Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình._2

107 1 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:06

Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ THANH HẰNG Đ ại NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ho NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH h in ̣c k tê CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ́H MÃ SỐ:8 34 04 10 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS.HOÀNG VĂN LIÊM HUẾ 2018 Footer Page of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng sử dụng quy định Những kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Học viên Đ ại Phạm Thị Thanh Hằng h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page of 128 i Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thành luận văn, tơi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới TS Hoàng Văn Liêm - người trực tiếp hướng dẫn quan tâm, đưa bảo quý báu giúp đỡ mặt để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế tận tình dạy dỗ tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khóa học Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới phòng ban, phận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giúp đỡnhiệt tình trình nghiêm cứu, cung cấp số liệu giải đáp thắc mắc tơi Đ Xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình bạn bè quan tâm, động viên, tạo điều ại kiện cho suốt thời gian qua ̣c k ho Xin chân thành cảm ơn! Học viên h in tê Phạm Thị Thanh Hằng ́H ́ uê Footer Page of 128 ii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: PHẠM THỊ THANH HẰNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 – 2018 Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG VĂN LIÊM Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn đề xuất giải pháp để nâng cao lực Đ cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi ại nhánh Quảng Bình Đối tượng nghiên cứu luận văn nâng cao lực cạnh tranh Ngân ho hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Bình ̣c k Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Các phương pháp thống kê mô tả: Thu thập xử lý số liệu, nghiên cứu in tượng, nghiên cứu mối liên hệ tượng, dự đoán để đánh giá, làm sáng tỏ h vấn đề đặt trình nghiên cứuNăng lực cạnh tranh Ngân hàng tê Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Các kết nghiên cứu kết luận ́H - Về mặt lý luận: Luận văn hệ thống hóa vấn đề ́ uê lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Quảng Bình - Về mặt thực tiễn: Luận văn đánh giá thực trạng, tồn nguyên nhân trongnăng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016.Từ đưa giải pháp, kiến nghị để nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Quảng Bình thời gian tới Footer Page of 128 iii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU TT VIẾT TẮT NGHĨA Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn CBCNV Cán cơng nhân viên CBTD Cán tộ tín dụng CCTG Chứng tiền gửi CNTT Công nghệ thơng tin CSTT Chính sách tiền tệ 10 CSTK 11 DNVVN 12 DNNN 13 DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh 14 KBNN Kho bạc Nhà nước 15 Liên Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 16 NHCSXH Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 17 NHNN Ngân hàng Nhà nước 18 NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 19 NHTM Ngân hàng thương mại 20 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 21 PGD Phòng giao dịch 22 POS Điểm bán hàng 23 QTD Quỹ tín dụng 24 ROA Return on Assets - Hệ số thu nhập tài sản 25 ROE Return on Equity: Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu 26 Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín 27 SMS Tin nhắn ký tự 28 SXKD Sản xuất kinh doanh ại Đ ho Doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp Nhà nước h in ̣c k ́ uê iv ́H tê Footer Page of 128 Chính sách tài khóa Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 29 TCKT Tổ chức kinh tế 30 TCTD Tổ chức tín dụng 31 TCTC Tổ chức tài 32 TG Tiền gửi 33 Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 34 Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 35 VP Bank Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 36 VR Khả tồn 37 WTO World Trade Organization - Tổ chức thương mại giới 38 XLRR Xử lý rủi ro ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page of 128 v Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ xi PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.Tính cấp thiết đề tài Đ 2.Câu hỏi nghiên cứu ại 3.Mục tiêu nghiên cứu .2 ho 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c k 5.Phương pháp nghiên cứu 6.Kết cấu luận văn in Chương 1:TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC h CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 tê 1.1.Cạnh tranh kinh tế thị trường cạnh tranh ngân hàng ́H thương mại 1.1.1.Khái niệm cạnh tranh kinh tế thị trường ́ uê 1.1.2.Cạnh tranh ngân hàng thương mại .4 1.2.Một số vấn đề lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1.Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.2.Lợi cạnh tranh 1.2.3.Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.3.Những vấn đề nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .13 1.3.1 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh .14 1.3.2.Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh .14 Footer Page of 128 vi Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 1.3.3.Nội dung nâng cao lực cạnh tranh 16 1.3.4.Nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao lực cạnh tranh 19 1.4.Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng thương mại .24 1.4.1.Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 24 1.4.2.Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh tỉnh Quảng Bình 26 1.4.3.Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh tỉnh Quảng Bình 27 1.4.4.Bài học kinh nghiệm rút Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 27 Đ Tiểu kết chương 29 ại Chương 2:THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ho NGÂN HÀNG NÔNG NGHỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI ̣c k NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 30 2.1.Sự hình thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn in Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình 30 h 2.1.1.Lịch sử hình thành Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt tê Nam Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình 30 ́H 2.1.2.Chức nhiệm vụ chủ yếu Agribank Quảng Bình 31 2.1.3.Cơ cấu tổ chức nhân nguồn nhân lực Chi nhánh .31 ́ uê 2.2.Kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 33 2.2.1.Hoạt động huy động vốn 34 2.2.2Hoạt động tín dụng 37 2.2.3.Các hoạt động dịch vụ khác .39 2.3.Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 41 2.4.Thực trạng công tác nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 66 Footer Page of 128 vii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 2.4.1.Về việc tăng cường lực tài theo hướng mở rộng quy mơ an toàn 66 2.4.2.Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .68 2.4.3.Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng gắn liền với định hướng phân khúc thị trường 69 2.4.4.Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 70 2.4.5.Việc xây dựng uy tín, giá trị thương hiệu ngân hàng 72 2.5.Những hạn chế nguyên nhân hạn chế nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình .73 2.5.1.Những hạn chế chủ yếu nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình .73 Đ 2.5.2.Nguyên nhân hạn chế nâng cao lực cạnh tranh ại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình .75 ho Tiểu kết chương 77 ̣c k Chương 3:ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN in VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 78 h 3.1.Mục tiêu định hướng nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh tê Quảng Bình .78 ́H 3.2.Các nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình .79 ́ uê Tiểu kết chương 89 KẾT LUẬN .90 KIẾN NGHỊ 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN Footer Page of 128 viii Đại học Kinh tế Huế Header Page 10 of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình cấu nguồn nhân lực Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 .34 Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn huy động Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 .36 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 .39 Bảng 2.4: Kết thu dịch vụ Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 .41 Đ Bảng 2.5: ại Bảng 2.6: Kết tài Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2016 41 Thị phần nguồn vốn huy động ngân hàng địa bàn tỉnh Thị phần nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư ngân hàng ̣c k Bảng 2.7: ho Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 42 địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 .43 Tình hình nguồn vốn dư nợ Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng in Bảng 2.8: Kết hoạt động tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng tê Bảng 2.9: h Bình giai đoạn 2014 – 2016 49 Bảng 2.10: ́H Bình giai đoạn 2014 - 2016 phân theo thời hạn cho vay 50 Thị phần tín dụng ngân hàng địa bàn tỉnh Quảng Bình ́ uê giai đoạn 2014 - 2016 48 Bảng 2.11 Số lượng thẻ NHTM địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014- 2016 50 Bảng 2.12: Doanh số chi trả kiều hối số ngân hàng lớn địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 51 Bảng 2.13: Tỷ lệ chi phí thu nhập số ngân hàng địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 52 Bảng 2.14: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 53 Footer Page 10 of 128 ix Đại học Kinh tế Huế Header Page 93 of 128 Về kênh phân phối: - Với kênh phân phối truyền thống, đánh giá hoạt động huy động vốn thời gian qua, từ có giải pháp cấu, xếp lại để chi nhánh, phòng giao dịch phát huy tiềm - Kênh phân phối đại, nên bổ sung tính để gia tăng tiện ích dịch vụ mà ngân hàng thương mại khác triển khai chưa triển khai, từ thu hút, khuyến khích khách hàng gửi tiền sử dụng dịch vụ Agribank Về chế khuyến khích huy động vốn: - Xây dựng chế khuyến khích nội bộ, phân vùng, địa bàn hoạt động để xây dựng chế thưởng huy động vốn phù hợp; xây dựng chế phí, lãi suất theo Đ hướng khuyến khích đơn vị huy động thừa vốn… ại - Cơ chế khuyến khích khách hàng, xây dựng sách khách hàng áp dụng thống hệ thống Agribank… ho Về công nghệ thông tin hoạt động huy động vốn: Để đảm bảo ̣c k việc quản lý huy động vốn đầy đủ, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng hệ thống đáp ứng việc quản lý thông tin huy động vốn số phân hệ in sau: Quản lý nguồn vốn huy động từ tiền gửi, bao gồm tiền gửi h tốn (khơng kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm; Quản lý nguồn vốn tê huy động từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi có kỳ hạn; Quản lý nguồn vốn huy động từ vay, vay từ Ngân hàng Nhà nước, vay từ định ́H chế tài chính; Quản lý nguồn vốn từ nguồn khác, sử dụng luồng tiền ́ uê nhàn rỗi hệ thống 3.2.1.2 Giải pháp xử lý nợ xấu Ban lãnh đạo cán nhân viên Agribank xác định nhiệm vụ xử lý nợ xấu mục tiêu hàng đầu hoạt động ngân hàng, để nhanh chóng bù đắp tốn thất, Agribank chủ động tăng mức trích lập dự phòng khoản nợ xấu, điều làm giảm lợi nhuận thua lỗ lại giải vấn đề tăng khả tài nội ngân hàng Khi khách hàng thơng báo khơng có khả tốn nợ, ngân hàng có phương án thực biện pháp theo quy trình: bổ sung tài sản đảm bảo, phát mại tài sản, đưa biện pháp khuyến khích trả nợ, tham gia hỗ Footer Page 93 of 128 81 Đại học Kinh tế Huế Header Page 94 of 128 trợ việc cấu, quản lý hoạt động doanh nghiệp, yêu cầu bên thứ ba trả nợ thay, khởi kiện, thuyết phục khách hàng tự nguyện lý tài sản để trả nợ…theo quy định pháp luật Bên cạnh đó, Agribank cần tăng cường hoạt động, phối hợp với quan ban ngành liên quan trình xử lý nợ xấu Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ; ln chuyển cán làm cơng tác tín dụng, luân chuyển người đứng đầu, quy định thời hạn giữ chức vụ tối đa lao động giữ chức danh chức vụ; tăng cường nâng cao hiệu công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm minh trường hợp làm phát sinh nợ xấu, trách nhiệm người đứng đầu cấp phó người đứng đầu… Đ 3.2.1.3 Hồn thiện cơng tác tín dụng ại Dựa thực trạng Agribank Quảng Bình, tơi xin đưa số giải pháp để hồn thiện cơng tác tín dụng Agribank sau: ho Thứ nhất, xây dựng, rà soát danh mục khách hàng dựa mạnh thật để cấp quản lý tín dụng cách tốt Nên xây dựng danh mục ̣c k khách hàng theo ngành nghề cho vay, đảm bảo tỷ lệ an toàn định tránh vực kinh doanh gặp khó khăn h in tình trạng đầu tư nhiều vào ngành, lĩnh vực nhằm hạn chế rủi ro lĩnh Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán phụ trách mảng nghiên cứu phát triển kinh tê doanh có tầm nhìn chiến lược, có khả phân tích dự đốn xu thị ́H trường, xu ngành để hỗ trợ cho Ban tín dụng nhằm đưa nhóm khách ́ uê hàng, nhóm ngành triển vọng để ưu tiên cấp tín dụng phát triển sản phẩm bổ trợ Đội ngũ cán phải người có phẩm chất đạo đức ngành nghề, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tư tưởng lập trường vững vàng, khơng bị cám dỗ lợi ích doanh nghiệp mà gây thiệt hại cho ngân hàng để đánh giá, thẩm định cán cho vay mang tính khách quan, thẳng thắn Thứ ba, áp dụng triệt để công tác chấm điểm xếp lọai khách hàng vào việc cấp phát tín dụng Việc chấm điểm xếp hạng khách hàng nhằm đảm bảo tính khách quan cấp tín dụng, xác định mức thiệt hại dự kiến từ áp dụng mức lãi suất, phí phù hợp phân loại nơ, trích lập dự phòng rủi ro Việc chấm điểm xếp hạng cho vay khách hàng cần dựa vào số liệu, thông tin khách hàng cung cấp thông tin mà cán Ngân hàng thu thập xác minh Việc xếp hạng Footer Page 94 of 128 82 Đại học Kinh tế Huế Header Page 95 of 128 cần đánh giá với khách hàng lần đầu tái đánh giá hàng năm Thứ tư, nâng cao chất lượng thẩm định cán tín dụng lãnh đạo trực tiếp phê duyệt nhằm đảm đảm bảo đánh giá đúng, đầy đủ nhân tố tác động đến tính hiệu dự án Phân tích để đánh giá khách hàng, khoản vay cần thực cách thường xuyên để kịp thời phát khắc phục sai sót Đồng thời, sở để ban hành sách cho vay phù hợp với thời kỳ cụ thể, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay Thứ năm, tiếp tục phát triển thị trường tín dụng nơng thơn, dù lĩnh vực tốn nhiều chi phí hàm chứa nhiều rủi ro (khách hàng nhỏ lẻ, rủi ro thiên tai) Nhưng thị trường tiềm cho phát triển mạng lưới Ngân hàng bán lẻ Đ chuyên nghiệp, tận dụng tốt lợi mà Agribank có sẵn (mạng ại lưới rộng khắp, hiểu biết khách hàng lâu năm) Bên cạnh đó, thị trường ủng hộ cao Chính phủ nguồn vốn ODA Để đảm bảo cho thị ho trường phát triển hạn chế rủi ro Ngân hàng tạo liên kết ̣c k Ngân hàng - Doanh Nghiệp - Nhà Nông; Ngân hàng - Bảo hiểm - Nhà Nơng; Ngân hàng - Chính quyền địa phương - Nhà nơng nhằm hốn chuyển rủi ro tín in dụng xảy cho vay hộ nơng dân h Thứ sáu, Nghiên cứu mơ hình phân tích đánh giá rủi ro vào hoạt động Thực áp dụng mơ hình kiểm sốt rủi ro hoạt động ngân hàng mơ tê hình Basel II để bảo vệ thân ngân hàng trước tổn thương xảy ́H q trình mở cửa tài ngân hàng… ́ uê 3.2.2 Tiếp tục củng cố phát triển sức mạnh nguồn nhân lực Quán triệt tư tưởng, nhận thức với Agribank, người tài sản quý báu Bởi Chi nhánh cần tin tưởng tạo điều kiện để cá nhân phát huy khả năng, lực mình, từ đóng góp, cống hiến tốt Đặc biệt trọng xây dựng đưa vào triển khai Hệ thống quản trị nhân tiên tiến, làm tảng vững để tạo lợi cạnh tranh người phát triển bền vững Xây dựng quy trình quản trị bao gồm Hệ thống Quản lý Đánh giá Hiệu làm việc, Hệ thống Lương thưởng gắn kết với hiệu làm việc cá nhân, công nội cạnh tranh so với bên ngoài, tạo sở vững để đáp ứng mục tiêu kinh doanh mục tiêu chiến lược Xây dựng hệ thống đào tạo học Footer Page 95 of 128 83 Đại học Kinh tế Huế Header Page 96 of 128 tập bản, lộ trình cơng danh rõ ràng tới vị trí chủ chốt tổ chức Không vậy, Ban lãnh đạo Agribank phải có chiến lược rõ ràng cho việc xây dựng Agribank thành nhà thứ hai cán nhân viên Ngân hàng phải xác định chế độ phúc lợi cạnh tranh, môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng tạo hấp dẫn khác biệt Agribank so với đối thủ khác 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm truyền thống phát triển sản phẩm - Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi hình thức huy động vốn, kết hợp hài hòa lợi ích khách hàng ngân hàng thơng qua số sách biện pháp linh hoạt bổ sung thêm kỳ hạn huy động vốn ngắn hạn (tuần, ngày, qua Đ đêm) có chế lãi suất linh hoạt hấp dẫn cho kỳ hạn ngắn, mở rộng thu hút ại loại tiền tệ khác, đối tượng gửi tiền, đảm bảo chế lãi suất huy động thực dương, với mức độ cạnh tranh hợp lý, linh hoạt kỳ hạn gửi hình thức ho tốn gốc, lãi (đầu kỳ, cuối kỳ, định kỳ tháng quý, bậc thang, lãi tăng theo số dư ̣c k thời gian thực gửi ), thường xuyên khảo sát phân tích thị trường để đề sách khuyến mại, chương trình tặng quà, tri ân khách hàng lớn, khách hàng huy động vốn cho ngân hàng h in thân thiết, tăng cường thu hút khách hàng giữ chân khách hàng cũ, tăng khả tê - Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ tảng cơng nghệ, có khả phát triển nhanh để cung cấp cho khách hàng Cụ thể đẩy nhanh ́H việc triển khai dự án E-Banking để xây dựng tảng dịch vụ đa kênh hồn chỉnh, giúp ́ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt Internet Banking Mobile Banking Triển khai giao diện chức Internet Banking chuyển khoản, chuyển tiền tiết kiệm điện tử, theo dõi thơng tin tín dụng thu thuế qua Ibanking cho KHCN Nghiên cứu phát triển ứng dụng mobile phục vụ nội ngân hàng cung cấp cho khách hàng - Gắn hoạt động cấp tín dụng với phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, sản phẩm liên kết ngân hàng (Bảo hiểm, SMS, E-Banking) Triển khai thực sản phẩm cho vay kết hợp với dịch vụ mơ hình hoạt động khách hàng như: Mơ hình cho vay liên kết, khép kín ba nhà (Ngân hàng - Doanh nghiệp - Nhà nông) Triển khai mở rộng dịch vụ, tiện ích khác: Dịch vụ chuyển Footer Page 96 of 128 84 Đại học Kinh tế Huế Header Page 97 of 128 tiền Agripay, dịch vụ tốn hóa đơn nhờ thu qua VNPAY , toán Vietpay, lựa chọn doanh nghiệp để triển khai bán chéo, triển khai kết nối khách hàng sở sách phí dịch vụ hợp lý, cạnh tranh - Tận dụng mạnh mạng lưới, triển khai dịch vụ chi trả kiều hối từ thị trường: Châu Âu, Đài Loan, Nhật Bản, Đông Âu Tăng cường khả nắm bắt thông tin diễn biến thực tế thị trường, xây dựng chuẩn hóa thông tin môi trường kinh doanh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng triển khai sản phẩm dịch vụ mới, thiết kế sản phẩm đặc thù - Cung cấp cho khách hàng danh mục sản phẩm đầy đủ, liên tục, phù hợp với nhu cầu khách hàng theo hướng chuẩn hoá sản phẩm tiếp tục đánh giá, Đ chỉnh sửa bổ sung vào năm sau; xây dựng sản phẩm tín dụng đặc thù phù hợp ại với phân khúc thị trường; xây dựng quy trình sản phẩm thân thiện thuận tiện với khách hàng theo hướng giảm thiểu thủ tục, rút gọn thời gian giao dịch ho - Xây dựng hồn thiện quy trình kinh doanh dịch vụ: Thực chuẩn ̣c k hóa thủ tục, thiết lập quy trình, rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm cho khách hàng, nâng cao hàm lượng công nghệ sản phẩm dịch vụ in cung cấp; đổi mạnh mẽ chất lượng phục vụ khách hàng năm phương h diện: thái độ phục vụ; kỹ tác nghiệp; tốc độ xử lý; tiện ích mà sản phẩm lường hài lòng khách hàng ́H tê mang lại; sở vật chất giao dịch; Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá đo 3.2.4 Hoàn thiện mơ hình tổ chức, đại hóa cơng nghệ ngân hàng ́ - Xây dựng, hồn thiện mơ hình tổ chức: Phối hợp đểphát triển hệ thống phân phối đảm bảo tính hiệu theo quy mơ, góp phần nâng cao chất lượng tính linh hoạt chi nhánh, phòng giao dịch Xây dựng mơ hình hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàngđộc lập chuyên trách, tách bạch hóa tạo tiền đề phát triển dịch vụ ngân hàng đại, phát huy nội lực làm rõ nhiệm vụ phòng, ban Định hướng chi nhánh từ đơn vị giao dịch chuyển sang định hướng đơn vị tư vấn bán sản phẩm dịch vụ Ngồi ra, Agribank Quảng bình cần thiết lập quy trình nhằm hình thành nên hoạt động quản trị điều hành kinh doanh dịch vụ toàn hệ thống đảm bảo thống - Xây dựng cấu thu nhập hợp lý: Lựa chọn hình thức huy động vốn, Footer Page 97 of 128 85 Đại học Kinh tế Huế Header Page 98 of 128 phương án đầu tư có hiệu quả, chuyển đổi cấu đầu tư theo định hướng Agribank, đảm bảo hài hồ lợi ích khách hàng ngân hàng Tổ chức thực tiêu giao cho chi nhánh phòng gioa dịch, xây dựng mục tiêu hoạt động kinh doanh theo hướng an toàn đạt hiệu cao Tăng cường nguồn thu từ lĩnh vực trọng yếu mạnh dịch vụ toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, phát triển nguồn thu từ dịch vụ tư vấn, dịch vụ bán lẻ; phân tách thu nhập chi phí rõ ràng để có đánh giá hiệu dòng sản phẩm riêng biệt, theo đối tượng khách hàng khác Hỗ trợ phát triển kinh doanh bán lẻ, đặc biệt hoạt động tín dụng bán lẻ, tín dụng nơng nghiệp nơng thơn, có chế hợp lý nguồn vốn lãi suất cho vay bán lẻ Đ -Nâng cao lực quản trị điều hành, chuyển đổi cấu tổ chức: Agribank ại nên xây dựng phận quản lý đầu mối sản phẩm chịu trách nhiệm giải đáp khó khăn vướng mắc, tổng hợp xử lý phàn nàn khách hàng, kiến nghị ho đề xuất cải tiến sản phẩm Tiếp tục hoàn thiện máy kinh doanh theo hướng đơn ̣c k giản, gọn nhẹ, việc mở rộng mạng lưới phải phù hợp với định hướng phát triển nguồn lực có, đón đầu xu phát triển công nghệ mạnh mẽ dịch vụ in ngân hàng trực tuyến Mobile Banking, Internet Banking h - Đẩy mạnh đầu tư công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin ngày tê phát triển, việc trao đổi thông tin ngân hàng hệ thống phát triển thuận lợi, Agribank cần đầu tư sở hạ tầng CNTT, kỹ thuật đại ứng ́H dụng công nghệ ngân hàng tạo tảng cho phát triển ngân hàng số Triển khai hệ ́ uê thống quản lý quan hệ khách hàng tiên tiến để giúp nhân viên chăm sóc khách hàng chu đáo đồng qua kênh Chi nhánh hay Call Center, dự đoán nhu cầu sản phẩm dịch vụ khách hàng để đưa tư vấn kịp thời xác.Tăng cường hệ thống cảnh báo thơng tin hệ thống, việc kết nối thông tin lịch sử khách hàng vay vốn hạn chế phát sinh nợ xấu chuyển nợ xấu từ ngân hàng sang ngân hàng khách, phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế, giảm nguy nợ xấu với Agribank Đầu tư phát triển đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin nhằm nâng cao tính bảo mật, an toàn liệu, hệ thống lưu trữ, khả kết nối Agribank với ngân hàng toàn ngành 3.2.5 Mở rộng mạng lưới Footer Page 98 of 128 86 Đại học Kinh tế Huế Header Page 99 of 128 - Rà soát lại hệ thống mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch địa bàn tỉnh, đầu tư có trọng điểm (thành phố lớn, đô thị, khu vực đông dân cư), không chạy theo số lượng, tránh tình trạng dư thừa, gây khó khăn cho triển khai đồng bộ, đại hóa cơng nghệ, gây lãng phí giao dịch, chi phí cố định nhân - Việc phát triển kênh phân phối công nghệ đại cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thuận tiện giao dịch đưa Agribank Quảng Bình đến gần với khách hàng Bên cạnh đó, phải tập trung tăng hiệu phục vụ hệ thống ATM, POS với khả cung cấp nhiều dịch vụ khác liên tục 24/7 thay cho cán nhân viên ngân hàng - Mở rộng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh chi nhánh phòng giao Đ dịch Tạo điều kiện hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ tổng hợp thông qua phát ại triển kênh phân phối ngân hàng điện tử E – Banking: Intenet Banking, Mobile Banking, ATM, ho 3.2.6 Các giải pháp khác ̣c k 3.2.6.1 Tăng cường công tác quản lý rủi ro Cần phối hợp thực đồng thời công tác quản lý rủi ro, kiểm tra phòng in ngừa tăng khả thu hồi vốn h Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giám sát đột xuất hoạt động tín tê dụng, xây dựng hồn thiện sách cho loại hình rủi ro, xây dựng hồn thiện đổi quy trình tín dụng, mơ hình tổ chức hoạt động cho phù hợp ́H với thời kỳ, với điều kiện kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh ́ uê đối tượng khách hàng hợp lý nhằm kiểm soát quản lý rủi ro hiệu quả, đảm bảo quản lý rủi ro phải nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Xây dựng chương trình phần mềm công nghệ đại nhằm khai thác tối đa sở liệu để phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản lý nguồn lực giám sát quản trị rủi ro, nghiên cứu phân tích dự báo Thiết lập đường dây nóng để kịp thời phát xử lý vấn đề bất thường, sai sót gian lận nhầm lẫn; thủ tục yêu cầu cấp quản lý trung gian báo cáo với lãnh đạo trường hợp gian lận, nghi ngờ gian lận, vi phạm nội quy, quy định ngân hàng quy định pháp luật làm giảm uy tín gây thiệt hại kinh tế cho ngân hàng… 3.2.6.2 Cơng tác kiểm tra phòng ngừa Footer Page 99 of 128 87 Đại học Kinh tế Huế Header Page 100 of 128 Quản lý chặt chẽ khâu thẩm định cho vay, nâng cao lực thẩm định biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan; đào tạo, nâng cao tính chun nghiệp công tác thẩm định; khai thác tốt hệ thống thông tin cập nhật thường xuyên để không bị lạc hậu Tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay xử lý nợ xấu Song song với việc tiến hành hiệu quả, chất lượng thẩm định, thẩm định đầy đủ hiệu dự án, khả tiêu thụ, đầu sản phẩm dịch vụ, tính pháp lý dự án, tài sản đảm bảo mà đồng thời nghiên cứu uy tín doanh nghiệp thị trường, rủi ro thị trưởng, đối thủ, sản phẩm cạnh tranh… Tổ chức theo dõi thực việc đánh giá chất lượng tín dụng hàng tháng hàng quý để phát kịp thời khoản nợ có nguy Đ 3.2.6.3 Đẩy mạnh công tác marketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng ại - Thực quảng bá tiếp thị sản phẩm:Cần phải có thêm nhiều hình thức quảng bá tiếp thị có hiệu phải thực thường xuyên, liên tục Tăng cường hoạt động nghiên ho cứu đánh giá, phân đoạn thị trường theo khách hàng, ngành nghề, địa bàn để có sách ̣c k phù hợp, triển khai thực kế hoạch quảng bá đồng bộ, có hệ thống - Thực sách chăm sóc khách hàng: Thấu hiểu mong in muốn giá trị khách hàng để bố trí phận cán chuyên trách tiếp cận h phục vụ trực tiếp Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, từ có biện pháp tê chủ động tiếp cận khách hàng để giới thiệu sản phẩm dịch vụ ́H - Xây dựng, củng cố phát triển thương hiệu ngân hàng: Phải có định hướng phát triển thương hiệu rõ ràng thông qua hoạt động kinh doanh gắn với sản ́ uê phẩm đặc thù, thị phần sản phẩm dịch vụ thị trường hình ảnh cán nhân viên Agribank Quảng Bình Footer Page 100 of 128 88 Đại học Kinh tế Huế Header Page 101 of 128 Tiểu kết chương Từ nhận thức tính cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng, sở liệu phân tích, so sánh, đánh giá thực lực Agribank Quảng Bình với đối thủ, luận văn đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế , khơi tăng điểm mạnh để từ thúc đẩy lực cạnh tranh dịch vụ Agribank nói chung Agribank Quảng bình nói riêng ngày mãnh mẽ, hiệu Luận văn nêu số kiến nghị với quan quản lý, quan chức giải số vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHTM Cùng với đạo Đ chiến lược kinh doanh giúp hoạt động dịch vụ Agribank ngày ại phát triển, góp phần tăng hiệu kinh doanh, khẳng định thương hiệu, uy tín Agribank thị trường nước xứng danh NHTM quốc doanh h in ̣c k ho lớn Việt Nam ́H tê ́ uê Footer Page 101 of 128 89 Đại học Kinh tế Huế Header Page 102 of 128 KẾT LUẬN Lĩnh vực kinh doanh tiền tệ lĩnh vực kinh doanh đánh giá nhạy cảm mang tính cạnh tranh cao Để tồn phát triển bền vững môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt đòi hỏi NHTM phải nỗ lực đổi mới, phát triển mặt bước nâng cao lực cạnh tranh Nhận thức vấn đề đó, với NHTM địa bàn, Agribank Quảng Bình khơng ngừng chủ động, sáng tạo, sở phân tích, dự báo tình hình thực tế, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định ưu điểm Đ hạn chế để từ xây dựng hướng phát triển phù hợp ại Năng lực cạnh tranh Agribank Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích ho cực, tồn nhiều hạn chế Vậy nên, việc nghiên cứu đề giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quảng Bình có ý nghĩa khơng ̣c k đáp ứng nhu cầu trước mắt mà mang tính chiến lược, lâu dài in Luận văn "Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp h Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình" hồn thành ́H kinh tế Đại học Kinh tế Huế tê đáp ứng đầy đủ yêu cầu khoa học luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Luận văn hệ thống hóa vấn đề có tính chất lý luận thực tiễn ́ uê nảy sinh NHTM, phát triển dòng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, nêu lên nhận tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Luận văn phân tích đánh giá cách khách quan trung thực khả cạnh tranh Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình sở tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ đề Dựa định hướng phát triển ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Bình luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quảng Bình thời gian tới Với nhận thức, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng hướng phù Footer Page 102 of 128 90 Đại học Kinh tế Huế Header Page 103 of 128 hợp với xu chung trình phát triển bền vững ngân hàng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần làm việc tồn thể cán cơng nhân viên ngân hàng cố gắng, nỗ lực mục tiêu chung tồn hệ thống góp phần ngày nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh Agribank Quảng Bình Là luận văn thạc sĩ chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả vô trân trọng cảm ơn thơng cảm thiếu sót luận văn ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page 103 of 128 91 Đại học Kinh tế Huế Header Page 104 of 128 KIẾN NGHỊ Để đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế, đảm bảo cho cạnh tranh TCTD cơng góp phần cho phát triển Agribank chi nhánh Quảng Bình, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Agribank cần phải: Kiến nghị Chính phủ - Hồn thiện hệ thống pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng:Tiếp tục xây dựng hồn chỉnh mơi trường pháp lý theo hướng lành mạnh, minh bạch; xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật theo hướng đầy đủ, khách quan, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế điều kiện phát triển kinh tế đất nước Đ nay, giữ đặc thù kinh tế Việt Nam, tránh tình trạng mâu thuẫn luật chung luật chuyên ngành, văn hướng dẫn thực cần nhanh ại chóng, kịp thời, đầy đủ, tạo môi trường hoạt động hiệu quả, công cho ho NHTM Việt Nam Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh số thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa ̣c k thời gian thủ tục hành liên quan đến hoạt động ngân hàng (đăng ký in TSBĐ, cơng chứng, chứng thực, xác nhận) - Hồn thiện thể chế kinh tế, môi trường đầu tư:Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình h cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, có NHTM, nhằm thúc đẩy tê NHTM tăng cường lực tài theo chuẩn mực quốc tế; lành mạnh hóa tình ́H hình tài chính, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng thơng qua việc thay đổi hình thức quản ́ uê lý, điều hành Cùng với cổ phần hóa góp phần cơng khai minh bạch báo cáo tài doanh nghiệp nhà nước giúp cho việc định cho vay ngân hàng đắn Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, Hoàn thiện chế, sách thúc đẩy nghiệp vụ ngân hàng đại, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM Kiểm sốt tồn luồng tiền kinh tế, đặc biệt luồng tiền liên quan đến khu vực ngân sách nhà nước định chế tài phi ngân hàng Footer Page 104 of 128 92 Đại học Kinh tế Huế Header Page 105 of 128 Thứ hai, Nâng cao vai trò định hướng quản lý, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh TCTD, đảm bảo hoạt động an tồn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh TCTD Thứ ba, Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn ngành lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, áp dụng khoa học tiên tiến vào thực tiễn Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ thống NHTM hội nhập nhanh với quốc tế Đồng thời tổ chức đào tạo, hướng dẫn thực nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng Thứ tư, Xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa Đ học, thông tin thu thập phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, ại cho đam bảo kiểm sốt NHTM, phòng ngừa rủi ro lại vừa không ảnh hưởng đến hoạt động NHTM ho Thứ năm, NHNN cần hoàn thiện quy định hình thức pháp lý, phạm vi ̣c k hoạt động loại hình dịch vụ phép cung cấp ngân hàng nước Việt Nam, quy định liên quan tới quản lý ngoại hối, cải cách hệ h toán khơng dùng tiền mặt in thống kế tốn ngân hàng phù hợp chuẩn mực kế toán quốc tế quy định tê Ban hành chế quản lý dịch vụ ngân hàng, tạo điều kiện phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đại, thực giao quyền tự chủ cho ngân hàng ́H quyền chủ động thu phí theo nguyên tắc thương mại khơng nên ban hành biểu ́ phí thống làm tính cạnh tranh Kiến nghị Agribank - Agribank phải xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ cho hệ thống ngân hàng dài hạn để đơn vị thành viên có định hướng thực hiện, khắc phục tình trạng chi nhánh bị động thực tiêu kế hoạch kinh doanh Hội sở giao - Đẩy mạnh cơng tác hoàn thiện phát triển sản phẩm truyền thống, triển khai sản phẩm dịch vụ đồng thời ứng dụng công nghệ đại việc phát triển quản lý sản phẩm liên kết, bán chéo tập đoàn ngân hàng bảo hiểm - cho thuê tài Tập trung cơng tác phát triển mảng sản phẩm dịch vụ Footer Page 105 of 128 93 Đại học Kinh tế Huế Header Page 106 of 128 điện tử, toán điện tử hệ thống giao dịch điện tử tự động triển khai đầy đủ chức tiện ích dịch vụ Home Banking, Internet Banking Mobile Banking Mở rộng khai thác tối đa sở vật chất kỹ thuật lực cung cấp dịch vụ Agribank - Agribank phải có chế hợp lý giúp đẩy nhanh hoạt động kinh doanh dịch vụ, góp phần hỗ trợ hoạt động dịch vụ đạt mục tiêu định hướng phát triển Chú trọng nhiều đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán đặc biệt cán chiến lược Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến hoạt động kinh doanh góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page 106 of 128 94 Đại học Kinh tế Huế Header Page 107 of 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chiến lược cho NHTM Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế, Tạp chí Kế tốn Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải Ths Đường Thị Thanh Hải, “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Tài số 02 – 2015 Học viện ngân hàng (2004), Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng, NXB thống kê, Hà Nội Luật tổ chức tín dụng (2010), NXB Chính trị Quốc gia Đ Michael Porter (1990), Lợi cạnh tranh quốc gia, NXB Trẻ ại Đặng Hữu Mẫn, “ Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt ho Nam”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, số 6(41) - 2010, trang 165 - 173 Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam tiến trình ̣c k hội nhập, Viện nghiên cứu Khoa học ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình in (1988-2003), Lịch sử hình thành phát triển h 10 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình tê (2014-2016), Báo cáo tổng kết năm 2014 – 2016 ́H 11 NHNN Quảng Bình (2014 – 2016), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng địa bàn Quảng Bình ́ uê 12 Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thươngmại xu hội nhập, NXB Lý luận Chính Trị, Hà Nội 13 Phòng kế hoạch tổng hợp,Báo cáo thống kê Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 2014 – 2016 14 TS Nguyễn Trọng Tài, Cạnh tranh NHTM – Nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn, Tạp chí ngân hàng, số 3/2008 15 Kiều Hữu Thiện – Nguyễn Trọng Tài (2013): Quản trị rủi ro tài chính, NXB Giao thơng Vận tải 16 Website: sbv.gov.vn, mof.gov.vn, sav.gov.vn, tapchitaichinh.vn… 17 Website ngân hàng Footer Page 107 of 128 95 ... nâng cao lực Đ cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi ại nhánh Quảng Bình Đối tượng nghiên cứu luận văn nâng cao lực cạnh tranh Ngân ho hàng Nông nghiệp Phát triển. .. 1.4.Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng thương mại .24 1.4.1.Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN in VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 78 h 3.1.Mục tiêu định hướng nâng cao lực cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình._2, Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình._2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay