Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

135 5 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:45

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH CK HỌ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI NHÂN KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ – TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành : Quản kinh tế Mã số : 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN KHOA CƯƠNG HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Đồng thời, xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn sử dụng luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Như Quỳnh CK HỌ H IN TẾ HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp - TS Phan Khoa Cương - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Huế người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi suốt trinh nghiên cứu hoàn thành luận văn - Bạn bè, đồng nghiệp gia đình ln quan tâm, chia sẽ, động viên suốt thời gian thực luận văn HỌ Mặc dù thân cố gắng kiến thức có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết Vì vậy, tơi mong nhận góp ý chân thành quý Thầy, quý Cô giáo đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn./ Xin chân thành cảm ơn! CK Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn H IN Nguyễn Thị Như Quỳnh TẾ HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên: NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN KHOA CƯƠNG Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI NHÂN KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu: - Mục đích: từ việc nghiên cứu hệ thống hóa sở luận quản thuế nhân kinh doanh, luận văn phân tích thực trạng công tác quản thuế đối HỌ với CNKD đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản thuế CNKD Chi cục Thuế thành phố Đông Hà - Đối tượng nghiên cứu: công tác quản thuế nhân kinh doanh Chi cục Thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị CK Phương pháp nghiên cứu sử dụng - Phương pháp thu thập liệu + Nguồn số liệu thứ cấp: Thu thập qua nhiều nguồn khác + Nguồn số liệu sơ cấp: Điều tra nhân kinh doanh địa bàn Chi cục H IN quản cán công chức thuế làm việc Chi cục Thuế thành phố Đông Hà - Phương pháp phân tích: phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp thống kê mô tả Các kết nghiên cứu kết luận TẾ Luận văn hệ thống hóa sở luận thực tiễn công tác quản thuế nhân kinh doanh Qua việc phân tích thực trạng cơng tác quản thuế nhân kinh doanh Chi cục Thuế thành phố Đơng Hà, từ đánh giá kết đạt được, hạn chế đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác HU quản thuế nhân kinh doanh địa bàn Ế TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt CBCC CCT CNKD Nguyên nghĩa Cán công chức Chi cục Thuế nhân kinh doanh CQT Cơ quan thuế CSDL Cơ sở liệu GTGT Giá trị gia tăng HC-QT-TV-AC Hành - Quản trị - Tài vụ - Ấn HCVT Hành văn thư HĐTVT Hội đồngvấn thuế HỌ HST Hồ sơ thuế HSKT Hồ sơ khai thuế LPX Liên phường xã NSNN QLAC TCT Người nộp thuế Ngân sách nhà nước Quản ấn Quản Nhà nước H IN QLNN CK NNT Tổng cục Thuế TNCN Thu nhập nhân TTĐB Tiêu thụ đặc biệt THNV-DT&KKKTT-TH TMS Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế TẾ TT-HTNNT Tổng hợp nghiệp vụ dự toán kê khai kế toán thuế tin học Ứng dụng quản thuế tập trung ngành Thuế HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC Lời cam đoan .2 Lời cảm ơn Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .4 Danh mục chữ viết tắt Mục lục Danh mục bảng biểu 10 Danh mục biểu đồ .11 Phần 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu HỌ Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6 Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN CK THUẾ ĐỐI VỚI NHÂN KINH DOANH 1.1 Những vấn đề chung nhân kinh doanh .6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nhân kinh doanh .6 H IN 1.1.2 Vai trò nhân kinh doanh .7 1.2 Những vấn đề chung quản thuế nhân kinh doanh 1.2.1 Tổng quan quản thuế 1.2.2 Vai trò quản thuế phát triển quốc gia 10 1.3 Các loại thuế; phí, lệ phí chủ yếu áp dụng nhân kinh doanh 12 TẾ 1.3.1 Thuế giá trị gia tăng 12 1.3.2 Thuế thu nhập nhân 13 1.3.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 14 1.3.4 Lệ phí mơn 14 HU 1.4 Nội dung quản thuế nhân kinh doanh 16 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.4.1 Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế .16 1.4.2 Quản thuế nhân kinh doanh nộp thuế khoán 17 1.4.3 Quản thuế nhân kinh doanh nộp thuế theo lần phát sinh nhân làm đại xổ số, đại bảo hiểm, đại bán hàng đa cấp khai thuế theo năm 23 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế nhân kinh doanh 24 1.6 Các tiêu đánh giá công tác quản thuế nhân kinh doanh 27 1.6.1 Chỉ tiêu đánh giá kết thực dự toán giao 27 1.6.2 Chỉ tiêu đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 28 1.6.3 Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý, đăng ký, kê khai thuế 28 1.6.4 Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản nợ cưỡng chế nợ thuế 29 HỌ 1.6.5 Chỉ tiêu đánh giá công tác miễn, giảm thuế 29 1.7 Kinh nghiệm quản thuế nhân kinh doanh số địa phương nước học kinh nghiệm cho Chi cục Thuế thành phố Đông Hà 30 1.7.1 Kinh nghiệm quản thuế nhân kinh doanh số địa phương 30 CK 1.7.2 Bài học kinh nghiệm quản thuế nhân kinh doanh áp dụng cho Chi cục Thuế thành phố Đông Hà .32 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI H IN NHÂN KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ .35 2.1 Tổng quan Chi cục thuế thành phố Đông Hà 35 2.1.1 Giới thiệu Chi cục thuế thành phố Đông Hà 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ Đội thuế thuộc Chi cục thuế thành phố Đông Hà 36 TẾ 2.1.3 Tình hình nhân kinh doanh hoạt động địa bàn thành phố Đông Hà 39 2.2 Thực trạng công tác quản thuế nhân kinh doanh Chi cục thuế thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị 43 HU 2.2.1 Thực trạng công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế 44 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.2.2 Thực trạng công tác quản thuế nhân kinh doanh nộp thuế khoán 48 2.2.3 Tình hình miễn, giảm thuế nhân kinh doanh 59 2.3 Đánh giá đối tượng khảo sát có liên quan công tác quản thuế nhân kinh doanh Chi cục Thuế thành phố Đông Hà 60 2.3.1 Đánh giá người nộp thuế công tác quản thuế nhân kinh doanh 60 2.3.2 Đánh giá CBCC công tác quản thuế nhân kinh doanh 62 2.4 Đánh giá chung công tác quản thuế nhân kinh doanh Chi cục thuế thành phố Đông Hà 66 2.4.1 Kết đạt .66 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 69 HỌ Chương 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI NHÂN KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 75 3.1 Định hướng mục tiêu công tác quản thuế nhân kinh doanh CK Chi cục Thuế thành phố Đông Hà 75 3.1.1 Định hướng chung 75 3.1.2 Mục tiêu hồn thiện cơng tác quản thuế nhân kinh doanh Chi H IN cục Thuế thành phố Đông Hà 76 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản thuế nhân kinh doanh Chi cục Thuế thành phố Đông Hà 77 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ sách thuế 77 3.2.2 Tăng cường công tác quản thông tin, thủ tục hành đăng ký, kê TẾ khai, ấn định thuế 79 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu nợ, quản miễn, giảm thuế 81 3.2.4 Nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tăng cường kỷ luật, kỷ cương đội cán bộ, công chức 82 HU 3.2.5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản thuế .83 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 3.1 KẾT LUẬN 86 3.2 KIẾN NGHỊ .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠCKINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN CK HỌ H IN TẾ HU Ế TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CNKD .40 Bảng 2.2: Tình hình thực dự tốn thu ngân sách nhà nước Chi cục thuế thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 – 2017 42 Bảng 2.3: Kết công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 - 2017 45 Bảng 2.4: Tình hình quản nhân kinh doanh Chi cục thuế Thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 – 2017 48 Bảng 2.5: Tình hình quản nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn Chi cục thuế thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 – 2017 50 Tình hình nộp báo cáo sử dụng hóa đơn nhân kinh doanh HỌ Bảng 2.6: nộp thuế khốn sử dụng hóa đơn Chi cục thuế thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 – 2017 51 Bảng 2.7: Tình hình quản CNKD phát sinh Chi cục thuế thành phố Đông Hà CK giai đoạn 2015 – 2017 52 Bảng 2.8: Tình hình quản doanh thu, mức thuế nhân kinh doanh Chi cục thuế thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 - 2017 54 Kết điều tra doanh thu chọn mẫu nhân kinh doanh địa bàn H IN Bảng 2.9: thành phố Đông Hà năm 2016 .56 Bảng 2.10: Kết thu, nộp thuế nhân kinh doanh Chi cục thuế Thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 - 2017 57 Bảng 2.11: Tình hình miễn giảm thuế CNKD Chi cục thuế thành phố TẾ Đông Hà giai đoạn 2015 - 2017 59 Bảng 2.13: Đánh giá CBCC nội dung hỗ trợ công tác quản thuế CNKD 63 HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR thuế số Đội THNV- DT&KKKTT- 10 3,40 1,43 0,45 2,38 4,42 1,00 5,00 50 3,36 1,21 0,17 3,02 3,70 1,00 5,00 23 3,43 1,12 0,23 2,95 3,92 1,00 5,00 3,80 1,09 0,49 2,44 5,16 2,00 5,00 2,83 1,17 0,48 1,61 4,06 1,00 4,00 3,17 0,75 0,31 2,38 3,96 2,00 4,00 0,99 0,31 3,39 4,81 2,00 5,00 TH Total Đội thuế liên xã, phường Đội TT- HTNNT Đội HC-NSTV-AC Q17 Đội Kiểm tra TH HỌ thuế số Total 50 3,50 1,09 0,15 3,19 3,81 1,00 5,00 23 3,35 1,46 0,31 2,71 3,98 1,00 5,00 3,60 1,34 0,60 1,93 5,27 2,00 5,00 3,00 1,09 0,45 1,85 4,15 1,00 4,00 3,33 1,21 0,49 2,06 4,60 2,00 5,00 DT&KKKTT- 10 3,10 1,37 0,43 2,12 4,08 1,00 5,00 Đội THNV- DT&KKKTT- 10 xã, phường HTNNT Đội HC-NSQ18 TV-AC Đội Kiểm tra Đội THNV- HU TH TẾ thuế số H IN Đội TT- CK Đội thuế liên 4,10 Ế P20 50 3,28 1,32 0,19 2,90 3,66 1,00 5,00 23 3,83 0,78 0,16 3,49 4,16 2,00 5,00 3,20 1,30 0,58 1,58 4,82 2,00 5,00 3,33 0,52 0,21 2,79 3,88 3,00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 DT&KKKTT- 10 3,20 0,92 0,29 2,54 3,86 1,00 4,00 HỌ 0,83 0,12 3,36 3,84 1,00 5,00 I ĐẠ NG ƯỜ TR Total Đội thuế liên xã, phường Đội TT- HTNNT Đội HC-NSTV-AC Q19 Đội Kiểm tra thuế số Đội THNV- TH Total 50 3,60 ANOVA Squares Q1 Between Groups 4,96 Square 4,00 1,24 29,04 45,00 Total 34,00 49,00 1,89 4,00 0,47 Within Groups 72,29 45,00 1,61 Total 74,18 49,00 4,30 4,00 44,58 45,00 Between Between Groups 1,92 0,12 0,30 0,88 1,08 1,09 0,38 0,99 Ế P21 Sig HU Within Groups F 0,65 TẾ Within Groups Groups Q3 df H IN Q2 Mean CK Sum of TR 48,88 49,00 1,23 4,00 0,31 Within Groups 74,85 45,00 1,66 Total 76,08 49,00 1,05 4,00 0,26 Within Groups 86,47 45,00 1,92 Total 87,52 49,00 6,54 4,00 1,63 64,98 45,00 1,44 I ĐẠ NG ƯỜ Total Q4 Between Groups Q5 Within Groups Between Groups HỌ Total Total Between Groups 49,00 7,48 4,00 1,87 51,02 45,00 1,13 58,50 49,00 1,43 4,00 H IN Q9 71,52 CK Within Groups Q8 0,14 0,97 1,13 0,35 1,65 0,18 0,19 0,94 0,62 0,65 0,35 Between Groups Q7 0,95 Between Groups Q6 0,19 0,36 84,65 45,00 Total 86,08 49,00 0,73 4,00 0,18 Within Groups 13,19 45,00 0,29 Total 13,92 49,00 130,50 4,00 0,00 45,00 Between Groups Q10 Between Groups 0,00 Ế P22 32,63 HU Within Groups 1,88 TẾ Within Groups 130,50 49,00 4,96 4,00 1,24 Within Groups 29,04 45,00 0,65 Total 34,00 49,00 1,89 4,00 0,47 Within Groups 72,29 45,00 1,61 Total 74,18 49,00 4,30 4,00 1,08 44,58 45,00 0,99 I ĐẠ NG ƯỜ TR Total Q11 Between Groups 1,92 0,12 0,30 0,88 1,09 0,38 0,19 0,95 0,14 0,97 1,13 0,35 1,65 0,18 Q12 Between Groups Q13 Between Groups Within Groups Q14 Between Groups HỌ Total Total Q15 Between Groups 49,00 1,23 4,00 0,31 74,85 45,00 1,66 76,08 49,00 1,05 4,00 CK Within Groups 48,88 0,26 H IN 86,47 45,00 Total 87,52 49,00 6,54 4,00 1,63 Within Groups 64,98 45,00 1,44 Total 71,52 49,00 7,48 4,00 51,02 45,00 Q16 Between Groups Q17 Between Groups 1,13 Ế P23 1,87 HU Within Groups 1,92 TẾ Within Groups 58,50 49,00 1,43 4,00 0,36 Within Groups 84,65 45,00 1,88 Total 86,08 49,00 4,96 4,00 1,24 Within Groups 29,04 45,00 0,65 Total 34,00 49,00 I ĐẠ NG ƯỜ TR Total Q18 Between Groups 0,19 0,94 1,92 0,12 Q19 Between Groups CK HỌ H IN TẾ HU Ế P24 TR I ĐẠ NG ƯỜ NGƯỜI NỘP THUẾ Descriptives 95% Confidence N Mean Std Std Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng 13 3,77 0,60 0,17 3,41 4,13 3,00 5,00 27 3,59 0,89 0,17 3,24 3,94 1,00 5,00 60 3,52 0,72 0,09 3,33 3,70 2,00 5,00 100 3,57 0,76 0,08 3,42 3,72 1,00 5,00 13 3,54 1,13 0,31 2,86 4,22 1,00 5,00 có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P1 khơng bao thầu Phân phối, cung cấp hàng hóa Total Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng Dịch vụ, xây dựng P2 khơng bao thầu NVL Phân phối, cung cấp Total 27 3,44 1,09 0,21 3,01 3,87 1,00 5,00 60 3,37 1,12 0,14 3,08 3,66 1,00 5,00 100 3,41 1,10 0,11 3,19 3,63 1,00 5,00 TẾ hàng hóa H IN có bao thầu NVL CK HỌ NVL HU Ế P25 TR dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng 13 3,46 0,97 0,27 2,88 4,05 2,00 5,00 27 3,33 0,92 0,18 2,97 3,70 2,00 5,00 60 3,32 0,89 0,12 3,09 3,55 2,00 5,00 100 3,34 0,90 0,09 3,16 3,52 2,00 5,00 13 3,31 1,32 0,36 2,51 4,10 1,00 5,00 27 3,19 0,96 0,19 2,80 3,57 1,00 5,00 60 3,33 1,13 0,15 3,04 3,63 1,00 5,00 100 3,29 1,10 0,11 3,07 3,51 1,00 5,00 13 3,38 1,33 0,37 2,58 4,19 1,00 5,00 27 3,15 TẾ I ĐẠ NG ƯỜ Sản xuất, vận tải, 1,13 0,22 2,70 3,60 1,00 5,00 60 3,38 1,17 0,15 3,08 3,68 1,00 5,00 có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P3 không bao thầu NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Total Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với HỌ hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P4 NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL P5 H IN Total CK không bao thầu Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL Ế P26 HU Phân phối, cung cấp TR I ĐẠ NG ƯỜ hàng hóa Total 100 3,32 1,17 0,12 3,09 3,55 1,00 5,00 13 3,62 0,87 0,24 3,09 4,14 2,00 5,00 27 3,11 1,19 0,23 2,64 3,58 1,00 5,00 60 3,42 1,05 0,14 3,15 3,69 1,00 5,00 100 3,36 1,07 0,11 3,15 3,57 1,00 5,00 0,95 0,26 2,74 3,88 1,00 5,00 0,96 0,18 2,95 3,71 1,00 5,00 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P6 không bao thầu NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Total HỌ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng Dịch vụ, xây dựng P7 không bao thầu NVL hàng hóa Total Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với P8 60 3,52 0,97 0,12 3,27 3,77 1,00 5,00 100 3,44 0,96 0,10 3,25 3,63 1,00 5,00 13 3,00 1,08 0,30 2,35 3,65 1,00 5,00 27 2,81 1,24 0,24 2,32 3,31 1,00 5,00 TẾ hàng hóa, xây dựng 27 3,33 H IN Phân phối, cung cấp CK có bao thầu NVL 13 3,31 có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng HU không bao thầu Ế P27 TR I ĐẠ NG ƯỜ NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Total 60 3,55 1,08 0,14 3,27 3,83 1,00 5,00 100 3,28 1,16 0,12 3,05 3,51 1,00 5,00 13 3,08 0,64 0,18 2,69 3,46 2,00 4,00 27 3,15 0,53 0,10 2,94 3,36 2,00 4,00 60 3,13 0,47 0,06 3,01 3,25 2,00 4,00 0,51 0,05 3,03 3,23 2,00 4,00 13 2,92 1,19 0,33 2,21 3,64 1,00 5,00 27 2,22 1,37 0,26 1,68 2,76 1,00 5,00 60 2,77 1,44 0,19 2,39 3,14 1,00 5,00 100 2,64 1,40 0,14 2,36 2,92 1,00 5,00 13 3,69 0,63 4,07 3,00 5,00 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P9 không bao thầu NVL Phân phối, cung cấp Total HỌ hàng hóa 100 3,13 Sản xuất, vận tải, hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL P10 Dịch vụ, xây dựng NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Total H IN khơng bao thầu CK dịch vụ có gắn với TẾ Sản xuất, vận tải, P11 dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng 3,31 HU có bao thầu NVL 0,17 Ế P28 TR I ĐẠ NG ƯỜ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu 27 3,52 0,89 0,17 3,17 3,87 1,00 5,00 60 3,52 0,72 0,09 3,33 3,70 2,00 5,00 100 3,54 0,76 0,08 3,39 3,69 1,00 5,00 13 3,46 1,13 0,31 2,78 4,14 1,00 5,00 27 3,48 1,09 0,21 3,05 3,91 1,00 5,00 60 3,37 1,12 0,14 3,08 3,66 1,00 5,00 100 3,41 1,10 0,11 3,19 3,63 1,00 5,00 13 3,31 0,95 0,26 2,74 3,88 2,00 5,00 NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Total Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P12 không bao thầu Phân phối, cung cấp hàng hóa Total Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng Dịch vụ, xây dựng P13 không bao thầu NVL Phân phối, cung cấp Total 27 3,41 0,93 0,18 3,04 3,78 2,00 5,00 60 3,33 0,90 0,12 3,10 3,56 2,00 5,00 100 3,35 0,90 0,09 3,17 3,53 2,00 5,00 TẾ hàng hóa H IN có bao thầu NVL CK HỌ NVL HU Ế P29 TR dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng 13 3,46 1,33 0,37 2,66 4,27 1,00 5,00 27 3,22 0,97 0,19 2,84 3,61 1,00 5,00 60 3,32 1,13 0,15 3,03 3,61 1,00 5,00 100 3,31 1,11 0,11 3,09 3,53 1,00 5,00 13 3,62 1,33 0,37 2,81 4,42 1,00 5,00 27 3,22 1,15 0,22 2,77 3,68 1,00 5,00 60 3,40 1,17 0,15 3,10 3,70 1,00 5,00 100 3,38 1,18 0,12 3,15 3,61 1,00 5,00 13 3,77 0,83 0,23 3,27 4,27 2,00 5,00 27 3,19 TẾ I ĐẠ NG ƯỜ Sản xuất, vận tải, 1,21 0,23 2,71 3,66 1,00 5,00 60 3,47 1,05 0,14 3,20 3,74 1,00 5,00 có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P14 khơng bao thầu NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Total Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với HỌ hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P15 NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL P16 H IN Total CK không bao thầu Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL Ế P30 HU Phân phối, cung cấp TR I ĐẠ NG ƯỜ hàng hóa Total 100 3,43 1,08 0,11 3,22 3,64 1,00 5,00 13 3,38 0,96 0,27 2,80 3,97 1,00 5,00 27 3,41 0,97 0,19 3,02 3,79 1,00 5,00 60 3,62 0,96 0,12 3,37 3,86 1,00 5,00 100 3,53 0,96 0,10 3,34 3,72 1,00 5,00 1,14 0,32 2,46 3,84 1,00 5,00 1,26 0,24 2,35 3,35 1,00 5,00 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P17 không bao thầu NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Total HỌ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng Dịch vụ, xây dựng P18 khơng bao thầu NVL hàng hóa Total Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với P19 60 3,53 1,08 0,14 3,25 3,81 1,00 5,00 100 3,30 1,17 0,12 3,07 3,53 1,00 5,00 13 4,00 0,41 0,11 3,75 4,25 3,00 5,00 27 3,48 0,89 0,17 3,13 3,83 1,00 5,00 TẾ hàng hóa, xây dựng 27 2,85 H IN Phân phối, cung cấp CK có bao thầu NVL 13 3,15 có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng HU không bao thầu Ế P31 TR I ĐẠ NG ƯỜ NVL Phân phối, cung cấp hàng hóa Total 60 3,53 0,72 0,09 3,35 3,72 2,00 5,00 100 3,58 0,75 0,08 3,43 3,73 1,00 5,00 13 3,46 0,52 0,14 3,15 3,78 3,00 4,00 27 3,33 0,48 0,09 3,14 3,52 3,00 4,00 60 3,57 0,50 0,06 3,44 3,70 3,00 4,00 0,50 0,05 3,39 3,59 3,00 4,00 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL Dịch vụ, xây dựng P20 không bao thầu NVL Phân phối, cung cấp Total HỌ hàng hóa 100 3,49 CK ANOVA Sum of Squares P2 0,70 2,00 0,35 Within Groups 55,81 97,00 0,58 Total 56,51 99,00 0,36 2,00 0,18 Within Groups 119,83 97,00 1,24 Total 120,19 99,00 0,23 2,00 Within Groups 80,21 97,00 Total 80,44 99,00 Between Groups Between Groups 0,11 F Sig 0,61 0,55 0,15 0,87 0,14 0,87 0,83 HU Ế P32 TẾ P3 Between Groups Square H IN P1 df Mean Between Groups 0,41 2,00 0,21 Within Groups 120,18 97,00 1,24 Total 120,59 99,00 1,09 2,00 0,55 Within Groups 134,67 97,00 1,39 Total 135,76 99,00 2,71 2,00 1,36 Within Groups 110,33 97,00 1,14 Total 113,04 99,00 0,89 2,00 0,44 Within Groups 89,75 97,00 0,93 Total 90,64 99,00 I ĐẠ NG ƯỜ TR P4 P5 P6 P7 Between Groups Between Groups 11,24 2,00 5,62 Within Groups 122,92 97,00 1,27 Total 134,16 99,00 Between Groups Within Groups Total P10 Between Groups CK P9 Between Groups HỌ P8 Between Groups 0,05 2,00 0,02 25,26 97,00 0,26 25,31 99,00 6,72 2,00 3,36 H IN 188,32 97,00 Total 195,04 99,00 0,35 2,00 0,17 Within Groups 56,49 97,00 0,58 Total 56,84 99,00 0,29 2,00 Within Groups 119,91 97,00 Total 120,19 99,00 0,13 2,00 P11 Between Groups P12 Between Groups 0,68 1,19 0,31 0,48 0,62 4,43 0,11 0,09 0,92 1,73 0,18 0,30 0,74 0,14 0,12 0,89 1,24 0,06 0,08 Ế P33 0,39 HU P13 Between Groups 0,85 1,94 TẾ Within Groups 0,17 0,93 80,62 97,00 Total 80,75 99,00 0,51 2,00 0,26 Within Groups 120,88 97,00 1,25 Total 121,39 99,00 1,42 2,00 0,71 Within Groups 136,14 97,00 1,40 Total 137,56 99,00 3,20 2,00 1,60 Within Groups 111,32 97,00 1,15 Total 114,51 99,00 1,13 2,00 0,57 Within Groups 89,78 97,00 0,93 Total 90,91 99,00 8,97 2,00 4,48 126,03 97,00 1,30 135,00 99,00 2,69 2,00 1,34 53,67 97,00 0,55 I ĐẠ NG ƯỜ TR Within Groups P14 Between Groups P15 Between Groups P16 Between Groups P17 Between Groups Within Groups Total P19 Between Groups Within Groups H IN Total CK HỌ P18 Between Groups 0,83 56,36 99,00 1,03 2,00 0,51 Within Groups 23,96 97,00 0,25 Total 24,99 99,00 P20 Between Groups 0,20 0,82 0,51 0,61 1,39 0,25 0,61 0,55 3,45 0,04 2,43 0,09 2,08 0,13 TẾ HU Ế P34 ... tiêu hoàn thiện công tác quản lý thuế cá nhân kinh doanh Chi H IN cục Thuế thành phố Đông Hà 76 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế cá nhân kinh doanh Chi cục Thuế thành phố Đông. .. nghiệm quản lý thuế cá nhân kinh doanh áp dụng cho Chi cục Thuế thành phố Đông Hà .32 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ H IN NHÂN KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG... quản lý thuế cá nhân kinh doanh; Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế cá nhân kinh doanh HỌ Chi cục thuế thành phố Đơng Hà, tỉnh Quảng Trị; Chương 3: Giải pháp hồn thiện công tác quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay