BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN MÔN Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng website bằng Joomla

20 1 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:58

ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN MÔN Đề tài: Nghiên cứu xây dựng website Joomla GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: Võ Đỗ Thắng SINH VIÊN THỰC TẬP: Trần Thị Thảo Thành Phố Hồ Chí Minh 13/8/2014 Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2014 Xác nhận Trung tâm ATHENA Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla NHẬN XÉT CỦAGIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla LỜI MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp mơn học thực dụng bổ ích cho sinh viên, trước nhận luận văn tốt nghiệp Nó giúp sinh viên năm cuối có q trình tìm hiểu tham gia cơng việc thực tế, qua có chuẩn bị kỹ tâm lý làm việc thực tế Trong thời gian thực tập tuần từ 1/07/2014 đến 18/08/2014 ATHENA, em tham gia vào dự án “Làm website Joomla” thực tế Trung tâm Athena đồng thời tham gia vào số phần việc nhân quản lý thực tập viên ngành Công nghệ thông tin Qua trình tham gia cơng việc thực tế đây, giúp em có nhiều kinh nghiệm hơn, tham gia vào nhiều việc mà trước em nhìn thấy sách Qua đó, em có nhiều kinh nghiệm thấy thiếu sót thân để hồn thiện công việc sau Em xin cam đoan kết số liệu báo cáo thực tập em thực Trung tâm đào tạo quản trị mạng an ninh mạng quốc tế Athena, khơng chép từ nguồn khác Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla LỜI CẢM ƠN  Trước hết chúng em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô Trung Tâm Đào Tạo Athena đem đến cho chúng em cách làm việc phần báo cáo thực tập cuối tuần thực tập, tạo cho em điều kiện tự tìm hiểu làm việc, giúp cho em có thêm nhiều kiến thức chủ động học tập Bên cạnh nhờ có giúp đỡ thầy bạn khóa, đến em hoàn thành xong đề tài: “Xây dựng website tin tức Athena cơng nghệ Joomla!” Để có kết này, em xin chân thành cám ơn Thầy Võ Đỗ Thắng quan tâm hướng dẫn vạch hướng cho em hồn thành đề tài Vì thời gian có hạn kinh nghiệm thiếu nên đề tài củaem khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy bạn để em có điều kiện bổ sung hồn thành tốt đề tài Một lần em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực tập Trần Thị Thảo Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla LỜI CẢM ƠN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh khoa Cơng Nghệ Thơng Tin tạo điều kiện cho em hồn thành tốt đợt thực tập Trong đợt thực tập này, em dịp tiếp xúc với công việc thực tế khơng giấy viết Tuy em cố gắng để báo thực thực tập tốt trình độ hiểu biết, khả thân kinh nghiệm thực tế chưa đầy đủ nên chắn không tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận thơng cảm chia sẻ để em hồn thành báo cáo thực tập tốt Một lần em xin chân thành cảm on Sinh viên thực tập Trần Thị Thảo Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla  VIDEO CLIP CÁ NHÂN:  VIDEO GIỚI THIỆU BẢN THÂN https://www.youtube.com/watch?v=g-a-e4_sric  VIDEO NHƢNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG Q TRÌNH THỰC TẬP https://www.youtube.com/watch?v=aL1Wei3KRd4  VIDEO DEMO ĐỀ TÀI THỰC TẬP LÀM WEBSITE JOOMLA https://www.youtube.com/watch?v=tZPKaarGBrg https://www.youtube.com/watch?v=9SZBcf-oxaM https://www.youtube.com/watch?v=OUGDUoV2LZc https://www.youtube.com/watch?v=J-tXU6vG0nM https://www.youtube.com/watch?v=IMyUqX0EuAw https://www.youtube.com/watch?v=LPI5Yr9q9uA Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla  MỤC LỤC GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP I Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Đội ngũ giảng viên: Cơ sở vật chất Dịch vụ hỗ trợ II GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Giới thiệu đề tài Mục tiêu đề tài III GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT JOOMLA 10 Giới thiệu joomla 10 Cài đặt Joomla .11 IV THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEBSITE 25 Phân tích chức năng, hoạt động Athena .25 Cài đặt, tích hợp module 31 Thiết kế giao diện website 35 V ĐƯA SOURCE WEB LÊN HOST 40 Khái niệm host tên miền: .40 Webhosting .40 Đưa website lên hosting 41 VI: TỐI ƯU HÓA WEBSITE 45 a Tổng quan……………………………………………………… …45 Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP b Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla Tiến hành……………………………………………………………46 VII KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51 Kết luận .51 Hướng phát triển 52 VIII TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP I Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP 1.Giới Thiệu Trung Tâm ATHENA Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA thành lập từ năm 2004, tổ chức qui tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy động, nhiệt huyết kinh nghiệm lãnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào cơng thúc đẩy tiến trình đưa cơng nghệ thơng tin ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nước nhà 2.Lĩnh vực hoạt động chính: +Trung tâm ATHENA tập trung chủ yếu vào đào tạo chuyên sâu quản trị mạng, an ninh mạng, thương mại điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế hãng tiếng Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI , CEH, Song song đó, trung tâm ATHENA có chương trình đào tạo cao cấp dành riêng theo đơn đặt hàng đơn vị Bộ Quốc Phòng, Bộ Cơng An , ngân hàng, doanh nghiệp, quan phủ, tổ chức tài + Sau gần 10 năm hoạt động,nhiều học viên tốt nghiệp trung tâm ATHENA chuyên gia đảm nhận công tác quản lý hệ thống mạng, an ninh mạng cho nhiều ngành Cục Công Nghệ Thơng Tin - Bộ Quốc Phòng , Bộ Cơng An, Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh, bưu điện tỉnh,., + Ngồi chương trình đào tạo, Trung tâm ATHENA có nhiều chương trình hợp tác trao đổi công nghệ với nhiều đại học lớn đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ CHính Minh, Học Viện An Ninh Nhân Dân( Thủ Đức), Học Viện Bưu Chính Viễn Thơng, Hiệp hội an tồn thơng tin (VNISA), Viện Kỹ Thuật Quân Sự , 3.Đội ngũ giảng viên : +Tất giảng viên trung tâm ATHENA có tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu nước Tất giảng viên ATHENA phải có chứng quốc tế MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,có sư phạm Quốc tế (Microsoft Certified Trainer).Đây chứng chuyên môn bắt buộc để đủ điều kiện tham gia giảng dạy trung tâm ATHENA +Bên cạnh đó,Các giảng viên ATHENA thƣờng tu nghiệp cập nhật kiến thức công nghệ từ nƣớc tiên tiến nhƣ Mỹ , Pháp, Hà Lan, Singapore, truyền đạt công nghệ chƣơng trình đào tạo trung tâm ATHENA Cơ sở vật chất: Page 10 ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla +Thiết bị đầy đủ đại +Chương trình cập nhật liên tục, bảo đảm học viên tiếp cận với công nghệ +Phòng máy rộng rãi, thống mát 5.Dịch vụ hỗ trợ: +Đảm bảo việc làm cho học viên tốt nghiệp khoá dài hạn +Giới thiệu việc làm cho học viên +Thực tập có lương cho học viên giỏi +Ngồi học thức, học viên thực hành thêm miễn phí, khơng giới hạn thời gian +Hỗ trợ kỹ thuật không thời hạn tất lĩnh vực liên quan đến máy tính, mạng máy tính, bảo mật mạng +Hỗ trợ thi Chứng Quốc tế Page 11 ĐỀ TÀI THỰC TẬP II Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Giới thiệu đề tài: Trong giới công nghệ số đại ngày với phát triển vượt bậc cơng nghệ thơng tin, vấn đề quảng bá thương hiệu doanh nghiệp hay cập nhật tin tức thị trường, kinh doanh đồi hỏi cơng ty phải có trang web để người dung cập nhật thơng tin Do đến với cơng ty “ Trung tâm đào tạo quản trị mạng an ninh mạng quốc tế ATHENA ” em chọn đề tài: “ Nghiên cứu xây dựng website Tin Tức Joomla ” Mục tiêu đề tài: Với đề tài em xây dựng website Tin Tức joomla với mục đích: - Đưa website trở thành trang thơng tin cập nhật tin tức hàng ngày công ty hay doanh nghiệp, đa dạng loại hình tin tức mà doanh nghiệp muốn cập nhật - Nơi doanh nghiệp quảng bá hình ảnh đến với học viên người dùng - Nơi chia sẻ học hỏi học viên, cập nhật thông tin ngành mà doanh nghiệp đào tạo xu hướng học viên định hướng nhắm đến - Nơi trao đổi tài liệu video hướng dẫn doanh nghiệp cho học viên - Tích hợp mạng xã hỗi, yahoo…nhầm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, học viên khách hàng trao đổi tin tức lẫn Page 12 ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla - Tạo thành nơi mà doanh nghiệp quảng bá học viên đến với doanh nghiệp khác Page 13 ĐỀ TÀI THỰC TẬP III Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT JOOMLA Giới thiệu Joomla! Joomla! hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (tiếng Anh: Open Source Content Management Systems) Joomla! viết ngôn ngữ PHP kết nối tới sở liệu MySQL , cho phép người sử dụng dễ dàng xuất nội dung họ lên Internet Intranet Joomla có đặc tính là: đệm trang (page caching) để tăng tốc độ hiển thị, lập mục, đọc tin RSS (RSS feeds), trang dùng để in, tin nhanh, blog, diễn đàn, bình chọn, lịch biểu, tìm kiếm Site hỗ trợ đa ngơn ngữ Joomla phát âm theo tiếng Swahili 'jumla' nghĩa "đồng tâm hiệp lực" Joomla! sử dụng khắp nơi giới, từ website cá nhân hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ ứng dụng Joomla dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý có độ tin cậy cao Joomla đáp ứng đƣợc mô tả đặc tính Web 2.0: Web có vai trò tảng, chạy ứng dụng Tập hợp trí tuệ cộng đồng Dữ liệu có vai trò then chốt Phần mềm cung cấp dạng dịch vụ web cập nhật không ngừng Phát triển ứng dụng dễ dàng nhanh chóng Phần mềm chạy nhiều thiết bị Giao diện ứng dụng phong phú Joomla - Một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở mạnh giới Ra đời bất đồng quan điểm nội Mambo - hệ quản trị nội dung tiếng, gần toàn nhân lực chủ chốt (Core Team) mambo đi, xây dựng nên đế chế hùng mạnh với tên gọi Open Source Master, Joomla đời từ (2005) Chỉ năm chào đời,Joomla làm nên kỳ tích: lần đạt giải mã nguồn mở ứng dụng tốt giới - số thành viên 200.000 người (tính riêng joomla.org) Nếu tính thêm site lớn rockettheme.com, joomlart.com, joomlashack.com, virtuemart.net, số thành viên lên đến hàng triệu người Page 14 ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla Cài đặt Joomla 1) Cài đặt Appserver: Giới thiệu Appserv AppServ gói đầy đủ tính Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin Được lấy ý tưởng Phanupong Panyadee (người sáng lập trang AppServ – Thái Lan) sau thấy việc phức tạp việc quản trị phần mềm làm cho người chóng mặt Việc cài đặt AppServ đơn giản thời gian khoảng phút Trong gói Appserv bao gồm: - Apache - PHP - MySQL - PhpMyAdmin Mục tiêu AppServ sau cài đặt, bạn thiết lập máy chủ web, máy chủ sở liệu phút AppServ chạy tốt hệ điều hành Linux/Unix hệ điều hành Windows không đủ tốt cho tải nặng server Windows web sở liệu hệ điều hành kiến trúc sử dụng nhớ nhiều hệ điều hành Linux/Unix Tuy nhiên để làm việc bình thường khơng cần tốc độ cao bạn cài Windows Appserv có nhiều phiên bản, 2.6.0 Tuy nhiên không thiết bạn phải update có phiên mà nên tìm phiên phù hợp với làm việc Hơm nay, hướng dẫn bạn cài AppServ 2.5.10 lên Windows Cài đặt AppServ lên localhost Trước hết bạn vào trang chủ AppServ để download AppServ Các bạn truy cập download Sau bước cài đặt AppServ Kích hoạt file appserv-win32-2.5.10.exe để bắt đầu cài đặt: Page 15 ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla Chọn Next Để tiếp tục bước bạn phải đồng ý với Điều lệ sử dụng AppServ, nháy vào I Agree để tiếp tục: Page 16 ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla Chọn thư mục cài đặt Thư mục cài đặt AppServ mặc định ổ C Nếu cần chuyển bạn nháy vào Browse… để thay đổi thư mục cài đặt Bạn yên tâm cài vào ổ C AppServ khơng bị xóa nâng cấp hay cài lại Windows Chọn Next để tiếp tục Chọn phần mềm để cài đặt Nếu bạn cần cài số phần mềm AppServ bỏ dấu tick vào phần khơng cài đặt, cài lần đầu tốt bạn nên giữ nguyên Chọn Next để tiếp tục Page 17 ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla Đặt cấu hình cho Apache: - Server Name: Tên server chạy Apache, bạn điền localhost - Admin Email: thơng tin host gởi tới mail này, khơng quan trọng, bạn đánh mail bỏ qua - HTTP Port: thông số mặc định 80, HTTP Port 80 bạn khơng cần phải khai báo theo sau server Page 18 ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla Đặt cấu hình MySQL: - Root password: Đặt mật cho MySQL Database, mật bạn tự đặt, username mặc định root - Charecter Sets: Ngôn ngữ cho Database, bạn chọn UTF-8 Unicode để đánh tiếng Việt với Unikey - Old Password: Nháy vào bạn có lỗi lập trình với phiên cũ PHP lỗi Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client - Enable InnoDB: Nháy vào bạn sử dụng InnoDB, tốt bạn nên để trống Page 19 ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla Thời gian cài đặt AppServ nhanh, khoảng phút hoàn thành Hồn thành cài đặt: Bạn dùng ln nháy Finish Page 20 ... 12 ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla - Tạo thành nơi mà doanh nghiệp quảng bá học viên đến với doanh nghiệp khác Page 13 ĐỀ TÀI THỰC TẬP III Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla... mạng quốc tế ATHENA ” em chọn đề tài: “ Nghiên cứu xây dựng website Tin Tức Joomla ” Mục tiêu đề tài: Với đề tài em xây dựng website Tin Tức joomla với mục đích: - Đưa website trở thành trang thông... chia sẻ để em hoàn thành báo cáo thực tập tốt Một lần em xin chân thành cảm on Sinh viên thực tập Trần Thị Thảo Page ĐỀ TÀI THỰC TẬP Nghiên cứu xây dựng website bằngJoomla  VIDEO CLIP CÁ NHÂN:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN MÔN Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng website bằng Joomla, BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN MÔN Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng website bằng Joomla

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay