CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TRỐN THUẾ BÀNG PHƯƠNG THỨC NÀO ?

37 10 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:00

ĐỀ TÀI: CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA SỬ DỤNG THIÊN ĐƯỜNG THUẾ NHẰM TRỐN THUẾ DƯỚI NHỮNG HÌNH THỨC NÀO ? PHÂN TÍCH MỘT VÀI VÍ DỤ CỤ THỂ NHĨM Nguyễn Lan Linh Hồng Thị Tú Oanh Nguyễn Ngọc Chi Linh Trịnh Thị Yến Nhi Trịnh Trúc Quỳnh Trần Hoàng Quân Nguyễn Ngọc Mai Hà Thị Lĩnh Nguyễn Thị Phương 10.Nguyễn Tuấn Tài 11.Nguyễn Hoàng Phúc 1 11142343 11143396 11142252 11143270 11143766 11143654 11142710 11145289 11143554 11143844 11143612 MỤC LỤC 2 CHƯƠNG THIÊN ĐƯỜNG THUẾ 1.1 Khái quát công ty đa quốc gia 1.1.1 Khái niệm Công ty đa quốc gia, thường viết tắt MNC (từ chữ Multinational corporation) MNE (từ chữ Multinational enterprises), khái niệm để công ty sản xuất hay cung cấp dịch vụ hai quốc gia Các công ty đa quốc gia lớn có ngân sách vượt ngân sách nhiều quốc gia Cơng ty đa quốc gia có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ quốc tế kinh tế quốc gia Các cơng ty đa quốc gia đóng vai trò quan trọng q trình tồn cầu hóa; số người cho dạng MNC hình thành tương ứng với tồn cầu hóa – xí nghiệp liên hợp tồn cầu Một số cơng ty đa quốc gia Việt Nam: Viettel, Toyota, Honda, BMW, Nestle, Samsung, Sony, Apple, Google, Boeing, Microsoft, Nike, Pepsico, Unilever, Philips, Toshiba, 1.1.2 Đặc điểm cty đa quốc gia Đặc điểm MNC chi nhánh phải chịu tác động áp lực môi trường quan trọng đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung ứng, tổ chức tài chính, nhà nước kể nước Trong số trường hợp, áp lực tương tự hữu nước nhà nước khách Ví dụ, nhiều đối thủ cạnh tranh cơng ty GMC thị trường Hoa Kỳ tương tự thị trường Châu Âu: Ford, Chrysler, Honda, Volkswagen, Volvo Đặc điểm thứ hai MNC chi nhánh chúng sử dụng nguồn lực chung, nguồn lực bao gồm tài sản hữu hình, sáng chế, nhãn hiệu, thông tin, nhân lực Do chi nhánh phận MNC quyền sử dụng tài sản mà đơn vị bên ngồi khơng quyền sử dụng Ví dụ, Ford GMC cạnh tranh với liệt thị trường EC nhiều kiểu dáng thiết kế phát triển thị trường EC sử dụng thị trường Hoa Kỳ Mặt khác dòng thơng tin hai chiều thị trường EC Hoa Kỳ chi nhánh thực góp phần phát triển thị trường giới hoàn chỉnh Tương tự vậy, chi nhánh Nhật Bản cần mở rộng ngân quỹ, MNC 3 xem xét khả vay nguồn ngân quỹ thị trường địa phương có thấp hay khơng, khơng MNC sử dụng nguồn lực từ cơng ty chi nhánh sử dụng Đặc điểm thứ ba MNC chi nhánh MNC liên kết với sứ mệnh chiến lược chung Mỗi MNC xây dựng kế hoạch chiến lược để phối hợp hoạt động chi nhánh cách đồng có hiệu Tùy theo đặc điểm MNC, kế hoạch chiến lược xây dựng cách tập trung hay phân quyền từ sở Một số MNC kết hợp hai phương thức việc xây dựng kế hoạch chiến lược, tiêu biểu cho kết hợp cách làm GMC 1.1.3 Hình thức công ty đa quốc gia Thông qua cách thức đầu tư MNC mà FDI hình thành biểu sau: • Thành lập cơng ty 100% vốn nước ngồi: hình thức MNC đầu tư vốn vào kinh tế nước để lập cơng ty 100% vốn nước ngồi Các công ty thuộc quyền sở hữu chịu quản lý điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước pháp luật nước sở • Tham gia hợp đồng kinh tế, hợp đồng kinh doanh: hình thức mà chủ đầu tư nước liên kết chủ đầu tư nước sở để thực hay nhiều hoạt đọng kinh doanh nước sở sở quy định rõ trách nhiệm bên quyền lợi công việc phân chia lợi nhuận Đối với hình thức khơng cần thành lập cơng ty hay xí nghiệp hay nói cách khác không đợi tư cách pháp nhân khách nước tiếp nhận đầu tư • Mua lại phần hay toàn doanh nghiệp hoạt động nước tiếp nhận đầu tư • Góp vốn liên doanh liên kết với nước chủ nhà: bên tham gia góp vốn liên doanh phải có trách nhiệm góp vốn liên doanh, đồng thời phân chia lợi nhuận rủi ro theo tỷ lệ góp vốn • Hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao số hình thức tương tự khác xây dựng, chuyển giao vận hành; xây dựng chuyển giao loại hình đầu tư nhằm khuyến khích xây dựng cơng trình hạ tầng như: 4 cầu, đường, bến cảng cơng trình cung cấp lượng lúc mà nhà nước tiếp nhận đầu tư nhiều khó khăn mặt tài MNC bao gồm cơng ty mẹ nước, thực đầu tư trực tiếp nước ngồi để hình thành cơng ty Các công ty mẹ ảnh hưởng lẫn chia sẻ kiến thức, nguồn lực trách nhiệm lẫn Trong tập đoàn đa quốc gia có xác lập mối quan hệ thân thuộc: (1) mối quan hệ chiều dọc công ty mẹ cơng ty (quan hệ kiểm sốt hay quan hệ chi phối tùy thuộc vào tỷ lệ vốn tham gia đầu tư); (2) quan hệ chiều ngang công ty với Tuy nhiên, q trình hoạt động giao dịch cơng ty mối quan hệ định ảnh hưởng từ công ty mẹ Các MNC phát triển nhanh có vai trò vơ to lớn kinh tế giới, sản xuất khoảng từ 20% đến 25% tổng sản lượng toàn giới chiếm 90% tổng khối lượng đầu tư nước toàn cầu 1.1.4 Cơ cấu tổ chức cơng ty đa quốc gia Các MNC xếp vào ba nhóm lớn theo cấu trúc phương tiện sản xuất sau: • Cơng ty đa quốc gia "theo chiều ngang" công ty đa quốc gia mà có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm loại tương tự quốc gia mà cơng ty có mặt Một cơng ty điển hình với cấu trúc cơng ty Mc Donalds • Công ty đa quốc gia "theo chiều dọc" công ty có sở sản xuất hay chi nhánh, công ty số quốc gia sản xuất sản phẩm mà sản phẩm lại đầu vào để sản xuất sản phẩm công ty hay chi nhánh qc gia khác Một ví dụ điển hình cho loại hình cấu trúc cơng ty Adidas • Công ty đa quốc gia "nhiều chiều" công ty có nhiều chi nhánh hay cơng ty nhiều quốc gia khác mà công ty phát triển hợp tác với chiều ngang lẫn chiều dọc Một ví dụ điển hình cho loại hình cơng ty đa quốc gia có cấu trúc Microsoft 5 1.2 Thiên đường thuế 1.2.1 Khái quát thiên đường thuế Thiên đường thuế xem nơi trú ẩn an tồn cho cơng ty đa quốc gia giới, nơi đặt văn phòng hay trụ sở cơng ty đa quốc gia (MNC), nơi chuyển tiền tội phạm quốc tế khơng kiểm sốt chặt chẽ Đây quốc gia vùng lãnh thổ có thuế suất thấp đáng kể so với nước khác không đánh thuế cơng ty, cá nhân nước ngồi Tuy nhiên, khơng phải tất quốc gia có mức thuế thấp hay 0% xem thiên đường thuế Tổ chức OECD đưa tiêu chí để quốc gia hay vùng lãnh thổ xem thiên đường thuế sau: • Khơng có thuế hay mức thuế tượng trưng Điều tạo điều kiện để cư dân quốc gia có mức thuế cao chuyển tài sản hay lợi nhuận nơi có mức thuế thu nhập thấp nhằm giảm bớt số tiền thuế phải nộp để trốn thuế • Bảo vệ thơng tin tài cá nhân Các thiên đường thuế thường có luật hay có thơng lệ quản lý nhằm bảo mật thông tin cá nhân hay doanh nghiệp trước yêu cầu cung cấp thông tin quan thuế nước Điều ngăn cản q trình truyền thơng tin người nộp thuế hưởng lợi từ hệ thống quy định pháp luật • Khơng cơng khai Thiếu minh bạch gây khó khăn cho quan quản lý thuế nước ngài muốn áp dụng hiệu luật nước họ Theo tổ chức OECD việc tiếp cận thông tin người nộp thuế quốc gia mà khó khăn khơng thể yếu tố quan trọng để xét quốc gia hay vùng lãnh thổ thiên đường thuế Cũng theo nhận định OECD, quốc gia có quyền định mức thuế quốc gia thấp 0%, thơng tin tài sản thu nhập công khai cho quan thuế nước ngồi chưa thiên đường thuế 1.2.2 Đặc điểm thiên đường thuế 1.2.1.1 Thuế suất áp dụng • Mức thuế suất áp dụng thấp Ở Liechtenstein, thuế áp đặt cho công ty ưu đãi, mức thuế tối 6 đa 18% mức trung bình Châu Âu lên tới 30% • Nếu có áp dụng thuế danh nghĩa Trước Gibraltar – quốc gia nằm Tây Ban Nha Anh bị coi thiên đường trốn thuế công ty hàng năm phải nộp khoản thuế lợi tức 400 EUR, thấp đến mức gần không đáng kể Sau bị dư luận phê phán bị coi không phù hợp với luật thuế EU, sách thuế thay đổi lại là: không áp thuế theo doanh thu hay lợi nhuận mà theo số công nhân làm việc cho cơng ty với mức 4.500EUR/người Nhưng đại đa số hay gần hết công ty khơng có cơng nhân làm việc thường văn phòng luật sư Gibraltar quản lý nên quy định thuế danh nghĩa • Khơng áp nhiều loại thuế Bermuda nơi có mức thuế thu nhập doanh nghiệp 0% đồng thời khơng có thuế thu nhập cá nhân Nhờ sách thuế này, cơng ty đa quốc gia Mỹ kiếm bộn tiền Bermuda, với lợi nhuận năm 2012 80 tỷ USD Con số lớn lợi nhuận công ty Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp Đức cộng lại Andorra quốc gia nằm biên giới Pháp Tây Ban Nha không thu thuế GTGT, thuế thu nhập hay thuế tài sản 1.2.1.2 Về khai báo Tài Quốc Tế • Đề cao bảo mật thơng tin tài cá nhân, dẫn đến thiếu minh bạch thông tin Các khách hàng phép mở tài khoản thiên đường thuế mà ẩn danh • Bất hợp tác khai báo tài quốc tế Hạn chế nhà điều tra nước ngồi tiếp cận thơng tin Khơng cho phép tra thuế nước điều tra hoạt động trốn thuế lãnh thổ VD: Tại Thụy Sỹ áp dụng Luật bảo mật ngân hàng, theo dó thơng tin tài khoản khách hàng bảo mật hoàn toàn, tổ chức hay tra có thẩm quyền quốc tế khơng cung cấp thơng tin Theo ước tính, lượng tài sản trốn thuế cất giữ ngân hàng Thụy Sỹ vào khoảng 4.700 tỷ USD Từ chiến thứ hai, Đức quốc xã người Do Thái đánh giá cao dịch vụ bí mật Thụy Sỹ Sau chiến tranh, nhiều tên trùm ma túy Columbia, giới độc tài Châu Phi 7 kẻ trốn thuế từ nhiều nước “gửi gắm” hàng tỷ USD ngân hàng Thụy Sỹ 1.2.3 Tác hại thiên đường thuế a Tạo điều kiện cho hoạt động chuyển giá, rửa tiền Các công ty đa quốc gia thực chuyển giá đến cơng ty có trụ sở đặt thiên đường thuế để hưởng mức thuế suất cực thấp Để đơn giản hóa, hình dung mơ hình “trốn thuế” theo phương thức chuyển sau: Giả sử tập đồn đa quốc gia có cơng ty mẹ (A) đặt quốc, cung cấp nguyên liệu cho công ty (B) nước phát triển Ngồi ra, tập đồn lập cơng ty bình phong (C) thiên đường thuế để tối thiểu hóa số thuế phải nộp tối đa hóa lợi nhuận Cơng ty C mua nguyên liệu từ công ty A với giá rẻ bán cho công ty B với giá cao Rõ ràng, hàng hóa nguyên liệu vận chuyển trực tiếp từ A đến B, phần lớn lợi nhuận lại thuộc C Ở quốc, cơng ty A đóng thuế thấp lợi nhuận thấp bán ngun liệu giá rẻ cho C, nước phát triển - phần thuế phải nộp thấp, có chẳng tốn xu B kinh doanh khơng có lãi nhập ngun liệu từ C với giá cao Đó chưa kể có cơng ty B hưởng sách trợ thuế hấp dẫn từ nước phát triển - vốn cần nguồn vốn đầu tư FDI VD: Về mặt này, cơng ty cơng nghệ - vốn có vơ vàn quyền trí tuệ để thun chuyển lòng vòng, bậc thầy “nghệ thuật” chuyển giá “Gã khổng lồ” tìm kiếm Google ví dụ Công ty tránh khoản thuế tỉ USD vào năm 2011 cách chuyển gần 10 tỉ USD vào công ty Bermuda, quốc gia không đánh thuế doanh nghiệp Ngoài vào năm 2001, Tập đoàn Enron Mỹ bị điều tra, người ta phát cơng ty có đến 881 chi nhánh 692 số đăng ký hoạt động riêng quần đảo Caimans b Che giấu thu nhập bất Nếu khơng có thiên đường thuế, có nguồn thu nhập đó, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải khai báo nguồn gốc thu nhập Đồng thời, thu nhập lớn khoản tiền thuế thu nhập phải đóng cao Nhưng có thiên đường thuế họ mở tài khoản mới, thiên đường thuế 8 thường cho phép khách hàng ẩn danh mở tài khoản đồng thời đảm bảo việc bảo mật thông tin (do không chấp nhận việc khai báo tài với quan tra quốc tế), tài khoản lập mà nguồn gốc hay chủ nhân thực Việc khơng minh bạch thông tin thường đối tượng xấu, cá nhân muốn trốn thuế lợi dụng triệt để Có thể nói, giới nhà giàu quyền lực - cách giấu tài sản nước ngoài, chiếm đoạt quốc gia khoản thuế cần thiết để phục vụ đầu tư cho dịch vụ thiết yếu chăm sóc sức khỏe giáo dục Đó cách làm lợi bất hợp lý từ mát người khác Tầng lớp siêu giàu Thế giới giấu 21.000 tỷ USD thiên đường thuế “bí mật” tính đến cuối năm 2010 Nhưng theo nghiên cứu lớn công bố vào năm 2012 James Henry – cựu kinh tế trưởng Cơng ty tư vấn tài hàng đầu Thế giới McKinsey, ông Henry cho biết 21.000 tỉ USD số dè dặt quy mô thật lên đến 32.000 tỉ USD – tức GDP nước đứng đầu giới mỹ Trung Quốc cộng lại c Các quốc gia giảm khả điều tiết ngân sách Khi xảy tượng chuyển giá, hệ thống thuế quốc gia bị khoản thu lớn khiến cho ngân sách bị thiếu hụt, đặc biệt vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế Hơn cá nhân, tổ chức lựa chọn thiên đường thuế để gửi gắm thu nhập, số tiền gửi nằm hệ thống ngân hàng nước lại nằm ngân hàng thiên đường thuế Như vậy, ngân hàng giảm khả hỗ trợ nhà nước việc cấp ngân sách Thậm chí nước nghèo khơng có tiền cho việc đầu tư cho y tế giáo dục Các thiên đường thuế rõ ràng làm lợi cho nhiều cá nhân giàu có công ty đa quốc gia, đối tượng muốn che giấu thu nhập bất từ tham nhũng, bn bán vũ khí, ma túy làm giảm khả thu hồi thuế nhà nước, đặc biệt nước nghèo phải chịu thiệt hại lớn Theo nhận định Oxfam, hành vi trốn thuế công ty đa quốc gia khiến nước nghèo 100 tỷ USD hàng năm Số tiền đủ 9 để tạo hội cho 124 triệu trẻ em thất học đến trường cứu sống triệu trẻ em năm VD: Oxfam tạm tính rằng, nguồn thu thuế bị từ số tiền số cá nhân người Malawi, giữ tài khoản ngân hàng HSBC Geneva, bị tiết lộ vụ bê bối Swissleaks (vụ Ngân hàng HSBC Thụy Sĩ giúp 100.000 người trốn thuế năm 2015), trả lương cho khoảng 800 y tá năm Trong đó, nửa tổng số 16 triệu dân Malawi sống nghèo khổ Hệ thống y tế khơng có đủ nhân viên nguồn dược phẩm thiết yếu, trung bình khoảng y tá cho 10.000 người dân Trong Hy Lạp phải hứng chịu khủng hoảng nợ cơng phải nhờ đến gói cứu trợ IMF hay EU có đến khoảng 16 tỷ EUR bị người dân Hy Lạp chuyển nước để trốn thuế đến mức thr tướng Hy Lạp phát biểu trước toàn EU rằng: “Nếu khơng có tình trạng chắn Hy Lạp cần tới gói cứu trợ” 1.2.4 Lợi ích thiên đường thuế Lợi ích họ thu từ khoản tiền gửi Số tiền nằm thiên đường thuế công ty đa quốc gia ước tính lên đến hàng ngàn tỷ USD Lượng tiền gửi vào ngân hàng thiên đường thuế, ngân hàng tất nhiên không để khoản tiền “chết” quỹ mà đem đầu tư khắp giới từ thu khoản lợi nhuận khổng lồ Ngồi phí dịch vụ họ nhận từ dịch vụ tài khơng phải nhỏ Có thể nói, đồ giới, thiên đường thuế dấu chấm nhỏ diện tích lẫn dân số năm, hàng tỉ USD luân chuyển vào hệ thống ngân hàng giới từ địa danh VD: Ngân hàng dịch vụ tài “bí mật” chiếm tỷ trọng lớn kinh tế Liechtenstein Lĩnh vực giải việc làm cho 14,3% lực lượng lao động đóng góp 30% vào GDP trị giá 2,7 tỷ euro Cơng quốc có tất 15 ngân hàng 300 người ủy thác ( thường luật sư) điều hành hàng ngàn quỹ đầu tư 10 10 thủ đoạn này, tội phạm dịch chuyển tiền qua biên giới, tránh kiểm soát Hải quan i Sử dụng hệ thống chuyển tiền thay (hệ thống ngân hàng “ngầm”) Hệ thống chuyển tiền thay hệ thống chưa đăng ký, chưa cấp phép thực nhận tiền, tài sản từ nơi để chuyển cho người thụ hưởng nơi khác Một số hệ thống chuyển tiền kiểu giới kể đến chợ đen trao đổi Peso, Hundi, hệ thống Hawala Đặc điểm hệ thống chuyển tiền thay hoạt động dựa sở niềm tin, chi phí rẻ, tốc độ chuyển nhanh nên dễ bị kẻ rửa tiền, tài trợ khủng bố lạm dụng Hiện nay, hệ thống chuyển tiền thay chấp nhận số quốc gia giới, số quốc gia khơng chấp nhận có Việt Nam j Rửa tiền thơng qua hoạt động tín dụng Đối với phương thức, thủ đoạn này, tội phạm thường sử dụng tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp để chấp cho ngân hàng chúng sử dụng tiền có từ hoạt động bất hợp pháp để trả nợ khoản vay ngân hàng k Lợi dụng luật sư kế toán Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng luật sư kế tốn vào việc: thành lập cơng ty bình phong, vỏ bọc; mua bán tài sản; thực giao dịch tài chính; lập kế hoạch tư vấn thuế; thực vai trò trung gian giới thiệu tới định chế tài bạn bè đồng nghiệp; cung cấp Giám đốc nhà quản lý Tuy nhiên, tùy vào khuôn khổ pháp luật, yếu tố trị, kinh tế, đặc điểm địa lý, thói quen, tập qn tốn mà quốc gia đó, phương thức, thủ đoạn nêu áp dụng phổ biến phương thức, thủ đoạn khác Vì lý đó, theo khuyến nghị Lực lượng đặc nhiệm tài chống rửa tiền (FATF), quốc gia phải thực đánh giá rủi ro quốc gia rửa tiền, tài trợ khủng bố để có sở tập trung nguồn lực ngăn ngừa, phát hiện, xử lý loại tội phạm 23 23 a b c • • • • • • • d 2.2.4 Những hậu "rửa tiền" Làm tăng tội phạm tham nhũng Việc "rửa tiền" thành công giúp cho hoạt động phạm tội sinh lợi, để kẻ tội phạm "hưởng thụ" thành thu từ hoạt động tội phạm Vì vậy, chừng nước coi nơi ẩn náu an tồn cho hoạt động "rửa tiền" có nhiều khả nước có sức lơi tội phạm thúc đẩy tham nhũng Những hậu quốc tế đầu tư nước Tai tiếng nơi ẩn náu an toàn cho "rửa tiền" tài trợ cho khủng bố gây hậu bất lợi đáng kể cho phát triển đất nước Các tổ chức tài nước ngồi định hạn chế giao dịch với tổ chức nơi ẩn náu an toàn cho "rửa tiền"; buộc giao dịch phải qua kiểm soát gắt gao hơn, khiến cho chúng thêm tốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ giao dịch hay vay mượn Ngay doanh nghiệp hợp pháp lẫn doanh nghiệp nơi ẩn náu an toàn cho "rửa tiền" bị giảm khả tiếp cận thị trường giới phải tiếp cận với chi phí cao phải chịu kiểm soát gắt gao quyền sở hữu, hệ thống tổ chức kiểm soát Làm suy yếu tổ chức tài "Rửa tiền" tài trợ cho khủng bố gây nguy hại theo nhiều cách cho lành mạnh khu vực tài đất nước cho ổn định tổ chức tài Những hậu tai hại coi rủi ro uy tín, nghiệp vụ, pháp lý rủi ro tập trung có mối quan hệ qua lại với Mỗi rủi ro gây chi phí cụ thể: Mất hoạt động kinh doanh sinh lợi Những vấn đề tính khoản việc rút tiền gây ra, Cắt đứt sở ngân hàng đại lý, Các chi phí điều tra tiền phạt, Thu giữ tài sản, Tổn thất cho vay, Giảm giá trị cổ phiếu tổ chức tài Nền kinh tế khu vực tư nhân bị tổn thương 24 24 Những kẻ "rửa tiền" khét tiếng việc sử dụng “các cơng ty bình phong”- doanh nghiệp bề hợp pháp tham gia vào hoạt động kinh doanh hợp pháp thực tế lại bọn tội phạm kiểm sốt Những cơng ty bình phong hòa trộn quỹ phi pháp với quỹ hợp pháp để che giấu khoản tiền bất Khả tiếp cận cơng ty bình phong tới quỹ phi pháp cho phép chúng bao cấp sản phẩm dịch vụ công ty, chí với giá thấp giá thị trường Do vậy, doanh nghiệp hợp pháp khó cạnh tranh với cơng ty bình phong mục tiêu chúng bảo toàn bảo vệ khoản tiền bất hợp pháp để tạo khoản lợi nhuận Bằng việc sử dụng cơng ty bình phong khoản đầu tư khác vào công ty hợp pháp, khoản thu từ "rửa tiền" dùng để kiểm sốt tồn ngành khu vực kinh tế nước định Điều làm tăng bất ổn định tiềm tàng khía cạnh tiền tệ kinh tế phân bổ sai lệch nguồn lực bắt nguồn từ tình trạng méo mó giả tạo giá tài sản hàng hóa Nó tạo chế cho trốn thuế, từ làm cạn kiệt nguồn thu đất nước e Những nỗ lực tư nhân hoá bị tổn hại Những kẻ "rửa tiền" mối đe dọa nỗ lực cải tổ kinh tế thơng qua tư nhân hóa nhiều nước Những tổ chức tội phạm có khả trả giá cao so với người đấu thầu đáng doanh nghiệp nhà nước trước Khi khoản tiền bất đầu tư vào theo cách này, kẻ phạm tội tăng tiềm chúng để thực nhiều hoạt động phạm tội tham nhũng nhiều hơn, tước đoạt đất nước những khoản tiền thuế hợp pháp từ doanh nghiệp 2.2.5 Phòng chống "rửa tiền"trên giới Phòng chống "rửa tiền" vấn đề làm đau đầu nhà chức trách giới Ở Mỹ, vơ số luật liên quan, kể tới Luật Bảo mật Ngân hàng (1970) nhằm loại bỏ giao dịch ngân hàng ẩn danh Theo đó, Bộ Tài có quyền buộc ngân hàng lưu giữ hồ sơ để dễ truy vết hoạt động "rửa tiền", ngân hàng phải báo cáo tất giao dịch lần 10.000 USD nhiều lần có tổng giá trị 10.000 USD nhận vào chuyển từ tài khoản ngày 25 25 Năm 1986, Luật Kiểm soát "rửa tiền" đời đánh dấu bước ngoặt chiến chống nạn rửa tiền, từ rửa tiền bị xem hành vi tội phạm, thay yếu tố tồn tội ác Tiếp đó, Luật Ngăn chặn "rửa tiền" năm 1994 yêu cầu ngân hàng phải thành lập lực lượng đặc nhiệm để loại trừ hoạt động đáng ngờ tổ chức họ Luật Ái quốc năm 2001 thiết lập kiểm tra danh tính bắt buộc khách hàng ngân hàng Mỹ, cung cấp nguồn theo dõi giao dịch hệ thống ngân hàng ngầm thường bọn khủng bố sử dụng Bên cạnh đó, lực lượng thực thi pháp luật tăng cường hành động Tuy vậy, ngăn chặn "rửa tiền" điều khó khăn Do đó, nâng cao nhận thức hợp tác toàn cầu điều cần thiết Các tổ chức quốc tế bật lĩnh vực bao gồm Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài (FATF), Liên hiệp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Cảnh sát quốc tế (Interpol)… Trong đó, FATF tập hợp 34 quốc gia thành viên tổ chức quốc tế, ban hành “40+9 khuyến nghị” cho ngân hàng, xem tiêu chuẩn chống "rửa tiền" FATF lập danh sách “các quốc gia bất hợp tác” khuyến cáo nước thành viên không giao dịch vấn đề tài Ngồi ra, cộng đồng quốc tế ngày gia tăng áp lực yêu cầu minh bạch nước áp dụng luật bí mật ngân hàng (được xem thiên đường kẻ trốn thuế, "rửa tiền") Ngay ngân hàng Thụy Sĩ vốn danh kín tiếng phải nhượng chấp nhận cung cấp cho nhà chức trách Hoa Kỳ danh sách 4.000 tài khoản bị nghi ngờ trốn thuế đại gia ngân hàng UBS, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với nước việc phòng chống trốn thuế "rửa tiền" 26 26 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÍ DỤ CỤ THỂ 3.1 Chiến lược sandwich Hà Lan với mơ hình cơng ty Ireland 3.1.1 Tổng quan Sau hồ sơ Panama công bố chi tiết, thuật ngữ vốn không quen thuộc với công chúng thiên đường thuế, kỹ thuật tránh thuế, công ty vỏ bọc… trở nên quan tâm nhiều Các thiên đường thuế trở thành phần quan trọng kinh tế toàn cầu Tất nhiên việc thành lập công ty thiên đường thuế không đồng nghĩa với phạm pháp Việc thành lập sử dụng công ty vỏ bọc thiên đường thuế có nhiều mục đích Dưới góc độ ơng chủ doanh nghiệp, việc giảm thiểu số thuế phải nộp ưu tiên hàng đầu Một ví dụ kinh điển cho việc áp dụng thiên đường thuế để giảm thiểu thuế hãng công nghệ hàng đầu Google, Apple, Facebook, Microsoft… áp dụng mô hình “Double Irish and Dutch Sandwich - hai người Ai Len bánh kẹp Hà Lan” 3.1.1.1 Sandwich Hà Lan: Chiến lược tránh thuế tiêu biểu báo chí nhiều chuyên gia kinh tế nghiên cứu chiến lược Sandwich Hà Lan Các công ty lớn Yahoo, Google, Merck Dell chuyển lợi nhuận sang để trốn thuế Theo liệu từ NHTW Hà Lan, sử dụng kỹ thuật biết đến với tên gọi “Dutch Sandwich” công ty đa quốc gia gửi đến Hà Lan khoảng 10.200 tỷ euro thông qua 14.300 "đơn vị tài đặc biệt" Các đơn vị thường tồn giấy tờ pháp luật cơng nhận Vai trò Hà Lan khởi nguồn từ cuối năm 1970, nước bắt đầu thực chế thỏa thuận giá trước (advance- pricing agreements) nhằm thu hút công ty đa quốc gia Theo đó, cơng ty đa quốc gia đồng ý để lại phần thu nhập lại chi nhánh Hà Lan phần thu nhập phải chịu thuế Tuy nhiên, đổi lại, họ phép chuyển lợi nhuận nước khác mà đóng thuế Do đó, trước chuyển lợi nhuận đến thiên đường tránh thuế quần đảo Cayman hay Bermuda, cơng ty chuyển vòng qua chi nhánh Hà Lan Ở nước phát triển khác, cơng ty thường phải chịu mức 27 27 thuế lên đến 33% công ty chuyển lợi nhuận đến vùng có mức thuế suất Bermuda đảo Cayman Ngược lại, Hà Lan không đánh thuế, bất chấp điểm đến nơi Ví dụ, Yahoo đạt thỏa thuận trả số thuế tương đương với 1,35% tổng doanh thu chi nhánh Hà Lan Dữ liệu cho thấy năm 2009, chi nhánh nộp khoản thuế thu nhập trị giá 1,28 triệu euro cho phủ Hà Lan Tuy nhiên, đổi lại, chi nhánh giúp Yahoo chuyển 101,5 triệu euro lợi nhuận tới thiên đường thuế Do đó, dễ dàng nhận thấy Yahoo phải trả chi phí nhỏ để trốn lượng thuế lớn 3.1.1.2 Hai người Ireland Cụ thể mơ hình kết hợp hai cơng ty thành lập Ireland Apple hay Google sử dụng để tối thiểu hóa việc nộp thuế công ty đa quốc gia Các công ty thỏa thuận cho phép cơng ty nước ngồi có quyền khai thác sở hữu trí tuệ (các sáng thế, phát minh, thương hiệu, nhượng quyền,…) bên nước Mỹ Đây hợp đồng chia sẻ chi phí cơng ty mẹ Mỹ cơng ty nước ngồi tuân thủ theo qui định chuyển giá Mỹ Cơng ty nước ngồi nhận tất lợi nhuận từ khai thác quyền sở hữu trí tuệ bên ngồi nước Mỹ, khơng nộp thuế thu nhập cho Mỹ lợi nhuận chuyển Mỹ Lợi dụng luật thuế Ireland đánh thuế thu nhập cơng ty đóng Ireland không đánh thuế công ty Ireland thành lập nước khác Do nên công ty Ireland hoạt động thiên đường thuế Bermuda, công ty bán quyền cho công ty Ireland thứ hai có trụ sở Ireland có nhiệm vụ thu tất thu nhập từ quyền phí từ nước, sau trả khoản thu cho công ty Ireland khấu trừ trước đánh thuế 12,5% Ireland Cách tổ chức mô hình tránh việc phải chịu kiểm sốt thu nhập chịu thuế Mỹ công ty Apple hay Google 3.1.1.3 Kết hợp kỹ thuật "hai người Ireland" "bánh kẹp Hà Lan" Mơ hình kết hợp quy định ưu đãi/miễn thuế hành Ireland, Hà Lan với thiên đường thuế Bermuda để giảm thiểu hóa số thuế phải nộp, qua tiết kiệm hàng tỷ la năm từ nguồn thu thị trường bên nước Mỹ 28 28 Chu trình xem chiến lược bánh kẹp Hà Lan tóm tắt cách dễ hiểu sau: Một nhà quảng cáo Đức trả chi phí quảng cáo Khoản trả đại lý Đức chuyển thẳng cho công ty Ireland thứ hai có quyền khai thác sở hữu trí tuệ Cơng ty Ireland trả chi phí khai thác quyền cho công ty Hà Lan Chi phí khấu trừ trước nộp thuế 12,5% cho quan thuế Ireland Công ty Ha Lan chuyển tiền cho công ty Ireland thứ Số tiền khơng chịu thuế chuyển lợi nhuận khối với Liên minh Châu Âu: Bermuda-Ireland -Hà Lan-Đức Công ty Ireland thứ trả thuế dù cơng ty Ireland có sở nằm Bermuda bên lãnh thổ Ireland Cơ quan thuế Ireland không nhận diện thu nhập thực hoạt động đánh thuế thu nhập dù mức thuế Ireland thấp Ngồi lĩnh vực sở hữu trí tuệ lĩnh vực khó kiểm sốt quan thuế quốc gia sáng chế, phát minh khơng có chuẩn để so sánh; lại hoạt động tránh thuế doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ internet, cơng ty tài chính, quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí thơng qua cơng ty để làm trung gian phát hành hóa đơn mà khơng khơng có hoạt động Khơng thế, cá nhân giàu có chuyển tiền tài sản đến thiên đường thuế thông qua cơng ty hay tập đồn thành lập thiên đường thuế nhằm chuyển nhượng hay thừa kế tài sản mà khơng phải nộp thuế 3.1.2 Ví dụ cụ thể Google áp dụng chiến lược 3.1.2.1 Cách thức Google áp dụng chiến lược Người tiên phong cho phong trào chiến lược bánh sandwich Hà Lan Google Google cơng ty có trụ sở Mỹ, nơi có thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 35% Sơ đồ cho thấy Google sử dụng "Double Irish" "Dutch sanwich" để chuyển lợi nhuận Bermuda - nơi có mức thuế suất 0% - nào? 29 29 Khi khách hàng Australia (cũng quốc gia khác) trả tiền mua quảng cáo cho Google, thay giao dịch trực tiếp với công ty Google Mỹ - vốn bị áp thuế suất 35% lợi nhuận làm – khách hàng giao dịch trả tiền cho công ty Google Ireland Limited, cơng ty Google có trụ sở Ireland Đây công ty đầu mối phụ trách hoạt động kinh doanh nước Google có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 12,5% lợi nhuận tạo Ireland Công ty đứng chi trả khoản chi phí vận hành, marketing cho thị trường có liên quan Để giảm thiểu số thuế phải nộp Ireland, Google Ireland Limited chuyển lợi nhuận hình thức trả phí quyền cho Google Netherlands Holdings B.V– cơng ty vỏ bọc có trụ sở Amsterdam, Hà Lan vốn khơng có nhân viên Một thỏa thuận thuế Hà Lan cho phép tập đoàn đa quốc gia phép chuyển lợi nhuận sang nước khác mà khơng phải đóng thuế giữ lại phần lợi nhuận nước Đến lượt mình, theo liệu Bloomberg, Google Netherlands Holdings chuyển 99,8% số tiền thu trở lại Ireland cho Google Ireland Holdings, dạng trả phí bán quyền 30 30 Google Ireland Holdings có trụ sở hoạt động Ireland điều hành đăng ký thuế Bermuda – thiên đường thuế quần đảo Caribbean, nơi có thuế suất Sở dĩ phải có cơng ty Ireland có lý Thứ nhất, theo luật Ireland, lợi nhuận B chuyển Bermuda trụ sở quản lý B Thứ hai, theo hiệp ước thuế Hà Lan số nước châu Âu (trong có Ireland) nói trên, cơng ty Hà Lan giữ lại phần nhỏ lợi nhuận, phần lại chuyển B mà khơng phải đóng đồng thuế Như Google tránh thuế Ireland Cuối tiền chuyển hết Bermuda - nơi có thuế suất 0% Các công ty công nghệ dược phẩm sử dụng thành thạo kỹ thuật này, tìm kẽ hở luật pháp để che giấu hàng tỷ USD lợi nhuận mà không làm điều phạm pháp Theo quy định Ireland, Google Ireland Holdings cơng ty đăng ký thuế nước ngồi nên nộp thuế Sau tiền chuyển từ Hà Lan lại Ireland, lại chuyển tiếp đến đích đến cuối Bermuda Để hợp thức hóa giao dịch mua/bán quyền sở hữu trí tuệ mà thực chất chuyển lợi nhuận, công ty mẹ Google Mỹ thiết lập thỏa thuận để Google Ireland Holdings trở thành đầu mối sở hữu tài sản trí tuệ (IP), sáng chế, quyền Sau Google Ireland Holdings cấp phép sử dụng thu phí quyền từ Google Netherlands Holdings Google Ireland Limited 3.1.2.2 Lợi ích đem lại cho Google: Mơ hình “hai người Ireland bánh kẹp Hà Lan” giúp cho thuế suất thực tế Google thị trường nước vào khoảng 6% năm 2015 – tức ¼ so với thuế suất thơng thường Tất nhiên mơ hình tn thủ quy định thuế nước có liên quan Theo báo cáo gần từ Bloomberg, Google cắt giảm 3,6 tỷ USD tiền thuế phải đóng cho năm 2015 hệ thống lách thuế thường biết đến với tên gọi “Double Irish” hay “Sandwich Hà Lan” Trong vụ Google, Bloomberg tiết lộ công ty chuyển 15,5 tỷ euro 31 31 cho cơng ty bình phong Bermuda, giảm mức thuế thu nhập ngồi nước Mỹ xuống 6,9% năm 2014 Theo tài liệu Google giải trình với Phòng Thương mại Hà Lan tuần qua, cơng ty chuyển số lợi nhuận năm 2015 qua hệ thống Sandwich Hà Lan nhiều tới 40% so với năm 2014 Tổng cộng, Google tránh khoảng 58,3 tỷ USD tiền thuế cho phủ Theo Reuters, năm 2014, Google chuyển 10,7 tỷ Euro “quá cảnh” qua Hà Lan để tới Bermuda Trong trình này, Google nộp 2,8 triệu Euro cho quyền nước Nhờ mánh lách luật mà lợi nhuận Google năm 2009 tăng thêm đến 26% Dựa theo báo cáo tài chính, cơng ty chấp hành nghiêm túc việc trả mức thuế 35% cho tất khoản thu nhập họ, thì giá trị cổ phiếu họ mức 100 USD Trong phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu Google bán với giá… 607.98 USD Đại doanh Google thị trường Mỹ đặt tòa nhà ốp kính sáng lống trung tâm thủ Dublin Ireland Chuyển toàn thu nhập đến Ireland giúp Google tránh mức thuế thu nhập Mỹ, nơi mà phần lớn công nghệ họ phát minh Thỏa thuận giúp giảm lệ thuộc công ty vào quốc gia châu Âu có mức áp thuế cao, nơi có mặt phần lớn khách hàng Năm 2009, tòa nhà văn phòng nơi làm việc 2.000 nhân viên Google này, cho nơi đóng góp 88% vào doanh thu 12,5 tỷ USD thị trường nước hãng Tuy nhiên, phần lớn số lợi nhuận từ doanh thu gửi gắm sang “thiên đường thuế” Bermuda Để giảm số thuế phải đóng thị trường Mỹ, Google vận dụng chế pháp lý phức tạp Cách làm giúp công ty tiết kiệm 3,1 tỷ USD tiền thuế lẽ phải đóng từ năm 2007 tới nay, đồng thời làm gia tăng lợi nhuận gộp năm 2009 thêm 26% Lợi nhuận không nằm lại công ty Dublin, nơi khai báo mức thu nhập trước thuế phần trăm so với năm 2008 Đó nơi trả đến 5.4 tỷ USD tiền quyền cho Google Ireland Holdings, vốn có trụ sở quản lý thực tế nằm tận… Bermuda Từ năm 2007 tới nay, thuế suất thực tế mà Google phải chịu thị trường nước 2,4% Trong đó, theo báo cáo công ty, 32 32 Apple, Oracle, Microsoft IBM - doanh nghiệp Google hợp thành nhóm cơng ty có giá trị vốn hóa lớn thị trường chứng khoán Mỹ - chịu mức thuế suất dao động khoảng 4,5%-25,8% thời kỳ 2007-2009 thị trường ngồi Mỹ “Điều đáng nói mức thuế suất thực tế Google thấp Trong đó, Google hoạt động khắp giới, mà chủ yếu quốc gia thuế cao, nơi thuế suất doanh nghiệp bình qn 20%”, ơng Martin Sullivan, chun gia thuế làm cho Bộ Tài Mỹ, nhận xét Theo hãng tin Bloomberg (Mỹ), Anh, giai đoạn 2005-2015, Google tạo khoản doanh thu 24 tỷ Bảng Anh nộp thuế 0,2 tỷ Bảng Mặt khác công ty Google (Mỹ) phải nộp cho Cơ quan Thuế Hải quan Anh 130 triệu Bảng Anh – mức truy thu khoản thuế mà Google né đóng 10 năm Thuế suất thu nhập doanh nghiệp Google Anh gần 28% doanh thu, Ireland 12,5% doanh thu Google chuyển lợi nhuận Anh sang Ireland để đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp đóng Bermuda sở hữu hai công ty Google, thành phần ban giám đốc có đến hai luật sư giám đốc hãng luật Conyers Dill & Pearman Gọi “Hai người Ai Len”, kế hoạch cần phải dựa vào hai công ty từ Ai-len Một công ty trả tiền quyền để sử dụng tài sản trí tuệ gia tăng phí tổn nhằm tránh khoản thu nhập dẫn đến thuế Cơng ty lại thu gom tiền quyền vào nơi có mức thuế thấp Bermuda, nhằm tránh bị quyền Ai-len đánh thuế Nhằm hồn toán tránh né thuế thu nhập Ai Len, tiền từ sở Dublin không trực tiếp đến Bermuda, mà dừng chân chút Hà Lan, luật pháp Ai Len miễn thuế công ty thuộc khối EU Trước tiên số tiền vào tay đơn vị Hà Lan, tên Google Netherlands Holding B.V, cơng ty lại hồn đến 99,8% số tiền nhận lại pháp nhân Bermuda, mà nơi hồn tồn khơng có nhân viên Tồn q trình hai đơn vị phải thơng qua Hà Lan, từ làm nên tên “Bánh sandwich Hà Lan” 33 33 Từ năm 60, Ai Len theo đuổi sách thuế hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư nước ngồi Mặt trái sách tạo lỗ hổng để cơng ty chuyển tồn lợi nhuận khỏi lãnh thổ nước mà không chịu thuế - Jim Stewart, giảng viên thương mại đại học Trinity, Dublin, cho biết Một khoản lợi nhuận nằm Hoa Kỳ Google đến Bermuda, chúng khó bị sờ gáy Cơng ty thay đổi tư cách pháp nhân để trở thành doanh nghiệp trách nhiệm vô hạn vào năm 2006 Và theo luật Ai Len, công ty trách nhiệm vô hạn công khai kết kinh doanh hay bảng cân đối kế toán 3.1.2.3 Những thách thức tương lai Nói ngắn gọn, mánh khỏe kiểu giúp cho cơng ty đa quốc gia trì hỗn việc nộp thuế cho phủ Mỹ, khơng thể tránh vĩnh viễn Q trình trì hỗn kết thúc công ty mang số lợi nhuận trở lãnh thổ Mỹ, thực tế, họ làm điều nên trì hỗn trơng vơ thời hạn Tuy nhiên vào tháng 10-2014, phủ Ireland cho biết đặt mục tiêu đến năm 2020 sửa đổi luật thuế để ngăn chặn công ty đa quốc gia Google, Apple trốn thuế thu nhập doanh nghiệp Tháng 4-2015, Cơ quan Thuế Úc tiến hành điều tra khả Google, Apple, Microsoft trốn thuế Kết điều tra cho thấy vòng năm, 10 công ty đa quốc gia chuyển sang Singapore tổng số tiền 31 tỉ đô Úc để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp Do mơ hình tránh thuế giúp cho công ty tiết kiệm nhiều thuế còn nước có liên quan nước mà Google/Facebook/Microsoft… cung cấp dịch vụ, Ireland, Hà Lan Mỹ thu thuế nên nước có động thái liệt để hãng phải nộp thuế nhiều 3.2 Thụy Sỹ Nhờ vào sách thuế thơng thống, thủ tục thành lập dễ dàng, chi phí trì doanh nghiệp thấp, bảo mật danh tính cổ đơng quyền tự chủ việc thiết lập mơ hình doanh nghiệp, năm qua số lượng doanh nghiệp chuyển trụ sở sang đảo quốc ngày lớn Sau 34 34 đăng ký thành lập nộp lệ phí, doanh nghiệp gần có vỏ ốc an tồn mà khơng “dòm ngó” đến tình hình hoạt động kinh doanh lãi lỗ Cũng sách quản lý lỏng lẻo hay nói khác khơng có quy chế ràng buộc doanh nghiệp hoạt động đây, quốc gia thiên đường thuế đối mặt với nhiều trích cáo buộc từ cộng đồng Thụy Sỹ trung tâm tài lớn giới thiên đường trốn thuế lớn Nước đứng đầu danh sách Chỉ số bí mật tài 2011 Thụy Sỹ giữ 1/3 số tài sản tư nhân nước toàn giới, tương đương khoảng 2.000 tỉ USD Có hai cách để Thụy Sỹ trì vị “quỹ đen” giới Thứ nhất, quốc gia trì sách trung lập xung đột quốc tế khiến sau nhiều thập kỷ, chiến tranh nối tiếp châu Âu đồng thời giúp ngành ngân hàng Thụy Sỹ - nơi có hòa bình - nở rộ tin cậy gửi gắm tài sản Từ năm 1934, Thụy Sỹ thông qua đạo luật quy định vi phạm bí mật ngân hàng tội hình sự, bị phạt tiền tù giam Dần dần quốc gia trở thành nơi lưu giữ tài sản nước lớn giới thiên đường trốn thuế lớn Tuy nhiên, điều thay đổi nhiều cường quốc bắt đầu thấy thiếu minh bạch ngành ngân hàng khó chấp nhận Năm 2008, nhà chức trách Mỹ phát UBS, ngân hàng quyền lực Thụy Sỹ, dính líu tới hoạt động phạm pháp Mỹ Các nhân viên UBS sau bị buộc phải tuyên thệ tiết lộ thủ thuật nhằm trốn thuế Một năm sau, nhóm G20 đe dọa đưa ngân hàng Thụy Sỹ vào danh sách đen cấm vận ngành tài nước Thụy Sỹ khơng giảm bớt bảo mật với hoạt động ngân hàng Từ năm 2009 tới nay, khoảng 30.000 người đóng thuế Mỹ phải tiết lộ thông tin tài khoản họ Thụy Sỹ UBS buộc phải dàn xếp với nhà chức trách Mỹ để tránh bị truy tố, trả khoản phạt 780 triệu USD giao lại thông tin 250 tài khoản bí mật cơng bố phần thơng tin 4.450 tài khoản Tuy nhiên, chiến cam go với lợi ích quyền lực lớn người gửi tiền 35 35 36 36 BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN STT Họ tên MSV Công việc Chương Thiên đường thuế Chương Thiên đường thuế Chương Thiên đường thuế Chương Các hình thức Chương Các hình thức Chương Phân tích ví dụ Chương Phân tích ví dụ Chương Phân tích ví dụ Thiết kế slide Đánh giá Trần Hoàng Quân 11143654 Nguyễn Ngọc Mai 11142710 Hà Thị Lĩnh 11145289 Nguyễn Lan Linh 11142343 Hoàng Thị Tú Oanh 11143396 Nguyễn Ngọc Chi Linh 11142252 Trịnh Thị Yến Nhi 11143270 Trịnh Trúc Quỳnh 11143766 Nguyễn Thị Phương 11143554 10 Nguyễn Tuấn Tài 11143844 Thuyết trình Hồn thành 11 Nguyễn Hồng Phúc 11143612 Thuyết trình Hồn thành 37 37 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TRỐN THUẾ BÀNG PHƯƠNG THỨC NÀO ?, CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TRỐN THUẾ BÀNG PHƯƠNG THỨC NÀO ?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay