TÀI LIỆU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

40 8 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:00

2 Các yếu tố cấu thành sắc thuế GTGT Nội dung: Theo thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hànhNghị định sớ 123/2008/NĐCP ngày 8/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế GTGT: 2.1Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hàng hóa, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngồi), trừ đối tượng khơng chịu thuế GTGT 2.2Người nộp thuế Người nộp thuế GTGT tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau gọi sở kinh doanh) tổ chức, cá nhân nhập hàng hoá, mua dịch vụ từ nước chịu thuế GTGT (sau gọi người nhập khẩu) bao gồm: 2.2 Các tổ chức kinh doanh thành lập đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay Luật Doanh nghiệp) Luật Hợp tác xã; 2.2 Các tổ chức kinh tế tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức nghiệp tổ chức khác; 2.2 Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước bên nước tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước Việt Nam (nay Luật đầu tư); tổ chức, cá nhân nước hoạt động kinh doanh Việt Nam không thành lập pháp nhân Việt Nam; 2.2 Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập 2.2 Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh Việt Nam mua dịch vụ (kể trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) tổ chức nước ngồi khơng có sở thường trú Việt Nam, cá nhân nước ngồi đối tượng khơng cư trú Việt Nam 2.3 Đối thuế tượng không chịu 2.3.1Sản phẩm trồng trọt (bao gồm sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thông thường tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán khâu nhập Các sản phẩm qua sơ chế thông thường sản phẩm làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh hình thức bảo quản thơng thường khác Ví dụ 1: phơi, sấy khơ, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát sản phẩm trồng trọt; làm sạch, phơi, sấy khô, ướp muối, ướp đá sản phẩm thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt khác 2.3.2 Sản phẩm giống vật nuôi, giống trồng, bao gồm trứng giống, giống, giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền khâu nuôi trồng, nhập kinh doanh thương mại Sản phẩm giống vật nuôi, giống trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT sản phẩm sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống trồng quan quản lý nhà nước cấp Đối với sản phẩm giống vật nuôi, giống trồng thuộc loại nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng điều kiện nhà nước quy định 2.3.3 Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp 2.3.4 Sản phẩm muối sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt, mà thành phần có cơng thức hóa học NaCl 2.3.5 Nhà thuộc sở hữu nhà nước Nhà nước bán cho người thuê 2.3.6 Chuyển quyền sử dụng đất 2.3.7 Bảo hiểm nhân thọ bao gồm bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn người gói bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm người học dịch vụ bảo hiểm người bảo hiểm tai nạn thuỷ thủ, thuyền viên, bảo hiểm tai nạn người (bao gồm bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp nằm viện), bảo hiểm tai nạn hành khách, bảo hiểm khách du lịch, bảo hiểm tai nạn lái - phụ xe người ngồi xe, bảo hiểm cho người đình sản, bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật, bảo hiểm sinh mạng cá nhân, bảo hiểm người sử dụng điện bảo hiểm khác liên quan đến người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm trồng dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; Tái bảo hiểm 2.3.8 Dịch vụ tài chính: a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm hình thức: cho vay; chiết khấu tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho th tài hình thức cấp tín dụng khác theo quy định pháp luật tổ chức tài chính, tín dụng Việt Nam cung ứng b) Kinh doanh chứng khốn bao gồm: mơi giới chứng khốn, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường sở trung tâm giao dịch chứng khoán, hoạt động kinh doanh khác theo quy định pháp luật chứng khoán Dịch vụ tổ chức thị trường sở trung tâm giao dịch chứng khoán bao gồm: chấp thuận niêm yết, quản lý niêm yết, quản lý giao dịch, quản lý thành viên giao dịch, cung cấp thông tin liên quan tới công tác quản lý niêm yết, quản lý giao dịch dịch vụ liên quan khác c) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng phần toàn số vốn đầu tư, kể trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khốn hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định pháp luật d) Dịch vụ tài phái sinh bao gồm hốn đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, bán ngoại tệ dịch vụ tài phái sinh khác theo quy định pháp luật 2.3.9 Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người vật ni, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức cho người bệnh Dịch vụ y tế bao gồm vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu chế phẩm máu dùng cho người bệnh 2.3.10 Dịch vụ bưu chính, viễn thơng cơng ích Internet phổ cập theo chương trình Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, viễn thơng từ nước ngồi vào Việt Nam (chiều đến) 2.3.11 Dịch vụ phục vụ công cộng vệ sinh, thoát nước đường phố khu dân cư; trì vườn thú, vườn hoa, cơng viên, xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ Các dịch vụ nêu điểm không phân biệt nguồn kinh phí chi trả Cụ thể: a) Dịch vụ phục vụ cơng cộng vệ sinh, nước đường phố khu dân cư bao gồm hoạt động thu, dọn, xử lý rác chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải Trường hợp sở kinh doanh thực dịch vụ vệ sinh, thoát nước cho tổ chức, cá nhân, như: lau dọn, vệ sinh văn phòng dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT b) Duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, xanh đường phố bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú công viên, vườn thú, khu vực công cộng, vườn quốc gia c) Chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm khu dân cư, vườn hoa, công viên d) Dịch vụ tang lễ sở có chức kinh doanh dịch vụ tang lễ bao gồm hoạt động cho thuê nhà tang lễ, xe ô tô phục vụ tang lễ, mai táng, hoả táng, cải táng 2.3.12 Duy tu, sửa chữa, xây dựng nguồn vốn đóng góp nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo cơng trình văn hóa, nghệ thuật, cơng trình phục vụ công cộng, sở hạ tầng nhà cho đối tượng sách xã hội Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngồi vốn đóng góp nhân dân (bao gồm vốn đóng góp, tài trợ tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho cơng trình đối tượng khơng chịu thuế tồn giá trị cơng trình Đối tượng sách xã hội bao gồm: người có cơng theo quy định pháp luật người có công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trường hợp khác theo quy định pháp luật 2.3.13 Dạy học, dạy nghề theo quy định pháp luật bao gồm dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ dạy nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hố, kiến thức chun mơn nghề nghiệp Trường hợp sở dạy học cấp từ mầm non đến trung học phổ thơng có thu tiền ăn tiền ăn thuộc đối tượng khơng chịu thuế 2.3.14 Phát sóng truyền thanh, truyền hình nguồn vốn ngân sách nhà nước 2.3.15 Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, tin chuyên ngành, sách trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn pháp luật, sách khoa họckỹ thuật, sách in chữ dân tộc thiểu số tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể dạng băng đĩa ghi tiếng, ghi hình, liệu điện tử; in tiền Báo, tạp chí, tin chuyên ngành, bao gồm hoạt động truyền trang báo, tạp chí, tin chuyên ngành Sách trị sách tuyên truyền đường lối trị Đảng Nhà nước phục vụ nhiệm vụ trị theo chuyên đề, chủ đề, phục vụ ngày kỷ niệm, ngày truyền thống tổ chức, cấp, ngành, địa phương; loại sách thống kê, tuyên truyền phong trào người tốt việc tốt; sách in phát biểu, nghiên cứu lý luận lãnh đạo Đảng Nhà nước Sách giáo khoa (kể dạng băng đĩa ghi tiếng, ghi hình, liệu điện tử) sách dùng để giảng dạy học tập tất cấp từ mầm non đến phổ thông trung học (bao gồm sách tham khảo dùng cho giáo viên học sinh phù hợp với nội dung chương trình giáo dục) Giáo trình sách dùng để giảng dạy học tập trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề Sách văn pháp luật sách in văn quy phạm pháp luật Nhà nước Sách khoa học kỹ thuật sách dùng để giới thiệu, hướng dẫn kiến thức khoa học, kỹ thuật có quan hệ trực tiếp đến sản xuất ngành khoa học, kỹ thuật Sách in chữ dân tộc thiểu số bao gồm sách in song ngữ chữ phổ thông chữ dân tộc thiểu số Tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động tranh, ảnh, áp phích, loại tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục đích tuyên truyền, cổ động, hiệu, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc kỳ, Đoàn kỳ, Đội kỳ Băng, đĩa âm ghi hình, ghi nội dung loại báo, tạp chí, tin chuyên ngành, sách nêu điểm 2.3.16 Vận chuyển hành khách công cộng xe buýt, xe điện vận chuyển hành khách công cộng xe buýt, xe điện theo tuyến nội tỉnh, đô thị tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định Bộ Giao thơng vận tải 2.3.17 Hàng hố thuộc loại nước chưa sản xuất nhập trường hợp sau: a) Máy móc, thiết bị, vật tư nhập để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng vật tư cần nhập để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt c) Tàu bay (kể động tàu bay), dàn khoan, tàu thuỷ nhập tạo tài sản cố định doanh nghiệp, thuê nước sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thuê Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu nhập quy định điểm này, người nhập phải xuất trình cho quan hải quan hồ sơ theo hướng dẫn Bộ Tài thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại nước sản xuất để làm sở phân biệt với loại nước chưa sản xuất cần nhập sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển cơng nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng vật tư thuộc loại nước sản xuất làm sở phân biệt với loại nước chưa sản xuất cần nhập để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại nước sản xuất làm sở phân biệt với loại nước chưa sản xuất cần nhập tạo tài sản cố định doanh nghiệp, thuê nước sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thuê Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành 2.3.18 Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh a) Vũ khí, khí tài chun dùng phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng không chịu thuế hướng dẫn điểm theo Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh Bộ Tài thống với Bộ Quốc phòng Bộ Cơng an ban hành Vũ khí, khí tài thuộc diện khơng chịu thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn điểm phải sản phẩm hoàn chỉnh, đồng phận, linh kiện, bao bì chuyên dùng để lắp ráp, bảo quản sản phẩm hoàn chỉnh Trường hợp vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh phải sửa chữa dịch vụ sửa chữa vũ khí, khí tài doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an thực thuộc diện khơng chịu thuế GTGT b) Vũ khí, khí tài (kể vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng) chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh nhập thuộc diện miễn thuế nhập theo quy định Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập nhập theo hạn ngạch hàng năm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT Hồ sơ, thủ tục vũ khí, khí tài nhập chịu thuế GTGT khâu nhập theo hướng dẫn Bộ Tài thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập 2.3.19 Hàng nhập hàng hoá, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại trường hợp sau: a) Hàng hoá nhập trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại phải Bộ Tài xác nhận; b) Quà tặng cho quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực theo quy định pháp luật quà biếu, quà tặng; c) Quà biếu, quà tặng cho cá nhân Việt Nam thực theo quy định pháp luật quà biếu, quà tặng; d) Đồ dùng tổ chức, cá nhân nước theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định pháp luật miễn trừ ngoại giao; hàng đồ dùng người Việt Nam định cư nước nước mang theo; đ) Hàng mang theo người tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; Mức hàng hố nhập thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT khâu nhập theo mức miễn thuế nhập quy định Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập văn hướng dẫn thi hành Hàng hoá nhập tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh miễn trừ ngoại giao thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT Trường hợp đối tượng miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có thuế GTGT hoàn thuế theo hướng dẫn Điểm Phần C Thơng tư Đối tượng, hàng hóa, thủ tục hồ sơ để hưởng ưu đãi miễn trừ thuế GTGT hướng dẫn điểm thực theo hướng dẫn Bộ Tài thực hồn thuế GTGT quan đại diện ngoại giao, quan lãnh quan đại diện tổ chức quốc tế Việt Nam Hồ sơ, thủ tục xử lý hàng nhập chịu thuế GTGT khâu nhập theo hướng dẫn Bộ Tài thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập e) Hàng hoá, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại cho Việt Nam Thủ tục để tổ chức quốc tế, người nước ngồi mua hàng hố, dịch vụ Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại cho Việt Nam không chịu thuế GTGT: tổ chức quốc tế, người nước ngồi phải có văn gửi cho sở bán hàng, ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngồi mua hàng hố, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng giá trị loại hàng mua; xác nhận Bộ Tài khoản viện trợ Khi bán hàng, sở kinh doanh phải lập hoá đơn theo hướng dẫn Mục IV, Phần B Thơng tư này, hố đơn ghi rõ hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước ngồi, tổ chức quốc tế để viện trợ khơng hồn lại, viện trợ nhân đạo khơng tính thuế GTGT lưu giữ văn tổ chức quốc tế quan đại diện Việt Nam để làm kê khai thuế 2.3.20 Hàng hóa chuyển khẩu, cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập để sản xuất, gia cơng hàng hố xuất theo hợp đồng sản xuất, gia cơng xuất ký kết với bên nước ngồi; Hàng hố, dịch vụ mua bán nước ngồi với khu phi thuế quan khu phi thuế quan với Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp khu vực kinh tế khác thành lập hưởng ưu đãi thuế khu phi thuế quan theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ Quan hệ mua bán trao đổi hàng hố khu với bên quan hệ xuất khẩu, nhập Hồ sơ, thủ tục để xác định xử lý không thu thuế GTGT trường hợp thực theo hướng dẫn Bộ Tài thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập 2.3.21 Chuyển giao công nghệ theo quy định Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định Luật sở hữu trí tuệ Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị đối tượng khơng chịu thuế GTGT tính phần giá trị cơng nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp khơng tách riêng thuế GTGT tính phần giá trị cơng nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng với máy móc, thiết bị Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm dịch vụ phần mềm theo quy định pháp luật 2.3.22 Vàng nhập dạng thỏi, miếng loại vàng chưa chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác Vàng dạng thỏi, miếng loại vàng chưa chế tác xác định theo quy định pháp luật quản lý, kinh doanh vàng 2.3.23 Sản phẩm xuất tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm khoáng sản qua sàng, tuyển, xử lý nâng cao hàm lượng, tài nguyên qua công đoạn cắt, xẻ 2.3.24 Sản phẩm nhân tạo dùng để thay cho phận thể người bệnh, bao gồm sản phẩm phận cấy ghép lâu dài thể người; nạng, xe lăn dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật 2.3.25 Hàng hóa, dịch vụ cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình qn tháng thấp mức lương tối thiểu chung áp dụng tổ chức, doanh nghiệp nước theo quy định Chính phủ mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tổ chức khác Việt Nam có thuê mướn lao động 2.3.26 Các hàng hóa, dịch vụ sau: a) Hàng hố bán miễn thuế cửa hàng bán hàng miễn thuế theo quy định Thủ tướng Chính phủ b) Hàng dự trữ quốc gia quan dự trữ quốc gia bán c) Các hoạt động có thu phí, lệ phí Nhà nước theo pháp luật phí lệ phí d) Rà phá bom mìn, vật nổ đơn vị quốc phòng thực cơng trình đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước Hàng hóa thuộc diện khơng chịu thuế GTGT khâu nhập theo quy định thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập theo quy định với quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan Thời điểm tính thuế GTGT từ thời điểm chuyển mục đích sử dụng Tổ chức, cá nhân bán hàng hoá thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT với quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định 2.4 Gia tính thuế GTGT 2.4.1 Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ xác định cụ thể sau: - Đối với hàng hóa, dịch vụ sở sản xuất, kinh doanh bán giá bán chưa có thuế GTGT Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt giá bán có thuế tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế GTGT Giá tính thuế loại hàng hóa, dịch vụ bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá hàng hóa, dịch vụ mà sở kinh doanh hưởng, trừ khoản phụ thu phí sở kinh doanh phải nộp NSNN Trường hợp sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) giá tính thuế GTGT giá bán giảm, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng để cơng trình xây dựng nước Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực cơng trình xây dựng nước ngồi phê duyệt - Hợp đồng mua bán ký sở kinh doanh nước doanh nghiệp Việt Nam thực công trình xây dựng nước ngồi, có ghi rõ điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại trị giá hàng hoá; - Hợp đồng uỷ thác (trường hợp uỷ thác xuất khẩu); - Chứng từ toán qua ngân hàng; - Hoá đơn GTGT bán hàng hố Các trường hợp sở kinh doanh có hàng hóa xuất hàng hố coi xuất nêu điểm d nêu trên, có xác nhận quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) khơng có đủ thủ tục, hồ sơ khác trường hợp cụ thể khơng phải tính thuế GTGT đầu khơng khấu trừ thuế GTGT đầu vào Riêng trường hợp hàng hố gia cơng chuyển tiếp hàng hố xuất chỗ, khơng có đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định phải tính nộp thuế GTGT hàng hóa tiêu thụ nội địa Đối với sở kinh doanh có dịch vụ xuất không đáp ứng điều kiện toán qua ngân hàng coi tốn qua ngân hàng khơng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, khơng phải tính thuế GTGT đầu không khấu trừ thuế đầu vào đ) Đối với hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp GTGT chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, khấu trừ thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ tháng áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; hàng hoá, dịch vụ mua vào trước tháng áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khơng tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào 1.4 Cơ sở kinh doanh khơng tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp: hố đơn GTGT sử dụng khơng quy định pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù dùng hoá đơn GTGT ghi giá toán giá có thuế GTGT); khơng ghi ghi khơng tiêu tên, địa chỉ, mã số thuế người bán nên không xác định người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (khơng có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị khơng giá trị thực tế hàng hóa, dịch vụ mua, bán trao đổ 2.6 Phương pháp trực tiếp GTGT 2.6.1 Phương pháp tính trực tiếp GTGT áp dụng đối với các đối tượng sau đây: a) Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực khơng đầy đủ chế độ kế tốn, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b) Tổ chức, cá nhân nước ngồi kinh doanh khơng theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ Trường hợp sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá q phải hạch tốn riêng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp GTGT 2.6.2 Xác định thuế GTGT phải nộp Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp GTGT GTGT hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất áp dụng hàng hố, dịch vụ a) Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ xác định giá toán hàng hoá, dịch vụ bán trừ (-) giá toán hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng Giá toán hàng hoá, dịch vụ bán giá thực tế bán ghi hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, bao gồm thuế GTGT khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán hưởng, không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền Giá toán hàng hoá, dịch vụ mua vào xác định giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào nhập khẩu, có thuế GTGT dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán tương ứng Giá trị gia tăng xác định số ngành nghề kinh doanh sau: - Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh số chênh lệch doanh số bán với doanh số vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh Trường hợp sở kinh doanh không hạch toán doanh số vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng với doanh số hàng bán xác định sau: Giá vốn hàng bán (=) Doanh số tồn đầu kỳ, cộng (+) doanh số mua kỳ, trừ (-) doanh số tồn cuối kỳ Ví dụ 23: Một sở A sản xuất đồ gỗ, tháng bán 150 sản phẩm, tổng doanh số bán 25 triệu đồng Giá trị vật tư, nguyên liệu mua để sản xuất 150 sản phẩm 19 triệu đồng, đó: + Nguyên liệu (gỗ): 14 triệu + Vật liệu dịch vụ mua khác: triệu Thuế suất thuế GTGT 10%, thuế GTGT sở A phải nộp tính sau: + GTGT sản phẩm bán ra: 25 triệu đồng - 19 triệu đồng = triệu đồng + Thuế GTGT phải nộp: triệu đồng x 10% = 0,6 triệu đồng - Đối với xây dựng, lắp đặt số chênh lệch tiền thu xây dựng, lắp đặt cơng trình, hạng mục cơng trình trừ (-) chi phí vật tư nguyên liệu, chi phí động lực, vận tải, dịch vụ chi phí khác mua để phục vụ cho hoạt động xây dựng, lắp đặt cơng trình, hạng mục cơng trình - Đối với hoạt động vận tải số chênh lệch tiền thu cước vận tải, bốc xếp trừ (-) chi phí xăng dầu, phụ tùng thay chi phí khác mua dùng cho hoạt động vận tải - Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống số chênh lệch tiền thu bán hàng ăn uống, tiền phục vụ khoản thu khác trừ (-) giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua ngồi dùng cho kinh doanh ăn uống - Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, giá trị gia tăng số chênh lệch doanh số bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ (-) giá vốn vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ bán - Đối với sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ áp dụng phương pháp tính trực tiếp GTGT, sở phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào để kê khai thuế GTGT phải nộp hàng hoá, dịch vụ theo hoạt động kinh doanh phương pháp tính thuế riêng Trường hợp khơng hạch tốn riêng xác định phân bổ thuế GTGT đầu vào khấu trừ tương ứng với tỷ lệ doanh thu hàng hố, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế tổng doanh thu bán hàng phát sinh kỳ - Đối với hoạt động kinh doanh khác số chênh lệch tiền thu hoạt động kinh doanh trừ (-) giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua ngồi để thực hoạt động kinh doanh - Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp GTGT khơng tính giá trị tài sản mua ngoài, đầu tư, xây dựng làm tài sản cố định vào doanh số hàng hoá, dịch vụ mua vào để tính giá trị gia tăng b) Đối với sở kinh doanh bán hàng hố, dịch vụ có đầy đủ hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán theo chế độ quy định có đủ điều kiện xác định doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ hợp đồng chứng từ toán khơng có đủ hố đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào GTGT xác định doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính doanh thu Tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính doanh thu làm xác định giá trị gia tăng quy định sau: - Thương mại (phân phối, cung cấp hàng hoá): 10% - Dịch vụ, xây dựng (trừ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu): 50% - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hố, xây dựng có bao thầu ngun vật liệu: 30% c) Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực thực khơng đầy đủ chế độ kế tốn, hố đơn, chứng từ theo quy định pháp luật nộp thuế theo tỷ lệ (%) GTGT Bộ Tài quy định 2.7Hoá đơn chứng từ 2.7.1 Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT Khi lập hoá đơn, sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, yếu tố quy định hoá đơn Đối với hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu phí tính ngồi giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá tốn có thuế; khơng ghi tách riêng giá bán chưa có thuế thuế GTGT, ghi chung giá tốn thuế GTGT đầu phải tính giá tốn, trừ trường hợp sử dụng chứng từ đặc thù Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp GTGT bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng 2.7.2 Trong số trường hợp việc sử dụng ghi hóa đơn, chứng từ thực cụ thể - Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng miễn thuế GTGT; bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ phải sử dụng hoá đơn GTGT Trên hoá đơn GTGT ghi dòng giá bán giá khơng có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT khơng ghi gạch bỏ Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng miễn thuế GTGT, hoá đơn ghi rõ hàng hoá khơng chịu thuế GTGT hàng hố bán cho đối tượng miễn thuế GTGT - Cơ sở kinh doanh xuất nhập đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập hàng hoá uỷ thác cho sở khác, trả hàng sở nhận uỷ thác lập chứng từ sau: Cơ sở nhận nhập uỷ thác xuất trả hàng nhập uỷ thác, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, sở lập hoá đơn GTGT để sở uỷ thác nhập làm kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng hoá uỷ thác nhập Trường hợp sở nhận nhập uỷ thác chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, xuất trả hàng nhập uỷ thác, sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm theo lệnh điều động nội theo quy định làm chứng từ lưu thơng hàng hố thị trường Sau nộp thuế GTGT khâu nhập cho hàng hoá nhập uỷ thác, sở lập hoá đơn theo quy định Hoá đơn GTGT xuất trả hàng nhập uỷ thác ghi: (a) Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hoá thực tế nhập theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt khoản phải nộp theo chế độ quy định khâu nhập (nếu có) (b) Thuế suất thuế GTGT tiền thuế GTGT ghi theo số thuế nộp khâu nhập (c) Tổng cộng tiền toán (= a + b) Cơ sở nhận nhập uỷ thác lập hoá đơn GTGT riêng để toán tiền hoa hồng uỷ thác nhập - Cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hàng hố xuất (kể sở gia cơng hàng hố xuất khẩu), thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, xuất hàng hoá sử dụng hoá đơn GTGT Khi xuất hàng hoá để vận chuyển đến cửa hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, chưa có để lập hố đơn GTGT sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội Lệnh điều động nội theo quy định làm chứng từ lưu thơng hàng hố thị trường Sau làm xong thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu, sở lập hoá đơn GTGT cho hàng hoá xuất Trường hợp uỷ thác xuất hàng hoá, xuất hàng giao cho sở nhận uỷ thác, sở có hàng hố uỷ thác xuất sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm theo Lệnh điều động nội Khi hàng hoá thực xuất có xác nhận quan Hải quan, vào chứng từ đối chiếu, xác nhận số lượng, giá trị hàng hoá thực tế xuất sở nhận uỷ thác xuất khẩu, sở có hàng hố uỷ thác xuất lập hố đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hồn thuế GTGT Trường hợp sở kinh doanh xuất phải lưu liên doanh nghiệp Trường hợp sở kinh doanh xuất đăng ký với quan Thuế tự in phát hành hóa đơn sử dụng cho hàng hóa xuất để xuất cho khách hàng nước ngồi, sở kinh doanh xuất sử dụng hóa đơn tự in để kê khai, nộp thuế, hồn thuế - Sử dụng hố đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng tiêu dùng nội bộ: aĐối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục )vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định pháp luật thương mại hoạt động xúc tiến thương mại) phải lập hố đơn GTGT, hoá đơn ghi tên số lượng hàng hoá, ghi rõ hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT khơng ghi, gạch chéo bĐối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương )cho người lao động tiêu dùng nội phải lập hố đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), hoá đơn ghi đầy đủ tiêu tính thuế GTGT hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng Đối với sở có sử dụng hàng hố, dịch vụ tiêu dùng nội khơng phục vụ cho sản xuất kinh doanh vận tải, hàng không, đường sắt, bưu viễn thơng khơng phải tính thuế GTGT đầu ra, sở phải có quy định rõ đối tượng mức khống chế hàng hoá dịch vụ sử dụng nội bộ, quan có thẩm quyền chấp nhận văn - Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá hóa đơn ghi giá bán giảm, thuế GTGT, tổng giá tốn có thuế GTGT Nếu việc giảm giá áp dụng vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức định số tiền giảm giá hàng hố bán tính điều chỉnh hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ lần mua cuối kỳ tiếp sau Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn giảm giá số tiền giảm giá - Các sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho sở hạch toán phụ thuộc chi nhánh, cửa hàng khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán xuất điều chuyển chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho sở nhận làm đại lý bán giá, hưởng hoa hồng, vào phương thức tổ chức kinh doanh hạch toán kế toán, sở lựa chọn hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ sau: aSử dụng hoá đơn GTGT để làm toán kê khai nộp thuế GTGT )ở đơn vị khâu độc lập với nhau; bSử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm theo Lệnh điều động )nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định hàng hoá xuất cho sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, sở nhận làm đại lý bán hàng bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán gửi sở có hàng hóa điều chuyển sở có hàng hố gửi bán (gọi chung sở giao hàng) để sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cở sở nhận làm đại lý bán hàng Trường hợp sở có số lượng doanh số hàng hoá bán lớn, Bảng kê lập cho 05 ngày hay 10 ngày lần Trường hợp hàng hố bán có thuế suất thuế GTGT khác phải lập bảng kê riêng cho hàng hố bán theo nhóm thuế suất Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, sở nhận làm đại lý bán hàng thực kê khai nộp thuế GTGT số hàng xuất bán cho người mua kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT sở giao hàng xuất cho - Cơ sở kinh doanh làm đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức trả hàng hóa cho sở uỷ thác thu mua phải lập hóa đơn cho hàng hóa thu mua đại lý hoa hồng hưởng (nếu có) - Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán xuất hoá đơn, người mua nhận hàng, sau người mua phát hàng hố khơng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn hay phần hàng hoá, xuất hàng trả lại cho người bán, sở phải lập hoá đơn, hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán khơng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT Hố đơn để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào Trường hợp người mua đối tượng khơng có hố đơn, trả lại hàng hoá, bên mua bên bán phải lập biên thoả thuận văn ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá khơng có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng hoá đơn), lý trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán Biên lưu giữ với hoá đơn bán hàng để làm điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT bên bán Trường hợp người bán xuất hàng lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng phát hàng hố khơng quy cách, chất lượng phải hồn trả lại tồn hàng hố, phần hàng hóa, trả lại hàng bên mua bên bán phải lập biên ghi rõ loại hàng hố, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa nhận làm bên bán điều chỉnh doanh số bán thuế GTGT đầu Cơ sở kinh doanh xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ lập hoá đơn hàng hố, dịch vụ khơng đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT bên bán bên mua phải lập biên có thoả thuận văn ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng hoá đơn, thời gian), lý tăng (giảm) giá, lý điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá điều chỉnh Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ hoá đơn số, ký hiệu Căn vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào Trường hợp thuế suất ghi hoá đơn bán cao thuế suất quy định, khơng xác định người mua khơng lập hố đơn điều chỉnh thuế GTGT - Cơ sở kinh doanh xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm theo Lệnh điều động nội theo quy định, bán hàng sở lập hoá đơn theo quy định - Cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp mức quy định khơng phải lập hố đơn, người mua u cầu cung cấp hố đơn phải lập hố đơn theo quy định, trường hợp khơng lập hố đơn phải lập Bảng kê bán lẻ Cuối ngày sở kinh doanh Bảng kê bán lẻ để lập hố đơn làm tính thuế - Cơ sở xây dựng có cơng trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực dài, việc toán tiền thực theo tiến độ theo khối lượng cơng việc hồn thành bàn giao, phải lập hố đơn tốn khối lượng xây lắp bàn giao Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế thuế GTGT Trường hợp cơng trình xây dựng hồn thành lập hóa đơn tốn giá trị cơng trình duyệt tốn giá trị cơng trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải tốn lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị cơng trình phải tốn - Cơ sở kinh doanh Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê; đầu tư sở hạ tầng để bán, cho thuê; dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế lập hố đơn sau: aDòng giá bán ghi giá bán nhà, sở hạ tầng (trên hoá đơn ghi tách riêng giá )bán nhà giá đất giá thuê đất, giá cho thuê sở hạ tầng); doanh thu vận tải; doanh thu du lịch lữ hành trọn gói chưa có thuế GTGT bDòng giá tính thuế GTGT giá xác định theo điểm 1.8 mục I phần B )Thông tư này; doanh thu vận tải; doanh thu du lịch trừ chi phí phát sinh nước ngồi ăn, ở, cước vận chuyển cDòng thuế suất, tiền thuế GTGT, giá toán ghi theo quy định )Trường hợp sở kinh doanh bất động sản, xây dựng sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực thu tiền theo tiến độ thực dự án tiến độ thu tiền ghi hợp đồng thu tiền, sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất giảm trừ doanh thu tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuế GTGT Giá đất trừ tính theo tỷ lệ (%) số tiền thu theo tiến độ thực dự án tiến độ thu tiền ghi hợp đồng với giá đất tính trừ thời điểm chuyển nhượng (thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ) theo quy định Cơ sở cho thuê tài cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải lập hoá đơn theo quy định Cơ sở hoạt động cho thuê tài cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải có hố đơn GTGT (đối với tài sản mua nước) chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập (đối với tài sản nhập khẩu); tổng số tiền thuế GTGT ghi hoá đơn cho thuê tài phải khớp với số tiền thuế GTGT ghi hoá đơn GTGT (hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu) Các trường hợp tài sản mua thuê không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, khơng có hố đơn GTGT chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khơng ghi thuế GTGT hoá đơn Khi thuế GTGT tài sản thuê mua tài khấu trừ hết chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho sở thuê, bên cho thuê thực chuyển cho sở thuê toàn hồ sơ nguồn gốc tài sản theo quy định pháp luật Các sở kinh doanh dịch vụ cho th tài khơng phải kê khai, nộp thuế GTGT dịch vụ cho thuê tài Cơ sở phải kê khai, tính thuế tài sản cho đơn vị khác thuê mua tài thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hoá đơn lập nêu Cơ sở kinh doanh dịch vụ cho th tài khơng phải nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng dịch vụ cho th tài chính, mà nộp Bảng kê hố đơn hàng hoá, dịch vụ bán Bảng kê hố đơn hàng hố, dịch vụ mua vào, tiêu thuế giá trị gia tăng mua vào ghi tiền thuế giá trị gia tăng tài sản cho thuê phân bổ phù hợp với hoá đơn giá trị gia tăng lập cho doanh thu dịch vụ cho thuê tài kỳ kê khai Cơ sở nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế tài sản cho đơn vị khác thuê mua tài Trường hợp bên th khơng thực hợp đồng dẫn đến bên cho thuê phải thu hồi tài sản, bên cho thuê phải thông báo cho bên thuê xác định rõ số thuế GTGT trả, số thuế GTGT chưa trả Khi bên cho thuê tiếp tục cho đơn vị khác thuê số thuế GTGT chưa thu đủ, sở cho thuê tính để thu hợp đồng Trường hợp tài sản cho thuê thời gian, sở cho thuê bán lại cho sở thuê sở khác sở cho thuê phải tính thuế GTGT cho tài sản bán, lập hoá đơn GTGT, sở khấu trừ thuế GTGT đầu vào tài sản chưa thu đủ Trường hợp bên cho thuê bên thuê bỏ vốn mua tài sản, bên cho thuê thu tiền thuê (vốn lãi) tương ứng với số vốn bỏ hố đơn mua tài sản cho thuê sở cho thuê quản lý đến chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên thuê Số thuế GTGT tương ứng với số vốn bên cho th bỏ tính vào hố đơn thu tiền lần đầu Trường hợp hợp đồng cho thuê tài thực xong, số thuế GTGT bên thuê trả hết, hai bên thoả thuận thuê tiếp hố đơn lập cho doanh thu lần sau khơng tính thuế GTGT - Cơ sở kinh doanh ngoại tệ có hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh nước ngoài, sở lập Bảng kê chi tiết doanh số mua bán theo loại ngoại tệ Cơ sở phải lưu giữ chứng từ giao dịch với bên mua, bán nước theo pháp luật kế toán Các hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh nước phải lập hoá đơn theo quy định - Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý mua cá nhân không kinh doanh, khơng có hố đơn lập Bảng kê hàng hố mua vào 2.8 Hoàn thuế GTGT Đối tượng trường hợp hoàn thuế GTGT quy định sau: 2.8 Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hồn thuế Ví dụ 24: Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào, đầu sau: Tháng kê khai thuế Tháng 12/2008 Tháng 1/2009 Tháng 2/2009 (Đơn vị tính: triệu đồng Thuế đầu vào Thuế đầu Thuế phải Luỹ kế số thuế khấu trừ phát sinh nộp đầu vào chưa tháng tháng khấu trừ 200 100 - 100 - 100 300 350 +50 - 50 300 200 - 100 - 150 Theo ví dụ trên, doanh nghiệp A luỹ kế tháng liên tục có số thuế đầu vào lớn thuế đầu Doanh nghiệp A thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT với số thuế 150 triệu đồng 2.8 Cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, dự án tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ dầu khí giai đoạn đầu tư, chưa vào hoạt động, thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên hồn thuế GTGT hàng hố, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo năm Trường hợp, số thuế GTGT luỹ kế hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên hồn thuế GTGT 2.8 Cơ sở kinh doanh hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, giai đoạn đầu tư sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với việc kê khai thuế GTGT hoạt động sản xuất kinh doanh thực Sau bù trừ có số thuế GTGT hàng hố, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư Trường hợp sở kinh doanh hoạt động (trừ doanh nghiệp hạch tốn tồn ngành) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư sở sản xuất địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, giai đoạn đầu tư chưa vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, có số thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng trường hợp 2.8 Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hố, dịch vụ xuất thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên xét hồn thuế theo tháng Cơ sở kinh doanh tháng vừa có hàng hố, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hố, dịch vụ bán nước, có số thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, sau bù trừ với số thuế GTGT đầu hàng hoá, dịch vụ bán nước, số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ nhỏ 200 triệu đồng sở kinh doanh khơng xét hồn thuế theo tháng, số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên sở kinh doanh hoàn thuế GTGT theo tháng Đối tượng hoàn thuế số trường hợp xuất sau: Đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, sở có hàng hố uỷ thác xuất khẩu; uỷ thác gia công xuất khẩu, sở nhận gia cơng ký hợp đồng trực tiếp với phía nước ngồi; gia cơng chuyển tiếp, sở ký hợp đồng gia cơng xuất với phía nước ngồi; hàng hố xuất để thực cơng trình xây dựng nước ngồi, doanh nghiệp có hàng hố, vật tư xuất thực cơng trình xây dựng nước ngồi 2.8 Cơ sở kinh doanh toán thuế chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết có số thuế GTGT nộp thừa 2.8 Hoàn thuế GTGT chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) khơng hồn lại viện trợ khơng hồn lại, viện trợ nhân đạo 2.8 Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định Pháp lệnh Ưu đãi miền trừ ngoại giao mua hàng hoá, dịch vụ Việt Nam để sử dụng hoàn thuế GTGT trả ghi hoá đơn GTGT chứng từ tốn ghi giá tốn có thuế GTGT 2.8 Cơ sở kinh doanh có định xử lý hồn thuế quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Các sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, Phần phải sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có dấu theo quy định pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định pháp luật kế tốn; có tài khoản tiền gửi ngân hàng theo mã số thuế sở kinh doanh Các trường hợp sở kinh doanh lập hồ sơ đề nghị hồn thuế khơng kết chuyển số thuế đầu vào đề nghị hoàn thuế vào số thuế khấu trừ tháng tiếp sau thời gian lập hồ sơ hoàn thuế 2.9 Nơi nộp thuế Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT địa phương nơi sản xuất, kinh doanh Việc khai thuế, nộp thuế GTGT thực theo quy định tạiLuật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế Một số trường hợp cụ thể, việc khai thuế, nộp thuế GTGT thủ tục luân chuyển chứng từ hướng dẫn sau: 2.9 Người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có sở sản xuất hạch tốn phụ thuộc (bao gồm sở gia công, lắp ráp) đóng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở phải nộp thuế GTGT địa phương nơi có sở sản xuất địa phương nơi đóng trụ sở Cơ sở sản xuất hạch tốn phụ thuộc có hạch tốn kế tốn phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ địa phương nơi sản xuất, xuất bán thành phẩm thành phẩm, kể xuất cho trụ sở phải sử dụng hoá đơn GTGT làm kê khai, nộp thuế địa phương nơi sản xuất Trường hợp sở sản xuất phụ thuộc không thực hạch tốn kế tốn người nộp thuế trụ sở phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT sản phẩm sản xuất sản phẩm loại địa phương nơi có sở sản xuất Số thuế GTGT người nộp thuế nộp cho sở sản xuất hạch toán phụ thuộc trừ vào số thuế GTGT phải nộp người nộp thuế địa phương nơi đóng trụ sở Ví dụ 26: Doanh nghiệp A đóng trụ sở TP Hồ Chí Minh có sở sản xuất hạch toán phụ thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu, sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT với thuế suất 10% Sản phẩm sản xuất trụ sở xuất bán Do đó, hàng tháng doanh nghiệp A có trách nhiệm khai thuế nộp thuế GTGT cho sở hạch toán phụ thuộc theo tỷ lệ 2% doanh thu theo giá bán cchưa có thuế GTGT hàng hoá sở sản xuất phụ thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu sản xuất Số thuế GTGT nộp cho sở hạch toán phụ thuộc trừ vào số thuế GTGT phải nộp doanh nghiệp A TP Hồ Chí Minh 2.9 Thủ tục luân chuyển chứng từ Kho bạc quan thuế Người nộp thuế nộp thuế GTGT phát sinh nơi đóng trụ sở cho Kho bạc nhà nước đồng cấp với quan thuế nơi người nộp thuế đăng ký kê khai thuế, đồng thời nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) cho sở sản xuất phụ thuộc đóng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở Các chứng từ nộp thuế lập riêng cho Kho bạc nhà nước, chứng từ nộp thuế phải ghi rõ tài khoản thu ngân sách nhà nước địa phương nơi phát sinh khoản thu ngân sách Trường hợp người nộp thuế nộp tiền mặt Kho bạc nhà nước nơi đóng trụ sở Kho bạc Nhà nước chuyển tiền chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc nhà nước liên quan để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế sở sản xuất hạch toán phụ thuộc Vai trò thuế GTGT - Thuế GTGT tính phần giá trị tăng thêm , không đánh trùng lặp nên góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư phát triển SXKD nâng cao suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm phù hợp với kinh tế sản xuất hàng hóa theo chế thị trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội nước ta - Thuế GTGT nguồn thu lớn quan trọng Ngân sách nhà nước Ở Việt Nam, thuế GTGT chiếm tỷ trọng ổn định khoảng 20-25% tổng thu từ thuế, phí lệ phí - Khuyến khích xuất HHDV thông qua áp dụng thuế suất 0%, doanh nghiệp xuất hàng hóa dịch vụ khơng phải chịu thuế GTGT khâu xuất mà hồn tồn số thuế đầu vào thu khâu trước lên có tác dụng giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh giá HHDV xuất thị trường quốc tế - Thúc đẩy thưc chế độ hoạch tốn, sử dụng hóa đơn, chứng từ toán qua ngân hàng Nếu hệ thống chứng từ tốt thuế GTGT khơng giúp tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà giúp kiểm sốt hoạt động doanh nghiệp Bên cạnh thu, kiểm tra thuế GTGT làm cở sở cho việc đối chiếu thu loại thuế khác ... luật thu GTGT phải kê khai, nộp thu GTGT theo thu suất ghi hoá; Nếu thu suất thu GTGT ghi hoá đơn thấp thu suất quy định văn quy phạm pháp luật thu GTGT phải kê khai, nộp thu GTGT theo thu ... đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thu GTGT, phụ thu phí tính ngồi giá bán (nếu có), thu GTGT, tổng giá tốn có thu ; khơng ghi tách riêng giá bán chưa có thu thu GTGT, ghi chung giá tốn thu ... khơng áp dụng thu suất thu GTGT 0%, khơng phải tính thu GTGT đầu không khấu trừ thu đầu vào đ) Đối với hộ kinh doanh nộp thu GTGT theo phương pháp trực tiếp GTGT chuyển sang nộp thu theo phương
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, TÀI LIỆU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, 5Phương pháp khấu trừ thuế GTGT đầu vào, 6 Phương pháp trực tiếp trên GTGT, 7Hoá đơn chứng từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay