thuyết trình PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

15 8 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:54

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM ĐỀ TÀI: PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN NHĨM Võ Thị Hồng Vi Thân Thị Hoa Thái Hồng Tú Duyên Trần Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Hồng Phú Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Trà My Đỗ Hoàng Nam Châu Ngọc Vũ Nguyễn Bình Tĩnh Lương Thị Vân Anh Nguyễn Hoàng Thịnh Nguyễn Vĩnh Trung Nguyên Nội dung thuyết trình I/ Khái quát thuế II/ Kê khai nộp thuế III/ Lỗi cách sửa lỗi kê khai I/ Khái quát Tất Thuế Thu nhập tổdoanh chức doanh hoạt nghiệp động sản làsinh xuất loại kinh thuế trực Luật thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ thu Cơ sởthuế kinh có khơng thu có nhập phát nghĩa phải vụnghĩa kê kê khai khai vụdoanh thuế thuế, thuế đánh hàng hóa, vào dịch nhập vụđang (gọi chịu chung thuếvà làcủa doanh tổnghiệp) chức có có hoạt thuthi sung theo thơng tư số 78/2014/TT-BTC có vị hiệu lực TNDN bị theo lỗthu quy định thuộc diện hưởng ưu phần kinh doanh đơn hạch động nhập thuộc sản xuất, đối02/08/2014 kinh tượng chịu thuế hàng hoá, dịch nộp vụphải thuế kỳ hành từ ngày ápnộp dụng chovẫn kỳ tính đãi, giảm thuếdoanh người thuế toánmiễn phụ thuộc báo sổ Các đơn vịngười hạch tốn độc thuế tính TNDN thuế, hoạt xuất kinh doanh ởthuế nước TNDN năm trở để chỉnh thực hiện, nộp hồ từ sơkể khai thuế cho cơsản quan thuế theo lập thuộc sở2014 kinhđộng doanh cónghiêm nghĩa vụ kê khai hướng dẫn(trừ thi trường hành hợp chấm dứt hoạt động riêngđịnh quy phát sinh nghĩa vụ thuế) II/ Kê khai nộp thuế Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ Từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoáng Từ chuyển nhượng bất động sản Khai thuế TNDN tạm nộp quý theo thực tế phát sinh (Mẫu số 01A/TNDN) Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam ngoại tệ tự chuyển đổi theo quy định Ngân hàng Nhà nước Địa điểm nộp thuế: Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế Tổ chức, cá nhân quan thuế uỷ nhiệm thu thuế Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác tổ chức dịch vụ theo quy định pháp luật Thủ tục nộp thuế: Người Trường Trường nộp Trường hợp Doanh thuế hợp người có người hợp nghiệp thể nộp người nộp nộp thuế tạithuế thuế nộp nơi đến nộp thuế cóchuyển trụkhông sở Trường hợp nộp thuế bằng nộp tiền tiền kê tiền mặt trực khai mặt tiếp cótại chuyển trách cơchi Kho quan nhiệm phí khoản bạc thuế, thực Nhà khai tế dụng thuế, phát khoản: Ngân hàng, tổ chức tín Người nước, ngân nộp Kho sinh hàng, nộp thuế bạc thuế tổ phải Nhà kỳ chức thu ghi tính nước tín nhập đầy thuế dụng phải đủ, doanh thìhoặc xác áp dụng nghiệp tổ tờ thực trích chuyển tiền từ tài chinhận tiết chức, khai cá đối thông chứng nhân thuế vớingười tin số TNDN từtrên thuế nộp chứng thuế quý thu quan nhập theo từ thuế sốmẫu phát sinh khoản nộp thuế vào tài số nộp thuế uỷ tiền nhiệm thuế 01B/TNDN thu tạicủa trụ thu Kho sở thuế: Căn cácNhà tổ để chức, tínhsở cá TNDN sản khoản bạc nước phải nhân xuất nhận quý hạch làchứng toán tỷthuế lệ phụ thu phải nhập thuộc cấp chịu xáctrong nhận trêntiền từ nộp tiền chothuế người thuế nộp doanh thuế chứng thu từNgân năm thu trước củatrên người nộp thuế tiền thuế liềntổkề.chức tín dụng phải phản hàng, ánh đầy đủ nội dung chứng từ nộp tiền thuế chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu Ngân sách Nhà nước Kỳ Xác tínhđịnh thuế TNDN ngày nộp thuế: Quý I: Từ 01/01 đến hết ngày 31/3 Kỳ lần phát thuBắt nhập: xác thuế Kỳ tính tính thuế theo tháng xác định: đầuĐược từ ngày Khotheo bạctừng Nhànước, nước, cơsinh quan Kho bạc Nhà ngân hàng, tổ Quý II:từTừ 01/4 đếnphát hết ngày 30/6nhập đến hết ngày định bắt đầu thời điểm sinh thu đầu tháng hết ngày cuối tháng thuế tổ chức, cá nhân chức tín dụng xác nhận trênđược Giấy cuối cùnguỷ thángthu phát sinh thu nhập thuế xác nộpnhiệm tiền vào Ngân sáchnhận Nhàviệc nước Quý III: Từ 01/7 đến hết ngày 30/9 thu chứng thu trường thuế bằngtiền chuyển khoản từ tiềnthuế mặt chuyển khoản hợp nộp Quý IV: Từ 01/10 đến hết ngày 31/12 II/ Kê khai nộp thuế 12 2.với Từ doanh chuyểnnghiệp nhượng vốn, Đối nước ngoài, tổ chứcnghiệp nước Đối với doanh nghiệp Việt Nam doanh nước chuyển nhượng chứng khoáng sản xuất kinh doanh Việtchuyển Nam khơng theo Luậtkhốn Đầu ngồi chuyển nhượngtạivốn, nhượng chứng tư, Luật Doanh nghiệp chuyển nhượng vốn Doanh Tổ chức, nghiệp cá nhân có thu nhậnnhập chuyển từ chuyển nhượng nhượng vốn cóvốn, trách chuyểnxác nhiệm nhượng định, chứng kê khai, khốn khấuthì trừkhoản nộpthu thay nhập tổnày nước chức xác định số khoản thuế thu thu nhập nhập khác doanhvànghiệp kê khaiphải vào thu nhập chịu thuế tính thuế thu nhập doanh nộp nghiệp Hồ khainộp thuếhồ sơ khai thuế Địasơđiểm Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp Tờ khai thuế thu tổ chức, cánhập nhândoanh nướcnghiệp chuyển nhượng vốn chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế Bản hợp đồng chuyển nhượng Thời hạn nộp thuế Bản định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn Cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai Bản saothuế chứng nhận vốn góp Chứng từ gốc khoản chi phí Đối tượng phải nộp thuế II/ Kê khai nộp thuế Cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động Từ chuyển nhượng bấtthuế động sản sản đối tượng phải nộp TNCN từ chuyển nhượng bất động sản Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản khoản thu nhập nhận từ việc chuyển nhượng bất động sản Khai thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản Trường Hồ Thời sơđiểm khai hợpkhai thuế cá nhân thuế bao gồm đề nghị áp dụng tính thuế theo thuế suất 25% thu nhập từ Cákhai nhân có thu từ bấtvới Tờ thuế thu nhập nhập cá chuyển nhân dụng đối chuyển nhượng bất động sản ápnhượng động sản không phân biệt thuộcsản đối tượng cánhân chuyển nhượng bất động chịu thuế hay miễn thuế phải lập hồ sơ Giá vốn bất động sản khai thuếchuyển thu nhập cá nhân nộp sản hồ sơ Hợp đồng nhượng bấtvàđộng chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất Chi phí xây dựng cải tạo nhà cơng động sản Bản giấy chứng trình đất nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ 3chứng quyền hữuđãnhà Cácminh loại phí lệsởphí nộphoặc quyền sở hữu cơng trình đất Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng bất động sản Thu, nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản Căn hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân hoạt động chuyển nhượng bất động sản, quan thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Cơ quan quản lý bất động sản làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản có chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân xác nhận quan thuế khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng miễn thuế Lỗi cách sữa lỗi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Khi nộp tờ khai thuế chậm ngày quy định theo Thơng tư số 156/2013/TT-BTC Điều 12a Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Theo Căn điều kết17 thông sản xuất tư 151/2014/TT-BTC kinh doanh, doanh nghiệp theo quý toán thuế năm tài thực hiệnthì tạm kể nộp từ ngày số tiền 15/11/2014(Tức thuế TNDN quý 4/2014): chậm Doanh vào sản ngày nghiệp thứkhông 30 cần quý phải tiếp nộp theo tờquý Căn cứthông kết xuất, kinh doanh, người nộp Theo tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực Các doanh nghiệp cần nộp bổ sung khai phátthực thuế sinh TNDN nghĩatạm vụ tạm thuế tính Doanh theo quý nghiệp mà không chỉnộp phải thuế nộp số thuế thu nhập doanh thi hành từ TNDN ngày 15/11/2014 doanh nghiệp lại tờ khai tạm tính kỳ tính thuế nộp nộp thuế tờ khai TNDN thuế tạm TNDN tính tạm theo tính quý hàng có quý phát nghiệp quý chậm vào ngày thứ ba mươi nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo trước kê khai nộp bình thường sinh quý phát sinh nghĩa vụ thuế; quýquý kể từ quý IV/2014 doanh nghiệp nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý Bài thuyết trình tới kết thúc! Xin cảm ơn cô bạn lắng nghe Thank You !
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, thuyết trình PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay