một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Quế Võ KTNH.DOC

34 405 1
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2012, 16:39

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Quế Võ KTNH Lời nói đầuQua quá trình thực hiện đổi mới kinh tế, chúng ta đã khẳng định đợc những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trởng đạt khá cao, Việt Nam đã ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Đời sống của nhân dân ngày càng đợc cải thiện và bớc vào thời kỳ mới nh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã chỉ rõ: thời kỳ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá thực hiện mục tiêu dân giầu nớc mạnh xã hội công bằng văn minh vững bớc đi nên chủ nghĩa xã hội . Trong những thành tựu đó, bớc phát triển có hiệu quả cuả công tác tài chính ngân hàng, hoạt động của ngân hàng trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nớc: ổn định tiền tệ, kìm chế lạm phát.Hoạt động trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp chịu sự tác động mạnh mẽ của các quy luật kinh tế khách quan: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, .do vậy nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải có tính linh hoạt cho các sản phẩm, thích hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng, đồng thời doanh nghiệp cần nâng cao chất lợng lao động, củng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, chế độ hạch toán kế toán, cải tiến máy móc thiết bị, đổi mới dây chuyền, mở rộng quy mô sản xuất hợp lý nhằm đạt đợc hiệu quả kinh tế cao theo luật chung của thị trờng thì mới đứng vững trong cạnh tranh. Để thực hiện đợc những hoạt động trên đòi hỏi doanh nghiệp phải có mội khối lợng vốn lớn nhiều khi vợt quá khả năng vốn tự có của mình. Và để giải quyết khó khăn này doanh nghiệp có thể tìm đến ngân hàng xin vay vốn, thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng đã đáp ứng đợc nhu cầu vốn rất lớn cho việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Do đối tợng kinh doanh của ngân hàng là tiền, nó không chuyển giao quyền sở hữu mà nó chỉ chuyển giao quyền sử dụng cho ngời vay, do đó độ rủi ro thất thoát vốn của ngân hàng vẫn là nguy cơ thờng xuyên khi ngân hàng bỏ vốn ra cho vay khi cha thu hồi đúng hạn cả vốn lẫn lãi. Để không xẩy ra điều trên thì ngân hàng phải theo dõi quá trình cho vay, thu nợ, thu lãi chặt chẽ, đây chính là công việc của kế toán cho vay trong ngân hàng. Đây là nghiệp vụ quan trọng và chiếm tỉ trọng lớn trong công tác kế toán tại ngân hàng.1Với nền kinh tế thị trờng nh hiện nay thì mọi ngời đợc tự do sản xuất kinh doanh kể cả doanh nghiệp nhà nớc hay doanh nghiệp t nhân, cá thể. Vậy nên thành phần kinh tế quốc doanh ngày càng đợc phát triển, nhu cầu vốn ngày càng tăng lên, nên việc cho vay thành phần kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng chiếm tỉ trọng lớn chủ yếu trong hoạt động cho vay của ngân hàng dẫn đến rủi ro thất thoát vốn của ngân hàng là không thể tránh khỏi. Do vậy công tác kế toán cho vay các đơn vị ngoài quốc doanh ngày càng phức tạp và khó khăn.Hiện nay các ngân hàng đang từng bớc đổi mới nghiệp vụ tín dụng để hoàn thiện hơn nữa nghiệp vụ này nhằm đem lại hiệu quả cao cho ngân hàng. Để thực hiện tốt nghiệp vụ tín dụng này thì phải tổ chức tốt nghiệp vụ kế toán cho vay, bởi kế toán cho vay làm nhiệm vụ ghi chép phản ánh toàn bộ việc cho vay, thu nợ, theo dõi thu nợ đều thuộc nghiệp vụ tín dụng. Xuất phát từ tầm quan trong của kế toán cho vay nên trong những năm đổi mới nhà nớc nói chung cũng nh trong ngân hàng nói riêng đã tập trung giải quyết, hoàn thiện chế độ kế toán cho vay đối với tất cả các thành phần kinh tế nên kế toán cho vay đã thu đợc kết quả bớc đầu. Tuy vậy kế toán cho vay nói chung và kế toán cho vay khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng là mặt nghiêp vụ kế toán phức tạp nên còn có những tồn tại cần giải quyết để nâng cao hiệu quả công tác kế toán.Qua nghiên cứu và thời gian thực tế tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế đã thấy rõ đợc tầm quan trọng của công tác kế toán cho vay. Để phản ánh kết quả học tập trong thời gian vừa qua, tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại NHNo và PTNT huyện Quế . Vì tính chất phức tạp của nghiệp vụ, thời gian nghiên cứu ngắn, trình độ và khả năng còn hạn chế nên bài chuyên đề của tôi không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong đợc sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề này đợc hoàn thiện hơn.Tôi xin chân thành cảm ơn !Sinh viên: Nguyễn Thị Hạnh 2Chơng 1Những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàngkế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng1. Sự ra đời của tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân.1.1. Sự ra đời của tín dụng.Lịch sử phát triển kinh tế thế giới cho thấy hình thức tín dụng đầu tiên xuất hiện trên thế giới là tín dụng nặng lãi. Đặc điểm của tín dụng này là lãi xuất cao nhằm thoả mãn nhu cầu chi tiêu của ngời cho vay tiền. Đối với các thơng gia, ngời sản xuất, họ không thể chấp nhận hình thức tín dụng này. Chính điều đó đẫ làm cho tín dụng nặng lãi bị thu hẹp dần, thay vào đó là các hình thức tín dụng với lãi xuất cho vay thấp hơn, phù hợp hơn với lợi ích kinh tế của ngời kinh doanh.ở Việt Nam, sự hình thành và phát triển của quan hệ tín dụng đã trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Trớc cách mạng tháng 8/1945, ở Việt Nam tồn tại quan hệ tín dụng t bản chủ nghĩa và nạn cho vay nặng lãi. Sau cách mạng tháng 8 thành công, cùng với những cải cách lớn về kinh tế xã hội, các quan hệ tín dụng trong nền kinh tế nớc ta bắt đầu mang nội dung mới. Thống nhất đất nớc năm 1975, nớc ta đã thi hành chính sách tín dụng thống nhất trong phạm vi cả nớc. Các nguồn vốn tín dụng huy động đợc cùng với vốn viện trợ, vốn vay của nớc ngoài đã đợc đầu t vào việc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho khu vực kinh tế quốc doanh, kinh tế tập trung là hai thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân.Hiện nay với việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trờng với sự quản lý điều tiết của nhà nớc, chính sách tín dụng của ta thể hiện sự đối xử bình đẳng với tất cả các thành phần kinh tế, tạo điều kiện môi tr-ờng cạnh tranh có hiệu quả giữa các thành phần kinh tế với nhau để tạo ra nhiều hàng hoá có chất lợng cao, giá thành hạ, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu của xã hội.Trong điều kiện kinh tế thị trờng nớc ta hiện nay thì các quan hệ tín dụng sẽ phát triển ngày một đa dạng dới các hình thức khác nhau: tín dụng thơng mại, tín dụng ngân hàng,1.2. Tín dụng ngân hàng. Tín dụng có nghĩa là tín nhiệm, tin tởng, là phạm trù kinh tế có sản xuất và traô đổi hàng hoá nên bất cứ ở đâu có sản xuất hàng hoá thì ở đó có hoạt động tín dụng.Tín dụng là sự chuyển nhợng tạm thời một lợng giá trị từ ngời sở hữu sang ngời sử dụng để sau một thời gian sẽ thu hồi đợc một lợng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu.Quan hệ giao dịch này thể hiện ở các nôị dung: Ngòi cho vay chuyển giao quyền sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của mình sang ngời vay theo nguyên tắc có hoàn trả dựa trên cơ sở sự tin tởng, sự tín 3nhiệm. Nếu có thể coi khoản tiền cho vaymột loại tài sản đặc biệt thì tài sản này khi cho vay vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ngời cho vay, thực ra nó chỉ chuyển giaol cho ngời khác sử dụng trong một thời gian nhất định với giá cả nhất định. Sau đó, tài sản này đợc trả về cho chủ sở hữu đích thực của nó - đó là ngời cho vay. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động tín dụng không ngừng hoàn thiện và phát triển trở thành hình thức tín dụng ngân hàng. Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhợng vốn giữa ngân hàng với các chủ thể kinh tế khác trong xã hội, trong đó ngân hàng giữ vai trò vừa là ngời đi vay vừa là ngời cho vay.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân.Thông qua hoạt động tín dụng, các ngân hàng huy động và tập trung đợc các khoản vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi của các doanh nghiệp, các khoản tiền nhàn rỗi cha có nhu cầu sử dụng của ngân sách nhà nớc, của các tổ chức, của các tầng lớp dân c trên quy mô toàn xã hội. Do đó, ngân hàng có đợc một nguồn vốn tín dụng dồi dào để đầu t cho các ngành kinh tế, để phục vụ nhu cầu đầu t của toàn xã hội. Nh vậy, sự ra đời của ngân hàng cùng với sự xuất hiện của tín dụng ngân hàng là hết sức cần thiết và có vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội, nó đợc thể hiện trên các phong diện:1.3.1. Tín dụng ngân hàng đáp ứng vốn để duy trì quá trình tái sản xuất, đồng thời đầu t phát triển kinh tế.Do quá trình tái sản xuất xã hội là thòng xuyên và liên tục nên nhu cầu về vốn thờng xuyên ở mức độ cao. Trong khi đó lại có tổ chức, cá nhân có nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời trong một thời gian nhất định. Đây là một vấn đề cần giải quyết sao cho hài hoà, cả hai bên đều có lợi. Bên cần vốn thì có thể vay đợc vốn với chi phí thấp và kịp thời để hoàn thành công việc của mình, bên có vốn thì thu đợc khoản lợi trong thời gian mình không dùng tới khoản vốn đó. Hoạt động tín dụng ra đời biến các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong xã hội thành những nguồn vốn đa vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng nh phục vụ cho mọi tầng lớp dân c khi cần vốn.Cùng với nguồn lự c sẵn có, doanh nghiệp đa vào sản xuất, phục vụ sản xuất và thúc đẩy sản xuất, lu thông, đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng. Mặt khác, việc cung ứng vốn kịp thời của tín dụng ngân hàng đã đáp ứng đợc nhu cầu vốn quay vòng (lu động), vốn cố định của doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất đợc liên tục và có thể ứng dụng đợc công nghệ khoa học kỹ thuật thúc đẩy sản xuất.Việc phân phối lại vốn tín dụng đã góp phần cung cấp, điều hoà vốn khiến quá trình sản xuất kinh doanh đợc trôi chảy. Ngoài ra, tín dụng còn là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu t. Tín dụng là động lực kích thích tiết kiệm, đồng thời là phơng tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu t phát triển kinh tế.4Thông qua tín dụng các nguồn vốn đợc tập trung và các nguồn vốn đó đợc đ-a vào quá trính sản xuất kinh doanh. Điều này khiến đầu t cho nền kinh tế đợc mở rộng góp phần thúc đẩy, kích thích tăng trởng kinh tế.1.3.2. Tín dụng ngân hàngcông cụ thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.Tín dụng thông qua việc hoạt động đi vay để cho vay, làm nhiệm vụ đa vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu.Nguồn vốn tín dụng đợc hình thành từ: nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi đợc giải phóng ra khỏi quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các khoản tiền nhàn rỗi khác trong xã hội. Nó là hoạt động quan trọng của ngân hàng, nó tạo điều kiện cho ngân hàng đầu t vào các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế.Bên cạnh đó, việc sản xuất sản phẩm trong nền kinh tế thị trờng luôn phải đáp ứng nhu cầu ngời tiêu dùng: mẫu mã, chất lợng, giá cả hợp lí, Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới dây chuyền công nghệ, khoa học kỹ thuật để đa vào sản xuất, từ đó thúc đẩy nhu cầu về vốn ngày càng tăng lên. Để giải quyết vấn đề này hợp lí và có hiệu quả thì tín dụng ngân hàngcông cụ quan trọng.Tín dụng ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu về vốn của nền kinh tế mà còn giúp các doanh nghiệp phát huy đợc thế mạnh về kỹ thuật, lao động, của mình.Trong quá trình đầu t, tín dụng cha dải đều cho mọi chủ thể có nhu cầu mà việc đầu t đợc thực hiện một cách tập trung chủ yếu vào những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả. Đầu t tập trung là quá trình tất yếu vừa đảm bảo tránh rủi ro, vừa thúc đẩy đợc quá trình tăng trởng kinh tế.1.3.3. Tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hoá, tiền tệ, điều tiết trong lu thông và kiểm soát lạm phát.Chúng ta cần phải khẳng định rằng, nếu không có sự tham gia của tín dụng thì các khoản vốn tiền tệ nhàn rỗi của các doanh nghiệp và các khoản tiền nhàn rỗi khác trong xã hội sẽ không đợc sử dụng một cách thích đáng cho quá trình phát triển sản xuất, lu thông hàng hoá và phục vụ các nhu cầu khác của xã hội. Song, trong nền kinh tế hàng hoá luôn luôn tồn tại các hoạt động tín dụng nên các khoản tiền nhàn rỗi bằng nhiều hình thức đã đợc huy động lại để đầu t cho nền kinh tế và phục vụ nhu cầu khác của xã hội và dân c. Sự gặp gỡ giữa cung và cầu về vốn đợc thực hiện thông qua thị trờng này, những nơi đang có vốn tiền tệ tạm thời thừa đợc điều chuyển đến những nơi cần bổ sung về vốn nhờ vào hoạt động tín dụng của các cơ quan ngân hàng và các tổ chức tài chính trung gian.Việc điều hoà vốn tín dụng trong nền kinh tế không chỉ là giải quyết mối quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế mà còn tạo điều kiện để mở rộng phạm vi thanh toán không dùng tiền mặt và hạn chế việc sử dụng tiền mặt, từ đó tiết kiệm đợc chi phí lu thông cho xã hội, góp phần vào việc điều hoà và ổn định lu thông tiền tệ, đồng thời kiểm soát đợc lạm phát.51.3.4. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nớc ngoài.Quá trình phát triển kinh tế của mỗi nớc đều gắn liền với thị trờng thế giới, nền kinh tế đóng của các nớc trớc kia nay đã nhờng chỗ cho nền kinh tế mở phát triển. Tín dụng ngân hàngmột trong các biện pháp tốt nhất giúp các nớc tăng cờng mối quan hệ kinh tế. Tín dụng đợc mở rộng sẽ kéo theo quan hệ đầu t trong nền kinh tế tăng khiến cho các quan hệ thơng mại khác cũng tăng theo. Quan hệ tín dụng là tiền đề để thực hiện các quan hệ kinh tế khác.Thông qua quá trình nhận và cho vay, tài trợ, xuất nhập khẩu của các nớc cấp tín dụng cũng nh các tổ chức tín dụng khác cũng tham gia trực tiếp vào quan hệ thanh toán quốc tế. Đồng thời tín dụng ngân hàng thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất trong nớc phát triển và làm mối quan hệ giữa các nớc trở nên tốt đẹp.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay.Cho vaymột hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Do đó, để có tính pháp lý của những khoản cấp tín dụng này đã đợc phản ánh trên các chứng từ của kế toán cho vay và các chứng từ này đợc pháp luật thừa nhận.Kế toán cho vay là việc ghi chép, phản ánh bằng con số của tất cả các khoản cho vay, thu nợ, thuộc nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.2.1. Vai trò của kế toán cho vay.Kế toán cho vay giữ vị trí quan trọng trong nghiệp vụ kế toán ngân hàng, vì kế toán cho vay tham gia trực tiếp vào quá trình cho vay. Bên cạnh đó, kế toán cho vay cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, dân c, những khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng, nhng thông tin về quá trình cho vay, thu nợ, thu lãi, thời hạn cho vay, lãi xuất, một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời kế toán cho vay giúp cho ban lãnh đạo ngân hàng nắm đợc các thông tin, số liệu về d nợ cho vay, doanh số thu nợ, thu lãi, doanh số cho vay, tình hình về nợ khoanh, nợ đọng, tình hình nợ quá hạn, một cách chính xác. Từ đó, ban lãnh đạo ngân hàng có phơng hớng chỉ đạo, điều hành cho phù hợp nhằm đạt đợc các mục tiêu đề ra: an toàn, lành mạnh và lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Kế toán cho vay giúp ngân hàng đánh giá đợc khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp nh thế nào: doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả hay không, có đúng mục đích không, để từ đó đánh giá đ ợc doanh nghiêp, giúp ngân hàng có những chiến lợc đầu t phù hợp và có hiệu quả.Thông qua việc ghi chép quá trình cho vay, thu nợ, lu hồ sơ, theo dõi kỳ trả nợ hàng ngày, kế toán cho vay còn là công cụ để đảm bảo an toàn khoản vốn cho vay, bảo vệ an toàn lợng tài sản lớn của ngân hàng.2.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay.Kế toán cho vay phải thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình:6- Kế toán cho vay trớc khi giải ngân (phát tiền) phải kiểm tra, kiểm soát hồ cho vay. - Kế toán cho vay thực hiện việc ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình cho vay, thu nợ, thu lãi,- Kế toán cho vay tính và thu lãi đầy đủ, chính xác để đảm bảo thu nhập cho ngân hàng và quyền lợi khách hàng.- Kế toán cho vay có trách nhiệm quản lý toàn bộ hồ vay của khách hàng gồm hồ pháp lý ( là các loại giấy tờ minh chứng khách hàng có đủ t cách pháp lý để thiết lập quan hệ vay vốn với ngân hàng) và hồ vay vốn, theo dõi kỳ hạn nợ để thu hồi nợ kịp thời, đầy đủ.Cùng với bộ phận tín dụng, kế toán cho vay quản lý các khoản cho vay đem lại hiệu quả cao. Kế toán cho vay cung cấp về thông tin, số liệu về những món vay quá hạn, sắp đến hạn thu hồi để cán bộ tín dụng có kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ kịp thời.Kế toán cho vay cùng với các nghiệp vụ kế toán ngân hàng khác thông qua hoạt động của mình giúp ngân hàng thực hiện tốt chức năng kinh doanh. Với vai trò quan trọng của mình, hệ thống kế toán ngân hàng nói chung và kế toán cho vay nói riêng cần đợc hoàn thiện hơn để đáp ứng đợc những đòi hỏi ngày càng cao của ngành ngân hàng và nền kinh tế.3. Các phơng thức cho vay.3.1. Phơng thức cho vay.Thời hạn cho vay của tín dụng ngân hàng cũng phong phú và đa dạng. Nó có thể cung cấp các khoản tín dụng: ngắn hạn, trung hạn, cũng có thể cho vay dài hạn tuỳ vào nhu cầu và điều kiện của khách hàng cần nguồn vốn (Theo quyết định 1672/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng). Có 9 phơng thức cho vay sau đây.3.1.1 Phơng thức cho vay từng lần.Phơng thức cho vay từng lần áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và kí hợp đồng tín dụng.Phơng thức này thờng đợc áp dụng đối với khách hàng không có nhu cầu vay thờng xuyên. Khách hàng có vòng quay vốn lu động thấp, khách hàng là cá thể.3.1.2. Phơng thức cho vay theo hạn mức tín dụng. Cho vay theo hạn mức tín dụng là cách thức cho vay bằng cách ngân hàng xác định cho khách hàng của mình một hạn mức tín dụng trong khoảng thời gian nhất định.Đối với khách hàng sản xuất , kinh doanh tổng hợp thì phơng án sản xuất kinh doanh của khách hàng là tổng hợp phơng án sản xuất kinh doanh của từng đối tợng. Theo đó, ngân hàng nơi cho vay xác định mức tín dụng cho cả phơng án sản xuất kinh doah tổng hợp.Phơng thức cho vay này áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn (thờng xuyên) với ngân hàng, khách hàng có vòng quay vốn lu động cao.7Trong phạm vi hạn mức tín dụng, thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng, mỗi lần rút vốn vay khách hàngngân hàng lập giấy nhận nợ kèm theo các chứng từ phù hợp với mục đích sử dụng vốn trong hợp đồng tín dụng, đảm bảo d nợ không vợt quá hạn mức tín dụng đã ký kết.3.1.3 Phơng thức cho vay theo dự án đầu t.Phơng htức này đợc áp dụng đối với khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu t phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đấu t phục vụ đời sống. Ngân hàng cùng khách hàng cùng kí hợp đồng tín dụng và thoả thuận mức vốn đầu t duy trì cho cả thời gian đầu t của dự án, phân định các kỳ trả nợ.Ngân hàng thực hiện giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án.Trong phơng thức này, kế toán cho vay có nhiệm vụ theo dõi, giám sát khách hàng vay vốn không quá hạn mức mỗi một lần rút vốn vay khách hàng phải lập giấy nhận nợ tiền vay, trong phạm vi mức vốn đầu t đã thoả thuận kèm theo các chứng từ xin vay phù hợp.3.1.4. Cho vay hợp vốn.Việc cho vay hợp vốn thực hiện theo quy chế đồng tài trợ của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nớc ban hành văn bản hớng dẫn và các thoả thuận giữa các tổ chức tham gia đồng tài trợ.3.1.5. Cho vay trả góp.Phơng thức này khi cho vay, NHNo nơi cho vay và khách hàng cùng thoả thuận số lãi tiền vay phải trả cộng với số nợ gốc đợc chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ trong thời hạn cho vay.3.1.6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng.Khi cho vay theo phơng này thì ngân hàng cho vay và khách hàng thoả thuận trong hợp đồng tín dụng: hạn mức tín dụng dự phòng thời hạn hiệu lực của tín dụng dự phòng: ngân hàng cho vay cam kết đáp ứng nguồn vốn cho khách hàng bằng Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng nếu khách hàng không sử dụng hoặc sử dụng không hết hạn mức tín dụng dự phòng, khách hàng vẫn phải trả phí cam kết tính cho hạnn mức tín dụng dự phòng đó. Mức phí này phải đợc thoả thuận giữa khách hàng và NHNo nơi cho vay.3.1.7. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.Ngân hàng nơi cho vay sẽ chấp thuận cho khách hàng sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động. Ngân hàng nơi cho vay và khách hàng phải tuân thủ theo các quy định của chính phủ và ngân hàng nhà nớc Việt Nam và theo hớng dẫn của NHNo Việt Nam về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Ph-ơng thức cho vay này thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng thực hiện theo hớng dẫn của thống đốc NHNo Việt Nam.3.1.8. Cho vay theo hạn mức thấu chi.Là việc cho vay mà NHNo Việt Nam thoả thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vợt quá số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng 8phù hợp với các quy định của chính phủ và NHNN Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.Phơng thức này đợc thực hiện theo hớng dẫn của Tổng giám đốc NHNo Việt Nam.3.1.9. Phơng thức cho vay khác.3.1.9.1. Cho vay lu vụ.Phơng thức này chỉ áp dụng trong cho vay hộ gia đình cá nhân, ở vùng chuyên canh trồng lúa và các vùng xen canh trồng lúa với các cây trồng ngắn ngày khác.3.1.9.2. Các phơng thức cho vay khác.Thực hiện cụ thể của Tổng giám đốc NHNN Việt Nam khi đợc chủ tịch hội đồng quản trị chấp thuận.4. Chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay.4.1. Chứng từ kế toán cho vay.Chứng từ dùng trong kế toán cho vay là những chứng minh bằng giấy về nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành và là cơ sở để hạch toán vào sổ sách kế toán và cập nhật vào hệ thống máy tính của ngân hàng.Chứng từ kế toán cho vay gồm:Chứng từ gốc: là loại chứng từ làm căn cứ pháp lý chứng minh một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào hoàn thành. Chứng từ gốc đợc lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành. Chứng từ ghi sổ: là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào sổ sách kế toán. Chứng từ ghi sổ đợc lập trên cơ sở chứng từ gốc hoặc chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ .Các giầy tờ trong quan hệ tín dụng đòi hỏi phải có đầy đủ tính pháp lý đợc thể hiện trên chứng từ kế toán cho vay là các yếu tố xác định quyền chủ thể cho vay của ngân hàng chỉ là ngơi chịu trách nhiệm nhận nợ và cam kết trả gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng.4.2. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay.Để phản ánh nghiệp vụ cho vay thuộc tài sản có của ngân hàng, tài khoản dùng để ghi chép, phản ánh toàn bộ số tiền cho vay của ngân hàng đối với ngời vay đồng thời ghi chép, phản ánh số tiền ngời vay trả nợ ngân hàng theo những kỳ hạn nhất định.ứng với mỗi phơng thức cho vaytài khoản khác nhau. TàI khoản phản ánh nghiệp vụ cho vayTK 21:cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nớc. TàI khoản này phản ánh số tiền (số tiền đồng việt nam và ngoại tệ) tổ chức tính dụng cho tổ chức cá nhân trong nớc vay:211: cho vay ngắn han bằng đồng việt nam .212: cho vay trung han bằng đồng việt nam .213: cho vay dàI hạn bằng việt nam đồng.214: cho vay ngắn han bằng ngoại tệ . 9215: cho vay trung han bằng ngoại tệ. 216: cho vay dàI hạn bằng ngoại tệ .tàI khoản :211 dùng để phản ánh số tiền dồng việt nam của tổ chức tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nớc vay.TK: 211có các tàI khoản cấp 3 sau: 2111: nợ cho vay trong hạn và đợc gia hạn nợ.2112: nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi .2113: nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi .2118: nợ khó đòi.Các tàI khoản này ding để hoạch toán số tiền, tổ chức tín dụng cho các tổ chức kinh tế cá nhân trong nớc vay ngắn hạn, trung hạn và dàI hạn.Kết cấu tàI khoản: TK : 2111, 2112, 2113, có kết cấu giống nhau.Bên nợ: phản ánh số tiền tổ chức tín dụng cho khách hàng vay đang nợ trong hạn hoặc đã đợc gia hạn nợ. Bên có : phản ánh số tiền khách hàng trả nợ gốc .:phản ánh số tiền chuyển nợ quá hạn .D nợ :phản ánh số tiền tổ chức cho vay đang trong hạn.Kết cấu tàI khoản :2118 nợ khó đòi( nợ quá hạn) .TàI khoản này phản ánh số tiền khách hàng đang nợ quá hạn từ 186 ngày dến 360 ngày:Bên nợ: phản ánh phát sinh tăng số tiền khách hàng đang nợ quá hạn để chuyển từ tàI khoản nợ trong han hoặc nợ quá hạn ở cấp thấp sang .Bên có: phản ánh số tiền khách hàng trả nợ quá hạn hoặc nợ khó đòi Phản ánh số tiền chuyển sang cấp cao hơn.D nợ : phản ánh số tiền nợ quá hạn mà khách hàng cha thanh toán đợc.TàI KHOảN :217 tiền lãI cộng dồn dự thu.TàI khoản dùng để phản ánh số lãI cộng dồn tinhs trên tàI khoản tiền cho vay các tổ chức kinh tế các cá nhân trong nớc mà tổ chức tín dụng sẽ đợc nhận khi đến hạn.Việc hạch toán trên tàI khoản tiền lãI cộng dồn, tổ chức tín dụng tính trên các tàI khoản tiền cho vay thì không quan yâm tới việc liệu tiền đã đợc nhận hay ch, mà thu nhập lãI đợc hạch toán khi phát sinh đợc ghi nhận trong kì tính lãI(trên cơ sở trích trớc) để đảm bảo các báo cáo tàI chính sẽ phản ánh các khoản thu nhập đúng đắn của tổ chức tín dụng trong một thời kỳ kế toán xác định bằng việc thích ứng chi phí với các thu nhập đợc tạo ra. TàI khoản :217 có các tàI khoản cấp 32171: tiền lãI cộng dồn từ cho vay ngắn han bằng đồng VN.2172: tiền lãI cộng dồn từ cho vay trung và dàI hạn bằng đồng VN2173: tiền lãI cộng dồn từ cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ .10[...]... của kế toán cho vay 2.3 giaiđoạn giải ngân 2.4 thực trạng công tác cho vay tại NHNo & PTNT huyện QV 2.5 tình trạng nợ quá hạn 3 Giai đoạn thu nợ 4 Giai đoạn thu lãi cho vay 5 Giai đoạn ra hạn nợ và chuyển nợ quá hạn 6 Trả nợ gốc trớc thời hạn 7 Mối quan hệ cán bộ tín dụng và cán bộ kế toán 8 áp dụng tin học vào công tác cho vay Chơng 3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại. .. Phơng thức cho vay khác 4 Chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay 4.1 chứng từ kế toán cho vay 4.2 tài khoản dùng trong kế toán cho vay 5 Quy trình kế toán cho vay- thu nợ 5.1 Phơng thức cho vay từng lần 5.11 kế toán giai đoạn cho vay 5.1.2 Kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi 5.1.3 Kế toán giai đoạn chuyển nợ quá hạn 5.2 Phơng thức cho vay theo hạn mức tín dụng 5.2 1 Kế toán giai đoạn cho vay 33... thu nhập của khách hàngngân hàng Điều này có thể giải quyết bằng việc tin học hoá tất cả các khâu của quá trình kế toán cho vay để vừa đỡ tốn sức ngời vừa đảm bảo chính xác đây đủ 27 Chơng 3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại NHNo và PTNT huyện Quế 1 Kiểm tra giám sát vốn vay Trên cơ sở kiểm tra giám sát vốn vay của NHNo và PTNT huyện Quế cần giám sát hơn,... của NHNN và PTNT huyện Quế 1.2.1 Lịch sử phát triển của NHNN và PTNT huyện Quế 1.2.2 Mô hình tổ chức NHNN và PTNT huyện Quế 1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNN và PTNT huyện Quế 1.3.1 Hoạt đông về nguồn vốn 1.3.2 Công tác sử dụng vốn 1.3.3 Công tác kế toán thanh toán 1.3.4 kết quả tài chính 2 Tình hình cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế 2.1 Tình hình kế toán cho vay nói chung 2.2... sản của ngân hàng Do vậy, nếu ngời cán bộ kế toán cho vay không có phẩm chất đạo đức tốt, không có tính trung thực cao thì có thể sẽ thông đồng với khách hàng trong việc tính toán thu nợ, thu lãi, gây khó khăn cho ngân hàng 5 Hoàn thiện hơn nữa chơng trình tin học trong kế toán cho vay tại ngân hàng Hiện nay, tại ngân hàng đã trang bị đầy đủ tin học trong kế toán cho vay các giao dịch của ngân hàng đợc... căn cứ giải ngân Việc thực hiện tốt các quy định chung của ngân hàng về lu trữ hồ vay vốn của khách hàng giúp phòng kế toán cho vay tại ngân hàng huyện Quế lu trữ hồ cho vay an toàn, hợp lý, khoa học 2.3 Giai đoạn giải ngân Việc giải ngân cho khách hàng đợc thực hiện sau khi cán bộ tín dụng đã đánh giá thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của khách hàng có khả năng Giao cho bộ phận kế toán khi... hàng Ngân hàng Quế tiền thân là ngân hàng Quế Dơng ở Đông Du và ngân hàng Giàng ở Vân Dơng đợc thành lập năm 1960 Hoạt động theo cơ chế bao cấp, vừa làm công tác tín dụng vừa làm quản lý nhà nớc Đến năm 1964 đợc sáp nhập thành ngân hàng Quế Từ khi hệ thống ngân hàng đợc tách thành hệ thống ngân hàng hai cấp thì ngNHNo Quế trở thành ngân hàng thơng mại hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự quản... bộ phận kế toán cho vay kiểm soát, đối chiếu đúng đủ theo danh mục hồ cho vay, kiểm tra va quản lý theo quy định cho vay hiện hành, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ Sau đó, căn cứ vào số tiền cho vay đã đợc ký kết kế toán lập chứng từ giải ngân theo quy trình giao dịch trực tiếp trên máy vi tính Số tiền trên chứng từ làm căn cứ cho kế toán giải ngân, hạch toán: Nợ: tài khoản cho vay thích... ngân hàng thơng mại khác đã phục vụ kịp thời và có hiệu quả nhu cầu vốn, tạo môi trờng thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình để phát triển sản xuất kinh doanh Kế toán cho vay nói chung và kế toán cho vay ngoài quốc doanh nói riêng đều hớng tới mục đích đảm bảo tài sản của ngân hàng và giúp cho ngân hàng ngày càng phát triển Nâng cao đợc hiệu quả của kế toán cho vay từ đó góp phần nâng cao. .. góp phần nâng cao chất lợng tín dụng của ngân hàng Qua thời gian thực tế tại NHNo và PTNT huyện Quế Võ, đợc sự giúp đỡ của các cô chú phòng kinh doanh tổng hợp, sự trao đổi của các anh chị đã giúp tôi hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp với đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại NHNo và PTNT huyện Quế Thời gian thực tế là một dịp hết sức quý báu đối với tôi, nó . đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại NHNo và PTNT huyện Quế Võ . Vì tính chất phức tạp của. vay .Kế toán cho vay giữ vị trí quan trọng trong nghiệp vụ kế toán ngân hàng, vì kế toán cho vay tham gia trực tiếp vào quá trình cho vay. Bên cạnh đó, kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Quế Võ KTNH.DOC, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Quế Võ KTNH.DOC, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Quế Võ KTNH.DOC, Chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay. 1. Chứng từ kế toán cho vay., Vai trò của kế toán cho vay. Phơng thức cho vay từng lần., Đặc điểm kinh tế xã hội ở địa bàn Quế võ, Tình hình hoạt độnh kinh doanh của NHNo PTNT Quế Võ., Giai đoạn ra hạn nợ, chuyển nợ quá hạn., KiĨm tra gi¸m s¸t vèn vay. L·i st. Thđ tơc vay vèn., Hoàn thiện hơn nữa chơng trình tin học trong kế toán cho vay tại ngân hàng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay