Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình_2

113 7 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:06

Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sĩ “Việc làm thu nhập lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” học viên Nguyễn Thị Thùy Linh thực hỗ trợ, hướng dẫn cô giáo PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các nội dung nghiên cứu số liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học trước Nguồn số liệu thứ cấp, sơ cấp số ý kiến đánh giá, nhận xét tác giả, quan tổ chức thu thập từ nhiều nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Đ Tôi xin chịu trách nhiệm hồn tồn trước Hội đồng tính trung thực ại Luận văn, đảm bảo khơng có gian lận ho Huế, ngày tháng 02 năm 2018 h in ̣c k Tác giả luận văn ́H tê Nguyễn Thị Thùy Linh ́ uê Footer Page of 128 i Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ban giám hiệu, thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cô giáo, PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà - người hướng dẫn khoa học - quan tâm tận tình, giúp đỡ hết lòng để tơi hồn thành q trình nghiên cứu thực luận văn Nhân xin chân thành cảm ơn Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, Chi cục Thống kê huyện Quảng Trạch, Sở Lao động Thương Binh Xã hội tỉnh Quảng Bình, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Nơng nghiệp huyện Quảng Trạch tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu, điều tra, Đ vấn thu thập số liệu ại Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ ho tơi q trình thực luận văn ̣c k Huế, ngày tháng 02 năm 2018 Tác giả luận văn h in ́H tê Nguyễn Thị Thùy Linh ́ uê Footer Page of 128 ii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên : Nguyễn Thị Thùy Linh Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà Tên đề tài: “Việc làm thu nhập lao động nông thôn huyện Quảng Trạch , tỉnh Quảng Bình” Tính cấp thiết đề tài Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động vấn đề nóng bỏng, cấp thiết cho ngành, địa phương gia đình Tạo điều kiện cho người lao Đ độngviệc làm, mặt, nhằm phát huy tiềm lao động, nguồn lực to lớn ại nước ta cho phát triển kinh tế - xã hội; mặt khác, hướng để xố đói, ho giảm nghèo có hiệu quả; sở để cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân, ̣c k góp phần quan trọng giữ vững an ninh trị trật tự an toàn xã hội; tạo động lực mạnh mẽ thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Xuất phát in từ đó, tác giả chọn đề tài: “Việc làm thu nhập lao động nơng thơn h huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình” làm luận văn Thạc sĩ cho ́H - Phương pháp thu thập thông tin tê Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tổng hợp phân tích thơng tin ́ uê Kết nghiên cứu đóng góp luận văn - Làm rõ vấn đề việc làm, thu nhập nói chung việc làm, thu nhập người lao động nơng thơn nói riêng - Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm, thu nhập khu vực nông thôn huyện Quảng Trạch từ năm 2014 đến 2016 - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Footer Page of 128 iii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CN, TTCN Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp CMKT Chuyên môn kỹ thuật HTX Hợp tác xã TNHH Trách nhiệm hữu hạn XHCN Xã hội chủ nghĩa ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page of 128 iv Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Quảng Trạch thời kỳ 2014 - 2016 40 Bảng 2.2 Tốc độ phát triển tổng giá trị sản xuất địa bàn huyện Quảng Trạch thời kỳ 2014 - 2016 (Theo giá so sánh 2010) 43 Bảng 2.3 Tình hình dân số lao động huyện Quảng Trạch thời kỳ 2014 - 2016 47 Bảng 2.4 Trình độ văn hóa chun mơn dân số từ 15 tuổi trở lên .48 Bảng 2.5 Cơ cấu việc làm lao động điều tra .48 Bảng 2.6 Số cơng lao động bình quân năm lao động nông thôn phân theo Đ ngành nghề 48 ại Bảng 2.7 Tỷ suất thời gian lao động qua tháng năm .48 ho Bảng 2.8 Thu nhập cấu thu nhập .51 ̣c k Bảng 2.9 Thu nhập bình quân lao động năm phân theo ngành nghề .51 Bảng 2.10 Ảnh hưởng yếu tố ngành nghề đến thời gian làm việc thu nhập in lao động vùng đồng vùng núi 52 h Bảng 2.11 Ảnh hưởng yếu tố ngành nghề đến thời gian làm việc thu nhậplao động vùng ven biển .54 ́H Bảng 2.12 Ảnh hưởng yếu tố diện tích đất đến việc làm thu nhập lao động vùng đồng vùng núi 55 ́ uê Bảng 2.13 Ảnh hưởng mức đầu tư đến việc làm thu nhập lao động vùng đồng 57 Bảng 2.14 Ảnh hưởng mức đầu tư đến việc làm thu nhập lao động vùng núi 58 Bảng 2.15 Ảnh hưởng mức đầu tư đến việc làm thu nhập lao động vùng ven biển .48 Bảng 2.16 Cơ cấu GO huyện 61 Bảng 2.17 Tình hình khai thác nuôi trồng thủy sản .63 Biểu đồ 1: Tỷ suất sử dụng thời gian làm việc lao động năm 50 Footer Page of 128 v Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ v ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đ 2.1 Mục tiêu chung ại 2.2 Mục tiêu cụ thể ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c k Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu luận văn .3 in Những đóng góp luận văn h PHẦN II NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tê CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM THU NHẬP ́H CỦA LAO ĐỘNGNÔNG THÔN 1.1 LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ́ uê .4 1.1.1 Lý luận việc làm 1.1.2.Lý luận thu nhập lao động nông thôn .8 1.2.ĐẶC ĐIỂM VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.2.1.Việc làm gắn liền với ngành nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ khu vực nông thôn .9 1.2.2 Quy mô việc làm thường nhỏ, công cụ lao động chủ yếu thủ công, lực lượng lao động đông chất lượng lao động thấp .11 1.2.3 Khơng việc làm chưa thực gắn với thị trường, mang tính tự cấp, tự Footer Page of 128 vi Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 túc 14 1.2.4 Thu nhập người dân nơng thơn thấp so với người dân thành thị .15 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM THU NHẬPLAO ĐỘNG NÔNG THÔN .15 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái 15 1.3.2 Tiến trình triển khai cơng nghiệp hoá, đại hoá 18 1.3.3 Trình độ phát triển kinh tế thị trường .21 1.3.4 Tốc độ gia tăng dân số quy mơ, trình độ giáo dục, đào tạo .23 1.3.5 Chính sách Nhà nước liên quan đến việc làm 26 1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG Đ .31 ại 1.5 KINH NGHIỆM TẠO VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA MỘT SỐ ĐỊA ho PHƯƠNG Ở VIỆT NAM 34 ̣c k 1.5.1 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 35 in 1.5.2 Kinh nghiệm giải việc làm cho người lao động huyện Nhà Bè - Thành h phố Hồ Chí Minh 34 tê CHƯƠNG II.THỰC TRẠNG VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG ́H NƠNG THƠN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 37 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH, ́ uê TỈNH QUẢNG BÌNH .37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội .40 2.1.3 Đánh giá chung đặc điểm địa bàn nghiên cứu 44 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG TRẠCH 45 2.2.1 Tình hình dân số lao động 45 2.2.2 Chất lượng nguồn lao động huyện Quảng Trạch .48 Footer Page of 128 vii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 2.3 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA CÁC LAO ĐỘNG ĐIỀU TRA 49 2.3.1 Thực trạng việc làm .49 2.3.2 Tình hình thu nhập lao động điều tra 52 2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm lao động huyện Quảng Trạch 54 2.3.4 Những vấn đề đặt giải việc làm cho lao động huyện Quảng Trạch 64 CHƯƠNG III.PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP LAO ĐỘNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI 71 Đ 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG TẠO VIỆC LÀM THU NHẬP .71 ại 3.1.1 Thực đa dạng hoá ngành nghề thành phần kinh tế nhằm đảm bảo cho ho người lao độngviệc làm, gắn giải việc làm với đẩy mạnh CNH, ̣c k HĐH nông nghiệp, nông thôn 71 3.1.2 Bảo đảm cấu lao động đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu đa dạng hoá in ngành nghề địa phương .72 h 3.1.3 Tìm kiếm thị trường để đưa lao động làm việc nước tê huyện, tỉnh nước có nhu cầu lao động .73 ́H 3.1.4 Phát huy ngành kinh tế mạnh huyện để tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động 74 ́ uê 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI 74 3.2.1 Chuyển dịch cấu lao động 74 3.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa .76 3.2.3 Phát triển đa dạng hóa loại hình sản xuất kinh doanh 81 3.2.4 Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động 87 3.2.5 Chương trình hợp tác xuất lao động .89 3.2.6 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quan quản lý Nhà nước vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động 91 Footer Page of 128 viii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 PHẦN III 94 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO .97 PHỤ LỤC 99 Bản nhận xét luận văn thạc sỹ Biên Hội đồng chấm luận văn Bản giải trình nội dung chỉnh sửa luận văn Quyết định Hội đồng chấm luận văn Giấy xác nhận hoàn thiện luận văn ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page of 128 ix Đại học Kinh tế Huế Header Page 10 of 128 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Thất nghiệp, thiếu việc làm diễn biến phức tạp, cản trở trình vận động phát triển kinh tế đất nước nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng Vì vậy, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động vấn đề nóng bỏng, cấp thiết cho ngành, địa phương gia đình Tạo điều kiện cho người lao độngviệc làm, mặt, nhằm phát huy tiềm lao động, nguồn lực to lớn nước ta cho phát triển kinh tế - xã hội; mặt khác, hướng để xố đói, Đ giảm nghèo có hiệu quả; sở để cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân, ại góp phần quan trọng giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội; tạo động ho lực mạnh mẽ thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước ̣c k Trong thời gian qua, thực đường lối sách Đảng Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt in thành tựu đáng kể: tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao; cấu kinh tế h chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông tê nghiệp; kết cấu hạ tầng quan tâm đầu tư, nhiều dự án quan trọng ́H xây dựng; đời sống vật chất tinh thần người dân bước nâng cao ́ uê Tuy nhiên, lao động khu vực nông lâm nghiệp thủy sản huyện chiếm tỷ lệ cao; chất lượng lao động chuyển dịch cấu chậm; suất lao động thấp, thu nhập chưa cao; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; tình trạng di dân tự vào đô thị diễn phổ biến vùng đông dân cư Thực trạng áp lực lớn lao động nơng thơn huyện Quảng Trạch Vì thế, việc tìm kiếm giải pháp hữu hiệu để sử dụng có hiệu lực lượng lao động, chuyển dịch cấu lao động, giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình vấn đề đòi hỏi cấp thiết mang ý nghĩa thiết thực Footer Page 10 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 99 of 128 Một là, tổ chức tốt việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động quốc tế Để thực yêu cầu trên, công tác đào tạo phải tập trung nâng cao nghiệp vụ kỹ thuật nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, kiến thức ngoại ngữ, pháp luật, truyền thống văn hóa nước mà người lao động sang làm việc Xây dựng lớp đào tạo mở lớp dành riêng cho xuất lao động Việc cấp chứng cơng nhận trình độ nghề nghiệp phải thực nghiêm túc theo quy định pháp luật Hai là, tạo điều kiện cho lao động xuất vay vốn với lãi suất ưu đãi để trang trải chi phí lao động Đ Đây khó khăn người lao động, việc vay vốn trả nợ ại gánh nặng lớn người lao động, hầu hết chi phí cho việc lao động ho lớn, nhiều rủi ro, đồng thời việc vay vốn phải chấp, người ̣c k xuất lao động hầu hết nghèo, độ tuổi trẻ gần họ chưa có vốn củng tài sản để chấp để vay Đặc biệt, cần phải có sách riêng in lao động gặp rủi ro không thực hết hợp đồng lao động nước h Ba là, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quan quản lý, đảm tê nhận việc xuất lao động ́H Xuất lao động năm qua phát triển mạnh mẽ ạt, tạo nên tượng xã hội Chính phát triển q nhanh dẫn đến việc ́ uê quy định pháp lí khơng theo kịp, điều làm nảy sinh nhiều tiêu cực, bất hợp lí vấn đề xuất lao động Chẳng hạn, lợi dụng nhu cầu xuất lao động, nhiều cá nhân, tổ chức thực việc lừa đảo để chiếm đoạt tiền, thực không đầy đủ cam kết hợp đồng Phổ biến việc có nhiều khâu, tổ chức trung gian tham gia trình xuất lao động Vì giá cho việc thực xuất lao động bị đẩy lên cao, cao chi phí thực cho lần xuất lao động Do đó, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quan quản lý, đảm nhận việc xuất lao động việc cần làm giai đoạn Footer Page 99 of 128 90 Đại học Kinh tế Huế Header Page 100 of 128 Bốn là, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền hoạt động xuất lao động Một điểm hạn chế xuất lao động thời gian qua việc người lao động thiếu thông tin, cung cấp thông tin không đầy đủ nội dung liên quan đến việc tham gia xuất lao động, nhiều lao động bị lừa phải làm công việc không với chuyên môn, hưởng tiền công không cam kết hợp đồng lao động Chính vậy, việc cung cấp thơng tin đầy đủ xác tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm việc làm phù hợp với lực sở trường thân người lao động, hạn chế tối đa tiêu cực khơng đáng có Để làm việc huyện Đ cần quy định rõ quan, doanh nghiệp phép cung cấp thông tin ại tổ chức cho người lao động làm việc nước ngồi Có biện pháp xử lí ho cứng rắn hành vi sai trái, tiêu cực vấn đề động nước ̣c k Năm là, có sách hợp lí lao động sau kết thúc hợp đồng lao in Hầu hết người lao động xuất sau kết thúc hợp đồng lao động h (khoảng từ đến năm) trở nước họ lại rơi vào tình trạng thất nghiệp, thiếu việc tê Mặc dù có tay khoản vốn định số họ ́H dùng khoản vốn đầu tư vào trình sản xuất, kinh doanh Vì vậy, huyện cần có sách giải việc làm cho lao động sau xuất ́ uê 3.2.6 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quan quản lý Nhà nước vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động Sự lãnh đạo cấp ủy Đảng có ý nghĩa định đến trình phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện Trong năm trở lại đây, kinh tế hàng hóa ngày phát triển sâu rộng nhu cầu giải việc làm, tăng thu nhập người lao động trở nên thiết hết, đặc biệt khu vực nông thôn, khu vực đông dân địa bàn huyện Q trình thị hóa ngày gia tăng, quan hệ hàng hóa - tiền tệ ngày phổ biến mở rộng, khơng trước kinh tế thời kỳ bao cấp, tư liệu sinh hoạt Footer Page 100 of 128 91 Đại học Kinh tế Huế Header Page 101 of 128 hầu hết nhà nước chi trả trình sản xuất người lao động chủ yếu mang tính tự cung tự cấp, sản phẩm làm chủ yếu để tiêu dùng nội gia đình, họ chịu tác động quan hệ hàng hóa - tiền tệ Từ đất nước đổi mới, đặc biệt năm gần đây, trình sản xuất mang tính tự cung tự cấp người lao động nơng thơn dần xóa bỏ, lao động sản xuất trở nên chun mơn hóa hơn, sản phẩm ngày mang tính hàng hóa, người lao động phụ thuộc nhiều vào trình mua bán trao đổi hàng hóa mối quan hệ với người sản xuất khác thị trường Không xuất phát từ trình chuyển dịch cấu kinh tế, q trình thị hóa xu hướng tất yếu đất nước nói chung, huyện Quảng Trạch nói riêng Đ Đối với cấp ủy Đảng ại Thứ nhất, cần phải xây dựng đường lối chiến lược phát triển kinh tế - ho xã hội, đặc biệt chiến lược giải lao động việc làm cách đắn, ̣c k khoa học, phù hợp với đặc trưng vùng địa bàn huyện Vấn đề cần phải thể rõ trình dự thảo văn kiện Đại hội Đảng huyện, cần phải h Đại hội Đảng huyện in lấy ý kiến rộng rãi nhân dân thông qua đợt tiếp xúc cử tri đưa vào nghị tê Thứ hai, phải đưa nghị vào thực thực tế địa phương Muốn ́H làm tốt điều cần phải thực việc sau: - Tuyên truyền sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức ́ uê cấp, ngành, tổ chức xã hội toàn thể nhân dân chủ trương đường lối phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm cho người lao động - Các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo, đạo cấp quyền cụ thể hóa đường lối nghị Đại hội Đảng Huyện thành sách, giải pháp cụ thể nhằm giải việc làm cho người lao động sở khai thác có hiệu tiềm sẵn có địa phương, phát triển sản xuất gắn liền với giải việc làm cho người lao động - Các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo, đạo tổ chức trị xã hội tổ chức xã hội khác tích cực vận động hội viên tổ chức thi Footer Page 101 of 128 92 Đại học Kinh tế Huế Header Page 102 of 128 đua phát triển sản xuất, tự tạo việc làm cho thân tạo việc làm cho người lao động khác Thứ ba, cần phải đưa vấn đề giải việc làm cho người lao động trở thành nhiệm vụ trị Đảng huyện Đảng bộ, Chi trực thuộc, xem tiêu chí để đánh giá xếp loại Đảng bộ, Chi Đảng viên Đối với quyền - UBND huyện phải xây dựng chiến lược giải việc làm ngắn hạn dài hạn, cụ thể giai đoạn, cần phải có biện pháp cụ thể, phù hợp với thời kỳ Đ - Giải việc làm phải đôi với việc trọng đào tạo sử dụng nguồn ại nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao ho - Có sách ưu tiên thu hút vốn đầu tư hướng vào ngành nghề có ̣c k khả thu hút nhiều lao động, đặc biệt số lao động phổ thơng, ngành nghề có nguồn ngun liệu chỗ in - Tăng cường công tác quản lý nhà nước pháp luật h sách hoạt động liên quan đến lao động, việc làm, tạo hành lang tê pháp lí thơng thống chế hành gọn nhẹ nhằm tạo điều kiện cho ́H doanh nghiệp phát triển Đồng thời xử lí nghiêm minh hành vi trái pháp luật sản xuất, kinh doanh ́ uê Tóm lại: Trên quan điểm, mục tiêu, phương hướng giải pháp vừa mang tính tổng quát vừa mang tính cụ thể sở quan trọng nhằm giải có hiệu vấn đề việc làm thu nhập khu vực nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn Tuy nhiên, khơng có giải pháp triệt để, cho thời gian hồn cảnh Chính thế, trình triển khai thực cần quán triệt cách triệt để đồng giải pháp nêu giai đoạn cần có bước đi, giải pháp điều chỉnh thích hợp, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu giai đoạn Footer Page 102 of 128 93 Đại học Kinh tế Huế Header Page 103 of 128 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Việc làm thu nhập nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng toàn dân, cấp ngành Trong năm qua Đảng, Nhà nước ta có nhiều biện pháp để tạo việc làm cho lao động xã hội, thơng qua chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chương trình, dự án giải việc làm Nhờ hàng năm giải việc làm hàng triệu lao động, cấu lao động bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ thất nghiệp lao động thành Đ thị giảm dần tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn tăng dần Quảng Trạch huyện kinh tế chủ yếu dựa vào nông ại nghiệp, xuất phát điểm kinh tế thấp, tài nguyên có hạn, tốc độ phát triển ho kinh tế chậm, tình trạng thất nghiệp nhiều Vì vậy, vấn đề tạo việc làm, nâng ̣c k cao đời sống cho người lao động, đặc biệt lao động nông thôn chiếm tới 88% lực lượng lao động cần thiết in Trên sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng việc làm thu nhập h địa bàn huyện, đề tài giải số vấn đề sau: tê Trên sở lý luận khoa học thực tiễn vấn đề việc làm thu nhập ́H địa bàn huyện đất nước, đề tài tính tất yếu khách quan tính cấp bách việc tạo việc làm tăng thu nhập khu vực nông thôn ́ uê huyện Quảng Trạch giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Nghiên cứu thực trạng việc làm thu nhập địa bàn huyện, sở thực tiễn nhằm giải có hiệu việc làm tăng thu nhập cho lao động khu vực nông thôn, đặc biệt phận lao động nông nhàn Đề tài đưa hệ thống giải pháp nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động khu vực nông thôn huyện Quảng Trạch Bao gồm: Thứ nhất, thực chuyển dịch cấu lao động Thứ hai, thực chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, bao gồm: Footer Page 103 of 128 94 Đại học Kinh tế Huế Header Page 104 of 128 - Chuyển dịch cấu ngành công nghiệp, xây dựng - Chuyển dịch cấu ngành thương mại dịch vụ Thứ ba, thực chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Thứ tư, phát triển đa dạng hóa loại hình sản xuất kinh doanh, bao gồm: - Phát triển kinh tế hộ gia đình - Phát triển kinh tế tập thể - Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ - Phát triển làng nghề, nhóm lao động sản xuất mặt hàng thủ công mĩ nghệ Thứ năm, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động Đ Thứ sáu, thơng qua chương trình hợp tác xuất lao động để giải ại việc làm tăng thu nhập cho lao động nông thôn ho Thứ bảy, tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quan quản lý Nhà ̣c k nước vấn đề việc làm thu nhập Các giải pháp đưa chưa đầy đủ chúng có mối quan hệ chặt chẽ, in bổ sung hỗ trợ trình phát triển Tuỳ điều kiện cụ thể xu hướng h phát triển khu vực cụ thể, ngành kinh tế thời điểm mà chọn lựa tê vận dụng giải pháp cho phù hợp, nhằm đạt mục tiêu tạo việc làm ́H tăng thu nhập đặt địa bàn huyện Quảng Trạch II KIẾN NGHỊ ́ uê Xuất phát từ vấn đề nêu trên, để thực tốt giải pháp nhằm giải có hiệu vấn đề việc làm, thu nhập xin đưa số kiến nghị sau: Đối với người lao động Cần nâng cao trình độ văn hố, trình độ CMKT đáp ứng nhu cầu xã hội đặt ra, chủ động nắm bắt thông tin, tìm kiếm việc làm tạo việc làm cho thân gia đình, có điều kiện cần giải thật nhiều việc làm cho người có nhu cầu Đối với Huyện - Cần tiếp tục hồn thiện hệ thống sách, nâng cao biện pháp tạo Footer Page 104 of 128 95 Đại học Kinh tế Huế Header Page 105 of 128 việc làm, tăng thu nhập đặc biệt sách ngành nghề tư nhân, phát triển sản xuất nơng nghiệp như: sách đất đai, sách thuế sử dụng đất nơng nghiệp, sách ưu đãi vốn số lượng thời hạn cho vay, sách khuyến khích đầu tư vào nơng nghiệp, khuyến khích bỏ vốn làm giàu cách đáng Tăng cường phổ biến kiến thức, khoa học kỹ thuật cơng nghệ, hình thành vùng sản xuất với quy mô lớn, thu hút nhiều lao động đặc biệt lao động nông nhàn - Cần quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng thuỷ lợi, giao thông, điện cho nông thôn cách đồng bộ, tạo điều kiện để khai thác tiềm đất đai, lao động, vốn Đ - Cần hình thành chiến lược phát triển ngành nghề chung, có quy hoạch ại tổng thể ngành nghề thuộc lĩnh vực, quy hoạch đất đai vùng để có sở h in ̣c k ho hướng dẫn đầu tư cho giải việc làm giai đoạn ́H tê ́ uê Footer Page 105 of 128 96 Đại học Kinh tế Huế Header Page 106 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật lao động, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần Đ thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ại Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần ho thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp ̣c k hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp in hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội h Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp tê hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ́H 10 Đinh Đăng Định (chủ biên) (2004), Một số vấn đề lao động, việc làm ́ uê đời sống người lao động Việt Nam nay, Nxb lao động, Hà Nội 11 Huyện uỷ Quảng Trạch, Báo cáo BCH Đảng khoá XXIV đại hội Đảng huyện lần thứ VIII 12 Lê Đình Thắng, (2002), "Vấn đề việc làm cho lao động nông thôn” Kinh tế phát triển, số 3/2002 13 Nguyễn Sinh Cúc (2003), "Giải việc làm nông thôn vấn đề đặt ra", Con số kiện 14 Nguyễn Hữu Dũng, Trần Hữu Trung (1997), Chính sách giải việc làm Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Trình - Nguyễn Tiến Dũng - Vũ Văn Nghinh (2000), Lịch Footer Page 106 of 128 97 Đại học Kinh tế Huế Header Page 107 of 128 sử học thuyết kinh tế, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 16 Trần Thị Thu (2003), Tạo việc làm cho lao động nữ thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 17 Tổng cục Thống kê (2016), Niên giám Thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội 18 UBND huyện Quảng Trạch (2011), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020 19 UBND tỉnh Quảng Bình (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page 107 of 128 98 Đại học Kinh tế Huế Header Page 108 of 128 ại Đ ̣c k ho PHỤ LỤC h in ́H tê ́ uê Footer Page 108 of 128 99 Đại học Kinh tế Huế Header Page 109 of 128 PHIẾU ĐIỀU TRA VIỆC LÀM THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG TRẠCH Họ tên người vấn: Địa chỉ: Tình hình lao động gia đình Họ tên Giới Tuổi tính Trình độ văn văn hố, Nghề chun nghiệp mơn ại Đ hố Trình độ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 2.Đầu tư chi phí hộ Đầu tư cho trồng trọt: năm Diện Loại tích (m2) Giống Số lượng (Kg) Tiền (1000đ) Phân bón Số lượng (Kg) Tiền (1000đ) Lúa Ngô Footer Page 109 of 128 100 Thuốc BVTV Số lượng (ml) Tiền (1000đ) Khác Số lượng Tiền (1000đ) Đại học Kinh tế Huế Header Page 110 of 128 Lạc Đậu Khoai Sắn Khác Đầu tư cho chăn nuôi: Cả năm Giống Số tiêu lượng Số Tiền lượng Đ Chỉ Thức ăn Số Tiền (1000đ) Khác Tiền lượng (1000đ) Số Tiền lượng (1000đ ) ại (con) (1000đ) Thuốc thú y Lợn ho Trâu ̣c k Bò Gia in cầm h Khác tê tiêu tích (m2) Giống Thức ăn Số Tiền Số lượng (1000đ lượng (con) ) (kg) Tiền (1000đ Tôm Cá Khác Cộng Footer Page 110 of 128 101 Thuốc ́ uê Chỉ Diện ́H Đầu tư cho nuôi trồng thuỷ sản đánh bắt tự nhiên: năm Khác Số Tiền Số Tiền lượng (1000đ lượng (1000 ) đ) Đại học Kinh tế Huế Header Page 111 of 128 Đầu tư cho ngành nghề dịch vụ: năm Cơng việc Tổng chi phí(1000đ) Làm thợ (mộc, nề, sơn sửa xe) Buôn bán May mặc Khác Tổng cộng Phân bổ thời gian lao động hộ gia đình năm(ngày cơng): Trồng trọt ại C.việc Đ Tháng - Chăm sóc ́H tê CN lợn h - Chế biến in - Thu hoạch ̣c k - Gieo cấy ho - Làm đất CN trâu bò ́ uê CN gia cầm Nuôi trồng t sản Đánh bắt Ngành nghề Khác Tổng số Footer Page 111 of 128 102 10 11 12 Đại học Kinh tế Huế Header Page 112 of 128 Thu hộ gia đình năm: Thu từ trồng trọt: Chỉ tiêu ĐVT Diện tích Sản lượng Giá bán Giá trị sản (1000 đ) lượng (1000 đ) Lúa ĐX Lúa HT Ngô Lạc Đậu ại Sắn Đ Khoai Khác ̣c k ho Thu từ chăn nuôi: Số lượng (con) Sản lượng in Chỉ tiêu (kg) Giá bán Giá trị sản (1000đ) lượng (1000đ) h Lợn tê Trầu, bò ́H Gia cầm ́ uê Trứng, sữa SP phụ Khác Thu từ nuôi trồng thủy sản đánh bắt tự nhiên: Chỉ tiêu ĐVT Diện Sản Giá bán Giá trị sản lượng tích lượng (1000 đ) (1000 đ) Tôm Cá Khác Footer Page 112 of 128 103 Đại học Kinh tế Huế Header Page 113 of 128 Thu từ hoạt động ngành nghề, dịch vụ thu khác Giá trị (1000đ) Chỉ tiêu LĐ1 LĐ2 LĐ3 LĐ4 Ngành nghề Dịch vụ Trợ cấp, bảo hiểm Lãi gửi tiết kiệm Thu khác Tổng a Thiếu vốn ại Đ Tình hình khó khăn, trở ngại lao động hộ? b Thiếu sở hạ tầng ho c Thiếu lao động e Khó khăn khác in ̣c k d Thiếu trình độ chun mơn Lao động Lao động h Lao động Lao động ́ uê a Được hỗ trợ vốn ́H Nguyện vọng lao động hộ? tê Lao động Lao động b Đi học nghề c Có việc làm phù hợp địa phương d Được hỗ trợ sở vật chất kỷ thuật e Nguyện vọng khác Lao động Lao động Lao động Lao động Lao động Lao động Xin cám ơn giúp đỡ ông bà! Footer Page 113 of 128 104 ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN 1.1 LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1.1 Lý luận việc làm - Việc làm, mối quan hệ việc làm lực lượng lao. .. giải việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu vực nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Những đóng góp luận văn - Làm rõ vấn đề việc làm, thu nhập nói chung việc làm, thu nhập người lao động. .. DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tê CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP ́H CỦA LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN 1.1 LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình_2, Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình_2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay