị xã hội + Lý tưởng nghề nghiệp: Học tập, lựa chọn, phấn đấu để có nghề u thích Thực tế cho thấy, đứng trước ngưỡng đời mà niên phải lựa chọn, vấn đề chọn nghề cho vấn đề khó khăn nhiều bất ngờ + Lý tưởng thẩm mỹ: Quan niệm đẹp, đánh giá đẹp, hướng tới đẹp nội dung bên hình thức biểu bên ngồi Trong lĩnh vực trên, lý tưởng trị - xã hội quan trọng - Lý tưởng trị - xã hội niên cần rèn luyện, phấn đấu vươn tới “Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội” Đó mục tiêu phấn đấu cách mạng Việt Nam, trọng tâm công tác bồi dưỡng giáo dục tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chức trường học xã hội chủ nghĩa niên vấn đề trở nên quan trọng cấp thiết hết, nội dung cụ thể giáo dục lý tưởng trị - xã hội cho đồn viên, niên là: + ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, cần cù lao động, động, sáng tạo, tâm thực thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước + Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hồ bình”, bạo loạn lật đổ lực thù địch + Quá trình hội nhập với quốc tế phải tích cực, chủ động tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phải giữ vững độc lập, tự chủ, tránh lệ thuộc vào bên 2.3- Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng xây dựng lối sống đẹp niên có mối quan hệ chặt chẽ với - Mỗi niên vừa có lý tưởng cách mạng, vừa có lối sống đẹp - Đó người làm tròn trách nhiệm xã hội, người hiếu thảo gia đình, cơng dân tốt, người có hành động nghĩa cử đẹp… - Đoàn niên cấp cần tập trung làm tốt số nội dung sau: + Tuyên truyền để niên rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức công dân, xây dựng lối sống có văn hố + Động viên niên tích cực học tập, lao động sáng tạo, chủ động vươn lên lập thân, lập nghiệp làm giàu đáng + Nêu cao tinh thần xung phong tình nguyện, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 10 hợp xâm hại bạo hành trẻ em gia đình, nhà trường ngồi xã hội, lớp trông trẻ mẫu giáo nhiều khu vực khác Đầu năm 2008 quan báo chí thơng tin nhiều tình trạng học sinh bỏ học với nhiều nguyên nhân có bất cập hệ thống sách giáo khoa yếu tố khác khó khăn kinh tế, lạm phát, giá tăng cao ảnh hưởng đến đời sống đại đa số hộ gia đình nghèo, khiến nhiều trẻ em phải bỏ học để giúp gia đình kiếm sống, tượng lạm dụng sức lao động trẻ em có xu hướng gia tăng Tai nạn thương tích trẻ em trở thành vấn đề đáng báo động Những thống kê gần cho thấy tai nạn thương tích chiếm tới 70% trường hợp gây tử vong cho trẻ em, tai nạn giao thơng chiếm 60% Bên cạnh xuất tình trạng nng chiều, q kỳ vọng vào phận gia đình Mức sinh giảm, đời sống kinh tế cải thiện khiến nhiều gia đình, đặc biệt thành thị có điều kiện đầu tư cho sống sinh hoạt học tập Tuy nhiên kỳ vọng nhiều sức ép học tập khiến nhiều trẻ em khơng thời gian để vui chơi sinh hoạt, tạo hội chứng phát triển khơng lành mạnh thể chất béo phì, bệnh tinh thần như: ích kỷ, thiếu tính tập thể Tình trạng học thêm, học tải chưa giảm Gánh nặng học tập trở thành rào cản thiếu nhi đến với hoạt động vui chơi tập thể Sự phổ cập công nghệ thông tin mang đến cho trẻ em hội tiếp cận nhiều ứng dụng internet đa dạng, đặt thách thức việc chơi game, bị tác động xu hướng bạo lực luồng văn hố khơng lành mạnh, tạo hiệu ứng tâm lý khép kín, giao tiếp xã hội, hội chứng trầm cảm 2- Một số kết triển khai thực chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng xây dựng Đội vững mạnh nhiệm kỳ đại hội VIII 2.1- Một số kết đạt * Phong trào thiếu nhi: Từ phong trào lớn xuyên suốt: "Nói lời hay làm việc tốt, phấn đấu trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ" hình thành nhiều phong trào, nhiều vận động thu hút đơng đảo thiếu nhi tham gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thiếu nhi nhà trường Cơng tác giáo dục truyền thống tiếp tục có bước phát triển mới, việc đổi nội dung, hình thức hoạt động Các phong trào: "Hành trình nguồn", "Đi tìm địa đỏ","Những địa nghĩa tình", phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", công tác "Trần Quốc Toản" tập thể đội tổ chức, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao giúp cho thiếu nhi rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ, thể chất Nổi bật hoạt động như: liên hoan "Búp sen hồng”, “ Tiếng kèn Đội ta", Liên hoan ban nhạc tốp hát, đàn óocgan, Festival Nhà thiếu nhi Các hoạt động tham gia bảo vệ mơi trường, phòng chống tệ nạn xã hội với phong trào thi đua "Vì màu xanh quê hương", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh"; thi "Ai khéo - Ai tài", sân chơi "Sắc màu tuổi thơ", “Liên hoan đội tun truyền măng non", mơ hình "Đội Sao đỏ", "Đội thiếu niên chữ thập đỏ", "Hòm thư cứu bạn", "Trường, lớp không ma tuý", thu hút đông đảo thiếu nhi nước tham gia, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an tồn lành mạnh cho thiếu nhi *Cơng tác xây dựng Đội: Các cấp Đồn tập trung làm tốt công tác chăm lo xây dựng tổ chức Đội, trọng tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đội, phụ trách Sao nhi đồng, chất lượng đội viên, phát triển đội viên lớn lên Đoàn, nâng chất lượng đội ngũ phụ trách thiếu nhi 55 Các tỉnh, thành Đoàn chủ động triển khai thực "Chương trình dự bị đội viên" "Chương trình rèn luyện đội viên, "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội"; mơ hình "Hội thi phụ trách giỏi", Câu lạc "Phụ trách thiếu nhi", Câu lạc "Phụ trách giỏi", hội thi "Nghi thức Đội", "Nét đẹp đội viên", "Búp măng xinh" với nhiều hình thức phong phú, giúp thiếu nhi tự rèn luyện đăng ký thực chương trình Hệ thống Hội đồng Đội cấp bước kiện toàn củng cố Hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư cấp Đoàn quan tâm đạo, bước tạo chuyển biến nhận thức hành động cộng đồng Hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi cấp tiếp tục phát huy mạnh thiết chế văn hoá quan trọng phục vụ hoạt động thiếu nhi địa bàn; cấp Đoàn quan tâm đạo mở rộng đầu tư xây dựng tăng cường định hướng hoạt động * Cuộc vận động "Vòng tay bè bạn": Trong năm qua có 100% sở Đội tích cực tham gia phong trào "Tấm áo tặng bạn", "Quyên góp sách cho thiếu nhi đọc điểm bưu điện văn hoá xã" Các hoạt động giao lưu kết nghĩa liên đội vùng đô thị với liên đội vùng sâu, vùng xa, nhận giúp đỡ bạn nghèo, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa thu hút tham gia nhiệt tình thiếu nhi nước Tồn quốc qun góp hàng tỷ đồng xây dựng "Quỹ bạn nghèo"; hàng triệu quần áo, nhiều đồ dùng học tập, sách vở, quần áo, xe đạp, mũ ca nô, băng nhạc, trống Đội tặng thiếu nhi vùng khó khăn Các hoạt động giao lưu hữu nghị thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi giới khu vực tiếp tục có bước phát triển mới, thơng qua thi viết thư UPU, thi vẽ, triển lãm tranh quốc tế, trại hè Châu - Thái Bình Dương Nhật Bản, tổ chức hoạt động giao lưu với bạn thiếu nhi nước sinh sống Việt Nam *Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu": Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn chế, sách, triển khai nhiều chương trình, dự án quan trọng thúc đẩy công tác Đội phong trào thiếu nhi Các cấp Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước; chủ trương Đoàn liên quan tới cơng tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, trọng tâm là: Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; Cơng ước Quốc tế Quyền Trẻ em; Chương trình hành động Quốc gia trẻ em giai đoạn 2001 - 2010; Chỉ thị 55 ngày 28/6/2000 Bộ Chính trị khoá VIII việc "Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng sở công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi"; Quyết định 134/TTg ngày 31/5/1999 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình hành động chăm sóc trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn"; Nghị 10 BCH TƯ Đồn khố VII "Tăng cường chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2000- 2005" Hội đồng Đội Trung ương tham mưu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch số 40 đẩy mạnh vận động "Vì đàn em thân yêu" với nhiều nội dung, hình thức cụ thể; tạo nguồn ngân sách đầu tư cho việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em; ưu tiên cho tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng khó khăn Trong năm 2002 - 2007, tồn Đồn tổ chức hàng nghìn lượt truyền thơng, giao lưu, liên hoan văn nghệ, thể thao, hội trại; nhận đỡ đầu, chăm sóc thiếu nhi tàn tật, thu thập chữ ký ủng hộ thiếu nhi nhiễm chất độc da cam; tham gia vận động thiếu nhi bỏ học trở lại trường, thiếu nhi lang thang nhỡ trở với gia đình; tổ chức lớp ánh sáng văn hoá hè; tặng quà cho thiếu nhi vùng sâu vùng xa Kết nước xây dựng 32.917 cơng trình “Vì đàn em thân u với trị giá 38,4 tỷ đồng, nhận chăm sóc, đỡ đầu giúp đỡ, tặng q cho 601.828 em có hồn cảnh khó khăn, trị giá 25 tỷ đồng Thông qua phong trào "Phụ trách tình nguyện", tồn quốc xây dựng 709 cơng trình trị giá 10 tỷ 157 triệu 56 đồng; mở 1.764 lớp học tình thương với 42.709 em tham gia Cả nước có 5.852 đội niên tình nguyện thiếu nhi, mở 7.545 lớp học tình thương thu hút 130.950 em tham gia 2.2- Một số khó khăn, hạn chế: - Nhận thức đạo công tác Đội, hoạt động thiếu nhi tổ chức Đoàn số địa phương phận cán đồn viên hạn chế Cơng tác nghiên cứu, tìm tòi giải pháp công tác Đội phong trào thiếu nhi chưa thực trọng, hoạt động tổ chức theo chủ nghĩa kinh nghiệm, sáng tạo - Đội ngũ cán Đồn làm cơng tác Đội tất cấp thiếu số lượng, phận yếu kỹ nghiệp vụ Phương pháp công tác phận cán thiếu khoa học, hành hố, chưa thực tâm huyết với với phong trào Chất lượng cán phụ trách, Sao Nhi đồng, cán BCH liên, chi đội chất lượng đội viên chưa đồng Công tác đào tạo bồi dưỡng cán Đội số địa phương chưa trọng, chưa thường xuyên - Một số hoạt động, phong trào Đội tổ chức theo hướng áp đặt, chủ quan, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu sở thích thiếu nhi; sinh hoạt Sao Nhi đồng, sinh hoạt Đội nặng hình thức, nội dung sinh hoạt khơ cứng, tính sáng tạo, tự quản sinh hoạt chưa cao Một số phong trào hiệu thấp chưa thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia - số địa phương công tác tham mưu với cấp uỷ, quyền; chế phối hợp với ngành việc ban hành chủ trương, sách, chương trình hành động dành cho trẻ em lúng túng, khơng cụ thể, chí chồng chéo, thiếu tính thống nhất; chưa tạo sức mạnh tổng hợp xã hội hố cơng tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu nhi 2.3- Bài học kinh nghiệm: - Nâng cao nhận thức phát huy vai trò tổ chức Đồn việc đạo cơng tác Đội hoạt động thiếu nhi - Chủ động tham mưu với Đảng cấp quyền cơng tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu nhi; tăng cường phối hợp Đoàn với lực lượng xã hội để huy động nguồn lực cho hoạt động thiếu nhi xây dựng Đội - Đổi nội dung phương thức hoạt động Đội phong trào thiếu nhi sở hệ thống hố hồn thiện nội dung giáo dục phù hợp với lứa tuổi, đối tượng, thời đại dân tộc, đồng thời tăng cường phương tiện thông tin đại tạo môi trường văn minh tiến để em giáo dục, rèn luyện Phát huy tính tự quản vai trò tham gia thiếu nhi Đa dạng hố mơ hình loại hình hoạt động, sinh hoạt Đội - Chăm lo kiện toàn Hội đồng Đội cấp, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán phụ trách, cán huy Liên, Chi đội, phụ trách Sao Tăng cường đôn đốc kiểm tra sở phân công, phân nhiệm rõ ràng, trọng công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng II- Mục tiêu giải pháp Thực chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục Thiếu niên nhi đồng xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh 1- Mục tiêu Phát huy vai trò phụ trách Đồn TNCS Hồ Chí Minh với Đội TNTP Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi thực tốt điều Bác Hồ dạy, tạo môi trường giúp thiếu nhi nuôi dưỡng ước mơ, hình thành nhân cách, phấn đấu học tập rèn luyện trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đồn viên Đồn TNCS Hồ Chí Minh *Những tiêu lớn: - 100% sở Đoàn, năm có 01 cơng trình "Vì đàn em" Phấn đấu để hầu hết tỉnh, thành, quận, huyện có Nhà thiếu nhi 57 - Tập hợp 90% thiếu nhi tham gia vào hoạt động Đội - Hàng năm kết nạp 90% thiếu nhi độ tuổi vào Đội - 80% Đội viên đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" - 55% số Đội viên lớn kết nạp vào Đoàn - 100% nhi đồng đến độ tuổi trường học kết nạp vào Đội - 100% sở Đội triển khai thực tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thực tốt điều Bác Hồ dạy” 2- Nội dung giải pháp chủ yếu 2.1- Nâng cao trách nhiệm tổ chức Đoàn đạo, hướng dẫn, thực cơng tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh: 2.1.1- Tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm trang bị kỹ cơng tác Đội cho cán Đồn, đồn viên tổ chức sở Đoàn Chỉ tiêu: Phấn đấu, 100% sở Đồn hàng tháng, q có hoạt động cụ thể, thiết thực dành cho thiếu nhi - Tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm trang bị kỹ cơng tác Đội cho cán Đồn đoàn viên - Xây dựng Hội đồng Đội cấp đủ mạnh số lượng chất lượng - Tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán phụ trách huy Đội - Các cấp Đồn phân cơng cán giỏi phụ trách công tác Đội, đồng thời phát triển đội ngũ cộng tác viên tạo sức mạnh đồng chăm lo công tác Đội phong trào thiếu nhi - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng lực lượng xã hội cấp Đoàn, Hội, đoàn viên niên trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, giúp cho cấp Đoàn, Hội, cán đoàn viên, hội viên tự xác định trách nhiệm cơng tác Đội phong trào thiếu nhi - Đa dạng hố cơng tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức kiến thức cho cán bộ, đồn viên niên thơng qua kênh thông tin đại chúng, mở rộng hình thức truyền thơng, tư vấn Nhà thiếu nhi trụ sở Đoàn cấp - Cung cấp kỹ năng, kiến thức chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng - Hàng năm có chương trình phối hợp công tác Hội đồng Đội Trung ương với quan báo chí, truyền thơng ngồi Đồn Tập trung phản ánh nội dung công tác Đội phong trào thiếu nhi, nêu gương tốt, nhân rộng mơ hình kinh nghiệm điển hình, cách làm hay, có hiệu - Biên soạn tài liệu hướng dẫn sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng theo hướng cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực, sát đối tượng loại tài liệu chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn nâng cao kỹ nghiệp vụ cho đội ngũ cán Đội cấp 2.1.2- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Vì đàn em thân u" tồn Đoàn Tập trung vào số nội dung chủ yếu sau: Chỉ tiêu: Mỗi chi đoàn nhận giúp đỡ, đỡ đầu từ 03 thiếu nhi đặc biệt khó khăn trở lên; phấn đấu 100% xã vùng sâu, xa, nông thơn có tủ sách dành cho thiếu nhi; đến cuối nhiệm kỳ giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học - Phân cơng cán Đồn đủ lực, nhiệt tình, tâm huyết kinh nghiệm làm cơng tác phụ trách thiếu nhi; thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, kỹ nghiệp vụ cho cán phụ trách thiếu nhi sở - Các cấp Đồn tiếp tục trì, đẩy mạnh nhân rộng phong trào "Thanh niên tình nguyện đàn em","Phụ trách tình nguyện" 58 - Thực vai trò nòng cốt vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn em gia đình sách - Tổ chức "Cơng trình niên mang tên đàn em" Các cấp Đoàn, chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện sở vật chất, đầu tư kinh phí cho hoạt động thiếu nhi xây dựng Đội, hàng tháng chi đồn có việc làm thiết thực dành cho trẻ em, Đồn viên tun truyền viên tích cực vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn, giúp đỡ trẻ em chậm tiến, vi phạm pháp luật, giúp em hoà nhập cộng đồng - Tổ chức cho sở Đoàn, đoàn viên, niên kết nghĩa, nhận đỡ đầu sở, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hồn cảnh khó khăn - Các cấp Đồn đẩy mạnh cơng tác tun truyền, vận động; tổ chức lớp phụ đạo, bổ sung kiến thức; phong trào quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng học tập giúp đỡ em học sinh bỏ học có điều kiện quay lại trường Đối với lực lượng phụ trách thực tốt việc hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng tham gia hưởng ứng Cuộc vận động "Giúp bạn đến trường" 2.1.3- Tăng cường củng cố, kiện toàn lực lượng phụ trách Đội Trọng tâm là: Chỉ tiêu: Phấn đấu 100% cán phụ trách thiếu nhi nhà trường trang bị tài liệu, tập huấn nghiệp vụ Phấn đấu 60% cấp huyện, thị có Câu lạc "Phụ trách Đội", "Liên đội phụ trách" - Kiện toàn, củng cố, chọn cử đội ngũ cán Hội đồng Đội cấp cán làm công tác thiếu nhi - Đối với Chương trình rèn luyện phụ trách: cần tập trung triển khai thực tới đội ngũ cán phụ trách Đội Chú ý tới lực lượng giáo viên phụ trách Đội phân công Thường xuyên cập nhật nội dung, thông tin giúp đội ngũ giáo viên phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu nguyện vọng thiếu nhi thực tiễn công tác Đội phong trào thiếu nhi giai đoạn Đánh giá quy trình, phương pháp triển khai Chương trình rèn luyện phụ trách từ năm 2004 đến nay, rút kinh nghiệm để hoàn thiện thực chương trình có hiệu thời kỳ - Xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu công tác Đội phong trào thiếu nhi thực người bạn, có khả hướng dẫn, tổ chức hoạt động cho thiếu nhi, tư vấn cho thiếu nhi Hàng năm Hội đồng Đội cấp tổ chức lớp đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác thiếu nhi, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán phụ trách Đội - Đổi mới, tăng cường công tác tập huấn trang bị nghiệp vụ, kỹ công tác thiếu nhi cho đội ngũ phụ trách, cấp xã, phường Đa dạng hoá hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán phụ trách Đội theo hướng coi trọng hình thức thi "Giáo viên - Tổng phụ trách giỏi", "Chi Đoàn, Đoàn viên phụ trách thiếu nhi giỏi" cấp - Nâng cao chất lượng đào tạo khoa công tác thiếu nhi thuộc Học viện Thanh thiếu nhi Trung ương - Phối hợp với ngành giáo dục, đào tạo kiện toàn khoa Công tác Đội nâng cao chất lượng đào tạo phụ trách Đội, trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm - Trong nhiệm kỳ Trung ương ban hành Giải thưởng dành cho Tổng phụ trách Đội giỏi Các cấp Đoàn, Đội sở tăng cường tổ chức "Liên hoan gặp mặt phụ trách thiếu nhi giỏi" 2.1.4- Tăng cường phối hợp với quyền, ngành, đoàn thể, lực lượng xã hội, gia đình nhà trường cơng tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tổ chức hoạt động cho thiếu nhi 59 Chỉ tiêu: Phấn đấu 80% tỉnh, thành có kế hoạch, chương trình tham mưu cấp uỷ, quyền địa phương xây dựng Nhà thiếu nhi cấp quận, huyện; phấn đấu phần lớn cấp xã, phường có điểm vui chơi cho thiếu nhi - Tham mưu với cấp uỷ Đảng để có chương trình làm việc với quyền, Hội đồng nhân dân tạo chế, sách, có chương trình phối hợp cơng tác với ngành, đồn thể, vận động tổ chức xã hội, gia đình, nhà trường, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần xã hội hố cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời tạo nguồn lực cho công tác Đội phong trào thiếu nhi - Chủ động đề chương trình, kế hoạch cụ thể chăm sóc, giáo dục thiếu nhi xây dựng Đội - Xây dựng môi trường gia đình văn hố, nhà trường "kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", xã hội tiến để thiếu nhi học tập, vui chơi phát triển lành mạnh - Tạo điều kiện để thiếu nhi tích cực thực phong trào "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" góp phần tham gia vào công phát triển kinh tế, xã hội địa phương Chú trọng tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội: ma tuý, HIV/AIDS; vệ sinh mơi trường; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; thực quyền bổn phận trẻ em - Củng cố phát triển hệ thống Nhà thiếu nhi, điểm vui chơi dành cho trẻ em; nâng cao chất lượng hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư theo hướng tổ chức phong trào cụ thể cho thiếu nhi sở - Chủ động tham mưu cho cấp quyền đầu tư sở vật chất xây dựng điểm vui chơi dành cho trẻ em - Vận động xây nâng cấp phòng học, điểm vui chơi, tủ sách, phòng truyền thống, ủng hộ phương tiện học tập, vui chơi giải trí sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao Nhi đồng 2.2- Tập trung đạo, đổi phương thức hoạt động thiếu nhi: Chỉ tiêu: 100% liên đội có góc, phòng truyền thống Đội, tủ sách "Nghiệp vụ công tác Đội", Đội Tuyên truyền măng non; 80% liên đội khối THCS làm tốt công tác phụ trách Sao Nhi đồng - Đổi nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động Đội phong trào thiếu nhi theo hướng gắn sinh hoạt, hoạt động Đội phong trào thiếu nhi với việc giải vấn đề xúc thiếu nhi nhà trường, địa bàn dân cư Phát huy vai trò tích cực tham gia đội viên sinh hoạt; khắc phục tình trạng chủ quan, áp đặt thầy cô giáo, anh chị phụ trách hoạt động Đội - Nâng cao chất lượng phong trào thi đua học tập như: "Học tập tốt, rèn luyện tốt", "Vượt khó học tốt", "Đơi bạn tiến"; loại hình Câu lạc mơn học Tiếp tục phát động thiếu nhi nước phong trào "Em yêu khoa học" - Chú trọng loại hình giáo dục truyền thống, đạo đức, lòng nhân phát triển thể chất Duy trì phát triển phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đi tìm địa đỏ", hình thức sinh hoạt Câu lạc "Quyền trẻ em", diễn đàn "Trẻ với trẻ" - Triển khai đồng phong trào "Nghìn việc tốt" giai đoạn mới, coi trọng tâm đạo suốt nhiệm kỳ; Hội đồng Đội cấp cụ thể hố tiêu chí phong trào "Nghìn việc tốt" phù hợp với đối tượng thiếu nhi điều kiện địa phương - Thực có hiệu Cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực tốt điều Bác Hồ dạy" - Tổ chức hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo thiếu nhi; đa dạng hình thức sinh hoạt, bước đại hố nội dung, hình thức hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thơng qua kênh thông tin website, blogs, forum, diễn đàn trao đổi 60 thơng tin; khuyến khích thiếu nhi sử dụng Internet phục vụ cho học tập đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh - Tổ chức "Trại hè thiếu nhi" hàng năm, lồng ghép cung cấp cho thiếu nhi kiến thức sống giúp em rèn luyện kỹ sống - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu nắm bắt tình hình hoạt động Đội, gắn đổi nâng cao chất lượng hoạt động Đội với chiến lược phát triển nguồn lực trẻ có chất lượng cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ em Đảng, Nhà nước đề Tăng cường công tác đạo, kiểm tra giám sát trọng tâm việc thực Chương trình rèn luyện phụ trách, Chương trình rèn luyện đội viên, Nghi thức Đội sửa đổi - Phát huy vai trò quan báo chí, xuất Đồn giáo dục nâng cao sức khỏe thể chất đời sống văn hoá tinh thần cho thiếu nhi Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thiếu nhi nông thôn, miền núi, thiếu nhi dân tộc thiểu số 2.3 Chăm lo xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, xứng đáng đội dự bị, bổ sung lực lượng thường xuyên cho Đoàn, lực lượng giáo dục nhà trường Chỉ tiêu: 100% Liên đội triển khai thực hiện, 100% thiếu nhi đăng ký thực tốt Chương trình rèn luyện đội viên; 80% Đội viên đạt chuyên hiệu trở lên/năm;100% cán Ban Chỉ huy liên, chi Đội định kỳ tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; 100% nhi đồng đến tuổi kết nạp vào Đội; 35% xã, phường thường xuyên tổ chức tốt hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư - Đối với Chương trình rèn luyện đội viên: Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung; đổi phương thức triển khai thực Chương trình rèn luyện đội viên theo hướng giảm tải để phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi đối tượng thiếu niên, nhi đồng thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị giai đoạn Về quy trình triển khai phương pháp đánh giá Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn cần đa dạng hố hình thức cơng nhận, tránh hình thức hoá, bảo đảm hấp dẫn, dễ tiếp thu thực - Tập trung bồi dưỡng, đội viên lớn phát triển vào Đồn, thơng qua hình thức sinh hoạt giáo dục truyền thống Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ; trì hình thức sinh hoạt theo sở thích, thi - Tăng cường đổi công tác cán huy Đội: Tập trung cho việc xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng tập huấn cán Ban huy liên, chi đội hàng năm, thường xuyên tổ chức thi "Chỉ huy Đội giỏi", "Phụ trách Sao giỏi", "Liên hoan, gặp mặt huy Đội giỏi" cấp - Triển khai đề án "Thủ lĩnh trẻ tương lai" nhằm phát hiện, bồi dưỡng tôn vinh cán huy Đội giỏi Tiếp tục bình chọn cán Đội xuất sắc qua giải thưởng Kim Đồng - Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng công tác nhi đồng, đưa việc triển khai thực Chương trình dự bị đội viên vào nếp; quan tâm việc lựa chọn Đội viên xuất sắc tham gia phụ trách Sao - Đối với tổ chức Đội cấp xã, phường: Tham mưu thành lập, kiện toàn, củng cố Hội đồng Đội cấp xã, phường Tăng cường cán bộ, nguồn lực đảm bảo cho hoạt động Hội đồng Đội cấp xã, phường Tạo chuyển biến tích cực hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư Duy trì nhân rộng hình thức sinh hoạt: Câu lạc sở thích; Lớp học tình thương; Đội tuyên truyền măng non; Tiếng kẻng học tập nhằm hướng em tham gia hoạt động học tập, vui chơi giải trí tham gia hoạt động văn hoá, xã hội địa phương 61 Thực tốt chế sách với đội ngũ cán phụ trách Đội, đặc biệt sách nhằm tập hợp, thu hút đội ngũ cán Đội cấp xã, phường; cán phụ trách tham gia tổ chức hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư - Làm tốt công tác khen thưởng cá nhân, đơn vị có thành tích công tác Đội phong trào thiếu nhi Bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu nhi trách nhiệm toàn xã hội mà trước hết trách nhiệm cấp Đoàn, đoàn viên niên" Với tinh thần tất đàn em thân yêu, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX xác định nhiều nội dung quan trọng nhằm bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu nhi Để Nghị sớm vào sống, cấp Đoàn, Đội sớm chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, phấn đấu thực thành cơng mục tiêu xây dựng Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, góp phần hình thành lớp công dân mới, thực thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước MỘT SỐ VẤN ĐỀ GỢI Ý THẢO LUẬN 1- Hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư: - Mơ hình tổ chức hoạt động thiếu nhi - Phương pháp tổ chức hoạt động thiếu nhi - Vấn đề kết nạp đội viên - Lực lượng phụ trách thiếu nhi - Nội dung sinh hoạt thiếu nhi - Nguồn lực tổ chức hoạt động thiếu nhi - Thời gian tổ chức hoạt động thiếu nhi 2- Thiết chế hoạt động Đội mơ hình điểm vui chơi giải trí thiếu nhi: - Công tác quy hoạch tổng thể hệ thống Nhà thiếu nhi cấp tỉnh, huyện - Cơ chế, sách cho đội ngũ cán Nhà thiếu nhi cấp tỉnh, huyện - Công tác quy hoạch điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi cấp xã, phường - Tham mưu xây dựng, trì, sử dụng điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi có - Vai trò cấp Đoàn, Đội tham mưu xây dựng, tổ chức điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi 3- Tổ chức Hội đồng Đội cấp xã phường: Đánh giá thực chất hiệu hoạt động Hội đồng Đội cấp xã, phường: - Cơng tác tham mưu kiện tồn, củng cố Hội đồng Đội cấp xã, phường - Vấn đề cán bộ, nguồn lực đảm bảo cho hoạt động Hội đồng Đội cấp xã, phường - Hướng tới có tiếp tục thành lập tổ chức Đội hay tổ chức hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư 4- Chương trình rèn luyện đội viên: - Những thuận lợi, khó khăn triển khai Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn - Về sửa đổi nội dung Chương trình rèn luyện đội viên theo hướng giảm tải nội dung phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi đối tượng thiếu niên, nhi đồng thực tiễn - Đa dạng hố hình thức cơng nhận, tránh hình thức hố quy trình triển khai phương pháp đánh giá Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 5- Chương trình rèn luyện phụ trách Đội: - Những thuận lợi, khó khăn triển khai Chương trình rèn luyện phụ trách Đội 62 - Những nội dung, thơng tin cần cập nhật Chương trình rèn luyện phụ trách nhằm giúp đội ngũ giáo viên phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận nhu cầu thiếu nhi thực tiễn công tác Đội phong trào thiếu nhi giai đoạn - Về quy trình, phương pháp triển khai Chương trình rèn luyện phụ trách từ năm 2004 đến nay, kinh nghiệm, giải pháp CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH I ĐẶT VẤN ĐỀ Kiểm tra, giám sát mặt cơng tác Đồn để tiếp cận đánh giá hiệu hoạt động xã hội, phong trào niên Kiểm tra, giám sát có đặc trưng sai, hợp lý - bất hợp lý, hiệu - hiệu quả,…; kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo, thao tác thường xuyên người lãnh đạo, cho nên, kiểm tra, giám sát coi biện pháp bản, thường xuyên, nội dung chủ yếu việc tiếp cận đánh giá hoạt động xã hội, phong trào niên II VÀI NÉT VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ON VIII (2002 2007) Việc lãnh đạo, đạo tổ chức thực công tác kiểm tra Ban Chấp hành, Ban Thờng vụ Đoàn cấp - Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Nghị chuyên đề “Tăng cường công tác kiểm tra Đoàn giai đoạn nay” (Nghị số 08NQ/TWĐTN ngày 10/10/2005 Ban Thường vụ Trung ương Đồn) - Ban Bí thư Trung ương Đồn có hướng dẫn số 82 HD/TWĐTN việc thực Nghị 08 BTV Trung ương Đoàn; - Sau năm, có 37 tỉnh, thành Đồn có văn hướng dẫn thực nghị quyết; 04 đơn vị (Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hố, TP Hồ Chí Minh) thành lập Ban kiểm tra chuyên trách máy quan tỉnh, thành đồn - Cơng tác kiểm tra định kỳ Ban Thường vụ Đoàn cấp trì thực tốt, nội dung kiểm tra tồn diện Ban Thường vụ Đoàn cấp tăng cường đạo ban chun mơn Đồn kiểm tra hướng dẫn sở theo đối tượng lĩnh vực phân công Hệ thống tổ chức UBKT : 2.1- Hệ thống tổ chức, máy ủy ban kiểm tra - Ủy ban kiểm tra Trung ương Đồn khố VIII gồm 13 đồng chí, đồng chí Bí thư Trung ương Đồn làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, 5/13 đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đồn - Có 72/74 tỉnh thành Đồn đồn trực thuộc bầu UBKT (theo Điều lệ Đồn, có 02 đơn vị khơng thành lập UBKT Đồn TN Qn đội Đồn TN Bộ Cơng an) với tổng số 353 uỷ viên, có 61 đồng chí chủ nhiệm UBKT Bí thư, phó Bí thư cấp tỉnh, thành Đồn, 11 đồng chí chủ nhiệm UBKT uỷ viên BTV tỉnh, thành Đoàn đoàn trực thuộc Đặc biệt từ sau đại hội Đoàn cấp huyện sở đến có 94% chủ nhiệm UBKT Đồn cấp huyện Bí thư phó Bí thư huyện, thị Đồn - Cơng tác giao ban, bồi dưỡng, tập huấn cán kiểm tra UBKT cấp đặc biệt quan tâm Theo báo cáo 51 tỉnh, thành Đoàn Đoàn trực thuộc Trung ương 63 Đoàn,trong nhiệm kỳ qua cấp Đoàn tổ chức 2.166 lớp tập huấn cho 67.597 lượt cán Đoàn cán Đồn làm cơng tác kiểm tra 2.2- Việc thực nhiệm vụ công tác kiểm tra: - Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn tham mưu cho Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tổ chức 21 đợt kiểm tra với 100 đồn cơng tác tới 200 lượt tỉnh, thành Đồn Đoàn trực thuộc, gần 300 lượt Đoàn cấp huyện Đoàn sở - Ủy ban kiểm tra Đoàn cấp tỉnh, huyện chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp Đồn cấp tổ chức từ - đợt kiểm tra tới 100% đầu mối Đoàn cấp huyện, quận; 80% số Đoàn sở, đến cuối nhiệm kỳ có 100% số đơn vị từ Đoàn sở đến cấp tỉnh, thành Đồn - Về cơng tác kỷ luật, việc thi hành kỷ luật Đồn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đoàn Cụ thể, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn định kỷ luật 15 trường hợp cán thuộc diện Trung ương Đoàn quản lý (giảm 01 trường hợp so với nhiệm kỳ VII), đó: khiển trách trường hợp, cảnh cáo trường hợp (nhiệm kỳ VII 8, giảm trường hợp), cách chức trường hợp (nhiệm kỳ VII 7, giảm trường hợp) Đặc biệt có 01 trường hợp bị khai trừ (đồng chí phó chủ nhiệm UBKT thành Đồn TP Hồ Chí Minh) Nội dung chủ yếu vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, vi phạm phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên Qua báo cáo 51 tỉnh, thành Đoàn kiểm tra sở, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội VIII đến có 10.252 vụ vi phạm kỷ luật (nhiệm kỳ VII 6.215 vụ, tăng 4.037 vụ), cấp Đoàn xử lý kỷ luật 9.931 (bằng 96,8%) Nội dung chủ yếu là: vi phạm nguyên tắc tổ chức, vi phạm phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên Trong tổng số 9.931 trường hợp bị kỷ luật, số cán bị xử lý kỷ luật chiếm khoảng 4,3% (nhiệm kỳ VII 9,2% trường hợp, giảm 4,9%) Theo báo cáo nhiệm kỳ qua số đơn vị có số lượng vi phạm kỷ luật cao như: Kiên Giang 7.429 vụ, Bạc Liêu 516 vụ, Cà Mau 473, Hà Nội 282 vụ, Thanh Hoá 200 vụ, Trà Vinh 157 vụ, Nam Định 112 vụ…) - Công tác giải đơn thư khiếu nại, tố cáo Đoàn UBKT cấp Đoàn cấp giải kịp thời, luật KNTC quy định điều lệ, hướng dẫn thực điều lệ Đồn, góp phần quan trọng vào bảo vệ quyền lợi đáng cho cán bộ, đoàn viên Trong nhiệm kỳ VIII, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn tiếp nhận 56 đơn thư (nhiệm kỳ VII 69 đơn thư, giảm 13 đơn thư), 04 (5,7%) đơn khiếu nại, 52 đơn tố cáo (94,3%) Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn trực tiếp giải 06 đơn, chuyển quan chức 30 đơn; 20 đơn không giải không ghi danh, nội dung, địa không rõ ràng Một số đơn vị nhiệm tiếp nhận nhiều đơn thư như: Quảng Ninh 295, Thái Bình 67, Bắc Giang 64.…) Trong số 06 đơn UBKT Trung ương Đồn trực tiếp giải có 04 đơn phần, 02 đơn tố cáo sai thật Sau có kết luận UBKT Trung ương Đồn giúp tình hình đơn vị ổn định Khơng có trường hợp khiếu nại kết luận UBKT Trung ương Đoàn Uỷ ban kiểm tra Đoàn từ cấp tỉnh đến sở tiếp nhận 861 đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cán bộ, đoàn viên nhân dân (nhiệm kỳ VII 853 đơn thư, tăng 08 đơn), 316 (36,8%) đơn khiếu nại, 545 (63,2%) đơn tố cáo; có 148 đơn, thư khơng ghi danh, khơng rõ nội dung, địa Uỷ ban kiểm tra Đoàn cấp trực tiếp giải 497 đơn, chuyển quan chức 344 đơn - Kiểm tra công tác đồn phí, việc sử dụng đồn phí nguồn quỹ khác Đoàn trọng tiến hành bước đầu đạt kết tốt Việc kiểm tra thực cơng 64 tác đồn phí trở thành nội dung thường xuyên cấp Đoàn UBKT cấp Các đợt kiểm tra đồn phí gắn với kiểm tra định kỳ 06 tháng, năm Một số tỉnh tiến hành kiểm tra chuyên đề III NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒN IX VỀ CƠNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đồn khóa VIII Đại hội Đồn tồn quốc lần thứ IX (phần công tác kiểm tra): Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, giám sát Đồn, phục vụ công tác đạo, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán lãnh đạo cấp Đoàn; đặt trọng tâm vào việc kiểm tra, giám sát thực chủ trương công tác Đoàn, đánh giá hiệu việc thực tính thực tiễn chủ trương cấp Đoàn cấp ban hành; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn kịp thời giải khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp đoàn viên, niên Điều lệ Đồn sửa đổi, bổ sung (trích) Bổ sung quan trọng chức giám sát Điều 23 Điều 25: Điều 23: KiÓm tra, giám sát chức lãnh đạo Đoàn Tổ chức Đoàn phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Tổ chức Đoàn, đoàn viên cán Đoàn chịu kiểm tra, giám sát Đoàn Các cấp Đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đoàn Đoàn viên chấp hành điều lệ Đoàn, nghị Đoàn Điều 25: NhiƯm vơ cđa ban kiĨm tra c¸c cÊp: Giám sát Uỷ viên Ban Chấp hành, cán cấp tổ chức Đoàn cấp dới việc thực chủ trơng, nghị quyết, quy định Đoàn theo hớng dẫn Ban Thờng vụ Trung ơng Đoàn IV NHỮNG NỘI DUNG CÁC CẤP BỘ ĐOÀN CẦN NẮM VỮNG TRONG CHỈ ĐẠO, TIẾN HÀNH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 1- Kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương Đoàn - Nội dung: + Kiểm tra thực Điều lệ Đoàn Hướng dẫn thực Điều lệ Đoàn; + Kiểm tra việc triển khai, thực nghị chủ trương công tác Đoàn cán bộ, đoàn viên, tổ chức Đồn cấp dưới; - Trong q trình kiểm tra cần ý: + Đánh giá hiệu chủ trương cơng tác Đồn, chất lượng hoạt động phong trào Đoàn đạo, tổ chức; + Đề xuất để kịp thời uốn nắn khuyết điểm, lệch lạc việc thực thị, nghị ; + Phát đề xuất nhân rộng điển hình nhân tố mới; 2- Kiểm tra cán bộ, đồn viên (kể uỷ viên Ban Chấp hành cấp) tổ chức Đồn cấp có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn - Những yếu tố để phát cán bộ, đoàn viên tổ chức Đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đồn: + Qua theo dõi nắm tình hình; 65 + Qua ý kiến phản ánh trực tiếp (có biên bản, băng ghi âm) đơn, thư cán bộ, đoàn viên, nhân dân; + Qua phương tiện thông tin đại chúng;… - Những điều cần lưu ý: + Đối với cán thuộc diện cấp Đoàn cấp cấp Đồn cấp quản lý, có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đồn uỷ ban kiểm tra nơi phát dấu hiệu phải báo cáo cấp đoàn cấp uỷ ban kiểm tra cấp trước tiến hành kiểm tra + Sau kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm phải có kết luận, đến mức phải kỷ luật phải đề xuất hình thức kỷ luật biện pháp giải với cấp Đồn cấp có thẩm quyền 3- Kiểm tra việc thi hành kỷ luật tổ chức Đoàn cấp - Nội dung kiểm tra: + Phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật; + Nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật; + Việc thực thi định kỷ luật, theo dõi công nhận tiến bộ; + Việc giải đơn thư khiếu nại kỷ luật; - Khi kiểm tra việc thi hành kỷ luật, ủy ban kiểm tra xem xét vụ kỷ luật xử lý có dấu hiệu xử lý không để kiến nghị cấp Đồn có thẩm quyền xem xét, định 4- Giám sát ủy viên ban chấp hành, cán cấp tổ chức Đoàn cấp việc thực chủ trương, nghị quyết, quy định Đoàn - Đối tượng giám sát: + Uỷ viên ban chấp hành, cán đoàn cấp; + Tổ chức Đoàn cấp dưới, trước hết cấp trực tiếp, cán bộ, đoàn viên - Nội dung giám sát: + Giám sát tổ chức Đoàn cấp việc lãnh đạo, đạo, tổ chức thực nghị quyết, chủ trương cơng tác Đồn; việc chấp hành Điều lệ quy định tổ chức Đoàn + Giám sát cán bộ, đoàn viên việc chấp hành Điều lệ Đoàn, thực nghị quyết, quy định, định Đoàn; việc thực tiêu chuẩn cán bộ, đoàn viên theo quy định Đảng, Nhà nước Đoàn; việc thực chức trách, nhiệm vụ giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; - Cách thức tiến hành giám sát: + Phân công uỷ viên uỷ ban kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi địa bàn, lĩnh vực, nắm tình hình phục vụ cho việc phát dấu hiệu vi phạm có; + Cử cán dự hội nghị, hoạt động cấp tổ chức Đoàn giám sát + Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát địa phương, đơn vị; + Trao đổi, nắm tình hình từ tổ chức hệ thống trị, quan bảo vệ pháp luật, dư luận quần chúng thiếu nhi nhân dân, thông qua phương tiện thông tin đại chúng đơn thư khiếu nại, tố cáo + Xem xét văn bản, báo cáo tổ chức Đoàn cấp 5- Giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán Đoàn; tham mưu cho cấp Đoàn việc thi hành kỷ luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đoàn viên niên - Khi nhận đơn khiếu nại tố cáo cán bộ, đoàn viên, thuộc thẩm quyền giải Uỷ ban kiểm tra cấp có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị xử lý trả lời cho người có đơn Thời hạn giải lần đầu không 30 ngày khiếu nại, 60 ngày tố cáo kể từ ngày thụ lý giải quyết; vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức thời hạn giải kéo 66 dài thời gian kéo dài thêm không 45 ngày khiếu nại, 90 ngày tố cáo - Những tố cáo, khiếu nại khơng thuộc thẩm quyền giải chuyển cho quan chức xem xét, giải thông báo cho người có đơn biết - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận định giải khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại, tố cáo khơng đồng ý có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền giải khiếu nại (Đối với khu vực lại khó khăn thời hạn kéo dài không 45 ngày) Thời gian giải lần không 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, vụ việc phức tạp thời hạn giải khiếu nại kéo dài khơng q 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải Người khiếu nại không gửi đơn khiếu nại tố cáo đến nhiều cấp, nhiều ngành lúc; thời gian cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, người khiếu nại không gửi đơn khiếu nại tố cáo cấp, ngành - Đối với đơn tố cáo không ghi danh, không rõ địa đơn cấp có thẩm quyền xem xét kết luận tố cáo lại khơng có thêm tài liệu, chứng mới; đơn tố cáo chụp chữ ký, đơn tố cáo tập thể khơng xem xét giải quyết; trường hợp đơn tố cáo không ghi danh, không rõ địa người tố cáo nội dung rõ ràng, chứng cụ thể có sở để thẩm tra, xác minh Uỷ ban kiểm tra tiến hành kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm (khoản 2, Điều 25 Điều lệ Đoàn) - Trường hợp đơn khiếu nại tố cáo có nội dung, tính chất phức tạp, có liên quan đến nhiều cấp Uỷ ban kiểm tra, cấp Đoàn cấp trực tiếp xem xét giải - Đối với đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại biểu đại hội hội nghị đại biểu Đoàn, nhận xem xét, giải đơn thư gửi đến trước đại hội, hội nghị đại biểu 10 ngày - Trong giải đơn khiếu nại tố cáo, Uỷ ban kiểm tra phải đảm bảo khách quan, trung thực, pháp luật quy định Điều lệ Đồn, khơng truy chụp, trù úm người có đơn khiếu tố Sau giải xong phải báo cáo với cấp Đồn có thẩm quyền xử lý 6- Kiểm tra cơng tác Đồn phí; việc quản lý, sử dụng tài nguồn thu khác đơn vị trực thuộc tổ chức Đoàn cấp Hàng năm cấp Đoàn, Uỷ ban kiểm tra xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra cơng tác đồn phí, việc quản lý sử dụng tài nguồn thu khác đơn vị trực thuộc tổ chức Đoàn cáap dưới, cụ thể sau: - Kiểm tra cơng tác đồn phí: + Đối với đồn viên: Kiểm tra ý thức, trách nhiệm nộp đồn phí đồn viên (thể thời gian nộp đồn phí mức nộp đồn phí) + Đối với tổ chức đồn: Tập trung nội dung sau: • Kiểm tra việc thu, nộp đồn phí, thời gian nộp, tỷ lệ trích nộp lên Đồn cấp • Kiểm tra việc quản lý sử dụng đồn phí: mục đích, nội dung sử dụng, việc thực quy định chế độ toán, việc mở sổ sách theo dõi theo quy định Nhà nước - Kiểm tra tài Đồn + Đối với ngân sách nhà nước cấp: Kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động Đoàn (chỉ kiểm tra thấy có dấu hiệu vi phạm có đồng ý ban Thường vụ Đoàn cấp) Khi tiến hành kiểm tra cần phối hợp chặt chẽ với quan tài + Đối với nguồn thu khác: Tiến hành kiểm tra có đồng ý Ban Thường vụ Đồn cấp; ý khoản phân phối cho cán bộ, nhân viên, đầu tư cho 67 sản xuất, làm công tác từ thiện giúp đỡ sở, để lại quỹ phúc lợi quan đơn vị Kiểm tra việc sử dụng nguồn thu có quy định Nhà nước, có hợp lý, cơng đảm bảo ngun tắc bàn bạc tập thể hay không + Kiểm tra việc thanh, toán loại sổ sách, hoá đơn chứng từ theo quy định Nhà nước V CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỚI VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Xà HỘI, PHONG TRÀO THANH NIÊN Đánh giá hiệu hoạt động xã hội, phong trào niên vấn đề lớn, xúc đặt cần phải nghiên cứu triển khai thực tiễn Để cơng tác kiểm tra, giám sát tham gia góp phần tích cực việc đánh giá này, trước mắt, cần ý số điểm sau: 1- Quan điểm, mục tiêu đánh giá: - Quan điểm: Đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, tồn diện, cụ thể, quan điểm phát triển; - Mục tiêu: Đánh giá thực lực tổ chức chất lượng hoạt động Đồn tiến hành; đổi cơng tác thi đua khen thưởng; chấn chỉnh việc ban hành chủ trương cơng tác cho sát, đúng, có hiệu thực tiễn 2- Về quan tham mưu đánh giá: - Cấp Đoàn cấp trên; - Ủy ban kiểm tra cấp trên; - Hội đồng thi đua – khen thưởng cấp trên; - Các ban chuyên môn Đồn cấp trên; 3- Bộ tiêu chí đánh giá: - Bộ tiêu chí đánh giá cấp Ban Chấp hành cấp xây dựng cần phải phù hợp với chương trình cơng tác năm cấp Đồn, nhiên, phải đảm bảo có tiêu chí mặt cơng tác chủ yếu Đồn, là: + Cơng tác giáo dục: + Cơng tác xây dựng tổ chức, đoàn kết, tập hợp niên: + Các hoạt động phong trào: - Trung ương Đoàn giao cho Viện nghiên cứu niên nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc 4- Các bước đánh giá: - Tự đánh giá cấp Đoàn cấp dưới; - Các ban, đơn vị chuyên môn Đồn cấp có ý kiến tham mưu việc đánh giá; - Tham khảo ý kiến cấp ủy việc đánh giá; - Cấp Đoàn cấp định việc đánh giá; 5- Cơ chế để thực việc đánh giá: - Đề cao tự đánh giá đơn vị đánh giá; - Tăng cường phối hợp ban, đơn vị chuyên môn cấp Đoàn cấp việc đánh giá; - Đánh giá phải dựa sở kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất; - Tăng cường cán bộ, kinh phí cho cơng tác kiểm tra, đánh giá; 68 69 ... I-BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG, THỜI CƠ, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CƠNG TÁC ĐỒN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TRONG TÌNH HÌNH MỚI 1- Bối cảnh quốc tế, nước tác động đến tình hình niên, cơng tác Đồn phong trào thiếu. ..THÁNG 6/2008 Chuyên đề 1: BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG, THỜI CƠ, THÁCH THỨC, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CƠNG TÁC ĐỒN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TRONG TÌNH HÌNH MỚI -Tồn cầu hố hội... tác động, gây ổn định trị, xã hội số nơi Trong quan hệ với nước ta, họ gắn vấn đề với vấn đề kinh tế Bối cảnh tình hình quốc tế nước tác động tích cực tiêu cực đan xen với tác động đến tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG, THỜI CƠ, THÁCH THỨC, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TRONG TÌNH HÌNH MỚI, BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG, THỜI CƠ, THÁCH THỨC, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay