Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế (Luận văn thạc sĩ)

123 6 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:56

Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh HuếHoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh HuếHoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh HuếHoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh HuếHoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh HuếHoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh HuếHoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh HuếHoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh HuếHoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ MINH TÂM HỌ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN CK TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HUẾ H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ MINH TÂM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN HỌ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HUẾ CK Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TẾ TS HOÀNG TRỌNG HÙNG HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác trích dẫn thích nguồn gốc Tác giả luận văn HỌ Hồ Thị Minh Tâm CK H IN TẾ HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CÁM ƠN Để thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, nhận nhiều quan tâm, khuyến khích động viên giúp đỡ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, Q thầy Ngân hàng nơi thực đề tài Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cán công chức trường Đại học Kinh tế Huế trang bị kiến thức tạo điều kiện, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập trường, tảng hành trang quý báu cho sống sau Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Tiến sĩ Hồng Trọng Hùng – Phó Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế, người hướng dẫn tận tình hỗ trợ, động viên tơi nhiều q trình nghiên cứu thực đề tài HỌ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế phòng ban nhiệt tình hỗ trợ, cung cấp số liệu, thơng tin kiến thức tảng giúp tơi hồn thành việc nghiên cứu luận văn CK Với kiến thức kinh nghiệm hạn chế, giới hạn thời gian số liệu nghiên cứu nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tơi hi vọng nhận lời góp ý chân thành thầy bạn đọc để đề tài tơi phát Tơi xin chân thành cảm ơn! H IN triển rộng hoàn thiện Tác giả luận văn TẾ Hồ Thị Minh Tâm HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: HỒ THỊ MINH TÂM Chuyên ngành: Quản kinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG TRỌNG HÙNG Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGCHI NHÁNH HUẾ Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng hệ thống ngân hàng thương mại, mang lại 70-90% thu nhập ngân hàng, nhiên rủi ro không nhỏ gây nên tỷ lệ nợ xấu cao toàn hệ thống Là ngân hàng TMCP thành lập sớm Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) bước phát triển vững chắc, chuyển đổi mạnh mẽ không ngừng mở rộng hoạt động ngân HỌ hàng Trong lộ trình chuyển đổi đó, việc mở rộng hoạt động cho vay ngân hàng đặc biệt quan tâm nhiều kết tăng trưởng rệt Tuy nhiên, với tăng trưởng dư nợ tỷ lệ nợ q hạn xu hướng tăng theo Do đó, việc hạn chế rủi ro cho vay quan trọng ngân hàng nói chung CK VP Bank nói riêng Xuất phát từ nêu trên, tác giả chọn nội dung “Hồn thiện cơng tác quản rủi ro tín dụng khách hàng nhân ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ H IN Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; tổng hợp xử số liệu; Phương pháp phân tích thống kê mô tả, phương pháp so sánh nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Kết nghiên cứu luận văn hệ thống hóa sở luận thực tiễn TẾ quản rủi ro tín dụng khách hàng nhân ngân hàng Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản rủi ro tín dụng khách hàng nhân VP Bank Huế qua năm 2015-2017 Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản rủi ro tín dụng khách hàng nhân VP Bank năm i HU Ế TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa : Cán phục vụ khách hàng Chi nhánh CA : Cán hỗ trợ tín dụng Chi nhánh CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng CNTT : Công nghệ thông tin CO : Cán xử tín dụng CPC CPC : Trung tâm xét duyệt tín dụng tập trung CSO : Cán hỗ trợ tín dụng CPC DSCV : Doanh số cho vay FO : Cán thực địa HĐQT : Hội đồng quản trị KHCN NHNN NHTM HỌ AO : Khách hàng nhân : Ngân hàng Nhà nước : Ngân hàng thương mại CK : Rủi ro tín dụng T24 : Hệ thống phần mềm ngân hàng T24 TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo H IN RRTD VP Bank Huế : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế TẾ HU ii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SO ĐỒ, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ viii PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể HỌ Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 5.1 Phương pháp thu thập số liệu .3 CK 5.1.1 Số liệu thứ cấp 5.1.2 Số liệu sơ cấp 5.2 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu 5.3 Hệ thống tiêu phân tích H IN 5.4 Bố cục luận văn .4 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẾ 1.1 sở luận rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng HU 1.1.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 12 iii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.2 Quản rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .13 1.2.1 Quan niệm quản rủi ro tín dụng .13 1.2.2 Vai trò quản rủi ro tín dụng ngân hàng .16 1.2.3 Nguyên tắc quản rủi ro tín dụng ngân hàng 16 1.2.4 Nội dung cơng tác quản rủi ro tín dụng 17 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 30 1.3 Kinh nghiệm quản rủi ro tín dụng khách hàng nhân số ngân hàng thương mại nước 32 1.3.1 Quản rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại Việt Nam .32 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút quản rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HỌ HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ 38 2.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế 38 CK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Thông tin chung đơn vị 39 2.1.3 cấu tổ chức ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế 41 H IN 2.1.4 Tình hình lao động 44 2.1.5 Tình hình tài sản - nguồn vốn 46 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - 2017 49 2.2 Thực trạng quản rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế 51 TẾ 2.2.1 Tổng quan hoạt động tín dụng khách hàng nhân ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế .51 2.2.2 Thực trạng quản rủi ro tín dụng khách hàng nhân ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế .57 HU 2.2.3 Kết công tác quản rủi ro tín dụng VP Bank Chi nhánh Huế 70 iv Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.3 Kết vấn sâu Ban lãnh đạo cán phụ trách rủi ro tín dụng tình hình quản rủi ro tín dụng khách hàng nhân ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng Chi nhánh Huế .76 2.3.1 Đánh giá chất lượng quản rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế 76 2.3.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng chi nhánh: 77 2.3.3 Các biện pháp ngân hàng đề để hạn chế rủi ro tín dụng là: 77 2.3.4 Đánh giá tầm quan trọng yếu tố thuộc nhân viên quan hệ khách hàng ảnh hưởng tới cơng tác quản rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng .78 2.3.6 Các biện pháp chi nhánh thực để giảm thiểu rủi ro cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng .79 2.4 Đánh giá công tác quản rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam HỌ Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế 80 2.4.1 Kết đạt .80 2.4.2 Một số hạn chế tồn 82 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế tồn công tác quản rủi ro tín CK dụng khách hàng nhân 84 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN H IN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ 87 3.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro 87 3.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro 88 3.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro 88 TẾ 3.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro 92 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .95 Kết luận 95 Kiến nghị .96 HU 2.1 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế 96 v Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.3 Đối với Chính phủ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 99 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH NỘI DUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN CK HỌ H IN TẾ HU vi Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.2 Đối với ngân hàng Nhà nước - NHNN cần phát triển hệ thống thơng tin tín dụng cách nhanh chóng, xác phong phú, thu thập thêm thông tin qua tổ chức quốc tế, phối hợp với quan thuế, kiểm toán Ủy ban nhân dân tỉnh, để tổ chức tín dụng thơng tin cách dễ dàng, tin cậy cao - NHNN cần phối hợp với bộ, ngành hồn thiện hệ thống kế tốn theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Xây dựng giải pháp hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm toán nội bộ, tiến tới chuẩn mực quốc tế - NHNN cần hoàn thiện chế, thể chế quản lý, văn pháp quy để tăng cường quản nhà nước lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, tăng cường công tác tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng hoạt động lành mạnh, HỌ minh bạch hóa hiệu - Nâng cao lực xử nợ VAMC thơng qua việc hồn thiện sở pháp cho việc xử nợ xấu, hoạt động mua bán, chứng khốn hóa tài sản xấu cổ chức tín dụng CK 2.3 Đối với Chính phủ - Phối hợp với quan Nhà nước liên quan tòa án, quan thi hành án, ngành, quan địa phương tạo điều kiện chế hỗ trợ trình thực H IN biện pháp xử nợ tồn đọng cho ngân hàng - Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, công phù hợp với điều kiện thực tế TẾ HU 97 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, trang 287-320 Trầm Thị Xn Hương, Hồng Thị Minh Ngọc (2012), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Kinh tế TP HCM, trang 40-100 Bùi Diệu Anh (2010), Quản trị danh mục cho vay Nguyễn Thùy Anh (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu Đậu Thị Liên (2014), Khóa luận tốt nghiệp Quản trị rủi ro tín dụng nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt chi nhánh Thừa Thiên Huế, trường Đại học Kinh tế Huế HỌ Nguyễn Trà Ngân (2011), Khóa luận tốt nghiệp Nhận diện quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng thương mại cố phần Ngoại thương Việt Nam – SChi nhánh Huế, trường Đại học Kinh tế Huế Nguyễn Phước Bảo Quyền (2013), Khóa luận tốt nghiệp Quản trị rủi ro CK tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Huế, trường Đại học Kinh tế Huế Hoàng Như Thịnh (2013), Khóa luận Tốt nghiệp Phân tích rủi ro tín dụng Các Thơng tư, Nghị định: H IN Ngân hàng Á Châu (ACB), trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh - Luật số 47/2010/QH12 Quốc hội: Luật Tổ chức tín dụng - Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN: Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi TẾ ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Tiếng Anh: - Edited by Greg N Gregoriou, The VaR Implement Handbook - Joel Bessis (2012), Risk Management in Banking, 2nd Edition HU - Jon Danielsson (2011), Financial Risk Forecastin 98 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC Bảng tiêu đánh giá xếp hạng khách hàng nhân Chỉ tiêu đánh giá Quy ước Đơn vị Số Năm Tuổi người vay Trình độ học vấn cao khách hàng Chữ Nghề nghiệp Chữ Kinh nghiệm làm việc người vay Số Năm Kinh nghiệm làm việc người vay vị trí Số Năm Tình trạng cư trú Chữ Số người phụ thuộc Số Người Thu nhập hàng năm người đứng tên vay vốn Số VND Số VND 10 Số tiền đề xuất vay khách hàng Số VND 11 Tổng phương án xin vay Số VND Thu nhập hàng năm người đồng vay/bảo lãnh HỌ trả nợ CK 12 Nhóm nợ cao khách hàng TCTD (bao gồm VPBank) vòng năm gần Chữ 13 Tổng nợ (kể khoản vay xét) Số VND 14 Tổng giá trị tài sản tích lũy Số VND H IN 15.Khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ VPBank? 16 Loại TSBĐ Chữ Chữ 17 Mức biến động giá trị tài sản bảo đảm xảy TẾ thời gian vay 18 Hạn mức cao thẻ tín dụng khách hàng 19 Tình trạng nhân khách hàng 20 Tổng số tiền trả nợ hàng tháng khách hàng 99 % Số VND Chữ Số VND HU 21 Khoản vay kinh doanh hay phi kinh doanh Số Chữ Ế TR Quy ước I ĐẠ NG ƯỜ Chỉ tiêu đánh giá Đơn vị Ngày tháng 22 Ngày đăng ký xe hình thành từ vốn vay năm 23 Tỷ lệ cho vay giá trị TSBĐ (LTV) Số 24 Loại hình cơng ty làm việc % Chữ Tuổi người vay - Tuổi người vay tính tròn năm từ thời điểm ngày/tháng/năm sinh khách hàng tới thời điểm khách hàng xếp hạng tín dụng - Nguồn thông tin: Chứng minh thư nhân dân giấy tờ chứng minh nhân thân khác khách hàng HỌ Trình độ học vấn khách hàng - Trình độ học vấn khách hàng xác định sở cấp học vấn cao khách hàng quan Nhà nước thẩm quyền xác nhận, bao gồm: A - Tiểu học CK B - Cấp 2/Trung học sở C - Cấp 3/Trung học phổ thông D - Chứng nghề/Trung cấp F - Đại học G - Sau đại học H IN E - Cao đẳng H - Mù chữ/Không cấp/Không thơng tin - Nguồn thơng tin: Theo kê khai Giấy đề nghị vay vốn khách hàng TẾ giấy tờ chứng minh trình độ học vấn khách hàng (nếu có) Nghề nghiệp - Nghề nghiệp khách hàng xác định vị trí cơng việc tạo thu 100 HU nhập khách hàng thời điểm đánh giá, bao gồm: Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR A - Cán cấp quản B - Cán cấp chuyên viên/nhân viên C - Lực lượng vũ trang (công an, đội…) D - Kinh doannh đăng kí E - Nghỉ hưu F - Kinh doanh tự do/lao động thời vụ G- Thất nghiệp/khơng việc làm - Nguồn thơng tin: dựa vào kê khai khách hàng Giấy đề nghị vay vốn (GĐNVV) giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập khách hàng (ví dụ: định lương…) Kinh nghiệm làm việc người vay - Kinh nghiệm làm việc người vay tính tổng thời gian làm HỌ việc thực tế khách hàng tính đến thời điểm xếp hạng tín dụng, không bao gồm khoảng thời gian gián đoạn công việc học… - Nguồn thông tin: Theo kê khai khách hàng giấy đề nghị vay vốn Kinh nghiệm làm việc người vay vị trí CK - Kinh nghiệm làm việc người vay vị trí tính tổng thời gian kể từ khách hàng bắt đầu công tác vị trí đến thời điểm khách hàng xếp hạng tín dụng, ưu tiên cơng việc tạo thu nhập để trả nợ H IN cho ngân hàng - Nguồn thông tin: dựa vào GĐNVV thẩm định thực tế đối chiếu với giấy tờ hợp lệ hợp đồng lao động, định lương… Tình trạng cư trú - Tình trạng cư trú khách hàng xác định nơi cư trú thường xuyên TẾ khách hàng và/hoặc tình trạng bất động sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp khách hàng, bao gồm: A - Nhà riêng không bị sử dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ nào: Đáp ứng 02 điều kiện HU 101 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR + Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu sử dụng hợp pháp đứng tên người vay/vợ (chồng) người vay quan nhà nước xác nhận + Nhà không bị cầm cố hay chấp quan/tổ chức, nhân B - Nhà riêng chấp: Đáp ứng 02 điều kiện + Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu sử dụng hợp pháp đứng tên người vay/vợ (chồng) người vay quan nhà nước xác nhận + Nhà bị cầm cố hay chấp quan/tổ chức, nhân C - Thuê nhà D - Sống họ hàng E - Sống với bên thứ bạn bè… F - Khác: Các trường hợp lại HỌ Lưu ý: + Khách hàng sở hữu nhiều bất động sản, cần 01 bất động sản Khách hàng chứng minh quyền sở hữu hợp pháp chưa chấp bất kỹ TCTD nào, không phụ thuộc vào địa điểm cư trú thường xuyên CK khách hàng: Chấp nhận phương án trả lời A + Khách hàng chứng minh quyền sở hữu hợp pháp với 01 nhiều bất động sản chấp TCTD, không phụ thuộc vào địa điểm H IN cư trú thường xuyên khách hàng: Chấp nhận phương án trả lời B - Nguồn thông tin: Căn thẩm định thực tế tham khảo thông tin T24, CIC, hợp đồng thuê nhà kê khai khách hàng Giấy đề nghị vay vốn Số người phụ thuộc - Số người phụ thuộc xác định số người khơng thu nhập, TẾ sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập khách hàng vay và/hoặc gia đình khách hàng vay - Nguồn thông tin: Dựa vào Giấy đề nghị vay vốn Sổ hộ HU 102 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Thu nhập hàng năm người đứng tên vay vốn - Thu nhập hàng năm người đứng tên vay vốn nguồn thu nhập thường xuyên hàng năm, xác định dựa thu nhập (bằng tiền mặt chuyển khoản) từ lương nguồn thu nhập thường xuyên khác chứng minh khách hàng (sau khấu trừ thuế thu nhập nhân, bảo hiểm) Trường hợp, khách hàng không cung cấp đủ liệu thu nhập 12 tháng, cán liệu cung cấp tính thu nhập trung bình tháng đó, thu nhập năm tính thu nhập trung bình nhân với 12 - Nguồn thông tin: + Nguồn thu nhập từ lương: Căn Quyết định lương kèm theo kê tài khoản ngân hàng + Nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh: Căn vào sổ sách bán hàng, tổng HỌ hợp doanh thu khấu trừ phần chi phí hàng tháng AO thẩm định xác nhận + Nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản (nhà, ôtô) + Các nguồn thu nhập khác: hợp đồng, kê tài khoản… Lưu ý: Trường hợp hai vợ chồng tham gia hoạt động kinh doanh CK gia đình khơng thể phân tách ràng, ghi nhận tổng thu nhập hai vợ chồng mục Thu nhập hàng năm người đồng vay/bảo lãnh trả nợ H IN - Những người đồng vay/bảo lãnh trả nợ: người ký tên hợp đồng tín dụng với tư cách bên vay cam kết bảo lãnh trả nợ Thu nhập hàng năm người đồng vay/bảo lãnh trả nợ nguồn thu nhập thường xuyên hàng năm, xác định dựa thu nhập (bằng tiền mặt chuyển khoản) từ lương nguồn thu nhập thường xuyên khác chứng TẾ minh người đồng vay/bảo lãnh trả nợ (sau khấu trừ thuế thu nhập nhân) Trường hợp, khách hàng không cung cấp đủ liệu thu nhập 12 tháng, cán liệu cung cấp tính thu nhập trung bình tháng đó, thu nhập năm tính thu nhập trung bình nhân với 12 HU 103 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR - Nguồn thông tin: + Nguồn thu nhập từ lương: định lương kèm theo kê tài khoản ngân hàng + Nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh: sổ sách bán hàng, tổng hợp doanh thu khấu trừ phần chi phí hàng tháng AO thẩm định xác nhận + Nguồn thu nhập từ hoạt động cho thê tài sản (nhà, ôtô): cần: * Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản xác nhận quan nhà nước thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu tài sản * Hợp đồng cho thuê tài sản chứng từ chứng minh việc toán tiền cho thuê tài sản như: Sao kê tài khoản ngân hàng, chuyển khoản UNC chuyển tiền, phiếu thu, giấy nộp tiền mặt Các nguồn thu nhập khác: hợp đồng, kê tài khoản… HỌ 10 Số tiền đề xuất vay khách hàng - Số tiền đề xuất vay số tiền khách hàng đề nghị vay VPBank lần - Nguồn thông tin: Giấy đề nghị vay vốn khách hàng 11 Tổng phương án xin vay CK - Tổng phương án xin vay tồn chi phí thực phương án xin vay - Nguồn thông tin: vào Giấy đề nghị vay vốn khách hàng đối chiếu với giấy tờ chứng minh tổng phương án thưc như: hợp đồng, hóa đơn, H IN phiếu thu, biên định giá tài sản… thẩm định thực tế 12 Nhóm nợ cao khách hàng TCTD (bao gồm VPBank) vòng năm gần - Nhóm nợ cao khách hàng xác định nhóm nợ cao người vay người đồng vay/bảo lãnh trả nợ, bao gồm: TẾ A - Khách hàng chưa phát sinh dư nợ tạo TCTD B - Nhóm C - Nhóm D - Từ nhóm trở lên HU 104 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR - Nguồn thơng tin: + Tra cứu nhóm nợ cao VPBank qua T24: cách Kiểm tra kê tín dụng khách hàng vòng 12 tháng + Báo cáo CIC đến thời điểm vay vốn + Sao kê tài khoản tín dụng (nếu có) 13 Tổng nợ (bao gồm khoản vay xét) - Tổng nợ (bao gồm khoản vay xét) xác định tổng dư nợ lại (bao gồm dư nợ gốc lãi) tất nghĩa vụ nợ khách hàng người đồng vay/bảo lãnh trả nợ VPBank tổ chức tín dụng khác, cộng với số tiền đề xuất vay - Nguồn thơng tin: + Sao kê tín dụng VPB từ T24 tính đến thời điểm vay vốn HỌ + Thơng tin CIC + Sao kê tín dụng TCTD khác (nếu có) + Giấy đề nghị vay vốn 14 Tổng giá trị tài sản tích lũy CK - Tổng giá trị tài sản tích lũy khách hàng xác định tổng giá trị tất bất động sản, động sản, khoản tiền tiết kiệm, khoản đầu tư, khoản cất trữ hợp pháp quy đổi Việt Nam đồng thuộc sở hữu khách hàng H IN người đồng vay/bảo lãnh trả nợ - Nguồn thông tin: Dựa vào kê khai khách hàng người đồng vay/bảo lãnh trả nợ GĐNVV đối chiếu với giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hợp pháp khách hàng 15 Khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ TẾ VPBank - Các sản phẩm/dịch vụ VPBank sản phẩm/dịch vụ khách hàng sử dụng VPBank vòng 12 tháng gần tính đến thời điểm xếp hạng tín dụng, bao gồm: HU 105 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR A - gửi tiết kiệm B - vay vốn C - gửi tiết kiệm vay vốn D - dụng sản phẩm khác VPBank khơng gửi tiết kiệm/vay vốn E - Không sử dụng dịch vụ VPBank - Nguồn thông tin: Giấy đề nghị vay vốn khách hàng đối chiếu lại thông tin T24 dựa vào kê tài khoản khách hàng 16 Loại TSBĐ - Loại tài sản bảo đảm loại tài sản mà khách hàng sử dụng để bảo đảm cho khoản vay khách hàng đề xuất, bao gồm: A - Bảo lãnh tín chấp Chính phủ, NHN ngân hàng quốc doanh B - Tiền gửi, thẻ tiết kiệm VPBank HỌ C- Giấy tờ giá Chính phủ NHTM quốc doanh phát hành D- Bất động sản quận trung tâm thành phố trực thuộc TW E - Ơ tơ 100% (khơng kinh doanh vận tải hành khách) F - Hàng hóa thơng dụng, dễ chuyển nhượng CK G - Bất động sản huyện ngoại thành ven đô thị lớn trực thuộc TW quận đô thị thuộc tỉnh H - Ô tô qua sử dụng ô tô sử dụng KD vận tải, chở khách H IN I - Quyền đòi nợ tài sản bảo đảm khác VPBank chấp nhận J - Tàu thuyền vận tải song/biển; Máy móc thiết bị 100% nhập với công nghệ đại K - Bất động sản ven đô thị thuộc tỉnh bất động sản khác nơng thơn L - Máy móc, thiết bị sản xuất qua sử dụng máy móc TẾ công nghệ lạc hậu M - Hàng hóa khơng thơng dụng tồn kho lâu ngày, trừ loại hàng hóa bị hư hỏng/giảm chất lượng theo thời gian (sắt thép…) N - Khơng tài sản đảm bảo (Tín chấp) HU 106 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Lưu ý: Trường hợp khách hàng sử dụng nhiều loại TSBĐ, lựa chọn loại tài sản bảo đảm để khai báo nhóm loại TSBĐ giá trị lớn - Nguồn thông tin: vào GĐNVV, báo cáo định giá TSBĐ 17 Mức biến động giá trị tài sản bảo đảm xảy thời gian vay - Mức biến động giá trị tài sản bảo đảm tỷ lệ thay đổi giá trị tài sản bảo đảm thời gian vay so vơi giá trị thời điểm xếp hạng tín dụng - Nguồn thơng tin: Dựa thẩm định thực tế cán ngân hàng 18 Hạn mức cao thẻ tín dụng khách hàng - Hạn mức cao thẻ tín dụng khách hàng hạn mức thẻ tín dụng cao mà khách hàng TCTD cấp thời điểm xếp hạng tín dụng - Nguồn thơng tin: vào giấy đề nghị vay vốn kiểm tra lại thông tin HỌ CIC, kê tài khoản thẻ tín dụng khách hàng 19 Tình trạng nhân khách hàng - Tình trạng nhân khách hàng thời điểm xếp hạng tín dụng bao gồm: A - Độc thân C - Đã ly D - Góa bụa - Nguồn thơng tin: H IN E - Khác CK B - Đã kết + Giấy xác nhận tình trạng nhân khách hàng + Giấy đề nghị vay vốn khách hàng + Sổ hộ TẾ 20 Tổng số tiền trả nợ hàng tháng khách hàng - Tổng số tiền trả nợ hàng tháng khách hàng xác định tổng số tiền trả nợ (bao gồm trả nợ gốc lãi) hàng thàng cho nghĩa vụ nợ khách hàng người đồng vay/bảo lãnh trả nợ thời điểm xếp hạng tín dụng, HU không bao gồm số tiền trả nợ hàng tháng khoản vay đề xuất xin vay 107 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR - Nguồn thông tin: + Giấy đề nghị vay vốn khách hàng + Tra cứu T24 + Trả nợ TCTD khác (dựa vào Hợp đồng tín dụng báo cáo CIC) + Trả nợ TCTD nhân khác khơng báo cáo CIC (nếu có) 21 Khoản vay kinh doanh hay phi kinh doanh Dựa vào mục đích sử dụng vốn vay khách hàng đề xuất xin vay để xác định: A - Kinh doanh B - Phi kinh doanh 22 Ngày đăng ký xe tơ hình thành từ vốn vay Ngày đăng ký xe tơ hình thành từ vốn vay xác định ngày đăng ký HỌ lần đầu giấy đăng ký xe hình thành từ vốn vay Trường hợp xe ô tô chưa đăng ký, ghi nhận giá trị ngày hóa đơn hợp đồng mua bán xe 23 Tỷ lệ cho vay giá trị TSBĐ (LTV) - Hệ số LTV xác định số tiền đề xuất vay chia cho tổng giá trị tài CK sản bảo đảm sử dụng cho khoản vay đề xuất Trường hợp khách hàng dùng lại tài sản cũ đảm bảo cho khoản vay khác tỷ lệ cho vay giá trị TSBĐ xác định bằng: (Số tiền đề xuất vay + dư nợ khoản vay H IN sử dụng chung TSBĐ/Tổng Giá trị TSBĐ - Nguồn thông tin; GĐNVV, Báo cáo định giá TSBĐ 24 Loại hình cơng ty khách hàng làm việc - Loại hình cơng ty khách hàng làm việc xác định giấy đăng ký kinh doanh công ty mà khách hàng làm việc, bao gồm: TẾ A - quan nhà nước doanh nghiệp nhà nước B - Công ty TCTD cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước C - Khách hàng kinh doanh tự đăng ký D - Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, HU công ty hợp danh 100% vốn Việt Nam vốn chủ sở hữu tối thiểu 40 tỷ đồng 108 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR E - Tổ chức tín dụng; F - Cơng ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh 100% vốn Việt Nam vốn chủ sở hữu tối thiểu 20 tỷ đến 40 tỷ đồng; G - Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài; H - Tổ chức phi phủ nước ngồi; I - Cơng ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, cơng ty hợp danh 100% vốn Việt Nam vốn chủ sở hữu 20 tỷ đồng; J - Các trường hợp khác; - Nguồn thông tin: Giấy đề nghị vay vốn,đối chiếu Hợp đồng lao động, định lương, giấy phép đăng ký kinh doanh báo cáo tài cơng ty khách hàng làm việc (nếu khách hàng cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh CK HỌ báo cáo tài chính) thẩm định thực tế khách hàng H IN TẾ HU 109 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC KHẢO SÁT THU THẬP Ý KIẾN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ Kính gửi Anh/Chị! Để góp phần tìm hiểu ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân VPBank chi nhánh Huế, để từ biện pháp làm hạn chế rủi ro Ngân hàng, mong Anh/Chị tham gia vào việc hoàn thành phiếu khảo sát rủi ro tín dụng VPBank chi nhánh Hạ Long Sự nhiệt tình HỌ thơng tin q báu mà Anh/Chị cung cấp giúp ích nhiều vào việc hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! Theo anh/chị, chất lượng quản rủi ro tín dụng khách hàng nhân VP CK Bank nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… H IN Theo ý kiến anh/chị, yếu tố nguyên nhân gây rủi ro tín dụng chi nhánh? …………………………………………………………………………………… TẾ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… HU 110 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Ngân hàng làm để hạn chế tác động yếu tố đó? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Anh/ Chị vui lòng cho ý kiến đánh giá tầm quan trọng yếu tố thuộc nhân viên quan hệ khách hàng ảnh hưởng tới cơng tác quản rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… HỌ Theo ý kiến anh/chị, nội dung quản rủi ro tín dụng Chi nhánh, nội dung quan trọng nhất? CK …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thời gian vừa qua, Chi nhánh thực biện pháp để tránh rủi ro khâu nhận diện rủi ro tín dụng? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… H IN Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! TẾ HU 111 Ế ... nhánh Huế .51 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế .57 HU 2.2.3 Kết công tác quản lý rủi ro tín dụng. .. Nguyên nhân hạn chế tồn công tác quản lý rủi ro tín CK dụng khách hàng cá nhân 84 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN... hàng thương mại TẾ Chương Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế Chương Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Huế (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay