Ting vit 1

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:00

I Đọc Viết thư Mẹ hỏi Tôm: - Con làm ? Ăn cơm Tơm trả lời: - Mẹ chờ lát Con viết thư cho bạn Bi Mẹ ngạc nhiên: - Nhưng có biết chữ đâu ? Bạn Bi đọc mẹ II Đánh dấu  vào trước câu trả lời đúng: a) Tơm làm ? Tơm viết thư cho Bị Tôm đọc thư cho Bi Tôm viết thư cho mẹ b) Vì mẹ Tơm ngạc nhiên ? Vì Bi khơng biết chữ Vì Bi khơng biết đọc Vì Tơm khơng biết chữ c) Tơm nói ? Bi biết đọc Bi đọc Tơm vẽ cho Bi đọc III Tìm đọc viết lại : - Tiếng có vần an : - Tiếng có vần at : Đánh vần, tiếng có vần an at Con ng……………… ( vịt xiêm ) gi……………… Cái ………………… ( chén) hoa ngọc …………… Cây …………………… ca sĩ h……………… II Điền chữ g gh : Cái ………ối ………ấc cua ………ẹ Viết : Hạnh rửa tách chén ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tối nay, em học ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Hạnh rửa tách chén H H Tối nay, em học H T T Ôn tập: Tiếng Việt A KIỂM TRA ĐỌC B.Đọc: Xóm Chuồn Chuồn Xóm có đủ chị họ chuồn chuồn Chuồn Chuồn Chúa trông dội, hùng hổ đôi mắt hiền Chuồn Chuồn Ngô nhanh thoăn thoắt, chao cánh biến Chuồn Chuồn Ớt rực rỡ cánh đỏ chói Chuồn Chuồn Tương có đơi cánh kép vàng điểm đen, thường lượn quanh bãi hôm nắng to Anh Kỉm Kìm Kim lẩy bẩy, tăm dài nghêu, đôi mắt lồi to đầu… TƠ HỒI II Đánh dấu  vào thích hợp: hay sai ? ĐÚNG a) b) c) d) e) Bài văn viết đặc điểm loại chuồn chuồn Chuồn Chuồn Chúa trông hùng hổ đôi mắt hiền Chuồn Chuồn Ngơ rực rỡ cánh đỏ chói Chuồn Chuồn Ớt nhanh thoăn thoắt, chao cánh biến Chuồn Chuồn Kim lẩy bẩy, đuôi dài nghêu tăm B KIỂM TRA VIẾT SAI Bài 1: Điển vào chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Ro ràng hoa thật Sắc tím đo ngời lên Người ta đặt nhầm tên Cứ gọi hoa giấy ( Theo Trương Xương) Điền vào chỗ trống: ch hay tr ? a) Khi vòm chớm xanh Nắng chớm hồng ….ước cửa Nhưng nắng ….ưa … ưa đủ thành mùa hạ ( Theo Phan Cung Việt) b) … anh … anh câu … uyện ….uyện d) Cái sóng lớn Cái sóng ….ạy lon ton ….ên mặt biển Mặt … ời lên Sóng màu đỏ Mặt …ời ngủ Sóng màu lam .. .1 Đánh vần, tiếng có vần an at Con ng……………… ( vịt xiêm ) gi……………… Cái ………………… ( chén) hoa ngọc ……………... thoăn thoắt, chao cánh biến Chuồn Chuồn Kim lẩy bẩy, đuôi dài nghêu tăm B KIỂM TRA VIẾT SAI Bài 1: Điển vào chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Ro ràng hoa thật Sắc tím đo ngời lên Người ta đặt nhầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ting vit 1 , Ting vit 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay