500 bài tập vật lý lớp 10

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:01

500 BÀI TẬP VẬT LỚP 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài Một ô tô khởi hành từ A lúc Nó đến B sau chuyển động sau đến C Xác định thời điểm mà xe A, B C điều kiện sau: a) Chọn gốc thời gian lúc 0h b) Chọn gốc thời gian lúc 6h Bài Một chất điểm chuyển động từ A đến B đường thẳng Biết AB = 6cm Phải chọn trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng AB có gốc O đâu để: a) Tọa độ điểm A xA =1,5m Khi tọa độ điểm B bao nhiêu? b) Tọa độ điểm B xB = Khi tọa độ điểm A bao nhiêu? Bài Lúc 8h học sinh bắt đầu thi chạy 100m Để đo thời gian chạy học sinh này, người ta dùng hai loại đồng hồ khác đồng hồ bấm giây đồng hồ đeo tay thông thường Nếu coi hai đồng hồ xác đại lượng sau giống với số hai đồng hồ? Tại sao? a) Thời điểm học sinh bắt đầu chạy b) Thời điểm học sinh đến vạch đích c) Thời gian học sinh chạy hết quãng đường 100m Bài Hãy cho biết tọa độ điểm M tường hình chữ nhật ABCD (hình 6) Cạnh AB=5m; cạnh AD =3m Xét trường hợp sau: D C a) Lấy trục Ox dọc theo AB, trục Oy dọc theo AD b) Lấy trục Ox dọc theo DC, trục Oy dọc theo DA Có nhận xét kết tìm được? Bài Bảng bảng tàu Thống A a Hình B Hà Nội: 23 00 phút Đà Nẵng: 12 37 phút Vinh: 57 phút Diêu Trì: 16 03 phút Đồng Hới: 35 phút Nha Trang: 21 40 phút Huế: 10 13 phút Sài Gòn: 00 phút Căn vào bảng tàu, cho biết thông tin sau đúng? Sai? a) Nếu lấy mốc thời điểm tàu xuất phát từ ga Hà Nội thời điểm tàu đến Huế 11giờ 13 phút b) Thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Vinh 57 phút c) Nếu chọn gốc thời gian lúc tàu đến Huế thời điểm tàu đến Đà Nẵng 12 37 phút Bài Một otô chuyển động với vận tốc 72km/h xe đạp chuyển động với vận tốc 4m/s theo hai đường vng góc a) Hãy vẽ hình vectơ vận tốc hai xe b) So sánh quãng đường mà xe khoảng thời gian Bài Hai vật chuyển động thẳng xuất phát từ điểm với vận tốc v1 =15m/s v2 =36km/h Hướng chuyển động hai vật hợp với góc 60° a) Vẽ hình vận tốc hai vật b) Tìm khoảng cách hai vật sau giây kể từ lúc chuyển động Bài Hai vật chuyển động đường thẳng Vật thứ từ A đến B giây Vật thứ hai xuất phát từ A lúc với vật thứ đến B chậm giây Biết AB =32m a) Tính vận tốc vật b) Khi vật thứ đến B vật thứ hai quãng đường bao nhiêu? Bài Hai xe chuyển động thẳng đường thẳng với vận tốc không đổi Nếu ngược chiều sau 20 phút, khoảng cách hai xe giảm 6km Tính vận tốc xe Bài 10 Hai vật xuất phát lúc chuyển động đường thẳng với vận tốc không đổi v1 =15m/s v2 = 24m/s theo hai hướng ngược để gặp Khi gặp nhau, quãng đường vật thứ s1 = 90m Xác định khoảng cách ban đầu hai vật Bài 11 Hai xe máy chuyển động thẳng từ A đến B cách 75km Xe (I) có vận tốc 15km/h liên tục không nghỉ Xe (II) khởi hành sớm dọc đường phải ngừng lại Hỏi xe (II) phải có vận tốc để tới B lúc với xe (I)? Bài 12 Năm 1946 người ta đo khoảng cách Trái Đất - Mặt Trăng kĩ thuật phản xạ sóng rada Tín hiệu rada phát từ Trái Đất truyền với vận tốc c= 3.10 8m/s phản xạ bề mặt Mặt Trăng trở lại Trái Đất Tín hiệu phản xạ ghi nhận sau 2,5s kể từ lúc truyền Tính khoảng cách hai tâm Trái Đất Mặt Trăng? Cho biết bán kính Trái Đất Mặt Trăng Rđ = 6400km Rt = 1740km Bài 13 Hai ôtô chuyển động khởi hành lúc hai bến cách 50km Nếu chúng ngược chiều sau 30 phút gặp Nếu chúng chiều sau đuổi kịp Tính vận tốc xe? Bài 14 Khi sử dụng súng, chiến sĩ dùng súng bắn thẳng vào bia xa Thời gian từ lúc bắn lúc đạn trúng bia 0,45s, từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ trúng mục tiêu 2s Tính: a) Khoảng cách từ chỗ bắn đến bia b) Vận tốc viên đạn Coi đạn chuyển động thẳng Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340m/s Bài 15 Trên tuyến xe buýt, xe coi chuyển động thẳng với vận tốc 36km/h; hai chuyến xe liên tiếp khởi hành cách 15 phút Một người xe máy theo chiều ngược lại gặp hai chuyến xe buýt liên tiếp cách khoảng thời gian 10 phút Tính vận tốc người xe máy Bài 16 Một vật chuyển động theo ba giai đoạn, đồ thị vận tốc biểu diễn hình a) So sánh quãng đường mà vật giai đoạn b) Tìm quãng đường mà vật ba giai đoạn Bài 17 Hai vật xuất phát lúc, thời điểm, chuyển động đường thẳng, có đường thay đổi theo thời gian biểu diễn đồ thị hình Dựa vào đồ thị hãy: a) So sánh vật tốc hai vật Biết s1 =2s2 t2 = 3/2 t1 b) Biết vận tốc vật thứ 12m/s Tìm khoảng cách hai vật thời điểm t=8s Bài 18 Một vật chuyển động trền đường thẳng từ A đến B thời gian t =20s Trong 1/3 đoạn đường đầu vật chuyển động với vật tốc v1, thời gian lại vật tăng tốc, chuyển động với vận tốc v2 =3v1, thời gian quãng đường vật s2 =60m Tính vận tốc v1, v2 Bài 19 Hai vật xuất phát từ hai điểm A B chuyển động theo hướng vng góc để gặp O hình Vật thứ chuyển động với vận tốc v1, vật thứ hai chuyển động với vận tốc v2=2,5v1 khởi hành sau vật thứ khoảng thời gian 1/5 thời gian vật thứ chuyển động từ A đến O Hỏi khoảng cách từ vật tới O phải thỏa mãn điều kiện để hai vật gặp O? Bài 20 Trên hình vẽ 10 đồ thị vận tốc theo thời gian vật chuyển động thẳng Tính quãng đường vật từ thời điểm t1= 8s đến thời điểm t2 =24s Giá trị quãng đường nói thể đồ thị Bài 21 Một chất điểm chuyển động trục Ox có phương trình tọa độ -thời gian là: x =15+10t ( x tính m t tính giây) a) Hãy cho biết chiều chuyển động, tọa độ ban đầu vận tốc vật b) Xác định tọa độ vật thời điểm t =24s quãng đường vật 24s Bài 22 Một vật chuyển động từ A đến B đường thẳng với vận tốc 8m/s Biết AB =48m Chọn trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng AB, gốc thời gian lúc vật ban đầu chuyển động Viết phương trình tọa độ vật điều kiện sau: a) Chọn gốc tọa độ A, chiều dương từ A đến B b) Chọn gốc tọa độ A, chiều dương từ B đến A c) Chọn gốc tọa độ B, chiều dương từ A đến B d) Chọn gốc tọa độ B, chiều dương từ B đến A Nếu dùng phương trình tọa độ nêu để tính độ dài quãng đường vật 10s kết có khác khơng? Tại sao? Bài 23 Hai otô xuất phát lúc từ hai địa điểm A B cách nhâu 20km, chuyển động chiều từ A đến B Vận tốc 60km/h 40km/h a) Lập phương trình chuyển động hai xe trục tọa độ, lấy A làm gốc tọa độ, chiều AB chiều dương b) Tìm vị trí thời điểm hai xe gặp Bài 24 Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai xe tập 23 Căn vào đồ thị, kiểm tra lại kết thời điểm vị trí lúc hai xe gặp Bài 25 Lúc 6h otô từ Hà Nội Hải Phòng với vận tốc 52km/h lúc đó, xe thứ hai từ Hải Phòng Hà Nội với vận tốc 48 km/h Hà Nội cách Hải Phòng 100 km.(coi đường thẳng) a) Lập phương trình chuyển động hai xe theo trục tọa độ , lấy Hà Nội làm gốc tọa độ chiều từ Hà nội đến Hải Phòng chiều dương, gốc thời gian lúc 8h b) Tính vị trí thời điểm hai xe gặp quãng đường xe lúc gặp c) Vẽ đồ thị tọa độ hai xe hình vẽ Dựa đồ thị xác định vị trí thời điểm hai xe gặp Bài 26 Lúc 8h người xe máy rời Hà Nội Hải Phòng với vận tốc 30 km/h Sau chạy 30 phút người dừng lại nghỉ 15 phút, sau tiếp tục phía Hải Phòng với vận tốc lúc đầu Lúc 8h30 phút otô khởi hành từ Hà Nội phía Hải Phòng với vận tốc 45 km/h a) Vẽ đồ thị chuyển động otô xe máy hình vẽ b) Căn vào đồ thị xác định vị trí vào lúc otơ đuổi kịp xe máy Bài 27 Hai vật bắt đầu chuyển động từ hai điểm A B cách 60m đường thẳng, theo hướng ngược để gặp Vận tốc vật từ A gấp đôi vận tốc vật từ B sau 4s hai vật gặp a) Viết phương trình chuyển động hai vật Chon A làm gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B b) Tìm biểu thức thể phụ thuộc khoảng cách hai vật theo thời gian, từ tính khoảng cách hai vật thời điểm t = 12s Bài 28 Lúc 9giờ người xe đạp đuổi theo người đi 24 km Biết vận tốc người xe đạp người 10 km/h km/h a) Viết phương trình chuyển động người b) Khi đuổi kịp người bộ, người xe đạp quãng đường bao nhiêu? c) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian người hệ tọa độ Căn vào đồ thị để kiểm tra kết câu b Bài 29 Hai otô chuyển động thẳng hướng vào với vận tốc 48 km/h 64 km/h Lúc 10h hai xe cách 168km a) Viết phương trình chuyển động hai xe Hỏi hai xe gặp lúc giờ? Gặp vị trí nào? b) Xác định thời điểm mà khoảng cách hai xe 56km Bài 30 Trên hình 11 đồ thị tọa độ - thời gian vật chuyển động Hãy cho biết: a) Vận tốc vật giai đoạn b) Phương trình chuyển động vật giai đoạn c) Quãng đường vật 10 giây giây thứ 10 Bài 31 Trên hình 12 đồ thị tọa độ - thời gian ba vật chuyển động Dựa vào đồ thị hãy: a) Cho biết vật chuyển động chiều có vận tốc nhau? Tại sao? b) Lập phương trình chuyển động vật c) Xác định vị trí thời điểm vật gặp Kiểm tra lại phép tính Bài 32 Hai vật chuyển động có đồ thị tọa độ - thời gian hình 13 a) Hãy cho biết vật khơng chuyển động thẳng đều? Tại sao? b) Tìm vận tốc viết phương trình chuyển động vật chuyển động thẳng c) Nếu đồ thị khẳng định hai vật gặp khơng? Tại sao? Bài 33 Hai vật chuyển động đường thẳng có đồ thị tọa độ -thời gian hình 14 Hãy xác định điều kiện ban đầu từ suy phương trình chuyển động vật Xác định tọa độ thời điểm gặp Kiểm tra lại phương trình Bài 34 Một vật chuyển động thẳng trục Ox có tọa độ ban đầu x0 = 25m Đồ thị vận tốc vật biểu diễn hình 15 Hãy viết phương trình tọa độ vẽ đồ thị tọa độ - thời gian vật Xác định thời điểm vật qua gốc tọa độ Bài 35 Một vật chuyển động thẳng theo hai giai đoạn liên tiếp trục Ox có tọa độ ban đầu x0 =10m Đồ thị vận tốc vật biểu diễn hình 16 Hãy viết phương trình tọa độ vẽ đồ thị tọa độ - thời gian vật Bài 36 Một vật chuyển động đường thẳng, quãng đường đầu vật chuyển động với vận tốc v1=10m/s, quãng đường lại với vận tốc 15m/s Hãy xác định vận tốc trung bình vật quãng đường Bài 37 Một người xe đạp đoạn đường thẳng AB Trên 1/3 đoạn đường đầu với vận tốc 12 km/h, 1/3 đoạn đường với vận tốc km/h, 1/3 đoạn đường cuối với vận tốc km/h Tính vận tốc trung bình xe đạp đoạn đường AB Bài 38 Một vật chuyển động với vận tốc 4m/s nửa đầu đoạn đường AB Trên nửa đoạn lại, vật chuyển động nửa thời gian đầu với vận tốc 3m/s nửa thời gian sau với vận tốc 1m/s Tính vận tốc trung bình vật đoạn đường AB Bài 39 Một vật chuyển động đường thẳng có đồ thị tọa độ thời gian hình vẽ 17 Tính vận tốc vật giai đoạn vận tốc trung bình chuyển động Bài 40 Dưới bảng (x,t) vật chuyển động biến đổi: T(s) X(cm) 14 48 22 23 Hãy xác định vận tốc tức thời vật thời điểm thời gian = 4,5s Bài 41 Đồ thị vận tốc vật chuyển động vẽ hình 18 Hãy tính gia tốc vật 0,5 giây cho biết tính chất chuyển động vật khoảng thời gian từ t1 = 0,5s đến t2 =2s Bài 42 Hãy chứng minh chuyển động thẳng biến đổi vectơ gia tốc a luôn phương với véctơ vận tốc Bài 43 Hãy chứng minh chuyển động thẳng nhanh dần vectơ Δv vectơ a ln phương, chiều với vectơ vận tốc Bài 44 Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần Sau phút tàu đạt đến vận tốc 36 km/h a) Tính gia tốc đồn tàu đơn vị m/s2 b) Nếu tiếp tục tăng tốc tàu đạt đến vận tốc 54 km/h? Bài 45 Một otô chuyển động thẳng với vận tốc 45 km/h tăng ga chuyển động nhanh dần a) Tính gia tốc xe biết sau 30 giây otô đạt vận tốc 72 km/h b) Trong trình tăng tốc nói trên, vào thời điểm kể từ lúc tăng tốc, vận tốc xe 64,8 km/h? Bài 46 Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống với gia tốc 0,4m/s2 a) Tính vận tốc bi sau 40 giây kể từ lúc chuyển động b) Sau từ lúc thả lăn, viên bi đạt vận tốc 24m/s Tính quãng đường bi từ lúc thả đến bi đạt vận tốc 24m/s Bài 47 Một otô chuyển động thẳng với vận tốc 36 km/h tăng tốc chuyển động nhanh dần a) Tính gia tốc xe biết sau chạy qng đường 1km otơ đạt vận tốc 60 km/h b) Viết phương trình chuyển động xe Chọn chiều dương chiều chuyển động, gốc tọa độ trùng với vị trí xe bắt đầu tăng tốc, gốc thời gian lúc tăng tốc Bài 48 Một viên bi thả lăn nhanh dần mặt phẳng nghiêng với gia tốc 0,2 m/s2, vận tốc ban đầu không a) Sau viên bi đạt vận tốc 1m/s b) Viết cơng thức tính đường viên bi tính quãng đường bi lăn 10 giây Bài 49 Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc ban đầu 4m/s gia tốc 2m/s2 a) Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian vật Sau vật đạt vận tốc 20m/s Tính quãng đường vật khoảng thời gian b) Viết phương trình chuyển động vật, từ xác định vị trí mà vận tốc vật 20m/s Bài 50 Một vật chuyển động đường thẳng theo hai giai đoạn liên tiếp: Từ A đến B vật chuyển động nhanh dần không vận tốc đầu với gia tốc 1m/s ... chuyển động Bài Hai vật chuyển động đường thẳng Vật thứ từ A đến B giây Vật thứ hai xuất phát từ A lúc với vật thứ đến B chậm giây Biết AB =32m a) Tính vận tốc vật b) Khi vật thứ đến B vật thứ hai... 56km Bài 30 Trên hình 11 đồ thị tọa độ - thời gian vật chuyển động Hãy cho biết: a) Vận tốc vật giai đoạn b) Phương trình chuyển động vật giai đoạn c) Quãng đường vật 10 giây giây thứ 10 Bài 31... gian vật Bài 36 Một vật chuyển động đường thẳng, quãng đường đầu vật chuyển động với vận tốc v1=10m/s, quãng đường lại với vận tốc 15m/s Hãy xác định vận tốc trung bình vật quãng đường Bài 37
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 bài tập vật lý lớp 10, 500 bài tập vật lý lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay