ĐỀ CƯƠNG sử học kì 1 2018

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:45

ĐỀ CƯƠNG SỬ HỌC I 2018 Câu 1: Trình bày kiện dẫn tới tình trạng Chiến tranh lạnh Mỹ Liên Xô sau CTTG T2 Em có suy nghĩ quan hệ Mỹ Nga nay?  Trả lời: - Sau CTTG thứ 2, quan hệ Mĩ Liên Xô nhanh chóng chuyển từ Đồng Minh sang đối đầu đỉnh cao tình trạng chiến tranh lạnh - Sự kiện khởi đầu: 12/3/1947, phát biểu trước Quốc hội Mĩ, Tổng thống Truman tuyên bố: “ Sự tồn Liên Xô nguy lớn nước Mỹ đề nghị viện trợ khẩn cấp cho Hi Lạp Thổ Nhĩ Kỳ” nhằm biến nước thành tiền phương chống Liên Xô Đông Âu - 6/1947, thực Mác-san phục hưng nước TBCN Tây Âu, tập hợp Tây Âu vào liên minh chống Liên Xô +CNXH Kế hoạch tạo nên phân chia đối lập kinh tế - trị nước Tây Âu TBCN Đông Âu XHCN  - 1-1949, Liên Xô nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) - 1949, Mĩ thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm tập hợp nước Tây Âu vào liên minh quân Mĩ đứng đầu, chống lại Liên Xô Đông Âu - 1955, Liên Xô nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Vacsava – liên minh trị qn mang tính chất phòng thủ nước XHCN Châu Âu  Sự đời khối NATO Tổ chức Hiệp ước Vacsava đánh dấu xác lập cục diện cực, phe Chiến tranh lạnh bao trùm giới  Quan hệ Mỹ Nga nay: - Quan hệ Mĩ Nga tồn nhiều mâu thuẫn chưa giải - Mĩ nước Đồng Minh có nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, sau kiện Nga sát nhập bán đảo Crưm (2014) - Nhiều nhà nghiên cứu gọi chiến tranh lạnh Nga Mĩ gọi di chứng chiến tranh lạnh - Quan hệ Nga – Mĩ có nhiều mâu thuẫn không nổ chiến tranh Hai nước vừa hợp tác, vừa đấu tranh vùng tồn hòa bình Câu 3: Phân tích thời Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Việt Nam?  Trả lời: - Khách quan: + 15/8/1945, Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện + Quân NHật Đơng Dương rệu rã Chính phủ Nhật Trần Trọng Kim hoang mang + 17/7/1945, Hội nghị Pốt-xđam họp, định phe Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật, Anh, Mĩ, Trung Hoa Dân Quốc riết chuẩn bị vào Việt Nam với âm mưu tiêu diệt quyền Cách mạng, đàn áp Đảng Cộng sản; lực phản động nước tìm cách thay thầy đổi chủ  Quân Nhật tay sai hoang mang, quân Đồng minh chưa vào thời “ ngàn năm có một” để ta giành quyền - Chủ quan: + Đến tháng 8/1945, Đảng ta có chuẩn bị đầy đủ đường lối phương pháp Cách mạng cho Tổng khởi nghĩa Toàn Đảng, toàn dân ta sẵn sàng hành động, kiên hy sinh để giảnh độc lập, tự + Lực lượng CM đực chuẩn bị chu đáo suốt 15 năm, rèn luyện cho PTCM 1930-1931, PT dân chủ 1936-1939, tập dượt vĩ đại phong trào kháng Nhật cứu nước + Tầng lớp trung gian ngả hẳn phía CM Từ Nhật đảo Pháp, tầng lớp tri thức tiểu tư sản, tư sản dân tộc, phận địa chủ nhỏ đứng phía CM Một phận binh lính người Việt quân đội Pháp trở thành quần chúng cảm tình CM + Sự lãnh đạo kịp thời đắn Đảng Việt Minh: o Ngay từ 13/8/1945 nhận thông tin việc Nhật đầu hàng, Trung Đảng Tổng Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc o 23h ngày 13/8, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1” thức phát lệnh tổng khởi nghĩa nước o 14 – 15/8/1945 Hội nghị toàn quốc Đảng họp Tân Trào ( Tuyên Quang) , thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa định vấn đề quan trọng sách đối nội, đối ngoại sau giảnh quyền o 16 -178/1945, Đại hội Quốc dân triệu tập Tân Trào Đại hội tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa Đảng, thơng qua 10 sách Việt Minh Cứ Ủy ban dân tộc giải phóng VN HCM làm chủ tịch  Thời tổng khởi nghĩa tồn thời gian ngắn, từ sau Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước quân Đồng minh vào nước ta giải pháp quân Nhật (thời chín muồi, “ngàn năm có một”) Câu 4: Lập bảng hệ thống thống biện pháp giải nạn đói, nạn dốt khó khăn tài Đảng, Chính phủ VNDCCH năm đầu sau CM tháng Tám 1945 Những kết đạt có ý nghĩa nào?  Trả lời: Nội dung Giải nạn đói - Quyên góp, nghiêm trị kẻ đầu gạo Biện pháp trước mắt - Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dần nước “ nhường cơm sẻ áo” - Nhân dân lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “ Ngày đồng tâm”, không dùng gạo, ngô, khoai, sắn để nấu rượu - Tăng gia sản xuất Biện pháp lâu dài Kết Giải nạn dốt Phong trào bình dân học vụ: - 8/9/1945, Hồ Chủ tịch Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ - quan chuyên trách chống giặc dốt; kêu gọi nhân dân nước tham gia phong trào xóa nạn mù chữ - Mở trường học cấp - Chính quyền bãi bỏ thuế thân thứ thuế vơ lí khác chế độ cũ, giảm tơ, giản thuế, tạm cấp ruộng đất bỏ hoang cho nông dân thiếu ruộng, chia lại ruộng đất theo nguyên tắc công dân chủ - Bước đầu đổi nội dung, phương pháp giáo dục theo tinh thần dân tộc dân chủ Nơng nghiệp nhanh chóng phục hồi, nạn đói bị đẩy lùi Trong năm(9/1945 – 9/1946), tổ chức gần 76000 lớp học, xóa mù chữ cho 2,5 triệu người Giải khó khăn tài Kêu gọi nhân dân tự nguyện đóng góp: vận động xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “ Tuần lễ vàng” Phát hành tiền Việt Nam thay tiền Đông Dương Pháp (23/11/1946) Trong tgian ngắn, nhân dân tự nguyện đóng góp 370kg vàng, 60 triệu đồng  Ý nghĩa: Củng cố tiềm lực đất nước để đấu tranh với ngoại xâm, nội phản ... o 14 – 15 /8 /19 45 Hội nghị toàn quốc Đảng họp Tân Trào ( Tuyên Quang) , thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa định vấn đề quan trọng sách đối nội, đối ngoại sau giảnh quyền o 16 ... Ngay từ 13 /8 /19 45 nhận thông tin việc Nhật đầu hàng, Trung Đảng Tổng Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc o 23h ngày 13 /8, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1 thức... bình dân học vụ: - 8/9 /19 45, Hồ Chủ tịch Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ - quan chuyên trách chống giặc dốt; kêu gọi nhân dân nước tham gia phong trào xóa nạn mù chữ - Mở trường học cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG sử học kì 1 2018, ĐỀ CƯƠNG sử học kì 1 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay