TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BIÊN SOẠN, CHUẨN HÓA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC, GIÁO DỤC

43 9 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BIÊN SOẠN, CHUẨN HÓA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC, GIÁO DỤC Mơn: ĐỊA LÍ (Lưu hành nội bộ) Hà Nội, năm 2018 MỤC LỤC Trang Phần I: QUY TRÌNH, KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ, BIÊN SOẠN VÀ CHUẨN HÓA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN I Giới thiệu trắc nghiệm khách quan II Kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 11 Phần II: VẬN DỤNG QUY TRÌNH, KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ, BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MƠN ĐỊA LÍ 23 Phụ lục: Một số văn đạo Bộ GD&ĐT 32 Tài liệu tham khảo 43 PHẦN I QUY TRÌNH, KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ, BIÊN SOẠN VÀ CHUẨN HÓA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN I GIỚI THIỆU VỀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Giới thiệu chung trắc nghiệm khách quan (TNKQ) - TNKQ phương pháp kiểm tra, đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - Cách cho điểm TNKQ hồn tồn khơng phụ thuộc vào người chấm - Phân loại câu hỏi Các loại câu hỏi TNKQ - Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Multiple choice questions) - Trắc nghiệm Đúng, Sai (Yes/No Questions) - Trắc nghiệm điền khuyết (Supply items) trả lời ngắn (Short Answer) - Trắc nghiệm ghép đôi (Matching items) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQ) Câu MCQ gồm phần: Phần 1: Câu phát biểu bản, gọi câu dẫn câu hỏi (STEM) Phần 2: Các phương án (OPTIONS) để thí sinh lựa chọn, có phương án nhất, phương án lại phương án nhiễu (DISTACTERS) a) Câu dẫn Chức câu dẫn: o o o o o o o Đặt câu hỏi; Đưa yêu cầu cho HS thực hiện; Đặt tình huống/ hay vấn đề cho HS giải Yêu cầu viết câu dẫn, phải làm HS biết rõ/hiểu: Câu hỏi cần phải trả lời Yêu cầu cần thực Vấn đề cần giải b) Có hai loại phương án lựa chọn - Phương án nhiễu - Chức chính: Là câu trả lời hợp lý (nhưng khơng xác) câu hỏi vấn đề nêu câu dẫn Chỉ hợp lý HS khơng có kiến thức khơng đọc tài liệu đầy đủ Không hợp lý HS có kiến thức, chịu khó học - Phương án đúng, Phương án tốt - Chức chính: Thể hiểu biết HS lựa chọn xác tốt cho câu hỏi hay vấn đề mà câu hỏi yêu cầu c) Các dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá kết học tập - Những kiểu câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Câu lựa chọn câu trả lời Câu lựa chọn câu trả lời Câu lựa chọn phương án trả lời Câu lựa chọn phương án để hoàn thành câu Câu theo cấu trúc phủ định Câu kết hợp phương án Ví dụ 1: Trong đặc điểm sau, đặc điểm khơng với đặc điểm địa hình nước ta? A Đồi núi phận quan trọng địa hình nước ta B Địa hình Tân kiến tạo nâng lên tạo thành nhiều bậc C Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa D Địa hình chịu tác động hoạt động kinh tế - xã hội Phân tích: Phương án D Phương án A, B, C với đặc điểm địa hình nước ta Ví dụ 2: Nguyên nhân vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có tổng diện tích rừng lớn nước ta A người dân nơi có ý thức bảo vệ tài ngun rừng B vùng có diện tích rừng tự nhiên lớn việc trồng rừng đẩy mạnh C năm gần việc phá rừng lấy đất làm nương rẫy xóa bỏ D lâm nghiệp ngành kinh tế chính, nên diện tích rừng trồng tăng nhanh Phân tích: Phương án B Phương án A: HS không đọc kĩ câu dẫn nhầm Câu dẫn hỏi vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có tổng diện tích rừng lớn nguyên nhân gì? Phương án C, D: đúng, chưa hoàn thiện so với phương án B - Đối với mơn Địa lí phân loại theo kiến thức kĩ năng, câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn có dạng bản: dạng kiến thức dạng kĩ Đối với dạng câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn kĩ lại chia nhiều loại như: câu hỏi sử dụng đồ, lược đồ, Atlats Địa lí Việt Nam, câu hỏi sử dụng số liệu thống kê, câu hỏi sử dụng biểu đồ, Ví dụ Dựa vào hình kiến thức học, chọn phương án a) Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam phía Mặt Trời A Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo có hình elíp gần tròn B hướng trục Trái Đất thay đổi trình chuyển động quanh Mặt Trời C Mặt Trời có lúc hút nửa cầu Bắc mạnh hơn, có lúc hút nửa cầu Nam mạnh D trục Trái Đất nghiêng không đổi hướng chuyển động quanh Mặt Trời b) Nửa cầu Bắc ngả phía Mặt Trời nhiều vào ngày A 21 tháng B 22 tháng C 23 tháng D 22 tháng 12 c) Nửa cầu Nam ngả phía Mặt Trời nhiều vào ngày A 21 tháng B 22 tháng C 23 tháng D 22 tháng 12 d) Trái Đất hướng hai nửa cầu Bắc Nam phía Mặt Trời vào ngày A 22 tháng 22 tháng 12 B 21 tháng 22 tháng C 23 tháng 21 tháng D 23 tháng 22 tháng 12 Ví dụ Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết Tây Nguyên có khu kinh tế cửa sau đây? A Nam Giang B Bờ Y C Xa Mát D Tây Trang Ví dụ Cho bảng số liệu Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta năm 2005 năm 2014 (Đơn vị: %) Năm 2005 Nhóm tuổi Từ đến 14 tuổi 27,0 Từ 15 đến 59 tuổi 64,0 Từ 60 tuổi trở lên 9,0 Nhận xét không với bảng số liệu trên? 2014 23,5 66,4 10,1 A Nhóm tuổi từ đến 14 giảm tỉ trọng B Nhóm tuổi từ 15 đến 59 tăng tỉ trọng C Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ổn định D Nhóm tuổi từ 60 trở lên có tỉ trọng nhỏ d) Đặc tính câu hỏi MCQ (Theo GS BoleslawNiemierko) Cấp độ Mô tả Nhận Học sinh nhớ khái niệm bản, nêu lên nhận chúng biết Thông hiểu yêu cầu Học sinh hiểu khái niệm vận dụng chúng, chúng thể theo cách tương tự cách giáo viên giảng ví dụ tiêu Vận biểu chúng lớp học Học sinh hiểu khái niệm cấp độ cao “thông hiểu”, tạo dụng liên kết logic khái niệm vận dụng chúng để tổ (ở cấp chức lại thơng tin trình bày giống với giảng giáo viên độ thấp) sách giáo khoa Học sinh sử dụng kiến thức môn học - chủ đề để giải vấn Vận đề mới, không giống với điều học, trình bày sách giáo dụng khoa, mức độ phù hợp nhiệm vụ, với kỹ kiến thức giảng (ở cấp dạy phù hợp với mức độ nhận thức Đây vấn đề, nhiệm vụ giống độ cao) với tình mà Học sinh gặp phải xã hội đ) Một số nguyên tắc viết câu hỏi MCQ Câu hỏi viết theo yêu cầu thông số kỹ thuật ma trận chi tiết đề thi phê duyệt, ý đến qui tắc nên theo q trình viết câu hỏi; Câu hỏi khơng sai sót nội dung chun mơn; Câu hỏi có nội dung phù hợp phong mỹ tục Việt Nam; không vi phạm đường lối chủ trương, quan điểm trị Đảng CSVN, nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Câu hỏi chưa sử dụng cho mục đích thi kiểm tra đánh giá trường hợp trước đó; Câu hỏi phải mới; không chép nguyên dạng từ sách giáo khoa nguồn tài liệu tham khảo; không chép từ nguồn công bố in điện tử hình thức; Câu hỏi cần khai thác tối đa việc vận dụng kiến thức để giải tình thực tế sống; Câu hỏi không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; Các ký hiệu, thuật ngữ sử dụng câu hỏi phải thống Quy trình viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan Quy trình viết câu hỏi thơ II KĨ THUẬT VIẾT CÂU HỎI MCQ 10 8) Đáp án câu hỏi phải độc lập với đáp án câu hỏi khác kiểm tra; 9) Phần lựa chọn phải thống phù hợp với nội dung câu dẫn; 10) Mỗi câu hỏi có đáp án đúng, xác nhất; 11) Khơng đưa phương án “Tất đáp án đúng” “khơng có phương án đúng” b Các yêu cầu câu hỏi tự luận 1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng chương trình; 2) Câu hỏi phải phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày số điểm tương ứng; 3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào tình mới; 4) Câu hỏi thể rõ nội dung cấp độ tư cần đo; 5) Nội dung câu hỏi đặt yêu cầu hướng dẫn cụ thể cách thực yêu cầu đó; 6) Yêu cầu câu hỏi phù hợp với trình độ nhận thức học sinh; 7) Yêu cầu học sinh phải hiểu nhiều ghi nhớ khái niệm, thông tin; 8) Ngôn ngữ sử dụng câu hỏi phải truyền tải hết yêu cầu cán đề đến học sinh; 9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài luận; Thời gian để viết luận; Các tiêu chí cần đạt 10) Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu quan điểm chứng minh cho quan điểm mình, câu hỏi cần nêu rõ: làm học sinh đánh giá dựa lập luận logic mà học sinh đưa để chứng minh bảo vệ quan điểm khơng đơn nêu quan điểm Ví dụ biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Câu hỏi mức độ nhận biết Câu Điểm cực Bắc đất liền nước ta có vĩ độ A 8034’B B 6050’B C 102008'Đ Câu hỏi mức độ thơng hiểu 29 D 109042’Đ Câu Vị trí địa lí nước ta thuận lợi cho A phát triển nông nghiệp nhiệt đới B phát triển nông nghiệp nhiệt đới cận nhiệt C phát triển nông nghiệp ôn đới D nông nghiệp nước ta có phân hố sản phẩm theo vùng miền Câu hỏi mức độ vận dụng thấp Câu Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam, cho biết nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nguyên nhân sau đây? A Vị trí địa lí nằm vùng nội chí tuyến, khu vực hoạt động gió mùa Châu Á tiếp giáp biển Đơng B Vị trí địa lí nằm hồn tồn vành đai nhiệt đới bán cầu Bắc, quanh năm nhận lượng xạ lớn mặt trời C Vị trí địa lí nằm vùng gió mùa, hai đường chí tuyến nên có lượng mưa lớn góc nhập xạ lớn quanh năm D Vị trí địa lí nằm vùng vĩ độ thấp nên nhận nhiều nhiệt mặt trời vị trí tiếp giáp biển Đông nên mưa nhiều Câu hỏi mức độ vận dụng cao Ý sau nói tác động vị trí địa lí hình dạng lãnh thổ đến khí hậu nước ta? A Vị trí nằm hồn tồn vùng nhiệt đới bán cầu Bắc nên có nhiệt độ cao B Vị trí nằm khu vực thường xun chịu ảnh hưởng gió Tín phong gió mùa châu Á nên khí hậu có hai mùa rõ rệt C Vị trí địa lí hình dạng lãnh thổ quy định khí hậu nước ta có tính nhiệt đới, chịu ảnh hưởng sâu sắc biển có phân hóa sâu sắc D Hình thể lãnh thổ kéo dài từ bắc xuống nam, hẹp từ đơng sang tây làm cho khí hậu nước ta có phân hóa sâu sắc Bước Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) thang điểm Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) thang điểm kiểm tra cần đảm bảo yêu cầu: 30 Nội dung: khoa học xác Cách trình bày: cụ thể, chi tiết ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra Cần hướng tới xây dựng mô tả mức độ đạt để học sinh tự đánh giá làm Bước Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra Sau biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm bước sau: 1) Đối chiếu câu hỏi với hướng dẫn chấm thang điểm, phát sai sót thiếu xác đề đáp án Sửa từ ngữ, nội dung thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học xác 2) Đối chiếu câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá khơng? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? Số điểm có thích hợp khơng? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (giáo viên tự làm kiểm tra, thời gian làm giáo viên khoảng 70% thời gian dự kiến cho học sinh làm phù hợp) 3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình đối tượng học sinh (nếu có điều kiện, có số phần mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên tham khảo) 4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm thang điểm PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 31 Số: 5555/BGDĐT-GDTrH Độc lập - Tự - Hạnh phúc V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá; tổ chức quản lí hoạt động chun mơn trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: - Các sở giáo dục đào tạo - Các sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Nhằm hỗ trợ trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai có hiệu việc đổi đồng phương pháp dạy học (PPDH) kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục, nâng cao lực đội ngũ cán quản lý, giáo viên phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển lực học sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn số nội dung sinh hoạt chuyên môn đổi PPDH, KTĐG tổ chức, quản lí hoạt động chun mơn trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) qua mạng sau: I Mục đích Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trường trung học trung tâm GDTX, tập trung vào thực đổi PPDH KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh; Giúp cho cán quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học môn học chun đề tích hợp, liên mơn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo học sinh;sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển lực phẩm chất học sinh; làm quen với hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập sinh hoạt chuyên môn qua mạng Thống phương thức tổ chức quản lí hoạt động chun mơn trường trung học/trung tâm GDTX qua mạng, tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai thực đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 II Yêu cầu 32 Việc xây dựng chuyên đề dạy học môn học, chun đề tích hợp, liên mơn kế hoạch dạy học mơn phải nhằm góp phần thực mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương khả học tập học sinh; kế hoạch dạy học tổ/nhóm chun mơn, giáo viên phải lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước thực để tra, kiểm tra; Việc sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn trường trung học trung tâm GDTX, tổ chức quản lí hoạt động chun mơn mạng phải thực nghiêm túc, mang lại hiệu thiết thực Mỗi giáo viên có 01 tài khoản để tham gia khóa tập huấn, bồi dưỡng sinh hoạt chuyên mơn qua mạng Mỗi tổ/nhóm chun mơn trường trung học trung tâm GDTX phải xây dựng tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm nộp kết qua diễn đàn mạng Các nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn khác phải tổ chức thực đầy đủ theo quy định hành III Nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn đổi PPDH KTĐG Xây dựng chuyên đề dạy học Thay cho việc dạy học thực theo bài/tiết sách giáo khoa nay, tổ/nhóm chun mơn vào chương trình sách giáo khoa hành, lựa chọn nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực điều kiện thực tế nhà trường Trên sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hành hoạt động học dự kiến tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định lực phẩm chất hình thành cho học sinh chuyên đề xây dựng Biên soạn câu hỏi/bài tập Với chuyên đề xây dựng, xác định mô tả mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá lực phẩm chất học sinh dạy học Trên sở đó, biên soạn 33 câu hỏi/bài tập cụ thể theo mức độ yêu cầu mô tả để sử dụng trình tổ chức hoạt động dạy học kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chuyên đề xây dựng Thiết kế tiến trình dạy học Tiến trình dạy học chuyên đề tổ chức thành hoạt động học học sinh để thực lớp nhà, tiết học lớp thực số hoạt động tiến trình sư phạm phương pháp kĩ thuật dạy học sử dụng Tổ chức dạy học dự Trên sở chuyên đề dạy học xây dựng, tổ/nhóm chuyên môn phân công giáo viên thực học để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm dạy Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học học sinh thông qua việc tổ chức thực nhiệm vụ học tập với yêu cầu sau: - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng phù hợp với khả học sinh, thể yêu cầu sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành thực nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích hứng thú nhận thức học sinh; đảm bảo cho tất học sinh tiếp nhận sẵn sàng thực nhiệm vụ - Thực nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với thực nhiệm vụ học tập; phát kịp thời khó khăn học sinh có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; khơng có học sinh bị "bỏ qn" - Báo cáo kết thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nội dung học tập; xử lí tình sư phạm nảy sinh cách hợp lí - Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập: nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ ý kiến thảo luận học sinh; xác hóa kiến thức mà học sinh học thông qua hoạt động Mỗi chuyên đề thực nhiều tiết học nên nhiệm vụ học tập thực ngồi lớp học Vì thế, tiết học thực số bước tiến trình sư phạm phương pháp kĩ thuật dạy học sử dụng 34 Khi dự dạy, giáo viên cần phải đặt tồn tiến trình dạy học chuyên đề thiết kế Cần tổ chức ghi hình dạy để sử dụng phân tích học Phân tích, rút kinh nghiệm học Quá trình dạy học chuyên đề thiết kế thành hoạt động học học sinh dạng nhiệm vụ học tập nhau, thực lớp nhà Học sinh tích cực, chủ động sáng tạo việc thực nhiệm vụ học tập hướng dẫn giáo viên Phân tích dạy theo quan điểm phân tích hiệu hoạt động học học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh giáo viên Việc phân tích học vào tiêu chí cụ thể sau: Nội Tiêu chí Kế hoạch tài liệu dạy học Mức độ phù hợp chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung phương Tổ chức hoạt động học cho học sinh dung Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh phương pháp hình thức chuyển pháp dạy học sử dụng Mức độ rõ ràng mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức sản phẩm cần đạt nhiệm vụ học tập Mức độ phù hợp thiết bị dạy học học liệu sử dụng để tổ chức hoạt động học học sinh Mức độ hợp lí phương án kiểm tra, đánh giá trình tổ chức hoạt động học học sinh giao nhiệm vụ học tập Khả theo dõi, quan sát, phát kịp thời khó khăn học sinh Mức độ phù hợp, hiệu biện pháp hỗ trợ khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ thực nhiệm vụ học tập Mức độ hiệu hoạt động giáo viên việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết hoạt động trình thảo luận học sinh Khả tiếp nhận sẵn sàng thực nhiệm vụ học tập tất học sinh lớp 35 Hoạt động học sinh Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác học sinh việc thực nhiệm vụ học tập Mức độ tham gia tích cực học sinh trình bày, trao đổi, thảo luận kết thực nhiệm vụ học tập Mức độ đắn, xác, phù hợp kết thực nhiệm vụ học tập học sinh IV Tổ chức quản lí hoạt động chun mơn qua mạng Để tổ chức quản lí hoạt động chuyên môn trường; tạo môi trường chia sẻ, thảo luận, hỗ trợ lẫn trường phổ thơng, trung tâm GDTX phạm vi tồn quốc; tổ chức hoạt động học tập hỗ trợ hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh mạng, Bộ GDĐT tổ chức "Trường học kết nối" mạng địa website: http://truongtructuyen.edu.vn Mỗi Sở GDĐT cấp 01 tài khoản cấp sở để tham gia tổ chức quản lí hoạt động chun mơn sở giáo dục địa bàn Sở GDĐT cấp tài khoản cho trường trung học/trung tâm GDTX để qua cấp tài khoản cho cán quản lí, giáo viên học sinh tham gia hoạt động chuyên môn qua mạng Giáo viên người trực tiếp tham gia thực nhiệm vụ chuyên môn khóa học/bài học/chun đề Trong q trình thực nhiệm vụ giao, giáo viên tham khảo tài liệu điện tử mạng hoặc/và tài liệu truyền thống; trao đổi tài liệu thảo luận với thành viên tổ/nhóm chun mơn (trực tiếp qua mạng); trao đổi với giảng viên/ban tổ chức vấn đề có liên quan Giáo viên giao quyền cấp tài khoản cho học sinh; xây dựng khóa học/bài học mạng; tổ chức, quản lí hỗ trợ học sinh thực hoạt động học tập qua mạng theo hình thức “hoạt động trải nghiệm sáng tạo” V Trách nhiệm cấp quản lý giáo dục Các sở GDĐT có trách nhiệm cấp tài khoản tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cho Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm tất giáo viên sau: 36 - Giám đốc Sở GDĐT nhận tài khoản cấp sở chịu trách nhiệm đạo, tổ chức, quản lí hoạt động chuyên môn hệ thống “Trường học kết nối” phạm vi quyền hạn tài khoản cấp; cử tối thiểu 01 cán tham gia quản trị hệ thống; - Cán quản trị hệ thống Sở GDĐT phải thành thạo quy trình tổ chức quản lí hệ thống; cấp tài khoản tập huấn cho trường trung học/trung tâm GDTX phạm vi sở quy trình tổ chức quản lí hệ thống, bao gồm việc cấp tài khoản hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia hoạt động chuyên môn qua mạng - Hiệu trưởng/Giám đốc nhận tài khoản cấp trường/trung tâm từ Sở GDĐT; chịu trách nhiệm đạo, tổ chức quản lí hoạt động chuyên môn hệ thống “Trường học kết nối” phạm vi quyền hạn tài khoản cấp; cử tối thiểu 01 giáo viên tham gia quản trị hệ thống; - Cán quản trị hệ thống trường/trung tâm phải thành thạo quy trình tổ chức quản lí hệ thống; cấp tài khoản tập huấn cho giáo viên, học sinh tham gia hoạt động chuyên mơn hệ thống 2.Tổ trưởng/nhóm trưởng lãnh đạo tổ/nhóm chun mơn tham gia khóa học/bài học/chun đề qua mạng Hoạt động tổ trưởng/nhóm trưởng sau: - Đăng kí tham gia khóa học/bài học/chun đề u cầu thành viên tổ/nhóm chun mơn tham gia tạo thành 01 nhóm sinh hoạt chun mơn hệ thống - Tổ chức thảo luận tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp qua mạng) để thực nhiệm vụ giao khóa học/bài học/chuyên đề; thống ý kiến hoàn thiện báo cáo kết thực nhiệm vụ tổ/nhóm - Nộp báo cáo kết thực nhiệm vụ tổ/nhóm lên mạng theo quy định Các Sở GDĐT, Phòng GDĐT nhà trường/trung tâm thường xuyên đạo tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn thơng qua dự giờ, rút kinh nghiệm để hồn thiện chun đề, tiến trình dạy học phương pháp tổ chức hoạt động dạy học; có biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia hoạt động chuyên môn mạng; có hình thức động viên, khen thưởng tổ/nhóm chun mơn, giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá 37 Các sở đào tạo giáo viên chủ động đưa nội dung đổi PPDH KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia hoạt động chuyên môn qua mạng Nhận công văn này, sở GDĐT gửi danh sách cán phụ trách mạng (họ tên; chức vụ; đơn vị công tác; địa liên hệ; điện thoại; email) Bộ GDĐT (qua email: vugdtrh@moet.edu.vn; xuanthanh@moet.edu.vn) để nhận tài khoản hướng dẫn sử dụng hệ thống Việc cấp tài khoản hướng dẫn sử dụng cho Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm, giáo viên phải hoàn thành trước ngày 30/11/2014 Trong thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học, Vụ GDTX) để hướng dẫn, giải quyết./ Nơi nhận: KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như kính gửi (để thực hiện); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để biết); - Thanh tra Bộ (để thực hiện); - Vụ GDTX (để thực hiện); - Lưu: VT, GDTrH, GDTX (Đã kí) Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:4612/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực chương trình giáo dục phổ thông hành theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các sở giáo dục đào tạo; - Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng; - Các trường phổ thơng trực thuộc 38 Ngày 01 tháng năm 2011, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 5842/BGDĐT-VP việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với thời lượng dạy học điều kiện thực tế nhà trường Nhằm tiếp tục thực chương trình giáo dục phổ thơng hành theo định hướng phát triển lực, phẩm chất người học (sau gọi học sinh), Bộ GDĐT yêu cầu sở GDĐT đạo sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (sau gọi nhà trường) triển khai thực số công việc sau đây: Thực có hiệu việc xây dựngkếhoạchgiáodụcnhàtrường a) Tiếp tục rà soát nội dung dạy học sách giáo khoa hành, tinh giản nội dung dạy học vượt mức độ cần đạt kiến thức, kỹ chương trình giáo dục phổ thông hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật thông tin phù hợp thay cho thông tin cũ, lạc hậu; không dạy nội dung, tập, câu hỏi sách giáo khoa vượt mức độ cần đạt kiến thức, kỹ chương trình giáo dục phổ thơng hành; b) Căn chương trình giáo dục phổ thơng hành, lựa chọn chủ đề, rà soát nội dung học sách giáo khoa hành tương ứng với chủ đề để xếp lại thành số học tích hợp mơn học liên mơn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường Đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học a) Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành hoạt động học để thực lớp lớp học; b) Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận vận dụng kiến thức thông qua giải nhiệm vụ học tập đặt học; dành nhiều thời gian lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình 39 bày, thảo luận, bảo vệ kết học tập mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận vận dụng Đổi phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá a) Tiếp tục thực nghiêm túc Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (đối với cấp Tiểu học); Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông (đối với cấp trung học sở trung học phổ thông); Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học sở cấp trung học phổ thông, Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng năm 2014 sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học sở cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT (đối với học viên giáo dục thường xuyên); b) Nhà trường, tổ/nhóm chun mơn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh.Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá nội dung, tập, câu hỏi vượt quámức độ cần đạt kiến thức, kỹ chương trình giáo dục phổ thơng hành.Thực đánh giá thường xuyên tất học sinh hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết thực dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua thuyết trình kết thực nhiệm vụ học tập Giáo viên sử dụng hình thức đánh giá nói thay cho kiểm tra hành (đối với cấp trung học sở cấp trung học phổ thông) Tăng cường đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục 40 a) Sở/phòng GDĐT xem xét, góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường trực thuộc để thống quản lý, đạo thực chương trình giáo dục phổ thơng hành; theo dõi, giám sát trình thực kế hoạch giáo dục nhà trường; quảnlýhoạtđộngdạyhọc, giáodục theo quy địnhhiệnhànhvà kế hoạchgiáodụccủa nhà trường; chútrọngcácbiệnphápnhằmtạođiềukiệnthuậnlợi khuyếnkhích, tạođộnglực cho giáo viên tíchcực, chủđộng, sáng tạo việcthựchiệnkếhoạch giáo dục Các hoạt động đạo,kiểm tra, tra cấp phải dựa kế hoạch giáo dục nhà trường; b)Tập trung đổi sinh hoạt chun mơn tổ/nhóm chuyên môn dựa nghiên cứu học Tăng cường hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh.Tăng cường hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch giáodục nhàtrườngthông qua hộinghị, hộithảo, học tập, giao lưu nhà trường Tăng cường tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn mạng "Trường học kết nối"; c) Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực đầy đủ, nghiêm túc công tác quảnlýhoạtđộng dạy học, giáo dục nhà trường theo quy định hành; có hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực tốt, đồng thời xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm sai quy định thực chương trình; dạy thêm, học thêm; kiểm tra, đánh giá Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng năm 2011 Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng năm 2009; gửi báo cáo đánh giá Bộ GDĐT (qua VụGiáodụcTiểuhọc, VụGiáodục Trung học, VụGiáodụcThường xuyên)trước ngày 30 tháng 10 năm 2017 Bộ GDĐT yêu cầu sở/phòng GDĐT đạo sở giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên địa bàn triển khai thực đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn từ năm học 2017-2018; định kỳ năm báo cáo tình hình kết thực Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, VụGiáodụcThường xuyên) qua email: vugdth@moet.edu.vn; vugdtrh@moet.edu.vn;vugdtx@moet.edu.vn./ 41 KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để phối hợp đạo); - Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN, NXBGDVN; - Lưu: VT, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX Đã kí Nguyễn Hữu Độ Tài liệu tham khảo Chương trình Giáo dục trung học phổ thơng mơn Địa lý, Bộ Giáo dục Đào tạo Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn Địa lý, Bộ Giáo dục Đào tạo Sách giáo khoa môn Địa lý cấp Trung học, Nhà xuất giáo dục Hà Nội Quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra dự án, Dự án giáo dục THCSII, Dự án Việt Bỉ Bloom, BS 1956 Phân loại tư cho mục tiêu giáo dục Phân loại mục tiêu giáo dục, Nhận thức lĩnh vực 42 43 ... Bước Biên soạn câu hỏi theo ma trận Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số câu hỏi nội dung câu hỏi ma trận đề quy định, câu hỏi TNKQ kiểm tra chuẩn vấn đề, ... TRÌNH, KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ, BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MƠN ĐỊA LÍ Bước Xác định mục đích đề kiểm tra Đề kiểm tra công cụ dùng để đánh giá kết học tập học sinh sau học xong... câu hỏi 25 xây dựng thành thư viện câu hỏi tập, sở việc biên soạn đề kiểm tra tạo thống d) Kĩ thuật xây dựng ma trận đề Lập bảng có hai chiều, chiều nội dung hay mạch kiến thức, kĩ cần đánh giá,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BIÊN SOẠN, CHUẨN HÓA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC, GIÁO DỤC, TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BIÊN SOẠN, CHUẨN HÓA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC, GIÁO DỤC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay