QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN

10 3 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:00

Các loại rủi ro trong đầu tư chứng khốn Rủi ro hệ thống là rủi ro tác động đến tồn bộ hoặc hầu hết các chứng khốn. Sự bấp bênh của mơi  trường kinh tế nói chung như sự sụt giảm GDP, biến động lãi suất, tốc độ lạm phát thay đổi  là  những nhân tố của rủi ro hệ thống. Trong rủi ro hệ thống, trước hết phải kể đến rủi ro thị trường. Rủi ro thị trường xuất hiện do phản ứng của các NĐT đối với các hiện tượng trên thị trường. Những sự  sụt giảm đầu tiên trên thị trường là ngun nhân gây sợ hãi đối với các NĐT và họ sẽ cố gắng rút  vốn, tạo phản ứng dây chuyền, khiến giá cả chứng khốn rơi xuống thấp so với giá trị cơ sở.  Tiếp đến là rủi ro lãi suất, là trường hợp giá cả chứng khốn thay đổi do lãi suất thị trường dao động thất thường. Giữa lãi suất thị trường và giá cả chứng khốn có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Khi lãi suất thị trường tăng, NĐT có xu hướng bán chứng khốn để lấy tiền gửi vào ngân hàng dẫn đến giá  chứng khốn giảm và ngược lại.  Một nhân tố rủi ro hệ thống khác là rủi ro sức mua. Rủi ro sức mua là tác động của lạm phát tới các  khoản đầu tư. Lợi tức thực tế của chứng khốn đem lại là kết quả của lợi tức danh nghĩa sau khi  khấu trừ đi lạm phát Rủi ro khơng hệ thống là rủi ro chỉ tác động đến một loại tài sản hoặc một nhóm tài sản, nghĩa là chỉ  liên quan đến một loại chứng khốn cụ thể nào đó. Rủi ro khơng hệ thống bao gồm rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.  Trong q trình kinh doanh, định mức thực tế khơng đạt được như kế hoạch gọi là rủi ro kinh doanh, chẳng hạn lợi nhuận trong năm tài chính thấp hơn mức dự kiến. Rủi ro kinh doanh được cấu thành  bởi yếu tố bên ngồi và yếu tố nội tại của cơng ty. Rủi ro nội tại phát sinh trong q trình cơng ty  hoạt động. Rủi ro bên ngồi bao gồm những tác động nằm ngồi sự kiểm sốt của cơng ty làm ảnh  hưởng đến tình trạng hoạt động của cơng ty như chi phí tiền vay, thuế, chu kỳ kinh doanh   Rủi ro tài chính liên quan đến đòn bẩy tài chính, hay nói cách khác liên quan đến cơ cấu nợ của  cơng ty. Sự xuất hiện các khoản nợ trong cấu trúc vốn sẽ tạo ra nghĩa vụ trả nợ trả lãi của cơng ty.  Rủi ro tài chính có thể tránh được nếu cơng ty khơng vay nợ.  2. Xác định mức bù rủi ro  Một trong những phương pháp định lượng rủi ro và xác định doanh lợi u cầu là sử dụng mức lãi  suất khơng rủi ro cộng với mức bù của từng loại rủi ro một. Đầu tiên, chúng ta xác định mức lãi suất  khơng rủi ro (thơng thường lãi suất tín phiếu Kho bạc được coi là lãi suất khơng rủi ro), sau đó xác  định mức bù rủi ro cho mỗi thị trường. Tổng số rủi ro liên quan đến chứng khốn bao gồm rủi ro hệ  thống và rủi ro khơng hệ thống. Trong đó, rủi ro khơng hệ thống có thể được loại trừ thơng qua việc  đa dạng hố đầu tư, còn rủi ro hệ thống thì khơng thể loại trừ bằng cách đa dạng hố 3. Quản lý rủi ro  Việc quan trọng nhất trong quản trị rủi ro là phải xây dựng được quy trình quản lý rủi ro. Thơng  thường, quản lý rủi ro được chia thành 5 bước Bước 1: Nhận dạng rủi ro, là bước đầu tiên nhằm tìm hiểu cặn kẽ về bản chất của rủi ro. Cách đơn  giản và trực tiếp nhất là liệt kê từng nhân tố và các biến cố có thể gây ra rủi ro. Cách làm rõ bản  chất của rủi ro là việc nhận dạng những tác nhân kinh tế có thể gây ra rủi ro như lãi suất, lạm phát,  tỷ giá hối đối, tăng trưởng kinh tế. Tiếp theo là tìm hiểu xem chiều hướng có thể gây ra rủi ro, như  việc Ngân hàng Trung ương tăng lãi sẽ suất tác động đến giá cả CK như thế nào. Sau đó, NĐT cần  kiểm tra lại xem biểu hiện rủi ro đang phân tích có phụ thuộc vào biến cố nào khác nữa hay khơng Bước 2: Ước tính, định lượng rủi ro. Bước này sẽ đo lường mức độ phản ứng của cơng ty đối với  các nguồn gốc rủi ro đã xác định ở trên.  Bước 3: Đánh giá tác động của rủi ro. Để đánh giá rủi ro, người ta thường làm bài tốn chi phí và lợi tức. Đơi khi, việc quản lý rủi ro tiêu tốn nhiều nguồn lực của cơng ty như tiền bạc và thời gian. Do  đó, cần phải cân nhắc xem liệu việc quản lý rủi ro như vậy có thực sự đem lại lợi ích lớn hơn chi phí bỏ ra để thực hiện nó hay khơng Bước 4: Đánh giá năng lực của người thực hiện chương trình bảo hiểm rủi ro. Để quản lý rủi ro có  hai chiến lược. Thứ nhất là dựa vào một tổ chức tài chính chun nghiệp, th họ thiết kế một giải  pháp quản lý rủi ro cụ thể, thích hợp với chiến lược quản lý của cơng ty. Chiến lược khác là cơng ty  tự thực hiện phòng chống rủi ro bằng cách sử dụng các cơng cụ CK phái sinh như chứng quyền,  chứng khế, quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai  đồng thời xây dựng một đội ngũ  nhân viên có khả năng lập và thực hiện hàng rào chống rủi ro. Vấn đề này đòi hỏi nhân viên cơng ty  vừa phải thiết kế đúng lại vừa phải thực hiện tốt chương trình phòng chống rủi ro bởi quản lý rủi ro  cần phải được theo dõi thường xun và điều chỉnh kịp thời với sự biến đổi của thời gian.  Bước 5: Lựa chọn cơng cụ và quản lý rủi ro thích hợp. Đây là bước mấu chốt cuối cùng trong việc  xây dựng chiến lược quản lý rủi ro. Trong bước này, nhà quản lý phải chọn một giải pháp cụ thể.  Chẳng hạn, đối với các cơng cụ trên thị trường hối đối, người ta có thể sử dụng hợp đồng tương  lai, hợp đồng quyền chọn, swap làm cơng cụ phòng chống rủi ro, các cơng cụ này có ưu điểm là có  tính thanh khoản cao và có hiệu quả về giá. Tuy nhiên, chúng khơng linh động, khơng khắc phục  được rủi ro cố hữu mà chi phí theo dõi lại khá tốn kém • 3. 7.1.1 Đầu tư chứng khốn Đầu tư chứng khốn là việc bỏ vốn tiền tệ ra mua các chứng khốn  để kiếm lời từ thu nhập cổ tức, trái tức từ chênh lệnh giá Mục tiêu của đầu tư chứng khốn là nhằm  kiếm lời từ hai nguồn thu nhập nói trên, nhưng an tồn về vốn trong đầu tư là vấn đề quan trọng.  • 4. 7.1.2 Rủi ro trong đầu tư chứng khốn Rủi ro về mặt chính sách của nhà nước. Rủi ro lãi suất  Rủi ro sức mua Rủi ro thị trường Rủi ro phá sản Rủi ro thanh khoản Rủi ro tỷ giá hối đóai Rủi ro về  tái đầu tư  • 5. 7.1.3 Rủi ro và hệ số Bêta Một cổ phiếu có: Hệ số Bêta = 1: mức biến động của tồn bộ thị  trường. Hệ số Bêta  1: mức biến động lên xuống cao hơn mức biến động của thị trường  • 6. Hệ số Bêta đo tính sự tương quan giữa mức sinh lời của một loại chứng khốn với mức sinh lời  của tồn bộ thị trường. Hệ số Bêta có thể là một số dương hoặc một số âm. Cổ phiếu có hệ số Bêta là dương thì thu nhập của nó có mối quan hệ thuận chiều với thu nhập của thị trường và ngược lại.  7.1.3 Rủi ro và hệ số Bêta  • 7. 7.1.3 Rủi ro và hệ số Bêta Mức sinh lời kỳ vọng đối với một loại chứng khốn như sau: = + *  Mức sinh lời kỳ vọng đối với một loại CK Mức lãi suất khơng rủi ro hiện thời Hệ số Bêta của CK Mức bù rủi ro q khứ của thị trường  • 8. 7.1.4 Thước đo rủi ro Để phân tán rủi ro, các chun gia thường khun nhà đầu tư “Đừng nên  bỏ tất cả các quả trứng của bạn vào cùng một giỏ” (Don’t put all your eggs in one basket), tức là nên đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều loại chứng khốn mà các chứng khốn này khơng có  tương quan cùng chiều với nhau một cách hồn hảo, nhờ vậy biến động giảm lợi nhuận của chứng  khốn này có thể được bù đắp bằng biến động tăng lợi nhuận của chứng khốn khác.  • 9. Ngồi ra, người ta còn đa dạng hóa nhằm cắt giảm rủi ro bằng cách đầu tư vào thị trường  chứng khốn quốc tế thay vì chỉ tập trung đầu tư vào thị trường chứng khốn của một quốc gia nào  đó. Ta giả thiết rằng có 100 triệu đồng để đầu tư, chúng ta sẽ mua cổ phiếu của hai cơng ty A và B  mà lãi suất đạt được trong 4 năm gần đây là: 7.1.4 Thước đo rủi ro  • 10. 7.1.4 Thước đo rủi ro NĂM LÃI SUẤT THỰC HIỆN(%) Cty A Cty B Đầu tư theo DM 2005 40  ­20 10 2006 ­10 50 20 2007 35 ­9 13 2008 ­5 39 17 Lãi suất trung bình 15 15 15 Độ lệch tiêu chuẩn  26 35 4  • 11. PA1: Đầu tư 100% vào Cơng ty A Lãi suất trung bình đạt được trong 4 năm qua là: Độ lệch tiêu chuẩn: 7.1.4 Thước đo rủi ro  • 12. PA2: Đầu tư 100% vào Cơng ty B Lãi suất trung bình đạt được trong 4 năm qua là: Độ lệch tiêu chuẩn: 7.1.4 Thước đo rủi ro  • 13. PA3: Đầu tư 50% vào Cơng ty A và 50% vào Cơng ty B Lãi suất trung bình đạt được trong 4  năm qua là: Độ lệch tiêu chuẩn: 7.1.4 Thước đo rủi ro  • 14. Qua ví dụ trên ta thấy PA3 là phương án đầu tư tốt nhất. Điều này nói lên rằng việc đầu tư  theo danh mục đã làm giảm rủi ro của từng phương án đầu tư riêng lẻ. 7.1.4 Thước đo rủi ro  • 15. 7.2.1 Lựa chọn chiến lược đầu tư Các vấn đề cần phải xem xét Tổng quỹ đầu tư là bao nhiêu?  Là nguồn nhàn rỗi dài hay ngắn hạn Xác định mục đích đầu tư và rủi ro có thể chấp nhận được. Lựa chọn tập chứng khốn thích hợp trong các hàng hóa trên thị trường. Lựa chọn thời điểm mua bán  và cơng ty mơi giới phục vụ mình.  • 16. 7.2.1 Lựa chọn chiến lược đầu tư Các chiến lược đầu tư 1. Chiến lược mau để hưởng cổ tức  2. Chiến lược chi phí thấp hơn giá trung bình 3. Chiến lược tổng giá trị đầu tư cố định 4. Chiến lược  duy trì tỷ lệ khơng đổi giữa cổ phiếu và trái phiếu 6. Chiến lược mua trả chậm 5. Chiến lược bán  khống  • 17. 7.2.2 Lựa chọn loại chứng khốn 7.2.2.1 Đầu tư cổ phiếu: Lợi nhuận đầu tư cổ phiếu. Lựa  chọn cổ phiếu. Lợi nhuận khi mua cổ phiếu. Những trường hợp nên bán cổ phiếu.  • 18. 7.2.2 Lựa chọn loại chứng khốn 7.2.2.2 Đầu tư trái phiếu: Trái phiếu an tồn hơn cổ phiếu ở  hai điểm: ­ Dù làm ăn thua lỗ cơng ty vẫn phải trả đủ tiền lãi ­ Khơng cắt giảm hoặc bỏ như cổ phiếu Nếu cơng ty ngừng hoạt động, thanh lý tài sản, trái chủ được trả tiền trước người có cổ phần ưu đãi và cổ phần thường. Nhưng nếu cơng ty có lợi nhuận cao, cơng ty có thể chia thêm cổ tức cho cổ  đơng thì trái chủ vẫn chỉ được hưởng ở mức đã định.  • 19. Bất lợi khi đầu tư trái phiếu: Khi nhận được tiền lãi phải lo đầu tư số tiền đó vì rất ít cơng ty có  chương trình tái đầu tư tiền lãi trái phiếu. Trong khi đó cổ đơng có thể mua thêm cổ phần được miễn sở phí, có khi còn được mua cổ phần với giá rẻ hơn giá thị trường. Giá trái phiếu cơng ty cũng biến  động khá mạnh trên thị trường: giá trái phiếu sẽ hạ khi lãi suất thị trường lên cao hơn lãi suất trái  phiếu, khi có sự mất mát thị trường, vỡ nợ…. Và giá trái phiếu cũng sẽ giảm đi khi có ít người mua.  7.2.2 Lựa chọn loại chứng khốn  • 20. 7.2.2 Lựa chọn loại chứng khốn Những điều cần lưu ý khi đầu tư trái phiếu: Trước khi mua  trái phiếu cần tìm hiểu hai điều: chiều hướng lên xuống của lãi suất và uy tín của cơng ty phát hành.  Nên mua trái phiếu lúc lãi suất đang ở thời điểm cao nhất và đang trên đà giảm dần. Và nên mua  trái phiếu dài hạn để có thể được hưởng lãi suất cao trong một thời gian dài. Ngược lại, lúc lãi suất  đang ở mức thấp nhất và bắt đầu tăng, nên bán trái phiếu dài hạn đi để mua vào trái phiếu trung  hạn.  • 21. 7.2.2.3 Đầu tư chứng chỉ quỹ: Chứng chỉ quỹ: chứng khốn xác nhận quyền sở hữu của nhà  đầu tư (NĐT) đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng. Quỹ đại chúng: hình thành từ vốn góp  của NĐT, mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đa dạng hóa đầu tư vào chứng khốn hoặc các dạng tài  sản đầu tư khác nhau nhằm phân tán rủi ro, trong đó NĐT khơng có quyền kiểm sốt hàng ngày đối  với việc ra quyết định đầu tư của quỹ. 7.2.2 Lựa chọn loại chứng khốn  • 22. Về bản chất, chứng chỉ quỹ giống như cổ phiếu. Tuy nhiên, có 3 điểm khác nhau giữa chúng:  Cổ phiếu: phương tiện huy động vốn của cơng ty kinh doanh ngành nghề cụ thể, chứng chỉ quỹ là  phương tiện để thành lập quỹ của một quỹ đầu tư CK, mà ngành nghề hoạt động chính là đầu tư  CK. Người sở hữu cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu quyết hay quản lý cơng ty còn NĐT sở hữu  chứng chỉ quỹ khơng có quyền tương tự, mọi quyền hành đều do cơng ty quản lý quỹ quyết định.  Khi đầu tư riêng lẻ vào cổ phiếu hay trái phiếu, NĐT chủ yếu dựa vào sự đánh giá của mình để ra  quyết định đầu tư và theo dõi khoản đầu tư, còn chứng chỉ quỹ, sẽ do cơng ty quản lý quỹ thay mặt  NĐT thực hiện. 7.2.2 Lựa chọn loại chứng khốn  • 23. Ưu điểm: đa dạng hóa đầu tư ­ phân tán rủi ro và có một đội ngũ quản lý quỹ chun nghiệp  đứng ra đầu tư. Nhược điểm : NĐT trở nên thụ động, gián tiếp vì khơng có quyền quyết định đầu tư  và mọi rủi ro hay thành cơng đều phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của người quản lý quỹ. Một  số điểm cần lưu ý khi mua chứng chỉ quỹ: NĐT sẽ ủy thác cho cơng ty quản lý quỹ thực hiện việc  quản lý và đầu tư số tiền bằng với số tiền NĐT đã mua chứng chỉ quỹ. Cần đọc và phân tích các tài  liệu liên quan đến việc phát hành chứng chỉ quỹ. Cân nhắc yếu tố chi phí của quỹ đầu tư và tỷ lệ chi  phí /thu nhập khi quyết định mua hoặc bán chứng chỉ quỹ. NĐT phải biết chấp nhận rủi ro. 7.2.2 Lựa chọn loại chứng khốn  • 24. 7.2.2 Lựa chọn loại chứng khốn 7.2.2.4 Đầu tư chứng khốn phái sinh: Khái niệm. Có 4 loại  chứng khốn phái sinh cơ bản: Hợp đồng tương lai (future) Hợp đồng kỳ hạn (forward) Quyền chọn  (options) Hợp đồng hốn đổi (swaps)  • 25. 7.3.1 Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu Quản lý thụ động Các bước tiến hành khi thực hiện  chiến lược đầu tư thụ động : Lựa chọn chỉ số trái phiếu Phương pháp đầu tư Phương pháp chia  nhỏ( Cell Approach) Phương pháp tối ưu hóa( Optimization Approach)  • 26. Phương pháp quản lý bán chủ động: Trung hòa rủi ro ( Immunization) Ngun tắc loại bỏ rủi ro  Các cách thức loại bỏ rủi ro Cho từng danh mục đầu tư Cho tồn bộ tổng tài sản quản lý 7.3.2 Quản lý bán chủ động  • 27. Chiến lược đầu tư chủ động 1. Khái niệm cơ bản. 2. Những đặc điểm cơ bản trong đầu tư chủ  động mà nhà đầu tư thường áp dụng. 3. Những điều kiện cần thiết nhất để nhà đầu tư có thể sử  dụng chiến lược đầu tư chủ động. 4. Một số phương pháp được áp dụng. 7.3.2 Quản lý bán chủ  động  • 28. Quản lí thụ động. Phương pháp xây dưng danh mục cổ phiếu thụ động. Chiến lược quản lí chủ động. Quy trình quản lý danh mục đầu tư chủ động. 7.3.3 Quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu  • 29. 7.3.4 Quản lý danh mục đầu tư hỗn hợp Phương pháp thụ động Thiết lập danh mục cổ phiếu  thụ động. Xác định mục tiêu rủi ro của tòan bộ danh mục để có chiến lược đầu tư. Quản lý chủ động Kiến thức chứng khốn nâng cao (9): Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khốn  Khởi tạo bởi: tailieu | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 17/04/2009 13:31 E­mail | Bản in | Lưu xem sau Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khốn Rủi ro trong đầu tư CK được định nghĩa là sự dao động của lợi nhuận mong đợi, do vậy để đạt  được tỷ lệ lợi nhuận cao trong đầu tư chứng khốn, vấn đề đặt ra là phải quản lý được mức rủi ro  Rủi ro là kết quả khơng mong đợi vì nó ln đi cùng với những khoản đầu tư chứng khốn (CK). Rủi ro trong đầu tư CK được định nghĩa là sự dao động của lợi nhuận mong đợi, do vậy để đạt được tỷ  lệ lợi nhuận cao trong đầu tư chứng khốn, vấn đề đặt ra là phải quản lý được mức rủi ro này 1. Các loại rủi ro trong đầu tư chứng khốn Rủi ro hệ thống là rủi ro tác động đến tồn bộ hoặc hầu hết các CK. Sự bấp bênh của mơi trường  kinh tế nói chung như sự sụt giảm GDP, biến động lãi suất, tốc độ lạm phát thay đổi  là những  minh chứng cho rủi ro hệ thống, những biến đổi này tác động đến sự dao động giá cả của các CK  trên thị trường Trong rủi ro hệ thống trước hết phải kể đến rủi ro thị trường. Rủi ro thị trường xuất hiện do phản ứng của các nhà đầu tư đối với các hiện tượng trên thị trường. Những sự sút giảm đầu tiên trên thị  trường là ngun nhân gây sợ hãi đối với các nhà đầu tư và họ sẽ cố gắng rút vốn. Phản ứng dây  truyền này làm tăng số lượng bán, giá cả CK sẽ rơi xuống thấp so với giá trị cơ sở Tiếp đến là rủi ro lãi suất. Giá cả CK thay đổi do lãi suất thị trường dao động thất thường gọi là rủi ro lãi suất. Giữa lãi suất thị trường và giá cả CK có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Khi lãi suất thị trường  tăng, người đầu tư có xu hướng bán CK để lấy tiền gửi vào ngân hàng dẫn đến giá CK giảm và  ngược lại Ngồi hệ quả trực tiếp đối với giá CK, lãi suất còn ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu (CP)  thường. Khi lãi suất tăng làm giá CP giảm vì các nhà đầu cơ vay mua ký quỹ sẽ bị ảnh hưởng.  Nhiều cơng ty kinh doanh CK hoạt động chủ yếu bằng vốn đi vay thì với mức lãi suất tăng cũng làm  cho chi phí vốn tăng Một yếu tố rủi ro hệ thống khác khơng kém phần quan trọng là rủi ro sức mua. Rủi ro sức mua là tác động của lạm phát tới các khoản đầu tư. Lợi tức thực tế của CK đem lại là kết quả giữa lợi tức danh nghĩa sau khi khấu trừ đi lạm phát. Như vậy, khi có tình trạng lạm phát thì lợi tức thực thế giảm. Giải thích theo lý thuyết hiện tại hố, một đồng lợi tức của hơm nay thì trong tương lai khơng còn giá trị  một đồng do tác động của lạm phát Rủi ro khơng hệ thống là rủi ro chỉ tác động đến một loại tài sản hoặc một nhóm tài sản, nghĩa là rủi  ro này chỉ liên quan đến một loại CK cụ thể nào đó. Rủi ro khơng hệ thống bao gồm rủi ro kinh  doanh và rủi ro tài chính. Trong q trình kinh doanh, định mức thực tế khơng đạt được như theo kế hoạch gọi là rủi ro kinh doanh, chẳng hạn lợi nhuận trong năm tài chính thấp hơn mức dự kiến Rủi ro kinh doanh được cấu thành bởi yếu tố bên ngồi và yếu tố nội tại trong cơng ty. Rủi ro nội tại  phát sinh trong q trình cơng ty hoạt động. Rủi ro bên ngồi bao gồm những tác động nằm ngồi  sự kiểm sốt của cơng ty làm ảnh hưởng đến tình trạng hoại động của cơng ty như chi phí tiền vay,  thuế, chu kỳ kinh doanh Rủi ro tài chính cũng là một loại rủi ro khơng hệ thống. Rủi ro tài chính liên quan đến đòn bẩy tài  chính, hay nói cách khác liên quan đến cơ cấu nợ của cơng ty. Sự xuất hiện các khoản nợ trong cấu trúc vốn sẽ tạo ra nghĩa vụ trả nợ trả lãi của cơng ty. Cơng ty phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ (gồm trả nợ ngân hàng và trả nợ trái phiếu) trước việc thanh tốn cổ tức cho cổ đơng. Điều này ảnh hưởng  khơng nhỏ đến giá cả CP cơng ty. Rủi ro tài chính có thể tránh được nếu cơng ty khơng vay nợ chút  2. Xác định mức bù rủi ro Một trong những phương pháp định lượng rủi ro và xác định doanh lợi u cầu là sử dụng mức lãi  suất khơng rủi ro cộng với mức bù của từng loại rủi ro một. Đầu tiên, chúng ta xác định mức lãi suất  khơng rủi ro (thơng thường lãi suất tín phiếu Kho bạc được coi là lãi suất khơng rủi ro), sau đó xác  định mức bù rủi ro cho mỗi thị trường. Tổng số rủi ro liên quan đến CK bao gồm rủi ro hệ thống và  rủi ro khơng hệ thống. Trong đó, rủi ro khơng hệ thống có thể được loại trừ thơng qua việc đa dạng  hố đầu tư, còn rủi ro hệ thống thì khơng thể loại trừ bằng cách đa dạng hố 3. Quản lý rủi ro Việc quan trọng nhất trong quản trị rủi ro là phải xây dựng được quy trình quản lý rủi ro. Thơng  thường, quản lý rủi ro được chia thành 5 bước: Bước 1: Nhận dạng rủi ro: Đây là bước đầu tiên nhằm tìm hiểu cặn kẽ về bản chất của rủi ro. Cách  đơn giản và trực tiếp nhất là liệt kê từng nhân tố và các biến cố có thể gây ra rủi ro Cách làm rõ bản chất của rủi ro là: ­ Thứ nhất: Nhận dạng những tác nhân kinh tế có thể gây ra rủi ro, ví dụ yếu tố lãi suất, lạm phát, tỷ  giá hối đối, tăng trưởng kinh tế ­ Thứ hai: Tìm hiểu xem chiều hướng có thể gây ra rủi ro, ví dụ việc Ngân hàng Trung ương tăng lãi sẽ suất tác động đến giá cả CK như thế nào? ­ Thứ ba: Kiểm tra lại xem biểu hiện rủi ro đang phân tích có phụ thuộc vào biến cố nào khác hay  khơng, chẳng hạn cơng ty có biểu hiện rủi ro trong trường hợp khơng được tín nhiệm của khách  hàng Bước 2: Ước tính, định lượng rủi ro: Bước này sẽ đo lường mức độ phản ứng của cơng ty đối với  các nguồn gốc rủi ro đã xác định ở trên. Cụ thể, dùng một phương pháp giả định nếu có nhân tố rủi  ro thì cơng ty được gì và mất gì Bưóc3: Đánh giá tác động của rủi ro: Để đánh giá rủi ro người ta thường làm bài tốn chi phí và lợi  tức. Đơi khi, việc quản lý rủi ro tiêu tốn nhiều nguồn lực của cơng ty như tiền bạc và thời gian, do đó  cần phải cân nhắc xem liệu việc quản lý rủi ro như vậy có thực sự đem lại lợi ích lớn hơn chi phí bỏ  ra để thực hiện nó hay khơng Bước 4: Đánh giá năng lực của người thực hiện chương trình bảo hiểm rủi ro. Để quản lý rủi ro có  hai chiến lược: ­ Thứ nhất: Dựa vào một tổ chức tài chính chun nghiệp, th họ thiết kế một giải pháp quản lý rủi  ro cụ thể, thích hợp với chiến lược quản lý của cơng ty ­ Thứ hai: Tự cơng ty đứng ra thực hiện phòng chống rủi ro bằng cách sử dụng các cơng cụ CK phái sinh như chứng quyền, chứng khế, quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai  đồng thời  xây dựng một đội ngũ nhân viên của cơng ty có khả năng lập và thực hiện hàng rào chống rủi ro.  Vấn đề này đòi hỏi nhân viên cơng ty vừa phải thiết kế đúng lại vừa phải thực hiện tốt chương trình  phòng chống rủi ro bởi quản lý rủi ro cần phải được theo dõi thường xun và điều chỉnh kịp thời với sự biến đổi của thời gian Bước 5: Lựa chọn cơng cụ và quản lý rủi ro thích hợp: Đây là bước mấu chốt cuối cùng trong việc  xây dựng chiến lược quản lý rui ro. Trong bước này nhà quản lý phải chọn một giải pháp cụ thể.  Chẳng hạn, đối với các cơng cụ trên thị trường hối đối, người ta có thể sử dụng hợp đồng tương  lai, hợp đồng quyền chọn, swap  làm cơng cụ phòng chống rủi ro, cơng cụ này có ưu điểm là có  tính thanh khoan cao và có hiệu quả về giá. Tuy nhiên, cơng cụ này khơng linh động, khơng khắc  phục được rủi ro cố hữu mà chi phí theo dõi lại khá tốn kém Trong đầu tư nói chung, ngành khác có rủi ro khác nhau, chí cơng ty có nhũng rủi ro đặc thù Tuy nhiên, viết đề cập đến số rủi ro phổ biến mà nhà đầu tư gặp phải đầu tư vào ngành RỦI RO GIÁ HÀNG HĨA Rủi ro giá hàng hóa hiểu đơn giản rủi ro gặp phải giá hàng hóa biến động, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Các cơng ty bán hàng hố hưởng lợi giá lên, chịu ảnh hưởng tiêu cực giá xuống Trong công ty sử dụng loại hàng làm ngun liệu đầu vào chịu tác động theo hướng ngược lại Tuy nhiên, cơng ty khơng có liên quan đến bn bán hàng hóa phải đối mặt với rủi ro Khi giá hàng hóa leo thang, người tiêu dùng có xu hướng hạn chế chi tiêu Điều ảnh hưởng đến toàn kinh tế, bao gồm khối kinh tế dịch vụ RỦI RO TRUYỀN THƠNG Rủi ro truyền thơng đề cập tới tác động tiêu cực truyền thông đến việc kinh doanh cơng ty Dòng thơng tin vơ tận cập nhật liên tục toàn giới đặt rui ro cho cơng ty Ví dụ tin tức khủng hoảng hạt nhân Fukushima, năm 2011 ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu tất doanh nghiệp có liên hệ đến hạt nhân, từ ngành khai thác Uranium đến công ty điện hạt nhân Mĩ Một thơng tin xấu dẫn đến phản ứng tiêu cực thị trường cơng ty cụ thể tồn ngành Một loạt thông tin xấu - khủng hoảng nợ số quốc gia khu vực châu Âu năm 2010 2011 - làm sụp đổ toàn kinh tế, khơng riêng cổ phiếu Thậm chí kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng cách rõ nét RỦI RO XẾP HẠNG wRủi ro xếp hạng xảy doanh nghiệp đánh giá xếp hạng tín dụng Chỉ số xếp hạng tín dụng quan trọng doanh nghiệp Xếp hạng tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất mà doanh nghiệp phải trả vay vốn Tuy nhiên, doanh nghiệp niêm yết số khác quan trọng số xếp hạng tín dụng Đó số đánh giá nhà phân tích Mọi thay đổi số cổ phiếu gây tác động tâm lí mạnh mẽ tới nhà đầu tư Những thay đổi xếp hạng, dù tiêu cực hay tích cực, gây biến động lớn nhiều so với thân kiện ban đầu – nguyên nhân khiến nhà phân tích điều chỉnh xếp hạng công ty RỦI RO LỖI THỜI Lỗi thời rủi ro kinh doanh doanh nghiệp không đổi cải tiến Rất doanh nghiệp tồn đến 100 năm, số khơng doanh nghiệp giữ lại quy trình kinh doanh từ ngày đầu thành lập Nguy lỗi thời lớn xuất doanh nghiệp khác sản xuất sản phẩm tương tự với giá rẻ Cạnh tranh tồn cầu khiến hiểu biết cơng nghệ trở nên ngày sâu sắc khoảng cách kiến thức ngày thu hẹp Rủi ro lỗi thời ngày cao RỦI RO KIỂM TOÁN Rủi ro kiểm tốn xuất kiểm tốn viên, quy trình tuân thủ nội bộ, tra quan có thẩm quyền khác không kịp thời phát sai phạm cơng ty Có thể có lãnh đạo biển thủ tiền công ty, thu nhập không rõ nguồn gốc hình thức gian lận tài khác Thị trường nhanh chóng phản ứng tiêu cực tin tức công bố Rủi ro kiểm tốn hủy hoại nghiêm trọng danh doanh nghiêp khó để cứu vãn Doanh nghiệp phá sản gian lận tài thật nghiêm trọng trường hợp Enron, Bre-X, ZZZZ Best, hay Crazy Eddie’s Mĩ RỦI RO PHÁP LÍ Rủi ro pháp lí đề cập đến mối quan hệ thiếu đồng phủ doanh nghiệp Cụ thể, phủ có hành động nhằm hạn chế hoạt động doanh nghiệp hay ngành Điều gây ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp ngành Trong thực tế, nguy xảy số hình thức – vụ kiện chống độc quyền, quy định, tiêu chuẩn loại thuế đặc thù Các ngành phải đối mặt với rủi ro pháp lí mức độ khác nhau, rủi ro tồn với ngành sản xuất dịch vụ Về lý thuyết, phủ đóng vai trò cân lợi ích doanh nghiệp xã hội Chính phủ can thiệp hoạt động doanh nghiệp gây hại cho xã hội doanh nghiệp không tự nguyện thay đổi Trong thực tế, phủ có xu hướng can thiệp mức cần thiết Pháp luật nhấn mạnh tầm quan trọng phủ cơng chúng, giới thiệu thành viên quốc hội trước công chúng Những động lực làm rủi ro pháp lí trở nên nghiêm trọng RỦI RO LẠM PHÁT VÀ RỦI RO LÃI SUẤT Hai rủi ro hoạt động độc lập song song Rủi ro lãi suất, ngữ cảnh này, khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải vay vốn với lãi suất cho vay tăng cao Lãi suất tăng đồng nghĩa với chi phí tăng, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hoạt động Lãi suất cho vay thường leo thang thời điểm mà lạm phát xảy trầm trọng tăng lãi suất biện phát kiềm chế lạm phát thường sử dụng Trong giai đoạn này, doanh nghiệp thấy rõ chi phí vay vốn tăng cao giá trị mà đồng vốn vay đem lại giảm mạnh Hai rủi ro không không ảnh hưởng nhiều tới doanh nghiệp có khả chuyển chi phí thành người tiêu dùng phải trả Lạm phát làm giảm lòng tin người tiêu dùng Lãi suất lạm phát tăng kết hợp với suy giảm niềm tin người tiêu dùng làm suy yếu kinh tế, số trường hợp dẫn tới lạm phát đình đốn (stagflation) RỦI RO MƠ HÌNH Rủi ro mơ hình xảy giả định mơ hình kinh tế kinh doanh khơng với thực tế Khi mơ hình kinh tế khơng xác, doanh nghiệp phụ thuộc vào mơ hình bị tổn hại Giống hiệu ứng domino, cơng ty gặp khó khăn gây khó khăn cho cơng ty phụ thuộc vào họ tiếp diễn Cuộc khủng hoảng chấp 2008-2009 ví dụ điển hình rủi ro mơ hình Trong trường hợp này, mơ hình nguy rủi ro khơng thể xác phải phản ánh LỜI KẾT Khơng có cổ phiếu ngành kinh doanh khơng có rủi ro Bên cạnh rủi ro thị trường, cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro cá biệt cho ngành nghề, nhiên, lợi nhuận từ đầu tư bù đắp cho rủi ro Là nhà đầu tư, bạn cần phải biết rõ rủi ro tiềm ẩn trước mua cổ phiếu có kế hoạch dự phòng thị trường hỗn loạn
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay