TỔNG QUAN về QUAN hệ CÔNG CHÚNG

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:00

Bài TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG GV: Ngơ Thị Xn Bình NỘI DUNG • Lịch sử phát triển PR • Khái niệm PR • Sự cần thiết PR tổ chức • Đối tượng hoạt động PR • Vai trò hoạt động PR • Các cơng cụ PR • Nguyên tắc hoạt động PR Khái niệm PR • Từ điển Bách khoa tồn thư Thế giới • Định nghĩa học giả Frank Jefkins • Viện Quan hệ công chúng (IPR) Anh quốc • Những điểm mấu chốt từ định nghĩa PR Khái niệm PR theo Từ điển Bách khoa toàn thư Thế giới • “PR hoạt động nhằm mục đích tăng cường khả giao tiếp hiểu biết lẫn tổ chức cá nhân với nhiều nhóm cơng chúng” [The World Book Encyclopedia] Định nghĩa PR học giả Frank Jefkins • “PR bao gồm tất hình thức giao tiếp lên kế hoạch, bên bên tổ chức, tổ chức cơng chúng nó, nhằm đạt mục tiêu cụ thể liên quan đến hiểu biết lẫn nhau” Khái niệm PR Viện Quan hệ cơng chúng (IPR) UK • “PR nỗ lực hoạch định thực bền bỉ nhằm mục tiêu hình thành trì mối quan hệ thiện cảm thông hiểu lẫn tổ chức cơng chúng nó” Những đặc điểm hoạt động PR chương trình hành động hoạch định đầy • PR đủ, trì liên tục dài hạn với mục tiêu nhằm xây dựng phát triển bền vững mối quan hệ tổ chức công chúng mục tiêu tổ chức trình hành động PR dựa hệ thống truyền • Chương thơng, hệ thống khơng trọng vào tuyên truyền, quảng bá đến công chúng bên ngồi mà cơng chúng nội tổ chức nỗ lực nhằm thiết lập trì mối thiện • Tất cảm thông hiểu lẫn tổ chức công chúng chiến dịch PR khơng mang lại lợi ích cho tổ chức • Các mà đem lại lợi ích cho xã hội • Sự cần thiết PR tổ chức • Làm cho người biết đến tổ chức • Làm cho người hiểu Tổ chức • Xây dựng hình ảnh uy tín cho Tổ chức • Củng cố niềm tin KH đối tác với tổ chức • Khuyến khích tạo động lực cho Tổ chức • Bảo vệ Tổ chức trước khủng hoảng • Đối tượng cơng chúng hoạt động PR • Khách hàng • Nhà đầu tư • Chính phủ quan quản lý chức • Giới truyền thơng, báo chí • Người Lao động • Các tổ chức hoạt động bảo vệ Mơi trường, NTD • Các Nhóm gây sức ép • Cơng chúng nói chung Vai trò hoạt động PR Lý: Quản lý hình ảnh, danh tiếng tổ chức quy trình • Quản chuyển tải hình ảnh đến công chúng Quản lý hoạt động nội bộ, vấn đề nhân sự, hoạt động truyền thơng nội bộ, tạo bầu khơng khí làm việc thân thiện, tích cực tổ chức Từ tạo động lực làm việc cho nhân viên thi: Tổ chức thực chương trình hoạt động theo kế • Thực hoạch đề bao gồm hoạt động PR bên bên tổ chức duy: Nhận thức phân tích chuẩn mực giá trị hữu • Tư thay đổi xã hội để tổ chức kịp thời thích ứng, có đồng cảm cơng chúng tổ chức dục: Liên quan đến hoạt động huấn luyện, đào tạo nhằm • Giáo nâng cao kỹ truyền thông nhân viên PR tổ chức 6 Các cơng cụ PR • Quan hệ truyền thơng tổ chức ( corporate communication) • Truyền thơng nội • Quan hệ cộng đồng • Quan hệ tài chính/nhà đầu tư • Quan hệ với quan cơng quyền, vận động hành lang • Quản lí khủng hoảng • Tổ chức kiện tài trợ • Các hoạt động phi thương mại Nguyên tắc hoạt động PR • Truyền thơng trung thực để tạo uy tín • Cởi mở hành động kiên định để tín nhiệm • Hành động cơng để tơn trọng • Truyền thơng chiều để tránh tình bất lợi xây dựng mối quan hệ với công chúng • Nghiên cứu môi trường, tổng kết đánh giá đưa định kịp thời thay đổi để hòa hợp với xã hội • Theo www drmelvinlsharpe.org (Dr Melvin L Sharpe APR, Fellow, PRSA) PR VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MKT ... liên quan đến hiểu biết lẫn nhau” Khái niệm PR Viện Quan hệ công chúng (IPR) UK • “PR nỗ lực hoạch định thực bền bỉ nhằm mục tiêu hình thành trì mối quan hệ thiện cảm thông hiểu lẫn tổ chức công. .. thơng tổ chức ( corporate communication) • Truyền thơng nội • Quan hệ cộng đồng • Quan hệ tài chính/nhà đầu tư • Quan hệ với quan công quyền, vận động hành lang • Quản lí khủng hoảng • Tổ chức... thích ứng, có đồng cảm công chúng tổ chức dục: Liên quan đến hoạt động huấn luyện, đào tạo nhằm • Giáo nâng cao kỹ truyền thông nhân viên PR tổ chức 6 Các công cụ PR • Quan hệ truyền thơng tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN về QUAN hệ CÔNG CHÚNG, TỔNG QUAN về QUAN hệ CÔNG CHÚNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay