VAI TRÒ CỦA QUẢN LÍ DỰ ÁN VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:01

Số 5(83) năm 2016 Ý kiến trao đổi VAI TRỊ CỦA QUẢN DỰ ÁN ĐÀO TẠO QUẢN DỰ ÁN Ở VIỆT NAM CAO HÀO THI*, NGUYỄN DUY THANH** TÓM TẮT Trong năm gần đây, quản dự án (QLDA) đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng theo theo xu hướng chung giới Do đó, để QLDA thành công điều kiện nguồn lực hạn chế vấn đề mà nhà quản nhà khoa học quan tâm Bên cạnh đó, trường đại học tổ chức giáo dục tập trung vào việc tổ chức đào tạo QLDA Bài báo nghiên cứu vai trò QLDA đào tạo QLDA Nghiên cứu thực chủ yếu phương pháp định tính với liệu thứ cấp thống kê mô tả Kết nghiên cứu cung cấp khái niệm tổng thể QLDA vai trò QLDA đào tạo QLDA Việt Nam Từ khóa: đào tạo quản dự án, quản dự án, PMP ABSTRACT The role of project management and project management training in Vietnam In recent years, project management has met the growing demand of customers following the general trend of the world Therefore, managing successful projects in resource-limited conditions have been concerned with the managers and the scientists Besides, universities and educational institutions have also organized training on project management This study investigates the role of project management and project management training The study is conducted by the qualitative method with the secondary data and descriptive statistics The research results illustrate the overall concept of project management and the role of project management and project management training in Vietnam Keywords: PMP, project management, project management training Giới thiệu Trong hai thập kỉ gần đây, Việt Nam (VN), việc triển khai dự án (DA) để đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng lĩnh vực Bên cạnh đó, việc quản theo kiểu DA không ngừng phát triển ngày trở thành phương thức quản phổ biến Do đó, làm QLDA (QLDA) cách hiệu quả, đạt mục tiêu * ** DA điều kiện ràng buộc nguồn lực tổ chức, không vấn đề nhà QLDA (PMO1 giám đốc DA) bên có liên quan đến DA (chủ đầu tư, đội DA, người sử dụng) mà mục tiêu nghiên cứu nhà khoa học học giả lĩnh vực Các nghiên cứu QLDA VN yếu tố người (năng lực nhà QLDA, lực thành PGS TS, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ThS, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM; Email: thanhnd@buh.edu.vn 164 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Cao Hào Thi tgk viên đội DA) nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thành cơng DA [3] Ngồi ra, mặt đào tạo, lập phân tích DA QLDA hai môn học phổ biến chương trình đào tạo đại học sau đại học quản trường đại học VN Bên cạnh đó, PMP2 chứng QLDA chuyên nghiệp quốc tế cơng nhận PMI3, người có chứng PMP người có tri thức kĩ để dẫn dắt quản nhóm nhằm thực DA, chuyển giao kết đáp ứng theo yêu cầu ràng buộc DA Mục tiêu nghiên cứu xem xét vai trò QLDA đào tạo QLDA, bao gồm QLDA chuyên nghiệp VN Nghiên cứu thực chủ yếu phương pháp định tính với nguồn liệu thứ cấp số liệu thống kê mơ tả Quản dự án QLDA phối hợp tất trình khởi tạo; lập kế hoạch; định; thực thi; giám sát, kiểm sốt; đóng q trình DA - áp dụng kiến thức, kĩ năng, công cụ kĩ thuật cho tác vụ DA để đáp ứng tất mục tiêu DA [9] Theo PMI [6], QLDA bao gồm việc xác định yêu cầu, thiết lập mục tiêu rõ ràng dễ hiểu khả thi; cân yêu cầu thời gian, chất lượng, phạm vi chi phí; tùy biến thông số kĩ thuật, kế hoạch; tiếp cận với mối quan tâm kì vọng bên liên quan khác Hình Khung QLDA tổng thể Nguồn: Tác giả diễn giải lại từ [7] 165 Ý kiến trao đổi Số 5(83) năm 2016 Pinto & Winch [7] giới thiệu phiên khung tổ chức trình QLDA theo Hình Mơ hình có ảnh hưởng học thuật tập trung vào công cụ kĩ thuật, thực tế nay, QLDA thể nội dung kiến thức QLDA (PMBOK) PMI [6] QLDA có vai trò quan trọng DA, theo Larson & Gray [5], yếu tố quan trọng dẫn đến gia tăng việc QLDA là: rút ngắn chu kì sản phẩm, cạnh tranh toàn cầu, bùng nổ tri thức, tinh giản biên chế công ti, tăng cường tập trung vào khách hàng Do đó, QLDA khơng quản nhu cầu đặc biệt, mà nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn kinh doanh Kể từ chuyển sang kinh tế thị trường, với “đổi mới” mở cửa hội nhập giới, VN ngày thu hút nhiều DA đầu tư từ nhiều nước giới Các DA đầu tư chủ yếu tập trung vào ngành giao thông, viễn thông, lượng, công nghiệp [9]… Theo quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), năm 2014 tổng thu nhập quốc nội (GDP) danh nghĩa VN ước tính đạt khoảng 170 tỉ la Mĩ (USD), GDP danh nghĩa bình quân đầu người 1.902 USD với tốc độ tăng trưởng GDP 7% [4] Ngoài ra, theo số liệu Tổng cục thống kê [9] tỉ lệ tăng GDP cao 9,5% vào năm 1995, thấp 2,5% vào năm 1987 Mặc dù tốc độ tăng GDP giảm mạnh từ năm 2007 đến năm 2009, từ 8,5% xuống 3,3% ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tồn cầu Tuy nhiên, thấy năm gần đây, tỉ lệ tăng GDP VN tăng dần giai đoạn 2010 2014 với tỉ lệ tăng từ 4% lên 7%, tăng trưởng đáng khích lệ Hình Số DA FDI vốn đầu tư số nước vào Việt Nam, đến hết năm 2014 Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê [2] Theo Tổng cục Thống kê [2], vốn đầu tư trực tiếp từ nước (FDI) vào VN đến hết năm 2014 khoảng 16.000 DA với tổng vốn đăng kí khoảng 234 tỉ USD Trong đó, hầu hết nhà đầu tư nước vào VN chủ yếu doanh 166 nghiệp quy mô nhỏ vừa (SME) Các nhà đầu tư nước vào VN đến từ nhiều quốc gia giới, đặc biệt từ nước châu Á (khoảng 70%) (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan), Ngoài ra, 10 nước đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 80% TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Cao Hào Thi tgk tổng số vốn đầu tư từ nước vào VN Chi tiết DA đầu tư vốn đăng kí doanh nghiệp nước ngồi vào VN trình bày Hình Theo đó, Hàn Quốc nước có vốn đăng kí nhiều với gần 36 tỉ USD 4.000 DA (chiếm 24% tổng số DA 14% tổng vốn đầu tư) Kế tiếp nước Đài Loan, Nhật Bản, Singapore… có nhiều vốn đầu tư vào VN, đáng kể Nhật Bản có vốn FDI khoảng 22,5 tỉ USD gần 3.500 DA Trong đó, nước phương Tây (như: Cannada, Mĩ, Pháp, Anh) có nhiều DA vốn đầu tư vào VN Theo Tổng cục Thống kê [2], VN kí kết gần 60 tỉ USD vốn hỗ trợ phát triển nước (ODA) giai đoạn từ 1993 đến 2013, với khoảng 2/3 sử dụng cho DA sở hạ tầng (như: giao thông, lượng, môi trường, đô thị) Ngồi ra, cấu tổng vốn ODA vốn cam kết 78 tỉ USD; ODA ưu đãi gần 52 tỉ USD, giải ngân gần 38 tỉ USD vốn viện trợ khoảng 6,8 tỉ USD Mặt khác, theo Hình hầu hết vốn ODA vốn vay, vốn viện trợ chiếm tỉ lệ thấp Ví dụ, 16,3 tỉ USD vốn ODA lĩnh vực giao thơng - viễn thơng có 0,4 tỉ USD vốn viện trợ lại vốn vay Trong đó, ngành lượng - cơng nghiệp, nơng nghiệp - xóa đói giảm nghèo, mơi trường - thị có vốn ODA lớn (chỉ sau ngành giao thơng - viễn thông), vốn ODA cho ngành giáo dục - đào tạo y tế xã hội nhất, với khoảng 2,5 tỉ USD (Hình 3) Hình Vốn ODA theo ngành nghề, giai đoạn 1993 – 2013 Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục thống kê [2] Trong số quốc gia tổ chức cung cấp vốn cho VN Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức kí kết vốn ODA nhiều nhất, với 20 tỉ USD Kế tiếp Nhật Bản với gần 20 tỉ USD, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với 14 tỉ USD Ngoài ra, nước Pháp, Hàn Quốc, Đức, Mĩ, Anh… kí kết vốn ODA đáng kể cho VN, với số vốn khoảng từ tỉ USD tỉ USD Mặt khác, Liên hiệp quốc (UN) tổ chức phi phủ (NGO) cung cấp vốn ODA lớn với 1,95 tỉ USD 1,99 tỉ USD [2] Đào tạo quản dự án 3.1 Đào tạo quản dự án Làm để QLDA cách hiệu quả, đạt mục tiêu DA 167 Ý kiến trao đổi Số 5(83) năm 2016 điều kiện ràng buộc nguồn lực tổ chức nhà QLDA bên có liên quan đến DA (chủ đầu tư, đội DA, người sử dụng) thực tiễn tổ chức quan tâm Các nghiên cứu lĩnh vực QLDA yếu tố lực nguồn nhân lực bao gồm hai thành phần chính, nhà QLDA thành viên đội DA Từ kết nghiên cứu, chuyên gia QLDA VN đồng nghiệp nước phát triển nhận lực nguồn nhân lực quan trọng để triển khai DA tốt [3] Do đó, việc đưa QLDA vào đào tạo trường đại học tổ chức giáo dục công việc cần thiết có ý nghĩa Các mơn học lập phân tích DA (hay thẩm định DA đầu tư) QLDA hai môn học phổ biến ngành học có liên quan đến QLDA bậc đại học sau đại học chương trình học ngành quản trường đại học VN Hiện nay, có 50% chương trình quản trường đại học VN cung cấp hai môn học chương trình giảng dạy Lập phân tích DA mơn học mang tính tổng hợp thực tiễn, nhằm phân tích tính khả thi DA số mặt (ví dụ: tài chính, rủi ro, kinh tế, xã hội) để hỗ trợ định đầu tư tái đầu tư Mơn học giúp cho người học vận dụng kiến thức quản để trực tiếp tham gia vào số giai đoạn DA (tiền khả thi, khả thi) Mơn lập phân tích DA giúp tiếp cận nguyên tắc thuyết ứng dụng 168 thực tế phân tích DA Sau học xong người học có kiến thức kĩ cần thiết để thực định đầu tư DA Nội dung môn học liên quan đến việc lập thẩm định DA đầu tư, giới thiệu DA đầu tư mơi trường đầu tư, trình bày nội dung liên quan đến phân tích tài Ví dụ, thiết lập dòng tiền DA theo quan điểm đầu tư, phương pháp lựa chọn DA tập DA, suất chiết khấu, quy mô thời điểm đầu tư, xem xét tác động lạm phát lên dòng tiền Ngồi ra, mơn học đề cập phân tích rủi ro, phân tích kinh tế, phân tích xã hội Các phần thực hành mơn học ứng dụng phân tích DA phần mềm (MS Excel, Crystal ball ) tùy theo đề cương môn học chi tiết trường đại học Bên cạnh đó, người học phát triển kiến thức kĩ lập phân tích DA Thơng qua tập tình thảo luận nhóm, nâng cao kĩ giải vấn đề người học lập phân tích DA (hay thẩm định DA đầu tư) Môn học lập phân tích DA đào tạo cho ngành: sách cơng, kinh tế đầu tư, quản xây dựng, quản cơng trình giao thơng, quản trị kinh doanh… Quản DA mơn học giúp nâng cao kiến thức kĩ để tăng hiệu QLDA DA Các mảng kiến thức QLDA giúp cho người học hiểu chất DA QLDA, phẩm chất cần thiết nhà QLDA, trách nhiệm xã hội Môn QLDA giúp tiếp cận nâng cao kĩ môi trường làm việc chun nghiệp, mơn học TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Cao Hào Thi tgk trang bị cho người học kĩ QLDA tổng thể Người học thực nghiệm việc sử dụng kĩ thuật QLDA với hỗ trợ phần mềm chuyên dụng Nội dung môn học liên quan đến kiến thức kĩ QLDA, ví dụ: hoạch định DA, thực thi DA, điều khiển, kiểm sốt DA… Ngồi ra, mơn học đề cập tiếp cận khác lãnh đạo, quản nhóm, hợp tác DA Mơn học giới thiệu phần mềm liên quan tới QLDA (PMIS, MS Project, Primavera…) nhằm nâng cao hiệu QLDA Bên cạnh đó, người học phát triển kiến thức hiểu biết khái niệm DA, nhà QLDA, giai đoạn hình thành DA (khởi tạo, thực thi, kết thúc), phương pháp lựa chọn DA, định đa mục tiêu… Ví dụ, áp dụng phương pháp phân tích tài chính, định đa mục tiêu để lựa chọn DA tối ưu Mơn học QLDA đào tạo cho ngành: sách cơng, quản xây dựng, quản cơng trình giao thơng, quản trị kinh doanh, hệ thống thơng tin quản lí… Tại VN, trường đại học nước (Bách Khoa Hà Nội, Bách Khoa TPHCM, Xây dựng…), trường đại học quốc tế (AIT - Thái Lan, RMIT - Úc, Nantes - Pháp…) tổ chức đào tạo sau đại học cấp thạc sĩ chuyên ngành QLDA Các chương trình giúp học viên nắm bắt kiến thức kĩ chuyên sâu QLDA học thuật lẫn thực tế Ngoài ra, chứng PMP nhiều nhà QLDA quan tâm theo học 3.2 Quản dự án chuyên nghiệp PMP chứng QLDA chuyên nghiệp PMI đề nghị từ năm 1984 PMP quốc tế cơng nhận, người có chứng PMP người có tri thức kĩ để dẫn dắt quản nhóm nhằm thực DA, chuyển giao kết đáp ứng theo yêu cầu ràng buộc DA Tiêu chuẩn PMP yêu cầu nhà QLDA phải đạt trình độ chuyên gia hầu hết lĩnh vực liên quan (các kĩ quản thời gian, chi phí, chất lượng, truyền thơng, rủi ro) có khả quản DA lớn Ví dụ, DA có ngân sách tính đơn vị triệu USD trở lên, hay nhóm thực DA với 200 người làm việc, nhiều quốc gia khác [6] Các mảng kiến thức PMP trình bày Bảng 1, có 10 mảng kiến thức cho quản tất DA Cụ thể, quản tích hợp DA, quản phạm vi DA, quản thời gian DA, quản chi phí DA, quản chất lượng DA, quản nguồn nhân lực DA, quản truyền thơng DA, quản rủi ro DA, quản mua hàng DA, quản bên liên quan DA Đặc biệt, có thêm mảng kiến thức dành riêng cho quản DA xây dựng, DA đặc thù phổ biến Đó là, quản an tồn DA, quản mơi trường DA, quản tài DA, quản yêu cầu DA [6] Các mảng kiến thức gần bao trùm tất vấn đề liên quan QLDA 169 Ý kiến trao đổi Số 5(83) năm 2016 Bảng Các mảng kiến thức QLDA chuyên nghiệp Quản tất DA QLDA xây dựng - Quản tích hợp DA (integration) - Quản phạm vi DA (scope) - Quản thời gian DA (time) - Quản chi phí DA (cost) - Quản chất lượng DA (quality) - Quản nguồn nhân lực DA (human resource) - Quản truyền thơng DA (communications) - Quản rủi ro DA (risk) - Quản mua hàng DA (procurement) - Quản bên liên quan DA (stakeholder) - Quản an tồn DA (safety) - Quản mơi trường DA (environmental) - Quản tài DA (financial) - Quản yêu cầu DA (claim) Nguồn: PMBOK [6] PMP cần thiết cho công việc người làm DA (PMO, giám đốc DA, thành viên đội DA…), đó, nhà QLDA áp dụng khung chuẩn PMP vào việc điều hành DA, quản trị thay đổi, quản trị rủi ro… để nâng cao khả thành công DA Các thành viên đội DA dùng kiến thức PMP để hiểu thuật ngữ, nắm quy trình việc triển khai DA Theo PMI đề thi chứng PMP có 200 câu hỏi trắc nghiệm Trong có 175 câu tính điểm 25 câu nhằm mục đích thống kê, người thi khơng biết câu khơng tính điểm câu tính điểm Thời gian làm thi máy tính [6] Tỉ lệ phần trăm câu hỏi 170 theo giai đoạn QLDA sau: khởi tạo DA - 11%, lập kế hoạch DA - 23%, thực thi DA - 27 %, điều khiển kiểm soát DA - 21%, đóng DA - 9%, trách nhiệm xã hội - 9% Ngoài việc đào tạo PMP trường đại học VN thực từ năm 2001 đến nay, nhà QLDA VN không ngừng học hỏi để trở thành nhà QLDA chuyên nghiệp Trong thực tế, có khoảng gần 500 nhà QLDA VN đạt chứng PMP PMI cấp Số lượng người có chứng PMP gia tăng đáng kể, PMP dần trở thành tiêu chuẩn quan trọng nhà QLDA làm việc DA VN (xem Hình 4) TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Cao Hào Thi tgk Hình Số lượng chứng PMP Việt Nam theo năm, đến hết 2015 Nguồn: Tổng hợp từ PMI [8] Kể từ người đạt chứng PMP VN vào năm 2001, năm kế tiếp, số lượng PMP tăng không đáng kể Tuy nhiên, năm số lượng PMP tăng dần với tốc độ cao từ người đạt chứng PMP năm 2007 đến 115 người đạt chứng PMP năm 2012 (năm có nhiều người đạt chứng PMP nhất) Sau có giảm nhẹ năm tiếp theo, 113 người 95 người đạt chứng PMP vào năm 2013 2014 Hiện tại, tính đến hết năm 2015 có 73 người đạt chứng PMP Theo số liệu thống kê PMI [8], thấy rằng, kể từ đỉnh điểm năm 2012, số người đạt chứng PMP có giảm chút Điều khơng có nghĩa chứng PMP quan tâm nhà QLDA, mà ngày có nhiều người học thi chứng PMP Để đạt chứng PMP cần trình học tập (35 học) số làm việc DA - số năm kinh nghiệm (4.500 làm việc - năm kinh nghiệm cử nhân/kĩ sư 7.500 - năm bậc phổ thông) [6] Cả nước VN có chưa tới 500 người đạt chứng PMP minh chứng cho khó khăn Bên cạnh đó, xét theo địa lí, đa số người đạt chứng PMP TPHCM Hà Nội với lần lược 243 người (52%) 215 người (46%) Các tỉnh thành khác chiếm 2%, chẳng hạn Bà Rịa - Vũng Tàu Bắc Ninh với người người đạt chứng PMP Còn lại tỉnh thành khác có người đạt chứng PMP… Qua cho thấy, số người đạt chứng PMP phân bố khơng đồng theo địa lí, vùng kinh tế trọng điểm có người đạt chứng PMP (Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Long An…) Mặt khác, vùng kinh tế quan trọng khác chưa có người đạt chứng PMP (Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương…) Do đó, việc đào tạo chứng PMP để phục vụ cho DA chuyên nghiệp vùng kinh tế trọng điểm VN công việc cần thiết có ý nghĩa Có tổ chức giáo dục VN liên quan đến đào tạo thi chứng PMP theo chuẩn PMI (Bảng 2) Cụ thể, tổ chức PMI ủy quyền đào tạo (PMA, PMC, KPS…); đơn vị đào tạo QLDA chuyên nghiệp (PMI-PMP), quản 171 Số 5(83) năm 2016 Ý kiến trao đổi rủi ro chuyên nghiệp (PMI-RMP), quản tiến độ chuyên nghiệp (PMI-SP) (LIPROF, PMstar…) Ở VN có trung tâm tổ chức thi chứng PMP Prometric ủy quyền (Nhất Nghệ) Hầu hết tổ chức tập trung TPHCM Hà Nội, điều giải cho việc địa phương có người đạt chứng PMP nhiều Trong có đơn vị trực thuộc trường đại học (Công ti Công nghệ Bách khoa Hà Nội), lại tổ chức giáo dục khác Điều cho thấy trường đại học chưa quan tâm nhiều đến việc đào tạo PMP Do đó, việc đưa đào tạo chứng PMP vào trường đại học xu hướng tương lai Mặt khác, việc nghiên cứu QLDA giúp cung cấp kiến thức học thuật để bổ sung cho mảng kiến thức thực tế Bảng Các tổ chức giáo dục đào tạo tổ chức thi chứng PMP Tổ chức - Công ti công nghệ Bách khoa Hà Nội - Công ti FMIT - Công ti KPS - Công ti LIPROF - Công ti PMC - Công ti STEVBROS - Học viện PMA - Trung tâm Nhất Nghệ (*) Địa điểm Hà Nội TPHCM Hà Nội, TPHCM TPHCM Hà Nội, TPHCM TPHCM Hà Nội TPHCM Ghi R.E.P.(*) R.E.P R.E.P R.E.P Trung tâm Prometric thi R.E.P (Registered Education Provider): Tổ chức PMI ủy quyền đào tạo PMP Nguồn: Tác giả tổng hợp 3.3 Nghiên cứu quản DA Trong bối cảnh VN, nghiên cứu yêu cầu nhà QLDA có giá trị cao nhận thức vai trò trách nhiệm; yêu cầu khả định, khả đàm phán, khả phối hợp, cuối khả ủy quyền [1], [3] Bên cạnh đó, yêu cầu thành viên đội DA tảng kĩ thuật quan trọng Kế tiếp khả giải vấn đề, cam kết, khả giải cố [1], [3] (Bảng 1) Ngồi ra, yếu tố có ảnh hưởng đến thành DA, 172 mục tiêu DA, chất lượng DA (hệ thống, thơng tin, dịch vụ), hài lòng người sử dụng [1] Các nghiên cứu QLDA chủ yếu xem xét vai trò nguồn nhân lực (nhà QLDA, thành viên đội DA), chất lượng DA, hiệu DA… thành công DA Nghiên cứu QLDA chủ yếu nghiên cứu QLDA xây dựng, sở hạ tầng [3], ngồi có nghiên cứu QLDA hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm [1]… Mặt khác, yêu cầu kiến thức tảng nhà QLDA (nền tảng quản Cao Hào Thi tgk TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM tảng kĩ thuật) có mối quan hệ tùy thuộc vào quy mơ DA Theo đó, với quy mơ DA lớn yêu cầu kiến thức tảng quản nhà QLDA cao, đồng thời yêu cầu kĩ thuật giảm Điều phù hợp với thực tế QLDA nội dung chương trình đào tạo QLDA, quy mơ DA lớn lĩnh vực kĩ thuật liên quan số lượng người DA tăng; đòi hòi nhà QLDA cần phải có nhiều kiến thức kĩ quản nói chung (khả định, khả đàm phán, khả phối hợp, khả ủy quyền) mảng kiến thức quản lĩnh vực QLDA (quản phạm vi DA, quản thời gian DA, chi phí DA) nhằm đem lại hiệu hiệu suất tốt cho DA Do đó, nghiên cứu QLDA giúp bổ sung kiến thức tảng việc triển khai thực DA thực tế Ngoài ra, nghiên cứu QLDA giúp cung cấp thêm cho trường đại học tổ chức giáo dục kiến thức cập nhật QLDA Thành viên đội DA Nhà QLDA Bảng Các yêu cầu nguồn nhân lực QLDA (*) - Các yếu tố Vai trò trách nhiệm Khả định Khả đàm phán Khả phối hợp Khả ủy quyền Nền tảng kĩ thuật Khả giải vấn đề Sự cam kết Khả giải cố Làm việc đội - nhóm Kĩ giao tiếp Giá trị trung bình (*) 5,42 5,38 5,18 5,11 4,94 5,28 5,25 5,15 5,03 5,00 4,96 Thang đo Likert điểm Nguồn: Cao & Fredric [3] Về mặt cấu trúc tổ chức, cấu trúc QLDA tổ chức chia làm loại chính, cấu trúc theo chức năng, theo ma trận (yếu, cân bằng, mạnh), theo DA Trong đó, tùy theo đặc trưng DA mà tổ chức lựa chọn cấu trúc QLDA phù hợp Cấu trúc QLDA tốt phải cân mục tiêu DA nhu cầu tổ chức, tính hiệu tổ chức tùy thuộc vào cấu trúc QLDA [5] (Hình 5) Theo đó, DA liên quan tới xây dựng (cơ sở hạ tầng, công trình giao thơng…) cấu trúc theo DA có mức độ ảnh hưởng nhiều đến thành công DA Trong đó, DA phát triển sản phẩm (hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm…) 173 Số 5(83) năm 2016 Ý kiến trao đổi cấu trúc theo ma trận tối ưu Tóm lại, từ nhu cầu thực tế DA, trường đại học tổ chức giáo dục ngày quan tâm đến việc đào tạo QLDA trình độ khác (đại học, cao học) Bên cạnh đó, từ nội dung mơn học chương trình đào tạo QLDA trường đại học (lập phân tích DA, QLDA), chương trình đào tạo chứng QLDA chuyên nghiệp (PMP) Ngoài ra, nhà nghiên cứu QLDA có nghiên cứu thuyết QLDA (Larson & Gray [5], Pinto & Winch [7]), mơ hình khái niệm (Nguyễn [1]), nghiên cứu thực nghiệm (Cao & Swierczek [3]) Các nghiên cứu QLDA quan tâm đến vấn đề thực tế nội dung đào tạo QLDA (cấu trúc DA, lực nhà QLDA đội DA, hài lòng người sử dụng, thành DA…) Hình Mức độ ảnh hưởng cấu trúc QLDA Nguồn: Larson & Gray [5] Kết luận Sau thực sách “đổi mới” mở cửa hội nhập với giới, VN ngày thu hút nhiều DA đầu tư từ nhiều nước giới, thơng qua hợp đồng kí kết vốn đầu tư trực tiếp (FDI) vốn hỗ trợ phát triển (ODA) từ nhiều nước (Hàn Quốc, Nhật Bản, Cannada, Mĩ, Pháp…), tổ chức quốc tế (WB, NGO) Điều cho thấy tầm quan trọng QLDA VN Nghiên cứu cho thấy QLDA đào tạo QLDA ngày trở nên quan trọng VN Cụ thể trường đại học nước, trường đại học quốc tế VN tổ chức giáo dục quan tâm nhiều đến việc đào tạo QLDA bậc đại học sau đại 174 học Đặc biệt, chương trình đào tạo cấp chứng PMP PMI ngày trở nên phổ biến quan trọng nhà QLDA chuyên nghiệp xu hướng tương lai Bên cạnh đó, lực nguồn nhân lực DA bao gồm người tham gia DA cấp quản (PMO, giám đốc DA, thành viên đội DA, người sử dụng) yếu tốvai trò quan trọng thành cơng DA VN Cuối cùng, việc nghiên cứu QLDA giúp bổ sung kiến thức tảng việc thực DA thực tế, cung cấp thêm cho trường đại học tổ chức giáo dục kiến thức cập nhật QLDA TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Cao Hào Thi tgk PMO (Project Management Office): Văn phòng quản dự án PMP (Project Management Professional): Chứng quản dự án chuyên nghiệp PMI (Project Management Institute): Học viện quản dự án Mĩ 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Duy Thanh (2015), “Mô hình cấu trúc cho thành cơng dự án hệ thống thơng tin”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, 18(Q2), tr.108-120 Tổng cục Thống kê (2015), http://www.gso.gov.vn Cao, H T., Swierczek, F W (2010), “Critical success factors in project management: implication from Vietnam”, Asia Pacific Business Review, 16(4), pp.567-589 International Monetary Fund (2014), Report for selected countries and subjects, http://www.imf.org Larson, E W., Gray, C F (2014), Project management: The managerial process, McGraw-Hill Project Management Institute (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 5th edition, PMI Pinto, J K., Winch, G (2016) “The unsettling of ‘settled science’: The past and future of the management of projects”, International Journal of Project Management, 34(2), pp 237-245 Project Management Institute (2015), http://www.pmi.org Schwindt, C., Zimmermann, J (2015), Handbook on Project Management and Scheduling, Springer (Ngày Tòa soạn nhận bài: 23-10-2015; ngày phản biện đánh giá: 18-01-2016; ngày chấp nhận đăng: 21-5-2016) 175 ... ro DA, qu n lí mua hàng DA, qu n lí bên li n quan DA Đặc biệt, có thêm mảng kiến thức d nh riêng cho qu n lí DA xây d ng, DA đặc thù phổ biến Đó là, qu n lí an tồn DA, qu n lí mơi trường DA, qu n... thức cho qu n lí tất DA Cụ thể, qu n lí tích hợp DA, qu n lí phạm vi DA, qu n lí thời gian DA, qu n lí chi phí DA, qu n lí chất lượng DA, qu n lí nguồn nhân lực DA, qu n lí truyền thơng DA, qu n... DA (quality) - Qu n lí nguồn nhân lực DA (human resource) - Qu n lí truyền thơng DA (communications) - Qu n lí rủi ro DA (risk) - Qu n lí mua hàng DA (procurement) - Qu n lí bên li n quan DA (stakeholder)
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ CỦA QUẢN LÍ DỰ ÁN VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN, VAI TRÒ CỦA QUẢN LÍ DỰ ÁN VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay