TÀI LIỆU THUẾ VÀ TÁC DỤNG CỦA THUẾ

67 5 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:00

Lưu hành nội Biên soan: Ths Nguyễn Việt Dũng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THUẾ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ 5.1 TỔNG QUAN VÊ THUẾ 5.1.1 Khái niệm thuế Thuế có lịch sử lâu đời Thuế phát sinh, tồn phát triển với đời, tồn phát triển nhà nước Từ có nhà nước phải có thuế Tuy nhiên, môi trường tồn thuế phải kinh tế hàng hố, tuỳ theo cách tiếp cận có khái niệm thuế sau: Thuế khoản đóng góp bắt buộc nhân doanh nghiệp cho hoạt động lợi ích chung Khoản thu từ thuế sử dụng để mua đầu vào cần thiết nhằm sản xuất hàng hóa dịch vụ Chính phủ để phân phối lại sức mua nhân “thuế gì?” khơng đơn cầu hỏi mang tính học thuật, mang ý nghĩa thực tiễn quan trọng Thuế có hai đặc điểm bản: Thứ nhất, mang tính bắt buộc khơng có tính chất tự nguyện Thứ hai, thuế khoản đóng góp khơng hồn trả trực tiếp cho người nộp Những đặc điểm cho thấy, thuế thường bị coi tạo gánh nặng lớn so với giá Vì thế, trường hợp tài trợ cho khoản chi tiêu giá có lợi thuế Nhưng có loại hàng hóa dịch vụ khơng thể tài trợ cách đặt nhiều loại hàng hóa cơng cộng ngoại ứng, bắt buộc phải sử dụng thuế công cụ quan trọng để tạo dựng nguồn thu Thuế có số vai trò sau: Thuế nguồn thu chủ yếu lâu dài ngân sách quốc gia Thuế công cụ tác động vào phân bổ nguồn lực xã hội Thuế công cụ để phân phối lại thu nhập nhân xã hội Chương 5: Tổng quan thuế tác động thuế Lưu hành nội Biên soan: Ths Nguyễn Việt Dũng Chương 5: Tổng quan thuế tác động thuế 5.1.2 Các nguyên tắc đánh thuế a./ Nguyên tắc lợi ích nguyên tắc khả tốn Ngun tắc lợi ích cho nên đánh thuế nhân tỷ lệ theo mức lợi ích mà họ nhận từ chương trình Chính phủ Theo quan điểm này, nhân phải trả tiền túi cho hàng hóa nhân tương ứng với lượng tiêu dùng hàng hóa họ, Chính phủ nên bắt họ phải trả thuế tương ứng với mức độ sử dụng hàng hóa cơng cộng họ đường sá, cơng viên Nguyên tắc khả toán: Nguyên tắc phát biểu rằng, thuế mà người dân phải đóng nên tùy thuộc vào khả chi trả, tức phụ thuộc vào thu nhập cải tích lũy họ nhân có khả đóng thuế cao có nghĩa vụ nộp thuế nhiều so với người có khả chi trả thấp Theo nguyên tắc này, việc phân chia nghĩa vụ thuế nhân hồn tồn khơng phụ thuộc vào mức lợi ích biên mà nhân nhận từ dịch vụ Chính phủ b / Nguyên tắc công ngang công dọc Cho dù tổ chức theo nguyên tắc lợi ích hay khả tốn hệ thống thuế đại cố gắng phản ánh quan niệm công Nhắc lại rằng, sách cần xem xét theo hai tiêu chuẩn công bằng: Tiêu chuẩn công ngang cho nhân có lực kinh tế phải chịu thuế Như vậy, hệ thống thuế xây dựng ngun tắc lợi ích, hai người hưởng thụ dịch vụ hoàn toàn nhau, từ đường cao tốc đến công viên, phải trả thuế Còn hệ thống thuế xây dựng theo ngun tắc khả tốn, cơng ngang đòi hỏi người có thu nhập phải đóng thuế Tiêu chuẩn gây nhiều tranh cãi cơng dọc cho người có lực kinh tế khác phải trả mức thuế khác Tuy nhiên, trả thuế khác coi công vấn đề mơ hồ 5.1.3 Các cách phân loại thuế a./ Thuế trực thu thuế gián thu Thuế trực thu loại thuế đánh trực tiếp vào nhân doanh nghiệp Ví dụ, thuế trực thu thuế thu nhập, thuế bảo hiểm xã hội, loại thuế đánh vào lương khác, thuế thừa kế thuế quà tặng Thuế thu nhập doanh nghiệp coi thuế trực thu người nhận thu nhập từ doanh nghiệp Thuế gián thu thuế đánh vào hàng hóa dịch vụ, tức đánh gián tiếp vào nhân Chẳng hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế tài sản, thuế giá trị gia tăng loại thuế gián thu b / Thuế phổ cập thuế chọn lọc Để giải thích cách phân loại này, cần bắt đầu với khái niệm sở tính thuế Cơ sở tính thuế khoản mục hay hoạt động kinh tế mà dựa vào đó, Chính phủ đánh thuế Cơ sở tính thuế thường chia làm ba loại thu nhập, tiêu dùng cải Ba loại sở tính thuế có quan hệ mật thiết với Thuế đánh vào sở thuế phổ cập hay thuế chọn lọc Thuế phổ cập loại thuế đánh vào tất phận cấu thành sở tính thuế, không chấp nhận trường hợp loại trừ, miễn giảm thuế từ sở tính thuế Thuế chọn lọc loại thuế đánh vào phần sở tính thuế, cho phép có trường hợp miễn giảm thuế khỏi sở tính thuế chung c./ Thuế lũy tiến, lũy thối thuế tỷ lệ Một cách phân loại thuế phổ biến khác phân loại thuế theo thuế suất thành thuế lũy tiến, lũy thoái thuế tỷ lệ Tuy nhiên, điều cần lưu ý thuế suất dùng làm phân loại thuế suất trung bình (Average tax rate – ATR) tỷ số tổng số tiền thuế phải trả chia cho giá trị tiền sở tính thuế Còn thuế suất biên (Marginal tax rate – MTR) doanh thu thuế thu thêm giá trị tăng thêm sở tính thuế sở tính thuế tăng lên Dựa vào thuế suất trung bình, thuế chia làm ba loại: Thuế tỷ lệ: loại thuế mà thuế suất trung bình khơng thay đổi theo giá trị sở tính thuế Ví dụ, thuế 10% đánh vào mức thu nhập thuế tỷ lệ, thuế suất trung bình người có thu nhập 100.000 đồng hay triệu đồng 10% Thuế lũy tiến: loại thuế mà thuế suất trung bình tăng lên giá trị sở tính thuế tăng lên Thơng thường, biểu thuế lũy tiến thường bao gồm nhiều thuế suất biên khác nhau, thuế suất áp dụng cho mức thu nhập nằm giới hạn định mà người ta gọi khoang thuế Khoang thuế cao thuế suất biên phải chịu thường lớn Ví dụ, người định làm nhiều hơn, lợi ích ròng mà người nhận phần thu nhập khả dụng sau thuế Nếu thu nhập phải chịu thuế suất biên 50% có khả giữ lại cho nửa thu nhập đó, sau trả thuế Tuy nhiên, chi thu nhập vượt mức giới hạn định chịu 50% thuế, nên thuế suất trung bình thấp 50% Thuế lũy thối: loại thuế mà thuế suất trung bình giảm xuống giá trị sở tính thuế tăng lên Một số người cho rằng, thu nhập cao người làm việc chăm đánh thuế thu nhập lũy thối làm tăng tính hiệu quả, người làm việc có hiệu suất xã hội “thưởng” thuế suất thấp họ lao động hăng say Tuy vậy, thuế lũy thoái lại bị nhiều người khác coi khơng tiến vi phạm nguyên tắc khả toán, cho thu nhập cao khả trả thuế nhân cao hơn, người có thu nhập cao cần đóng góp nhiều cho xã hội Trong thuế lũy thoái, người giầu trả tỷ lệ thuế thấp thu nhập so với người nghèo, điều khơng có nghĩa họ trả mức thuế tuyệt đối nhỏ người nghèo 5.1.4 Phạm vi ảnh hưởng thuế Phạm vi ảnh hưởng thuế khái niệm chung để tác động thuế đến thay đổi thu nhập đối tượng có liên quan Người ta thường đề cập đến hai loại phạm vi ảnh hưởng thuế Phạm vi ảnh hưởng luật định thuế khái niệm để đối tượng phải có nghĩa vụ trả thuế theo luật định Sự thay đổi thu nhập thực tế nhân thuế gây gọi phạm vi ảnh hưởng kinh tế thuế Như vậy, có phạm vi ảnh hưởng kinh tế, phạm vi ảnh hưởng luật định, cho biết thực chất gánh nặng thuế phân chia nhân xã hội Từ đây, nói đến phạm vi ảnh hưởng thuế nghĩa ngầm định phạm vi ảnh hưởng kinh tế 5.1.5 Sự chuyển thuế Sự khác phạm vi ảnh hưởng luật định phạm vi ảnh hưởng kinh tế thuế gọi chuyển thuế Có thể có hai dạng chuyển thuế Chuyển thuế thuận chiều: chuyển thuế từ người sản xuất, họ người chịu thuế theo luật định, sang cho người tiêu dùng dạng nâng cao giá hàng Chuyển thuế nghịch chiều: chuyển thuế từ người tiêu dùng, họ đối tượng chịu thuế luật định, sang cho người sản xuất hay người bán hàng cách làm giảm giá hàng hóa chịu thuế 5.1.6 Thuế đơn vị thuế theo giá trị Thuế đánh vào hàng hóa trao đổi thị trường thuộc hai loại: Thuế đơn vị thuế theo giá trị Thuế đơn vị thuế đánh vào lượng cố định đơn vị sản phẩm bán Thuế theo giá trị thuế đánh theo tỷ lệ phần trăm định giá bán Như khái niệm loại thuế cho thấy, thuế theo giá trị phụ thuộc vào giá bán Hình 5.15, thể cách xây dựng đường cầu đền bù hàng hóa thơng thường từ đường cầu thơng thường Xuất phát từ điểm cân ban đầu E1 Px X1, hoàn toàn tương ứng với Px X1 hình 5.13 Khi giá gạo tăng lên đến Px(1+t) lượng cầu giảm xuống X2, điểm E2 nằm đường cầu thông thường Tuy nhiên, giảm cầu này, có giảm từ X3 xuống X2 hình 5.13 phản ứng đền bù Vì thế, tương ứng ’ với điểm E2 đường cầu thông thường, điểm E2 đường cầu đền bù phản ứng giảm cầu X2X3 mà thơi Như vậy, giá tăng lượng cầu giảm phản ứng đền bù so với phản ứng chưa đền bù, nên đường cầu đền bù dốc Ngược lại, giá giảm, phản ứng chưa đền bù bao gồm hiệu ứng thu nhập (lượng cầu tăng thu nhập tăng) hiệu ứng thay (lượng cầu tăng giá tương đối hàng hóa giảm) nên mức độ giảm cầu phản ứng chưa đền bù lớn mức độ giảm cầu phản ứng đền bù Kết quả, hàng hóa thơng thường, đường cầu đền bù dốc đường cầu thông thường b./ Xác định gánh nặng thuế mức dọc theo đường cầu đền bù Cho đến đây, phân tích gánh nặng mức thuế, giả định thuế đánh vào hàng hóa hồn tồn người tiêu dùng chịu Nhưng thực tế, thuế thường người bán người mua chịu Nếu việc xác định gánh nặng thuế mức thị trường nào? Hình 5.16 minh họa trường hợp đánh thuế vào người sản xuất hàng hóa Đường cầu D0 đường cầu thông thường đường cầu Db đường cầu đền bù hàng hóa Cân thị trường ban đầu điểm E1 Khi có thuế, đường cung dịch chuyển lên từ S0 lên ST Cân thị trường điểm E2 với giá người tiêu dùng phải trả Pm người sản xuất nhận Pb Khi chưa có thuế, phúc lợi xã hội thị trường mang lại thặng dư tiêu dùng (Diện tích tam giác E1MP0) cộng với thặng dư sản xuất (diện tích tam giác E1NP0) tức diện tích tam giác E1MN Sau có thuế, phúc lợi xã hội thặng dư tiêu dùng cộng với thặng dư sản xuất doanh thu thuế Chính phủ Do người tiêu dùng thực phải trả tăng lên đến Pm nên thặng dư tiêu dùng lúc tam giác E2MPm Tương tự, người sản xuất thực nhận Pb nên thặng dư sản xuất tam giác E3NPb Doanh thu thuế Chính phủ hình chữ nhật PbPmE2E3 Vì thế, tổng phúc lợi xã hội sau thuế diện tích NME2E3 ( tức NME2E3 = E2MPm + E3NPb + PbPmE2E3) ST Db P ($) M E2 E2’ Pm B P0 E1 A Pb S0 D0 E3 N X2 ’ X2 Gạo (kg) X1 Hình 5.16: Gánh nặng mức thuế theo đường cầu đền bù So sánh phúc lợi xã hội trước sau thuế thấy thuế làm tổng phúc lợi xã hội bị giảm lượng tương đương với diện tích tam giác E1E2E3 Tam giác gánh nặng mức thuế Nó chia làm hai phần: Diện tích E1E2B gánh nặng q mức phía tiêu dùng, tam giác E1E3B gánh nặng mức phía sản xuất Tuy nhiên, nguyên tắc chung để xác định gánh nặng mức thuế Cần nhớ rằng, gánh nặng mức nên đo theo đường cầu đền bù đường cầu thông thường Nếu lượng cầu giảm ’ từ X1 xuống X2 giá tăng gồm hiệu ứng thay (X1X2 ) hiệu ứng thu nhập ’ ’ (X2X2 ) thực chất gánh nặng mức phía tiêu dùng tam giác E1E2 A ’ tổng tổn thất thuế gây diện tích E1E2 ABE3 Trong trường hợp đơn giản, hiệu ứng thu nhập tương đối nhỏ giả định đường cầu thơng thường trùng với đường cầu đền bù tam giác E1E2E3 coi tổng gánh nặng mức thuế Để đơn giản ta sử dụng giả định tính toán gánh nặng thuế mức thuế gây Tổn thất phúc lợi thuế (W) diện tích tam giác E1E2E3 tính tốn cơng thức sau: ΔW  1 T   ΔQ  2 Q T  ε D ε S  ε D ε S P0 Đây công thức tổng quát để tính gánh nặng thuế mức thuế đơn vị 5.3.2 Lý thuyết đánh thuế tối ưu 5.3.2.1 Đánh thuế hàng hóa tối ưu a./ Sự tương đương thuế tiêu dùng thuế khoán Hãy xét nhân tiêu dùng hai loại hàng hóa X Y, loại hàng hóa đặc biệt khác “nghỉ ngơi”, ký hiệu N Giá X PX, Y PY mức lương (hay mức giá nghỉ ngơi) w Số tối đa làm việc nhân – hay gọi quỹ thời gian T Như vậy, thời gian làm việc thực nhân (T – N), tổng thu nhập kiếm w (T - N) Nếu khơng có tiết kiệm toàn thu nhập dùng để chi tiêu cho X Y Vì vậy, đường giới hạn ngân sách nhân là: w(T - N) = X.PX + Y.PY hay wT = X.PX + Y.PY + w.N (1) Giả sử X,Y N bị đánh thuế với thuế suất theo giá trị đồng loạt t Thuế làm giá X tăng lên đến (1+t)PX, Y tăng lên (1+t)PY N lên đến (1+t)w Như vậy, giới hạn ngân sách sau thuế nhân là: wT = X (1+t)PX + Y (1+t)PY + w (1+t)N Hay wT/(1+t) = X.PX + Y.PY + w.N (2) So sánh (1) (2) thấy, việc đánh thuế tất hàng hóa, kể thời gian nghỉ ngơi, theo thuế suất có tác dụng giống giảm giá trị quỹ thời gian từ wT xuống wT/ (1+t), giá tương đối tất hàng hóa khơng thay đổi Vì thế, có tác dụng tương đương loại thuế khốn, khơng gây gánh nặng mức Đến đây, rút kết luận quan trọng là: “Nếu tất hàng hóa, kể nghỉ ngơi bị đánh thuế với mức thuế tương đương với thuế khốn khơng gây gánh nặng mức” Trên thực tế, đánh thuế X Y mà đánh thuế vào N được, nên gánh nặng mức thuế không tránh khỏi Mục tiêu lựa chọn thuế suất đánh vào X Y cho gánh nặng mức việc đánh thuế tối thiểu b / Nguyên tắc Ramsey Frank Ramsey nhà kinh tế học người Anh (1927) Để tạo nguồn thu với gánh nặng mức thấp thuế thuế suất đánh vào X Y phải để gánh nặng mức biên đồng doanh thu thuế tăng thêm gây cho loại hàng hóa phải Nếu khơng, giảm bớt gánh nặng mức tổng thể cách tăng thêm thuế suất đánh vào loại hàng hóa có gánh nặng mức thấp hàng hóa khác ngược lại Để thấy rõ điều này, trước hết giả định X Y hai hàng hóa độc lập với nhau, có nghĩa thay đổi giá hàng hóa có ảnh hưởng đến lượng cầu thân hàng hóa mà khơng liên quan đến lượng cầu hàng hóa Hình 5.17 biểu diễn đường cầu đền bù DX hàng hóa X Giả định nhân mua mức giá P0 hàng hóa được, hay nói cách khác, đường cung X năm ngang (hay cung hoàn toàn co giãn) Ở điểm cân (khơng có thuế) với mức giá P0 số lượng X0 Giả sử Chính phủ đánh thuế đơn vị tx vào hàng hóa X Giá tăng lên P0 + tx số lượng hàng hóa X giảm xuống đến X2, doanh thu thuế thu diện tích tứ giác kiba, tx.X2 Gánh nặng mức thuế gây tam giác abc với diện tích bằng: 1/2 tx X (chú ý: X = X0 – X2) Chương 5: Tổng quan thuế tác động thuế 30 Chương 5: Tổng quan thuế tác động thuế 31 Bây giả sử thuế suất tăng thêm đơn vị từ tx lên đến tx + Do thuế cao nên số lượng hang hóa X trao đổi thị trường giảm xuống từ X2 xuống X1 Doanh thu thuế thu diện tích khfe, (1+tx).X1 Gánh nặng mức thuế gây tam giác efc với diện tích 1/2.(1+tx) X (chú ý: X = X0 – X1) Phần doanh thu thuế mà Chính phủ khơng thu diện tích edba Px h P0 + (tx + 1) P0 + t x f i P0 Gánh nặng mức biên b d c a e k Sx Dx X1 X2 X0 X Hình 5.17: Gánh nặng mức biên Lưu ý nguyên tắc tối thiểu hóa gánh nặng mức vừa nêu gánh nặng mức biên đồng doanh thu thuế cuối thu tất hàng hóa phải Muốn vậy, trước hết cần xác định gánh nặng mức biên Hãy hình dung thuế đơn vị đánh vào X tăng thêm đồng 1/2.X Gánh nặng mức tăng thêm Gánh nặng mức biên = Doanh thu thuế tăng thêm = X1 Tương tự, có thuế đơn vị ty đánh vào hàng hóa Y gánh nặng mức biên thuế gây bằng: (1/2.Y)/ Y1 Như vậy, điều kiện để tối thiểu hóa gánh nặng mức nói chung phải để gánh nặng mức biên X Y nhau, tức 1/2.X X1 = Y1 Y X 1/2.Y Hay X1 = Y1 Hay %X = %Y Phương trình kết nguyên tắc Ramsay Nguyên tắc Ramsey phát biểu sau: “để tối thiểu hóa tổng gánh nặng mức thuế, cần ấn định mức thuế cho phần trăm lượng cầu giảm xuống thuế phải tất hàng hóa” Ngun tắc khơng với hàng hóa độc lập mà với hàng hóa có mối quan hệ thay bổ sung cho Từ nguyên tắc Ramsay này, nhiều nhà kinh tế khai thác đưa quy tắc đánh thuế tối ưu khác Sau đây, xét ngun tắc có tính hệ q nguyên tắc Ramsey, nguyên tắc co giãn nghịch đảo nguyên tắc Corlet – Hague Ngoài người ta mở rộng nguyên tắc Ramsey để phản ánh thêm khía cạnh cơng thuế c./ Mở rộng nguyên tắc Ramsey  Nguyên tắc độ co giãn nghịch đảo Hay gọi x độ co giãn đền bù cầu hàng hóa X, ux thuế suất theo giá trị đánh vào hàng hóa X Như vậy, theo định nghĩa thuế theo giá trị, ux phần trăm tăng lên giá (%P) thuế gây Vì vậy, uxx = ux (%X /%P) = (%P) (%X /%P) = %X (3) Tương tự, gọi y uy độ co giãn đền bù cầu Y thuế theo giá trị đánh vào Y uyy = %Y (4) Như vậy, theo phương trình kết nguyên tắc Ramsey uxx = uyy (%X = %Y) Hay x/y = uy / ux (5) Đẳng thức (5) gọi độ co giãn nghịch đảo: “Nếu hai hàng hóa độc lập với đánh thuế tối ưu yêu cầu thuế suất phải quy định tỷ lệ nghịch với độ co giãn cầu hàng hóa đó” Tức là, y cao tương đối so với x uy phải thấp tương đối so với ux Tính hiệu không bắt buộc tất thuế suất phải quy định Ngược lại, yêu cầu đánh thuế cao vào hàng hóa có độ co giãn cầu  Ngun tắc Corlet – Hague Corlet Hague (1953) chứng minh hệ quan trọng nguyên tắc Ramsey: “Khi có hai hàng hóa đánh thuế tối ưu phải đánh thuế vào hàng hóa bổ sung cho nghỉ ngơi với thuế suất tương đối cao” Để thấy rõ điều này, nhớ lại phần trước đánh thuế nghỉ ngơi “cách tốt nhất” tạo nguồn thu mà khơng gây gánh nặng mức Tuy quan thuế khơng thể đánh thuế vào nghỉ ngơi, họ đánh thuế vào hàng hóa tiêu dùng kèm theo với nghỉ ngơi để qua gián tiếp làm giảm cầu nghỉ ngơi Nếu lều du lịch, thuyền buồm… bị đánh thuế cao người tiêu dùng hàng hóa đó, dành thời gian để nghỉ ngơi.\  Tiêu chuẩn công Đến đây, dường lý thuyết thuế tối ưu trọng đến khía cạnh hiệu hệ thống thuế Nhưng công tiêu chuẩn quan trọng khác thuế Nhìn chung, người cho hệ thống thuế phải đảm bảo cơng dọc Ngun tắc Ramsey điều chỉnh để phản ánh khía cạnh phân phối thu nhập đánh thuế Giả sử người nghèo tiêu dùng tỷ trọng lớn thu nhập cho hàng hóa X so với người giầu, với hàng hóa Y ngược lại Ví dụ, X bánh mì Y nước hoa Hơn nữa, xã hội ưu tiên việc cải thiện lợi ích cho người nghèo người giầu Khi cho dù hàng hóa X có cầu co giãn Y đánh thuế tối ưu yêu cầu pahir đánh thuế Y cao vào X, điều tạo gánh nặng mức lớn lại phân phối lại thu nhập có lợi cho người nghèo Xã hội sãn sàng trả giá việc tạo gánh nặng mức lớn hơn, để đổi lại có phân phối thu nhập cơng  Chi phí biên chi tiêu công cộng Quy tắc Ramsey đưa mức hỗn hợp tối ưu thuế Ẩn sau quy tắc đánh thuế vào thị trường hồng hóa nào, gánh nặng phụ trội thuế gia tăng lớn so với thuế Với đường cầu tuyến tính, chẳng hạn, gấp đơi thuế suất tạo gánh nặng phụ trội gia tăng gấp bốn lần, doanh thu thuế thu gấp đôi Từ vấn đề rút hàm ý rằng: “Chi phí dự án cơng cộng vượt q số tiền chi tiêu cho dự án, chi tiêu phủ lớn chi phí chi tiêu phủ gia tăng” Trở lại hình 5.17 Giả sử dự án cơng cộng cần có chi phí txX2 để hồn thành, phủ phải huy động vốn việc đánh thuế vào thị trường Với thuế tx, chi phí dự án cơng txX2 cộng với gánh nặng mức abc Giả sử phủ tăng thuế nên đến 2tx Doanh thu thuế không tăng lên gấp đôi, gánh nặng mức cộng thêm phần diện tích tứ giác efba số lượng giảm từ X2 xuống X1 Việc đưa gánh nặng mức thuế vào đánh giá dự án công với mục đích để chi phí dự án cơng phản ánh xác chi phí xã hội biên 5.3.2.2 Các tiêu chuẩn khác hệ thống thuế thực tiễn ... thu a./ Thu trực thu thuế gián thu Thuế trực thu loại thu đánh trực tiếp vào cá nhân doanh nghiệp Ví dụ, thu trực thu thuế thu nhập, thu bảo hiểm xã hội, loại thu đánh vào lương khác, thu ... thừa kế thu quà tặng Thu thu nhập doanh nghiệp coi thu trực thu người nhận thu nhập từ doanh nghiệp Thu gián thu thuế đánh vào hàng hóa dịch vụ, tức đánh gián tiếp vào cá nhân Chẳng hạn thu ... biệt, thu nhập khẩu, thu tài sản, thu giá trị gia tăng loại thu gián thu b / Thu phổ cập thu chọn lọc Để giải thích cách phân loại này, cần bắt đầu với khái niệm sở tính thu Cơ sở tính thu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THUẾ VÀ TÁC DỤNG CỦA THUẾ, TÀI LIỆU THUẾ VÀ TÁC DỤNG CỦA THUẾ, c ./ Thuế lũy tiến, lũy thoái và thuế tỷ lệ, c./ Độ co giãn của cung và cầu quyết định sự phân chia gánh nặng thuế., a ./ Phạm vi ảnh hưởng của thuế trong độc quyền., Hình 5.7: Phạm vi ảnh hưởng của thuế phụ thuộc vào độ dốc của MC, b ./ Phạm vi ảnh hưởng của thuế trong độc quyền nhóm, a ./ Thị trường lao động., Hình 5.10: Tác động của thuế trong thị trường lao động phụ thuộc vào, c ./ Thị trường đất đai., Hình 5.11: Thuế đánh vào nhà hàng: Xét các yếu tố lao động và vốn, c ./ Sự lan tỏa giữa các thị trường hàng hóa, Hình 5.12: Đường ngân sách trước và sau thuế đánh vào gạo, Hình 5.16: Gánh nặng quá mức của thuế do theo đường cầu đền bù, a ./ Sự tương đương giữa thuế tiêu dùng và thuế khoán, c./ Mở rộng nguyên tắc Ramsey.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay