Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

69 14 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:42

... hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 3- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/10.000 Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2018. .. minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2018. .. 2050; - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (201 1-2 015) tỉnh Thừa Thiên Huế (Nghị số 53/NQ-CP ngày 17 tháng năm 2013 Chính phủ); - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn